Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ante Jelaska 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. > U slučaju kad se usluga prijevoza pruža putem taksimetra NITI U JEDNOM TRENUTKU putniku nije poznata konačna cijena prijevoza,vrijeme potrebno do iskrcaja/ukrcaja putnika kao ni ruta putovanja u odnosu kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije iz koje su putniku UNAPRIJED vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja prema unaprijed poznatim uvjetima. Zaključak se nameće sam od sebe. > Evidentno je da taksimetar kao zastario uređaj ne može konkurirati modernim sustavima koji evidentiraju tko,što,kad i gdje vozi. Ne treba favorizirati niti jednu od elektroničkih aplikacija već prisutnih u taksi vozilima od kojih su neke i domaće, neka prijevoznici odluče sami. U koliko se ovim pravilnikom prijevozniku ostavi mogućnost odabira i ugradnje u vozilo samo jednog od navedenih uređaja ( aplikacije ili taksimetra ) tada smo na pravom putu. Tko želi ugraditi, koristiti jedan ili oba uređaja ostavimo na izbor prijevozniku, a PUTNICI će odabrati što im najviše odgovara ( aplikacija,taksimetar,žuti,zeleni,crni ili bijeli taksi...) Nadajmo se da je vrijeme lobija i monopola završilo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Ante Jelaska PRAVILNIK, III.VOZILA ZA PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE Bilo bi dobro predvidjeti i ovakav vid suradnje Vozila kategorije M1 koja imaju najviše četiri + jedno putničko mjesto kojima se obavlja prijevoz putnika za vlastite potrebe Ukoliko taksi prijevoznik obavlja prijevoz putnika vozilom namijenjenim za autotaksi prijevoz kategorije M1 koje ima najviše četiri + jedno putničko mjesto kao prijevoz za vlastite potrebe iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/18 članak1.stavak (3),a po nalogu turističke ili putničke agencije, hotela, agencije u cestovnom prijevozu,pravne ili fizičke osobe - obrtnika na vozilu ne mora biti istaknuta oznaka "TAXI", a u vozilu mora imati jedan od dokumenata, ugovor, sporazum, vaučer, nalog za vožnju, račun i ostale isprave iz kojih je razvidno da se prijevoz obavlja po nalogu turističke ili putničke agencije, hotela, agencije u cestovnom prijevozu,pravne ili fizičke osobe - obrtnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Ante Jelaska 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. U čl. 4. st.(1).dodati - Površine autotaksi vozila mogu se koristiti za isticanje promidžbenih,slikovnih i reklamnih poruka kao dodatni izvor (zarade,prihoda,primitaka) taksi prijevoznika. Nije prihvaćen Odbijen-smatramo nepotrebnim.
4 Ante Jelaska 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Automobil vrši izmjeru puta zajedno sa ostalim podacima isporučivim kroz OBD 2 sučelje, a taksimetar ( davno izumrli dinosaur u svijetu ) samo evidentira podatke izmerene od strane tvornički ugrađenih uređaja u vozilu, a CAN BUS adapter nastoji prilagoditi ( osakatiti )moderan digitalan signal samo kako bi ga prilagodio zastarjelom uređaju ( taksimetru ). GPS (Global Positioning System) podatke koriste i najmoderniji sustavi današnjice (npr.vojska,avijacija). Stoga i brojne aplikacije ( digitalni taksimetri ) koriste GPS signal kao pouzdan način izmjere prijeđenog puta. U slučaju da se pravilnikom odredi obavezna ugradnja taksimetra, negativan utjecaj bi se odrazio kroz nemogućnost proizvodnje, isporuke i ugradnje većeg broja taksimetara odobrenog tipa prije turističke sezone te novi prijevoznici nebi bili u mogućnosti uskladiti svoje poslovanje sa pravilnikom . U skladu sa navedenim u čl. 4. st.1. t.1. i t.2. dodati sljedeće: U slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja prema unaprijed poznatim uvjetima u vozilu ne treba biti ugrađen taksimetar. "-oznaku na krovu vozila koja sadrži riječ »TAXI«" i br.Licencije u slučaju kada nije istaknut na bočnim stranama vozila. Nije prihvaćen Odbijen-oznaka vozila koja koriste taksimetar ili aplikaciju moraju biti jednako označena.
5 Ante Jelaska 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Boja vozila nesmije biti unificirana zato što danas većina taksi prijevoznika ima izgrađenu prepoznatljivost (brand) upravo na boji automobila te tako nastupa na tržištu. Određivanje boje taksi vozila bi bilo pristrano i nanjelo bi veliku štetu i troškove prijevoznicima. Zaključak: Podržavamo ovakav pravilnik koji ne uvjetuje boju vozila. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
6 Ante Jelaska 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Osobno vozilo kojim se obavlja iznajmljivanje vozila s vozačem Ukoliko taksi prijevoznik obavlja prijevoz iz članka 4.stavaka 1) točke 16. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/18 " iznajmljivanje vozila s vozačem" osobnim vozilom kategorije M1 koje osim sjedala za vozača ima najviše četiri mjesta za putnike, vozilo može biti i D segmenta. Prilikom prijevoza na vozilu moraju biti istaknute sve oznake propisane ovim pravilnikom osim oznake taksi. Obrazloženje: Taksi prijevoznicima bi se na ovaj način omogućio dodatan izvor prihoda u trenutku povećane konkurencije na način da bi mogli biti angažirani od strane turističke ili putničke agencije, hotela, agenta u cestovnom prijevozu ... te time osigurao lakši opstanak i razina zaposlenosti. Nije prihvaćen Odbijen-iznajmljivanje vozila s vozačem i autotaksi prijevoz su dvije različite vrste prijevoza.
7 Bojan Grganović 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Na stranu preopćenita odrednica o starosti koja suštinski ne govori ništa o tehničkim karakteristikama vozila. Nebulozna je s pravnog aspekta obzirom da se sama licenca sukladno zakonu izdaje na 10 godina za vozilo koje ne moze biti starije od 7 ! Nadalje, upitno je i Pravilnikom limitirati upotrebu auta u bilo kojem smislu ako su Zakonom višeg reda (Zakon o sigurnosti prometa na cestama) propisana obvezna svojstva vozila koje prometuje na javnim cestama a verificiraju se tehničkim pregledom, homologacijom, izjavom o sukladnosti, ovjerom MUP-a itd. Zakon ne radi razliku u vrsti vozila prema tome obavlja li se s njima taksi služa ili ne, ili nešto potpuno treće, već jasno propisuje kategorizaciju i obavezne i dovoljne elemente da bi vozilo bilo legalno upotrebljavati na javnim putevima. Voziti taxi je s aspekta zakonskog tretmana samo određenije reći da upotrebljavate auto na javnom putu. Jednako kao i recimo reći da vozite lubenice autom. Pravilnik ne može zabraniti nešto što propis višeg reda dopušta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
8 Boris Mikić 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Članak 4. Stavak 1. ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren..., molim promijeniti riječ "umjeren" u riječ "ovjeren" sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14), gdje je propisano člankom 20. stavak 2. da sva zakonita mjerila moraju biti ovjerena. Boris Mikić, voditelj Službe za mjeriteljstvo Državnog zavoda za mjeriteljstvo Prihvaćen Prihvaćen
9 Davorin Dubenik 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Ponudite jedan put, uz uvjetovanje, olakšice na hibridna vozila, električna i vozila s ugrađenim uređajem za vožnju na ukapljeni plin LPG ( LPG je, uz put, proizvod domaće industrije iz vlastitih nalazišta sirovine ), kao što ima ZET i na taj način pogodujte, između ostalog atmosferi, pod istim uvjetima za kompanije i pojedince registrirane za djelatnost. Omogućite upotrebu " plavog dizela " kompanijama i obrtnicima, prijevoznicima putnika u kopnenom prijevozu kao što je omogućeno kompanijama i obrtima prijevoznicima putnika morem. Odreknite se dijela nameta pri nabavi novog ili rabljenog vozila za obavljanje taxi djelatnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 Davorin Dubenik 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Sve u svemu, već ste dosadni s tim uvjetovanjima. Ponudite jednom nešto, za promjenu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 Davorin Dubenik 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. RECOMMENDATIONS TO EU MEMBER STATES Develop technical requirements for taxi vehicle safety covering vehicle occupant protection and vehicle safety technology fitment which are stricter than the legal requirements; Include vehicle safety requirements in procurement procedures for taxi services and apply this throughout the supply chain; Consider introducing more frequent periodic technical inspection requirements for taxis. Ovo su preporuke " European Transport Safety Council " za zemlje članice EU u vezi uvjeta koje moraju zadovoljavati taxi vozila. Na primjerima Irske, Francuske, Nizozemske, UK, Belgije, Španjolske i Njemačke, nigdje se ne spominje ograničenje starosti vozila osim u Velikoj Britaniji, gdje vozilo u momentu upisa u registar ne smije biti starije od 16 godina. Cjenik bi se morao isticati u vozilu nevezano za vrstu mjernog uređaja, taksimetra ili aplikacije a dinamičko određivanje cijena i fleksibilnost cijene ovisna o odnosu ponude i potražnje, trebalo bi izmjestiti iz zakonskih okvira zbog netransparentnosti i nemogućnosti uvida i bilo kakvog nadzora nad kriterijima koji određuju cijenu u datom momentu. Zaštita potrošača? Primljeno na znanje Primljeno na znanje-što se tiče zaštite potrošača, vožnjan naručena putem aplikacije daje transparentan uvid putniku u cijenu vožnje prije samog prihvaćanja iste.
12 Freestyle 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Članak 4. u dijelu ograničenja samo starosti vozila ne donosi sigurnost putnicima, a s druge strane onemogućuje poduzetničko natjecanje između mikro i velikih poduzetnika, sprečava formiranje povoljnijih cijena za putnike i dodatno pogoduje postojećim prijevoznicima u prijelaznim odredbama. Potrebno je i za nove prijevoznike odrediti prijelazno razdoblje u kojem se mogu prilagoditi, znači neka se krene sa prosječnom starosti vozila u RH koja je 13 god., pa se svake godine smanjuje starost kako bi se ciljane 2021 došlo do 4 godina starosti vozila. Naravno samo starost vozila ne bi trebala biti jedini faktor sigurnosti već je potrebno propisati formulu: nabavna vrijednost x NCAP test x kilometraža x starost vozila koja bi puno bolje definirala faktor sigurnosti vozila. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 Freestyle IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 17. Članak 17. je potrebno uskladiti sa člankom 119. Zakona na način da se u njega uvrste i započeti postupci izdavanja licence po ranijem Zakonu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
14 GRAD ZAGREB PRAVILNIK PRIMJEDBE NA PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE - članak 4. stavak 1. točka 16. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18-u daljnjem tekstu: Zakon), kojom se definira iznajmljivanje vozila s vozačem, propisuje da vozila moraju zadovoljiti posebne uvjete koji će biti propisani pravilnikom donesenim temeljem Zakona. Za pretpostaviti je da bi to trebao biti Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Međutim, u prijedlogu Pravilnika nisu definirani nikakvi uvjeti koje mora zadovoljiti vozilo za iznajmljivanje s vozačem mada je u članku 2. stavku 1. Pravilnika navedeno iznajmljivanje vozila s vozačem. - članak 4. stavak 1. alineja 2. Pravilnika, glasi: „ - cjenik autotaksi usluge mora biti postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije.“. U odnosu na propisano smatramo da korisnicima nije važno da li se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem taksimetra ili pomoću elektroničke aplikacije. Naime, autotaksi vozilo u kojima se naknada za obavljeni prijevoz određuje pomoću elektroničke aplikacije mogu putnike primati, tj. vožnja može biti naplaćena putem elektroničke aplikacije, ali isto tako ta autotaksi vozila mogu primati putnike i na autotaksi stajalištima i na ostalim javnim prometnim površinama. U tom slučaju putnici prije ulaska ili prilikom ulaska nisu informirani o cijeni, kao što su informirani ako koriste vozila s ugrađenim taksimetrima. Na taj način korisnici su uskraćeni za bitnu informaciju o cijeni, odnosno o cijeni korištenja autotaksi usluga. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-definirali smo uvjete za iznajmljivanje vozila s vozačem. Korisniku koji naruči ili se izravno dogovori za vožnju s prijevoznikom putem elektroničke aplikacije prije samog početka vožnje poznata je i ruta i cijena prijevoza.
15 Herbert Hrgović IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 15. Članak 15. Stavak 7. "Za osobna vozila kategorije M1 kojima se obavlja autotaksi prijevoz se utvrđuje ispunjavanje posebnih uvjeta za vozila i izdaje potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila." Tako bi trebao izgledati Stavak jer je to jedini način da se kontrolira sigurnost vozila a ujedno i najbitnije sigurnost putnika u vozilu. Nije prihvaćen Odbijen-vozila će se prilikom nadzora inspekcijskih službi provjeravati (da li isti ispunjavaju uvjete), nadzor nad istim je znatno proširen (MUP, Carina, komunalno i prometno redarstvo).
16 Herbert Hrgović 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Poštovani, Članak 1. Stavak pet: u članku obvezno dodati i uvjete koji su bitniji od samo starosti vozila jer po ovom članku može se voziti i vozilom sa jednim putnikom. Obvezni uvjeti su: - imati ispravan protupožarni aparat, - polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za sve putnike u vozilu, - blok račun i pečat ili pisač za ispis računa - plan Grada ili navigacijski uređaj - najmanje četiri bočna vrata - ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima - ugrađen klima uređaj - ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) - ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača - zapremina prtljažnika najmanje 310 litara. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen -veličina prtljažnika ne utječe na sigurnost vozila.
17 Herbert Hrgović 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Poštovani, Članak 1. Stavak četiri: uz natpis TAXI obvezan je unificirani broj i grad u kojem obavlja prijevoz Nije prihvaćen Odbijen-liberalizacijom tržišta navedeni dodatak je nepotreban.
18 Herbert Hrgović 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Poštovani, Članak 1. Stavak tri: MORA imati oznaku na krovu vozila koja sadrži riječ »TAXI« i obvezni broj TAXI-ja koji bi morao biti unificiran na razini cijele hrvatske, jer sada već imamo preklapanja sa istim brojevima i manipulacijama oko brojeva, a jedino rješenje je unificirat brojeve koji bi bili skupa uz natpis TAXI i natpis GRADA i odredit samo jednu boju reklama i oblik reklame. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-na krovu vozilo mora imati oznaku »TAXI«, ali nikakvi dodatni brojevi nisu potrebni kao niti boja jer ne utječu na sigurnost.
19 Herbert Hrgović 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Poštovani, Članak 1. Stavak dva: "osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije" - briše se. Razlog znači da može svak izbjeć inspekciju i nadzor nadležnih institucija jer dovoljno je kazat imam aplikaciju, i nema nikakvih sankcija. Isto tako cjenik mora biti ovjeren od grada u kojem vrši prijevoz kako bi imali uvid u cjenik po kojem obavlja prijevoz, i bez obzira na koji način vozili MORA biti u svakom vozilu na korisniku vidljivo mjesto. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
20 Herbert Hrgović 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Poštovani, Članak 1. Stavak jedan: - "osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije" briše se. Razlog je vrlo jednostavan jer nije mjerljiv instrument i ne može bit relevantan za određivanje cijena. Isto tako dopuštate manipulaciju da netko od doma može kreirat cijenu kakvu hoće i kako kome. To je sramotan čin i nije na korist ni gradu ni državi!!! Isto tako kad ga zaustave mjerodavne inspekcije može izbjeć bilo kakvu manipulaciju prema poreznoj Upravi jer ne mora imati kod sebe ništa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
21 HGK IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 15. Udruženje davatelja taksi usluga HGK predlaže u članku 15. dopuniti stavak 1. tako da glasi: „(1) Potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila, izdaje stanica za tehnički pregled vozila pri redovnom tehničkom pregledu vozila. Za nova vozila potvrda se izdaje pri prvom preventivnom pregledu vozila. Vozila kojim se obavlja autotaksi prijevoz moraju imati potvrdu o zadovoljenim posebnim uvjetima iz članka 4. ovog Pravilnika bez obzira na starost vozila, a obavezno i prije početka obavljanja taksi djelatnosti.“. Nadalje, udruženje smatra da je u istome članku potrebno brisati stavak 7. jer je ovakva odredba u suprotnosti s člankom 4. Pravilnika. Nije prihvaćen Odbijen-vozila će se prilikom nadzora inspekcijskih službi provjeravati (da li isti ispunjavaju uvjete), nadzor nad istim je znatno proširen (MUP, Carina, komunalno i prometno redarstvo).
22 HGK 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Udruženje davatelja taksi usluga HGK predlaže u članku 4. izmijeniti i dopuniti stavak 1. tako da glasi: „(1) Osobno vozilo kategorije M1 namijenjeno za autotaksi prijevoz mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete koji se odnose na izgled vanjskih oznaka, na starost i na uređaje vozila vezane za obavljanje autotaksi prijevoza: -ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije -cjenik autotaksi usluge postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije -oznaku na krovu vozila koja sadrži riječ »TAXI« -na vanjskim bočnim stranama vozila istaknutu najmanje riječ »TAXI« te ime i prezime i grad odnosno mjesto prebivališta fizičke osobe – obrtnika prijevoznika, odnosno naziv tvrtke i grad odnosno mjesto sjedišta pravne osobe prijevoznika, sve najmanje visine slova od 30 mm putem fiksne naljepnice. -vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz ne smije biti starije od sedam godina, a od 1. siječnja 2021. godine ne smije biti starije od pet godina, što u smislu odredbi ovog Pravilnika znači da modelska godina sadržana u VIN oznaci automobila ne smije biti manja od godine u kojoj se obavlja prijevoz umanjeno za šest godina, a od 1. siječnja 2021. godine umanjeno za četiri godine. -zapremina prtljažnog prostora smije iznositi najmanje 310 litara (VDA). -vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz mora imati najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila, -vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz mora imati ugrađen zračni jastuk najmanje za vozača i suvozača -vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz mora biti bijele boje.“. Obrazloženje: Udruženje smatra da osobno vozilo kategorije M1 namijenjeno za autotaksi prijevoz mora ispunjavati sve uvjete sigurnosti, kvalitete usluge, točnosti podataka te omogućiti što bolju kvalitetu rada inspekcijskih službi. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-prihvaćen je dio prijedloga koji se odnosi na opremu vozila.
23 HOK IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 15. Čl. 15. st.1. predlaže se promijeniti na način da glasi: „Potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila, izdaje stanica za tehnički pregled vozila prije izdavanja licencije za autotaksi prijevoz“. Drugu rečenicu iz istoga stavka predlaže se brisati iz razloga što je ostavljena mogućnost da netko prije prvog preventivnog pregleda neometano radi vozilom koje ne ispunjava uvjete, kao i to da se prije prvog preventivnog pregleda jednostavno zamijeni vozilo i time „kupi“ vrijeme do idućeg preventivnog pregleda. Čl. 15. st. 7. se predlaže brisati jer nema nikakva smisla propisivati posebne uvjete, a onda ne zahtijevati njihovo dokazivanje prije ishođenja licencije! Nije prihvaćen Odbijen-vozila će se prilikom nadzora inspekcijskih službi provjeravati (da li isti ispunjavaju uvjete), nadzor nad istim je znatno proširen (MUP, Carina, komunalno i prometno redarstvo).
24 HOK 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. čl. 4. st.1. t.1. i t.2. Pravilnika određuje da svako autotaksi vozilo mora imati: -ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije -cjenik autotaksi usluge postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije. Ovim odredbama otvara se velika mogućnost manipulacija jer je moguće da putnik uđe u autotaksi vozilo, a da nije prethodno naknadu odredio putem elektroničke aplikacije, te da mu se cijena vožnje odredi bez ikakva cjenika i taksimetra, a da se cjenik tek naknadno fiktivno formira. Predlaže se da se u svakom autotaksi vozilu u svako doba moraju nalaziti taksimetar i cjenik, a koji se naravno neće koristiti u slučaju prethodnog ugovaranja naknade putem elektroničke aplikacije. Na ovaj način zadržava se sloboda ugovaranja cijene putem aplikacije, ali se ujedno omogućuje sigurnost potencijalnom putniku da u svako doba zna cijenu prijevoza ako je u autotaksi vozilo ušao bez prethodnog ugovaranja naknade putem aplikacije. čl. 4.st.1. t.4. propisuje podatke koji moraju biti naznačeni na bočnim stranama vozila. Predlaže se među navedene podatke unijeti i osobni identifikacijski broj fizičke osobe – obrtnika, odnosno pravne osobe, sve iz razloga što je OIB onaj specifični, nepromjenjivi i na računu vidljivi broj kojim se svaki subjekt razlikuje od drugoga. U čl. 4. predlaže se dodati odredbu da svako autotaksi vozilo mora imati najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila. Ova promjena je nužna iz sigurnosnih razloga, tj. onemogućavanja situacija da putnici sa stražnjih sjedala u slučaju nesreće ne mogu izaći iz vozila (primjerice upadanje vozila u more). U čl. 4. dodati odredbu temeljem koje zapremnina prtljažnog prostora smije iznositi najmanje 310 litara. Razlog izmjeni je izbjegavanje situacija da su putnici tijekom vožnje primorani u krilu držati prtljagu, a čime se dovodi u pitanje sigurnost putnika i vozača kao i udobnost vožnje. Također pri tome valja voditi računa o odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji propisuje minimalnu opremu svakoga vozila. U čl. 4. predlaže se dodati i točku po kojoj svako autotaksi vozilo mora imati ugrađen kočni protublokirajući sustav ABS u skladu s Pravilnikom ECE-R 13, ugrađene zračne jastuke za vozača i suvozača kao i bočne zračne jastuke, ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i ECE-R 16, ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE- R 17 i ECE-R 25, sve iz sigurnosnih razloga s obzirom da se radi o javnom cestovnom prijevozu. U čl. 4. predlaže se dodati odredbu kojom se propisuje da autotaksi vozilo može biti isključivo bijele boje, iz razloga da bi sva taksi vozila bila jasnije prepoznatljiva kako putnicima tako i državnim tijelima. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-nije potrebno u vozila koja će obavljati autotaksi uslugu putem aplikacije jer će putniku cijena prijevoza biti unaprijed poznata prije samog početka vožnje. Na vozilu mora biti istaknuto ime i prezime i prebivalište fizičke osobe-obrtnika odnosno naziv trgovačkog društva. Veličina prtljažnika i boja vozila nisu prihvaćeni jer ne želimo ograničavati prijevoznika u izboru vozila osim u tehničkom smislu u pogledu sigurnosti vozila.
25 Hrvoje Đikić 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Čitajući ovaj prijedlog pravilnika ne mogu se ne dotaknuti misli da se nekom strašno pogodovalo te da su neke firme otvorene prije nepunih mj. dana a glavna dijelatnost im je iznajmljivanje automobila! Zna se da se MUP odrekao ogromnog broja automobila marke Škoda i malo me bode činjenica da se baš takve Škode nalaze u ponudi rent a cara! Ako je tako trebalo biti neka tako i ostane jer u ovoj državi ide sve rođačkim vezama. Ono što ne razumijem u ovom pravilniku je rok prilagodbe za nabavku novih automobila. Pošto živimo u državi u kakvoj živimo,mislim da je nemoguća misija u roku od 8 dana otići u dučan i kupiti neki novi auto,nekako sam mišljenja da to nije baš praksa ni u zapadnim državama koje puno bolje u financijskom smislu,stoje bolje od nas. Pošto je u državi kaos po pitanju zaposlenja ne dopire mi do mozga zašto se želi onemogućiti par tisuća ljudi u svom poslu. Da li je zaista cilj ove Vlade da se građani Republike Hrvatske što prije presele u neke razvijenije zemlje a država ostane dom za stotinjak "uglednih" građana skupa sa svojim resursima,a zna se koliko ih ima! Mišljenja sam da nigdje u civiliziranoj državi i Vladama koje su tu radi naroda,te ih isti biraju,ne pada na pamet tjerati svoje državljanje van države,što se ovdje očito želi postići. Ljudi su uložili i neke automobile proizvedene prije 2012. godišta,počeli se baviti prijevozom putnika,kaparili sobe na moru,jer eto dolazi nam sezona i onda radi nečijeg interesa,ti ljudi koji su se zadužili,od Vlade dobiju hladan tuš u obliku Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni i cestovni prijevoz, umjesto da se donese neki razuman prijelazni rok da se bar odradi ta sezona i da ti isti mogu vratiti svoje dugove bankama a ne da ih se baca u dužničko robstvo. Po kojem principu je Vlada donijela prijedlog da vozilo ne smije biti starije od 2012. godišta? Ako je obavezan periodni teh.pregled vozila,te ako vozila ne zadovoljava upute pravilnika takvo vozilo nije za obavljanje ovih usluga i takvo vozilo ne dobiva dozvolu za rad pružanja ovih usluga,ako pak zadovoljava takvo vozilo može i dalje obavljati ove usluge do zadnjeg dana prijelaznog roka koji dakako,po svim moralnim standardima ne bi bio 8 dana već 3,6,9,12,16mj. Jučer sam igrom slučaja vidio Golf 3 koji je u službi Radio Taxi Zagreb,pa tko normalan dopušta da se takvo vozilo upotrebljava za ovu uslugu dok automobili 2008god koji nemaju ništa manje opreme od automobila proizvedenih 2018 godine moraju biti isključeni radi nečijeg pogodovanja. Ovaj čin Vlade republike Hrvatske se lako može nazvati "HUMANO PRESELJENJE" radi nekomunikacije sa njenim državljanima te iluzije u kojoj živi. Gledajući malo po raznim web stranicama nigdje nisam naišao da se rok za prilagodbu daje na 8 dana te nigdje u zapadnim zemljama,na koje se mi pozivamo a koje su u znatno boljim standardima nije donesem ovako progresivan Zakon. Ovdje sve upućuje na politiku uništavanja malih i srednjih poduzetnika a pogoduje se VELIKIM koji su baš u zadnjih mj dana otvorili firme za iznajmljivanje vozila Primljeno na znanje Primljeno na znanje
26 Hrvoje Đikić 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Zašto je određena dobna granica vozila? Neka vozila starijeg godišta u boljem su stanju nego neka novija vozila i sve ovisi od vlasnika do vlasnika. Isto tako korisnik bira u kakvom će se vozilu voziti te ako mu ne paše neki automobil može zatražiti drugi što će samo po sebi navest vlasnike lošijih vozila da kupe druge ili da ulože u novija vozila Primljeno na znanje Primljeno na znanje-novija vozila su sigurnija i manji su zagađivači u gradovima, kao što povećavaju sigurnost na našim prometnicama.
27 Igor Štagljar IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 17. prijevod: taksisti ostaju taksisti, Uber je ubačen na tržište da bi veliki partneri zaradili brutalnu lovicu, a koji su bili unaprijed obaviješteni te znali kakav pravilnik će stupiti na snagu. Gospodo, UBER nikada nije bio ovo što ste napravili u HR, da smo uređena država izbacili bi UBER, i ponudili više taksi službi, napraviti vlastitu aplikaciju.... Dakle, molim Vas da mi objasnite u čijem je interesu bilo da se sve desi u 15ak dana, kakav je to interes države da ne dozvoli usklađivanje, tj razuman vremenski rok!!! smatram da se ovim pravilnikom krši "naše" ustavno pravo, čl. 55 Primljeno na znanje Primljeno na znanje
28 Igor Štagljar 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. molim Vas gospodo pa tko ima sad odmah u roku tjedan dana 6-10.000 € da si kupi, osigura, novi auto? Zakon je donešen kako bi se pogodovalo velikim igračima, koji su kao ekskluzivni partneri za Uber. umjesto da omogućite rad onima koji žele raditi, Vi ih bacate na cestu, kuda ide moj život?? ulažem prigovor na donešeni zakon te pravilnik Tražim da se dopusti duži rok prilagodbe kako za tvrtke tako i za vozače ovim zakonom je povrijeđeno moje ustavno pravo, a to je pravo na rad, čl. 55 ustava RH gdje mi se jamči ustavom “svatko ima pravo na rad i slobodu rada” pod istim uvjetima!!! nadalje u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima čitamo da “svatko ima pravo na rad i slobodan izbor zaposlenja” (čl. 23) molim Vas!!! nisam samo ja u pitanju u pitanju su tisuće obitelji........ čekamo Vaš slijedeći potez Primljeno na znanje Primljeno na znanje-smatramo da je rok prilagodbe dovoljan.
29 IVAN DUŠAN 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Nije u redu da vozilo kojim se obavlja taxi prijevoz ne smije biti starije od 7 godina. Ukoliko je vozilo tehnički ispravno, a kriteriji za prolaz ne tehničkom pregledu su rigorozni nema razloga da se takvim vozilima ne obavlja taxi prijevoz. Molim zakonodavca za obrazloženje te odredbe. Eventualno se za vozila koja obavljau taxi prijevoz mogu propisati dodatni zahtjevi u smislu opremljenosti vozila (primjerice obaveza posjedovanja klima uređaja i ispravnih i neoštećenih prednjeih i zadnjih sjedišta auta, ali nije dobro limitrati taxi prijevoz na novija vozila. Tko si danas može priuštiti kupovinu novog vozila za taxi? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
30 Ivica Karanušić 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Jasno je da zakonodavac treba urediti dio koji se tiče uvjeta obavljanja taxi prijevoza, no sasvim je nepotrebno staviti ovako rigorozno rješenje kad je u pitanju starost vozila. Poglavito kad se u obzir uzme visina prosječnog neto dohotka (5.960kn) na razini države, prosjek starosti voznog parka (kategorija M1 u 2017. stara je 12,95 godina, dok vozila starosti 2-5 godina obuhvaćaju svega 9,99% ukupnog broja, a preko 10 godina starosti ih je 69,54% ) broj ovršenih i blokiranih građana, broj nezaposlenih i umirovljenika... Ova činjenica navodi na zaključak da bi svega 10-tak% postojećih Uber vozača mogla nadalje obavljati ovu djelatnost, ostali će silom prilika biti isključeni. Navedene osobe najvjerojatnije nemaju financijsku sposobnost nabaviti vozilo novijeg godišta (pa pogledajte samo uvjete kreditiranja), te će time otvoriti prostor velikim "taxi-igračima" na tržištu. Preporuke za obavljanje taxi službe od strane EU , da ih sad ne ponavljam, usmjerene su tržištu a ne birokratskom propisivanju svega i svačega bez reda i pameti. Te iste zemlje EU koje kudikamo i višestruko nadilaze naše standarde i platežnu moć uglavnom ne propisuju starost vozila. Njihova pravila baziraju se na odgovornosti prijevoznika i tržišnoj utakmici -kako mi to volimo naglasiti. Preporuka tima stručnjaka koje je angažiralo ovo ministarstvo je upravo to - preporuka. Kad se stvore uvjeti koji značajno odudaraju od prethodno navedenih poražavajućih brojki, onda možemo i stručnjake poslušati, a do tada u ovom Pravilniku - ako baš mora pisati - staviti granicu od 10 godina s razumnim rokom prilagodbe za sve sudionike na tržištu, a ne samo postojeće taxiste. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
31 Kamilo Zlatić PRAVILNIK Smatram da je starost vozila od 7 godina premala. u stvarnosti to izlazi manjeanje od 7 godina. Trebal bi biti nekliko godina više. Time će cijene autotaksi prijevoza samo porasti i biti će manje vozila, a ne kao što je bila tendencija da se broj poveća. Ponavljam smatram da se granica za starost vozila mora povećati, barem na 10 godina. Smatram da je trebalo postojati baren neko prijlazno razdoblje, barem do kraja 2018. godine. Kamilo Zlatić Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-ne prihvaća se da vozila mogu biti starija od 7 godina, izuzev vozila sadašnjih taksista koji kao prijelazno razdoblje mogu koristiti postojeća vozila do isteka licencije.
32 Limit 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. U prošlom odnosno još uvijek aktualnom pravilniku su puno detaljnije određeni uvjeti za autotaksi vozilo. U ovom pravilniku stoji samo da je autotaksi vozilo kategorije M1 što je vrlo širok pojam jer u tu kategoriju spadaju sva osobna vozila, od onih koja imaju samo dvoja vrata i dva sjedala, preko kabriolet verzija automobila pa do kombi vozila 7+1 i 8+1. Smatram da bi ovim pravilnikom trebalo odrediti minimalni broj vrata, minimalni broj sjedala kao i minimalnu veličinu prtljažnika automobila kategorije M1 namjenjenih za taksi prijevoz. Da se ne dogodi da po 4 osobe sa prtljagom dolazi autotaksi vozilo sa dvoja vrata veličine Smarta. Također, s obzirom da je većina lokalnih samouprava unazad nekoliko godina svojim pravilnicima već propisala da autotaksi vozila moraju biti bijele boje, ne bi bilo loše da se ovim pravilnikom odredi da sva autotaksi vozila moraju biti bijele boje, da se stvori nekakva prepoznatljiva slika autotaksi vozila u Hrvatskoj. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-vozilo mora imati najmanje 4 bočna vrata ili 3 od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila.
33 M.Horvat 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Udruženje TAXI HGK = ..mm.. Nedostaju slova o-e-c-a Riješi jednadžbu Može li vozilo biti ove boje: Imperialblau Brillanteffekt Metallic (a89) ??? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
34 M.Horvat PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Kao i kod svakog drugog zakona/pravilnika i ovaj je za nekog napisan. A ja mislim da je napisan za Kameo. Tek kad se u javnosti postavi pitanje tko je pisao Lex Taxi Kameo i kad se otkriju emialovi to će se potvrditi. Dakle to je sramotno. Priča se po svijetu da je je u HGK osnovano neka grupa za taksi gdje su sve Kameovi ljudi i još jedan lik. Znači ni to nije prepušteno slučaju. Na koncu kraja udružio se vrag s đavlom i ubio malog čovjeka još jednom u slavu i hvalu svom bogu novcu. Hvala vam na tome Vlado naša i ministarstvo naše. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
35 M.Horvat 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Podržavam sve komentare koji se odnose na to da određivanje granice za starost vozila nije garancija kvalitete i sigurnosti i da je diskriminatorna i neustavna. Dodatno navođenje osobnih podataka na naljepnicama na autu je potpuno nepotrebno, isto kao i oznaka na krovu kako god ta oznaka izgledala. Čudno da nije propisano da ona mora po noći svijetliti. Nitko normalan neće auto kojeg primarno koristi privatno, a vozi druge samo u slobodno vrijeme, obljepiti i nagrditi. Znači ovo sve ispada kao da se pogoduje firmama koje se primarno bave taxiranjem i imaju flotu samo za taxiranje, a kvaliteta auta, i usluge i vozača uopće nikog ne zanima. Znači bolje je da se ljudi voze u Dačijama nego u Mercedesima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
36 RADIO TAKSI ZAGREB IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 17. Dodati stavak 3. - postojeći taksi prijevoznici, koji u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju važeće licence a u razdoblju od pet godina od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika moraju promijeniti svoje vozilo za obavljanje taksi prijevoza, moraju ga zamijeniti za vozilo mlađe od vozila koje se mijenja. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-smisao prijedloga preformuliran i uvažen u konačnom tekstu.
