Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zavod za gradski promet Fakulteta prometnih znanosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Članak 3. potrebno je nadopuniti sljedećim tekstom: U postupku za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima utvrđuje se da li pravna ili fizička osoba ispunjava uvjete iz članka 99. stavaka 1. i 4. Zakona. Registraciju za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga, pravna ili fizička osoba dokazuje rješenjem o upisu u sudski registar odnosno obrtnicom. Vlasništvo ili zakup objekta autobusnog kolodvora pravna ili fizička osoba dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga ili ugovorom o zakupu. Stručnu osposobljenost pravna ili fizička osoba dokazuje uvjerenjem o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti, ili preslikom diplome o stečenoj VSS ili VŠS cestovnog ili gradskog smjera. Razlog: Studenti gradskog smjera prometnog usmjerenja, moraju tijekom svog školovanja odslušati kolegije "Tehnologija cestovnog prometa" i "Kolodvori i terminali", čime uz ostale kolegije stječu znanja o problematici organiziranja i upravljanja tehnološkim i tehničkim procesima na objektima u sklopu autobusnih kolodvora, te su postojećim prijedlogom teksta u članku 3. predmetnog pravilnika zakinuti. Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom je regulirana problematika cestovnog prijevoza, a osoba koja je stekla obrazovanje drugog usmjerenja osim cestovnog, može kroz procjenu znanja steći zakonske uvjete.
2 Udruženje obrtnika autotaksi prijevoznika Dubrovnik Prijelazne i završne odredbe, Članak 15. Čl. 15. st. 2. i 3. Pravilnika je protuzakonit jer se ne može podzakonskim propisom propisivati presumpcija usklađenosti sa zakonom, konkretno u ovom slučaju Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Zakonom je propisano da pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici koji nisu navedeni u stavcima od 1. do 10. članka 118. ZPCP-a su dužni uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od najviše jedne godine od dana stupanja Zakona na snagu te nije dopušteno Pravilnikom promijeniti te zakonom propisane uvjete! Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se rok od "najviše" jedne godine propisan Zakonom pobliže određuje što je svrha Pravilnika.
3 Štefan Dutčak PRAVILNIK  O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA Osvrnuo bih se još na dvije stvari. Prvo valjanost licence, naime s obzirom da je ovaj pravilnik u biti prepisan bivši pravilnik Grada Zagreba, postojeći taksisti su ovim novim prijedlogom dobili odgodu do isteka valjanosti licence dakle od 5 do 10 godina. A istovreneno druima se ne omogućuje rok prilagodbe. Naime i po starim propisima koji su bili važeći vozači taksi vozila su morali imati novija vozila. Ali taj segment Država nikad nije uzimala u obzir. A taj stari pravilnik vrijedi više od 10 godina. Samim time ovi postojeći taksisti koji su kršili uredno pravilnik dobili su rok prilagodbe od 5-10 godina. Samim tima ako ovaj pravilnik prođe u ovakvom obliku, Država će priznati da je dobro kršiti zakon, jer sankcija za postojeće taksiste nema. S obzirom da su oni taj stari pravilnik uporno kršili. Stoga jedina solucija je da se ukine godište vozila ili barem da se da neki razumni rok da se moraju nabaviti nova vozila, a to bi bilo cca godinu dvije. Nadalje drugi segment, s obzirom na cijenu vozila kod nas ali i u inozemstvu s ovim rokom od 7 godina napravili ste kontra efekat. Naime svi kako bi uštedjeli prilikom nabavke novijeg vozila ići će na smanjenje opreme, samim time direktno će se utjecati na veću nesigurnost putnika, ali i prometa uopće. Ako je intencija pravilnika da se poveća sigurnost, onda u tom slućaju godine nebi trebale biti presdudne, dapaće trebalo bi gledati samo jednu stvar, a to je tehnička ispravnost vozila. Sljedeća komponenta, svi smo svjesni kako velike firme koje imaju veći vozni park na idržavanje voznog parka ulažu jako malo, u biti sve se svodi popravi kad stane. Nažalost radio sam u nekoliko firmi koje su imale velik vozni park, kod svake prijave kvara na vozilu, ako je bio manjeg intenziteta firma je u pravilu odbijala servis. Jer im je to neisplativo. Pa se događa da se vozače šalje sa tehnički neispravnim vozilima na cestu. Dolazimo do apsurda, da su vozači kako bi uspjeli nagovoriti firme da ulože barem malo u vozila, stajali kod prometne policije i molili službenike da im napišu kaznu. Kako bi izbjegli ne dao Bog sudar ili još gore neko stradavanje na cesti. Ovim pravilnikom Vi upravo radite to što su radili poslodavci i još uvijek rade. Dakle ne ulaže se u ispravnost vozila, jer naravno sad je bitna godina proizvodnje, a svi znamo da se novija vozila više kvare od starih, jer je napravljeno da vozilo funkcionira dokle god mu traje garancija i