Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga za unapređenje kvalitete življenja "LET" Obrazac prethodne procjene, Nacrt prijedloga Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET smatra da je ovo prilika da se pojmovi „prostitucija“ i „prostitutke“ u navedenom Zakonu zamijene sa pojmovima „seksualni rad“ odnosno „seksualne radnice/ci“. Pojam „prostitucija“ je vrijednosno prihvaćen kao negativan i upućuje na stigmatizaciju osoba koje se bave sa seksualnim radom. Sa druge pak strane pojam „seksualni rad“ koji se koristi od 1999. predstavlja vrijednosno neutralni pojam koji ne povećava stigmatizaciju osoba koje se sa njim bave. Sam pojam se u Republici Hrvatskoj koristi od 2004. godine kada je grupa stručnjaka izradila „Pojmovnik vezan uz HIV/AIDS“, a Iva Jovović ispred udruge LET aktivno je sudjelovala u javnoj raspravi i izradi istog. Pojam seksualni rad je kreirala Carol Leigh, aktivistkinja i sama seksualna radnica te se koristi u stručnim dokumentima i publikacijama izdanim od strane međunarodnih organizacija poput različitih UN-ovih programa. Nadalje, udruga LET zagovara u svom radu dekriminalizaciju seksualnog rada te je ovo prilika da se kazne za bavljenje seksualnim radom izuzmu iz samog Zakona. Osoba koja je punoljetna, ima punu poslovnu sposobnost i na nikakav način nije prisiljena da se bavi seksualnim radom ne bi trebala biti kažnjena za isto. Nadalje, svaka prisila, agresija te seksualno iskorištavanje osobe protivno njenoj volji treba i već je sankcionirano odredbama Kaznenog zakona. Dakle, osobe se mogu baviti seksualnim radom u potpunosti svojom voljom i odabirom. Najčešći razlog bavljenja seksualnim radom je zarada novca kako bi se izašlo iz začaranog kruga siromaštva. Značajno povećanje kazni ako zakonodavac ipak zadrži stav o kriminalizaciji seksualnog rada u Hrvatskoj, ne bi se smjelo desiti. Osobe koje se bave seksualnim radom neće imati drugog izbora osim primanja većeg broja klijenata kako bi zaradile sredstva za podmirenje tih kazni. To je sasvim suprotno pretpostavkama koje je u svojem obrazloženju naveo MUP: smatraju da će povećane kazne odvratiti osobe od bavljenja seksualnim radom. Na kraju, promjene navedenog Zakona nikako ne bi smjele uvesti kriminalizaciju klijenata odnosno tzv. nordijski/švedski model. Iskustva u provedbi tog modela pokazala su da ne dolazi do smanjenja potražnje za seksualnim radom već svu moć daje u ruke klijenata koje onda seksualne radnice čine još više ranjivim: klijenti ih prisiljavaju na vrstu seksualnog odnosa na koje seksualne radnice prvenstveno ne bi pristale, traže skrivena mjesta za obavljanje seksualnog rada na kojima su radnice i radnici izloženi nasilju, agresiji, potkradanju i neplaćanju seksualnih usluga.Hrvatska bi u tom slučaju bila jedina država na svijetu koja istovremeno kriminalizira i seksualne radnice/ke i njihove klijente. Udruga LET kontinuirano provodi od 2003. programe i aktivnosti namijenjene seksualnim radnicama/cima. Aktivnosti uključuju podjelu kondoma i lubrikanata kroz provođenje vanjskog rada, upućivanje na testiranje na HIV, HBV i druge spolno prenosive bolesti te povezivanje seksualnih radnica/ka sa zdravstvenim, obrazovnim i socijalnim sustavima. LET je proveo niz istraživanja među seksualnim radnicima, njihovim klijentima, ali i općoj populaciji o stavovima vezanim uz dekriminalizaciju seksualnog rada. Udruga je izdala „Priručnik za vanjske radnike koji rade sa seksualnim radnicama/cima i njihovim klijentima“ te zagovara donošenje kvalitetnih javnih politika na ovom području. LET je pridruženi član mreže udruga pod nazivom European Sex Work Alliance (ESWA). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Karol Jurišić Obrazac prethodne procjene, Nacrt prijedloga Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira Poštovani Pobačaj treba biti kazneno djelo protiv čovječnosti sa 30 godine kazne zatvora, treba uvesti zabranu nekršćanskih kontra skupova jer su sigurnosni problem Član stranke Hrvatskih Suverenista Karol Jurišić Nije prihvaćen Nije predmet sadržaja koji se uređuje Nacrtom prijedloga Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
3 mr.sc. Ivan Šprajc Obrazac prethodne procjene, Nacrt prijedloga Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira Apsolutno je nerealno tvrditi da novela ovog zakona neće imati nikakav izravan učinak na adresate iz tt. 5.1.16. do 5.1.26. Već sam sadržaj nekih prekršaja demantira autora ove tvrdnje. Npr. čl. 5. postojeće verzije zakona jasno ukazuje na pravne osobe (gospodarske subjekte, poduzetnici, udruge i zaklade itsl.). Jednako vrijedi i za kratkovidno i neracionalno odricanje bilo kakvog, makar i neznatnog, učinka na tržišno natjecanje preko prethodno spomenutih pravnih osoba. Drugačije i kraće rečeno, prethodna procjena je nerealna i nevjerodostojna. Primljeno na znanje Primljeno na zanje.
4 DALIBOR ŠEMPER Obrazac prethodne procjene Analiza postojećeg stanja je drastično nepotpuna (da ne velimo promašena). Naime, visina i nesrazmjer novčanih kazni je samo manji dio problema ovog zastarjelog propisa za izmjenu kojeg ili donošenje novog suci prekršajnih sudova, a pogotovo Visokog prekršajnog suda RH, već više od 10 godina upućuju očajne vapaje upozoravajući da je postao neprimjenjiv u praksi i da je po njemu nemoguće suditi. Odredbe ovog Zakona već dugi niz godina ne odgovaraju potrebama vremena, njime su propisani kao prekršaji neka ponašanja koja u demokratskom društvu se ne sankcioniraju, dok postoji potreba da se prekršajno sankcioniraju neke druge problematične pojave koje se u drugim zemljama EU novčano kažnjavaju. Osim toga, ovaj Zakon je neusklađen s čitavim nizom drugih zakona, pogotovo s prekršajnim zakonodavstvom. (Da ne spominjemo donedavnu sramotu s novčanim kaznama izraženim u DM.) Stoga je nužno donošenje novog, suvremenog i usklađenog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Također, pravno nepismeni i neusklađeni prijedlozi izmjena i dopuna važećeg Zakona odnosno prijedlozi novog zakona koje su u nekoliko navrata tijekom proteklih deset godina izrađivali u nadležnom resoru ukazuju na ozbiljnu stručnu potkapacitiranost istog da izadi kvalitetan prijedlog novog zakona. Stoga je za izradu novog propisa nužno formiranje međuresorne stručne radne skupine u koju će biti uključeni predstavnici Ministarstva pravosuđa (i uprave), Visokog prekršajnog suda RH, prekršajnih sudaca prvostupanjske razine, DORH-a, Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava i obavezno predstavnici pravnih fakulteta koji se bave problematikom prekršajnog prava i prekršajima protiv javnog reda i mira. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 DAMIR DURDOV Obrazac prethodne procjene Poštovani , Osobito drsko remećenje javnog reda i mira, je ako odgovorna osoba ili vlasnik ostavi otpad ,smeće ,izmet, pasiji izmet ili neovlašteno se nalazi iako je opetovano upozoren da se ne nalazi na privatnoj površini drugog vlasnika kaznit će se zapriječenom kaznom zatvora od 60 dana do 1 godine. Ili 2500€ do 25 000€ Dokaz su vanjske snimke kamera. Isto tako Osobito drsko remećenje javnog reda i mira, je ako susjed postavi box s psom i s komposterom u koje je pasiji izmet bliže prozora susjeda od 50m kaznit će se zapriječenom kaznom zatvora od 60 dana do 1 godine. Ili 2500€ do 25 000€ dokaz su i vanjske snimke kamera.lp. Nije prihvaćen Predložena sankcija ne može biti regulirana ovim Nacrtom prijedloga zakona budući je čl. 35.Prekršajnog zakona propisana kazna zatvora do devedeset dana.
6 DAMIR DURDOV Obrazac prethodne procjene Poštovani, zbog 4 industrijske revolucije ukidaju se zanimanja seksualni rob/nja ili prostitutka i uvodi se prekvalifikacija u dostojanstvenije zanimanje.lp. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.