Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Prijedloga II. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA Komentar brisan Nema odgovora
2 Aleksandar Kovač mr. sc. Završne odredbe, Članak 17. Program je "underachiever". Nije iskoristio priliku doprinijeti artikuliranijom i opsežnijom vizijom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla. Dvije sitne promjene teksta koje ovaj program čini već su bile dio (jednako slabog) programa iz 2013. Zbog toga, redni broj 2. i pridjev "akcijski" su ironični. "Akcije" tu nema. Ništa novo se ne poduzima, a trebalo bi se. Ovaj program je status quo kako ga je ostavio program iz 2013. Zamislimo li ga kao rad studenta - nije vrijedan prolaska. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA, Uvjeti i način primjene gnojiva Naslov poglavlja ne odgovara sadržaju poglavlja. Naslov spominje "primjenu", a tekst ne spominje "primjenu" niti jednom rječju. Umjesto toga govori o "korištenju". Ova ista očigledna nelogičnost postoji i u programu iz 2013. Novi pisac nije ju zamjetio? Primljeno na znanje Komentar ne mijenja sadržajno izričaj II. Akcijskog programa.
4 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA, Opća načela korištenja gnojiva Naslov poglavlja ne odgovara sadržaju poglavlja. Naslov spominje "korištenje", a tekst ne spominje "korištenje" niti jednom rječju. Umjesto toga govori o "primjeni". Ova ista očigledna nelogičnost postoji i u programu iz 2013. Novi pisac nije ju zamjetio? (komentar je ponovljen kako bi piscu skrenuo pažnju na opseg ovog problema) Primljeno na znanje Komentar ne utječe na sadržaj II. Akcijskog programa.
5 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA, DODATAK III. "Evidencija korištenja gnojiva" ili "Evidencija primjene gnojiva"? Na ovu tablicu referira poglavlje o "primjeni" gnojiva. Ali, već je napisano da su naslovi tih poglavlja pogrešni. Primljeno na znanje Komentar ne utječe na sadržaj II. Akcijskog programa.
6 Aleksandar Kovač mr. sc. Uvjeti i način primjene gnojiva, Članak 6. Valja pažljivije koristiti glagol "moći". Svašta se "može", ali zadatak ovog Programa je propisati što se smije. Zato: "gnojidba dušikom ne SMIJE biti viša od količine..." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Aleksandar Kovač mr. sc. Uvjeti i način primjene gnojiva, Članak 6. Točka 4. koristi termin "količina", a Dodatak II. na kojega se ova točka referira koristi termin "granične vrijednosti". Valja se odlučiti za jedan termin, inače referenca nema poveznicu. PRIJEDLOG: "4. Uz primjenu načela navedenih u točki 1. ovoga članka, gnojidba dušikom ne smije premašiti granične vrijednosti propisane u Dodatku II. koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovoga Programa." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA, DODATAK I. U kemijskim molekulskim formulama, ne umeću se razmaci između kemijskog simbola i indeksa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Aleksandar Kovač mr. sc. Uvjeti i način primjene gnojiva, Članak 6. U kemijskim molekulskim formulama, ne umeću se razmaci između kemijskog simbola i indeksa. Naprimjer, između kemijskog simbola kalija "K", indeksa "2" i kemijskog simbola kisika "O" ne smiju postojati razmaci. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA, DODATAK III. U jedinicama obujma ukloniti razmake između "m" i indeksa "3". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Aleksandar Kovač mr. sc. Opća načela korištenja gnojiva, Članak 12. Za razliku od prijašnjeg poglavlja naslovljenog "... PRIMJENA gnojiva" ali gdje se zapravo ne spominje "primjena" već "korištenje"... Naslov ovog poglavlja je "Načela KORIŠTENJA gnojiva", a riječ "korištenje"ne spominje u članku, već se samo spominju "unos" i "primjena" gnojiva! Pomiješali se naslovi? Ova ista očigledna nelogičnost postoji i u programu iz 2013. Novi pisac nije ju zamjetio? (komentar je ponovljen kako bi piscu skrenuo pažnju na opseg ovog problema) Primljeno na znanje Komentar ne utječe na sadržaj II. Akcijskog programa.
12 Aleksandar Kovač mr. sc. Opća načela korištenja gnojiva, Članak 11. Za razliku od prijašnjeg poglavlja naslovljenog "... PRIMJENA gnojiva" ali koji zapravo ne spominje "primjenu" već "korištenje"... Naslov ovog poglavlja je "Načela KORIŠTENJA gnojiva", a riječ "korištenje"ne spominje u članku, već se samo spominju "unos" i "primjena" gnojiva! Pomiješali se naslovi? Ova ista očigledna nelogičnost postoji i u programu iz 2013. Novi pisac nije ju zamjetio? (komentar je ponovljen kako bi piscu skrenuo pažnju na opseg ovog problema) Primljeno na znanje Komentar ne utječe na sadržaj II. Akcijskog programa.
13 Aleksandar Kovač mr. sc. Opća načela korištenja gnojiva, Članak 9. Za razliku od prijašnjeg poglavlja naslovljenog "... PRIMJENA gnojiva" ali koji zapravo ne spominje "primjenu" već "korištenje"... Naslov ovog poglavlja je "Načela KORIŠTENJA gnojiva", a riječ "korištenje"ne spominje u članku, već se samo spominju "unos" i "primjena" gnojiva! Pomiješali se naslovi? Ova ista očigledna nelogičnost postoji i u programu iz 2013. Novi pisac nije ju zamjetio? (komentar je ponovljen kako bi piscu skrenuo pažnju na opseg ovog problema) Primljeno na znanje Komentar ne utječe na sadržaj II. Akcijskog programa.
14 Aleksandar Kovač mr. sc. Opća načela korištenja gnojiva, Članak 8. Za razliku od prijašnjeg poglavlja naslovljenog "... PRIMJENA gnojiva" koji zapravo ne spominje "primjenu" već "korištenje"... Naslov ovog poglavlja je "Načela KORIŠTENJA gnojiva", a riječ "korištenje" ne spominje u članku, već se samo spominju "unos" i "primjena" gnojiva! Pomiješali se naslovi? Ova ista očigledna nelogičnost postoji i u programu iz 2013. Novi pisac nije ju zamjetio? (komentar je ponovljen kako bi piscu skrenuo pažnju na opseg ovog problema) Primljeno na znanje Komentar ne utječe na sadržaj II. Akcijskog programa.
15 Aleksandar Kovač mr. sc. Uvjeti i način primjene gnojiva, Članak 7. 1. Ako je naslov poglavlja "...način primjene gnojiva" 2. Ako je u čl.3. tumačen pojam "primjena gnojiva" Onda nije jasno zašto se koristi fraza "gnojiva se koriste" i "korištenje gnojiva", a fraza "primjena gnojiva" se ne koristi? Primljeno na znanje Komentar ne utječe na sadržaj II. Akcijskog programa.
16 Aleksandar Kovač mr. sc. Uvjeti i način primjene gnojiva, Članak 6. 1. Ako je naslov poglavlja "...način primjene gnojiva" 2. Ako je u čl.3. tumačen pojam "primjena gnojiva" Onda nije jasno zašto ovo poglavlje koristi "gnojiva se koriste" i "korištenje gnojiva", a fraza "primjena gnojiva" se ne koristi? Primljeno na znanje Komentar ne utječe na sadržaj II. Akcijskog programa.
17 Aleksandar Kovač mr. sc. Uvjeti i način primjene gnojiva, Članak 5. 1. Ako je naslov poglavlja "...način primjene gnojiva" 2. Ako je u čl.3. tumačen pojam "primjena gnojiva" Onda nije jasno zašto se koristi fraza "gnojiva se koriste" i "korištenje gnojiva", a fraza "primjena gnojiva" se ne koristi? Primljeno na znanje Komentar ne utječe na sadržaj II. Akcijskog programa.
18 Aleksandar Kovač mr. sc. Cilj donošenja, Članak 2. "Cilj" pa "radi"... Cilj je već nešto čemu se teži ili se kani postići. "radi" ovdje unosi logički nered. Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz sadržaj II. Akcijskog programa.
19 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA Kao i kod mnoštva drugih dokumenata na e-savjetovanju zadnjih godinu-dvije (čast iznimkama iz nekih institucija) i ovaj tekst odražava lošu sposobnost pisaca da artikuliraju i koherentno izlože logičke strukture. Frazeologija je bujna, ponegdje arhaična, a razumljivost i čitljivost su slabi. Izgleda i zvuči "skucano" na brzinu. Problem je zapravo ozbiljniji jer nedorečenost ima izvor u tekstu 1. programa ministarstva iz 2013., a kojega ovo ministarstvo kopira bez volje da ga učini boljim. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA, Skladištenje i zbrinjavanje stajskog gnoja Program bi valjalo nadopuniti poglavljem koje uređuje skladištenje i zbrinjavanje mineralnih gnojiva. U praksi, mnoga poljoprivredna gospodarstva, proizvođači i distributeri mineralnih gnojiva skladište mineralna gnojiva na način koji omogućuje njihovo otapanje i istjecanje u tlo i vode. Ovaj program, kako sada stoji, otvoreno dozvoljava ovakvu praksu. Nije prihvaćen Skladištenje mineralnih gnojiva uređeno je Pravilnikom o mineralnim gnojivima ("Narodne novine", broj 60/2007).
21 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA Iako spominje mineralna gnojiva, Program propušta definirati načine njihovog korištenja, primjene, skladištenja i zbrinjavanja. Ovo ostavlja prostora katastrofalnim onečišćenja voda nitratima poljoprivrednog podrijetla. Nije prihvaćen II. Akcijski program, u skladu s odredbama Nitratne direktive, stanjem vodnih tijela, fizikalnim i kemijskim sastavom tla te vodeći računa o poljoprivrednoj praksi u Republici Hrvatskoj, određuje jasne obveze poljoprivrednim proizvođačima vezano uz uvjete, načine i opća načela primjene organskih i mineralnih gnojiva. Skladištenje mineralnih gnojiva predmet je Pravilnika o mineralnim gnojivima, NN 60/07.
22 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA Program naivno pretpostavlja isključivo konvencionalne poljoprivredne metode na čvrstom tlu kao izvor onečišćenja. Time propušta opsežnije definirati smjerove onečišćenja poljoprivrednog podrijetla. Tako naprimjer, ostavlja otvoren i nedefiniran smjer onečišćenja nitratima iz hidroponskih metoda. Nije prihvaćen Obveze propisane II. Akcijskim programom odnose se na sva poljoprivredna gospodarstva sa poljoprivrednim površinama i/ili objektima unutar područja proglašenih ranjivim temeljem Odluke o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj, NN 130/12.
23 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA Program propisuje samo nepropusnost spremnika, ali propušta regulirati kanale i druge sustave kojima se tekući dio gnoja dovodi u spremnike pa ostaje otvorena mogućnost onečišćenja voda na tim mjestima. Ovo ostavlja prostora katastrofalnim onečišćenja voda nitratima poljoprivrednog podrijetla. Nije prihvaćen II. Akcijski program definira skladištenje i zbrinjavanje stajskog gnoja na način da stajski gnoj ne može nekontrolirano dospjeti u okoliš.
24 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA Program ignorira ulogu poboljšivača tla u onečišćenju voda nitratima i fokusira se na stajska gnojiva. Ovo ostavlja prostora katastrofalnim onečišćenja voda nitratima poljoprivrednog podrijetla. Nije prihvaćen II. Akcijski program, u skladu s odredbama Nitratne direktive, stanjem vodnih tijela, fizikalnim i kemijskim sastavom tla te vodeći računa o poljoprivrednoj praksi u Republici Hrvatskoj, određuje jasne obveze poljoprivrednim proizvođačima vezano uz uvjete, načine i opća načela primjene organskih i mineralnih gnojiva.
25 Aleksandar Kovač mr. sc. Tumačenje pojmova, Članak 3. Većina terminologije opisana je već u Zakonu o gnojivima i poboljšivačima tla na kojemu se ovaj Program temelji. Da li je potrebno ponavljati definiciju terminologije? Nije prihvaćen Članak 3. II. Akcijskog programa tumači pojmove koji se koriste u pobliže određuje pojedine izraze u smislu ovoga Programa.
26 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA, Skladištenje i zbrinjavanje stajskog gnoja Ovo poglavlje govori o skladištenju i uređenim gnojištima, ali ne regulira sustave kojima se gnoj i tekući dio gnoja dovodi do spremnika. U praksi, može se vidjeti da kanali ili druga rješenja koji vode do spremišta propusna, dozvoljavaju otjecanje u tlo i vode. Mnoga poljoprivredna gospodarstva na ovaj način "štede" na spremnicima i sporije ih pune. Kako sada stoji, ovaj Program takvo onečišćavanje otvoreno dozvoljava. Nije prihvaćen Člancima 13. i 14. II. Akcijskog programa jasno je propisan zahtjev vodo-nepropusnosti spremnika za stajski gnoj.
27 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA, DODATAK I. Tablica 4. - Sve ostale tablice uključuju u tablice i mjerne jedinice. Jedino Tablica 4. ima mjernu jedinicu u opisu. Kako bi se poboljšala konzistencija ovog Programa, valjalo bi mjernu jedinicu obujma uključiti u gornji red tablice. Nije prihvaćen Komentar nije relevantan za sadržaj II. Akcijskog programa.
28 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA, DODATAK III. Ova tablica ima ugrađenu nejasnoću. Ako u kućicu "KOLIČINA (t, m 3 /ha)" unesemo brojku, kako ćemo znati radi li se o tonama ili kubnim metrima po hektaru? To su dva vrlo različita podatka, a Tablica ne traži naznaku upisivanja jedinice. Nije prihvaćen Tablica Dodatka III., propisuje način vođenja evidencije korištenja gnojiva na poljoprivrednom gospodarstvu, pri čemu poljoprivrednim proizvođačima nudi mogućnost odabira mjerne jedinice količine za stajski gnoj.
29 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA Ovaj Program ne poštuje "Zakon o mjeriteljstvu" i "Pravilnik o mjernim jedinicama Republike Hrvatske" jer: a) uvodi i koristi ambivalentne pojmove "veličina" i "količina" na načine koji nisu predviđeni spomenutim Zakonom i Pravilnikom, b) ne ispisuje SI jedinice korektno (naprimjer, u SI jedninici kubnog metra ne umeće se razmak između "m" i indeksa "3") Nije prihvaćen Ovaj komentar ne odnosi se na sadržaj II. Akcijskog programa.
30 Aleksandar Kovač mr. sc. Skladištenje i zbrinjavanje stajskog gnoja, Članak 13. "4. Obujam spremnika za stajski gnoj propisan je u Tablici 4. Dodatka I. ovoga Programa i ovisi o vrsti domaće životinje čiji stajski gnoj se skladišti te obliku skladištenog stajskog gnoja." Nije prihvaćen Pojam "veličina" primjereno se koristi u tekstu II. Akcijskog programa.
31 Aleksandar Kovač mr. sc. Skladištenje i zbrinjavanje stajskog gnoja, Članak 13. "3. Spremnici svojim obujmom moraju zadovoljiti ili premašiti potrebe za skladištenje stajskog gnoja za šestomjesečno razdoblje prikupljanja." Nije prihvaćen Člankom 13. stavak 3. propisuje se zahtjev za veličinom spremnika za stajski gnoj koji ne smiju biti manji od veličina propisanih Tablicom 4. Dodatka 1. II. Akcijskog programa
32 Aleksandar Kovač mr. sc. Skladištenje i zbrinjavanje stajskog gnoja, Članak 13. "veličina" nije fizikalna dimenzija koju izražavamo kubnim metrima (v. Tablica 4. Dodatak 1). Stoga, treba koristiti riječ "obujam", "volumen" ili "zapremnina". Nije prihvaćen Komentar nije relevantan za sadržaj II. Akcijskog programa.
33 Aleksandar Kovač mr. sc. Skladištenje i zbrinjavanje stajskog gnoja, Članak 13. "2. Spremnici moraju biti nepropusni kako bi se spriječilo izlijevanje, ispiranje ili otjecanja stajskog gnoja u okoliš, kao i onečišćenje podzemnih i površinskih voda. Tekući dio stajskog gnoja mora se skladištiti u nepropusne gnojne jame iz kojih ne smije biti istjecanja u podzemne ili površinske vode." Argument: "vodonepropusno" znači "ne propušta vodu ili vlagu", možda ovdje bolje odgovara riječ "nepropusno"? treba provjeriti. Nije prihvaćen Izričaj "vodonepropusno" govori o zahtjevu da se tekuća komponenta stajskog gnoja ne smije nekontrolirano ispustiti u okoliš.
34 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA NAPOMENA ČITATELJU ZA BRŽE RAZUMIJEVANJE: Tekst ovog programa prijepis je teksta 1. Akcijskog plana iz 2013. (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_15_251.html) sa dvije pozitivne promjene: 1. Čl.9. briše opciju unosa do 210kg/ha dušika tijekom kalendarske godine i ograničava unos na 170kg/ha kako je i bilo predviđeno nakon 4 godine programom iz 2013. 2. Čl.13. briše prijelazno razdoblje za izgradnju odgovarajućih gnojničkih spremnika. Na ovaj način, ne tolerira se više ne postojanje spremnika, kako je i bilo predviđeno programom iz 2013. Prepisivanjem Programa iz 2013., ovaj Program prenosi i njegove probleme i nedorečenosti. Nažalost, za razliku od programa iz 2013. koji je progresivno objavio smjernice za djelovanje i nakon 4 godine, ovaj program nema viziju. Jednostavno prepisuje smjernice iz 2013. kao aktualne i propušta prezentirati novu viziju, smjernicu, plan ili program za razdoblje nakon 4 godine. Odrađen posao kao prepisivanje domaće zadaće. "Après moi, le déluge"? Nije prihvaćen II. Akcijski program je, kao i I. Akcijski program izrađen u skladu s odredbama Direktive Vijeća 91/676/EEZ (Nitratna direktiva) i propisuje obveze poljoprivrednih gospodarstava sa poljoprivrednim površinama i/ili objektima unutar područja proglašenih ranjivim temeljem Odluke o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj, NN 130/12.
35 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA, DODATAK III. Nepotrebni razmaci ispred naslova "Evidencija korištenja gnojiva..." Općenito je loša praksa pri pisanju teksta na računalu primijenjivati trikove sa pisaće mašine. Poravnanje teksta ostvarit će se naknadno u prijelomu teksta odgovarajućim metodama, svakako ne TAB karakterima ili razmaknicom. Nije prihvaćen Komentar nije relevantan za sadržaj II. Akcijskog programa.
36 Aleksandar Kovač mr. sc. II. AKCIJSKI PROGRAM ZAŠTITE VODA OD ONEČIŠĆENJA UZROKOVANOG NITRATIMA POLJOPRIVREDNOG PODRIJETLA, DODATAK I. Valja zadržati dosljednost u korištenju padeža. Ako je "UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI" korišten dativ, onda se valja držati toga i u "kg N/godina" i također koristiti dativ. Ili, koristiti nominativ, kao u drugom primjeru. Nije prihvaćen Komentar nije relevantan za sadržaj II. Akcijskog programa.
37 Aleksandar Kovač mr. sc. Tumačenje pojmova, Članak 3. PRIJEDLOG: Točka 1. »Gnojivo« je bilo koji materijal prirodnog ili sintetičkog podrijetla koji se dodaje tlu ili tkivu biljke kao dohrana hranjivih tvari bitnih za rast biljke. Kako sada stoji, ispada da su i prirodno prisutne tvari u tlu također - gnojiva. Nije prihvaćen Definicije propisane člankom 3. II. Akcijskog programa usuglašene su sa predstavnicima znanstvene i stručne zajednice.
38 Aleksandar Kovač mr. sc. Tumačenje pojmova, Članak 3. Točka 12. Prijedlog novog teksta: »Primjena gnojiva« je dodavanje gnojiva u tlo (raspodjelom po površini tla, unošenjem u tlo ispod površine ili miješanjem s površinskim slojem tla), na biljku ili oboje. Razlozi: a) tekst koristi frazu "primjena gnojiva" u svim slučajevima osim jednoga, gdje se koristi "primjena stajskog gnoja". Stoga, valja definirati frazu/izraz, a ne opću imenicu. b) fraza "unošenje u tlo" podrazumijeva i "injektiranje u tlo" stoga, nepotrebno je ovo navoditi. c) dodan je zaraz ispred "na biljku" - pravopis. Nije prihvaćen Definicije propisane člankom 3. II. Akcijskog programa usuglašene su sa predstavnicima znanstvene i stručne zajednice.
39 Aleksandar Kovač mr. sc. Tumačenje pojmova, Članak 3. "iz septičkih jama i drugih sličnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda..." Riječ "uređaj" rječnik definira kao "više naprava ili sprava složenih u cjelinu sa zajedničkom funkcijom". Valja provjeriti je li "septička jama" doista "uređaj" i posljedično tome, postoje li "slični uređaji". Nije prihvaćen Definicije propisane člankom 3. II. Akcijskog programa usuglašene su sa predstavnicima znanstvene i stručne zajednice.
40 Aleksandar Kovač mr. sc. Tumačenje pojmova, Članak 3. Nepotrebna izmjena naglašenog i nenaglašenog oblika glagola "biti". - »Gnojiva« jesu tvari... (ovdje je naglašeni oblik, nenaglašeni oblik glasi "su") - »Gnojivo s dušikom« je svako gnojivo... (ovdje je nenaglašeni oblik, naglašeni oblik glasi "jest") Valja se odlučiti za jedan oblik. Prijedlog: koristiti nenaglašeni oblik glagola "biti" jer ovdje zaista nema podloge za naglašeni oblik. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na sadržaj II. Akcijskog programa.
41 Aleksandar Kovač mr. sc. Cilj donošenja, Članak 2. "u pogledu onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla" je redundantno. Da je "u pogledu" toga već znamo jer piše u samom početku te iste rečenice. Savjet: dobro je uvijek priručno skicirati logičku mapu ili dijagram onoga što pišemo. Na taj način lako ćemo uočiti petlje, redundancije i nonsense kojima smo svi ponekad skloni. Nije prihvaćen Komentar nije vezan uz sadržaj II. Akcijskog programa.
42 Aleksandar Kovač mr. sc. Cilj donošenja, Članak 2. Prijedlog novog teksta: Program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla donosi se s ciljem sprečavanja onečišćenja, postizanja dobrog stanja te sprečavanja pogoršanja već dostignutog stanja površinskih i podzemnih voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla. Nije prihvaćen Tekst komentara nije sadržajno drugačiji od predloženog teksta članka 2. II. Akcijskog programa.
43 Aleksandar Kovač mr. sc. Cilj donošenja, Članak 2. Članak navodi da je cilj zaštita voda radi "postizanja dobrog stanja" i "sprječavanje pogoršanja". Članak propušta naglasiti i zaštitu voda koja su već dobrog stanja ili boljeg od onečišćenja. Nije prihvaćen Direktiva Vijeća 91/676/EEZ ima za cilj smanjiti onečišćenja voda uzrokovano nitratima poljoprivrednog podrijetla kao i sprečavanje daljnjeg takvog onečišćenja.