Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o načinu provedbe nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem javnobilježničke službe

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Andjelko Stanic Provedba nadzora  , Članak 12. čl.12. toč(2) nadopisati; uz predočenje rješenja Ministra kojim se određuje svrha i opseg nadzora. Nije prihvaćen Predmet ovog članka je službena iskaznica inspektora, a rješenje o provedbi nadzora uvijek se redovno predočava javnom bilježniku nad čijim se radom nadzor obavlja.
2 Andjelko Stanic Provedba nadzora  , Članak 10. čl.10. nadopuniti toč. (3) Nadzor zakonitog provođenja nadzora osigurava VSRH, pa je Ministarstvo dužno dostaviti plan, u slučaju hitnog postupanja rješenje će se prethodno dostaviti i Predsjedniku VSRH. Ministarstvo je dužno izraditi statistiku pregleda svih javno bilježničkih ureda od svih raspoloživih podataka, a koja mora biti ažurna i dostupna svim javnim bilježnicima i osobama nad kojim se obavlja nadzor. HJK, predsjedniku suda drugog stupnja i Predsjedniku VSR. Razlozi: Temeljem odredbi o povjerenim poslovima javni bilježnici obavljaju pravosudne funkcije, pa kontrola pravosudne i izvršene vlasti mora biti obostrana i simetrična. Dodatan razlog su ljudska prava koji dakako imaju javni bilježnici kao građani, a baš na zaštitu ustavnih i temeljenih ljudskih prava pazi VSRH Nije prihvaćen Sudbena vlast nadzire rad javnih bilježnika u poslovima iz svoje nadležnosti u kojima javni bilježnici djeluju kao njezini povjerenici. Predmet ovog Pravilnika je razrada odredbi Zakona o javnom bilježništvu o nadzornim ovlastima Ministarstva.
3 Andjelko Stanic Provedba nadzora  , Članak 8. čl. 8 nadopuniti novom točkom (3) U koliko se nadzor odvije u vremenu primanja stranaka mora se voditi računa da ured nesmetano obavlja tekuće poslove tako da interesi stranaka ne dođu u pitanje. Nije prihvaćen Primjedba se prima na znanje. Neometano funkcioniranje javnobilježničkog ureda tijekom nadzora ovisi prvenstveno o javnom bilježniku u čijem se uredu nadzor provodi odnosno o osiguranju posebnog prostora za rad službenika koji provode nadzor te odgovarajućoj suradnji javnog bilježnika i zaposlenika javnobilježničkog ureda.
4 Andjelko Stanic Provedba nadzora  , Članak 7. Čl. 7 toč (2) Rješenje o provedbi neposrednog nadzora dostavlja se nadziranom javnom bilježniku najkasnije 8 dana prije početaka nadzora. toč. (4) U slučaju potreba hitnog postupanja tu potrebu je potrebno obrazložiti i prethodno obavijestiti predstavnika Komore i Predsjednika suda drugog stupnja radi postupanja u smislu čl. 40 ZJB Nije prihvaćen Potreba moguće žurnosti postupanja ne dopušta propisivanje ovako dugog roka, koji objektivno nije potreban. Potreba poduzimanja žurnih nadzora redovno je posebno obrazložena u rješenju kojim se nadzor određuje.
5 Andjelko Stanic Provedba nadzora  , Članak 6. Članak 6 nadodati test. Što će se navesti prethodno u rješenju o provođenju nadzora. (sukladno je čl.7.(1) Nije prihvaćen Nejasno je što se misli pod "dodavanjem testa".
6 Andjelko Stanic Provedba nadzora  , Članak 4. U članku 4 st (2) treba dopuniti tekst ; , i preduzetničko znanje i praktično iskustvo u radu javno bilježničkog ureda, ili koristiti članove komisije kao što su javni bilježnici u miru Nije prihvaćen Uvjeti za obavljanje poslova inspektora utvrđeni su u članku 140. stavku 3. Zakona o javnom bilježništvu i ne mogu se nadopunjavati ovim Pravilnikom kao podzakonskim aktom.
7 Andjelko Stanic Provedba nadzora  , Članak 3. Javni bilježnik ne smije podnositi prijave protiv stranaka čl. 37 (5) ZJB, što implicira generalni stav da javni bilježnik neće protiv nikoga podnositi prijave. Čl. 142 stavlja javnog bilježnika u potpuno suprotnu i diskriminirajući položaj odnosu na prijavitelja jer se tu navodi; "državna tijela su dužna, a strane ovlaštene prijaviti Ministarstvu i Komori dijela i propuste javnih bilježnika..." Stoga je nužno utvrditi pravni i konkretni interes osobe koja prijavljuje, jer najčešće su prijavitelji skriveni iza imena stranke ili državnog tijela, a bilježnici izvrgnuti šikani svih anonimnih zlobnika i zavidnika čiji su kriteriji stereotipi, potrebe dnevne politike, osobni animozitet, osveta i druge niske pobude skrivenog anonimusa Nije prihvaćen Primjedba nije jasna u kontekstu predloženog članka jer se njime javne bilježnike ne obvezuje na prijavu nepravilnosti. S obzirom da je javno bilježništvo javna služba i da je u javnom interesu njezino redovito i uredno funkcioniranje, neprihvatljivo je mogućnost prijave nepravilnosti uvjetovati postojanjem konkretnog osobnog interesa prijavitelja.