Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MADAGASKAR PRAVILNIK, Članak 2. Predlažemo da se u čl. 2. st. (3) uz nabrojenu potrebnu opremu i radove još ubaci i dizalica topline (ali kao baterija opcionalno) kao oprema oporeziva stopom PDV-a od 0%. Molim da se iz članka razluči da li se usluga gleda kao cjelina ili je moguća isporuka u nekoliko faza ( zasebno projekti, a zasebno ugradnja) uz dokaznu dokumentaciju da se radi o objedinjenim fazama projekta. Nije prihvaćen Direktivom Vijeća 2006/112/EZ s kojom Zakon o PDV-u mora biti usklađen, nije propisana mogućnost oporezivanja stopom PDV-a od 0% za isporuke dizalica topline. Člankom 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, među ostalim, propisuje se da realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina obuhvaća i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača.
2 palamida PRAVILNIK, Članak 26. Prijedlog je 50 000 eura. Primljeno na znanje Glede povećanja praga za upis u registar obveznika PDV-a skreće se pažnja da je Republici Hrvatskoj odobreno povećanje praga za upis u sustav PDV-a na 300.000,00 kuna Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2020/1661 od 3. studenoga 2020. koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2024. godine. U razdoblju koje je obuhvaćeno navedenom Provedbenom odlukom Republika Hrvatska ne može proizvoljno povećavati odobreni prag za upis u registar obveznika PDV-a.
3 palamida PRAVILNIK, Članak 4. Prijedlog je 100 eura. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen, obzirom da se u skladu s načelom neutralnosti, novčani iznosi preračunavaju uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s člankom 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22-Ispravak). Prilikom izmjena zakona ili drugog općeg akta koji sadrži novčane iskaze vrijednosti u kuni dobivene preračunavanjem iznosa eura utvrđenog u propisu Europske unije (prvenstveno u direktivi koja je prenesena u odgovarajući nacionalni zakon) potrebno je voditi računa da se prepišu iznosi eura iz propisa tj. direktive Europske unije. Obzirom da iznos od 740,00 kuna nije prenesen iz Direktive Vijeća 2006/112/EZ, obvezno je prilikom njegovog preračunavanja u eure primijeniti fiksni tečaj za preračun kune u eure.
4 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK Sukladno ovlasti iz članka 10. Zakona o pravobranitelju za djecu („Narodne novine“ br. 73/17), dostavljamo naše mišljenje na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Imajući u vidu gospodarsku situaciju u Hrvatskoj, preporučamo uvođenje smanjenja stope PDV na isporuke pomagala za djecu s teškoćama u razvoju, dječju odjeću i obuću (uključujući dječju sportsku odjeću i obuću), dječju opremu, dječju kozmetiku, pelene, proizvode za njihovu zaštitu i sigurnost, igračke, bicikle i zaštitnu opremu za djecu koja se bave sportom (npr. biciklističke zaštitne kacige te posebna sjedala za vožnju djece na biciklima, naročito onu čija je upotreba propisana zakonom kao i za onu koja se preporuča, primjerice u borilačkim sportovima). Preporučamo i dodatno smanjenje PDV na isporuke dječjih sjedalica za automobile (naročito specijalnih sjedalica za automobile za djecu s teškoćama). Naime, potrebno je povećati cjenovnu dostupnost sigurnosnih sjedalica za djecu. Međunarodni izvori i preporuke državama usmjerene na povećanje sigurnosti djece u prometu, ukazuju na mogućnost intervencije uključivanjem ovih proizvoda u kategoriju osnovnim proizvoda (essential products) za koje se dopušta niža stopa PDV-a, kako je dopušteno Direktivom EU 77/388/EEC. Nadamo se da će naši prijedlozi biti uzeti u obzir kako bi se smanjilo porezno opterećenje roditelja, uveo socijalno pravedniji porezni sustav, te doprinijelo poboljšanju standarda obitelji. Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet ovih izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Pravilnikom nije moguće propisivati odredbe o sniženoj stopi PDV-a koje nisu propisane Zakonom o PDV-u. Napominjemo da se stopom PDV-a od 13% oporezuje isporuka dječih sjedalica za automobile i dječjih pelena.