Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Naputka o Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Općina Gornji Bogićevci UPIS U REGISTAR, Članak 9. Članak 9. stavak 2. je malo nerazumljiv......TKO otvara korisnički račun, te definira korisničko ime i lozinku, kontakt osoba ili Ministarstvo? Primljeno na znanje Kontakt osoba otvara korisnički račun te definira korisničko ime i lozinku.
2 Miroslav Policki NAČIN KORIŠTENJA I OBJAVA PODATAKA, Članak 14. "Svaki drugi način korištenja podataka iz Registra, suprotan gore navedenim odredbama predstavlja povredu zaštićenog prava, sukladno odredbama članka 15. Zakona." Ovo je nejasno, konkretno: - predstavlja povredu čijeg prava? - predstavlja povredu kojeg prava? Predlažem da se u Naputku pojasni citirana rečenica odgovaranjem na navedena pitanja na način koji je razumljiv osobama koje nisu pravnici. Primljeno na znanje Citirana rečenica je brisana u cilju lakšeg razumijevanja odnosno pojednostavljivanja odredbe Naputka koja se odnosi na način korištenja i objavu podataka.
3 Miroslav Policki NAČIN KORIŠTENJA I OBJAVA PODATAKA, Članak 14. "Posebni podatci o subjektima poduzetničke infrastrukture dostupni su na zahtjev podnesen poštom ili elektroničkom poštom Ministarstvu. Zahtjev treba sadržavati: ime i prezime fizičke osobe / naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva, OIB podnositelja zahtjeva, kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresa) podnositelja zahtjeva, detaljan sadržaj zahtjeva (koji poseban podatak, za koji subjekt poduzetničke infrastrukture, itd.), svrhu za koju se traži poseban podatak, način daljnjeg korištenja posebnog podatka te sve druge informacije relevantne za podneseni zahtjev." Koja je svrha ovog ograničenja? Drugim riječima, zašto posebni podatci o subjektima poduzetničke infrastrukture ne bi bili jednako dostupni kao opći podatci o subjektima poduzetničke infrastrukture; bez zahtjeva? Ne vidim valjani razlog za ograničavanje, odnosno otežavanje dostupnosti posebnih podataka. Podatci u općenitom smislu su korisniji ako su dostupniji, prema tome smanjivanjem dostupnosti podataka se smanjuje i njihova korisnost. Nitko ne može znati kakve sve inovativne koristi, proizvode ili usluge netko može osmisliti na temelju podataka; koristi koje ne bi bile stvorene kada ti podatci ne bi bili lako dostupni za pregled i analizu. Uz to, napominjem da i Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 28. (NN 85/15), stavak 1. propisuje: "U svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti dužna su na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.". Zbog navedenog, predlažem da se citirani tekst nacrta prijedloga Naputka ne uključuje u Naputak, a da se u sljedećem tekstu nacrta iza riječi "Opći" doda tekst "i posebni": "Opći podatci o subjektima poduzetničke infrastrukture verificirani od strane Ministarstva su javno dostupni u aplikaciji Registra, u formatu za preuzimanje u strojno čitljivom obliku.". Nije prihvaćen Opći podatci su javno vidljivi i dostupni za preuzimanje u strojnom obliku jer je njihov sadržaj samorazumljiv te ga nije u svrhu javne objave potrebno prilagođavati široj javnosti. Posebnim podatcima upravljaju osnivači i/ili upravitelji subjekata poduzetničke infrastrukture, a Ministarstvo ne može odgovarati za te podatke ukoliko bi bili javno dostupni prije nego što su od strane Ministarstva obrađeni i to prema svrsi za koju se traže i načinu korištenja kako je navedeno u podnesenom zahtjevu. Naime, posebni podaci sadržajno se temelje na stručnim terminima definiranim Zakonom, podložni su učestalim promjenama i stoga postoji potreba njihovog kontinuiranog ažuriranja od strane osnivača i/ili upravitelja subjekta poduzetničke infrastrukture, a njihovo preuzimanje i interpretiranje bez dodatne obrade od strane Ministarstva moglo bi dovesti do netočne interpretacije i pogrešnih zaključaka. Ministarstvo ističe kako obradu posebnih podataka u svrhu izrade odgovora / očitovanja na podnesene zahtjeve radi bez ikakve diskriminacije u odnosu na podnositelja zahtjeva, navedenu svrhu za koju se podatci traže i način daljnjeg korištenja podataka, u razumnim rokovima i bez naplate troškova te je stajališta kako pristup posebnim podatcima nije otežan ili onemogućen postupkom podnošenja zahtjeva za podatcima niti isto podnositelju zahtjeva uzrokuje nerazmjerne troškove njegovog angažmana.