Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Narcisa Manojlović VI. PREKRŠAJNE ODREDBE , Članak 39. Člankom 38. točkom 38. sankcionira se pušenje u zatvorenom javnom prostoru. Čemu onda uopće definiranje otvorenih javnih prostora iz članka 2. točke 49., te navođenje otvorenih prostora u kojima nije dopušteno pušenje u drugim odredbama ovog zakona (npr. otvoreni prostori odgojno-obrazovnih ustanova i zdravstvenih ustanova)? Također sam mišljenja da se definiranje otvorenih prostora (članak 2. točka 49) i sankcioniranje pušenja na pojedinim otvorenim javnim prostorima treba proširiti na otvorene prostore gdje se iz ugostiteljskih lokala smještenih u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama i njihovih terasa širi dim prema prozorima stanova, budući da se radi o kontinuiranom zdravstvenom ugrožavanju jednih te istih stanara u tim stanovima. Primljeno na znanje Trenutno ne postoje financijski preduvjeti za provođenje opisane studije.
2 Mislav Hajčić V. NADZOR, Članak 36. Poštovani, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona uz navedene trebaju provoditi tržišni i turistički inspektori (koji su nastali raspadom Državnog inspektorata). Primljeno na znanje Ministarstvo turizma nije dostavilo takvu primjedbu.
3 Marija Lovreković IV. PREVENTIVNE MJERE PROTIV PUŠENJA, Članak 34. Ukoliko doista želite iskazati društvenu skrb za zaštitu zdravlja pučanstva od štetnih utjecaja pušenja kako tvrdite u ovom članku stavku 1. onda umjesto da osnivate povjerenstvo u kojemu će stručnjaci uprazno sastančevati i pisati neka beskorisna izvješća iskoristite priliku i ispitajte u kojim prilikama je najveći broj nepušača izložen štetnom utjecaju nikotinskog dima protiv svoje volje. Iziđite iz svojih zadimljenih ureda i upitajte ljude koji žive u neposrednoj blizini ugostiteljskih objekata i njihovih ljetnih terasa kad su zadnji put u svom stanu za radnog vremena takvog ugostiteljskog objekta udahnuli svježi zrak prozračivanjem bez da se truju nikotinskim dimom. Imaju li djeca u stanu u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta i terase na kojoj se napušava gomila ljudi pravo na svježi zrak u svojemu stanu. Primljeno na znanje Trenutno ne postoje financijski preduvjeti za provođenje opisane studije.
4 MERCATUS d.o.o. IV. PREVENTIVNE MJERE PROTIV PUŠENJA, Članak 34. Potrebno je uključiti predstavnike koji zastupaju određeni proizvod, kao što su predstavnici za elektroničke cigarete, s obzirom da povjerenstvo ima jako malo znanja o istima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ IV. PREVENTIVNE MJERE PROTIV PUŠENJA, Članak 34. Smatram da je u ovo povjerenstvo potrebno uključiti i predstavnika iz duhanske industrije te predstavnika iz ugostiteljstva. Oba člana bi mogla predložiti Hrvatska gospodarska komora. Čini mi se da je došlo vrijeme da se kontinuirano daje naglasak na suradnju privatnog i realnog sektora pogotovo na ovako važnim temama koje zahtijevaju dugoročne napore da bi se postigli željeni ciljevi. Nije prihvaćen Socijalni dijalog je proveden.
6 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ IV. PREVENTIVNE MJERE PROTIV PUŠENJA, Članak 33. Predlažem da se ovdje doda obaveza zdravstvenih ustanova koje skrbe o maloljetnim pacijentima na promicanje spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda prikladnim tiskanim materijalima u čekaonicama (plakati, brošure i sl.) koje osigurava ministarstvo nadležno za zdravlje. Nije prihvaćen Ovakva obveza je u nadležnosti drugih ministarstava.
7 Tomislav Šimetić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 30. U ovim člancima nigdje nije definiran pojam sustava za reciklažu zraka, pitanje da li sustav mora biti uključen tokom cijelog radnog vremena ili samo kada se u njemu nalaze gosti koji puše. Da li je moguće uključivanje odsisnog dijela bez tlačnog, itd... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Tomislav Šimetić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 30. Loše zakonsko rješenje, preuzeto iz prethodnog zakona. Kriterij kolika treba biti učinkovitost ventilacijskog sustava je poznat kroz međunarodne norme, koje su prihvaćene u Hrvatskoj. U njima je jasno definirano kolika količina zraka je potrebna u ugostiteljskim prostorima u kojima nije dozvoljeno pušenje, a koliko kada je dozvoljeno pušenje. Također, ograničavanje uvjeta za veće ili manje lokale je totalno apsurdno. Razlika u postavljenim uvjetima automatski predstavlja značajnu razliku u financijskom izdatku kako bi se prostor uklopio u postavljene zakonske uvijete. Podrazumijeva se da ako je prostor veći (površinom pa automatski i volumenom) morati će imati snažniji ventilacijski sustav, da bi se postigao isti učinak. Postavljanje granica prema kvadraturi je jednostavno loše, diskriminirajuće, te uz loša tumačenja nadležnih inspektora čisti promašaj. Pročitajte odgovarajuće hrvatske norme!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Tomislav Šimetić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 29. Nigdje nije definirana periodika ispitivanja ventilacijskoj sustava, kao niti periodika koliko često treba mijenjati filter na odsisu (a ni sam filter nigdje nije jasno opisan). Znači, čak i ukoliko se kao filter postavi najobičnija kuhinjska krpa nakon cca 6-9 mjeseci u njoj će biti toliko prljavštine da zrak kroz nju više ne može prolaziti. Kada se radi o velikim ventilacijsko-klimatizacijskim sustavima, onda postoji regulativa koja definira periodiku, no u ugostiteljstvu su gotovu 100% puno manji sustavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Tomislav Šimetić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 26. Loše rješenje, preneseno iz dosadašnjeg zakona. Sustavi za ventiliranje u prostorima gdje je dozvoljeno pušenje su opisani normativno, te je potrebno samo i isključivo pozivanje na te norme. Ovim pristupom smo u barem 90% slučajeva imali da sustav za filtriranje je filc za napu!!! Postoje dokazana i normirana tehnička rješenja koja služe za ovu svrhu, te se samo treba pozvati na njih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 MERCATUS d.o.o. III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 24. Potrebno je napraviti razliku ukoliko je u zatvorenom javnom prostoru zabranjeno pušenje, ali se želi dozvoliti upotreba elektroničke cigarete. Stavljanje svega u isti Zakon nanosite ogromnu štetu ne pušačima koji su korisnici elektroničke cigarete. Čemu svi silni ventilacijski sustavi kada se ne radi o dimu cigarete?? Molim da redefinirate ove dijelove Zakona i uvrstite: koje standarde treba sadržavati zatvorena javna površina gdje je dozvoljena upotreba elektroničke cigarete. Suludo je tražiti iste uvjete, kad se niti približno ne radi o istoj stvari, osim u sličnosti rituala korištenja. Nije prihvaćen U slučaju novih saznanja razmotrit ćemo izmjene Zakona.
12 Tomislav Šimetić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 24. Do sada se smatralo da se prostoru za usluživanje pribraja 20 % površine šanka i da je taj zbroj jednak površini pušačkog prostora. To je određeno mišljenjem ministarstva. Da li će to vrijediti i dalje? Gdje to piše? U Slavoniji je primjena +20% šanka obavezna, no npr u Dalmaciji za tako što gotovo ni da ne znaju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Tomislav Šimetić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 24. Ovi uvjeti su preneseni iz dosadašnjeg zakona, te su višestruko dokazani kao loši. Naime, navedeno se prvenstveno odnosi na ugostiteljske prostore, te se na ovaj način stvara razlika između prostora s manje ili više kvadrata površine (računicom se lako dođe do granice od 50 m2). Definicija "prostora za usluživanje" je krajnje nejasna. Nadležna inspekcija tumači na onoliko načina koliko ima inspektora. Da li u taj pojam spadaju i dijelovi definirani kao prolazi, hodnici, komunikacije, prostori za ples i td? Ukoliko je cilj uklanjanje duhanskog dima iz javnih prostora, onda s