Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu akcijskog plana razvoja kliničkih smjernica za razdoblje 2022. – 2025.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 nikola đaković AKCIJSKI PLAN RAZVOJA KLINIČKIH SMJERNICA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2025. Hrvatsko društvo za onkologiju i radioterapiju Hrvatskoga liječničkog zbora pozdravlja želju Ministarstva da izradom kliničkih smjernica doprinese boljoj zdravstvenoj zaštiti. Sigurni smo da je cij ovog akcijskog plana između ostalog i bolja onkološka zaštita kao važan javnozdravstveni ali i ekonomski izazov. Iako još nismo kontaktirani od strane Ministarstva zdravstva, kao stručno društvo spremni smo dati aktivni doprinos i očekujemo naše uključivanje u provođenje akcijskog plana. S poštovanjem Nikola Đaković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA AKCIJSKI PLAN RAZVOJA KLINIČKIH SMJERNICA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2025. Hrvatska komora medicinskih biokemičara podržava namjeru izrade kliničkih smjernica te njihova provođenja kako bi se poboljšala kvaliteta zdravstvene zaštite. Kako je navedeno u dokumentu, kliničkim smjernicama se postiže standardizacija i optimizacija kriterija i postupaka dijagnostike, liječenja i praćenja pacijenata. Medicinski biokemičari svojim radom sudjeluju u svim navedenim aspektima, naročito u postupcima dijagnostike i praćenja liječenja te molimo da se u daljnjim postupcima izrade kliničkih smjernica aktivno uključi i Hrvatska komora medicinskih biokemičara. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Koordinacija hrvatske obiteljske medicine AKCIJSKI PLAN RAZVOJA KLINIČKIH SMJERNICA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2025. Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (u daljnjem tekstu: KoHOM) pozdravlja svaki napor i prijedlog zdravstvene administracije usmjeren prema podizanju kvalitete i učinkovitosti zdravstvene zaštite radi dobrobiti naših pacijenata pa tako i predmetni akcijski plan. S obzirom da liječnici obiteljske medicine u domovima zdravlja i privatnim praksama čine većinu sustava primarne zdravstvene zaštite u mreži javne zdravstvene službe, to smatramo da je kao jednog od sudionika izrade odnosno provedbe navedenog akcijskog plana neophodno uključiti KoHOM kao udrugu koja predstavlja najveći broj liječnika obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj. Naposljetku, KoHOM posebno ističe da i dalje stoji na raspolaganju resornom ministarstvu za bilo kakav dijalog u pogledu poboljšanja zdravstvenog sustava te u tom smislu ljubazno moli da se KoHOM uključi kao sudionik eventualnih radnih skupina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Ivan Žokalj AKCIJSKI PLAN RAZVOJA KLINIČKIH SMJERNICA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2025., 3. Plan mjera Cijenjene/i, u ovom prijedlogu smatram kako je relativno preširoko defniran nositelj provedbe( MIZ, stručnjaci iz različitih medicinskih područja) za provedbu mjera plana djelovanja. Želja za uključivanjem čim većeg broja sudionika ovakvog poduhvata je pohvalna ali potrebno je uvažiti činjenicu kako već godinama određena stručna društva izrađuju nacionalne smjernice za dijagnostičku obradu i liječenje pojedinih skupina bolesti. Najbolji primjer su smjernice koje već godinama izrađuju i periodično osuvremenjuju liječnička stručna društva koja djeluju u sklopu HLZ-a, te smjernice su javno dostupno putem objave u Liječničkom vjesniku i na mrežnim stranicama HLZ-a. a) prilikom odabira područja potrebno je uključiti predstavnike komora u zdravstvu i stručnih društava zdravstvenih djelatnika poput Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske udruge medicinskih sestara. b)Mišljenja sam kako treba nedvosmisleno navesti kako će kod oblikovanja kliničkih smjernica biti pozvani predstavnici stručnih društava koja najdulje djeluju sa najvećim brojem članova za pojedino područje, ne samo za liječnike nego za sve pripadnike/ce reguliranih zdravstvenih profesija u RH. c)evaluaciju postojećih kliničkih smjernica trebali provesti predstavnici stručnih društava d)nacrt(preporučam umjesto riječi draft) novih kliničkih smjernica trebala bi sastaviti povjerenstva sastavljena od predstavnika stručnih društava e) i f) u izradu finalnog dokumenta kliničkih smjernica i integracija tih smjernica u sustav e-Smjernica trebalo bi svakako uključiti predstavnike komora u zdravstvu zbog mediko-legalnog aspekta tog poduhvata koje primjena tih smjernica nameće predstavnicima reguliranih zdravstvenih profesija u RH. S poštovanjem prim.dr.sc.Ivan Žokalj,dr.med. spec.radiolog.-uži spec.ultrazvuka Primljeno na znanje Primljeno na znanje.