Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o uvjetima, sadržaju i načinu vođenja središnjeg informacijskog sustava sanitarne inspekcije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Schlossberg PRAVILNIK O UVJETIMA, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SREDIŠNJEGA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SANITARNE INSPEKCIJE , Članak 2. Kako je i navedeno, zadaća sustava je osigurati učinkovit pristup informacijama i biti potpora pravodobnom donošenju odluka te učinkovitom upravljanju u svim segmentima sanitarne inspekcije te stoga valja navesti ovim Pravilnikom koji su to podaci koji ce biti javno dostupni, u stvarnom vremenu ili ako ne onda u kojim vremenskim razmacima, te nacinu pristup ainformaicjama (pozeljno da javni podaci budu dostupni bez potrebe prijave) kako bi se osigurala nepristranost pristupa i javna transparensntost podataka javnog registra (Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 092/2014), cl.2, st.10 - Javni registar je službena evidencija koja se vodi u elektroničkom obliku, a sastoji se od strukturiranih, uređenih, međusobno povezanih i usklađenih podataka o subjektu upisa u registar i podataka koji su u svezi sa subjektom upisa u registar iz djelokruga tijela javnog sektora, a ustrojen je i vodi se na temelju zakona ili međunarodnog sporazuma i služi za prikupljanje i pohranu podataka u okviru obavljanja propisanih poslova tijela javnog sektora). Predlazem dodati novi stavak/clanak: Javni dio ovog registra biti ce dostupan za pretrazivanje i preuzimanje svih javnih informacija u jednoj datoteci (bulk) putem internetskih servisa bez registracije. Javni registar omoguciti ce strojni pristup podacima (npr. JSON, XML, API). Javni podaci cine: podaci o objavljenom inspekcijskom nadzoru i informacije o zavrsenim analizama. Bez ovih osnovnih informacija Pravinik je nepotpun, moze doci do povrede Zakona o pravu na pristup informaicjama i dugotrajnim i skupim procesima ispravke tih greski kasnije po prijavama gradjana i inspekcijskom nadzoru Povjerenika za informiranje. Molim za potpuno ili djelomicno uvazavanje ovog prijedloga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Miroslav Schlossberg PRAVILNIK O UVJETIMA, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SREDIŠNJEGA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SANITARNE INSPEKCIJE , Članak 2. Shodno cl.2, st.3, SISSI predstavlja objedinjeni sustav upisnika, registara i računalnih programa; ovim putem podsjecam na Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15 cl. 10, st. 1 Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati, tocka 5: registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe; Nadalje, kako su to podaci koji se vode u svrhu zaštite zdravlja ljudi, potrebno je osigurati potpunu transparentnost podataka, i pravoremenog objavljivanja i informiranja javnosti o rezultatima koje SISSI prikuplja i cuva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Miroslav Schlossberg PRAVILNIK O UVJETIMA, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SREDIŠNJEGA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SANITARNE INSPEKCIJE , Članak 2. "SISSI predstavlja objedinjeni sustav upisnika, registara i računalnih programa" - potrebno definirati "upisnik", "registar", "racunalni program" ili referencirati ako su vec negdje drugdje definirani. Takodjer, koje informacije cine "upisnik" i po kojoj osnovi; koji podaci cine "registar" i po kojoj osnovi. Prihvaćen Primljeno na znanje