Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH za razdoblje od 2022. do 2030. godine i Nacrt prijedloga Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije NACIONALNI PLAN Poštovani, Predlažemo dodati HKIŠDT kao sunositelja provedbe planiranih mjera, i to mjera: PS1 – Mjera 1, 3, 4, 5, 6, 7 PS2 – Mjera 11 PS4 - Mjera 17, 18, 19 Naime, HKIŠDT (Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije) se spominje u Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine i Nacrtu prijedloga Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine samo u Popisu korištenih kratica, i nigdje više u tekstu prijedloga, odnosno nije predviđena u provedbi niti jedne aktivnosti i mjere. Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije osnovana je temeljem Zakona o HKIŠDT (NN 22/2006) kao tijelo javne vlasti, samostalna i neovisna strukovna organizacija u koju se udružuju inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije (ovlašteni inženjeri), radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba. Jedna od aktivnosti Komore je promicanje razvoja struke i organizacija stručnoga usavršavanja članova. Mišljenja smo kako HKIŠDT svakako treba biti uključena barem u aktivnosti toga tipa, sukladno svojim ovlastima i ulozi, do eventualnoga donošenja zakonodavnoga okvira u području prerade drva, kako bi zaživjele ovlasti i zadaci Komore. Silvija Zec, predsjednica HKIŠDT Prihvaćen Prihvaća se
2 Ivić Pašalić NACIONALNI PLAN Poštovani, šaljem mišljenje te prijedloge izmjena i dopuna: 1. Prijedlog Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH, za razdoblje od 2022. do 2030. godine, ocjenjujemo kao vrlo kvalitetan dokument. Puna provedba Plana jamči stabilan i održiv razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja, sukladno ciljevima i odredbama ovog Nacionalnog plana. 2. U poglavlju 8. Mjere za provedbu posebnih ciljeva, Posebni cilj 1., Mjera 1., predlažemo dopuniti tekst „Jačanje stabilnosti opskrbe drvnim resursom gospodarskih subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja“, tako da glasi : Mjera 1.: „Jačanje stabilnosti opskrbe drvnim resursom gospodarskih subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja, unapređenjem odredbi važećih Pisama razumjevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju trupaca i kupoprodaju prostornog drva“. OBRAZLOŽENJE : U poglavalju 3.3. ovog Nacionalnog programa piše ; „Analizom uspješnosti provedbe razvojnih mjera za prioritetna područje razvoja u okviru izrade izvješća o provedbi Strategije do 2020. utvrđeno je ostvarivanje općeg cilja za tri područja razvoja i to podatkovna platforma prerade drva i proizvodnje namještaja, opskrba drvnom sirovinom prerade drva i proizvodnje namještaja te investicijska platforma prerade drva i proizvodnje namještaja..“ To znači da Vlada RH pozitivno ocjenjuje postojeći model opskrbe drvnom sirovinom, te se može smatrati osnovom koju treba u narednom razdbolju dodatno unaprijediti, kako bi se ostvarili ciljevi ovog Nacionalnog programa. To je razlog za dopunu teksta, koju predlažemo. 3. U poglavlju 8. Mjere za provedbu posebnih ciljeva, Posebni cilj 1., Mjera 4., predlažemo promjenu u tekstu koji glasi : „Osiguranje modela institucionalne i financijske podrške promociji i marketingu proizvoda i djelatnosti a posebno sudjelovanja proizvođača u zajedničkim nastupima na odabranim međunarodnim sajmovima, s ciljem ostvarivanja kontinuiteta prisutnosti, tržišnih kontakata i vidljivosti“. Predlažemo u ovom tekstu izbaciti riječ „zajedničkim“ OBRAZLOŽENJE ; Izbacivanjem riječi „zajedničkim“, otvara se prostor da nastupi na sajmovima mogu biti zajednički, ali ne moraju. Na ovaj način poduzetnici, ovisno o vrsti proizvoda, mogu ali ne moraju nastupiti zajednički na sajmovima, a da ostvare pravo na potporu. Ovo se osobito odnosi na specifičnosti sajmovanja proizvođača namještaja. dr. Ivić Pašalić, predsjednik - HUP Udruge drvne i papirne industrije Primljeno na znanje 2. Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti prilikom donošenja konačnog prijedloga ovoga akta. 3. Prihvaća se