Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o Zemljopisno obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta II. KORISNICI ZeOS-a, Članak 2. KOMENTAR: Predlažemo pod vanjske korisnike u čl. 2. st. 4. dodavanje Hrvatske udruge kriznog menadžmenta. Obzirom da smo strukovna udruga, korisnički račun omogućio bi nam analitičke podatke vezane uz proučavanje i unapređivanje sustava civilne zaštite, daljnji razvoj metodologija planiranja i pripadajućih alata kriznog menadžmenta. OBRAZLOŽENJE: Cilj Udruge je poticati, promicati, pomagati i razvijati sustav upravljanja krizama, djelatnost zaštite i spašavanja, princip rukovođenja i zapovijedanja te pružanja pomoći u katastrofama, kao i drugim područjima zaštite i spašavanja koje zahtijevaju žurnu i neodgodivu intervenciju. Prihvaćen Prihvaća se primjedba na način da se u čl. 2 st. 4 iza Hrvatska vatrogasna zajednica dodaje tekst: udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite.