Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Veselko Špoljar PRAVILNIK, Članak 7. Smatram da bi bilo korisno u prihvatljive troškove za financiranje uključiti i troškove pripreme poljoprivrednog zemljišta - oranica koje se uobičajeno koristi za uzgoj jednogodišnjih kultura u oranice koje će se koristiti za uzgoj višegodišnjih ("oraničnih") kultura (npr. DTS, TDS, Lucerna,...), te nabavu sjemenskog materijala tih kultura. Navedenim bi se reducirao negativni utjecaj svakogodišnje (dubinske) obrade tla na poljoprivrednom zemljištu zaštićenom kao kulturno dobro. Primljeno na znanje Komentar br. 2.:Veselko Špoljar 22.09.2022 Komentar primljen na znanje. Naglasak potpore je na obradu zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, kao i promjenu namjene (npr. oranica u pašnjak ili travnjak) upravo zbog ograničenja u dubini oranja koja su uvjetovana zaštitom parcele kao kulturno dobro. Troškovi kupnje sadnog materijala su predviđeni ovim programom potpora, pri čemu je sadnja jednogodišnjih kultura prihvatljiva sa stajališta zaštite kulturnih dobara zbog male dubine obrade (izoravanja) zemljišta za sadnju. Isto tako, potpore za održavanje suhozida jedan su od programa Ministarstva poljoprivrede kroz podmjenru 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“. Operacija je bazirana na sufinanciranju neproduktivnih ulaganja povezanih s očuvanjem okoliša (između ostalog i gradnja ili rekonstrukcija suhozida) koji je bio otvoren do 01. ožujka 2021. godine.
2 Jadran Kale PRAVILNIK, Članak 1. Prvi članak i za njim je čitav ostatak pogrešan jer pravilnik ne govori o zaštićenim kulturnim dobrima već o arheološkim lokalitetima zaštićenima kao kulturno dobro. Nažalost su registracije kulturnih krajolika i povezivih nematerijalnih kulturnih dobara provedene na način kakav onemogućuje primjene ovakvih potrebnih obeštećenja, jer bi inače potporu mogao zatražiti svatko unutar npr. 469 četvornih kilometara zaštićenog kulturnog krajolika Žumberak – Samoborsko gorje – Plješivičko prigorje ili uopće u čitavoj jadranskoj Hrvatskoj na koju se odnosi zaštićeno nematerijalno kulturno dobro umijeća suhozidne gradnje. Kulturnoj baštini bi koristilo revidirati konzervatorsku praksu a ako je do samog pravilnika treba izmijeniti naslov, jer ovakav dovodi u zabludu i obeshrabruje rad s baštinom među neposrednim obrađivačima zemlje. Ministarstvu poljoprivrede pohvala što se upustila u ovakav vid potpora. Početni napor treba doraditi, no jedini sugovornici među konzervatorima nisu arheolozi. Primljeno na znanje Komentar br. 1. (Jadran Kale) 22.09.2022 primljen na znanje. Zaštićeni arheološki lokaliteti i zaštićeni kulturni krajolici spadaju u kulturna dobra na kojima je često prisutna poljoprivredna proizvodnja pa iz toga proizlaze i ograničenja u korištenju zemljišta vezano uz mjere zaštite propisane u Rješenjima o zaštiti kulturnog dobra koje donosi ministarstvo nadležno za poslove kulture. Naglasak programa potpore Ministarstva poljoprivrede je na ponovnoj obradi zapuštenih poljoprivrednih parcela ili promjeni namjene parcela koje se već obrađuju (npr. oranica u pašnjak ili travnjak) i to na način da se poljoprivrednim korištenjem/obradom parcela ne oštećuju kulturni slojevi na arheološkim nalazištima. U slučaju kulturnih krajolika cilj je programa potpore revitalizacija poljoprivredne proizvodnje na zapuštenim parcelama i to na način koji je u skladu sa mjerama zaštite kulturnog dobra i prihvatljiv sa stanovišta suvremene poljoprivredne proizvodnje. Potpore nematerijalnoj kulturnoj baštini spadaju u resor ministarstva nadležnog za poslove kulture.