Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SILVANA VULAS PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, neosporna je potreba mijenjanja navedenog Zakona prema procjeni te usklađenost navedenoh Zakona s aktima Agencije za odgoj i obrazovanje na dobrobit svih sudionika u procesu obrazovanja. Zahvaljujem Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
2 Dubravka Mihalić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam prijedlog izmjene postupka vezane uz postupak stručno - pedagoškog nadzora, jer u analizi stanja koji ste naveli vidi se u praksi da ima puno nedorečenosti u pitanjima nadzorima, uz naravno zastarjelu terminologiju koja se koristi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
3 Vedran Lakovic PRILOG 1. Poštovani, ne slažem se s navedenim. Lp. Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 Anamarija Končić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Slažem se sa zahtjevom za promjenom postojećeg Zakona o stručno pedagoškom nadzoru. Uz sve navedeno u analizi postojećeg stanja, smatram da je potrebno jasno definirati u kojim se slučajevima poduzima stručno pedagoški nadzor budući da je u postojećem zakonu navedeno kako je „stručno-pedagoški nadzor sustavno i organizirano stručno praćenje“ što u stvarnosti nije slučaj. Budući da stručno-pedagoški nadzor nije sustavno praćenje odgojno-obrazovnog rada nego se poduzima po prijavama, potrebno je definirati okvire utemeljenosti prijava i obveza vršenja nadzora. Potrebno je detaljno definirati opseg nadzora po prijavi (članak 9. u postojećem zakonu) i postupak samog dolaska u nadzor (najava školi, učitelju/nastavniku, razlog nadzora i drugo) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 MARINA KRAJNOVIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Novim Zakonom potrebno je propisati način postupanja s predstavkama roditelja, kao i obvezu dostave pisane obavijesti o tome je li povodom konkretne predstavke proveden stručno-pedagoški nadzor i ako jest, što je u bitnom utvrđeno. Obrazloženje: Ustavom Republike Hrvatske propisano je da svatko ima pravo slati predstavke državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor. U tom smislu, u mnogim tijelima javne vlasti već je uređen način postupanja s predstavkama i pritužbama, pa je i Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru potrebno modernizirati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
6 Mirna Brunčić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Slažem se da je nužno promijeniti Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru. Ne bi bilo loše razmisliti o uvođenju penalizacije za neutemeljene prijave. Time bi se smanjio broj prijava nastalih zbog nezadovoljstva ocjenom koju je učenik vrlo vjerojatno i zaradio svojim radom i znanjem, odnosno izostankom istih. Učitelji i nastavnici su praktički još uvijek nezaštićeni od samovolje pojedinih roditelja, a izlazak na uvid u nastavu, čak i kad znate da je sve u redu, opet je stresan, jer vas netko dolazi provjeravati. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 Azra Razlog PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Slažem se da se ovaj zakon treba mijenjati jer je nakon kurikularne reforme uvedena nova terminologija i nama nastavnicima. Voljela bih da se savjetnicima omogući da procijene trebaju li dolaziti u nadzor, a ne da su obavezni doći na svaku prijavu, jer nekad je vjerujem vidljivo da je prijava roditelja neutemeljena. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.