37 RADIO TAKSI ZAGREB IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 15. Čl. 15. st.1. predlaže se promijeniti na način da glasi: „Potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila, izdaje stanica za tehnički pregled vozila prije izdavanja licencije za autotaksi prijevoz“. Drugu rečenicu iz istoga stavka predlaže se brisati iz razloga što je ostavljena mogućnost da netko prije prvog preventivnog pregleda neometano radi vozilom koje ne ispunjava uvjete, kao i to da se prije prvog preventivnog pregleda jednostavno zamijeni vozilo i time „kupi“ vrijeme do idućeg preventivnog pregleda. Čl. 15. st. 7. se predlaže brisati jer nema nikakva smisla propisivati posebne uvjete, a onda ne zahtijevati njihovo dokazivanje prije ishođenja licencije! Nije prihvaćen Odbijen-vozila će se prilikom nadzora inspekcijskih službi provjeravati (da li isti ispunjavaju uvjete), nadzor nad istim je znatno proširen (MUP, Carina, komunalno i prometno redarstvo).
38 RADIO TAKSI ZAGREB 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. čl. 4. st.1. t.1. i t.2. Pravilnika određuje da svako autotaksi vozilo mora imati: -ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije -cjenik autotaksi usluge postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije. Ovim odredbama otvara se velika mogućnost manipulacija jer je moguće da putnik uđe u autotaksi vozilo, a da nije prethodno naknadu odredio putem elektroničke aplikacije, te da mu se cijena vožnje odredi bez ikakva cjenika i taksimetra, a da se cjenik tek naknadno fiktivno formira. Predlaže se da se u svakom autotaksi vozilu u svako doba moraju nalaziti taksimetar i cjenik, a koji se naravno neće koristiti u slučaju prethodnog ugovaranja naknade putem elektroničke aplikacije. Na ovaj način zadržava se sloboda ugovaranja cijene putem aplikacije, ali se ujedno omogućuje sigurnost potencijalnom putniku da u svako doba zna cijenu prijevoza ako je u autotaksi vozilo ušao bez prethodnog ugovaranja naknade putem aplikacije. čl. 4.st.1. t.3.propisuje da oznaka na krovu vozila mora sadržavati riječ TAXI; predlažemo da se iznad riječi TAXI, sa prednje i zadnje strane krovne oznake, obavzeno doda evidencijski broj taksija; razlog tome je lakša provjera i kontrola sigurnosti taksi prijevoza, isto je oduvijek postojalo i ne vidimo opravdan razlog izostavljanja broja taksija. čl. 4.st.1. t.4. propisuje podatke koji moraju biti naznačeni na bočnim stranama vozila. Predlaže se iza riječi TAXI obavezno unese i evidencijski broj taksija; među navedene podatke unijeti i osobni identifikacijski broj fizičke osobe – obrtnika, odnosno pravne osobe, sve iz razloga što je OIB onaj specifični, nepromjenjivi i na računu vidljivi broj kojim se svaki subjekt razlikuje od drugoga. U čl. 4. predlaže se dodati odredbu da svako autotaksi vozilo mora imati najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila. Ova promjena je nužna iz sigurnosnih razloga, tj. onemogućavanja situacija da putnici sa stražnjih sjedala u slučaju nesreće ne mogu izaći iz vozila (primjerice upadanje vozila u more). U čl. 4. dodati odredbu temeljem koje zapremnina prtljažnog prostora smije iznositi najmanje 310 litara. Razlog izmjeni je izbjegavanje situacija da su putnici tijekom vožnje primorani u krilu držati prtljagu, a čime se dovodi u pitanje sigurnost putnika i vozača kao i udobnost vožnje. Također pri tome valja voditi računa o odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji propisuje minimalnu opremu svakoga vozila. U čl. 4. predlaže se dodati i točku po kojoj svako autotaksi vozilo mora imati ugrađen kočni protublokirajući sustav ABS u skladu s Pravilnikom ECE-R 13, ugrađene zračne jastuke za vozača i suvozača kao i bočne zračne jastuke, ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i ECE-R 16, ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE- R 17 i ECE-R 25, sve iz sigurnosnih razloga s obzirom da se radi o javnom cestovnom prijevozu. U čl. 4. predlaže se dodati odredbu kojom se propisuje da autotaksi vozilo može biti isključivo bijele boje, iz razloga da bi sva taksi vozila bila jasnije prepoznatljiva kako putnicima tako i državnim tijelima. čl. 4.st.1. t.5. - vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz ne smije biti starije od sedam godina, a od 1. siječnja 2021. godine ne smije biti starije od pet godina, što u smislu odredbi ovog Pravilnika znači da modelska godina sadržana u VIN oznaci automobila ne smije biti manja od godine u kojoj se obavlja prijevoz umanjeno za šest godina, a od 1. siječnja 2021. godine umanjeno za četiri godine.-BRISATI Smatramo potpuno neopravdanim ograničavanje starosti vozila, ukoliko ipak ostane odredba o ograničavanju starosti vozila, predlažemo uvesti dodatno i kategorizaciju vozila, jer je neupitno kako su određene klase vozila i starije kvalitetnije od nekih drugih; predložena odredba prema kojoj vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz ne smije biti starije od 7 godina je potpuno neodređena, predlažemo da se iza riječi 7 godina radi preciznijeg tumačenja obavezno unese riječ - prilikom izdavanja dozvole, pri ćemu vozilo kojim se obavlja taksi prijevoz u trenutku isteka 5 godina od datuma izdavanja dozvole, ne bi smjelo biti starije od 12 godina; potrebno je naglasiti da ukoliko se vozilo s kojim se obavlja taksi prijevoz za vrijeme važenja dozvole zamjenjuje (kvar, sudar i slično) , vozilo mora biti mlađe od vozila sa kojim se zamjenjuje. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-prihvaćen je dio prijedloga koji se odnosi na opremu vozila.
