Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o naknadama i troškovima koje naplaćuje društvo za upravljanje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Romana Đuračić Na temelju članka 249. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, 126/2019 i 110/2021 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx.xx.xx. godine donosi, Članak 5. U odnosu na komentar u članku 2. Pravilnika, predlažemo dodati novi stavak u čl. 5 Pravilnika koji bi glasio: „(8) Odredbe ovoga članka Pravilnika primjenjuju se i u slučajevima naplate naknade za uspješnost koje DZU naplaćuje ulagatelju i u slučajevima naplate naknade za uspješnost izravno iz imovine UCITS fonda.“ Prihvaćen Prihvaća se-
2 Romana Đuračić Na temelju članka 249. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/2016, 126/2019 i 110/2021 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx.xx.xx. godine donosi, Članak 2. Povezano s naplaćivanjem naknade vezane uz prinos UCITS fonda, predlažemo u članku 2. Pravilnika “Naknade koje DZU naplaćuje ulagatelju“ dodati novi stavak koji bi glasio „(7) Društvo za upravljanje može naplatiti ulagatelju u UCITS fond i naknadu vezanu uz prinos (naknadu za uspješnost) UCITS fonda.“. Naime, naplata naknade vezano uz prinos UCITS fonda predviđena je Pravilnikom jedino u dijelu naplate naknade izravno iz imovine UCITS fonda, dok je mogućnost naplate iste u čl. 247. st. 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom predviđena ili kroz naplatu naknade koje DZU naplaćuje ulagatelju ili kroz naplatu naknade izravno iz imovine UCITS fonda. Navedena mogućnost je predviđena i ESMA Smjernicama o naknadama za uspješnost u točki 20. Prihvaćen Prihvaća se.