time nema nikakve veze kvadratura prostora, nego jedino i isključivo učinkovitost sustava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 HOK III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Člankom 23., stavkom 6., određuje se "da Predstavnička tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, općina ili gradova, mogu posebnom odlukom na svojem prostoru odrediti javni prostor na kojem je pušenje u potpunosti zabranjeno (tzv. „nepušačka zona“). Nepušačka zona ne može uključivati otvorene javne ili privatne prostore. " - Nije jasno koje su to otvoreni javni ili privatni prostori, koji nisu uključeni u nepušačku zonu? - Što s lokalima koji imaju rješenje o pušačkom prostoru ili prostoru za pušenje? - Ako se u takvnim lokalima (koji imaju rješenje) sada zbog "nepušačke zone" zabrani pušenja, što će vlasnici lokala koji su uložili u odgovarajuće ventilacijske sustave i drugu opremu vezano za pušenje? Tko će nadoknaditi štetu? Člankom 23., stavkom 2. određeno je da se zatvorenim prostorom „smatra prostor koji ima krov i potpuno zatvoreno više od polovice površine pripadajućih stijena, kao i terase koje su ograđene staklenim stijenama ili nekim drugim materijalom. Također, zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i u kojem je moguće zatvoriti više od polovice pripadajućih stijena, kada su te stijene zatvorene“ dok je stavkom 1., istog članka određeno da je "zabranjeno pušenje duhanskih i srodnih proizvoda u svim zatvorenim javnim prostorima", te bi se temeljem ovakve zakonske odredbe smatralo da je zabranjeno pušenje duhanskih i srodnih proizvoda na većini ugostiteljskih terasa. Ovakva odredba zakona je u suprotnosti s Naputkom koji je izdalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 9. lipnja 2009.g., pod ur. brojem: 534-08-1-8/1-09-0001, a u kojem naputku je dano tumačenje kako „ugostiteljske terase za koje je rješenjem nadležnog tijela za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova ugostiteljstva utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane za prostore za usluživanje na otvorenome sukladno propisima na području ugostiteljstva se ne smatraju zatvorenim javnim prostorima u smislu Zakona o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda“. Sukladno navedenome, potrebno je ovaj Naputak imati na umu prilikom donošenja ovog Zakona, te da se u Zakon unese odredba koja će isključivati zabranu pušenja duhana i srodnih proizvoda na ugostiteljskim terasama za koje je već ranije izdano rješenje nadležnog tijela za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova ugostiteljstva. Nije prihvaćen Javni prostor je definiran, a u kafićima koji imaju rješenje o dozvoli pušenja, isto će se ukinuti.
15 MERCATUS d.o.o. III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Čl 23. st1. Zabranjujete upotrebu elektroničkih cigareta u trenucima kad zbog iste 50 000 stanovnika više ne puši?! Korisnici elektroničke cigarete nisu pušači, stoga je potrebno odrediti prostore za korištenje elektroničke cigarete, a ne bivše pušače izlagati utjecaju pasivnog pušenja. Ova mjera je kazna svima koji su prestali pušiti Primljeno na znanje Navedeni tekst preuzet je iz Direktive.
16 Marija Lovreković III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Ispod prozora zdravstvene ustanove je dozvoljeno pušenje jer dim ide samo kroz vrata proizlazi iz st 3. ovog članka. Ako vam je zdravlje ljudi na 1. mjestu kako u uvodu tv rdite onda je potrebno odrediti gdje oni koji se žele trovati mogu to raditi bez da štete drugima. Predlažem umjesto da navodite gdje sve pušenje nije dozvoljeno kažete- pušenje je dozvoljeno na zato predviđenim mjestima i da definirate da ta mjesta ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 20 metara od zdravstvenih i obrazovnih ustanova te stambeno poslovnih zgrada. Samo pomicanjem pušača od navedenih prostora učiniti ćete vjerojatnim da vam je zdravlje ljudi uistinu na prvom mjestu, sve ostalo je tlapnja. Ukoliko i dalje dozvoljavate da se puši na otvorenim terasama ugostiteljskih objekata koji se nalaze ispod prozora stambenih jedinica na 2,8m visinske razlike od terase do prozora stana, u kojimu usput budi rečeno žive nepušači s djecom i na taj način dozvolite da se stanari takvih stanbenih jedinica truju onda ne radite na zaštiti zdravlja već legalizirate trovanje. Primljeno na znanje Za sada ne postoje financijske mogućnosti za propisivanje predloženog.