kvaliteta vozila se tome prilagođava. Zato većina auto kuća daje garanciju 2-3 godine ili do 150000 km. A s obzirom da je ovdje riječ o vozilima koja tu kilometražu rade čak i u godinu dana dolazimo do zaključka da je intencija ovog pravilnika ne sigurnost, baš naprotiv nesigurnost u prometu, ali isto tako i baca debelu sumnju na pogodovanje pojedincima kako bi prodali svoja vozila, koja su gle vraga neposredno prije donošenja ovog pravilnika otpisana iz državnih službi. Lako je Državi kupiti nove aute jer ulaže novac nas poreznik obaveznika, ali ovim Vašim činom taj broj će se smanjiti za cca 2500. Dakle samim time Država osim što šteti ljudima koji hoće časno i pošteno raditi i prehraniti obitelj, na ovaj način dovođeći ih u neravnopravan položaj i uskratu elementarnog prava na rad, uskraćuje i sebi prikupljanje poreza. Jer osobe koje ne rade ne plaćaju porez, baš suprotno dolaze na listu za korištenje državnog proračuna, bilo kroz socijalnu službu bilo zdravstvo... U nadi da ćete ukloniti taj nesretni dio članka očekujem Vašu reakciju. Samo kako sam rekao i ranije ako do te promjene ne dođe dat ćete do znanja da se u ovoj Državi jedino isplati kršenje zakona, a i samo bavljenje kriminalom, jer jednostavno onemogućujete pošene ljude da rade. Dal ste svjesni da ljudi koji će ispoštovati ovaj pravilnik i uspjeti nabaviti kakvo takvo vozilo na kredit ili lizing u pravilu će morati provoditi i po 15 sati na cesti, samim time ovaj Vaš pravilnik sam po sebi samo uvodi opasnosti na cesti pod okrivljem sigurnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Štefan Dutčak PRAVILNIK  O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA Vezano uz licence, svi razumijemo da treba posjedovati licencu, samo dolazimo do apsurda. Naime ovdje u pravilniku stoji da vozači za taksi vozila moraju dostaviti potvrde o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od datuma stupanja na snagu pravilnika. Ali pritom se namjerno ili ne zaboravlja jedna činjenica, šta je sa rokom od tih 8 dana pa do 180. Naime uvjet za dozvolu lokalne samouprave u taksi prijevozu kaže da za ishodovanje dozvole je potrebna licenca u ovom periodu kojeg sam spomenuo te licence nema, dakle i sama dozvola se ne može dobiti. Stoga predlažem da se kandidatima za licenciranje, samom prijavom za licenciranje izda privremena dozvola za obavljanje djelatnosti koja bi trajala do 180 dana koliko je po pravilniku potrebno da se ishodi licenca. Isto je i s dozvolom, do ispunjenja zakonskih uvjeta dakle tih 180 dana plus dvadesetak dana za odobravanje dozvole. Da se izda i privremena dozvola za obavljanje taksi djelatnosti. Pritom da bi se izbjegle manipulacije dozvolama i licencama, nebi bilo loše da se uvede da ta privremena licenca i dozvola se mogu izdati jednom godišnje i to godinu dana nakon isteka prve. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 RADIO TAKSI ZAGREB Prijelazne i završne odredbe, Članak 15. Članak 15. st. 2. -Osobe koji obavljaju djelatnost autotaksi prijevoza i iznajmljivanja vozila s vozačem kao posebnog oblika prijevoza a nemaju licenciju za autotaksi prijevoz odnosno za iznajmljivanje vozila s vozačem, dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnijeti zahtjev s dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz članka 15. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, u kojem slučaju će se smatrati da su danom podnošenja takvog zahtjeva uskladili svoje poslovanje u pogledu uvjeta iz čl. 14. stavka 1. i članka 47. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnm prometu-Ovakov prijedlog je potpuno neprihvatljiv jer se ne može dan predaje zahtjeva smatrati danom usklađivanja svog poslovanja sa propisanim uvjetima, za period od narednih180 dana; npr. moguće je da osoba koja ne ispunjava niti jedan uvjet za obavljanje taksi djelatnosti, u periodu od 180 dana obavlja prijevoz putnika iako nema uvjete ; postojeća dosadašnja praksa koja je izdavanje licneci /dozvole smatrala uvjetom za početak obavljanja taksi djelatnosti, mora ostati i dalje, jer sama predaja dokumentacije nikako ne daje osobi koja je aplicirala pravo i mogućnost za obavljanje taksi prijevoza. Autotaksi prijevoz se sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu obavlja na temelju licencije i dozvole pa je stoga u suprotnosti sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu smatrati da netko ima ispunjene uvjete za obavljanje djelatnosti samom predajom zahtjeva; isto je u suprotnosti sa člankom 47. u svezi sa člankom 4. stavkom 1. naprijed navedenog Zakona / taksi prijevoznik mora imati licencu i dozvolu temeljem koje smije zakonito obavljati taksi djelanosti/. Nije prihvaćen Odbijen-ovom odredbom se pobliže definiraju prijelazne odredbe iz čl. 118. st. 11. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu što je svrha Pravilnika.
6 RADIO TAKSI ZAGREB Sadržaj i oblik evidencije vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 14. Zaista je nerazumljiva intencija Pravilnika kojom se taksi prijevozniku ostavlja rok od 3 dana za dostavu dokaza o legalnom radu, imajući na umu brzinu elektroničnkog načina komunikacije, pa se ostavlja dojam da je taj rok ostavljen upravo iz razloga omogućavanja nelegalnog rada. Prihvaćen Prihvaćen
7 RADIO TAKSI ZAGREB Sadržaj i oblik evidencije vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 13. Čl. 13. st.4.- rok od 8 dana za prijavu izmjene vozila je neprihvatljiv i otvara mogućnost manipulacije i izigravanja propisa, izmjena se mora prijaviti isti dan od kada je aktualna i taksi prijevoznik mora imati dokaz o prijavi izmjene (način na koji je do sada regulirana izmjena vozila je u redu: taksist je Gradu prijavio izmjenu vozila koja je već drugi dana bila evidentirana u e taxi aplikaciji, koja je dostupna javnosti). Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo rok od 8 dana drži primjerenim rokom.
8 RADIO TAKSI ZAGREB Obrazac licencije i izvoda licencije, Članak 5. Čl. 5. st.2. - neprihvatljivo je da se jedino za vozila kojima se obavlja taksi prijevoz ne izdaju izvodi iz licencije, posebno u vijeme kad je iznimno raširena pojava obavljanja nelegalne taksi djelatnosti i izostanka učinkovite kontrole i sankcioniranja iste. Nije prihvaćen Odbijen- propisana evidencija vozila smanjuje administriranje i olakšava poslovanje.
9 Mihajlo Zarični PRAVILNIK  O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA Vezano za starost vozila, mislim da je prestrogo, da vozila budu stara 7 godina, jel ako je vozilo tehnički ispravno može se doneti podpravilnik za vozila u javnom transportu, koji obavezuje pregled vozila svaka 3 mjeseca, čemu ograničavati godine. Ni u jednoj EU zemlji nema ograničavanja u godinama auta ako je auto teh. ispravan. Slažem se sa ostalom u zakonu i pravilnikom što je doneseno, čak i podržavam licence. Ali ovim pravilnikom se pogoduje pojedinim firmama koji imaju vozne parkove a ne nikako običnim građanima i mikro firmama koji čine veliku većinu Hrvatske privrede. Pa ako je Vama draže da dobijete na burzi još, 2500-3000 gladnih usta ja nemam problem sa time ali mislim da po isteku Vašeg mandata će te imati Vi veliki problem, jel mi gospodo činimo glasačko tijelo ove države sa našim obiteljima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 Marin Jurčević PRAVILNIK  O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA Smatram da je odredba o starosti vozila 7 godina apsurdna. Toga nema u niti jednoj državi i na taj način se nas prije svega male poduzetnike osuđuje na Leasing ili dugoročni najam auta koji nam u slučaju više sile ili slabog obujma posla garantira stečaj, dugove i u zadnju ruku iseljenje iz države u cilju da te dugove i vratimo. Ne vidim logično objašnjenje zašto vozilo u odličnom stanju staro 10 godina ne može služit svrsi prijevoza putnika, dajte dva tehnička godišnje i ko prođe prođe. Zakon o cestovnom prijevozu je u načelu dobar ali ga kvarite sa ovim dijelom pravilnika jer zakonom nas potičete na ulaganje