Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Podatak o etalonskoj cijeni građenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dragutin Matotek P O D A T A K, II. Navedeni iznosi etalona su potpuno nerealni, ne prate stvarno kretanje cijene materijala i rada i usluga. Opće je poznato, javno objavljeno, da cijene naročito građevinskih radova rastu na dnevnoj bazi, a ovdje se koriste zastarjeli podaci i tada to traje i traje a utvrđena etalonska vrijednost građenja značajno zaostaje za realnošću a dužni smo je koristiti. Molim koristite aktualne podatke koji će ionako već za koji dan biti zastarjeli. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Podatak o etalonskoj cijeni građenja je administrativni podatak koji je uveden radi provedbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne Novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i58/21). Prodajna cijena stana u društveno poticanoj stanogradnji po m² korisne, odnosno prodajne površine, ne može biti viša od etalonske cijene građenja m² stana uvećane za 50%, pri čemu i JLS mogu dio troškova iz njihovog djelokruga otpisati. Procjene vrijednosti nekretnina trebaju se raditi prema obilježjima nekretnina koje se procjenjuju, što nije moguće s jedinstvenim prosječnim troškovima gradnje neovisno o vrsti zgrade i kakvoći materijala koji su korišteni. Standardna kalkulacija radova u visokogradnji koju javno objavljuje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, razlikuje sedam različitih tipova zgrada i njihove troškove građenja. Upravo navedena standardna kalkulacija radova je jedan od službenih izvora podataka za sudske vještake
2 Ivan Vučemil P O D A T A K Već sada sve tvrtke ne mogu bez gubitaka graditi zgrade u društveno poticanoj stanogradnji, čak i po novom prijedlogu etalonske cijene građenja. Uz inflaciju koju imamo, potpuno je jasno da je ovaj podatak nerealan već sada, a za slijedeću godinu još i više. Nije pojašnjeno koji su to "drugi" propisi za koje se i dalje primjenjuje još niža etalonska cijena građenja od 796,34 eura po m2 površine stana. Ako su to propisi koji bi trebali vrijediti za procjene vrijednosti nekretnina, onda su ti "drugi" propisi osuđeni na nerealne i neživotne procjene. Bez iznimke preniske. Ne znam koji je stvarni cilj i svrha ovako određene etalonske vrijednosti za Republiku Hrvatsku, ali sam mišljenja da je svakako potrebno izmjeniti dio koji navodi "za primjenu u drugim pripoisima utvrđuje se u iznosu od 796,34 eura po m2", ili dodati: "izuzev propisa koji se odnose na procjene vrijednosti nekretnina" Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Podatak o etalonskoj cijeni građenja je administrativni podatak koji je uveden radi provedbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne Novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21). Prodajna cijena stana u društveno poticanoj stanogradnji po m² korisne, odnosno prodajne površine, ne može biti viša od etalonske cijene građenja m² stana uvećane za 50%, pri čemu i JLS mogu dio troškova iz njihovog djelokruga otpisati. Potrebno je poznavati svaki od propisa u kojima se primjenjuje etalonska cijena građenja. Ostali zakonski i podzakonski akti koji su vezani za etalonsku cijenu građenja su: Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN br. 40/97, 117/05), Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 78/21), Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane (NN br. 28/15), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) u dijelu minimalne zajedničke pričuve, Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN br. 22/06), Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02), Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (NN br. 35/92, 72/92, 83/93 i 10/93 – Odluka USRH) te Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20), u dijelu komunalnog doprinosa. Procjene vrijednosti nekretnina trebaju se raditi prema obilježjima nekretnina koje se procjenjuju, što nije moguće s jedinstvenim prosječnim troškovima gradnje neovisno o vrsti zgrade i kakvoći materijala koji su korišteni. Standardna kalkulacija radova u visokogradnji koju javno objavljuje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, razlikuje sedam različitih tipova zgrada i njihove troškove građenja. Upravo navedena standardna kalkulacija radova je jedan od službenih izvora podataka za sudske vještake.
3 Melita Bestvina P O D A T A K Na svojoj web stranici imate objavljenu cijenu etalonske vrijednosti građevine (str.137 Biltena IGH iz ožujka 2021.g.) u iznosu od 8.393,74 kn/m2 bez PDV, pa je to s PDV 10.492,17 kn odnosno 1.392,55 €, stoga su apsolutno nerealne prikazane cijene od 993,00 €/m2. Nadalje, nije pojašnjeno koji su to drugi propisi u kojima bi se uopće mogla primjenjivati cijena građenja u iznosu od 796,34 €/m2 korisne površine stana?? Rok za davanje primjedbi je apsolutno neprihvatiljv kako zbog svoje kratkoće, tako i zbog obrazloženja koje je dato kao opravdanje za vikend savjetovanje uoči Božića!!! HDSViP Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Podatak o etalonskoj cijeni građenja je administrativni podatak koji je uveden radi provedbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne Novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i58/21). Prodajna cijena stana u društveno poticanoj stanogradnji po m² korisne, odnosno prodajne površine, ne može biti viša od etalonske cijene građenja m² stana uvećane za 50%, pri čemu i JLS mogu dio troškova iz njihovog djelokruga otpisati. Potrebno je poznavati svaki od propisa u kojima se primjenjuje etalonska cijena građenja. Ostali zakonski i podzakonski akti koji su vezani za etalonsku cijenu građenja su: Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN br. 40/97, 117/05), Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 78/21), Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane (NN br. 28/15), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) u dijelu minimalne zajedničke pričuve, Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN br. 22/06), Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02), Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (NN br. 35/92, 72/92, 83/93 i 10/93 – Odluka USRH) te Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20), u dijelu komunalnog doprinosa. Budući je podatak o etalonskoj cijeni građenja administrativni podatak koji je uveden prvenstveno radi provedbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, a kasnije i drugih propisa, proveden je ovaj žurni postupak kako bi se omogućio nastavak programa POS-a i povoljnije rješavanje stambenog pitanja za naše građane. Osim navedenoga, potrebno je žurno omogućiti točan iznos u eurima za primjenu etalonske cijene građenja u drugim propisima.
