Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu pravilnika o tehničkim i drugim mjerama kojima se gledatelji obavještavaju o plasmanu proizvoda u programima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM MJERAMA KOJIMA SE GLEDATELJI OBAVJEŠTAVAJU O PLASMANU PROIZVODA U PROGRAMIMA, Članak 10. Predlažemo stupanje na snagu uskladiti s odredbom članka 100. stavaka 1. Zakona o elektroničkim medijima, odnosno primjenu odgoditi do kraja razdoblja usklađivanja - do 22.10.2022. godine. Prihvaćen Prihvaća se.
2 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM MJERAMA KOJIMA SE GLEDATELJI OBAVJEŠTAVAJU O PLASMANU PROIZVODA U PROGRAMIMA, Članak 8. Predlažemo ograničiti vremensko razdoblje u kojem je potrebno navoditi da se radi o programu koji sadrži plasman proizvoda. Kako se prema Pravilniku o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih i radijskih emisija koje se smatraju vlastitom proizvodnjom, samo premijerno prikazivanje i prva repriza smatraju vlastitom proizvodnjom, po logici stvari bi i programe s uključenim plasmanom proizvoda trebalo jednako tretirati te već uklopljeni plasman proizvoda smatrati dijelom sadržaja na kojeg nakladnik nema utjecaja, odnosno tretirati ga u skladu s člankom 9. stavak 2. ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se.
3 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM MJERAMA KOJIMA SE GLEDATELJI OBAVJEŠTAVAJU O PLASMANU PROIZVODA U PROGRAMIMA, Članak 8. Predlažemo u potpunosti izostaviti zvučno upozorenje kako bi se izbjeglo nepotrebno zagušivanje programa, posebno kada je u kombinaciji s obavijesti o zaštiti maloljetnika. S obzirom na to da se ovakva vrsta obavijesti primjenjuje po prvi puta u RH, smatramo da će već samo grafička obavijest dovoljno privući pažnju gledatelja. Također predlažemo da uz obavijest u trajanju 5 sekundi bude i vidljiva oznaka PP na koju bi se gledatelj naviknuli i povezivali s plasmanom proizvoda, a tu oznaku koristiti u trajanju od 5 sekundi nakon stanke, umjesto cijelog teksta obavijesti. Prihvaćen Prihvaća se.
4 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM MJERAMA KOJIMA SE GLEDATELJI OBAVJEŠTAVAJU O PLASMANU PROIZVODA U PROGRAMIMA, Članak 6. Predlaže se alkoholna pića koja je dopušteno oglašavati i proizvode za kockanje i klađenje dopustiti u programima koji nisu dječji, dakle obrisati predmetni dio odredbe (alkoholnih pića, proizvoda za kockanje ili klađenje,). Naime Zakon o elektroničkim medijima te dvije kategorije nije isključio iz plasmana proizvoda, a jasno je propisano da Vijeće pravilnikom propisuje tehničke i druge mjere kojima se gledatelji obavještavaju o plasmanu proizvoda u programima, a ne da se pravilnikom dodatno nameću ograničenja koja nisu predviđena Zakonom. Pored toga, nejasan je i sam pojam „proizvoda za kockanje i klađenje, jer to mogu biti i obične karte za kartanje, kockice, domino ili slični proizvodi. Prihvaćen Prihvaća se.
5 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM MJERAMA KOJIMA SE GLEDATELJI OBAVJEŠTAVAJU O PLASMANU PROIZVODA U PROGRAMIMA, Članak 5. U točku 2., iza riječi "razmaci", predlažemo nadodati tekst „a sve kada je očito da za takvo prikazivanje ili spominjanje ne postoji urednički opravdani razlozi". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predloženom promjenom mijenja se smisao predložene regulacije.
