Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Markić 84 PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem da se uvede obavezna izrada izvedbenog projekta. Svi žele uštediti na projketiranju pa kasnije imaju problema i krivi su im projektanti. Izgovor za ne rađenje izvedbenog projekta je to da nije obavezan. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se navedeno ne uređuje predmetnim obrascem prethodne procjene.
2 Ivan Markić 84 PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem uvođenje digitalnog dnevnika koji će se voditi online i koji će potpisivati digitalnim potpisom ovlašteni voditelj građenja i ovlašteni nadzor. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se navedeno ne uređuje predmetnim obrascem prethodne procjene.
3 Ivan Markić 84 PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem da se izmjeni članak 135. tako da se ne traži da se na gradilištu drže ugovori o gradnji i stručnom nadzoru. Ugovori su poslovne tajne i nije im mjesto na gradilištu gdje ih svatko može čitati i gledati i ne trebaju biti na raspolaganju inspektorima da ih pregledavaju. Ugovore treba zamijeniti imenovanjima izvođača i stručnog nadzora od strane investitora koje je potpisano od izvođača i nadzora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se navedeno ne uređuje predmetnim obrascem prethodne procjene.
4 Ivan Markić 84 PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem izmjenu članka 122. u: Investitor je po prijavi gradilišta dužan platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima. ili Investitor je po izdavanju uporabne dozvole dužan platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima. Na taj način će se stimulirati izrada više projekata i moći će se ishoditi građevinska dozvola za više projekata bez velikih troškova s kojima poduzetnici mogu tražiti investitore. Na ovaj postojeći način ih se zarobi za neku lokaciju sa plaćenim komunalnim doprinosom a možda se nikada neće graditi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se navedeno ne uređuje predmetnim obrascem prethodne procjene.
5 Ivan Markić 84 PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem da se nakon izmjena zakona objavi i neslužbeni pročišćeni tekst Zakona o gradnji da je korisnicima jednostavnije za uporabu. Sigurno ga imate za svoju upotrebu. :-) Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se navedeno ne uređuje predmetnim obrascem prethodne procjene.
6 Ivan Markić 84 PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem da se i bolje definira podjela projekata: (1) Glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži: 1. arhitektonski projekt: zgrade 2. građevinski projekt: konstrukcije, infrastrukturnih građevina (most, cesta, antena, brane i drugih.), instalacija vodovoda i odvodnje,racionalne uporabe energije 3. elektrotehnički projekt (elektroinstalacija, vatrodojave, telekomunikacija itd.) 4. strojarski projekt. (instalacija grijanja i hlađenja, ventilacije, plina) Trebalo bi to još malo razraditi. Problem je ubiti što trebamo napisati koji je projekt racionalne uporabe energije ili vodovoda i odvodnje. Da li je to građevinski, arhitektonski ili strojarski? Arhitekti pišu arhitektonski, građevinari građevinski, a strojari strojarski iako sam vidi da neki pišu i građevinski. Smatram da je bitno definirati vrste projekata po strukama. Recimo mostovi su građevinski projekt ali mnogi šlju upite da se napravi arhitektonsko-građevinski projekt mosta. Sve se svodi na to što je tko čuo od nekoga jer nema nigdje pismeno definirano. Smatra se da svi to znaju. Svi znamo i što je građevina pa je definirano u zakonu pa mislim da tako trebamo i ovo definirati. Čak su i elaborati, koji su nižeg ranga pobrojani pojedinačno. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se navedeno ne uređuje predmetnim obrascem prethodne procjene.
7 Ivan Markić 84 PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem da se u članku 69. stavak 2. izmjeni: '' 2. geomehaničkog elaborata'' u ''2. geotehničkog elaborata''. Obrazloženje: Na sastanku pododbora 7 u HZNu gdje sjede svi vodeći geotehničari i profesori na fakultetima sam rekao geomehanički elaborat i svi su me ispravljali jer je to po njima krivi naziv. Oni kažu da su oni geotehničari a ne geomehaničari i da nije geomehanički elaborat već geotehnički. Mislim da bi bilo pravedno prema njima da se to ispravi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se navedeno ne uređuje predmetnim obrascem prethodne procjene.
