Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DAMIR LAGATOR PRILOZI , Prilog: II. Oprema za seleće pčelarenje također, kupnja novog kontejnera predstavlja trošak koji je i uz ovo sufianciranje također velik i za većinu pčelara teško dostupan. Obzirom, svjedoci smo da stacionirano pčelarstvo zadnjih nekoliko godina nije niti malo rentabilno te je za bilo kakvu dobit potrebno seljenje pčela za što je, kako sam naveo potrebna velika investicija. stoga ovim putem predlažem da se u mjeru uvrsti i kupnja polovnih kontejnera ili da se novi sufinanciraju u većoj mjeri. Na tržištu je u zadnje vrijeme prisutan rast cijena metalnih sirovina što je dovelo do dodatnog poskupljenja kontejnera što predstavlja veliki problem za nas pčelare. Primljeno na znanje Nabava polovne opreme nije prihvatljiv trošak sufinanciranja kroz provedbu Nacionalnog pčelarskog programa (u daljnjem tekstu Program) za razdoblje od 2020. do 2022. godine. Odobrena financijska sredstva za provedbu Programa za 2021. i 2022. godinu nisu dostatna za povećanje postojećih iznosa sufinanciranja nabave nove opreme (u vašem slučaju kontejnera).
2 DAMIR LAGATOR PRILOZI , Prilog: II. Oprema za seleće pčelarenje u opremu za seleće pčelarenje uključite vitlo za kamion. Tereni na kojima se krećemo mi pčelari su često teško pristupačni pa i bez signala mobitela a obzirom da je vrijeme prijevoza pčela rano u jutro ili na večer dok je na tlu velika rosa prepušteni smo sami sebi te je vitlo od izrazito velike važnosti za selidbu pčela. Prihvaćen U Prilogu II Oprema za seleće pčelarenje biti će uvršteno vitlo.
3 Krapinsko-zagorska županija PRILOZI , Topljenje voska i obrada voska, užičavanje *kalupi za izradu satnih osnova * Sterilizator voska Primljeno na znanje Kalupi za lijevanje satnih osnova i sterilizator voska navedeni su u Prilogu I.
4 Krapinsko-zagorska županija PRILOZI , Vrcanje i pakiranje meda Komentar na "odgovarajuća posuda (od 10 litara i veća)" to je za matičnu mliječ, pčelinji otrov neprihvatljivo. Tko može staviti te pčelinje proizvode u tako velike posude. Prihvaćen U Prilogu I Tehnička pomoć, u poglavlju Vrcanje i pakiranje meda, točka 5 izmijenit će se i glasiti „odgovarajuća posuda za skladištenje i punjenje meda (od 10 litara i veća) , matične mliječi, cvjetnog praha, propolisa, voska i pčelinjeg otrova, inox kante (posude), bačve, i plastične kante (pomade) samostalno ili s pripadajućim podnožjem (stalkom)“
5 PČELARSTVO ONLINE PRAVILNIK, Članak 11. 1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara Članak 11 promjeniti da glasi: ,,Članak 11. ,,(1) Mjerom Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara sufinanciraju se sljedeće podmjere: ,,a) nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu ,,b) edukacija pčelara za zvanje: pčelar, senzorski analitičar ili apiterapeut ,,c) izrada i tisak informativnih materijala, izrada i održavanje mrežnih stranica, tisak i distribucija časopisa, izrada sustava informiranja na platformama koje koriste pčelari i sudjelovanje predstavnika na specijaliziranim pčelarskim i drugim skupovima u čijem programu je prisutna tematika iz pčelarstva. ,,(2) Korisnici podmjere a) iz stavka 1. ovoga članka su pčelari neprekidno upisani i ažurirani u Registar životinja (JRDŽ) najmanje godinu dana uključujući tekuću godinu podnošenja zahtjeva. ,,(3) Korisnici podmjere b) iz stavka 1. ovoga članka su: – registrirane udruge pčelara, županijski i državni savezi pčelara za stručna predavanja i radionice – pčelari neprekidno upisani u Registar životinja - JRDŽ najmanje godinu dana uključujući tekuću godinu podnošenja zahtjeva, za edukacije pčelara po programima u trajanju od minimalno 20 sati. ,,(4) Korisnik podmjere c) iz stavka 1. ovoga članka su pčelarske udruge i savezi udruga Obrazloženje nužnosti izmjena i usklađenja sa važećim zakonima Nacionalnog pčelarskog programa: Takav precizniji opis evidencija pčelara u JRDŽ sadržava sve informacije potrebne za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz ovog Nacionalnog pčelarskog programa. Upisi u JRDŽ koji se odnose na pojedinačne pčelare lako kontroliraju po pitanju ažuriranja i isti su dostupni svim tijelima. Cilj ove izmjene postojećeg Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2022. godine je osigurati učinkovito djelovanje svih udruga te stvoriti svim pčelarskim udrugama i savezima pčelarskih udruga jednake uvjete za rad i financiranje kao što je to definirano važećem Zakonu RH i Zakonu o udrugama. Izmjenom se izbjegava moguća tužba protiv RH jer nije Program usklađen sa Zakonom o udrugama, Zakonom RH i UStavom RH. Što je najgore u potpunoj je suprotnosti s potpisanim EU konvencijama. Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine protivno važećim zakonima Republike Hrvatske ističe pojedine udruge pčelara i u direktnoj je suprotnosti sa Ustavom, Zakonom Republike Hrvatske i Zakonom o udrugama kao i Europskim zakonodavstvom i usvojenim konvencijama. Ti su “benifiti”, protivni Zakonu i Ustavu jer su predviđeni i/ili ističu samo određene skupine pčelara i samo jedan savez. Pisan je na način kojim bi pojedinci koristili ciljane povlastice dogovarane na sastanku Hrvatskog pčelarskog saveza koji se nezakonito predstavlja kao “krovni” savez svih udruga i pčelara iako više od polovine pčelara nisu dio tog saveza. Napominjemo kako je isticanje imena neke određene udruge ili saveza udruga u Nacionalnom pčelarskom programu protivi se direktno svim općim prihvaćenim načelima jednakosti zagarantiranim Zakonom i Ustavom i Zakonom o udrugama Republike Hrvatske te Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. To je zakonodavac predvidio ne samo kod nas u Republici Hrvatskoj već tako piše i u Člancima 14.1, 17.1 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda! Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Nije prihvaćen Časopis “Hrvatska pčela” čiji je izdavač Hrvatski pčelarski savez je jedan od najstarijih svjetskih stručnih pčelarskih časopisa s tradicijom od 140 godina izdavanja te jedini specijalizirani časopis iz područja pčelarstva u Republici Hrvatskoj. Obzirom na dugogodišnju tradiciju izostanak sufinanciranja te prestanak publiciranja predstavljao bi veliki gubitak za hrvatsko pčelarstvo. Evidencija pčelara i pčelinjaka sastavni je dio Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ), a prikupljanje i ažuriranje podataka za istu propisano je Uredbom (EU) 2015/1366 od 11. svibnja 2015. godine. Povjerenstvo je prilikom izrade Pravilnika u obzir uzelo teritorijalni opseg djelovanja korisnika kao i brojnost članstva. HPS je savez koji čini 150 udruga članica preko kojih je u Savez učlanjeno oko 6500 članova pčelara s područja čitave Republike Hrvatske, što čini više od 72% od ukupnog broja pčelara u Republici Hrvatskoj.
6 KRUNOSLAV ČIČEK-SURJAČEK PRAVILNIK, Članak 10. Članak 20 stavak 2. se mijenja i glasi: Korisnici mjere iz stavka 1. točke a) ovoga članka su pčelari koji nabavljaju pčelinju maticu od uzgajivača koji su upisani u Evidenciju i ZOT Registar te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica u skladu s odobrenim uzgojnim programom. Korisnik je dužan voditi evidenciju o broju nabavljenih matice i uzgajivača od kojih su isti nabavljeni. Korisnici mjere iz stavka 1. točke b) ovoga članka su uzgajivači pčelinjih matica koji su upisani u Evidenciju i ZOT Registar te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica u skladu s odobrenim uzgojnim programom. Navedenim izmjenama se uspostavlja dodatna kontrola navedene mjere jer dosadašnjim pravilniku bile je onemogućena bilo kakva kontrola uzgajivača od strane pčelara. Npr. dosta uzgajivača ne izdaje fiskalizirane račune te kupac pčelar nikako ne može provjeriti koliko uzgajivač točno prijavio da je pčelaru prodao matica tj. ako je došlo do zlouporabe osobnih podataka. Također ne postoji način da bi Agencija provjerila točnost upisanih podataka od strane uzgajivača jer osim njihovih ne postoji nikakav drugi pisani trag jer dosta matica se šaljem poštom pa pčelar ne potpisuje osobno otkupne blokove. Sam naslov poglavlja glasi "Obnova pčelinjeg fonda" te time potporu treba dobit onaj koji obnavlja pčelinji fond a ne trgovac. Nije prihvaćen Sufinanciranjem obnavljanja pčelinjeg fonda, odnosno uzgajivača pčelinjih matica koji su upisani u Registar uzgajivača matica, Evidenciju i ZOT Registar te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica u skladu s odobrenim uzgojnim programom, nastoji se za svakog pčelara koji nabavlja maticu osigurati kvalitetan genetski materijal po pristupačnoj cijeni. U članku 21. detaljno su propisani uvjeti za ostvarivanje prava na potporu, a posebice po pitanju računa i otkupnih blokova kako bi se spriječila moguća zlouporaba.
