Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor