Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o načinu uzimanja uzoraka i plaćanja troškova za uzorke predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nazdora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 3. Točka 1, natuknica 4: rezultati ispitivanja dostavljaju se proizvođaču i/ili dobavljaču. Osoba od koje se uzorak uzima možda nije niti proizvođač niti dobavljač predmeta od plemenitih kovina, ali svakako ima interes saznati rezultat ispitivanja. Mislim da bi vrlo korisno rezultate ispitivanja pod svaku cijenu dostaviti i osobi od koje su uzorci i uzeti. Nije prihvaćen Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina jasno je propisano tko je odgovoran za označeni stupanj čistoće.
2 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA Pravilnik propušta odrediti kako osoba od koje inspektor uzima uzorke može biti zaštićena od nesavjesnog ili nepažljivog rukovanja uzorcima od strane inspektora. Kako sada stoji, ukoliko inspektor ošteti, zagubi ili otudji uzorke, osoba je izložena potencijalno skupoj šteti. Nije prihvaćen Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina („ Narodne novine“, broj 36/15) ovlašćuje ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo da donese predmetni propis. Ovim Pravilnikom ne regulira se odgovornost inspektora. Odgovornost inspektora (državnog službenika) regulirana je Zakonom o državnim službenicima.
3 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 3. Točka 3, Na koju se omotnicu misli? Omotnicu sa uzorkom ili omotnicu za izvješćem? Nije prihvaćen Na omotnicu sa uzorkom.
4 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 3. Točka 2, nije definirano na koje informacije se misli sa "ukoliko je moguće proizvođača ili dobavljača predmeta od plemenitih kovina". Valjalo bi definirati koje informacije (npr. naziv, adresa, OIB, ...) Nije prihvaćen S obzirom da se radi o fakultativnom podatku nije potrebno definirati više od propisanog.
5 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 3. Točka 1, natuknica 4: ispraviti "izviješće" u "izvješće" Prihvaćen Tekst usklađen
6 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 3. Točka 1: započinje prezentom, zatim prelazi u futur, pa ponovno u prezent. Točke 2 i 3 su u futuru. Dobro je odlučiti se za jedno glagolsko vrijeme kako bi se osigurala koherentnost. Prihvaćen Tekst usklađen
7 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 3. - Točke 2 i 3: Točka 2 navodi "naznačeni stupanj čistoće", a točka 3 samo "stupanj čistoće". Misli li se na istu informaciju? Ako da, valjalo bi koristiti isti termin, ako ne, valjalo bi definirati na što se ovdje misli. Jednako tako, točka 2 navodi "broj komada u uzorku", a točka 3 samo "broj komada". Valjalo bi ujednačiti ove izraze. Prihvaćen Tekst usklađen
8 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 3. - Članak ne definira kako mjeriteljski inspektor pohranjuje uzorke koje je uzeo. (Neće ih valjda staviti u džep?) - Članak ne utvrđuje način na koji je inspektor dužan rukovati sa uzorcima. Drugim riječima, ne obvezuje inspektora da sa uzorcima rukuje sa dužnom pažnjom. U praksi, uzorak bi mogao biti vrlo skup i nepažnja inspektora može ozbiljno oštetiti osobu od koje je uzorak uzet. Nije prihvaćen Pravilnikom je precizno propisano da se uzorci za ispitivanje pečate u omotnicu.
9 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 3. Točka 1, natuknica 3 kaže "bez odgađanja dostavlja...". Ovakva formulacija ne definira jasno vremenski raspon unutar kojega je inspektor dužan predati uzorke zavodu za mjeriteljstvo. Drugim riječima "bez odgađanja" nije pravni niti dovoljno egzaktan pojam. Prijedlog (naprimjer): Istog dana, u roku od dva dana... Nije prihvaćen Radi se o opće prihvaćenoj formulaciji koja ima svoje značenje.
10 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 4. "Pravna i fizička osoba" ... Konkretno, inspektor uzima uzorak od osobe koja je ili pravna ili fizička. Osoba u tom trenutku ne može biti i "pravna i fizička" kako sada piše. Prihvaćen Tekst usklađen.
11 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 3. Prilikom uzimanja uzoraka predmeta od plemenitih kovina, osoba od koje se uzorak uzima mora dobiti pisani dokument o tome da je mjeriteljski inspektor uzeo predmete od plemenitih kovina. Kako sada stoji, ovaj članak ne obvezuje mjeriteljskog inspektora uručiti osobi bilo kakav pisani dokument o preuzimanju uzorka plemenite kovine niti utvrđuje oblik dokumenta kojega bi morao uručiti osobi od koje uzima uzorke. Nije prihvaćen Člankom 30. stavkom 2. Zakona o sustavu državne uprave propisano je da primjerak zapisnika o inspekcijskom pregledu inspektor uručuje fizičkoj osobi ili službenoj osobi državnog tijela, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pravne osobe.