17 Branimir Jurković III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 23. Intencija ovoga zakona je zabraniti pušenje na zatvorenim terasama. Ukoliko se želi provesti takva ideja zanima me da li je provedena studija utjecaja na zdravlje izlaska pušača na otvorene prostore na temperaturama od kojih -15C nekoliko puta dnevno iz grijana prostora? Riječ je o normalnoj temperaturi koja se može javiti u gotovo svim dijelovima RH. Isto tako da li je prvedena jednaka studija na takva djelovanja pri udarima bure od 150 km/h? Primljeno na znanje Trenutno ne postoje financijski preduvjeti za provođenje opisane studije.
18 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 22. Smatram da je ovdje potrebno uključiti i objave na web stranicama, blogovima, službenim facebook stranicama i ostalim modernim oblicima komunikacije putem interneta i društvenih mreža. Tisak i televizija postaju sve manje zanimljiv izvor informacija mlađoj populaciji i ovaj zakon bi to morao uzeti u obzir te zabraniti promociju pušenja i putem društvenih mreža. Primljeno na znanje Za sada ne postoje uvjeti/mehanizmi za kontrolu navedenih medija.
19 Petra Lastovčić III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 21. Članak 21, točka (7) predlaže da će prodaja elektroničkih cigareta i popratnih djelova biti zabranjena preko interneta?? Općenito ili se ovo odnosi samo na maloljetnike? Da li se može staviti upozorenje prije otvaranja web shopa da je zabranjena kupovina mlađima od 18, pa se tako ne bi kršio zakon? Primljeno na znanje Navedeni tekst preuzet je iz Direktive.
20 MERCATUS d.o.o. III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, Članak 20. Čl 20. st.2: Ovdje se zabranjuje izlaganje na vidljivim mjestima elektroničkih cigareta. Kako ste zamislili da trgovine koje su specijalizirane za elektroničke cigarete rade? Uđete u specijaliziranu trgovinu u kojoj nema ništa?? Potrebno je specijalizirane trgovine izuzeti iz djela ovog Zakona Primljeno na znanje Za specijalizirane trgovine vrijedi isto pravilo kao i za trgovine duhanskim proizvodima u kojima je zabranjeno izlaganje na vidljivim pozicijama u i na prodajnim mjestima, što se smatra izravnom promidžba duhanskih proizvoda.
21 MERCATUS d.o.o. II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 18. S obzirom da se upotreba elektroničke cigarete ne smatra pušenjem, ne prikladno je staviti upozorenje iz Čl.18. st.1. na iste. Primljeno na znanje Navedeni tekst preuzet je iz Direktive.
22 MERCATUS d.o.o. II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 17. Čl 17. st.5. Spremnici od max 10ml. Ima li logičkog objašnjenja za ovu odredbu? Ima. Pakiranje od 10ml savršeno je za masovnu prodaju, što opet pogoduje duhanskoj industriji. Primljeno na znanje Navedeni tekst preuzet je iz Direktive.
23 MERCATUS d.o.o. II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 17. Čl.17 st.2: svrha odredbe od 6 mjeseci je zaustavljanje razvoja proizvoda. Kao i svako mlado tržište i ovo je inovativno. Proizvodi su sve kvalitetniji i funkcionalniji, stoga jedno od rješenja je i zaustavljanje razvoja. Primljeno na znanje Navedeni tekst preuzet je iz Direktive.
24 MERCATUS d.o.o. II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 17. Čl 17. st.1: ostavlja se mogućnost da će se određene elektroničke cigarete regulirati kao lijek ili medicinski proizvod i na njih, koji će to izlobirati ovaj Zakon se neće odnositi. A za sve ostale elektroničke cigarete tu je rigorozan Zakon! Javno je poznato da duhanski giganti uskoro kreću u plasiranje svojih elektroničkih cigareta, pa da im Zakon slučajno ne bi zasmetao, povjerenstvo se pobrinulo za to. Njihovi brandovi su npr. Vuse, Vype...i za čudo, kao da su skrojeni po ovom novom Zakonu. Primljeno na znanje Navedeni tekst preuzet je iz Direktive.
25 MERCATUS d.o.o. II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 17. Uvođenje nedefiniranog pojma: Čl.17 st.5b): POTROŠNE elektroničke cigarete. Također, koji je razlog za određivanje obujma tanka od 2 ml? Odnosi li se to na potrošni tank ili općenito na sve tankove? Pretpostavljam da se radi o unaprijed napunjenim tankovima (pre-filled catridges). Nejasna odredba: Čl.17 st.5g)"...da su zaštićeni od lomljenja...": Valjda od lomljenja pri normalnom korištenju, a ne univerzalno da ne smije biti lomljivo, jer takav materijal ne postoji. Primljeno na znanje Navedeni tekst preuzet je iz Direktive.
26 Branimir Jurković II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 17. Opet mi Hrvati izmišljamo rigoroznije zakone od onih u EU. Malim dvominutnim istraživanjem moćne stranice Google dolazi se do informacije kako se u Irskoj tekućine uredno prodaju u ambalaži od 30 ml sa snagom do 24 mg/ml nikotina u svim mogućim aromama. Znači izvodimo iste stvari kao sa onim kriminalnim toplinskim razdjelnicima gdje idemo provoditi zakone kakve nema u EU!!! Primljeno na znanje U slučaju novih saznanja razmotrit ćemo izmjene Zakona.
27 MERCATUS d.o.o. II. DUHANSKI I SRODNI PROIZVODI, Članak 11. Nelogično je na elektroničku cigaretu napisati "Ovaj duhanski proizvod šteti Vašem zdravlju i stvara ovisnost", kad ste pojam "duhanski proizvodi" definirali kao proizvode koji MORAJU sadržavati duhan, pa barem i djelomično... Elektronička cigareta NE SADRŽI duhan niti djelomično. Primljeno na znanje Navedeni tekst preuzet je iz Direktive.
28 MERCATUS d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Nejasna definicija: "Čl.2 st.16. elektronička cigareta” je proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare...": prema ovoj definiciji bilo koji proizvod koji proizvodi isparavanje i može se koristiti za inhaliranje pare, postaje elektronička cigareta. Primjer: elektronički inhalatori. Nadalje, nejasno je što je "uložak"? Nejasna definicija: Čl.2 st.17: "spremnik za ponovno punjenje” je posuda s tekućinom s nikotinom, a koja se može koristiti za ponovno punjenje elektroničke cigarete"; Kako je moguće da se sa spremnikom puni elektronička cigareta u obliku kako ste definirali elektroničku cigaretu? Valjda tanka, s obzirom da se pod pojmom elektronička cigareta opisali tank. Primljeno na znanje U slučaju novih saznanja razmotrit ćemo izmjene Zakona. Definicije iz članka.2. stavka17. preuzete su iz Direktive.
29 Vladimir Jerbić I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Smatram da bi trebalo izbjegavati rastezljive definicije tipa "i druge prostore...", već bi to trebalo pobliže definirati. Javni prostor bi trebalo proširiti i na dijelove poslovno-stambenih objekata, poput otvorenih terasa ispod ili pored stambenih prostora, štiteći prava stanara (i nepušača) u neposrednoj blizini. Stanar bi svakako trebao biti zaštićeniji od gosta lokala. Primljeno na znanje Za sada ne postoje financijske mogućnosti za propisivanje predloženog.
30 Jurica Koprivnjak I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Mislim da način na koji se definira “javni prostor” nije do kraja opisan. Postoji dosta stambeno-poslovnih zgrada u kojima su ugostiteljski objekti sa terasama na kojim je pušenje dozvoljeno. Zbog toga su stanari koji imaju stanove iznad takvih terasa ugroženi i krše im se prava. Nužno je u definiciju “javnog prostora” dodati i dvorišta stambeno-poslovnih zgrada te izrijekom propisati minimalnu udaljenost od zgrade na kojoj treba važiti zabrana pušenja. Primljeno na znanje Za sada ne postoje financijske mogućnosti za propisivanje predloženog.
31 Darko Rodić I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Osobno sam se više puta uvjerio kako je kvaliteta života stanara u stambeno-poslovnim zgradama u kojima postoje ugostiteljski objekti u kojima je dozvoljeno pušenje ugrožena, jer konstantno udisanje duhanskog dima umjesto svježeg zraka u trenucima kada se stan želi prozračiti je u najmanju ruku paradoksalna situacija, ali i ozbiljan problem obzirom da to nerijetko znači i višesatno pasivno pušenje koje dokazano prouzročuje maligne i razne druge bolesti. Stoga smatram da članak 2 treba doraditi kako bi se zaštitila kvaliteta života ugroženih stanara! Primljeno na znanje Za sada ne postoje financijske mogućnosti za propisivanje predloženog.
