Izvješće o provedenom savjetovanju - prijedlog zakona o izmjenama zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Komentar: Pogledajte kako su u Ministarstvu pravosuđa i uprave predložili konverziju kune u euro za Zakon o trgovačkim društvima (https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21517). - Članak 6.: U članku 162. riječi „200.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „25.000,00 eura“. - Članak 7.: U članku 163. stavku 2. riječi „10,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „1,00 eura“. - Članak 13.: U članku 260. riječi „8.000.000,00 kuna” u prvoj i u trećoj rečenici zamjenjuju se riječima „1.000.000,00 eura”. - Članak 16.: U članku 273.a stavku 2. riječi „8.000.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima „1.000.000,00 eura”. U stavku 3. riječi „4.000.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima „500.000,00 eura”. - Članak 17.: U članku 298. stavku 5. riječi „8.000.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima „1.000.000,00 eura”. - Članak 18.: U članku 363.a stavku 3. riječi „4.000.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima „500.000,00 eura”. - Članak 19.: U članku 365. stavku 2. riječi „4.000.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima „500.000,00 eura”. - Članak 20.: U članku 366.a stavku 2. točki 2. riječi „1.000 kuna“ zamjenjuju se riječima „100,00 eura“. - Članak 21.: U članku 371. stavku 3. riječi „4.000.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima „500.000,00 eura”. - Članak 23.: U članku 389. stavku 2. riječi „20.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „2.500,00 eura“. - Članak 24: U članku 390. stavku 1. riječi „200,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „10,00 eura“, a riječ „sto“ zamjenjuje se riječju „deset“. - Članak 25.: U članku 390.a stavku 3. u prvoj rečenici riječi „10,00 kuna“, zamjenjuje se riječima „1,00 euro“, a riječi „1,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „1,00 euro“. U drugoj rečenici riječ „kuna“ zamjenjuje se riječju „eura“. Držali su se principa okruglih brojeva pa je tekst ostao pregledan zato što su primjerice u: - Članku 13. riječi „8.000.000,00 kuna“ zamijenili riječima 1.000.000,00 eura“ (ne 1.061.782,47 eura) - Članku 18. riječi „4.000.000,00 kuna” zamijenili riječima „500.000,00 eura” (ne 530.891,23 eura) - Članku 23.: riječi „20.000,00 kuna“ zamijenili riječima „2.500,00 eura“ (ne 2.654,46 eura) - Članku 24: riječi „200,00 kuna“ zamijenili riječima „10,00 eura“, a riječ „sto“ zamijenili su riječju „deset“ (ne 26,54 eura i ne 13,27 eura). Nije prihvaćen Zahvaljujemo na primjedbi, ali u skladu sa člankom 13. stavkom 2. Zakona o uvođenju eura (Narodne novine, broj 57/22), iznosi navedeni u kuni u pravnim instrumentima smatraju se iznosima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura. Fiksni tečaj konverzije je neopozivo fiksiran tečaj konverzije između eura i kune koji ima pet decimala, utvrđen uredbom Vijeća EU-a u skladu s člankom 140. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i samo se i isključivo taj tečaj koji je određen na razini 1 euro = 7,53450 kuna primjenjuje prilikom primjene pravila za preračunavanje iz Zakona o uvođenju eura. Pri preračunavanju sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1103/97 primjenjuje se matematičko pravilo zaokruživanja pa ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan. Nadalje, sukladno članku 69. stavku 3. Zakona o uvođenju eura, pravilo zaokruživanja na nižu deseticu odnosi se isključivo na odredbe penalizacije, dakle na prekršajne i kaznene odredbe u kojima su rasponi novčanih kazni određeni u kunama. Ministarstvo financija pridržavalo se navedenih odredbi kod preračunavanja novčanih iznosa navedenih u Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija iz kuna u eure.