39 Sweet super cars j.d.o.o PRAVILNIK Žalosno je što se očito opet pogoduje određenim ljudima i na sve mogiuće načine želite uništiti ljude koji bi radili i pošteno zaradili svoj kruh i prehranili obitelji. Tko je taj koji nije svjestan da starost automobila ne određuje i njegovu kvalitetu??? Vjerujem da bi se ljudi rađe vozili u mercedesu, bmw-u, passatu iz 2010g.nego u daciji iz 2015g. Nemate pojma o tehnićkim i ostalim kvalitetama automobila a donosite ovakve nakaradne zakone zbog kojih će stotine ljudi morati odustati jer nemaju sredstava ni mogučnosti kupovati nove automobile. druga stvar je što se dopušta taxistima da nastave voziti sa svojim kramama iz 90 i neke godine i da imaju vremena za prilagodbu. Što je sa ljudima koji su otvorili nove firme??? Što je sa ljudima koji su nedugo kupili aute i sad naprasno ne mogu voziti... Tužno je što uništavate obitelji i tjerate ih da idu preko grane trbuhom za kruhom... Donesite zakon da je tehnička ispravnost, izgled, udobnost i funkcionalnost vozila bitnija od granice 7.god. Mirela Primljeno na znanje Primljeno na znanje
40 Štefan Dutčak 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Moram se osvrnuti na prijedloge promjene pravilnika od strane udruženja taksi vozača, ali i HOK-a, naime iz priloženog se vidi da je intencija njihovih prijedloga onemogućiti druge u obavljanju djelatnosti auto taksi prijevoza. Zašto to tvrdim. Naime iz prijedloga pravilnika ali i samog zakona očito je da se postojećim taksi prijevoznicima ovaj pravilnik prolongira na pet do deset godina ovisno o vremenu važenja njihovih licenca. S velikim dijelom se slažem ali prigovor imam na par stavki, s obzirom da su komentari i Radio Taxi i obrtnika taksi prijevoza Dubrovnika čisti copy past njihove krovne komore. Dakle propisivanje uvjeta koje oni traže u neravnopravan položaj stavljate sve ostale koji se žele ili se bave taksi prijevozom ili najmom vozila s vozačem.Koje stavke su sporne. Naime slažem se da se propiše vozilo sa četvora odnosno petora vrata, što zbog lakšeg ulaska u iste, što iz sigurnosnih razloga. Također slažem se sa obavezom da vozilo mora posjedovati ABS sustav, također iz sigurniosnih razloga. Kao i zračni jastuk za vozača i suvozača. Ali pretjerivati u ovoj fazi sa bočnim jastucima i zavjesama je ipak malo pretjerano. Kapacitet vozila treba bi biti propisan na 4 plus 1 ili više. Što se tiče veličine prtljažnog prostora propisivati 310 litara nema smisla, jer nije isto imati 310 litara u vozilu s petora ili s četvora vrata, jer kako svi znamo polica nad prtljažnikom daje dodatni prostor i do 100 litara. Ok slažem se da vozilo s 200 litara prtljažnog prostora nema mogućnost prihvata više prtljage. Tome se može strati na kraj, neovisno o prtljažnom prostoru i zabraniti prijevoz kofera i većih predmeta u putničkom prostoru. Samim time prijevoznici koji nemaju mogućnost da sigurno smjeste prtljagu putnika tog putnika neće niti prikupiti. S obzirom da u taksi prijevozu prtljaga nije učestala, već se bazira na svakoj 20-oj vožnji, propisivanje prtljažnog prostora nema smisla. S obzirom da se sad susrećemo s ulaskom većeg broja budućih taksista, bilo bi dobro da se dopusti prijelazni period od godinu dvije. Da se primjerice novim taksistima da rok od godinu dvije za prilagodbu novim pravilima. Stoga je i prijedlog da se prva licenca izdaje na rok od dvije godine. To nije ništa novo, naime i osobne iskaznice se prilikom prvog izdavanja izdaju na 5, a kasnie na 10 godina. Samim time nebi se ugrozio opstanak i preživljavanje većine budućih taksista, s obzirom da svi znamo da je ovaj pravilnik kao i zakon pisan da bi se postojeći vozači ubera legalizirali. S tog razloga jedino rješenje je uvesti prvu licencu na kraći rok. Dakle ograničiti vozila na veličinu golfa ili veće. A nakon roka prilagodbe svi bi imali startne pozicije iste. Ili ako se uvaže komentari taksi prijevoznika isti tren zatražiti od istih ispunjenje uvjeta, svi koji to ne naprave u roku 8 dana oduzeti im licence. U tom slučaju svi bi bili isti pred zakonaom. U protivnom to je čisto pogodovanje. Na uštrb ljudi koji su se bavili djelatnošću najma vozila s vozačem koje u prošlom pravilniku i zakonu nije definirano. Dakle obavljali su djelatnost koju ovim prijedlogom pravilnika i zakona postrožavate. Samim time za taksi prijevoznike vrijede jedna pravila ( vrijeme prilagodbe do trajana važenja licence), dok drugima automatizmom ukidate pravo na rad, jer ste napokon definirali tu djelatnost. I samim time rok za provedbu istog je osam dana. Znači za jednu populaciju može dok drugi koji su plaćali porez, zapošljavali ljude i po nekoliko desetaka njih imaju rok osam dana. Dakle prijedlog je propisati da vozilo ima četvora ili više vratiju, eventualo kod segmenta mini kombi troja i jedna pomična s desne strane pa naviše. Ukinuti dobnu starost vozila i propisati tehničku ispravnost vozila. Propisati ABS te zračne jastuke za vozača i suvozača, ali bez bočnih i zastavica u prvoj fazi. Smanjiti rok valjanosti prve licence na dvije godine, te tek nakon isteka tog roka propisati veće kategorije i suvremenije vozilo. Kako bi prva licenca trajala u biti kao i prva dozvola za rad lokalne samouprave. U razdoblju od 90 dana kako je propisano uvesti privremenu licencu i dozvolu do tog roka od 90 dana, kako bi se izbjeglo da pojedinci zlorabe tu privilegiju, jednostavno propisati nakon isteka privremene licence i dozvole korisnik je dužan steći stalnu licencu. Ako ne stekne licencu u zadanom roku, onemogućiti mu traženje nove u periodu od godine ili dvije od isteka prošle. Dakle ako bi istekla u rujnu, nebi se mogla zatražiti do listopada sljedeće ili dvije godine. Ograničiti prtljažnik na zapreminu iznad 250 litara, s obzirom da kod vozila koja imaju zadnja vrata baš zahvaljujući tom detalju kapacitet prtljažnika može narasti i preko 100 litara, dok kod zatvorenih modela to nije moguće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
41 Štefan Dutčak 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Idemo nekim redom, dakle starost vozila nebi smjela biti propisana. Zašto? Prvo starost vozila ne utječe na sigurnost istog, već održavanje, samim time besmisleno je ograničiti starost istih. Razumijem nakanu države da pokušava popraviti prosjek godina vozila u Hrvatskoj, ali na ovaj način to nećete napraviti. Svima nama je poanta da vozila budu sigurna, a dob u tome igra izrazito malu ulogu, jer kako bi ljudi kupili nova vozila koja ste propisali ovim pravilnikom, spremni su uzeti vozila sa minimalnom ili nikakvom opremom, što direktno utječe na sigurnost odvijanja cestovnog prometa. Ne mogu se oteti dojmu da se ovdje pogodovalo pojedincima. Jer svi znamo da se MUP riješio vozila igrom slučajnosti baš godišta koja prolaze u ovom prijedlogu pravilnika. Ako vam je to bila itencija onda ste slobodno mogli napisati da vozila za taksi djelatnost moraju biti Škode Oktavije 1.6. Combi ili Ford u karavanskoj izvedbi. Mislim da bi to bilo transparentnije od ovoga što ste donjeli. Nadalje rijetko tko ima mogućnosti nabaviti novo ili novije vozilo koje udovoljava ove uvjete zašto iz banalnog razloga naš standard nije ni približan tome. Jer da vas informiram takva vozila se kreću od 56000 kn pa na više. Prosjećan radnik u Hrvatskoj zarađuje, dakle govorimo o radnicima u realnom sektoru prosjećno minimalac dakle cca 3000 kn. Od tog novca mora plaćati režije, dakle naknade i poreze. Ljudi nemaju tu sreću da rade u državnim institucijama pa da si mogu priuštiti takvo što. Mogao bih reći još jednu bitniju stvar, naime ovim vašim pravilnikom direktno šaljete od 2000-4000 ljudi na burzu rada, dakle opet na državni trošak, umjesto da ljudima dopustite rad i da od njihovog rada ubirete poreze i davanja. Ovim pravilnikom direktno oštećujete male i mikro firme, obrte. To samo govori da Vlada RH nije niti ne želi zapošljavanje, baš suprotno. Omogućili ste ljudima da se zaposle, ovim im potezom direktno oduzimate kruh. Dakle brojka ljudi koja je oštećena ovim pravilnikom daleko je iznad 4000. Rok od 8 dana od stupanja na snagu nije rok prilagodbe s obzirom da je ovdje u pitanju velika investicija. Osobno sam otvorio firmu od svojih vlastitih sredstava, dakle čak nisam koristio niti sredstva potpore na koja sam po zakon imao pravo. I sad radite to da ću morati zatvoriti firmu, ne samo ja već i velik dio kolega. Treba imati na umu da ovaj vaš pravilnik koliko god vikali da je usklađivanje sa propisima EU, direktno krše te propise, ali direktno i Ustav RH. Jer je Država dužna osigurati posao i pravednu naknadu. Svi mi koji smo počeli raditi za Uber nismo počeli zato što smo vidjeli ekstra profite, već isključivo iz razloga preživljavanja. Jer nam Ta ista Država nije omogućila ono što je po Ustavu dužna. Također jednakost i ravnopravnost su stavke Ustava, ovim pravilnikom direktno kršite te stavke. Nitko od nas nema ništa protiv licenciranja, ali pod ovakvim uvjetima definitivno da. S obzirom da postojećim taksi prijevoznicima vrijede licence još 5-10 godina, vozači ubera nemaju takve licence, samim time oni su u neravnopravnom položaju. Dal je bilo problem od Ubera zatražiti popis postojećih vozača i njih barem djelomično izjednačiti s postojećim taksi vozačima. Kako sam rekao zatražiti da polože licencu u određenom roku. Ali vozilo, točnije starost vozila treba izbaciti, bitna je sigurnost dakle uvesti periodički pregled vozila. Što se tiće starosti vozila, pogledajmo još jednu sitnicu, autobusi u gradskom i prigradskom prijevozu, pa čak i međunarodnom prijevozu nemaju ograničenje po godinama, već ono što i mi tražimo preglede vozila. Apsurdno je da od fizičkih osoba, mikro i malih poduzetnika, te obrta tražite nešto što niste u stanju zatražiti od lokalnih samouprava. Jer mi prevozimo jednu do četri osobe, a autobusi i do 100. Taj nesrazmjer definitivno nije mali. Dakle pasus koji se treba izmjeniti je: -vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz ne smije biti starije od sedam godina, a od 1. siječnja 2021. godine ne smije biti starije od pet godina, što u smislu odredbi ovog Pravilnika znači da modelska godina sadržana u VIN oznaci automobila ne smije biti manja od godine u kojoj se obavlja prijevoz umanjeno za šest godina, a od 1. siječnja 2021. godine umanjeno za četiri godine. a trebao bi glasiti: -vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz mora zadovoljavati tehničke i sigurnosne uvjete, koji se potvrđuju potvrdom o tehničkoj ispravnosti vozila. Uvodi se priodički pregled vozila kojim se obavlja taksi prijevoz, u vremenskim intervalima od 3-6 mjeseci. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži da je starost vozila jedan od bitnih faktora sigurnosti i kvalitete prijevoza.
42 Štefan Dutčak IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 17. Drugi stavak ovog zakona je besmislica, s obzirom da se njime direktno u neravnopravni položaj stavljaju osobe koje ne posjeduju trenutno licencu za taksi prijevoz. Iako je i po mstarom zakonu bila propisana starost vozila, ti isti taxi prijevoznici nisu se uskladili s njime. Samim time ne vidim potrebu da se izuzimaju iz tog pravilnika.Jednostavnije je da se propiše razuman rok do kojeg vozači, obrtnici i pravne osobe moraju nabaviti nova vozila, dakle i postojeći i budući taksi prijevoznici. Kako stoji u ovom pravilniku do 2021. To bi dalo vremena svima da se prilagode uvjetima i u ravnopravan položaj bi se stavili postojeći i budući vozači. U protivnom imat ćemo apsurde da novi vozači moraju voziti nova vozila, dok istovremeno imamo kod postojećih prijevoznika vozila stara i preko 20 i više godina. Samim time ovaj pravilnik ne ide ka poboljšanju usluge, već suprotno. Iako sam već i prije izjavio da je dob vozila upitna, jer mnoga nova vozila po udobnosti, sigurnosti ne da su samo lošija već i nesigurnija od starijih vozila. Samim time treba provjeravati tehničku sigurnost istih a ne ograničavati ih po dobi. I u zapadnim zemljama Europe vozila za taksi usluge nisu propisana godištem već i isključivo njihovom tehničkom sigurnošću. A da ne govorimo o razlici u standardu stanovnika EZ spram Hrvatskog standarda. Jer i prilikom nabave novog vozila, gledat će se kako što jeftinije proći a ne na sigurnost i udobnost putnika. Mogu navesti nekoliko primjera. Primjerice Audi iz 2000., je definitivno kvalitetnije vozilo od nekog vozila primjerice Renault Clio iz 2017., pa ako ćemo i na klasu golfa, vozilo VW Golf ili Suzuki SX4 su daleko sigurnija vozila iako su godišta 2000, od primjerice VW Pola ili Dacie. A to se može dokazati i raznim testiranjima. Bez obzira na novost vozila oprema će biti daleko spartanskija baš zahvaljujući cijeni vozila. Samim time i ta starija vozila su sigurnija u prometu od ovih novijih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
43 Štefan Dutčak 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Definitivno dob vozila nebi smijela biti ograničena tako drastično. Naime svjedoci smo da na cestama imamo novija vozila, dakle mlađa od ove propisane granice koja su daleko nesigurnija od nekih starijih vozila. Da o komforu putnika pa i vozača ne pričamo. Također i samo odvijanje prometa s nekim od novijih vozila definitivno nije za prijevoz putnika. Sad dolazimo do male konfuzije. Novim vozačima ograničavate godište vozila, a postojeći taksi prijevoznici voze vozila i do 25 godina i više starosti. Umjesto toga se moglo napraviti puno racionalnije i bolje rješenje. Odrediti kako stoji u pravilniku 2021. godina za starost vozila pet godina. Jednostavno dopustiti korištenje starijih vozila do te godine, a koja udoovoljavaju tehničke uvjete ispravnosti.Jer samim zakonom a i ovim pravilnikom ide se ka izjednačavanju uvjeta, a definitivno ovim pravilnikom napravljeno je sasvim suprotno. Jedan dio prijevoznika se stavlja u privilegiran položaj, spram drugih što nije jednakost ni po jednoj osnovi. Jednostavno izbaciti dio članika koji određuje godište vozila ne starije od 2012, a osaviti onaj drugi rok 2021. Time bi se izjednačili svi a samim time dalo bi se i vrijeme prijevoznicima da nabave nova vozila. Također apsurd je da se ne propisuje da vozila za prijevoz putnika taxi vozilima obavlja vozilima sa dvoja ili troja vrata, definitivno treba propisati četvora ili petora vrata. Jer to nas dovodi do još jednog apsurda, da i onako mala vozila prilagodimo za prijevoz iako su sama po sebi podosta neudobna. Što se tiče prtljažnika on može i ne mora biti propisan, jer korisnik sam po sebi može birati vozilo. Ako idemo ka boljem i kvalitetnijem pružanju taxi usluga onda bi trebalo propisati barem tu udobnost za putnike, dakle vozila sa četvora ili petora vrata Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-prihvaća se dio koji se odnosi na broj vrata vozila na autotaksi.
44 udruga za zastiti pravs gradana"Res non verba" PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Još jedan u nizu birokratskih "Pravilnika" kojim se pod zakonskim aktom mijenjaju odredbe Zakona o cestovnom prijevozu. Ovim "Pravilnikom " uvodi se nejednakost poduzetnika na tržištu jer se putem starosti vozila omogućava registriranim auto prijevoznicima da djelatnost obavljaju u starijim vozilima u odnosu na novo registrirane kojima se vijek se starost vozila ograničava na 5 i 7 godina.. Takvim odredbama narušava se ravnopravnost poduzetnika na tržištu. Potrebno je članke 4 i 14 uskladiti i omogućiti da poduzetnici na tržištu djeluju pod jednakim uvjetima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
45 Udruženje obrtnika autotaksi prijevoznika Dubrovnik IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 15. - U čl. 15. st.1. predlaže se promijeniti na način da glasi: „Potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila, izdaje stanica za tehnički pregled vozila prije izdavanja licencije za autotaksi prijevoz“. Drugu rečenicu iz istoga stavka predlaže se brisati iz razloga što je ostavljena mogućnost da netko prije prvog preventivnog pregleda neometano radi vozilom koje ne ispunjava uvjete, kao i to da se prije prvog preventivnog pregleda jednostavno zamijeni vozilo i time „kupi“ vrijeme do idućeg preventivnog pregleda. - Čl. 15. st. 7. se predlaže brisati jer nema nikakva smisla propisivati posebne uvjete, a onda ne zahtijevati njihovo dokazivanje prije ishođenja licencije!!!! Nije prihvaćen Odbijen-vozila će se prilikom nadzora inspekcijskih službi provjeravati (da li isti ispunjavaju uvjete), nadzor nad istim je znatno proširen (MUP, Carina, komunalno i prometno redarstvo).
46 Udruženje obrtnika autotaksi prijevoznika Dubrovnik 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. - čl. 4. st.1. t.1. i t.2. Pravilnika određuje da svako autotaksi vozilo mora imati: -ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije -cjenik autotaksi usluge postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije. Ovim odredbama otvara se velika mogućnost manipulacija jer je moguće da putnik uđe u autotaksi vozilo, a da nije prethodno naknadu odredio putem elektroničke aplikacije, te da mu se cijena vožnje odredi bez ikakva cjenika i taksimetra, a da se cjenik tek naknadno fiktivno formira. Predlaže se da se u svakom autotaksi vozilu u svako doba moraju nalaziti taksimetar i cjenik, a koji se naravno neće koristiti u slučaju prethodnog ugovaranja naknade putem elektroničke aplikacije. Na ovaj način zadržava se sloboda ugovaranja cijene putem aplikacije, ali se ujedno omogućuje sigurnost potencijalnom putniku da u svako doba zna cijenu prijevoza ako je u autotaksi vozilo ušao bez prethodnog ugovaranja naknade putem aplikacije. - čl. 4.st.1. t.4. propisuje podatke koji moraju biti naznačeni na bočnim stranama vozila. Predlaže se među navedene podatke unijeti i osobni identifikacijski broj fizičke osobe – obrtnika, odnosno pravne osobe, sve iz razloga što je OIB onaj specifični, nepromjenjivi i na računu vidljivi broj kojim se svaki subjekt razlikuje od drugoga. - U članku 4. predlaže se dodati i da svako autotaksi vozilo mora imati najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila. Ova promjena je nužna iz sigurnosnih razloga, tj. onemogućavanja situacija da putnici sa stražnjih sjedala u slučaju nesreće ne mogu izaći iz vozila (primjerice upadanje vozila u more). - U čl. 4. također dodati točku kojom zapremnina prtljažnog prostora smije iznositi najmanje 310 litara. Razlog izmjeni je izbjegavanje situacija da su putnici tijekom vožnje primorani u krilu držati prtljagu, a čime se dovodi u pitanje sigurnost putnika i vozača kao i udobnost vožnje. Također pri tome valja voditi računa o odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji propisuje minimalnu opremu svakoga vozila. - U čl. 4. predlaže se dodati i točku po kojoj svako autotaksi vozilo mora imati ugrađen kočni protublokirajući sustav ABS u skladu s Pravilnikom ECE-R 13, ugrađene zračne jastuke za vozača i suvozača kao i bočne zračne jastuke, ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i ECE-R 16, ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE- R 17 i ECE-R 25, sve iz sigurnosnih razloga s obzirom da se radi o javnom cestovnom prijevozu. - U čl. 4. predlaže se dodati točku kojom se propisuje da autotaksi vozilo može biti isključivo bijele ili crne boje, iz razloga da bi sva taksi vozila bila jasnije prepoznatljiva kako putnicima tako i državnim tijelima. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-prihvaćen je dio prijedloga koji se odnosi na opremu vozila.
47 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA 1.Osobno vozilo kojim se obavlja javni linijski i posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz te mikroprijevoz, Članak 3. Dodati stavak (5): Ako se osobnim vozilom kategorije M1 (8+1) obavlja shuttle prijevozu, na vozilu treba biti istaknut natpis »SHUTTLE PRIJEVOZ«, vrijeme/vremena polaska i relaciju prijevoza (jedno polazište - jedno odredište) te na vidljivom mjestu u autobusu postavljen cjenik. Prihvaćen Prihvaćen
48 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA 3.Autobus, Članak 6. Za shuttle prijevoz potrebno je dodati: -za autobuse u shuttle prijevozu istaknut natpis »SHUTTLE PRIJEVOZ«, vrijeme/vremena polaska i relaciju prijevoza (jedno polazište - jedno odredište) te na vidljivom mjestu u autobusu postavljen cjenik Prihvaćen Prihvaćen
49 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 17. Predlaže se rok za usklađivanje vozila postojećih taksi prijevoznika od jedne godine. Nije prihvaćen Odbijen-smisao ovog prijedloga preformuliran u konačnom tekstu Pravilnika.
50 Vedrana Blažinić I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Poštovani,Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/2018 – dalje u tekstu: Zakon) prijevoz za vlastite potrebe definiran je kao "prijevoz osoba ili tereta koji obavljaju fizičke osobe – obrtnici ili pravne osobe kao logističku potporu svojoj osnovnoj djelatnosti, pri čemu je osnovnu djelatnost nemoguće obavljati bez tog prijevoza, a prijevozna djelatnost je samo pomoćna djelatnost te osobe u obavljanju glavne djelatnosti, te koji se obavlja pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i koji nema obilježja drugih oblika prijevoza" (čl. 4. st. 1. t. 43). Zakon se, između ostalog, ne primjenjuje "na prijevoz putnika za vlastite potrebe vozilima kategorije M1 koja imaju najviše četiri + jedno putničko mjesto" (čl. 1. st. 3.), ali propisuje da vozila kojima prijevoznik obavlja prijevoz za vlastite potrebe moraju biti označena i opremljena sukladno propisu iz članka 13. stavka 7. Zakona (čl. 93. st. 5.), a to je pravilnik kojim ministar propisuje izgled, starost, uređaje i opremu vozila kojima se obavlja djelatnost javnog cestovnog prijevoza i cestovnog prijevoza za vlastite potrebe… Prijedlogom Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe u poglavlju III. VOZILA ZA PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE kao vozilo kojim se obavlja prijevoz putnika za vlastite potrebe predviđen je „autobus“. Pojedine pravne osobe (kako trgovačka društva, tako i javne ustanove npr.), imaju u svom vlasništvu vozila kojima, u smislu Zakona, obavljaju prijevoz putnika za vlastite potrebe. Ta su vozila različitih kategorija, ne nužno M1 (4+1) ili autobus. Obavljanje prijevoza putnika za vlastite potrebe vozilima kategorije M1 (7+1) i (8+1) ili nije predviđeno prijedlogom Pravilnika ili ja pogrešno tumačim odredbe Zakona i prijedloga Pravilnika. Ako se radi o prvom, molim Vas da u prijedlog Pravilnika uvrstite odredbe o obavljanju prijevoza putnika za vlastite potrebe vozilima kategorije M1 (7+1) i (8+1). Ako se radi o mom previdu, molim Vas da me uputite na odredbe kojima je uređena ova materija. Prihvaćen Prihvaćen
51 željko horvat korent 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. g. Hrgović Bez predmetno je to sve navoditi kad nova vozila UBERA to sve imaju , upitno je dali svi ZAGREB TAXI-sti vlasnici licenca to zadovolavaju. Po dolasku VIP vozila UBERA, drugi TAXI prevoznici od srama nebudu se usudili ići sa svojim vozilom na cestu, a da o izgledu vozaća ( vozaćice) ne govorim , a sve 100% profesionalci. Nadam se da su svjesni postojeći TAXI vozaći da stari UBER prestaje sa radom , da na tržište dolazi velika konkurencija u obliku LEGALNOG TAXI PRIJEVOZA( financijski toliko jaka da može kupiti i izbrisati sve postojeće TAXI vozače i vlasnike sa njihovom imovinom) - to ste htjeli pa ste i dobili. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
52 željko horvat korent 2.Osobno vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz, Članak 4. Ta osoba koja je pisala zakon nema pojma o tehničkim karakteristikama vozila, vozila stara 10 i čak 15 godina bolja su u tehničkom pogledu, a da o sigurnosnoj opermi i udobnosti da ne govorim ( vozla srednje visoke klase), to se nemože usprediti sa novim vozilima srednje klase ili nedaj bog niže klase. A i da idem postupiti po navedenom zakonu i kupim novu DACIJU za 60.000 kuna u koju stanu tri jako vitka putnika te mogu staviti u prtljažnik tri manje ženske torbe, to vozilomogu voziti samo 5 godina a ne 7 kako se najavljuje, jer ako kupim navedeno vozilo 2018 godine , a 2021 stupa novo pravilo o starosti vozila do 5 godina ja sam zakinut za 2 godine vožnje autom kojega sam kupio da vozim 7 godina kako mi je zakonom dozvoljeno . smatram da se DRŽAVA NESMIJE I NEMOŽE ODREĐIVATI kako ću ja ostvarivati dobit i plačati porez ( to se je radilo u TITOIZMU i SOCIJALIZMU ) to odrđuje tržište u ovom slučaju korisnici usluga auto prijevoza, dali se za svoj novac hoću voziti u mom autu ili ne , ja sam taj kao vozač koji če odlućiti s kakvim ču vozilom ostvarivati prihod i kako ću privući korisnike - dali bi se vi rađe vozili u MERCEDESU S KLASE starosti 20 godina( takvi auti su opremljeni sa opremom koja je ispred svog vremena pa ispravnost i sigirnost nije upitna a cijena im je 100.000 kuna) ili novoj DAČIJI ( Rumunjski auto cijena mu je 60.000 kuna da ne govorim o sigurnosti). Večinom Zagreb TAXI-isti voze MERCEDES E klase različitih godina, to je zbog mentaliteta, većinom ti vozaći misle ako su kupili mercedes da su kupili status u društvu - a ono se stiče obrazovanjem i radom a ne simbolima.takvi auti su stari između 12-25 godina i oni će po vašem zakonu zadovoljavati idućih 5 godina, a svi ostali moraju kupiti novo ili novije vozilo niže klase ne starije od 2 godine. Moje vozilo je staro 10 godina fantastično održavano srednje više klase, opremljen je sa svim sigurnosnim stvarima koje bi se posramila i viša klasa, a interijer je rađeni po naruđbi ali zbog vašeg zakona ja moram prodati takav auto i kupiti noviji sa bazičnom opremom i osnovnom sigurnosnom opremom. Još jednom ponavljam JEDINI uvjet mora biti tehnička ispravnost - OSTALO PREPUSTITE TRŽIŠTU. Horvat Željko Primljeno na znanje Primljeno na znanje