i rad a pravilnikom nas tjerate na nećkanje o tome hoće li biti isplativo i kako ćemo to servisirati. Molim vas gledajte i nas male koji nismo u mogućnosti svakih par godina kupovat novi auto, pustite malo interese velike ekipe koja može uzet leasing 1000-2000 vozila bez problema. Uostalom kako ću na j.d.o.o. koji posluje kraće od godine dana iti dobiti leasing ili kredit, dakle potičete nas na odlazak na biro umjesto samozapošljavanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 Marijo homola PRAVILNIK  O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA .....10godina starost vozila bi bila sasvim uredu.. posto pravilo nije da je mlade vozilo bolje..pravilo moze biti da se samo pogoduje nekim velikima, mali postaju apsolutni nebitni.. vozni park hrvatske sigurno nije prosjek 7 godina.. radije uvedite cesci tehnicki pregled vozzila.. s time da pravila nisu APSOLUTNO ISTA ZA SVE. .. stari taxisti jos pet godina ce moci voziti stare aute po 25godina.. dok svaki novi, ili ovi sto su u uberu moraju imati vozilo do 7 godina..znaci apsolutn lo pogodovanje ovim pravilnikom.. isto tako za pologanje ispita.. nitko zapravo nezna sto je to...ljudi imaju polozene srednje skole za tehnicare cest.prometa, imaju kv vozac, cod 95, kategorije.. medutim da bi bili uprravink prometa moraju imati fakultet, ili moraju to ponovno platiti i polagati.. znaci apsolutne nedorecenosti koje treba promjeniti...posebice za starost vozila, jer s time rusite opet 90posto malih obrtnika ili poduzetnika i dobivate samo ogorcenost ljudi Primljeno na znanje Primljeno na znanje
12 Marijo homola PRAVILNIK  O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA Zaposleni Biti Mogli Bi Koji Ljudi Malih Puno Rusite Sigurno Odredbo Tom Posto..Godina 01 Bar Biti.Trebala Bi Starsot Minimalna..Pregled Tehnicki Cesci Uvesti Mozda..Starije Je Ako Loš.Vozilo Je da.Pravilp Nije Posto...01 Minimalno Godina 7 Od Starija Biti Moci Trebala Bi Vozila Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 HOK Prijelazne i završne odredbe, Članak 15. Čl. 15. st. 2. i 3. Pravilnika nisu u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Podzakonskim propisom ne može se propisivati presumpcija usklađenosti sa zakonom, konkretno u ovom slučaju Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Zakonom je propisano da pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici koji nisu navedeni u stavcima od 1. do 10. članka 118. ZPCP-a dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od najviše jedne godine od dana stupanja Zakona na snagu te nije dopušteno Pravilnikom promijeniti te zakonom propisane uvjete! Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se rok od "najviše" jedne godine propisan Zakonom pobliže određuje što je svrha Pravilnika.
14 Herbert Hrgović Prijelazne i završne odredbe, Članak 15. Članak 15. Stavak 3. - "u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika" - briše se, a dodaje se "u trenutku dobivanja Licencije" Nije prihvaćen Odbijen-u prijelaznim i završnim odredbama propisa, propisuje se usklađivanje sa predmetnim propisom, pa su stoga i tako definirane ove odredbe.