12 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 4. "besplatno staviti na raspolaganje..." - Prijedlog promjene: "Osoba je dužna za potrebe inspekcijskog nadzora o svom trošku osigurati broj predmeta dostatan za uzorkovanje prema Tablici plana uzorkovanja." Nije prihvaćen Odredba je jasno propisana i nema potrebe za podrobnije uređivanje predmetne materije.
13 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 2. Valja konzistentno koristiti jedninu i množinu. Prvi stupac koristi jedninu "veličina serije", no drugi stupac koristi "mješavinu" jednine i množine - "veličina uzoraka". Prijedlog: nazvati drugi stupac "Veličina uzorka (komada)" kako bi bio konzistentan sa prvim. Prihvaćen Tekst usklađen.
14 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 5. Propust: Pravilnik ne uredjuje na koji način se uzorci plemenite kovine vraćaju osobi od koje su uzeti? Naprimjer, osobno preuzimanje, poštom, uzorak osobno donosi inspektor, neki četvrti način? Nije prihvaćen Po prirodi stvari inspektor vraća uzorak stranci od koje je uzeo uzorak i sastavlja bilješku u spisu predmeta. Da li će inspektor odnijeti uzorak stranci ili će sama stranka doći po uzorak nije predmet uređenja ovoga Pravilnika.
15 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 5. Propust: Pravilnik nije odredio kada i gdje inspektor dokumentira adresu osobe od koje je uzorak uzet ili adresu na koju osoba želi uzorak vratiti. Kako će inspektor znati gdje vratiti uzorak od plemenite kovine? Nije prihvaćen Inspektor osim zapisnika o uzimanju uzoraka sačinjava i zapisnik o inspekcijskom nadzoru gdje su sadržani svi podaci koji se navode u komentaru.
16 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 3. Točka 1: kaže "Prilikom uzimanja uzorka..." i potom navodi događaje koji se odvijaju tada, ali četvrta natuknica te točke spominje događaj koji se ne može dogoditi "prilikom uzimanja uzorka" već tek nakon ispitivanja uzorka. Valjalo bi je smjestiti na pravo mjesto u tijeku vremena. Prihvaćen Tekst usklađen
17 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 5. Pojam "uništen tijekom ispitivanja" je nejasan. Nejasno iskorištena riječ "uništen" ovdje se može osporiti i znanstveno jer nije moguće doslovno "uništiti" materiju. Dodatno, nije uređeno na koji način se stranku od koje je uzorak uzet informira da je uzorak njihove plemenite kovine "uništen". Što se događa sa eventualnim ostacima "uništenog" uzorka? "Uništavanje" uzorka oštećuje osobu od koje je "uništeni" uzorak uzet, tko će snositi štetu koja je nanesena zbog "uništavanja" uzorka plemenite kovine? Djelomično prihvaćen Tekst djelomično usklađen.
18 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 2. Pojam "serija" nije definiran. Praktično pitanje koje proizilazi zbog nedefiniranja pojma "serija" je: koliko se predmeti smiju razlikovati kako bi se smatrali serijom ili individualnim predmetima? Tko procjenjuje da li je nešto serija ili skup vrlo sličnih unikata? Prihvaćen Tekst usklađen.
19 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA, Članak 1. Ovaj članak samo ponavlja ono što je već utvrđeno samim naslovom ovog Pravilnika (uz nezgodnu promjenu koja je već opisana). Stoga, valjalo bi ga proširiti kako bi čitatelju ponudio nešto šire informacije o ovom Pravilniku, u suprotnom je informacijski redundantan. Nije prihvaćen Sukladno nomotehničkim pravilima za izradu pravnih propisa prvim člankom propisa izražava se osnovni predmet odnosno sadržaj propisa.
20 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I PLAĆANJA TROŠKOVA ZA UZORKE PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA PRILIKOM OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA Čini se da tekst sadrži brojne inkonzistencije i stoga bi valjalo tekst poboljšati (ponovno napisati?). Naprimjer: 1. Naslov kaže "Pravilnik o ... i plaćanja troškova za uzorke predmeta", no već prvi članak tvrdi da je tema ovog pravilnika nešto drugo "...plaćanje troškova za uzimanje uzoraka..." Troškovi uzorka i troškovi uzimanja uzorka su dva različita pojma i valjalo bi se odlučiti za jedan. 2. Osoba od koje se uzima uzorak u ovom prijedlogu naziva se na nekoliko različitih pojmova: proizvođač i/ili dobavljač, stranka, pravna i fizička osoba. Ovi pojmovi nisu međusobno zamjenjivi pa bi se valjalo odlučiti za jedan. 3. unutar jednog članka ili odlomka koristi različita glagolska vremena (futur i prezent) 4. Miješa jedninu i množinu pa nije jasno misli li se na 1 uzorak ili nekoliko uzoraka. Primljeno na znanje Pojmovi proizvođač i dobavljač predmeta od plemenitih kovina definirani su Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina („ Narodne novine“, broj 36/15). Vezano za sve primjedbe koje se odnose na jezična pitanja ističemo da Državni zavod za mjeriteljstvo lektorira tekst odnosno otklanja sve jezične pogreške i propuste prije objave propisa u „Narodnim novinama“.