7 KRUNOSLAV ČIČEK-SURJAČEK PRAVILNIK, Članak 7. U članku 13. stavak 8. točke b) i c) se briše- Navedene potpora vrši diskriminaciju između članova saveza i onih koji nisu jer svi pčelari ne dobivaju časopis iako se isti financira javnim novcem, sustav informiranja ne postoji jer sve informacije ne dolaze do pčelara koji nisu članovi saveza, također oni koji nisu članovi saveza nemaju nikakve koristi što predstavnici saveza sudjeluju na sajmovima tj. oni koji nisku članovi i predstavnici saveza su u nepovoljnijem položaju jer oni svoje troškove moraju snositi sami dok ostalima država. Oni koji nisu članovi saveza isti ne sudjeluju u HPS za stručnim predavanja i radionice jer savez iste niti ne kontaktirao i obavještavao čime opet dolazi do diskriminacije te omogućavanju kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti. Nije prihvaćen Izmjene članka 13.odnose se na produljenje perioda pčelarske godine 2022. od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022. Stavak 8. članka 13. ne sadrži točke b) i c) za koje je predloženo brisanje.
8 KRUNOSLAV ČIČEK-SURJAČEK PRAVILNIK, Članak 6. U članku 11. stavak 1. točka c se briše. U članku 11. stavku 3. "i HPS za stručna predavanja i radionice" se zamjenjuje točkom. U članku 11. stavak 4. se briše. Navedene potpora vrši diskriminaciju između članova saveza i onih koji nisu jer svi pčelari ne dobivaju časopis iako se isti financira javnim novcem, sustav informiranja ne postoji jer sve informacije ne dolaze do pčelara koji nisu članovi saveza, također oni koji nisu članovi saveza nemaju nikakve koristi što predstavnici saveza sudjeluju na sajmovima tj. oni koji nisku članovi i predstavnici saveza su u nepovoljnijem položaju jer oni svoje troškove moraju snositi sami dok ostalima država. Oni koji nisu članovi saveza isti ne sudjeluju u HPS za stručnim predavanja i radionice jer savez iste niti ne kontaktirao i obavještavao čime opet dolazi do diskriminacije te omogućavanju kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti. iz gore navedenih razloga trebao bi se mijenjati čl. 12 st.4 t.3 , koji bi se trebao brisat, Nije prihvaćen Časopis “Hrvatska pčela” čiji je izdavač Hrvatski pčelarski savez je jedan od najstarijih svjetskih stručnih pčelarskih časopisa s tradicijom od 140 godina izdavanja te jedini specijalizirani časopis iz područja pčelarstva u Republici Hrvatskoj. Obzirom na dugogodišnju tradiciju izostanak sufinanciranja te prestanak publiciranja predstavljao bi veliki gubitak za hrvatsko pčelarstvo. Povjerenstvo za izradu Pravilnika prilikom izrade raspodjele propisane u članku 12. stavak 4. donijelo je odluku o iznosima uzimajući u obzir teritorijalni opseg djelovanja korisnika.