15 Herbert Hrgović Prijelazne i završne odredbe, Članak 15. Članak 15. Stavak 2. - ne može se samim činom predavanja zahtjeva smatrati da je usklađen sa svojim poslovanjem, tako da svakako treba upisati da nakon što donese sve potrebno i da ispunjava sve uvjete ( zna se sve što je potrebno), tek onda može krenuti u poslovanje. Razlog je jednostavan, sa ovim pravilnikom dopuštate da svak može podnijeti zahtjev a poslije 180 dana nije ga ni briga jer će opet dogodine podnijeti novi zahtjev i nema nikakvog troška i može radit što ga je volja Čista manipulacija sustavom). Nitko od takvih nema koristi, samo šteta na Grad i Državu i na prijevoznike koji rade sve po Zakonima. I što nakon toga 8 dana kojeg ste ograničili? Poslije toga više nitko ne može predati zahtjev? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
16 GRAD ZAGREB PRAVILNIK  O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA PRIMJEDBE NA PRAVILNIK O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA - člankom 93. stavkom 15. Zakona, propisano je da će ministar pravilnikom o licencijama propisati obrazac Prijave prijevoza za vlastite potrebe, obrazac izvoda Prijave prijevoza za vlastite potrebe za pojedino vozilo, način evidentiranja Prijava prijevoza za vlastite potrebe te način unošenja Prijava prijevoza za vlastite potrebe u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika. Međutim, u prijedlogu Pravilnika nije ništa propisano vezano uz Prijavu prijevoza za vlastite potrebe. - isto tako, nisu definirani obrasci licencija Zajednica, izvodi licencija, kao i način vođenja Nacionalnog registra cestovnog prijevoznika. Prihvaćen Prihvaćen
17 Gianni Cordazzo PRAVILNIK  O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA Ja se apsolutno slažem da se sve trebalo regulirati i dobro je da se liberalizacija taksi tržišta provodi. Ali što se ti tiče starosti vozila opet se na žalost pokaziva da se svaki zakon u RH nekome piše. I dok mi tu komentiramo ovaj pravilnik je već od davno napisan. Žalosno ali tako je. Kao sto su i drugi ljudi naveli niti u jedno državi Europe ne postoji starost vozila za taksi prijevoz. Naravno da se onda kod nas mora nešto izmislit da se nekome namjesti posao. Ispada da jedan VW UP 2013 će moći voziti kao taksi a recimo jedan BMW serije 5 2011 ne. Gdje je tu logika? Ako je vozilo tehnički ispravno zašto onda ograničenje 7 godina ili općenito ograničenja godine? Jednostavno mora biti kategorizacija i specifikacija vozila za taksi prijevoz kao u svakoj normalnoj državi. I sta će mi molim te raditi gospodin upravitelj prometa? Znaci opet jedna funkcija kao javni bilježnik samo da netko zaradi nešto. Stvarno smo svjetski majstori izmišljanja poslova. Vrijeme će pokazati kome se ovaj pravilnik pisao. I to što su ovdje samo 7 komentara ne znači da medijske kuće ne prate ovo takozvano savjetovanje gdje ja ne vidim ni jedan komentar ili pitanje od ministarstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
18 Freestyle Prijelazne i završne odredbe, Članak 15. Članak 15. je potrebno uskladiti sa člankom 119. Zakona na način da se u njega uvrste i započeti postupci izdavanja licence po ranijem zakonu. Nije prihvaćen Odbijen-predmetno je već regulirano Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu.
19 Freestyle Prijelazne i završne odredbe, Članak 15. (3) Smatra se da su osobe koje obavljaju autotaksi prijevoz na temelju važeće licencije za autotaksi prijevoz u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika ili koje su podnijele zahtjev za izdavanje licence sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 82/13.), uskladili svoje poslovanje u pogledu uvjeta iz članka 47. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu s odredbama Zakona o cestovnom prijevozu sukladno čl. 118. stavku 11. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu za period od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