8 Ivan Markić 84 PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predžem da se Zakonski oslobodi (ili naglasi) odgovornost referenta koji izdaje dozvolu u smislu da je odgovoran da je nešto napravljeno u skladu s prostornim planom ili je neka greška u projektu (tipfeleri, naslovi). Imam osjećaj da referenti previše ulaze u sadržaj projekta kao npr. da li je nešto računato po nekoj normi ili je navedena stara norma. Na tome se gubi puno posla a nije njihov posao da revidiraju, recenziraju i lektoriraju projekte. Ako je projektant stručni dio loše složio to je njegova odgovornost i neka ga sankcionira investitor ili netko drugi ako zbog toga dođe do problema. Trebali bi samo provjeriti da li su predani svi projekt, elabporati i potvrde i eventualno da li projekt ima sve propisane sadržaje ali točnost sadržaja ne jer to nije njihova nadležnost, odgovornost ni struka (u smislu da su revidenti ili ovlašteni projektanti a neki nisu ni tehničke struke). U protivnome neka se uvede da referent za izdavanje dozvola može biti netko tko ima 10 godina (kao i revidenti za MOIS) iskustva u projektiranju građevina za koje će izdavati dozvole pa neka revidira svaki put nečiji projekt kao što i rade i nitko se neće buniti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se navedeno ne uređuje predmetnim obrascem prethodne procjene.
9 Ivan Markić 84 PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem također da se uvedu posebni uvjeti koji bi uviti bili zamjena za lokacijsku informaciju (koja ima kod lokacijske dozvole) gdje će javnopravno tijelo koje izdaje dozvolu definirati uvjete iz GUPa kojih se treba pridržavati i kasnije izdati potvrdu na njih izdavanjem dozvole. Dosta puta se dogodi kada se rade projekti kod različitih referenata da se projekt napravit, a referent tumači odredbe prostornog plana drugačije od vas ili čak svog kolege kod kojeg ste već bili. Sada su svi projekti već gotovi i sve potvrde javnopravnih tijela dobivene, a referent traži izmejne i svi (arhitekt, strojar, građevinar, elektrotehničar) ponovno radimo. Smatram da bi bilo dobro se razradi arhtietkura koja se pošalje na potvrdu a u međuvrmenu se rade ostali projketi. Ako dođe potvrda onda se držimo te arhitekture i znamo da neće biti izmjena. To se kasnije sve preda na dozvolu. To bi bila nekakva zamjena za lokacijsku dozvolu koje više nema a nebi oduzimalo dodatno vremena i investitori bi mogli dobiti nekakvu potvrdu da to mogu graditi na toj lokaciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se navedeno ne uređuje predmetnim obrascem prethodne procjene.
10 Ivan Markić 84 PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem da se izmjeni Članak 80. stavak (2). Postojeće: (2) Uz upit iz stavka 1. ovoga članka prilaže se kopija katastarskog plana te opis i prikaz građevine koja se namjerava graditi. Prijedlog: (2) Uz upit iz stavka 1. ovoga članka prilaže se kopija katastarskog plana koja može biti i digitalan te opis i prikaz građevine koja se namjerava graditi. Obrazloženje: U jednom savjetovanju sam to već predložio i rekli ste da je to moguće te da ne treba pisati u Zakonu. Dosta javnopravnih tijela koja izdaju dozvole i/ili obavijesti traže ovjerenu kopiju katastra u orginalu. Molim vas da ovo uvrstite jer stvara dosta troška i dodatno potrošenog vremena. Primjer: Mi projektiramo iz Zagreba kuću u Dubrovniku kojoj je investitor iz Njemačke. Sada ili investitor ili mi moramo otići po orginalnu kopiju katastra da bi poslali zahtjev za obavijest koji se ionaku uvijek čeka maksimalno propisano dana ako ne i više. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se navedeno ne uređuje predmetnim obrascem prethodne procjene.
11 Ivan Markić 84 PRILOG 1., 2.ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem da se iz zakona o gradnji izbace energetski certifikati u mjeri kojom sada piše i prebaci taj dio u Zakon o energetskoj učinkovitosti. Smatram da to treba biti definirano u Zakonu o energetskoj uinkovitosti jer energetski certifikatori nisu niti sudionici u gradnji. U Zakonu o gradnji treba samo stajati da je energetski certifikat potreban priložiti zahtjevu za uporabnu dozvolu. Sveo stalo u Zakonu o gradnji se treba odnositi na gradnju i ono što ju prati. Ovo sada je kao da pišemo u Zakonu o gradnji o dimnjačarima, serviserima klima uređaja, bojlera i sl. Certifikator dođe i napravi certifikat nakon gradnje i to je sve. Više piše o njima nego Projektantu, Revidentu, Nadzoru i Voditelju građenja. Nadam se da se neće nitko uvrijediti ako sam malo preuveličao ali sam već navikao da mi nitko ne uvaži primjedbu ili prijelog osim ako nije tipfeler. Nadam se jednog dana da će netko i nešto uvažiti. :-) Nema odgovora