Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o prekograničnoj provedbi Odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Irena Dubravec KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI U PODRUČJU UPUĆIVANJA RADNIKA, Članak 16. Nadležnost u sporovima Radi učinkovite provedbe, potrebno je propisati rok realizacije spora ne dužim od 6 (šest) mjeseci, jer se u protivnom pruža realna mogućnost opstrukcije spora i provedbe Zakona. Za slučaj probijanja roka, sankcije trebaju biti propisane i za nadležno tijelo države koje vodi spor. Nije prihvaćen Članak 16. temelji se na odredbi Direktive te, u skladu sa slobodom pružanja usluga, osigurava jednaki tretman pružateljima usluga bez obzira na poslovni nastan.
2 Irena Dubravec KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI U PODRUČJU UPUĆIVANJA RADNIKA, Članak 12.  Sadržaj zahtjeva Sadržaj zahtjeva treba sadržavati i nalog pružatelju usluge kao tuženiku da u slučaju izvršenja zahtjeva niti na koji način ne smije narušavati prava radnika, radnik ne smije biti diskriminiran, niti mu se smije otežavati rad, niti ugrožavati čast i dostojanstvo kroz mobing, tijekom cijelog postupka prijave, prihvaćanja zahtjeva te nakon naplate novčane kazne, odnosno nakon postupka izvršenja. Nije prihvaćen Predloženo je van cilja, opsega primjene i smisla zakona, te cilja Direktive koja se preuzima u nacionalno zakonodavstvo. Predmet zakona je izvršenje već pravomoćne odluke o izrečenoj novčanoj kazni, koju je pružatelju usluga izreklo nadležno tijelo. Uniformni obrazac zahtjeva i njegov sadržaj određen u Direktivi. Zaštita prava radnika osigurana je regulirana i drugim propisima.