20 Damir Jager PRAVILNIK  O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA Prvo što želim iskomentirati je da sam užasno revoltiran i razočaran izvršnom vlasti u domovini u kojoj živim,plačam uredno porez,punim proračun.Ovakav pravilnik može predložiti i izglasati samo skupina ili izrazito socijalno neosviještenih ljudi,totalno van realiteta ili skupina korumpiranih državnih službenika( a trebali bi služiti narodu ili bar dobrobiti većine). Objasniti ću i zašto mislim tako.Možda vi gospodo iz vlastitog novčanika možete izdvojiti xy sumu novaca i u roku 8 dana platiti novije vozilo s kojim biste povremeno honorarno nešto zaradili ali ja od svojih primanja sigurno nemogu.Moje je vozilo tehnički potpuno ispravno(i svaku god. plaćam provjeru ispravnosti istog)te ukoliko s njim sigurno prevozim vlastitu obitelj,mogu i par putnika dnevno! Uostalom i do sada su se vozili u mom vozilu sigurno i konforno ali eto od nekog datuma Vi ste odlućili da to više nije dovoljno.Trebao bi noviji auto.OK.Ali u 8 dana-NEMOGUĆE.Ili možda i moguće ako se osudim na dužničko ropstvo u nekoj od banaka,nekoj od velikih auto kuća,lizing kuća,velikim renta car firmama.Baš ti navedeni su Vam vjerojatno savjetovali ovakav zakon,ili možda sugestija Taxi Zagreba ili još prigodnije Cammeo???.Potonjima savršeno odgovara pravilnik.Što je sa pravednom tržišnom utakmicom gospodo-već izlizan pojam koji vam često ispada iz usta??? Kako za jedne vrijedi rok prilagodbe od 8 dana a za druge 5 godina? Baš zbog takovih postupaka tj. zakona i pravilnika ljudima se gadite,ljudi vam odlaze,gube nadu i vjeru te sreću i pristojan život traže drugdje.Segment taxi prijevoza treba urediti-nisam protiv toga,ali na ovakav način? Čemu se uopće čudim,kao da ovo nije neznam već koje gorko jelo servirano iz vaše kuhinje.Nemogu puno učiniti kao pojedinac ali Vam ovom prilikom želim dati do znanja da nisam OVCA i da mi je savršeno jasno s kim imam posla.Ja neću uzeti auto u najam po 6000 kn mjesečno i raditi s njim(te robijati na cesti za otplatu istog),ja neću kupiti Octaviju od policije za 60 000 kn i voziti s njim,ja neću u banci dići kredit ili uzeti auto u lizing-ja ću jednostavno odustati i snaći se drugačije a Vi,ma Vi ste nebitni,nesposobni i prolazni.DO IZBORA......... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
21 Damir Bakula PRAVILNIK  O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA Starost vozila 7 godina ? glupost koja skoro nigdje u EU ne postoji Upravitelj prometa ? Čista birokratska glupost koja također nigdje ne postoji Sa takvom birokratizacijom i bezveznim papirima izazvati ćete povišenje cijena prijevoza ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
22 Branimir Ercegović PRAVILNIK  O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA 1. Vozilo bi trebalo moći biti i 100godina staro,ako zadovoljava tehnički pregled odnosno ako prolazi tehnički pregled ne razumijem zbog čega ne bi moglo služit kao taxi vozilo., tj uber vozilo. MAKNUT OGRANIČENJE GODINA I STAVIT TEHNIČKI PREGLED. 2. Osobe koje imaju stalni posao, ali ima uber sluzi kao dodatni izvor prihoda ukinuti im plačanje poreza i nameta za obavljanje cestvone djelatnosti prijevoza putnika. Vec placamo porez i prirez na plači 3.DODJELIT SVIM ZAINTERESIRANIM GRAĐANIMA RH LICENCU ZA TAXIRANJE, bez obzira na mjesto stanovanja , pa Bogu hvala svi živimo u istoj državi. 4.Ukinut plaćanje dodatnih poreza i nameta vodeći se debilnom ideologijom aha radis vise plati vise poreza , radim da bi prezivio a ne platio porez, pa ne skupljamo mi za novi bmw ili mercedes sa dodatnim poslom , nego djeci stavljamo kruh na stol. 5. Članak 56. Ustava RH ---Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom moze osigurat sebi i obitelji dostojan život. (Tko krši ustav građanin ili) 6. Mi koji radimo u uberu kao dodatni posao radimo taj posao iz ljubavi nakon 12satne smjene dodjemo kuci i pozdravimo obitelj te nakon 1ili2h izlazimo na cestu na nas dodatni posao ne bi li zaradili koju kunu nisu to stotine tisuca kuna u pitanju to vam je doslovno od 50akdo100kn. Do 2-3ujutro.. 7.želite zaustavit odlijev mladih iz hrvatske, onda bi Vam trebalo biti u interesu omogucit im da rade a ne ukinut 1500radnih mjesta jer im je vozilo prestaro. Mogao bih ovako u nedogled koliko stvari u našoj državi ne štima, ali idemo korak po korak. 8. Starost korisnika uber vozač aplikacije ne bi trebala biti upitna. Ako ima vozačku dozvolu znači smije vozit. 9.Jedini koji ima čistu dobit jest uber, prema tome ako nekoga treba oporezovati jest uber, obrazloženje recimo da vozač uber ima vožnju od 100kn, vozac ubera daje 25kn uberu a od njegovih 75kn koje mu ostane dakle 35-40kn ide na gorivo , 40kn mu ostane za zaradu i amortizaciju.. i još od te zarade ako vozac mora a mora platit porez ne ostane mu nista, dakle skinut porez sa vozaca maximalno. 10. Ako ovo sa uberom ne prođe vidjet cete da ce njemačka austrija engleska i ostale zemlje biti bogatije za 1500-2000radnika.. Primljeno na znanje Primljeno na znanje