6 RTL Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM MJERAMA KOJIMA SE GLEDATELJI OBAVJEŠTAVAJU O PLASMANU PROIZVODA U PROGRAMIMA, Članak 2. Nije sasvim jasna odredba stavka 3 prema kojoj za pojavljivanje proizvoda u programu mora postojati uredničko opravdanje. Kako definicija proizvoda iz prethodnog stavka uključuje i žig, znači li to da više neće biti moguće isticanje loga, žiga ili drugog znaka pokrovitelja u studisjkim emisijama kako je to do sada bilo uobičajeno? Primjerice, logo pokrovitelja na pozadinskom zidu studijske emisije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Komentar se odnosi na prijedlog pravilnika o načinu i trajanju označavanja programa pod pokroviteljstvom.
7 Nova TV d.d. PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM MJERAMA KOJIMA SE GLEDATELJI OBAVJEŠTAVAJU O PLASMANU PROIZVODA U PROGRAMIMA, Članak 8. NOVA TV d.d., sukladno primjedbi iznesenoj na gornji st. 1., predlaže iz ovog stavka u cijelosti ukloniti zvučno upozorenje. NOVA TV d.d. predlaže da se trajanje tekstualnog upozorenja o plasmanu proizvoda utvrdi u jednakom trajanju neovisno o tome objavljuje li se obavijest na početku, na početku i na kraju ili samo na kraju pojedinog sadržaja,tako da odredba glasi: Trajanje obavijesti određuje se na sljedeći način: - ako se obavijest objavljuje samo na početku programa „Ovaj program sadrži plasman proizvoda.", a ne objavljuje se i obavijest na kraju programa "Ovaj je program sadržavao plasman proizvoda.", tada obavijest na početku programa traje pet (5) sekundi, ili - ako se obavijest objavljuje i na početku programa „Ovaj program sadrži plasman proizvoda.", i obavijest na kraju programa "Ovaj je program sadržavao plasman proizvoda.", tada obavijest i na početku i na kraju programa traje po pet (5) sekundi, ili - ako se obavijest „Ovaj je program sadržavao plasman proizvoda." objavljuje samo na kraju programa, tada obavijest na kraju programa traje pet (5) sekundi. NOVA TV d.d. smatra da objava posebne tekstualne obavijesti nakon stanke za oglašavanje nije potrebna i da će nepotrebno opterećivati televizijski ekran i zbunjivati gledatelje (u protivnom će gledatelji, u slučaju programa koji se prekida sa 5 ili 6 stanki za oglašavanje, potom morati "odgledati" i 5 ili 6 tekstualnih obavijesti, što je pretjerano i neprikladno i zbunjivati će gledatelje). Primljeno na znanje Prihvaća se u odnosu na zvučno upozorenje. U odnosu na primjedbu koja se odnosi na trajanje obavijesti, prima se na znanje.
8 Nova TV d.d. PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM MJERAMA KOJIMA SE GLEDATELJI OBAVJEŠTAVAJU O PLASMANU PROIZVODA U PROGRAMIMA, Članak 8. NOVA TV d.d. se protivi zvučnom označavanju televizijskih i drugih audiovizualnih sadržaja, smatrajući da je unošenje zvučnih upozorenja gledateljima pored jasnih vizualnih upozorenja, nepotrebno i pretjerano. Gledatelji program prate prvenstveno vizualno, odgovarajuće vizualne oznake propisuju se sukladno Zakonu na najavnim i odjavnim špicama, a unošenje dodatnog zvučnog upozorenja neće predstavljati dodatnu korist za gledatelje i nepotrebno će ih zbunjivati. Zbog dosadašnje prakse i propisa na području oglašavanja lijekova, gledatelji bi mogli zaključiti da se radi o oglasnom sadržaju potpuno pogrešne tematike. NOVA TV d.d. smatra da je unošenje dodatne zvučne oznake protivno smislu i slovu Zakona o elektroničkim medijima, budući da je njime propisano unošenje odgovarajućih oznaka na najavne i odjavne špice (što podrazumijeva grafičke/vizualne oznake), a ne u njih (što bi podrazumijevalo zvučno označavanje). Prihvaćen Prihvaća se.