4 Velimir Kramarić P O D A T A K Trebalo bi dodatno obrazložiti, koji su to drugi propisi u kojima se primjenjuje etalonska cijena građenja od 6.000,00 kn/m2 odnosno 796,34 eura po m2 korisne površine. Nije jasno i nigdje nije navedeno koji su to drugi propisi. Paradoks e i u tome što je ta etalonska cijena manja od one propisane za poticajnu stanogradnju Problem nastaje kod procjene vrijednosti nekretnina, gdje se ne smije koristiti (zabranjeno je) etalonska vrijednost utvrđena za poticajnu stanogradnju, već realna tržišna vrijednost, a svi smo svjesni da je građenje za tržište skuplje nego građenje za poticajnu stanogradnju, tako da se za područje procjene vrijednosti ne može koristiti niti jedna od predloženih cijena, jer je korištenje etalonske vrijednosti za poticajnu stanogradnju zabranjeno, a etalonska vrijednost za korištenje u ostalim propisima je premala. Mnoge procjene vrijednosti nekretnina odvjetnici su uspjeli osporiti upravo iz razloga ako je korištena etalonska vrijednost za poticajnu stanogradnju, a ako se koristi ova niža od 6.000,00 kn/m2, tada se dobivaju preniski iznosi kod procjene nekretnine. Dakle bilo bi dobro da se definira i cijena koju bi sudski vještaci smjeli upotrebljavati kod procjene vrijednosti nekretnina, koju bi na dan procjene mogli prilagoditi prema porastu troškova građenja Primljeno na znanje Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Podatak o etalonskoj cijeni građenja je administrativni podatak koji je uveden radi provedbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne Novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i58/21). Prodajna cijena stana u društveno poticanoj stanogradnji po m² korisne, odnosno prodajne površine, ne može biti viša od etalonske cijene građenja m² stana uvećane za 50%, pri čemu i JLS mogu dio troškova iz njihovog djelokruga otpisati. Potrebno je poznavati svaki od propisa u kojima se primjenjuje etalonska cijena građenja. Ostali zakonski i podzakonski akti koji su vezani za etalonsku cijenu građenja su: Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN br. 40/97, 117/05), Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 78/21), Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane (NN br. 28/15), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) u dijelu minimalne zajedničke pričuve, Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN br. 22/06), Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02), Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (NN br. 35/92, 72/92, 83/93 i 10/93 – Odluka USRH) te Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20), u dijelu komunalnog doprinosa. Procjene vrijednosti nekretnina trebaju se raditi prema obilježjima nekretnina koje se procjenjuju, što nije moguće s jedinstvenim prosječnim troškovima gradnje neovisno o vrsti zgrade i kakvoći materijala koji su korišteni. Standardna kalkulacija radova u visokogradnji koju javno objavljuje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, razlikuje sedam različitih tipova zgrada i njihove troškove građenja. Upravo navedena standardna kalkulacija radova je jedan od službenih izvora podataka za sudske vještake.
5 RAFAEL RALIĆ P O D A T A K Navedeni iznosi etalona su totalno nerealni. Cijene materijala i rada rastu na dnevnoj bazi, a vi se držite podataka starih nekoliko mjeseci i onda još smanjite etalonske vrijednosti. Za etalonsku vrijednost u drugim propisima postavili ste 6.000 kn/m2 koje se spominju u 2020.g. (NN 59/2020), a sami ste napisali da su od tada narasle sve cijene. Po kojoj to matematici taj iznos može ostati isti? Šlag na kraju je i rasprava koja će trajati čak 2 (dva) dana. Očigledno da nije bilo dovoljno vremena od kada se znalo da slijedi konverzija u EUR. Koja ste vi komedija od ministarstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Podatak o etalonskoj cijeni građenja je administrativni podatak koji je uveden radi provedbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne Novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i58/21). Prodajna cijena stana u društveno poticanoj stanogradnji po m² korisne, odnosno prodajne površine, ne može biti viša od etalonske cijene građenja m² stana uvećane za 50%, pri čemu i JLS mogu dio troškova iz njihovog djelokruga otpisati. Potrebno je poznavati svaki od propisa u kojima se primjenjuje etalonska cijena građenja. Ostali zakonski i podzakonski akti koji su vezani za etalonsku cijenu građenja su: Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN br. 40/97, 117/05), Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 78/21), Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane (NN br. 28/15), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) u dijelu minimalne zajedničke pričuve, Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN br. 22/06), Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02), Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (NN br. 35/92, 72/92, 83/93 i 10/93 – Odluka USRH) te Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20), u dijelu komunalnog doprinosa. Budući je podatak o etalonskoj cijeni građenja administrativni podatak koji je uveden prvenstveno radi provedbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, a kasnije i drugih propisa, proveden je ovaj žurni postupak kako bi se omogućio nastavak programa POS-a i povoljnije rješavanje stambenog pitanja za naše građane. Osim navedenoga, potrebno je žurno omogućiti točan iznos u eurima za primjenu etalonske cijene građenja u drugim propisima.