32 Ana Viduka I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Smatram da bi se trebao čl.2 stavak 49. proširiti da bi se zaštitilo zdravlje stanara zgrade u kojem je ugostiteljski obrt sa otvorenom terasom. Primljeno na znanje Za sada ne postoje financijske mogućnosti za propisivanje predloženog.
33 Helena Klobučarić I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Smatram da je potrebno uvažiti niže navedene komentare i prijedloge koji se odnose na članak 2. stavak 49. te je navedeni stavak potrebno proširiti kako bi isti obuhvaćao i dvorišta stambeno - poslovnih zgrada obzirom da stanari u stanovima iznad ugostiteljskih objekata mogu također biti protiv svoje volje izloženi duhanskom dimu. Primljeno na znanje Za sada ne postoje financijske mogućnosti za propisivanje predloženog.
34 Morena Milinković I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Vezano za prethodne komentare na čl. 2. stavak 49., slažem se da je svakako potrebno izrijekom zaštiti stanare stambeno-poslovnih zgrada koji su izloženi dimu iz ugostiteljskih objekata. Primljeno na znanje Za sada ne postoje financijske mogućnosti za propisivanje predloženog.
35 Irena Habjanec I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Smatram da je potrebno u članku 2. stavak 49 ovog zakona dodatno zaštiti stanare koji su izloženi dimu iz ugostiteljskih objekata u njihovoj neposrednoj blizini Primljeno na znanje Za sada ne postoje financijske mogućnosti za propisivanje predloženog.
36 Narcisa Manojlović I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Podupirem prethodne komentare o proširenju odredbe članka 2. točke 49. na otvorene prostore stambeno-poslovnih zgrada, gdje dolazi do trajne zdravstvene opasnosti za stanare koji su preko balkonskih i prozorskih otvora (ako ih otvaraju, a moraju ih otvarati) izloženi dimu iz ugostiteljskih objekata smještenih u ili uz navedene zgrade. Primljeno na znanje Za sada ne postoje financijske mogućnosti za propisivanje predloženog.
37 Darija Vencl I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Čitajući nacrt prijedloga zakona o ograničavanju uporabe.. moram se složiti sa već dosadašnje navedenim komentarima koji se odnose na članak 2 stavak 49 ovog zakona da se trebaju zaštiti i oni stanari koji žive iznad ili u neposrednoj blizini ugostiteljskih objekata koji imaju otvorene terase s dozvoljenim pušenjem. Smatram da ima prostora za bolje i kompromisnije rješenje, kako bi i pušači i ne pušači bili zadovoljni. Primljeno na znanje Za sada ne postoje financijske mogućnosti za propisivanje predloženog.
38 Marija Penava Šimac I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U stavku 49. definiran je javni prostor i sve što on podrazumijeva kako bi se zaštitili nepušači od utjecaja duhanskog dima. Predlagač zakona nigdje nije spomenuo zaštita stambenog prostora u kojem stanuju i žive nepušači, koji su protiv svoje volje izloženi utjecaju duhanskog dima. Ovo se odnosi na stanove i stanare koji žive iznad ugostiteljskih objekata koji imaju ljetne terase smještene u prizemljima stambenih zgrada i na kojima je dozvoljeno pušenje. Tako dim odlazi u stanove koji se nalaze neposredno iznad takvih ugostiteljskih terasa i na taj način stanari su protivno svojoj volji izloženi utjecaju duhanskog dima. Smatram da zakonodavac mora definirati i zaštititi stanare koji žive u takvim zgradama tj. definairati zaštitu stanara i stambenog prostora od utjecaja duhanskog dima koji dolazi s ljetnih terasa. Stoga predlažem da se u posebnom stavku posebno izdvoji i zaštiti stambeni prostor i osobe koje žive u njemu od utjecaja duhanskog dima na način da terase ugostiteljskih objekata ne smiju biti u blizini stambenih prostora (one su često neposredno ispod stanova, pa dim ulazi u stanove koji se nalaze iznad) te moraju biti smještene samo na onim mjestima na kojim se nedvojbeno može utvrditi da duhanski dim ni na koji način neće utjecati na stanare. Odnosno takve terase (na kojima je dozvoljeno pušenje) ne bi smjele biti smještene u blizini stanova. Primljeno na znanje Za sada ne postoje financijske mogućnosti za propisivanje predloženog.
