Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 nabava PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNIZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA Ukidanjem vodnog doprinosa Hrvatske vode ostaju bez namjenskih sredstava koja se koriste u svrhu održavanja sustava zaštite od štetnog djelovanja voda te izgradnje novih vodnih građevina u svrhu zaštite od poplava imovine i građana RH. Na koji način zakonodavac, Vlada RH, misli nadomjestiti ta sredstva nužna za održavanje i unaprijeđenje sustava zaštite od štetnog djelovanja voda, a što je temeljna djelatnost i zadaća Hrvatskih voda? Primljeno na znanje Vodni doprinos je jedna od naknada iz koje se financira održavanje sustava zaštite od štetnog djelovanja voda, ali najveći dio se financira iz sredstava prikupljenih od naknade za uređenje voda, koja će i dalje služiti prvenstveno za financiranje ove namjene odnosno za provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava i gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. Isto tako, za provedbu projekta obrane od poplava osigurana su i EU sredstva u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.