Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o.       PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA Poštovani, Naša tvrtka trenutno zapošljava gotovo 400 djelatnika od čega ih gotovo polovica radi u našoj vlastitoj maloprodajnoj mreži u 52 mesnice diljem RH. Najveća problematika s kojom se na terenu susrećemo jest da u mnogim mesnicama imamo više djelatnika od raspoloživih kasa (u nekima čak 8 djelatnika na 2 kase), te je nemoguće u procesu prodaje konstantno raditi prijave i odjave, kako bi uvijek na računu bio OIB djelatnika koji je kucao račun. Prodaja na tržnicama je specifična i izrazito dinamična, a radno vrijeme tih filijala je samo prijepodne stoga je tehnički neizvedivo da se stalno novi operater prijavi prilikom služenja idućeg kupca te potom odjavi, jer bi nam to značajno usporilo proces prodaje te se odrazilo na lošiju realizaciju iste, što nikome nije u interesu. Moguće opcije za rješenje ovog problema su: 1. Ukidanje OIBa operatera na računu 2. Mogućnost više OIBa na jednom računu (tako da su svi koji kucaju pokriveni) Najvažnije je da račun bude fiskaliziran uredno, a ovakva izmjena bi nam puno pomogla. Unaprijed zahvaljujem na razumjevanju. Lijep pozdrav, Mario Ravlić, Mesna industrija Ravlić d.o.o., Osijek Nije prihvaćen Oznaka operatera na naplatnom uređaju je element računa koji se zahtijeva prema članku 10. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Oznakom operatera na naplatnom uređaju smatra se oznaka osobe koja je isporučila dobro ili obavila uslugu, odnosno stvarno naplatila račun. Oznaku operatera na naplatnom uređaju koja se ispisuje na računu, obveznik fiskalizacije dužan je povezati s osobnim identifikacijskim brojem osobe te se upravo OIB te osobe dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi kao dodatni element računa, kod fiskalizacije izdavanja računa. Dakle, na samome računu nije potrebno ispisivati osobne podatke osobe koja izdaje račune već se može staviti interna oznaka osobe, a u internom aktu popisati veze između internih oznaka i OIB-a osoba koje izdaju račune. Međutim, kada se ovaj podatak dostavlja kao element računa, radi ovjere računa, internu oznaku potrebno je povezati s OIB-om osobe. Prikupljanjem podataka o osobama koje izdaju račune kod obveznika fiskalizacije, osigurava se dodatna mogućnost poreznog nadzora glede osoba zaposlenih kod obveznika fiskalizacije, posebice uspoređujući navedene podatke s podacima koji se još prikupljaju u postupku fiskalizacije kao što su: radni dani i radno vrijeme. U slučajevima kada iz opravdanih razloga ne može dostaviti OIB operatera (primjerice: kod obrtnika koji samostalno rade, kod samo-naplatnih blagajni) zakonodavac je predvidio da se kao OIB operatera dostavlja podatak o OIB-u obveznika fiskalizacije. Na isti način će se postupati i kod svih slučajeva kada račune izdaje osoba koja nije zaposlenik obveznika fiskalizacije. Analizom prikupljenih podataka Porezna uprava procjenjivat će realnost tako dostavljenih podataka.
2 Konto d.o.o. Požega       PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA,   Članak 1. Kao poduzeće koje se bavi proizvodnjom software-a, između ostalog i za kase, predlažem da se Zakonom propisani rok od "dva dana" promijeni na "dva radna dana", i u Zakonu i u Pravilniku. Ovom promjenom bi se omogućilo normalnije radno vrijeme software-skim tvrtkama, a ujedno bi se smanjili troškovi održavanja obveznicima fiskalizacije, jer im ne bi bio naplaćen rad neradnim danom, koji rade neradnim danima i praznicima, a i onima kojima do problema dođe u zadnjim minutama radnog vremena prije neradnih dana. Nije prihvaćen Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (dalje: Zakon) u članku 21. stavku 4. propisano je kako su obveznici fiskalizacije dužni osigurati zadovoljavajuću softversku i hardversku podršku za razmjenu odnosno dostavu podataka Ministarstvu financija, Poreznoj upravi pri čemu se situacije u kojima dolazi do nemogućnosti izdavanja računa radi prekida uspostavljene veze smatraju izuzecima. Obveznik fiskalizacije odgovoran je za utvrđivanje odgovarajuće propusnosti mreže, a koju utvrđuje samostalno na temelju broja poruka u sekundi u trenutku najvećeg opterećenja. Navedenim se dodatno naglašava odgovornost obveznika fiskalizacije da osigura sve preduvjete za dostavu podataka Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, a kako bi se situacije u kojima dolazi do nemogućnosti izdavanja računa s Jedinstvenim identifikatorom računa (dalje: JIR) zbog nedovoljne propusnosti mreže svele na minimum. Ovim izmjenama Pravilnika usklađuje se izričaj s odredbama Zakona pri čemu se mijenja izričaj od 48 sati na "od dva dana" te se sukladno navedenom propisuje da poruke koje nisu dobile JIR treba naknadno dostaviti u periodu manjeg opterećenja, uzimajući u obzir zakonom propisan rok od dva dana za dostavu računa pri čemu obveznik fiskalizacije treba napraviti procjenu vremena uzimajući u obzir vrstu i dostupnost internetske veze koju koristi i poslovno prihvatljivo vrijeme za dobivanje odgovora, a kako bi njegovo programsko rješenje automatizmom dostavilo račune sukladno određenom zakonskom roku. Isto tako napominjemo da ključnu ulogu u dostavi podataka od obveznika prema elektroničkom sustavu ePorezna ima stabilna internetska veza te je istu obveznik fiskalizacije dužan osigurati odnosno ugovoriti s pružateljem internetske usluge.