39 Ivana Živković I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Članak 49. ,između ostalog, kao javni prostor definira i druge prostore u kojima nepušači protiv svoje volje mogu biti izloženi duhanskom dimu. U tom slučaju postavlja se pitanje na koji način se primjerice stanari stambenih zgrada u čijim dvorištima se nalaze ugostiteljski objekti štite od duhanskog dima.Nameće se zaključak da su se stanari dužni sami zaštititi tako što će biti prisiljeni imati zatvorene prozore kako njihov stambeni prostor ne bi bio zagađen dimom sa ugostiteljske terase u neposrednom podnožju što svakako predstavlja izraz diskriminacije. Primljeno na znanje Za sada ne postoje financijske mogućnosti za propisivanje predloženog.
40 Marija Lovreković I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. u stavku 49. potrebno je izrijekom navesti i dvorišta stambeno poslovnih zgrada jer su najčešće na takvim prostorima smještene otvorene terase ugostiteljskih objekata na kojima je dozvoljeno pušenje pa imate potpuno apsurdnu situaciju ako ste stanar stana iznad takve terase. U svojemu vlastitom stanu ne možete biti zaštićeni od pušača s terase ukoliko želite udahnuti zrak izvana, medicinari tvrde da je potrebno prozračivanje stambenih prostora.Ispada da me sustav štiti od pušača u birtiji ali dozvoljava da me posjetitelji birtije s otvorenih terasa slobodno truju u mojemu stanu. Kako se ovim zakonom regulira ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda na njemu je da riješi problem trovanja nepušača od pušača i da se ukaže da je normalno stanje nepušenje. Ovako kako se to sad radi ispadne da je normalno stanje pušenje, a nepušače tko što pita, na njima je da trpe trovanje. Primljeno na znanje Za sada ne postoje financijske mogućnosti za propisivanje predloženog.
41 MERCATUS d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Prvenstveno je skandalozno i etički i moralno uvrštavati proizvod uz kojeg ljudi prestaju pušiti u ovaj Zakon, a to su elektroničke cigarete. Uglavnom je Zakon vezan za Direktivu i ovo je samo implementacija, ali ono što se moglo, Povjerenstvo je i to odlučilo strogo regulirati sa istim ciljem kao i cigarete: potpuni nestanak. Koji je motiv da se sredstvo za odvikavanje od pušenja stavi pod isti nazivnik kao i cigareta? Ovo je ili posljedica ne znanja ili pomoć Javnog zdravstva duhanskom lobiju. Ovaj proizvod jedine dokazane štetne posljedice po zdravlje ima na članove uprava duhanskih kompanija...i one povezane s njima, a to je Peptički ulkus ili narodno čir na želucu. Potrebno je uistinu dobro promisliti prije nego se sredstvo za odvikavanje od pušenja definitivno proglasi pušenjem. Primljeno na znanje U slučaju novih saznanja razmotrit ćemo izmjene Zakona.
42 MERCATUS d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Za početak napomenimo kako je u ovaj Zakon uvršten i jednako tretiran proizvod koji služi odvikavanju od pušenja - elektronička cigareta. Žalostan je položaj Javnog zdravstva koji se svrstao na stranu zabrane proizvoda koji pomaže pušačima da prestanu pušiti. Usprkos rezultatima studije Britanskog ministarstva zdravlja o bezštetnosti ovog proizvoda, žalosno je gledati kako naše Povjerenstvo svrstava ovaj proizvod uz sam bok duhanskoj cigareti, bez ikakvih utemeljenih studija, isključivo i jedino na, citiram: bojaznima. Najviše je izražena tzv. bojazan za mlade kojima će e-cigareta biti tzv gateway prema ovisnosti o pušenju. Pa što im je do pojave ovog proizvoda bio gateway? I zbog te deklarativne bojazni za mlade, usput će se proizvod maksimalno zabraniti i učiniti nedostupnim i pušačima koji žele prestati pušiti... vrlo prikladno. Primljeno na znanje U slučaju novih saznanja razmotrit ćemo izmjene Zakona.
43 Ivanka Sekošan NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Podržavam sve zakone i mjere koji ograničavaju i zabranjuju korištenje duhanskih proizvoda Primljeno na znanje Primljeno na znanje.