9 PČELARSTVO ONLINE PRAVILNIK, Članak 3. Članak 3. zbog usklađenja Zakona o udrugama, Zakon Republike Hrvatske, Ustava Republike Hrvatske te Europskih konvecija kojima je Republika Hrvatska potpisnica promijeniti tako da glasi: ,,1) podnositelj zahtjeva – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi zahtjev u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ,,2) korisnik svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravo na korištenje sredstava mjera Programa, upisana u Evidenciju pčelara u registru domaćih životinja - JRDŽ. ,,3).Pravne osobe koje imaju pravo na korištenje pojedinih mjera Programa, a nisu upisane u registar životinja - JRDŽ, su: udruge pčelara, pčelarski savezi, te znanstveno-istraživačke institucije. Iznimno, udruge pčelara koje se prijavljuju za mjeru iz članka 11., stavka 1., podstavka a) ili za mjeru iz članka 16., stavka 1. moraju biti upisane u evidenciju registra domaćih životinja - JRDŽ ,,4)Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore jesu upis poljoprivrednika (fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju pčelarsku djelatnost na pčelarskom gospodarstvu) u Upisnik poljoprivrednika, upis u JRDŽ (Jedinstveni registar domaćih životinja) te pravodobno podnošenje zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije Obrazloženje nužnosti naših predloženih izmjena i usklađenja sa važećim zakonima Nacionalnog pčelarskog programa: Obrazloženje: Takav precizniji opis evidencija pčelara u JRDŽ sadržava sve informacije potrebne za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz ovog Nacionalnog pčelarskog programa. Upisi u JRDŽ koji se odnose na pojedinačne pčelare lako kontroliraju po pitanju ažuriranja i isti su dostupni svim tijelima. Cilj ove izmjene postojećeg Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2022. godine je osigurati učinkovito djelovanje svih udruga te stvoriti svim pčelarskim udrugama i savezima pčelarskih udruga jednake uvjete za rad i financiranje kao što je to definirano važećem Zakonu RH i Zakonu o udrugama čime Republika Hrvatska izbjegava moguće tužbe zbog nezakonitog favoriziranja neke udruge ili saveza uruga. Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine protivno važećim zakonima Republike Hrvatske ističe pojedine udruge pčelara i u direktnoj je suprotnosti sa Ustavom, Zakonom Republike Hrvatske i Zakonom o udrugama kao i Europskim zakonodavstvom i usvojenim konvencijama. Ti su “benifiti”, protivni Zakonu i Ustavu jer su predviđeni i/ili ističu samo određene skupine pčelara i samo jedan savez. Pisan je na način kojim bi pojedinci koristili ciljane povlastice dogovarane na sastanku Hrvatskog pčelarskog saveza koji se nezakonito predstavlja kao “krovni” savez svih udruga i pčelara iako više od polovine pčelara nisu dio tog saveza. Napominjemo kako je isticanje imena neke određene udruge ili saveza udruga u Nacionalnom pčelarskom programu protivi se direktno svim općim prihvaćenim načelima jednakosti zagarantiranim Zakonom i Ustavom i Zakonom o udrugama Republike Hrvatske te Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Primljeno na znanje Evidencija pčelara i pčelinjaka je sastavni dio Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ), a prikupljanje i ažuriranje podataka za istu propisano je Uredbom (EU) 2015/1366 od 11. svibnja 2015. godine. Hrvatski pčelarski savez čini 150 udruga članica preko kojih je u Savez učlanjeno oko 6500 članova pčelara s područja čitave Republike Hrvatske, što čini više od 72% od ukupnog broja pčelara u Republici Hrvatskoj. Uvjeti za ostvarivanje izravne potpore nisu predmet članka 3. u kojem su navedena značenja pojedinih pojmova.
10 ŽELJKO HERNER PRAVILNIK Smatram općenito da su ekološki pčelari izuzeti iz ovog programa kao posebna kategorija pčelara. Nigdje se ne spominje sufinanciranje njihovih posebnosti i ograničenja u odnosu na druge pčelare. Osim toga, ekološki pčelari imaju posebni plaćeni nadzor i certifikaciju kao i troškove posebnog označavanja. Ekološki pčelari su jedina kategorija ekoloških proizvođača koji nisu obuhvaćeni potporama iz mjera fonda za ruralni razvoj. Iz navedenih razloga u zadnjih 5 godina, ekološko pčelarstvo je potpuno zamrlo u Hrvatskoj. Npr. u Bugarskoj i Rumunjskoj takvi pčelari predstavljaju trećinu od ukupnog broja svih pčelara. Nije prihvaćen Izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika povećan je maksimalni iznos potpore po pčelinjoj zajednica sa 50,00 na 100,00 kn za ekološke pčelare kroz provedbu mjere Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze.