Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Davorka Gavranić PRAVILNIK Oni koji su pisali prijedlog bodovanja spomenuli su županijsku i državnu, te međunarodnu razinu natjecanja, a zaboravili su da u strukovnim školama postoji međužupanijska razina natjecanja što nije isto što i županijska razina ili ako već predlagatelji smatraju da je to isto trebalo je napomenuti župnijska/međužupanijska. Općenito u pravilniku je premalo dotaknuta suradnja strukovnih nastavnika i dionika i nije bodovana suradnja strukovnih nastavnika s poduzetnicima kao da se to podrazumijeva pod obavezu, a mi nastavnici strukovnih predmeta svaku tu suradnju trebamo osobno dogovoriti, bilo da učenici odlaze na terensku nastavu kod poduzetnika ili sam poduzetnik dolazi kao gost predavač na nastavne satove. Konkretno to se odnosi na zanimanje ekonomist jer oni su jedno od rijetkih strukovnih zanimanja (ako ne i jedino) koje nema organiziranu stručnu praksu već imaju predmet koji se zove vježbenička tvrtka a nastavnik koji predaje taj predmet surađuje sa tvrtkom partner i organizira posjet tvrtci partner za što je potrebno utrošiti puno osobnog vremena i pripremiti sam posjet učenika tvrtci koja nije uvijek u mjestu u kojem je i škola. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
2 Ivana Lović Štenc PRAVILNIK , Članak 1. Predlažem još jednu stavku...na zadovoljstvo roditelja i učitelja: jednokratna godišnja pohvala i financijska nagrada (npr. u iznosu od 1000kn) za učitelje koje će predložiti Vijeće roditelja škole. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
3 Goran Hajnal PRAVILNIK , Članak 1. Ako nastavnik ili učitelj predaje više predmeta (npr fizika i matematika), gledaju mu li se samo bodovi iz predmeta u kojem ostvaruje napredovanje ili iz svih koje predaje. Ako se gledaju svi bodovi onda je u prednosti nad učiteljem koji predaje samo jedan predmet (npr: fizika) iako naravno ima i više obaveza. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
4 Anica Hrlec PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, predlažem prijedlog nacrta pravilnika korigirati za stručne suradnike,odgajatelje i ravnatelje, jer se uvjeti i načini njihova rada i njihovih aktivnosti u mnogome razlikuju od načina rada i aktivnosti koje provode učitelji i nastavnici, te su samim tim u nepravednijem položaju za sakupljanje bodova potrebnih za napredovanje u zvanje. Anica Hrlec, SŠ Vrbovec Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
5 Nensi Krupić PRAVILNIK Pravilnik se čini na dobrom putu, prijava je sada jednostavnija a proces donošenja odluke o napredovanju puno brži. Pohvalno je i uvođenje više kategorija za bodovanje. Ono što zapravo najviše smeta je toliki broj bodova zbog čega se čini da se pokušavaju smanjiti troškovi i nagraditi tek mali broj onih koji mogu doći do toliko bodova. Bodovni prag podignut je kao da se radi o ogromnim novcima i velikoj tituli, a kako znamo da to nije tako mnogi će odmah u startu odustati od ikakvih pokušaja da te bodove i prikupe. 20/40/60 bi bio nekakav realniji prag... Također se nije uspjela vrednovati kvaliteta neposrednog odgojno-obrazovnog rada sa djecom pa ispada da su najvažnija natjecanja, projekti i vannastavna aktivnost. Što se tiče ostalog nekoliko sitnih prijedloga: - Članak 4. umjesto izvrstan bolje je viši savjetnik - Članak 5.(1) kontinuirani razvoj u trajanju 20 sati godišnje.. Nije definirano spada li u to i sudjelovanje na stručnim skupovima koje organizira Ministarstvo ili bilo kojih 20 sati koje profesori sami odaberu. U slučaju da se radi o skupovima koje organizira Ministarstvo treba svima omogućiti jednake uvjete, vezano za financiranje putovanja i sl.. - Vremensko ograničenje od 5 godina za sljedeće napredovanje je suvišno, ako postoji netko tko ovaj broj bodova može sakupiti za kraće vrijeme znači da je izuzetno sposoban pa ne vidim razloga da ga se spriječi u daljnjem napredovanju umjesto da ga se dodatno nagradi. - Članak 8: Mentorstvo pripravniku je već plaćeno mentoru i nije nikakva potvrda kvalitete ili nečijeg dodatnog rada. Kako su glazbene škole specifične možda bi bilo dobro odmah riješiti neka pitanja poput koja natjecanja se boduju, jer iako u važećem pravilniku ne postoji kategorizacija glazbenih natjecanja, naknadno je Agencija odlučivala koja natjecanja se boduju a koja ne... Na ovom primjeru vidimo da ćemo tek nakon primjene ovog pravilnika vidjeti što on donosi u praksi, nadajmo se pomak na bolje... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
6 Marija Roth PRAVILNIK , Članak 8. Kod PREDAVANJA I/ILI RADIONICE nije jasno definirano što znači pozitivna evaluacija od strane sudionika. Kojim obrascem će se provoditi evaluacija? Kojim ocjenama se ocjenjuje i koje ocjene su pozitivne? Da li sve ocjene od 2 do 5 na ljestvici ocjena od 1 do 5? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
7 Marija Roth PRAVILNIK , Članak 25. Nisu jasno razrađeni kriteriji nagrađivanja već samo uvijeti za javljanje ili predlaganje što ostavlja prostor slobodnoj procjeni članova povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
8 Marija Roth PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem nazive mentor, savjetnik, viši mentor jer očekujem da svatko tko napreduje mora biti izvrstan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
9 Marica Kučan PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji aktivnosti Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima smatram da bodovanje mentorstva po učeniku nije pravedno. U strukovnim školama teško je učenike motivirati i pripremiti i za školsko natjecanje. Problemi se događaju zbog nemotiviranosti učenika i zbog neusklađenosti nastavnih programa. Spremaju li se za natjecanje sami učenici ili ih mentori zaista pripremaju? Kako ćemo to dokazati? Anketiranjem učenika nakon provedenog natjecanja? Bodovanje sudjelovanja na stručnim skupovima pohvalno je. No što će biti s odgojno-obrazovnim radnicima zaposlenim u ustanovi koja nije u mogućnosti osigrati financijska sredstva za putne troškove? Ponovno je nastavnik zakinut. Trebali bi svi imati iste uvjete. Bodovno vrednovanje za rad ispitnog koordinatora Državne mature morao bi postojati. I rad školskog ispitnog povjerenstva za Državnu maturu je zahtjevan i odgovoran posao. Za svakih 5 godina rada u školskom ispitnom povjerenstvu možda 1 bod. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
10 Željka Dijanić PRAVILNIK , Članak 21. Obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje su poprilično ambiciozne, a u realnosti će biti i teško ostvarive, naročito za kolege u manjim sredinama ili gdje ima jako puno mentora i savjetnika. Naravno, ne smatram da ih treba posve odbaciti nego malo ublažiti (da ne izgubimo doista izvrsne kolege). Predlažem da se broj sati educiranja kolega i broj sudjelovanja u projektima ne iskazuje na godišnjoj razini, već u cjelokupnom mandatu od 5 godina (npr. za mentora 20 sati , za savjetnika 30 sati i za izvrsnog savjetnika 40 sati edukacija kolega ukupno u 5 godina). Za sudjelovanje u projektima predlažem barem 3 sudjelovanja u tih 5 godina! Jedan po svakoj godini je teško kvalitetno izvedivo toliko godina zaredom (moglo bi doći do zasićenja i posljedično pada kvalitete rada na projektu). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
11 Valentina Kezerić Zirdum PRAVILNIK Poštovani, želim Vam skrenuti pažnju na nedostatak koji se odnosi na glazbene i plesne škole. Naime, u Pravilniku se nigdje ne spominju korepetitori i njihov vrijedan rad s učenicima. Upravo su korepetitori ti koji najčešće rade dva različita posla; rad u individualnoj nastavi klavira i korepeticija učenicima raznih instrumenata. Često je to dodatna nastava koja podrazumijeva mnogo rada izvan redovne nastave, rad subotom i naravno, vježbanje kod kuće. Predlažem da se i njima omogući bodovanje za osvojene nagrade s učenicima na državnim i međunarodnim natjecanjima. Drugi prijedlog odnosi se na nastavnike koji uz redovan rad u školi održavaju solističke i komorne koncerte. Oni time rade na umjetničkoj komponenti svog zanimanja, doprinose kulturnom životu u zajednici i najvažnije, primjer su svojim učenicima. Smatram da bi takav oblik rada u struci trebalo vrednovati i nagraditi s bodovima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
12 Željka Dijanić PRAVILNIK , Članak 10. Svakako moram pohvaliti stavak (1) gdje se odgojno-obrazovnom radniku dopušta da sam podnese zahtjev. Mnogo izvrsnih kolega nije napredovalo zbog nevoljkosti ravnatelja ili zato jer su smatrali da nije u redu da sami za sebe podnesu zahtjev (samozatajnost i skromnost). Sada to izričito stoji i to mi je jako drago. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
13 Josip Jelčić PRAVILNIK , Članak 5. Potrebno definirati (materijalna) prava koja učitelj stječe napredovanjem. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
14 Josip Jelčić PRAVILNIK , Članak 31. Posljednje dvije riječi najbolje opisuju ovaj nacrt pravilnika - osobna procjena. Zar kriteriji i uvjeti ne bi trebali biti jasno definirani i mjerljivi? Kako broj bodova može ovisiti o osobnoj procjeni? Ovakav pravilnik mogao bi dovesti do pada kvalitete nastave jer učitelji željni napredovanja, zbog lova na bodove, neće imati dovoljno vremena za svakodnevno temeljito pripremanje redovne nastave. Trenutni pravilnik, iako star, pošteniji je i pravedniji od ovoga nacrta koji u prvom redu diskriminira osobe koje rade u nepunom radnom vremenu, kao i osobe zaposlene u srednjim strukovnim školama. Postojeći pravilnik samo je trebalo modernizirati, a ne potpuno promijeniti i skrojiti po mjeri jedne osobe. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
15 Darka Sudarević PRAVILNIK Smatram da pravilnik treba dosta doraditi. Iako je početno prikupljanje mišljenja baze bilo odlično, ostaje dojam da se nije dovoljno promišljalo čemu služi pravilnik. Ako treba promicati izvrsnost i kvalitetu trebalo je osmisliti potpuno novi način napredovanja kroz zvanja koji nema veze s vremenskim ograničenjima nego samo o prikupljenim bodovima. Za ravnatelje i stručne suradnike treba jasno definirati procjenu stručnog povjerenstva, nužno treba definirati koje materijalne koristi donosi napredovanje u zvanje (povećanje osnovice plaće). U osnovi se pravilnik previše oslanja na onaj stari iako je pokušao promijeniti bodovanje i postupak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
16 Željka Dijanić PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem neke izmjene vrednovanja stručno pedagoškog rada. 1. Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) - premalo je vrednovati 1 bodom ako se radi o opširnijem članku, a posebice preglednom ili znanstvenom radu. Stoga predlažem da se ovaj element doradi prema opsegu, npr. do 2 kartice teksta s 1 bodom, više od 2, a manje od 6 kartica teksta s 2 boda, i više od 6 kartica teksta s 3 boda. Možda i da se pregledni rad i znanstveni članak vrednuju s 3 boda. 2. Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga ili članaka (po broju) - nije isto pisati recenziju udžbenika/stručne knjige i stručnog članka. Osim toga, vezano uz gornji prijedlog, slijedi da bi recenzent stručnog članka dobio 2 boda, dok bi autor dobio samo 1 bod. Vjerujem da je 1 bod za recenziju stručnog članka dovoljno. 3. Predlažem dodati novi element koji bi vrednovao rad u uredništvu stručnih časopisa i u uredništvu udžbenika/stručnih knjiga - Rad u uredništvu udžbenika, stručnih knjiga (po broju) ili članaka (po godini). Npr, sa 2 boda po godini rada u uredništvu časopisa i s po 2 boda po broju udžbenika/stručne knjige (nije u redu da se vrednuje rad recenzenta, a zanemaruje rad urednika koji je kud i kamo složeniji). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
17 Josip Vranjković PRAVILNIK Poštovani, svi znamo koliko je bitna motivacija u radu, a tu motivaciju ovakav Pravilnik o napredovanju ne potiče. Ovim Pravilnikom zapravo se ne vrednuju učiteljska postignuća u radu s učenicima već se naglasak stavlja na obajve materijala i sadržaja. Kroz pojedine članke Pravilnik djeluje nelogično i nepravedno te se napredovanje otežava. Kako je moguće održati određen broj usavršavanja/predavanja na ŽSV-u kad se ti isti održavaju 2-3 puta godišnje? Zašto se iz procedure napredovanja uklanjaju ravnatelj, UV (koji imaju stvarni uvid u rad učitelja) te se smanjuje uloga AZOO-a? Očita neravnopravnost je u tome što se gleda mirovinski, a ne radni staž. Pojedine kolege putuju i rade na više škola, a nemaju punu satnicu. Nadalje, imaju li „male“ škole i njihovi učitelji u provinciji iste mogućnosti kao škole u većim centrima?! Bodovni prag je previsok, učitelji se pretvaraju u skupljače bodova. Što je s napredovanjem stručnih suradnika i ravnatelja? Ovakvim Pravilnikom to je otežano, odnosno onemogućeno. Nadalje, mišljenja sam da stečeno zvanje nakon dva produženja treba biti stalno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
18 Darka Sudarević PRAVILNIK , Članak 18. Ako želimo pravilnikom poticati izvrsnost svi članci koji u sebi sadrže neke vremenske uvjete (ili broj biranja u isto zvanje) treba preoblikovati. Napredovanje treba ovisiti samo o ukupnim bodovima koje je djelatnik prikupio tijekom vremena. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
19 Josip Jelčić PRAVILNIK , Članak 25. Nagrađivanje bi se moglo provesti na razini škole, tako da svaka škola za Dan učitelja nagradi jednog učitelja koji se prethodne školske godine isticao u radu. Mogli bi se raspisati posebni kriteriji za nagrađivanje ili bi se nagrada dodjeljivala tajnim glasanjem kolega. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
20 Darka Sudarević PRAVILNIK , Članak 17. Vremenski rokovi su demotivirajući. Nastavnik bi trebao moći napredovati kad ima bodove za to. Također smatram da bi napredovanje u zvanje trebalo biti trajno uz neku obvezu trajnog usavršavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
21 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 9. Postojanje čak dvaju povjerenstava dosta birokratizira stvari, ali i to je bolje nego da o nečijoj karijeri odlučuje volja jedne jedine osobe savjetnika AZOO-a. Njihovi kriteriji vrlo su neujednačeni od onih izvrsnih do onih koji maltretiraju učitelje i nastavnike. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
22 Darka Sudarević PRAVILNIK , Članak 16. Mislim da je postupak odobravanja od jednog povjerenstva do drugog nepotrebno birokratiziranje. Ako je stručno povjerenstvo izabrano ono bi trebalo donijeti i konačnu odluku. Nije jasno uvođenje više razina - ako samo potvrđuju odluku stručnog povjerenstva onda je to nepotrebni formalizam, ako imaju mogućnost ne potvrditi odluku nije jasno na temelju čega će to napraviti. Nije dobro promišljen članak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
23 Josip Jelčić PRAVILNIK , Članak 21. pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online) Što je kolegijalna podrška i kako se mjeri odnosno dokazuje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
24 Darka Sudarević PRAVILNIK , Članak 14. Nejasno je kako će povjerenstvo pratiti rad ravnatelja ili stručnog suradnika koji nemaju sate u neposrednom radu s učenicima. Nejasno je utvđivanje usvojenosti ishoda učenja. Očito je da članak treba potpuno preoblikovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
25 Josip Jelčić PRAVILNIK , Članak 21. ◊ objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaja ili stručni članak, Ovime će se stvoriti zavidna zbirka obrazovnih sadržaja, ali zašto bi itko to radio besplatno? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
26 Darka Sudarević PRAVILNIK , Članak 12. Nužno je definirati rokove u kojima svi dijelovi postupka trebaju biti odrađeni. Ovako, samo podnositelji zahtjeva imaju točno utvrđene rokove, a rješavanje može potrajati bez ograničenja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
27 Josip Jelčić PRAVILNIK , Članak 14. Nejasno je na koji će se način utvrđivati usvojenost ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
28 Darka Sudarević PRAVILNIK , Članak 5. Smatram da se vremenski uvjeti za napredovanje (npr. pet godina mirovinskog staža) trebaju izbaciti. Pravilnik treba omogućiti nastavnicima koji iznimno kvalitetno rade brzo napredovanje u zvanju. To je jedan od načina kako motivirati mlade kolege i kako podići kvalitetu sustava. Bodovi se ionako ne mogu prikupiti preko noći već zahtijevaju dugotrajan i kontinuiran rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
29 Josip Jelčić PRAVILNIK , Članak 8. Mnogi kriteriji su nedorečeni i nije do kraja definirano kako će se dokazivati ispunjavanje određenih uvjeta. Previše pozornosti posvećeno je izvannastavnom radu, dok je redovna nastava zapostavljena. Srednje strukovne škole ponovno teško ignorirane. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
30 Josip Matković PRAVILNIK Podržavam uklanjanje Učiteljskog odnosno Nastavničkog vijeća te ravnatelja iz procedure napredovanja. Itekako ima ravnatelja koji su znali kočiti napredovanje nekih učitelja. Napredovanje treba biti individualan čin kako i predviđa ovaj prijedlog. Također, itekako ima slučajeva da neke škole zaborave na vrijeme poslati dokumentaciju za napredovanje ili obnovu zvanja i nastavnik se vraća na početak. I stoga podržavam tu intenciju prijedloga pravilnika. Također podržavam smanjenje uloge Agencije za odgoj i obrazovanje u napredovanju. Jako se čudim da je mnogim komentatorima u redu da o karijeri učitelja/nastavnika ili stručnog suradnika odlučuje volja jedne jedine osobe savjetnika AZOO-a. Njihovi kriteriji vrlo su neujednačeni. Sve se čini da za to ipak treba mijenjati Zakon o AZOO-u i ako će do toga doći ja to podržavam. Znam da će ovo dobiti dislajkove, ali kao administrator velike nastavničke fb grupe "Školska zbornica" (više od 11.300 članova) čitam, pa i dobivam stvarno puno žalbi na ravnatelje i savjetnike AZOO-a. Zbog toga ovakav stav, malo je tu, srećom, nekog osobnog lošeg iskustva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
31 Josip Jelčić PRAVILNIK , Članak 5. Uvjet od najmanje pet godina mirovinskog staža nakon položenog stručnog ispita diskriminira osobe koje rade u nepunom radnom vremenu. ◊ usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama Nejasno je kako će se dokazivati usvojenost navedenih ishoda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
32 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 23. Neke od navedenih obveza izvrsnog savjetnika teško se mogu realno ostvariti. U školama gdje ima veći broj mentora i savjetnika to bi značilo da se svako malo treba sazivati Učiteljsko odnosno Nastavničko vijeće kako bi oni mogli održati predavanje ili radionicu. Još je teže sa ŽSV-ima. Većina ŽSV-a održava se 2-3 puta godišnje i jednostavno je fizički nemoguće da svi mentori i savjetnici u jednoj godini pripreme neko stručno usavršavanje. Stoga predlažem 10 sati u 5 godina (koliko traje mandat zvanja). Također je dvojbeno uvjetovati rad na projektima. Nemaju sve škole jednake mogućnosti sudjelovanja u projektima, puno ovisi o volji i entuzijazmu ravnatelja žele li to ili ih to ne zanima. Protiv sam uvjeta objavljivanja besplatnog digitalnog sadržaja. Služenje IKT-om nikako automatski ne znači da je netko odličan nastavnik. Ima ih odličnih koji se time malo služe ili se nimalo ne služe. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
33 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 22. Neke od navedenih obveza savjetnika teško se mogu realno ostvariti. U školama gdje ima veći broj mentora i savjetnika to bi značilo da se svako malo treba sazivati Učiteljsko odnosno Nastavničko vijeće kako bi oni mogli održati predavanje ili radionicu. Još je teže sa ŽSV-ima. Većina ŽSV-a održava se 2-3 puta godišnje i jednostavno je fizički nemoguće da svi mentori i savjetnici u jednoj godini pripreme neko stručno usavršavanje. Stoga predlažem 8 sati u 5 godina (koliko traje mandat zvanja). Također je dvojbeno uvjetovati rad na projektima. Nemaju sve škole jednake mogućnosti sudjelovanja u projektima, puno ovisi o volji i entuzijazmu ravnatelja žele li to ili ih to ne zanima. Protiv sam uvjeta objavljivanja besplatnog digitalnog sadržaja. Služenje IKT-om nikako automatski ne znači da je netko odličan nastavnik. Ima ih odličnih koji se time malo služe ili se nimalo ne služe. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
34 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 21. Neke od navedenih obveza mentora teško se mogu realno ostvariti. U školama gdje ima veći broj mentora i savjetnika to bi značilo da se svako malo treba sazivati Učiteljsko odnosno Nastavničko vijeće kako bi oni mogli održati predavanje ili radionicu. Još je teže sa ŽSV-ima. Većina ŽSV-a održava se 2-3 puta godišnje i jednostavno je fizički nemoguće da svi mentori i savjetnici u jednoj godini pripreme neko stručno usavršavanje. Stoga predlažem 6 sati u 5 godina (koliko traje mandat zvanja). Također je dvojbeno uvjetovati rad na projektima. Nemaju sve škole jednake mogućnosti sudjelovanja u projektima, puno ovisi o volji i entuzijazmu ravnatelja žele li to ili ih to ne zanima. Protiv sam uvjeta objavljivanja besplatnog digitalnog sadržaja. Služenje IKT-om nikako automatski ne znači da je netko odličan nastavnik. Ima ih odličnih koji se time malo služe ili se nimalo ne služe. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
35 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 20. Tjedne radne obveze učitelja, nastavnika i stručnih suradnika definirane su Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u OŠ i Pravilnikom o normi u SŠ. Obveza raditi za MZO podrazumijeva prekovremeni rad ili smanjenje nekih zaduženja koje propisuju pravilnici koje sam naveo. Ugovor o radu je sa školom ili školama, ne s Ministarstvom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
36 Elvis Miletić PRAVILNIK , Članak 9. Smatram da ne bi trebalo mijenjati dosadašnji model povjerenstva za napredovanje.Mislim da viši savjetnik iz Agencije i ravnatelj imaju najbolji uvid u rad nastavnika,a sve ostalo bilo bi samo povećanje troškova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
37 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 18. Predlažem da odgojno-obrazovni radnik koji ima 30 i više godina mirovinskog staža stečeno zvanje zadržava trajno. 35 godina je previše. U redu je na taj način nagraditi nekoga za tolike godine rada i vjernosti službi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
38 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 15. Obvezno očitovanje je nepotrebno. Ako je odluka povjerenstva pozitivna kakvo je tu obvezno očitovanje potrebno? Tekst treba dopuniti da odgojno-obrazovni radnik može izraziti neslaganje u slučaju negativne odluke povjerenstva koje mu je dužno na to neslaganje odgovoriti u roku od idućih 8 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
39 Iva Polić PRAVILNIK Poštovani, imam nekoliko primjedbi. Uz bodovanje stručnih članaka trebalo bi uključiti i znanstveni članak (nema smisla da članak kategoriziran kao znanstveni nema nikakvu vrijednost dok stručni nosi bodove). Također smatram da je samo jedan bod za bilo koju vrstu članka objavljenog u hrvatskom časopisu uistinu premalo s obzirom na trud i vrijeme koji pisanje članka pretpostavlja. Dodala bih i da bi bilo dobro da se, s obzirom na stvarno visoki broj bodova koji treba prikupiti, Pravilnikom u nekim kategorijama omogući i zbrajanje bodova za nastavnike koji predaju više predmeta. Ovako bi se moglo dogoditi da nastavnik ganjajući bodove za napredovanje u jednom predmetu zanemari usavršavanje u drugom predmetu koji predaje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
40 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 14. Vršenje uvida u dva sata neposrednog-odgojno obrazovnog rada i to baš svaki put kad se podnese zahtjev za napredovanje, dakle i za obnovu je nepraktično, pa i nepotrebno. Smatram da kod prvog zahtjeva za napredovanje treba biti temeljitiji uvid i nadzor i da se posjet nastavi ne treba ponavljati i kod ponovnog izbora u zvanje. Netko tko napreduje prvi put dobio je priznanje svoje izvrsnosti i zar će se u idućih 5 godina toliko pokvariti da opet treba nadzor? Kod reizbora čim se skupe bodovi reizbor/napredovanje treba ići automatski. Dakle, posjet nastavi samo kod prvog napredovanja i ako se želi napredovati u više zvanje (npr. iz mentora u savjetnika), kod reizbora u isto zvanje to nije potrebno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
41 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 12. Moraju se definirati rokovi do kada MZO mora utvrditi ispunjenost općih uvjeta za napredovanje u zvanje. Nije u redu držati odgojno-obrazovnog radnika "na ledu". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
42 Elvis Miletić PRAVILNIK , Članak 8. Mnoge strukovne škole imaju među županijska natjecanja te bi to ovaj pravilnik to trebao uzeti u obzir. Obrazloženje:Zbog malo broja škola u nekoj disciplini nema županijskog natjecanja već među županijskog te bi to trebalo predvidjeti u bodovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
43 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 11. Odgojno-obrazovni radnik mora imati pristup elektroničkim bazama podataka (navedenih u ovom članku) kako bi znao jesu li na vrijeme i ispravno pohranjeni svi podatci i potrebna dokumentacija potrebna za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
44 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 7. 1) Preimenovati najviše zvanje "izvrsni savjetnik" u "viši savjetnik" ili "savjetnik mentor" jer se ovako implicira da dvije niže kategorije nisu izvrsne. 2) Broj bodova za zvanje izvrsnog savjetnika je prevelik, predlažem da bude 60 bodova. 3) Kako će se provjeravati usvojenost minimalno 7 ishoda učenja prema ONSK-u kad taj dokument nikada nije usvojen odnosno još nije usvojen? 4) Odredba o mirovinskom stažu stavlja u neravnopravan položaj one koji rade nepuno radno vrijeme, a takvih učitelja i nastavnika je nemali broj. Predlažem kompromisno rješenje 15 godina radnog iskustva uz barem 8 godina mirovinskog staža. 5) Ukinuti obveznost kategorija (jako su različiti uvjeti od škole do škole). Moraju biti različite kategorije, tu se slažem, ali dovoljno je navesti samo iz koliko se različitih kategorija moraju skupiti bodovi, ne uvjetovati nijednu kategoriju posebno kao što je "unaprjeđivanje rada škole". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
45 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 6. 1) Broj bodova za zvanje savjetnika je prevelik, predlažem da bude 35 bodova. 2) Kako će se provjeravati usvojenost minimalno 6 ishoda učenja prema ONSK-u kad taj dokument nikada nije usvojen odnosno još nije usvojen? 3) Odredba o mirovinskom stažu stavlja u neravnopravan položaj one koji rade nepuno radno vrijeme, a takvih učitelja i nastavnika je nemali broj. Predlažem kompromisno rješenje 10 godina radnog iskustva uz barem 5 godina mirovinskog staža. 4) Ukinuti obveznost kategorija (jako su različiti uvjeti od škole do škole). Moraju biti različite kategorije, tu se slažem, ali dovoljno je navesti samo iz koliko se različitih kategorija moraju skupiti bodovi, ne uvjetovati nijednu kategoriju posebno kao što je "unaprjeđivanje rada škole". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
46 Elvis Miletić PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem sljedeće nazive za napredovanje-Mentor, Viši mentor, Savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
47 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 5. 1) Broj bodova za zvanje mentora je prevelik, predlažem da bude 20 bodova. Trenutno je samo 7 i ovime se iz jednog ekstrema ide u drugi. 2) Kako će se provjeravati usvojenost minimalno 5 ishoda učenja prema ONSK-u kad taj dokument nikada nije usvojen odnosno još nije usvojen? 3) Odredba o mirovinskom stažu stavlja u neravnopravan položaj one koji rade nepuno radno vrijeme, a takvih učitelja i nastavnika je nemali broj. Predlažem kompromisno rješenje 5 godina radnog iskustva uz barem 2 godine mirovinskog staža. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
48 Davorka Gavranić PRAVILNIK , Članak 8. U strukovnim školama iz strukovnih predmet provode se i međužupanijske razine natjecanja a za njih nije predviđeno bodovanje već piše samo županijska i državna natjecanja. Predlažem da se uvedu u bodovanje i međužupanijska natjecanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
49 Elvis Miletić PRAVILNIK , Članak 18. Predlažem da odgojno obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno, osim ako ne želi više napredovati. Obrazloženje:Mislim da je svojim dugogodišnjim radom u obrazovanju to zaslužio i da ne treba obnavljati napredovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
50 Josip Matković PRAVILNIK , Članak 4. Naziv za treći, najviši, stupanj napredovanja "izvrstan savjetnik" nije dobar jer implicira da niži stupnjevi mentor i savjetnik nisu izvrsni. Stoga predlažem ili "viši savjetnik" (neovisno što postoji isto radno mjesto u AZOO-u) ili "savjetnik mentor". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
51 Maja Carević PRAVILNIK Smatram da učitelji/nastavnici koji predaju dva predmeta trebaju imati mogućnost zbrajanja prikupljenih bodova za napredovanje iz oba predmeta, a da sami, na kraju, odabiru iz kojeg predmeta žele napredovati ili da barem imaju mogućnost napredovanja iz predmeta u kojem su prikupili više bodova. Time bi se nastavnici stimulirali na usavršavanje iz oba predmeta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
52 Elvis Miletić PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam donošenje novog Pravilnika,ali mislim da nije ispunio očekivanja nastavnika. Prošli Pravilnik imao je stvarno mali bodovni prag za napredovanje,ali ovaj predloženi postavlja jako visoko bodovni prag.Predlažem da taj prag iznosi 20/40/60.Nastavnici čije napredovanje uskoro ističe ove i iduće godine biti će u velikih problemima skupiti tako veliki broj bodova te bi za njih možda trebalo naći neko prijelazno riješenje.Postavlja se i pitanje što sa skupljenim bodovima i predavanjima do sada bez dva supotpisa.Smatram da bi sa ovom primjenom trebalo krenuti sa stupanjem Pravilnika na snagu ,a što se prije održalo da se nastavnicima prizma. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
53 Morana Sunara PRAVILNIK Poštovani, smatram da je novi Pravilnik potreban, ali da ovaj prijedlog Pravilnika ima mnogo manjkavosti koje obeshrabruju nastavnike u njihovoj želji i potrebi za napretkom. Fokus se stavlja na aktivnosti koje se događaju izvan učionice, a kvaliteta izvođenja nastave pada u drugi plan. Također smatram da je postavljen previsok broj bodova koje nastavnik treba prikupiti kako bi napredovao, posebno ako uzmemo u obzir da ne rade svi nastavnici u jednakim uvjetima. Srdačno, Morana Sunara Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
54 Marijana Bastić PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, 1. željela bih se osvrnuti na nerazmjer bodova vezano uz Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) - 1 bod, a za Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) - 3 boda. Naime, iz iskustva moram navesti da nije isto imati mentorstvo jednoj, dvoje, troje ili čak ponekad i pet osoba (studenata kemije), pogotovo da to vrijeme provedeno u školi bude za njih konstruktivno, kvalitetno i inspirirajuće. Sa svakim studentom potrebno je individualno raditi, pregledati i analizirati te dati sugestije, kako za pisane pripreme prije održavanja nastavnih sati, tako i napraviti analizu nakon izvedenog nastavnog sata. Potrebna je i pomoć pri pripremi pribora i materijala za izvođenje pokusa (rad u kabinetu), suradnja s mentorom pri pripremi roditeljskog sastanka, sata razrednika, sudjelovanje u radu ŽSV-a, upoznavanje pedagoške dokumentacije te obveza vezenih uz istu kao i svih onih specifičnosti učiteljskog posla koje studente nastavničkih smjerova očekuju kada se zaposle. Sve to traje minimalno 4 do 5 mjeseci i potrebno je vrednovati s većim brojem bodova (ili minimalno s 1 bodom po studentu po godini). 2. Što se tiče broja suautora na radovima on nikako ne bi smio biti ograničen (ili eventualno dodjeljivati broj bodova ovisno o broju autora), pogotovo u današnje vrijeme kada se potiče razmjena informacija i timski rad. Osim toga, nije nigdje naglašeno što je sa znanstvenim radovima, pripadju li i oni u ovu kategoriju (a poznato je da su upravo oni rezultat timskog rada i shodno tome većeg broja suautora). 3. Nije u potpunosti jasno kako će se npr. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja koja se vrednuje s 4 boda mjeriti? Ako se održi radionica u kojoj je demonstrirana primjena inovativne metode poučavnja ili pak objavi rad s opisom iste (pitanje što je danas ustvari inovativno?) znači da je podijeljena sa širokim auditorijem i u tom slučaju dobiva se 4 boda, ali istovremeno bodovi se dobivaju i za održanu radionicu i/ili objavljeni rad(?) 4. Svakako je potrebno voditi brigu da se u Pravilniku ne zanemari osnovna djelatnost učitelja i nastavnika, a to je rad s učenicima i kvaliteta nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
55 Loreta Jeknić PRAVILNIK Poštovani, smatram da je broj bodova za pojedina napredovanja prevelik. Povećanjem bodova zahtjeva se od učitelja veći broj aktivnosti čime se smanjuje kvaliteta nastave. Odlaskom na edukacije učitelj/nastavnik nije u mogućnosti odraditi nastavu. S druge strane ravnatelj nije dužan omogućiti svakom djelatniku odlazak na stručno usavršavanje. To ovisi o više faktora: financijske mogućnosti škole, broj djelatnika, veći broj mentora i savjetnika. U školama ne postoje jednaki uvjeti rada, sve škole nemaju nadarene i zainteresirane učenike za natjecanja. Mnoge su škole udaljene od Sveučilišta pa učitelji ne mogu biti mentori studentima. Budući Pravilnik trebao bi učitelje i nastavnike kao i postojeće mentore i savjetnike dodatno motivirati i ohrabriti u njihovom radu, a ne udaljiti ih od želje za napredovanjem. Čitajući pravilnik stekla sam dojam da će učitelji postati " skupljači bodova" , a donošenje novog Pravilnika smanjiti plaću dosadašnjim mentorima i savjetnicima. A zar nije cilj novog Pravilnika dignuti učiteljski rad na višu razinu? Predlažem kreiranje novog i kraćeg Pravilnika, tj. smanjenje prikupljenih bodova za trećinu od predloženih iz minimalno četiri kategorije. Trebalo bi omogućiti ranije stjecanje trajnog zvanja npr. nakon trideset godina. S poštovanjem. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
56 Mirjana Pavičić PRAVILNIK , Članak 2. Poštovani , Smatram da je broj bodova za sve kategorije nerealno visok , uzevši u obzir da se broj djece smanjuje, osobito u strukovnim školama te dolazi sve veći broj djece s poteškoćama koji se školuju po IP i PP programu što traži dodatni angažman i vrijeme učitelja i nastavnika . Vezano za članak 8. koji se odnosi na on-line edukacije, smatram da treba uzeti u obzir i ostale oblike edukacija i vrednovati ih u radu , osobito u strukovnim školama , nastavnici se mogu educirati na odličnim predavanjima tvrtki , pojedinih ustanova udruga , zavoda . Zašto se ne vrednuje rad s učenicima u organizaciji stručnih ekskurzija i terenskoj nastavi . Profesori i ostali trebali bi s 30 godina mirovinskog staža zadržati zvanje trajno , i treba uzeti u obzir da mnogi godinama nisu imali punu normu . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
57 Mila Cvrlje PRAVILNIK Poštovani, Više puta sam iščitala Prijedlog pravilnika za napredovanje misleći da sam nešto propustila. Žao mi je što vidim da nije predviđeno napredovanje odgojno-obrazovnih radnika iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja: odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.Zakon o predškolskom odgoju izrekom kaže da je predškolski odgoj i obrazovanje dio sustava odgoja i obrazovanja u RH. Vrtići nisu čuvališta, dio smo sustava odgoja i obrazovanja.Vjerujem da će se taj veliki propust ispraviti. Pozdravljam trud oko stvaranja novog Pravilnika.Imam sljedeće primjedbe: a. Ravnatelj i stručni suradnici DV trebaju pratiti rad odgojitelja i utvrditi obavlja li odgajatelj posao u skladu sa Zakonom i propisima koji određuju obaveze odgojitelja u skladu sa stečenim položajnim zvanjem. b. Ravnatelj ustanove je osoba koja treba omogućiti odgojiteljima mentorima i savjetnicima da ostvare stručno usavršavanje u Pravilnikom propisanom broju sati stručnog usavršavanja na godišnjoj razini. c. Predškolski odgoj ima svoje specifičnosti pa bi samim tim ovaj Prijedlog pravilnika trebalo dopuniti.Pri tom mislim na sljedeće: - Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje potiče se i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje u tom slučaju možemo govoriti o kompetencijama nikako o ishodima učenja. - Na vježbe u naše DV dolaze redovni i izvanredni studenti predškolskog odgoja s fakulteta s kojima DV ima ugovor i s onih iz drugih gradova i susjedne nam Bosne i Hercegovine s kojima nema ugovor kao i studenti pedagogije iz kolegija Metodika jezično umjetničkog područja. Studenti dolaze na ugovorene metodičke vježbe jednako tako i na vježbe u trajanju po dva tjedna tijekom zimskog i ljetnog semestra čije se vježbe dogovaraju s ravnateljima ustanova. Prijedlog novog pravilnika ne određuje boduje li se taj rad mentora - savjetnika i koliko bodova nosi mentorstvo studentima srodnih fakulteta ,studentima na petnaestodnevnim vježbama i studentima predškolskog odgoja iz drugih država, a u isto vrijeme propisuje obavezu prihvaćanja studenata na vježbe kada se to od njih traži. - Odgojitelji predškolskog odgoja imaju obavezu suradnje s roditeljima djece svoje skupine kroz različite vidove suradnje s ciljem postizanja kvalitetnog partnerstva na dobrobit djeteta. Jedan broj odgojitelja dio je posebno educiranih voditeljskih timova u ustanovama ranog i predškolskog odgoja koji provode radionice "Rastimo zajedno" s roditeljima na nivou ustanove i izvan nje ako za to postoji interes.To su ciklusi od 11 radionica, svaka je točno strukturirana i određeno joj je vrijeme trajanja od dva puna sata. Provodi se u 68 gradova u RH. Te radionice dio su šireg programa UNICEF-a za podršku roditeljstvu "Prve tri su najvažnije". Jednako tako ti isti odgojitelji u sklopu istog programa provode i cikluse od 7 radionica za odgojitelje i pripravnike na nivou ustanove , koje su točno strukturirane i čije je trajanje točno određeno - 2 puna sata. Vrednuje li se provođenje istih za napredovanje u struci i ako da, koliko bodova nose te radionice? - U redovne programe dječjih vrtića uključena su djeca s posebnim potrebama koja često zbog svoje kronološke dobi nisu kategorizirana, a i onda kada jesu ne znači da će to umanjiti broj djece u skupini na što upućuje pravilnik jer broj upisane djece ovisi o osnivačima; što su kada govorimo o dječjim vrtićima najčešće gradovi. Prijedlogom pravilnika vrednuje se i ulazi u zbir postignutih bodova rad s djecom s posebnim potrebama izvan odgojno obrazovnih ustanova.Predlažem da se vrednuje i nosi određeni broj bodova i inkluzija djece s posebnim potrebama u mješovite odgojne skupine. d. Predavanja, radionice i prikazi prakse Kako će se vrednovati odgojitelji koji realiziraju radionice ( predavanja ili prikaze prakse) za djelatnike u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na stručnim skupovima na nivou ustanove, na gradskoj, županijskoj ili državnoj razini , a iste po potrebi ponavljaju? Da li će se svaka radionica , predavanje ili prikaz prakse vrednovati. e. Voditelji igraonica za darovitu djecu na nivou ustanove Da li će se posebno vrednovati ? Ako da s kojim brojem bodova? f. Odgojitelji voditelji timova za unapređenje prakse na nivou vrtićkih kuća ili ustanove Koliko bodova nosi takav rad? g. Odgojitelji sudionici višegodišnjih međunarodnih projekata koji se provode pod pokroviteljstvom IEDPE-a Kako se boduje takav rad ako projekt nije u sklopu projekata MOO h. Vrednuje li se ustupanje prikaza prakse i struktura radionice sudionicima stručnih skupova i kako? i. Izložbe dječjih likovnih radova u suradnji s muzejima i galerijama Tu mislim na likovne uratke djece nastale kroz projekte vezane za očuvanje Hrvatske kulturne baštine. Pri tom su odgojitelji često osobe koje osmišljavaju kataloge, pozivnice, plakate i postavljaju samu izložbu kojom se promiče vrijednost naše baštine, vrtića kao ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje pa i odgoj i obrazovanje u cjelini. Puno je još toga što bih mogla navesti Želim se osvrnuti i na povjerenstvo za napredovanje koje predlaže pravilnik. Naime mislim da Viši prosvjetni savjetnici AZOO obavezno trebaju biti članovi stručnog povjerenstva jer najbolje poznaju djelatnike na terenu i najbolje su upućeni u njihov rad. Kada govorim o vrtiću tu bi trebali biti uključeni i stručni suradnici DV , i 1 kolegica/kolega (za koje treba biti definirano kako se biraju). U Pravilniku treba propisati prihvaćanje bodova postignutih od dana podnošenja prethodnog zahtjeva za napredovanje ( koji nisu ušli u prethodni zahtjev). Djelatnici u odgoju i obrazovanju koji su napredovali u zvanje mentora potom u zvanje savjetnika i obnavljali napredovanje , trebali bi imati trajno zvanje i mogućnost da napreduju u više zvanje čim za to ostvare uvjete. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
58 Dea Marić PRAVILNIK , Članak 13. KOORDINACIJA NASTAVNIČKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU Nije jasno zbog čega proceduralne deskripcije ove naravi čine dio Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
59 Dea Marić PRAVILNIK , Članak 8. KOORDINACIJA NASTAVNIČKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU Predloženi kriteriji vrednovanja ozbiljno podcjenjuju rad mentora sa studentima učiteljskih i nastavničkih studija. Mentorstvo podrazumijeva kontinuirano i aktivno praćenje i evaluaciju studentskog rada u pripremi i realizaciji nastavne prakse, kao i niz pratećih administrativnih i organizacijskih poslova. U tom je smislu neopravdano da ovakav tip rada bude vrednovan jednakim brojem bodova kao primjerice, sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju i provedbu natjecanja i smotri kod koje je riječ isključivo o poslovima administrativne i organizacijske naravi. Preporučujemo da se mentorstvo studenata vrednuje sa većim brojem bodova, odnosno u skladu sa složenosti poslova koje uključuje. Nadalje, predloženi način normiranja mentorstva (po godini) ne može precizno vrednovati količinu obavljenog rada. (Nije jasnoni zbog čega se mentorstvo pripravniku normira po pripravniku, a mentorstvo studentima na drugi način.) Osim toga, opterećenje studenata i mentora po godini u okviru nastavno-pedagoške prakse značajno varira među različitim studijskim programima. Moguće je tako da mentorsko opterećenje unutar godine dana, odnosno godine studija varira s obzirom na broj studenata, broj nastavnih nastavnih sati koji su student dužni hospitirati i s obzirom na broj nastavnih sati koji su studenti dužni samostalno održati. Preporučujemo da se način normiranja mentorskog rada revidira kako bi bolje odražavao stvarni rad mentora sa studentima. Jednako tako, preporučujemo da se pri dodjeli bodova za mentorstvo studentima uzme u obzir činjenica da je nastavno-pedagoška praksa studentima jedan od prvih susreta sa nastavom. Obim poslova u pripremi studenata za rad u razredu tijekom nastavne prakse veći je nego rad u pripremi pripravnika. Ova se činjenica treba odraziti i u bodovima dodjeljenima za vršenje mentorstva. Za ilustraciju navodimo da su studenti nekih nastavničkih studija pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu dužni unutar godine dana u neposrednom radu s mentorom provesti 40 sati (od čega polovicu čine hospitacijski sati, a drugu polovicu sati koje održava student, a ne odnosi se na pripremni i evaluacijski dio mentorskog rada). Mentorstvo pripravnika također predviđa 40 sati neposrednog rada sa pripravnikom (od kojih 30 otpada na hospitacijske sate, a 10 na sate koje izvodi pripravnik). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
60 Dea Marić PRAVILNIK , Članak 4. KOORDINACIJA NASTAVNIČKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU Niije do kraja jasna intencija uvođenje kategorije "izvrsnog savjetnika". U svakom slučaju, termin “Izvrstan” nam se čini neprimjerenim jer implicira da “Savjetnik” i “Mentor” nisu izvrsni. Ukoliko je riječ o potrebi izdvajanja po senioritetu i iznimnim postignućima, predlažemo razmotriti termin “Viši savjetnik” po uzoru na klasifikaciju u drugim zanimanjima (viši suradnik, viši asistent, viši savjetnik). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
61 Dea Marić PRAVILNIK , Članak 1. KOORDINACIJA NASTAVNIČKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU Potrebno je jasnije definirati napredovanje psihologa i pedagoga kao stručnih suradnika. Njihov posao razlikuje se od nastavničkog, no i dalje imaju vrlo važnu ulogu u neposrednom odgoju i obrazovan Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
62 Dea Marić PRAVILNIK KOORDINACIJA NASTAVNIČKIH STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU (Nastavnički studiji anglistike, informacijskih znanosti, kroatistike, povijesti, sociologije, talijanistike, češkog jezika i kulture, filozofije, francuskog jezika i kulture, germanistike, grčkog jezika i kulture, latinskog jezika i kulture, povijesti umjetnosti, ruskog jezika i kulture, španjolskog jezika i kulture, ukrajinskog jezika i kulture) Iz perspektive sveučilišnih nastavnika na nastavničkim studijima i osobito, iz perspektive profesora metodike struke, imamo potrebu očitovati se o segmentima Pravilnika koji uređuju napredovanje nastavnika s kojima neposredno surađujemo u obrazovanju naših studenata, budućih nastavnika. Kompetentni nastavnici i učitelji (dalje: nastavnici), stručni suradnici i ravnatelji te pravedni mehanizmi vrednovanja njihovog rada stupovi su kvalitetnog obrazovanja i jedan od ključnih faktora za uspješnost obrazovne reforme. Pozdravljamo stoga, revidiranje Pravilnika koji uređuje njihovo napredovanje. Držimo, međutim da je nužno revidirati mehanizme i kriterije njihovog napredovanja kako bi isti doprinosili stvaranju poticajnog odgojno-obrazovnog okruženja. Na stavu smo da upravo izvođenje nastavno-pedagoške prakse koje se provodi zajedničkim naporima visokoškolskih te osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova može biti dobar primjer sinergijskog djelovanja na unaprjeđenju obrazovanja. Zbog iznimne uloge koju izvođenje nastavno-pedagoške prakse ima za profesionalni razvoj budućih nastavnika, potrebno je osmisliti mehanizme koji će nagrađivati izniman rad nastavnika mentora, koji je i dosada bio materijalno i statusno podcijenjen. Iznimno nas brine tendencija smanjivanja nagrade za rad mentora koja je implicirana ovim Pravilnikom, te ćemo se na nju posebno osvrnuti u dijelu koji se odnosi na kriterije vrednovanja stručno-pedagoškog rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
63 Ivana Štiglec PRAVILNIK , Članak 14. Pravilnikom omogućiti nastavnicima koji predaju dva predmeta da odaberu predmet na kojem će se obaviti uvid u praktičan rad- ako je netko postao mentor npr. njemačkog jezika, a u sljedećih pet godina mu se znatno smanjila satnica tog predmeta i bio je aktivniji iz drugog predmeta da može odabrati svoj drugi predmet za uvid u njegov stručno-pedagoški rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
64 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 14. Članak 14. promjena stavka (2) - izbaciti: - utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
65 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 12. Potrebno je ispraviti cijeli članak jer prema Zakonu o AZOO i ASOO, te dvije Agencije su nadležne za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje. Potrebno je navesti rok za utvrđivanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
66 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 11. Potrebno je ispraviti cijeli članak jer prema Zakonu o AZOO i ASOO, te dvije Agencije su nadležne za zaprimanje zahtjeva, a samim time i utvrđivanje je li zahtjev potpun. Potrebno je navesti rok za utvrđivanje potpunosti zahtjeva, koja će se dokumentacija pohranjivati u koju bazu te produljiti rok za dopunu na 15 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
67 Ivana Štiglec PRAVILNIK , Članak 8. Pozdravljam novi pravilnik, slažem se s predloženim brojem bodova potrebnim za sve tri kategorije(moj prijedlog je bio još više bodova), no naravno potrebne su neke preinake u samom bodovanju ili formulaciji određenih aktivnosti. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija(po godini) treba biti raščlanjeno- postoje mentori koji uzmu studente na njihovu zamolbu jer si studenti sami moraju naći mentora za određeni dio prakse i studenti kod njih odrade taj dio prakse, no postoji niz mentora koji sklapaju ugovore s fakultetima, studenti k njima dolaze na ogledne sate, zatim svaki student drži dva svoja sata koji se poslije analiziraju i mentor im daje ocjenu iz prakse. Taj dio prakse je puno opsežniji i zahtjevniji od one prakse koju studenti sami sebi pronalaze i nije u redu da se to boduje jednako(potrebno razlikovati najmanje jednim bodom). Priprema i pisanje projekta na međunarodnoj razini- naglasiti za projekte koji su odobreni Dodati aktivnost Rad u međunarodnim radnim skupinama za unapređenje obrazovanja Preciznije odrediti aktivnost Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja(u kojem obliku, na kojoj razini...) Aktivnost Sudjelovanje na međunarodnim radionicama izvan RH(tečajevi..) - 1 bod je premalo za to jer se tu većinom provede radno cijeli tjedan, benefiti su jako veliki i jedan bod je premalo za takve aktivnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
68 Dubravka Katačić PRAVILNIK Poštovani,pozdravljam pokušaj usustavljivanja i osuvremenjivanja ovog pravilnika. S ciljem osmišljavanja boljeg i kvalitetnijeg rješenja podijelit ću par razmišljanja.Prvo je izrečeno od strane Agnes Jelačić i ŽSV-a pedagoga Splitsko-dalm.županije s kojim se slažem a to je da svi na koje se odnosi trebaju biti vrednovani po jednakim uvjetima. "Taj uvjet koji nije zadovoljavao ni postojeći Pravilnik, nije ispunjen. To se odnosi kako na predložene kategorije, tako i na uvjete o usvojenosti ishoda učenja koji su definirani isključivo za učitelje. Sukladno tim uvjetima, stručni suradnici ne mogu dobiti status izvrsnog savjetnika što ih stavlja u diskriminirajući položaj jer ne mogu ispuniti sve potrebne ishode učenja." Sljedeće se odnosi na čl.8.i to dio o vrednovanju predavanja na županijskoj,državnoj razini. Naravno u redu je da se to boduje, no ,kako bi to bilo pravedno, potrebno je dodatno doraditi uvjete po kojima odg.-obraz.radnici koji žele napredovat imaju priliku održati jedno takvo predavanje. Teoretski je to i sada moguće(javljanjem na javni poziv,dogovorom s voditeljima str.vijeća i sl....),no,nije baš lako provedivo upraksi iz više razloga od kojih su neki npr.puno zainteresiranih,manjak vremena i nedovoljan broj stručnih vijeća i dr.Isto tako, sadašnji rad str.vijeća u velikom se dijelu odvija po planu savjetnika iz AZOO-a koji najuže surađuju s voditeljima ŽSV-a, a što onda stavlja voditelje ŽSV-a u konstantan povoljan položaj i educiranja i održavanja predavanja na županijskoj i državnoj razini i ,samim time, su u stalnoj poziciji stjecanja bodova po ovoj osnovi. Time ovakav pravilnik ipak "pogoduje"jednima u odnosu na druge. Ukoliko će sustav i dalje funkcionirati na ovaj način, možda bi se ova situacija mogla riješiti "disperzijom obveza", podjelom na više ljudi (ali kao nešto protokolirano, usustavljeno,uslijed drugačije organizacije) ili, npr. češćom izmjenom voditelja ŽSV-a. Rješenje bi ,možda, bilo ograničiti voditeljstvo ŽSV-a na npr. dva mandata. Isto tako, kako bi se omogućila svima jednaka dostupnost ostvarivanju bodova propisanih Člankom 8. pod stavkom Rad na unapređenju sustava obrazovanja i to:"Rad u povjerenstvima,radnim skupinama ili ...", podržavam obvezu poziva za Rad u takvim povjerenstvima i dr.npr.svim zainteresiranim za sudjelovanje. Mislim da je broj bodova iznimno visok i da bi za 10-15 posto trebalo umanjiti potreban broj bodova jer se može u učitelja javiti osjećaj da Pravilnik za cilj sugerira uštedu prije negoli da djeluje motivirajuće kako bi potakli izvrsnost o.-o-radnika,što mu je primarna svrha. Naposljetku, budući sam stručni suradnik -mentor kojem istječe mandat iduće godine, smatram poželjnim, po načelu pravednosti, omogućiti ljudima,koji su stekli zvanje po starom Pravilniku, neko prijelazno razdoblje, jer nismo pravovremeno imali uvid u el.i kriterije vrednovanja. Npr. jedna od prijelaznih odredbi mogla bi biti upravo broj bodova umanjen za npr. 10-15 posto ili manji broj potrebnih područja.Hvala na suradnji! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
69 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 10. Članak 10. - izmijeniti tekst stavka (2) u (2) Zahtjev za napredovanje odgojno-obrazovni radnik podnosi nadležnoj Agenciji (Agenciji za odgoj i obrazovanje ili Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih). - izmijeniti tekst stavka (3) (3) Obrazac zahtjeva za napredovanje sastavni je dio ovog Pravilnika, a dostupan je i u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
70 Radiana Tomée-Cicvarić PRAVILNIK Osim što sam komentirala neke članke dala bih i opći komentar: Obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje su dio ovog Pravilnika. Smatram da ovaj Pravilnik treba sadržavati i dio koji točno navodi postotak uvećanja plaće ili koeficijente za izračun plaća mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
71 Radiana Tomée-Cicvarić PRAVILNIK , Članak 28. Uz malo računice ispada da se napredovanja u trajno zvanje događaju neposredno pred odlazak u mirovinu ili nikad. Primjer: - najmanje 5 godina staža da bi osoba napredovala u zvanje mentora - 5 godina zvanje mentora - 4 * 5 godina zvanje savjetnika Dakle nakon najmanje 30 godina staža (ako ste prvo napredovanje ostvarili s 5 godina staža u nastavi) se može napredovanje u zvanje savjetnika zadržati trajno. Pitam vas koliko godina traje to TRAJNO ? Moj prijedlog je da napredovanje u zvanje traje dokle god zadovoljavate sve obaveze iz ovog pravilnika ili ne napredujete u više zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
72 Anita-Davorka Kružičević PRAVILNIK Moj osvrt se odnosi na online edukacije: "Sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih 10 sati edukacije)" Nadam se da se boduju Loomen edukacije budući su na državnoj razini. j Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
73 Tatjana Zemljić PRAVILNIK , Članak 18. Članak 8. ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu)- bodovati najmanje sa 4 boda jer je odgovornost puno veća nego za izradu zadataka za natjecanja, smotre. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini)-mentorstvo bodovati sa najmanje 2 boda po godini i po studentu jer je obim poslova puno veći (primjerice 60 sati za nastavničke smjerove matematike) i mentorstvo budućih učitelja i nastavnika je složenije od mentorstva učenicima za natjecanje. Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) bodovati sa najmanje 4 boda iz istih razloga kao i prethodno. Članak 18. ispravak: (1) Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. Objašnjenje: Ako je radnik tri puta za redom stekao bilo koje od zvanja ne samo zvanje izvrsnog mentora, zaslužuje trajno zvanje. (2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Objašnjenje: Tad odgojno obrazovni radnik ima dovoljno iskustva da bi stekao trajno zvanje. Navedena dobna granica se poklapa sa odabirom tri puta za redom u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
74 Silvija Ravić PRAVILNIK Kriterije vrednovanja stručno-pedagoškog rada iz čl. 8. propisati odvojeno za učitelje, nastavnike, odgajatelje, ravnatelje i stručne suradnike vodeći računa o području rada. Obavezno povećati broj bodova za objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji. Objava stručnog članka ishod je temeljitog proučavanja literature, opsežnog prikupljanja i obrade podataka i izrade kvalitetne rasprave nakon analize. Stručni članak doprinosi razvoju struke i mora zadovoljiti stroge kriterije za objavu. Osim toga postupak objavljivanja može trajati i nekoliko godina s obzirom na (rijetku) učestalost objave određene publikacije. Vrednovati (bodovati) neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitim učenicima UNUTAR školske ustanove. To je primarna domena neposrednog rada s učenicima. Svi ishodi učenja definirani Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama trebali bi biti standard rada svakog radnika, a posebno onog koji napreduje u zvanju. Vrednovati kao nije usvojio/usvojio/uspješno primjenjuje/vrlo uspješno primjenjuje/izvrsno primjenjuje umjesto minimalno pet odnosno šest ili sedam usvojenih ishoda kako se navodi u člancima 5., 6. i 7. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
75 Marija Illich Grbeša PRAVILNIK Čitajući Pravilnik i komentare uočavam da su već mnogi rekli ono što mi je odmah zasmetalo, a to je da se temeljem Pravilnika premalo vrednuje konkretan rad u razredu i sve ono što ide uz to. Drugim riječima, svi ili većina kriterija vrednovanja tiču se isključivo izvanškolskih aktivnosti, a svi smo svjesni koliko je potrebno pripreme za sam rad u razredu (naravno, ukoliko se želi samu nastavu odraditi kvalitetno). Zbog toga mi se nameće pitanje: „Gdje iznaći vremena za ispunjenje tolikih kriterija i tolikih bodova koji su ovim Pravilnikom uvećani?“ Dakle, povećavaju se kriteriji te se od učitelja traži još više rada ukoliko želi napredovati, a sumnjam da će se s povećanjem rečenoga recipročno povećati i dodatak na plaću. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
76 Irena Ihas PRAVILNIK Smatram da Nacrt pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, rad nastavnika s učenicima najmanje cijeni. Učitelji nisu znanstvenici, i njihov prvi posao nije pisati znanstvene ili stručne članke - naš su posao učenici, i bodovanje za napredovanje bi trebalo reflektirati upravo to. Ovaj pravilnik tjera učitelje da biraju hoće li raditi sa svojim učenicima i nikad ne dobiti nikakvu novčanu nagradu za svoj trud, ili će pisati članke, raditi edukacije za učitelje, pisati udžbenike i napredovati. Zašto je toliki raskorak u bodovima na strani pisanja udžbenika, znanstvenih članaka u odnosu na sam nastavni proces i na rad s učenicima. Pravilnik bi trebao poticati učitelje, nastavnike, stručnih suradnike, odgajatelje i ravnatelje da napreduju u svom poslu i da ga odgovorno rade. Pravilnik ne bi trebao poticati borbu kolega za bodove. Smatram da bodovne norme u navedenom Nacrtu nisu ostvarive i da u samom Nacrtu ima pojmovi nisu dovoljno jasno definirani npr. što je projekt, što je uređivanje školske mrežne stranice - kako će se mjeriti količina i kvaliteta posla?? Predlažem da se obustavi daljnja procedura te da se Prijedlog Pravilnika stavi na doradu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
77 Vanja Paleka PRAVILNIK , Članak 8. Komentar na članak 8. - vrednovanje stručno-pedagoškog rada Uz povjerenstvo za organizaciju i provedbu županijskih natjecanja postoji i Prosudbeno povjerenstvo koje ne sudjeluje u organizaciji nego samo u ispravljanju testova, dežurstvu s učenicima za vrijeme natjecanja, žalbenom postupku i sastavljanju ljestvica poretka. Mislim da je povjerenstvo za organizaciju i provedbu natjecanja zaslužuje veći broj bodova (u prijedlogu ne vidim razliku) s obzirom na obim posla (pregledavanje testova sa Školskih natjecanja, komunikacija sa školama, Državnim povjerenstvom, Županijskim uredom, obrada podataka sa Školskih natjecanja, organizacija prostora, sastavljanje hodograma, itd.). Mislim da bi povjerenstvu za organizaciju i provedbu natjecanja trebalo dodijeliti 3 boda. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija je s 3 boda (sadašnji Pravilnik) prijedlogom smanjeno na 1 bod. Studenti su u školi u kojoj radim prisutni tijekom oba obrazovna razdoblja (ukupno 30 sati samo nastave). Uz to je obveza mentora upoznati ih s pedagoškom dokumentacijom, izradom planova i programa za nastavni predmet, pomoći im u izradi priprava za sate koje održavaju (mikro poučavanje, supoučavanje, samostalno poučavanje), napraviti analizu nakon svakog odslušanog i održanog sata. Mislim da je s obzirom na odgovornost prema studentima, sveučilištima, školi i učenicima predviđeni 1 bod premalo za uloženo vrijeme i trud mentora (u usporedbi s npr. organizacijom školskog natjecanja koje zahtijeva puno manje vremena i rada). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
78 Rea Lujić PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija - S obzirom na važnost i odgovornost navedene aktivnosti te obim posla (šestomjesečno praćenje i vođenje studenata) neprihvatljivim smatram smanjivanje bodova s dosadašnja 3 boda na samo 1 bod te predlažem 2 boda/godini kako bi bilo usporedivo s bodovanjem mentorstva pripravnicima do stručnog ispita. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
79 Sanja Ivanac PRAVILNIK , Članak 21. Poštovani, moram Vam najaviti da baš zbog ove stavke članka 21.: "Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje mentora dužan je za vrijeme trajanja zvanja: najmanje 6 sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online)." jako puno kolega već sada odustaje od produženja mentorstva/savjetovanja, čini nam se nemoguće toliko sati odraditi u edukacijama kolega. Kolege se neće odazvati na takva educiranja. Jednostavna računica ako u jednoj školi ima 5 mentora i svi oni na godišnjoj razini moraju odraditi 6 sati, to je u najboljem slučaju 5x6=30 sati ukoliko svi u isto vrijeme sudjelujemo. Naravno da postoji puno više opcija ali ovaj se članak čini kao kažnjavanje kolega nastavnika koji nisu zainteresirani za napredovanje s našim primjerima dobre prakse i čini se da ćemo sami sebi držati predavanja! I tko će kolegama odrediti na moraju dolaziti na takve edukacije? Drugo velika većina nas nema opciju educirati studente nastavničkih studija pošto ne postoje u gradu u kojem živimo i radimo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
80 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja PRAVILNIK Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja pozdravlja inicijativu Ministarstva znanosti i obrazovanja o izradi i donošenju novog Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Prije samog donošenja istoga, valjalo bi mudro promisliti o osjetljivosti problematike što znači: 1. sve članke ravnomjerno prilagoditi svim dionicima obrazovnoga sustava navedenim u samom nazivu Pravilnika, 2. kriterije za napredovanje uskladiti s realnim mogućnostima i situacijom u sustavu te s postojećim zakonima i pravilnicima, 3. kriterije za napredovanje uskladiti s tehničkim ograničenjima vezanim za odlazak tri člana stručnoga povjerenstva na uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad djelatnika prijavljenih za napredovanje u zvanju. 1. Iz prijedloga Pravilnika nije razvidna poveznica na Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Nadalje, nedostaje poveznica na Standarde za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova kao i poveznica na dokument koji je bio polazište za uređivanje pravilnika u odnosu na stručne suradnike. Vezano uz ishode učenja navedene u Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, uz činjenicu da za sva predviđena zvanja prema članku 5., 6. i 7 prijedloga Pravilnika treba ostvariti 5/6/7 i više ishoda iz svakoga od osam skupova ishoda učenja, ishodi su nedovoljno jasni i nisu operacionalizirani. Nedostaju kriteriji i metode vrednovanja i tko će provesti to vrednovanje. U tom smjeru valjalo bi promisliti jesu li i kolikoj mjeri svi navedeni ishodi mjerljivi, i ukoliko jesu - pripremiti provjerni popis tj. „ček listu“. 2. Godine staža za prvo napredovanje u zvanju bi trebale biti podignute do razine ostvarenog neposrednog odgojno-obrazovnog rada u minimalno dva ciklusa (8 godina). To je broj godina neposrednoga odgojno-obrazovnog rada kada učitelj/nastavnik stječe zrelost i sigurnost, i kada je njegov profesionalni razvoj dostigao vrlo kvalitetnu i visoku razinu. Nastavno na to, za prvo napredovanje u zvanju trebalo bi minimalno 20 sati profesionalnog usavršavanja po godini, u posljednjih osam godina nakon položenog stručnoga ispita. Posljedično, godine staža za savjetnika bi se podigle na 13, a za izvrsnog savjetnika na 18 godina od položenog stručnoga ispita. Valjalo bi razmisliti da stečeno zvanje postane trajno nakon 30 godina rada u neposrednom odgojno-obrazovnom radu. Znatno uvećanje broja bodova i minimalnog broja kategorija obuhvaćenih bodovima za svako napredovanje u zvanju u odnosu na postojeći Pravilnik je prihvatljivo. Što se tiče bodovanja, zamijećeno je sljedeće: Člankom 8., u kategoriji Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima uočena je neusklađenost bodovanja za mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na državnoj razini (po učeniku), tj. za mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međunarodnoj razini (po učeniku) sa bodovanjem za mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini a ne po broju studenata). Naime, većina se učenika za državna, a pogotovo za međunarodna natjecanja pripremaju u izvanškolskim institucijama (sportski klub, udruga, fakultet na kojem s njima rade bivši natjecatelji,…). Mišljenja smo da bi dva tj. tri boda za plasman na državno/međunarodno natjecanje trebala biti po godini bez obzira na broj učenika kojima je mentor iz pojedinog nastavnog predmeta. Uočena su preklapanja u nekim stavkama navedenim u kriterijima vrednovanja stručno-pedagoškoga rada. U kategoriji Predavanja i/ili radionice Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja boduje se s 4 boda, u kategoriji Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja boduje se s dva boda. Ako učitelj dijeli primjere dobre prakse znači da je iste izradio i objavio („uživo“ ili online). Može se dogoditi da će se ista stavka bodovati više puta. U isto vrijeme Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama i za darovite učenike boduje se jednako kao i objavljivanje istoga za sve ostale učenike iako se učenicima s teškoćama i darovitim učenicima treba pristupiti na drugačiji način i da rad s njima iziskuje kontinuirano praćenje stručne literature i puno veći angažman u neposrednom odgojno-obrazovnome radu. Stavka Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu) i Sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciji i provedbu natjecanja, smotre i sl. na županijskoj i državnoj razini otvara mogućnost bodovanja iste stavke dva puta. Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na lokalnoj ili županijskoj razini i Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na regionalnoj ili državnoj razini je korektno bodovano ali nije dovoljno precizno što znači Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama i tko će to vrednovati. Uvrštavanje kategorije Unapređivanje rada škole u obaveznu kategoriju za napredovanje u zvanju, navedena se stavka pozicionira ispred najvažnije stavke koju bi svaki kandidat za napredovanje trebao imati a to je biti primjer osobe kakva treba raditi kao učitelj u neposrednom radu s učenicima. 3. Članak 13. navodi da Povjerenstvo za napredovanje imenuje stručno povjerenstvo za odgojno-obrazovnog djelatnika čiji je zahtjev zaprimljen i za kojega su ispunjeni svi potrebni uvjeti. Ovako napisani članak može se tumačiti da će se za svakoga odgojno-obrazovnog djelatnika formirati zasebno stručno povjerenstvo. Članak 15. navodi da je stručno povjerenstvo dužno u roku od 30 dana od dana imenovanja donijeti i dostaviti stručno mišljenje o odgojno-obrazovnom radniku Povjerenstvu za napredovanje. S obzirom na sve radnje i planiranje izlaska u stručno-pedagoški uvid u neposredni odgojno-obrazovni rad pri čemu valja uskladiti raspored sati radnika, nazočnost ravnatelja i stručnog suradnika, i troje članova stručnoga povjerenstva, mišljenja smo da je 30 dana vrlo ambiciozan rok. Tome treba dodati i činjenicu da je predviđeno da dvoje članova stručnoga povjerenstva budu odgojno-obrazovni radnici u statusu savjetnika zaposlenih u školskim ustanovama pa je moguće da neki od njih rade samo u jutarnjoj smjeni što znatno komplicira organizaciju. Važno je napomenuti i činjenicu da se izlaskom na uvid stručnoga povjerenstva utrostručuju troškovi za putovanje i dnevnice. I na kraju, ali ne i manje važno: Bodovanje je najvećim dijelom usmjereno na učitelje i nastavnike zaposlene u predmetnoj nastavi osnovne škole i u četverogodišnjim strukovnim školama i gimnazijama. Zapostavljene skupine po više kategorija i stavaka ovoga prijedloga Pravilnika su:  Već spomenuti stručni suradnici, odgajatelji i ravnatelji u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima.  Učitelji razredne nastave budući da njihovi učenici imaju mogućnost natjecanja samo iz matematike u 4. razredu i to do županijske razine. Isto tako, mogućnost njihovog angažmana u vidu predavanja i radionica na županijskim stručnim vijećima kako je prijedlogom Pravilnika uređeno, teško je izvediva zbog njihove velike brojnosti.  Nastavnici zaposleni u trogodišnjim strukovnim školama na općeobrazovnim predmetima nemaju mogućnost skupljanja bodova u kategorijama Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima i Projekti.  Valjalo bi razmotriti mogućnosti da odgojno-obrazovni radnici koji predaju općeobrazovne predmete u posebnim ustanovama koje se jednim djelom financiraju iz Ministarstva znanosti i obrazovanja a drugim djelom iz Ministarstva rada i socijalne skrbi (Vinko Bek, Slava Raškaj, Suvag,…) također imaju mogućnost napredovanja u zvanju, što do sada nije bilo moguće. Budući da su člankom 21., 22. i 23. određene obveze odgojno-obrazovnih djelatnika koji su napredovali u zvanju, nisu određene posljedice koje bi uslijedile u slučaju da djelatnik ne izvrši navedene obveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
81 Petra Zidaric PRAVILNIK , Članak 8. Vezano za članak 8; održavanje predavanja ili radionice na međunarodnoj razini potrebno je definirati u skladu sa međunarodnom praksom. Obzirom da evaluacija od strane sudionika na većini međunarodnih konferencija ne postoji, vrlo je upitna ovako postavljena definicja. Sami predavači prije nego što održe predavanje ili radionicu na međunarodnoj razini, prolaze kroz postupak selekcije od strane međunarodne komisije te se evaluacija na samim konferencijama ne provodi. Nadalje, objavljivanje stručnog članka zahtjeva više bodova, obzirom da objavljivanju stručnih članaka prethodi kontinuiran rad u struci te zahtjeva i druge vještine koje svakako treba nagraditi. Također bi u bodovno vrednovanje trebalo uvesti i prijevode stručnih članaka koji su obljavljeni u tiskanoj ili online publikaciji unutar ili van RH. Trenutno postavljenim bodovanjem, izbačeno je bodovanje znanstvenih radova, a koje bi svakako trebalo implementirati u sustav bodovanja, obzirom da itekako pridonose unapređivanju obrazovnog sustava. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
82 Ljiljana Inkret-Martincevic PRAVILNIK , Članak 6. Smatram da je minimalan broj bodova za napredovanje prevelik, ovisno o radnom mjestu i uvjetima rada, teško je godišnje skupiti 20, 30 ili 40 sati stručnog usavršavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
83 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 24. O nagrađivanju bi trebalo sačiniti zaseban pravilnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
84 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21.-23. Educiranje kolega i studenata i pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini nema istu težinu. je li moguće da mentor ispuni svoju obvezu samo time da 6 sati pruža podršku kolegama u školi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
85 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 18. U stavku dva trebalo bi stajati da radnik s više od 35 godina mirovinskog staža ima mogućnost zadržavanja stečenog zvanja a ne obvezu njegova zadržavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
86 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 17. Nejasno je tko procjenjuje to jest što uključuje opravdana duža odsutnost s rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
87 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 15. Obvezno očitovanje je bespotrebno. Potrebno je ostaviti mogućnost očitovanja u slučaju neslaganja s mišljenjem povjerenstva ali ne i učiniti ga obveznim ako se radnik s njim slaže. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
88 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 14. Nejasno je tko će snositi troškove i kako će se organizirati uvid u stručno-pedagoški rad koji vrši stručno povjerenstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
89 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 13. U članku 13. nejasni su kriteriji izbora jedinog člana stručnog povjerenstva koji je stručnjak za područje napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
90 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 12. U Članku 12. nisu navedeni rokovi koje treba poštivati MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
91 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 9. Postojanje dva povjerenstva uvelike će usporiti i zakomplicirati postupak napredovanja u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
92 Ljiljana Inkret-Martincevic PRAVILNIK , Članak 25. Pravilnik o nagrađivanju bi trebalo odvojiti od Pravilnika o napredovanju i više se posvetiti tome da se uistinu razlikuje izvrsnost pojedinaca po čemu su bolji od ostalih kolega. Smatram da rad u eksperimentalnim programima nije rad koji bi trebalo nagrađivati. Škole se razlikuju po broju učenika, po mjestu rada, uvjetima rada, broju učenika s rješenjem o primjerenom školovanju, broju posebnih razrednih odjela, broju pomoćnika... U svemu tome je moguće pronaći način da se nagrade osobe koje kvalitetno rade svoj posao. Mislim da se već u samom sustavu vidi i zna koji učitelj koliko doprinosi inovativnijoj i keativnijoj nastavi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
93 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 8. Kategorija aktivnosti Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i propravnicima – U ovoj kategoriji učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori vrlo teško mogu realizirati bodove zbog nepostojanja natjecanja i smotri za učenike s većim teškoćama u razvoju. za ovu kategoriju učenika postoje samo sportska natjecanja te Državna smotra namijenjena srednjoškolcima. Stoga se učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori ovakvom raspodjelom bodova dovode u nepovoljan položaj. Kategorija aktivnosti Predavanja i/ili radionice – Postavlja se pitanje kako će se dokazivati pozitivna evaluacija od strane sudionika. Ukoliko se ne predvide standardizirani obrasci za evaluaciju upitna je i njezina objektivnost. U istoj kategoriji moguće je čak 4 boda ostvariti kroz Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja a da uopće nije definirano što to dijeljenje podrazumijeva, pod kojim uvjetima, na kojim razinama i kako se isto dokazuje. Kategorija aktivnosti Online edukacije. U ovoj kategoriji premala je razlika među bodovima za sudjelovanje u online edukaciji i njezino vođenje. Također, postavlja se pitanje čemu odvajanje vođenja online edukacija od onih iz kategorije predavanja i/ili radionica kada se u gornjoj kategoriji navode iste održane uživo ili online). Kategorija aktivnosti rad u stručnim vijećima, udrugama i slično – u ovoj kategoriji premala je razlika u bodovima između vođenja stručnog vijeća na razini škole i županijskog stručnog vijeća što je ipak znatno zahtjevniji zadatak. Također, za rad u strukovnim udrugama i njihovo vođenje predviđen je isti broj bodova, što nije realno. Bodovanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada izvan školske ustanove, bez obzira radilo se o kategoriji učenika s posebnim potrebama ili ne, znači bodovanje nečijeg honorarnog rada/posla i kao takvo je besmisleno. Upitno je je li takav rad stručno-pedagoški. Kategorija aktivnosti Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji – Kod objavljivanja članaka trebali bi se bodovati ne samo stručni nego i znanstveni članci. Nejasno je zbog čega se zasebno boduje rad u stručnim povjerenstvima radi procjene usklađenosti udžbenika. U dijelu koji govori o objavljivanju oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja i aktivnosti za učenike s teškoćama – nije jasno gdje se objavljuju navedene prilagodbe. Također, bodovanjem ove aktivnosti potiče se stav da postoje univerzalne, unificirane prilagodbe što nije u skladu sa spoznajama inkluzivne pedagogije i principima individualizacije i prilagodbe. U kategoriji aktivnosti projekti nejasne su kategorije projekata „državne razine“. Uključuje li taj pojam financiranje od strane nekoga unutar RH, partnerstva unutar RH ili nešto treće? Bespredmetno je bodovanje samog sudjelovanja u projektima, posebno na školskoj razini. U kategoriji aktivnosti Unaprjeđenje rada škole nije korektno s istim brojem bodova bodovati cjelogodišnji rad na uređivanju mrežne stranice, školskog lista ili stranice na društvenim mrežama kao i sudjelovanje u organizaciji javnog događanja u školi. U kategoriji Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja najveći broj bodova nosi sudjelovanje u eksperimentalnom programu. Sudjelovanje u takvom programu ne govori o individualnom angažmanu pojedinca već čitave ustanove i stoga ga ne bi trebalo na ovaj način vrednovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
94 Sanda Švraka PRAVILNIK , Članak 4. Treći stupanj napredovanja u zvanje nosi naziv izvrsnog savjetnika. Izraz „izvrsni savjetnik“ nezgrapan je i neobičan te bi bilo uputno zamijeniti ga nekim drugim terminom poput savjetnika 2. razine (gdje bi savjetnik 1. razine bio preporučeni izraz za dosadašnjeg savjetnika). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
95 Ljiljana Inkret-Martincevic PRAVILNIK , Članak 19. Zahtjev za nazadovanje nema smisla. Stečena zvanja trebala bi se zadržati ako su postignuti bodovni kriteriji jer se time dokazala stručnost. Rok bi trebalo smanjiti jer se ne može napredovati u viši stupanj npr iz zvanja mentor u savjetnik jer nije prošlo navedenih 5 godina u zvanju mentor. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
96 Ljiljana Inkret-Martincevic PRAVILNIK , Članak 14. Praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada trebalo bi biti za prvo napredovanje. Za slijedeće napredovanje i obnovu smatram da je dovoljno samo pratiti je li učitelj koji je već napredovao iznimno aktivan u svom poslu, a prema kategorija iz članka 8. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
97 Ljiljana Inkret-Martincevic PRAVILNIK , Članak 10. Zahtjev se do sada podnosio tijekom cijele školske godine i mislim da tako mora ostati jer škole i učitelji rade cijelu školsku godinu, a ne samo od 1.9.-1.3. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
98 Ljiljana Inkret-Martincevic PRAVILNIK , Članak 8. Kategorija aktivnosti - Mentorstvo studentima - obzirom na zahtjevnu pripremu, vođenje i trajanje prakse/vježbi mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija trebalo bi vrednovati po studentu, a ne po godini - vrednovanje kategorije mentorstva studentima treba povećati na 2 boda Kategorija - Predavanja i/ili radionice Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do 3 suautora) Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do 5 suautora) Predavanje ili radionica na međunarodnoj razini (po broju održanih, uživo i online; uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do 5 suautora). Do stupanja na snagu novog pravilnika uzeti u obzir predavanje ili radionica na međužupanijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini više suautora. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
99 Ljiljana Inkret-Martincevic PRAVILNIK , Članak 7. Članci 5, 6, stavci 2, točke 2 Smatram da se trebaju ukinuti ograničenja u smislu obveznih kategorija. Nažalost, nemaju svi iste uvjete i mogućnosti. Neki će sudjelovati u određenim kategorijama aktivnosti, brzo će skupiti bodove, a neki će zbog nemogućnosti istog, ostati uskraćeni. Mislim da najviše bodova donosi svakodnevni odgojno - obrazovni rad s učenicima. To je glavna zadaća svih učitelja i nastavnika.. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
100 Ingrid Šlosar PRAVILNIK Čl. 4. Na prva smo dva naziva zvanja navikli, ali treći bi valjalo promijeniti (viši savjetnik, stariji savjetnik) Čl. 5., 6., 7. (2) Ishode učenja definirane Okvirom nacionalnoga standarda valja izostaviti. Učitelji ih školovanjem usvajaju i u radu unapređuju. Čl. 8. Precizirati mentorstvo učenicima. Što je s ekipom (npr. rukomet, skupni scenski nastup…)? Valja povećati broj bodova za mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija. Ili po godini dati veći broj bodova ili bodovati prema broju studenata. Možda mi je promaklo, što je s učiteljima kod kojih se polažu stručni ispiti? Povećati bodovanje za samostalno predavanje, radionicu ili ogledni sat te za objavljivanje stručnoga članka (2, 4). Upitno je provođenje evaluacije – potrebno izraditi jedinstvene obrasce. Što je sa sudjelovanjem na edukacijama koje nisu online? Što je s osobnim, individualnim usavršavanjem, s praćenjem literature? Čl. 9. Zašto treba imenovati Povjerenstvo za napredovanje? Zar ne postoji služba pri AZOO-u? Zašto stvarati dodatni trošak (plaćanje članova Povjerenstva, plaćanje zamjena u nastavi…)? Čl. 10. – 16. Mislim da je pokretanje postupka o napredovanju i donošenje odluke komplicirano i skupo. Nema potrebe da se odgojno-obrazovni radnik očituje na stručno mišljenje ako nema primjedaba. Čl. 17. Mislim da bi stečeno zvanje moralo biti stalno, a do promjene bi trebalo doći samo ako odgojno-obrazovni radnik napreduje (ili ne izvršava svoje obveze – ravnatelj). Čl. 21. Kako je zamišljeno educiranje kolega: 6 - 8 - 10 sati? Kako evidentirati i dokazati kolegijalnu podršku? ( neprecizno, nemjerljivo) Pravilnik se pretvara u lov na bodove. Što je s učiteljem? Naravno da je i izrada materijala važna i stručni članci, ali učitelj bi trebao raditi s djecom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
101 Suzana Balić PRAVILNIK Poštovani, Pravilnik se svodi samo na skupljanje bodova u izvananastavnom radu,a naš posao je neposredni rad s djecom u nastavi. Isto tako smatram da je predloženi broj bodova previsok jer učitelji u manjim sredinama nisu izjednačeni u mogućnostima prikupljanja bodova sa učiteljma u većim sredinama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
102 Verica Lukačević PRAVILNIK , Članak 16. Članak 17. Ne može stajati odredba da je odgojno- obrazovni radnik dužan u roku od 10 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 2. Ovog članka jer se moraju uzeti u obzir i izvanredne okolnosti kada radnik to neće moći napraviti, kao što je npr. nagla i/ili nepredviđena narušenost zdravlja radi koje nije u mogućnosti dostaviti takav zahtjev u navedenom roku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
103 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 28. Odgojno obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje prema ranije važećim propisima, a zvanje im uskoro ističe, nisu u ravnopravnom položaju. Naime, budući da se potreban broj bodova novim Pravilnikom znatno povećao, oni imaju puno kraći rok kako bi zadovoljili zadane kriterije. Predlažem da se u prijelaznom roku tim radnicima omogući umanjenje potrebnih bodova razmjerno vremenu koje im je preostalo do isteka zvanja nakon što novi Pravilnik stupi na snagu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
104 Verica Lukačević PRAVILNIK , Članak 8. Učitelji razredne nastave nemaju prilike sudjelovati na natjecanjima iznad županijske razine jer su ukinuta. Mentorstvo studentima treba bodovati po studentu, a ne po godini. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
105 Zdravka Tekić -Dadić PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima i mentorstvo pripravnicima do stručnog ispita trebali bi pripadati novoj kategoriji aktivnosti zbog drugačijeg načina rada koje to mentorstvo zahtijeva i zbog veće odgovornosti u odnosu na mentorstvo učenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
106 Damira Čupić PRAVILNIK , Članak 5. Prevelika je razlika u minimalnom broju bodova koji je potreban za napredovanje po trenutno važećem Pravilniku i ovom koji je u pripremi. Iako će se bodovati puno više kategorija smatram da je predloženi broj bodova za sve stupnjeve napredovanja prezahtjevan. Nastavnici koji su blizu terminu obnove neće biti u mogućnosti skupiti toliko bodova. Nastavnike koji se odluče napredovati ne treba ograničavati obaveznom kategorijom iz kojih se skupljaju bodovi jer nemaju svi mogućnosti biti u timu za kvalitetu, uređivati mrežnu strancu škole i sl. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
107 Vanja Jurilj PRAVILNIK , Članak 3. Poštovani, smatramo da je za kvalitetu obrazovnoga sustava najvažnije kvalitetno obavljanje redovitih poslova, i to od strane što većega broja dionika toga procesa. Samo na taj način obrazovni sustav može dati svoj najviši doprinos napretku društva, a djelatnici toga sustava mogu osjećati potreban profesionalni dignitet. Kao profesionalna zajednica stručnih suradnika knjižničara želimo ukazati na činjenicu da ni aktualni Prijedlog pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima ne uzima u obzir specifičnosti pojedinih zanimanja u odgojno-obrazovnim ustanovama čijim se napredovanjem bavi. Stoga predlažemo da se uvjeti napredovanja razrade zasebno za stručne suradnike kako bi imali jednake uvjete za napredovanje. Vanja Jurilj Predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
108 Zdravka Tekić -Dadić PRAVILNIK , Članak 8. U kriterij "Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i provedbu natjecanja..." dodati i "sudjelovanje u radu ocjenjivačkih povjerenstava". Rad u ocjenjivačkim povjerenstvima zahtijeva stručnost, iskustvo i objektivnost, pa je opravdano uvrstiti ovu aktivnost u kriterije vrednovanja stručno-pedagoškog rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
109 Kornelija Tonsa PRAVILNIK Podržavam unošenje promjena i svaki pokušaj objektivnog mjerenja i vrednovanja truda i rada učitelja/ nastavnika. Čini mi se da su visoko postavljeni zahtjevi (prvo napredovanje sa 7 na 30 bodova). Predložila bih da učiteljima/nastavnicima koji imaju više od 30 godina mirovinskog staža (umjesto 35) napredovanje prelazi u trajno jer nastavnik sa preko 60 godina života, ako je dva puta napredovao već se dokazao i nije mu lako nositi se sa brzim promjenama i aktivnom mladosti u razredu. Također za sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju županijskog natjecanja – uz postojeća 2 boda, proširila bih : 3 ili 4 boda za predsjednika povjerenstva. Sklona sam ideji da treba odvojiti napredovanje od nagrađivanja te napredovanje stručnih suradnika od učitelja/nastavnika zbog razlike u obavljanju poslova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
110 Tomislav Šimundić PRAVILNIK Pravilnik ne daje iste uvjete svim nastavnicima i dok se to ne omogući treba smanjiti kriterije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
111 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 21. Smatram da je puno 6 sati godišnje educirati kolege jer u nekim školama ima više radnika u zvanju pa bi to na školskoj razini bilo teško izvedivo. Ako bismo te edukacije usmjerili na županijska stručna vijeća, dogodila bi se ista situacija jer je broj edukacija koje se organiziraju nesrazmjeran broju radnika u zvanju. Nema jasnih kriterija po kojima bi jedan radnik u zvanju zaslužio priliku za izlaganje, a drugi ne. Predlažem: brojku "6" zamijeniti brojkom "3" Kako provjeriti pružanje kolegijalne podrške? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
112 Tomislav Šimundić PRAVILNIK , Članak 8. Mislim da su visoko postavljeni zahtjevi (prvo napredovanje sa 7 na 30 bodova). Predložila bih da učiteljima/nastavnicima koji imaju više od 30 godina mirovinskog staža (umjesto 35) napredovanje prelazi u trajno jer nastavnik sa preko 60 godina života, ako je dva puta napredovao već se dokazao. Također za sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju županijskog natjecanja – uz postojeća 2 boda, predlažem 3 ili 4 boda za predsjednika povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
113 Verica Lukačević PRAVILNIK , Članak 7. Na koji će se način provjeriti usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama? Smatram da najviše bodova treba donijeti svakodnevni odgojno - obrazovni rad s učenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
114 Marijana Benić PRAVILNIK , Članak 8. Pozdravljam prijedlog novoga pravilnika. Osvrnula bih se na članak 8. - Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku) 1 bod. Nejasan mi je dio (po učeniku). Znači li to ako učenici sudjeluju npr. na Lidranu u kategoriji Dramski izraz - skupni scenski nastup (npr. 10 učenika) učitelj dobiva 10 bodova? Vjerojatno nisam dobro razumjela. Predlažem da se bodovi dodjeljuju po kategorijama. Npr. ako učitelj ima učenike u dramskom izrazu i literarnom - 2 boda. Ako na Natjecanju iz npr. hrvatskoga jezika ima učenike u 7. i 8. razredu - 2 boda. Za srednju školu moguće je imati više učenika u više kategorija (posebno učenici iz gimnazija -I., III., IV. razred) - 3 boda... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
115 Fadila Zoranic PRAVILNIK Pravilnik bi trebao omogućiti napredovanje pod jednakim uvjetima učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima, što u predloženom nije slučaj, s obzirom na predložene kategorije. Pravilnik ne daje jednake mogućnosti za napredovanje, pa samim tim diskriminira stručne suradnike i ravnatelje. U mnogim kategorijama rad se omalovažava i obezvrjeđuje sa sramotnim brojem bodova, posebice to upada u oči kad se izdvoje elementi s istim brojem bodova. Tako, npr. ispada da je povoljnije i isplativije, u toplini svog doma i toplim papučicama pristupiti online edukaciji (1 bod) nego npr. pripremati i pisati projekt na državnoj razini (1 bod) ili možda objavljivati stručni članak u tiskanoj ili online publikaciji u RH (1 bod)???? Zbilja, kome trebaju istraživanja i članci, kad je sudjelovanje u provedbi obrazovnog istraživanja na školskoj ili županijskoj razini "nagrađeno" samo s jednim bodom, odnosno dva, ako imate sreće da se rad negdje objavi (jer o kvaliteti ionako nije riječ). Ipak, ako se ne želite zamarati s navedenih 22 kategorije (od 66) koje nose po jedan bod, po novom pravilniku savjetuje se daljnje sjedenje kod kuće i sakupljanje bodova u raznim online edukacijama, ovaj put na međunarodnoj razini (minimalnog trajanja 10 sati a u slučaju duljeg trajanja, jedan bod za svakih 10 sati). Tako, za za duplo veći broj bodova, od ranije navedenih primjeraboda. U tom slučaju, vam je, priprema i pisanje projekata na međunarodnoj razini, koja također nosi mršava dva boda nepotrebna, jer onih 30 % ionako nećete dobiti, pa da se ne mučite. Pa tako, dok se educirate iz udobnosti svoga doma, kroz jedini priznati oblik edukacije koji postoji (online), uz malo dobre volje, i iskustvo počnite štancati vlastite obrazovne sadržaje jer za 10 do 20 nastavnih sati, za izradu i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja dobijate bogatih 4 boda. Primjere ostale nije potrebno navoditi, složite jednostavno elemente vrednovanja po bodovima i svatko tko radi u školi bilo koji posao izvan uobičajenih poslova gole nastave, vidjet će koliko su bodovi nepravedno raspoređeni. Nadalje, osim nerealnog broja bodova, potrebno je bolje pojasniti što spada pod pojedine kategorije, jer postoje brojni poslovi koji se u elementima vrednovanja ne spominju. npr. mentorstva učenicima na svim natječajima, pojedincima ili grupama učenika u projektima na eTwinning platformi, aktivnostima s učenicima koje traju najmanje mjesec dana (izrada filma, predstave, humanitarne akcije i volonterske aktivnosti).... Nema ni jedne kategorije vezane za internalizaciju i europsku dimenziju, međupredmetne teme uopće se ne spominu, Školski preventivni programi, Vijeće učenika, sudjelovanje u javnim raspravama, TV prilozi i članci u medijima o primjerima dobre prakse, međunarodna partnerstva škola.... Fadila Zoranić, stručni suradnik pedagog Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
116 Tomislav Šimundić PRAVILNIK , Članak 7. Izbaciti naziv izvrstan, uvesti viši mentor. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
117 Tomislav Šimundić PRAVILNIK , Članak 6. - smanjiti broj bodova sa 60 na najviše 40 bodova, izbaciti minimalan broj kategorija (uvjeti u školama nisu za sve jednaki) - apsolutno prevelik ukupan broj sati u okviru kontinuiranog profesionalnog razvoja - 15h godišnje je realno uz postojeću dinamiku stručnih usavršavanja i seminara - umjesto obnavljanja zvanja uvesti trajno zvanje jednom kad je stečeno Mislim da je teško godišnje skupiti 20, 30 ili 40 sati stručnog usavršavanja. Članak 6. Smatram da je minimalan broj bodova za napredovanje prevelik, nemaju svi učitelji iste uvjete. Članak 6. (1) Rečenicu "najmanje deset godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita" promijeniti u "najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama." Članak 6. (2) izbaciti uvjet "◊ usvojenost minimalno šest ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama" Iz već navedenog da je ONSK samo preporuka niti na jedan način prijedlogom Pravilnika niti samim Okvirom nije predviđen način vrednovanja usvojenosti ishoda. Izbaciti obavezne kategorije za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
118 Damir Čović PRAVILNIK Poštovani, predlažem da zvanja mentora traju 5 godina, savjetnika 10, a izvrsnog savjetnika TRAJNO, učiteljima koji predaju više predmeta treba omogućiti zbrajanje bodova. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
119 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 18. Predlažem: - u stavku 1. broj "tri" zamijeniti brojem "dva" - u stavku 2. broj "35" zamijeniti brojem "30" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
120 Suzana Ban PRAVILNIK Članak 8. - Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, natjecanja ispite ili dravnu maturu (po ispitu) Smatram da bi ovaj stavak trebalo razdvojiti u dva odvojena stavka jer rad na izradi zadataka za natjecanje nema istu razinu složenosti kao rad u stručnoj radnoj skupini za izradu državne mature. Naime, rad u stručnoj radnoj skupini za izradu ispita državne mature nije samo rad na izradi zadataka već uključuje niz drugih aktivnosti (izrada kataloga, izrada kriterija ocjenjivanja, priprema ispravljanja i obuka ispravljača, analiza proteklih ispita, određivanje pragova prolaznosti, itd) . To je kontinuirani rad koji traje cijelu školsku godinu, te bi kao takav trebao biti drugačije bodovan i predstavljati zasebnu kategoriju. Također, već bi sada trebalo pravilnikom predvidjeti kako će biti bodovan rad učitelja koji neće izrađivati cijele ispite, već samo zadatke kada budu uvedene banke zadataka za državnu maturu, a što se već neko vrijeme najavljuje od strane NCVVOa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
121 Jozica Pažanin PRAVILNIK Poštovani, mišljenja sam da bi pravilnikom trebalo biti omogućeno napredovanje u više zvanje i ranije od predviđenog isteka roka od 5 godina, ukoliko nastavnik ispunjava sve preduvjete za napredovanje (članak 23. "starog" pravilnika). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
122 Kornelija Tonsa PRAVILNIK , Članak 8. Podržavam unošenje promjena i svaki pokušaj objektivnog mjerenja i vrednovanja truda i rada učitelja/ nastavnika. Međutim čini mi se da su visoko postavljeni zahtjevi (prvo napredovanje sa 7 na 30 bodova). Predložila bih da učiteljima/nastavnicima koji imaju više od 30 godina mirovinskog staža (umjesto 35) napredovanje prelazi u trajno jer nastavnik sa preko 60 godina života, ako je dva puta napredovao već se dokazao i nije mu lako nositi se sa brzim promjenama i aktivnom mladosti u razredu. Također za sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju županijskog natjecanja – uz postojeća 2 boda, proširila bih : 3 ili 4 boda za predsjednika povjerenstva. Sklona sam ideji da treba odvojiti napredovanje od nagrađivanja te napredovanje stručnih suradnika od učitelja/nastavnika zbog razlike u obavljanju poslova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
123 Zdravka Tekić -Dadić PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji aktivnosti: ´Organizacija i provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima´ predlažem da se uz vrednovanje sudjelovanja učenika na natjecanjima, vrednuje i postignuti uspjeh učenika. To bi se provelo na način da se uz bodove za sudjelovanje na natjecanju, dobije još jedan dodatni bod za osvojenu nagradu. Time bi se doprinijelo podržavanju izvrsnosti u radu nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
124 Tomislav Šimundić PRAVILNIK , Članak 4. Mislim da je bolji prijedlog bio Mentor, Viši mentor i Savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
125 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 15. Očitovanje na stručno mišljenje ne bi trebalo biti obavezno za odgojno-obrazovnog radnika. Tu mogućnost treba ostaviti za eventualno neslaganje s mišljenjem stručnog povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
126 Verica Lukačević PRAVILNIK , Članak 5. Na koji će se način provjeriti usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama? Predlažem da se smanji broj bodova potrebnih za napredovanje sa predloženih 30 na 20 bodova iz različitih kategorija. Brisati obvezna kategorija „ Unapređivanje rada škole“. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
127 Jagoda Čopac PRAVILNIK Komentar na čl.4. Predlažem napredovanja u zvanja: 1. mentor 2. viši mentor 3. savjetnik 4. viši savjetnik Komentar na čl.5. 6. i 7. Broj ukupnih bodova za napredovanje je previsok. Predlažem 20/30/40/50 prema prethodno istaknutim zvanjima. Komentar na čl.8. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na školskom natjecanju (1 bod) Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na bilo kojem natjecanju ili smotri bez obzira na postignuti uspjeh (1 bod) Komentar na čl.18. Odgojno-obrazovni radnik koji je napunio 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju i koji je 3 puta za redom izabran u zvanje, zvanje stječe trajno. Komentar na čl. 22. Educiranje studenata, koji dolaze na praksu, priznati za satove edukacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
128 Verica Lukačević PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem: 1. Mentor 2. Savjetnik 3. Viši savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
129 Siniša Topić PRAVILNIK Pohvaljujem donošenje novog pravilnika te podržavam tekst istog te smatram da predstavlja veliki iskorak u odnosu na stari pravilnik koji je vapio za osvježenjem i nadopunom. Podizanje bodovnog praga za zvanja je bilo očekivano, premda bih predložio ipak nešto blaži kriterij obzirom da u ovom trenutku još uvijek svi nemaju iste mogućnosti i uvjete rada (ovdje mislim na tehnološke), te je stoga potrebno sve dobro izbalansirati i jasnije definiranti kriterije s konkretnijim primjerima aktivnosti koje se traže od kandidata čime bi se pružilo više mogućnosti za stjecanje uvjeta za napredovanje. Obzirom da sam čitajući osvrte kolegica i kolega uočio puno dobrih sugestija za poboljšanje novog prijedloga pravilnika, nadam se da će njegova konačna inačica uvažiti barem neka od tih razmišljanja i time osnažiti motivacijsku komponentu. Podržao bih prijedlog da ako već moramo obnavljati zvanje, da ta obveza prestaje nakon 30 godina staža uz zadržavanje stečenog zvanja do odlaska u mirovinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
130 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 8. Uz stručne članke potrebno je uvrstiti i znanstvene radove jer su oni izostavljeni. Nejasno mi je zašto je zanemarena ta kategorizacija radova s obzirom da je puno detaljnije raščlanjeno autorstvo udžbenika i online edukacija. Dio djelatnika u odgoju i obrazovanju se usavršava na poslijediplomskim studijima te znanstvenim radom daje doprinos unaprjeđenju odgoja i obrazovanja. Smatram da je njihov znanstveni rad nepravedno podcijenjen. Predlažem bodovanje objavljenog znanstvenog rada u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) - 4 boda i bodovanje objavljenog znanstvenog rada u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora) - 5 bodova. Za objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) predlažem 2 boda, a za objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora) 3 boda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
131 Linda Mravunac Fabijanić PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam nastojanje da se Pravilnikom bolje definiraju uvjeti i načini napredovanja i nagrađivanja. Postoji jedna grupa zaposlenika na glazbenim i plesnim školama čije je napredovanje neostvarivo prema predloženim kriterijima. To su korepetitori. Korepetitori su profesori koji u glazbenim školama individualno rade s đacima i tako neposredno sudjeluju u procesu nastave, a aktivno sudjeluju i javno izvode glazbena djela na svim ispitima, koncertima, priredbama, smotrama, natjecajima na nivou škole, županije, države, ponekad i međunarodnom nivou. Na svakom nastupu kod korepetitora je, osim pedagoške, prisutna i umjetnička komponenta te su izloženi sudu struke i javnosti. Još je jedna važna uloga korepetitora, a to je motivacija učenika prvo u učionici, zatim u trenutcima neposredno prije nastupa te na samom koncertu. Problemi s kriterijima ovog Pravilnika su sljedeći (navest ću samo najočitije) jer korepetitori: - nisu mentori učenicima u smislu da ne drže mentorsku nastavu, iako su prisutni na nastavi, svakom ispitu, nastupu, projektu, koncertu, smotri, natjecanju, a često i na stručnim skupovima, na županijskoj, državnoj, ponekad i međunarodnoj razini - nisu pozvani u radne skupine za izradu zadataka za natjecanja, smotre i slično jer nisu mentori - nisu mentori studentima i pripravnicima - ne drže predavanja, radionice ili ogledne satove na školskoj, županijskoj ili državnoj razini, jer nema takvih za korepetitore, iako u njima često sudjeluju za druge imstrumente - nisu voditelji stručnog vijeća na školskoj, županijskoj ili državnoj razini jer takva ne postoje za korepetitore - sudjeluju i doprinose realizaciji projekata na školskoj, državnoj, ponekad i međunarodnoj razini, do sada bez mogućnosti napredovanja - ne sudjeluju u radu povjerenstava, radnih skupina i mentorskih timova jer nisu mentori Na sreću, korepetitori u okviru utvrđene satnice dio nastave rade kao profesori klavira, tako da na taj način mogu napredovati. Paradoks je da kao profesori mogu za svoj rad biti vrednovani i nagrađeni, a kao korepetitori, iako svakodnevno izloženi sudu struke i javnosti, samo usmeno vrednovani i bez mogućnosti napredovanja. Budući da se posao korepetitora sastoji od stručno-pedagoškog rada u učionici, dodatnog umjetničkog rada na pozornici te osobnog profesionalnog razvoja u skladu s cjeloživotnim razvojem kompetencija, molim nadležne da se Pravilnik prilagodi i omogući i ovoj grupaciji profesora mogućnost i način dostojnog institucionaliziranog usavršavanja, vrednovanja i nagrađivanja. Srdačan pozdrav! Linda Mravunac Fabijanić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
132 Jelena Plećaš PRAVILNIK , Članak 23. Nije prihvatljivo propisivati izvrsnim savjetnicima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanja u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
133 Jelena Plećaš PRAVILNIK , Članak 22. Nije prihvatljivo propisivati savjetnicima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanja u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
134 Jelena Plećaš PRAVILNIK , Članak 21. Nije prihvatljivo propisivati mentorima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanja u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
135 Emilija Dodig PRAVILNIK , Članak 28. Članak 28 Potrebno je odrediti neko prijelazno razdoblje od najmanje 3 godine za one koji uskoro trebaju pokrenuti postupak obnove zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
136 Marija Maras-Krivić PRAVILNIK Smatram da je broj bodova koji treba prikupiti prevelik i da je trebalo iznaći više kriterija za bodovanje rada u razredu. Ovako postavljen pravilnik će dovesti do tog da će nastavnici morati birati između posvećenog rada u razredu ili jurnjave za bodovima. Ne bih htjela ponavljati ono što je već više puta rečeno u komentarima ali doista ima mnogo nejasnoća tako da se nadam da će u konačnom pravilniku te nejasnoće i nepreciznosti biti ispravljene kako bi se izbjegla moguća različita tumačenja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
137 Jelena Plećaš PRAVILNIK , Članak 17. Bilo koja razina stečenog zvanja trebala bi biti trajna uz obvezu trajnog i kontinuiranog usavršavanja, te po želji napredovanja u viši stupanj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
138 Emilija Dodig PRAVILNIK , Članak 7. Članak 5; 6; 7; Umjesto potrebnih bodova za napredovanje 30/60/80 realno bi bilo odrediti 20/40/60 . U suprotnom Pravilnik je demotivirajući. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
139 Gordana Divić PRAVILNIK , Članak 31. Za kraj: Sviđa mi se ovaj obrazac na dnu - vrlo je kratak, za razliku od onih do sada. Ili griješim? Hoće li uz ovaj predloženi opet biti nekoliko stranica teksta (na 4 tiskanice)? I kako ćemo dokazivati vođenje školskih projekata i ostalih "događanja"? Hoće li biti dovoljna potvrda od škole? Hvala na uloženom trudu! Obzirom da smo se poprilično uključili u raspravu, vjerujem da će biti promjena u formuliranju članaka. U svakom slučaju, želim vam uspješan rad, a svima nama novi pravilnik, koji je stvarno potreban. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
140 Jelena Plećaš PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem izdvajanje kategorije koja bi se odnosila na umjetničke (glazbene i plesne) škole u kojoj bi se vrednovali nastupi na koncertima, doprinos korepetitora na koncertima, natjecanjima i sl. U velikom broju slučajeva, satnica korepetitora nesrazmjerna je količini posla i odgovornosti koje taj posao nosi, a dosad nije bila vrednovana ni na koji način. Također, mišljenja sam da bi se bodovi trebali priznavati iz oba područja (u ovom slučaju radi se o nastavniku klavira i korepetitoru). Postavlja se i pitanje vrednovanja online edukacija u zasebnoj kategoriji te obvezne kategorije "Unaprjeđenje rada škole". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
141 Emilija Dodig PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21; 22; 23; Predlažem izbrisati obvezu od najmanje 6/8/10 sati educiranja kolega, studenata itd. Predavanja i radionice se ionako dokazuju potvrdama sa stručnih usavršavanja i na taj se način boduju. Što ako netko nema priliku nekoga educirati? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
142 Marija Ugrin PRAVILNIK U našemu školstvu radi puno savjesnih, vrijednih i samozatajnih učitelja koji znaju da je izravan rad s učenicima prioritet u njihovom poslu pa i velik dio svoga slobodnoga vremena posvećuju upravo povećanju kvalitete odgojno obrazovnoga rada s učenicima. Međutim, prikupljanje bodova (kojih je u novom pravilniku baš previše) predstavlja gnjavažu na koju ne žele trošiti dragocjeno vrijeme pa ima naznaka da će odustajati i kolegice koje su već u zvanju, a o novima da i ne govorimo. Zar je to cilj? Ne mislim da su godine staža mjerilo kvalitete nečijega rada, ali znam da se dobar učitelj s godinama daje sve više, kako u radu tako i u odnosu s učenicima, roditeljima i kolegama i... ne „važe“ svoje radno vrijeme. Zato predlažem, ako već moramo obnavljati zvanje, da ta obveza prestaje nakon 30 godina staža. Svakako treba donijeti prijelazne odredbe kako bi svima bili (koliko toliko) ujednačeni uvjeti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
143 Goranka Ćulibrk PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. Kategorija aktivnosti - Mentorstvo studentima - obzirom na zahtjevnu pripremu, vođenje i trajanje prakse/vježbi mentorstvo studentima bi trebalo vrednovati po studentu, a ne po godini - vrednovanje kategorije mentorstva studentima treba povećati na 2 boda Kategorija - Predavanja i/ili radionice Hoće li uvođenje pozitivne evaluacije od strane sudionika značiti i kreiranje općeg obrasca? Kako će se vrednovati predavanja održana prije stupanja na snagu novog Pravilnika? Kategorija - Unaprjeđenje rada škole - osim vrednovanja rada u školskom timu za kvalitetu trebalo bi vrednovati i rad u timu za provedbu preventivnih programa. Goranka Ćulibrk, edukacijski rehabilitator Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
144 igor macuka PRAVILNIK , Članak 6. Broj potrebnih bodova je nastavniku teško ostvariv. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
145 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 5. Kod kontinuiranog profesionalnog razvoja predlažem da se djelatnicima koji su bili na duljem bolovanju zahtjev od 20 sati godišnje (100 sati u pet godina) proporcionalno umanji. Proporcionalno umanjenje predlažem i za zvanje savjetnika i izvrstnog savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
146 igor macuka PRAVILNIK , Članak 5. Smatram naziv zvanja "Izvrstan savjetnik" neprimjerenim. Mislim da je naziv "Viši savjetnik" primjereniji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
147 Blanka Runtić PRAVILNIK , Članak 4. Umjesto zvanja "izvrstan savjetnik" predlažem "viši savjetnik" jer kategoriju izvrsnosti zadovoljavaju i mentori i savjetnici. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
148 Marija Andrić PRAVILNIK , Članak 8. Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini (po projektu) se boduje, ali treba razmisliti i o vrednovanju razrednih projekata 1 bodom. Razredni projekti iziskuju isto pripreme , a neki traju i cijele godine , te u projekte budu uključeni i roditelji i članovi lokalne zajednice. Treba vrednovati i sudjelovanje u svim timovima u školi, a ne samo u onome za kvalitetu kojeg čine članovi koje imenuje ravnatelj jer tako neki mogu biti zakinuti, a drugi povlašteni. Bodovati treba i sudjelovanje u projektima drugih udruga (kulturne manifestacije, sportska natjecanja...) u lokalnoj sredini, gradu, županiji jer se u ime škole predstavlja škola i rad , a povezuje se i produbljuje međudjelovanje zajednice i društva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
149 Gordana Divić PRAVILNIK , Članak 23. 6, 8 i 10 sati godišnje stvarno jest malo previše. Možda da je 6, 8 i 10 sati tijekom trajanja mentorstva, savjetništva ... jer kad i imamo predavanja i izlaganja na školskim, županijskim ili državnim skupovima to ne traje više od pola sata po izlaganju ... kako tako skupiti toliko sati na godišnjoj razini? Ili mi svi to ne čitamo dobro, pa bi možda trebalo te stavke malo bolje objasniti. Na kakvo educiranje se tu misli? Ubrajaju li se i usputna razgovaranja - koja nisu potvrđena "crno na bijelo"? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
150 Smiljana Perić PRAVILNIK , Članka 27. Stari planovi i programi za predmet Informatika su ukinuti te je bez provedbe ekspirementalnog programa uveden novi kurikulum u sve razrede paralelno (a ne samo u 5. i 6. te 1. gimnazije). Nastavnici koji predaju predmet Informatika su cijelu godinu sudjelovali na edukacijama na Loomenu (Virtualna učionica - I. dio edukacije je trajao 76 sat), a uz to je bio i cijeli niz drugih oblika edukacije. Morali su osmisliti nove godišnje izvedbene kurikulume te potpuno promijeniti način rada u razredu (kao i nastavnici u eksperimentalnom programu Škola za život) no to se niti ne spominje, o njihovom nagrađivanju nema niti riječi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
151 Gordana Divić PRAVILNIK , Članak 22. Može li se u ovo " objaviti najmanje dva javno i besplatno dostupna digitalna obrazovna sadržaja ili stručna članka," ubrojiti objavljivanje uradaka na GeoGebra Tubeu, prezentacija na SlideShare ili na Google Disku, ...? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
152 Nada Meštrović PRAVILNIK Komentar na Čl. 2. Stručno pedagoški rad kojeg odgojno-obrazovni radnici ostvaruju u neposrednom radu s učenicima ili kolegama... dopuniti: učenicima, pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ili kolegama u organizaciji (...) Obrazloženje: Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici su u sustavu odgoja i obrazovanja RH . Nada Meštrović, stručna suradnica socijalni pedagog Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
153 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 28. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: čl. 28., stavak 4. - Ne razumijemo na koji način, tj. u kojem omjeru su mentor/savjetnik, koji su napredovali prema prijašnjem pravilniku, dužni izvršavati obveze propisane člankom 21. i 22. novoga Pravilnika. Nije svejedno koliko je vremena preostalo do isteka roka na koji su izabrani u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
154 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 22. Članci 21. 22. i 23. Stavak 1. 6, 8 i 10 sati prezahtjevno i nerealno! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
155 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 15. Obvezno očitovanje je bespotrebno. Tu mogućnost treba ostaviti samo u slučaju neslaganja s mišljenjem povjerenstva, ali ne i učiniti ga obveznim ako se radnik s njim slaže. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
156 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 21. Objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaja ili stručni članak - kako Pravilnik definira DOS? Netko može napraviti scenarij učenja, netko prezentaciju s tri slajda... Koji su kriteriji? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
157 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 14. Nigdje nije opisano na koji način će povjerenstvo biti osposobljavano i kako će se utvrditi da članovi povjerenstva mogu prosuđivati o usvojenosti ishoda za koje nisu razrađeni indikatori po razinama zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
158 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 20. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje sukladno odredbama ovoga Pravilnika stječe pravo i obvezu na rad dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva nadležnog za obrazovanje - treba definirati na što se to točno odnosi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
159 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 13. Potrebno je navesti kriterije za članove povjerenstva iz reda odgojno-obrazovnih djelatnika (ako ostane prijedlog na snazi).. Nije jasno na temelju kojih kriterija Predsjednik stručnog povjerenstva imenuje članove povjerenstva, jesu li plaćeni za uvid u stručno-pedagoški rad odnosno ulazi li im taj uvid u opis zaduženja i dr. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
160 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 18. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno - smatramo da bi svaku razinu napredovanja nakon što radnik bude DVA puta izabran u zvanje trebalo zadržati trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
161 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 12. U Članku 12. nisu navedeni rokovi koje treba poštivati MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
162 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 11. Odgojno-obrazovni djelatnik sam je odgovoran za podnošenje zahtjeva o napredovanju.On mora imati mogućnost pristupa navedenim bazama kako bi provjerio vodi li se za njega adekvatna dokumentacija u navedenim bazama. Jednako tako, morao bi biti upoznat s oblicima dokumentacije koja se o njemu u tim bazama vodi, kako bi znao da je sve uredno vođeno. Nije dovoljno da djelatnik dođe u tajništvo škole i da mu se kaže da je sve ok, a da mu Ministarstvo zahtjev odbije kao nepotpun. Što u takvoj situaciji? Tko je odgovoran za nastali propust i na koji način će tada odgovorna osoba odgovarati? Ukoliko je djelatnik sam za svoje napredovanje odgovoran on mora imati omogućen pristup svim bazama u kojima se vodi evidencija o njegovom usavršavanju. Nisu svi djelatnici koji bi to trebali obavljati ažurni, a učitelj ne može znati stanje svojeg dosijea ukoliko ga ne može prekontrolirati. Prijedlog: pristup bazi podataka djelatniku omogućen, ali ne i unos službenih podataka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
163 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 15. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Na odgovor i ocjenu Povjerenstva ne bi trebalo čekati 30 dana Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
164 Marija Andrić PRAVILNIK , Članak 25. Potrebno je navesti gdje se trebaju objavljivati digitalni obrazovni sadržaji koji će se vrednovati kao ispunjenje uvjeta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
165 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 13. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Stavak 2. dodati „ i biti iste struke za koju je podnesen zahtjev za napredovanje te da jedan član bude viši savjetnik iz AZOO/ASOO." Stavak 3. Brisati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
166 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 9. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Svakako u Povjerenstvo uključiti i više savjetnike AZOO-a Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
167 Ivana Turkalj PRAVILNIK Što će biti s učiteljima koji su na bolovanju dulje vrijeme (pr. radi prometne nesreće), a prije toga stekli su status mentora i radi bolovanja nisu bili u mogućnosti sudjelovati na stručnim usavršavanjima? Što će biti s takvim učiteljima kad se vrate s bolovanja ili dopusta? Predvidjeli ste kontinuirani profesionalni razvoj na godišnjoj razini (min 20 sati godišnje). Nije li to u startu onemogućavanje napredovanja takvim učiteljima? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
168 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 8. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Kategorija ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA - Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) - stručni suradnici ne moraju biti isključivo studenti učiteljskih i nastavničkih studija Kategorija PREDAVANJE I/ILI RADIONICA - Nigdje nije jasno definirano koliko radionica, predavanje ili primjer dobre prakse mora trajati da bi se vrednovalo navedenim brojem bodova - to će opet omogućiti savjetnicima ili povjerenstvu da odrede svoja pravila Nejasno je na koji način će se provoditi evaluacija predavanja, radionice ili oglednog sata, a posebno što se podrazumijeva pod pozitivnom evaluacijom? Kategorija ONLINE EDUKACIJE Sudjelovanje ili vođenje online edukacije - 5 sati = 1 bod, u slučaju duljeg trajanja 1 bod za svakih 10 sati edukacije - omogućiti zbrajanje online edukacija - npr. sudjelovanje u edukacijama od kojih jedna traje 6, a druga 4 sata - ostaviti mogućnost da za 5 sati dobijemo jedan bod, a da se ostali sati zbroje i također vrednuju (5 sati prve edukacije = 1 bod, 1 sat prve edukacije i 4 sata druge edukacije = 5 sati = 1 bod) Kategorija RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini); Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem regionalnoj ili državnoj razini (po godini) - bodovati rad predsjednika, potpredsjednika, članova upravnog odbora i tajnika Uz STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI Predlažemo da se uz stručne svakako navedu i znanstveni članci. Valjalo bi vrednovati i dodati rad u uredništvu časopisa, zbornika i sl... Kategorija PROJEKTI Priprema i pisanje projekta na državnoj razini i ostalim razinama, vođenje projekta - "propisati" potrebnu dokumentaciju kako bi se za taj rad dobio predviđeni broj bodova, a ne ostaviti otvoreno kako bi Povjerenstvo ili tko već opet donosilo svoja pravila. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
169 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 9. Imenuje li ministar samo jedno povjerenstvo od osam članova za cijelu državu?? Jedno povjerenstvo za sve predmete? Ili za svaki predmet novo povjerenstvo? U svakom slučaju - kakav je status tih članova povjerenstva iz prakse? Za svako izbivanje treba organizirati zamjenu. Gdje su u svemu tome AZOO i naši savjetnici? Mislim da dosadašnja praksa nije pokazala slabosti, unatoč možda nezadovoljstvu kolega koji nisu uspjeli napredovati u vanju nakon uvida u nastavu. Viši savjetnici AZOO su stručnjaci i vrlo kompetentni u poslu koji obavljaju. Predlažem da se ne mijenja način uvida, već da ostane kakav je bio do sad. Planirani stručnjaci (mada nije razvidno je li predlagač mislio ako imenuje 9 učitelja za cijelu RH??) bi ipak trebali proći neku edukaciju ako postaju članovi povjerenstva, što dodatno komplicira cijeli postupak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
170 Gordana Divić PRAVILNIK , Članak 8. Voljela bih da ovaj pravilnik negdje otvoreno kaže (ako mi je promaklo, ispričavam se), može li nastavnik koji predaje 2 i više predmeta, a naravno napreduje samo u jednom, "skupljati bodove" u svim predmetima koje predaje. Konkretno: ja sam jedina na školi koja predajem fiziku, ali predajem i matematiku te napredujem u matematici. Organiziram natjecanja i iz matematike i iz fizike. Vodim na županijska natjecanja učenike iz oba predmeta. Dosadašnja praksa (pojedinih viših savjetnika) je bila da se NE može priznati sudjelovanje u povjerenstvima (bilo školskim bilo županijskim) iz predmeta iz kojeg se ne napreduje (konkretno kod mene iz fizike). Također, nisu se priznavala vođenja projekata (odnosno organiziranja javnih događanja, izložbi i slično) iz područja fizike - jer sam napredovala u matematici. Možete li, molim vas, ovim pravilnikom izreći da se bodovi mogu skupljati iz svih predmeta koje predajemo, neovisno o predmetu u kojem napredujemo - jer, nije fer zanemariti nastavnikovu nastavu i rad u drugom području u kojem jednako tako mora biti izvrstan kao i u onom u kojem napreduje. Uredu je da taj nastavnik pazi kako bi ostvarivao uspjehe u području u kojem napreduje, ali ako mu je ono drugo područje zanemareno, taj je nastavnik demotiviran raditi projekte u tom području. (Ne govorim o nastavnom procesu, nego o izvannastavnom radu.) I samo da rečem svima onima koji nas koji napredujemo vide kao neke sumanute lovce na bodove: Mi bodove ne lovimo i ne zanemarujemo nastavu, nego sve radimo ekstra i trošimo hrpu vremena na dodatan rad. Zanemarujemo svoju slobodu i slobodno vrijeme, zanemarujemo svoje zdravlje - radimo za dobrobit učenika. Ako je država voljna nagraditi taj naš rad, zašto to nekome smeta?! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
171 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 5. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Nejasno je kako će se provjeriti usvojenost ishoda. Brisati u stavku 2. alineji 3. „ među kojima je obvezna kategorija „Unapređivanja rada škole“ sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.“, jer se time stavljaju u nepovoljan položaj oni koji ne mogu utjecati na zaduženja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
172 Ivana Turkalj PRAVILNIK Pozdravljam donošenje novog pravilnika o napredovanju, no mnogo je detalja propušteno i prepušteno samovolji tumačenja. Ovako nešto važno i veliko treba imati ozbiljnost rečenice i svih sadržaja, konkretiziranje tko ima obvezu a tko ima prava. Takvim načinom dopuštate da se rečenice različito tumače. 1. Što ukoliko osoba nema pravo na stručna usavršavanja u jednoj godini jer je na redu tek sljedeće godine radi financija koje škola u toj godini ne može za djelatnika izdvojiti kako bi mu platila barem kotizaciju sudjelovanja na stručnom usavršavanju? Niste predvidjeli obvezu stručnog usavršavanja kao pravo radnika, prepuštate samovolji takvu obvezu te će jedan djelatnik ostvariti pravo na 20+ sati stručnog usavršavanja, a drugi niti jedan sat u toj godini jer nema pravo od strane poslodavca biti poslan na takvo stručno usavršavanje. 2. Zašto je točno propisan broj prema godini (20 sati svake godine), a ukupno 100 sati kroz 5 godina? Propišite 100 sati kroz 5 godina. Ako djelatniku nije omogućeno stručno usavršavati se jedne godine od predviđenih pet, gubi mogućnost napredovanja? Nije jednako kada djelatnik ide na stručna usavršavanja o svom trošku iz Zagreba u Zagreb, iz Dubrovnika u Zagreb i iz Siska u Zagreb, iz Hrvatske Kostajnice u Zagreb i mogla bih tako redom. Nemaju sve škole mogućnost poslati svoje djelatnike, koji imaju volju, svake godine na stručna usavršavanja koliko je propisano. Ovakvim tumačenjem i propisom doći će do velike razlike napredovanja. 3. Djelatnici dislociranih škola neravnopravni su u odnosu na sve druge djelatnike. Koliko minimalno pravo ima učitelj sudjelovati na stručnom usavršavanju? Što ako ravnatelji ne dopuštaju svima stručno usavršavanje? Prepustili ste pravilnik samovoljnom tumačenju jer ne propisuje obvezu ravnatelja omogućiti svim djelatnicima stručno usavršavanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
173 Centar za mirovne studije PRAVILNIK , Članak 8. Podržavamo komentare drugih organizacija, pojedinaca i strukovnih organizacija koji navode kako je problematično što se Pravilnikom najvećim dijelom i najvišim bodovima boduju postignuća izvan nastave, tj postignuća koja nisu primarno vezana uz kvalitetno obavljanje posla sa svim učenicima i rad s učenicima na savladavanju ishoda u skladu s važećim obrazovnim kurikulumima. Događa se i da učiteljima koji odrađuju sve dodatne aktivnosti ne ostaje dovoljno vremena za kvalitetan rad u razredu. Iako smo mišljenja da nastavnici trebaju biti adekvatnije plaćeni za osnovni rad i nagrađeni za dodatan rad, smatramo kako ne odgovaraju sve kategorije aktivnosti svrsi da nastavnici steknu “odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja te potrebne pedagoške kompetencije” potrebne za kvalitetan rad u nastavi, već ih se prisiljava da, ako žele napredovati, uz posao u nastavi i birokratsko opterećenje preuzimaju brojne dodatne aktivnosti. Kontradiktornim se čini što najmanji broj bodova učitelji mogu dobiti kroz unaprjeđenje rada škole, dok im najveću priliku za napredovanje nudi izrada stručnih materijala, nastavnih materijala i drugih obrazovnih sadržaja. Predlažemo da se ovaj sustav bodovanja preispita u korist direktnog rada u razredu i njegova poboljšanja od čega korist ima najveći broj djece. Također, smatramo kako je potrebno i važno za razvoj škola i kompetencija učitelja i nastavnika predvidjeti bodovanje suradnje škola sa organizacijama civilnog društva i drugim ustanovama iz lokalne zajednice (poput znanstvenih institucija, domova za starije, dječjih domova, ustanova iz područja zdravstva i sl.). Kroz takve suradnje škole razvijaju suradnju s loklanom zajednicom i unaprjeđuju svoj rad te učenicima omogućuju sudjelovanje u raznim izvannastavnim aktivnostima čime potiču razvoj njihove građanske i socijalne kompetencije. Suradnja škola i lokalne zajednice je primjer dobre prakse u svim zemljama EU i doprinosi demokratizaciji rada škola i njihovom unaprijeđenju te smatramo propustom da ovaj važan segment rada škola nije prepoznat. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
174 Nada Meštrović PRAVILNIK , Članak 8. Komentar na čl 8. Kriteriji vrednovanja stručno - pedagoškog rada – Kategorija aktivnosti: Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija… Prijedlog: preoblikovati i dodati - svim studentima koji obavljaju studentsku praksu ili pripravnički staž u odgojno-obrazovnim ustanovama (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole). Obrazloženje: 1. U nacrtu Pravilnika nisu navedeni studenti Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i ostalih fakulteta iz redova stručnih suradnika, a čiji studenti odrađuju studentsku praksu i pripravnički staž u sustavu odgoja i obrazovanja. NAPOMENA Prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN102/2018) pomoćnici u nastavi i komunikacijski posrednici su u sustavu odgoja i obrazovanja u RH. Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici ostvaruju program za stjecanje kvalifikacije kojeg donosi Ministarstvo (čl. 9. st. 7. i 8. Pravilnika). Teorijsku i praktičnu edukaciju pomoćnicima u nastavi izvode stručnjaci (najčešće) iz redova stručnih suradnika preko predavanja /radionica, primjera dobre prakse i mentoriranja prakse. Prijedlog: U sustav kriterija vrednovanja stručno – pedagoškog rada uvrstiti: - mentorstvo pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima - poslovi koordinatora za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike (po godini projekta). Nada Meštrović, stručna suradnica – socijalni pedagog Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
175 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 4. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: - Izvrstan savjetnik - naziv treba mijenjati jer se pridjev "izvrstan" podrazumijeva za sve tri razine napredovanja, a ovako čini razliku između savjetnika koji valjda nije izvrstan i onoga koji to je. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
176 Centar za mirovne studije PRAVILNIK , Članak 2. Podržavamo stav drugih organizacija i pojedinaca kako je problematično što se Pravilnik poziva na Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje koji je 2016. godine donesen u obliku preporuke. Smatramo kako je važno da se Pravilnik bazira na važećim i razrađenim dokumentima koji su prošli sve potrebne procedure, te kako dokument koji ima funkciju “preporuke” u ovom slučaju ne može biti baza za određivanje kompetencija potrebnih za napredovanje u zvanju. Također, mišljenja smo kako Okvirom, pa onda i Pravilnikom nije iscrpljen popis potrebnih kvalifikacija za učitelje, budući Okvir nije usklađen niti ažuriran u skladu s trenutnim reformskim procesima u obrazovanju. Nejasno je iz priloženog koje sve edukacije ulaze u fond edukacija koje osiguravaju bodovanje potrebno za napredovanje. Radi li se samo o edukacijama i stručnim skupovima dostupnim u katalogu AZOO? Tko i na koji način osigurava i vrednuje ostvarivanje definiranih ishoda? Na koji način se vrednuje usvajanje drugih kompetencija nužnih za kvalitetno provođenje svakodnevnih aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
177 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 2. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Prikupljanje bodova je nespretan termin. "Prikupljanjem bodova" se ne iskazuje izvrsnost. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama navodi „sve se osobe odgovorne za poučavanje i učenje u osnovnoškolskome i srednjoškolskome obrazovanju nazivaju zajedničkim nazivom „učitelj“ što u našoj pedagoškoj praksi stvara problem jer je školski knjižničar stručni suradnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
178 Smiljana Perić PRAVILNIK , Članak 21. ◊ najmanje ... sati godišnje educirati .. Vrlo problematičan broj sati koje godišnje treba provesti educirajući druge. Kako se to evidentira? Što se sve smatra dijeljenjem primjera dobre prakse (ako podijelimo svoju pripremu sa jednim sustručnjakom računa li se to u sate. I koliko sati se može na to dobiti? ◊ pružati kolegijalnu podršku na školskoj .... Na koji način je predviđeno mjerenje vremena provedenog u pružanju kolegijalne podrške. ◊sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, .... Riječ projekt je previše općenita. Što se sve može računati u projekt? Je li projekt npr. izrada ukrasa za humanitarni sajam? Ima li to ikakve veze sa strukom? ◊ objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaja ili stručni članak, Treba li taj digitalni sadržaj biti recenziran i tko to radi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
179 Jelena Plećaš PRAVILNIK , Članak 5. Minimalan broj bodova za napredovanje je prevelik (povećanje od 400% u odnosu na "stari" pravilnik), mišljenja sam da bi bilo dovoljno povećati ga s dosadašnjih 7 na 20 bodova. Trebalo bi zamijeniti minimalni godišnji broj sati kontinuiranog profesionalnog razvoja s minimalnim ukupnim brojem sati. Uz to, na većini dosadašnjih potvrda sa stručnih skupova nije navedeno trajanje predavanja što bi moglo predstavljati problem kolegama koji se u skoroj budućnosti planiraju prijaviti ili obnoviti napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
180 Centar za mirovne studije PRAVILNIK Centar za mirovne studije podržava pokušaj poboljšanja sustava regulacije nagrađivanja i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju i učeničkim domovima, kao i sve druge pokušaje poboljšanja položaja i ugleda odgojno-obrazovnih radnika. Također, očekujemo donošenje dodatnih mjera koji će omogućiti odgojno obrazovnim radnicima jednak pristup aktivnostima potrebnim za ostvarivanje napredovanja u zvanju pri čemu posebno naglašavamo regionalne i lokalne nejednakosti po pitanju radnih uvjeta i prilika za učitelje. Smatramo kako je za kvalitetno donošenje javnih politika nužan dijalog sa svim ključnim dionicima te ističemo kako je zabrinjavajuće da je, u donošenju ovog pravilnika, institut socijalnog dijaloga zanemaren. U tom smislu, podržavamo prigovore sindikata i drugih udruženja. Problematičnim smatramo što cijeli pravilnik pri kriterijima bodovanja radno iskustvo mjeri “mirovinskim stažom”. Ovako formulirane odredbe Pravilnika u nepovoljan položaj stavljaju mlade radnike koji su i najizloženiji prekarnim oblicima rada. Riječ je o radnicima koji često rade na nepunu satnicu, u više škola, po zamjenama. S obzirom na to da je upravo Hrvatska država koja prednjači po broju mladih koji su zaposleni putem nekog od nesigurnih oblika rada, ovu formulaciju potrebno je promijeniti u cijelom tekstu Pravilnika tako da pruža priliku za napredovanje svim kadrovima koji predano obavljaju svoj posao i ostvaruju potrebne bodove. Ista argumentacija stoji i za radnike zaposlene u ruralnim dijelovima Hrvatske koji imaju problema s popunjavanjem satnice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
181 Marija Andrić PRAVILNIK Poštovani, Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja i nastavnika bi trebao biti zaseban dokument jer ravnatelji i stručni suradnici rade poslove koji zahtijevaju drugačiji pristup, pa tako i način vrednovanja zahtijeva drugačiji pristup. Smatram da je prevelik broj bodova za pojedina stupnjevanja u napredovanju. Povećanje broja bodova istodobno znači i puno veći broj aktivnosti, iako je predloženo više aktivnosti koje se boduju. Previše je i predviđenih sati mentora, savjetnika i viših savjetnika za edukaciju drugih. Bojim se da će se nastavnici željni napredovanja morati koncentrirati samo na skupljanje bodova a manje na kvalitetu nastave. Tko će osigurati toliko sati svim mentorima i savjetnicima u jednoj školi, ako ih ima više. Često bismo se morali sastajati i educirati međusobno kako bismo ispunili zahtjevne brojke bodovanja.Mislim da se na ovome svakako treba poraditi. Također smatram da nastavnik koji je jednom napredovao u zvanje ne bi trebao nakon 5 godina gubiti to zvanje. Zvanje koje je stečeno, trebalo bi omogućiti samo daljnji napredak. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
182 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK , Članak 1. SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Smatramo da treba razdvojiti pravilnik o napredovanju od onog o nagrađivanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
183 Nikica Grabovac-Vujasić PRAVILNIK Poštovani Mišljenja sam da nemaju svi nastavnici mogućnost biti mentorima studenata jer naše škole nisu u velikim gradovima niti baš imamo zainteresiranih za naše profile zvanja. Pretjerano sakupljanje bodova izvan same nastave vrlo lako može dovesti do smanjene kvalitete te iste nastave koja bi nam svima trebala biti na prvom mjestu. Predlažem da se smanji broj bodova potrebnih za napredovanje te da umjesto teksta "najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, piše: "najmanje 20 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija".Razlog tome je da ne postoje jednaki uvjeti rada, ne mogu svi ići na usavršavanja na državnoj razini, nemaju svi odlikaše u razredima te nadarene učenike za natjecanja...Predloženih 30 bodova je previše. Smatram da je nekomu tko je već položio za mentora nepotrebno dolaziti 2 sata na nastavu jer sam mišljenja da sakupljeni dokazi dovoljno govore o radu nastavnika. Mislim da bi se za daljnje napredovanje samo dokazi koje individualno šaljemo trebali pregledavati. Drago mi je da će se u slučaju duže opravdane odsutnosti djelatnika moći produžiti trajanje zvanja. Smatram da bi trebalo omogućiti ranije stjecanje trajnoga zvanja, npr. nakon 25 ili 30 godina staža. Također smatram da bi se zvanje trebalo moći zadržati nakon drugog promoviranja u isto zvanje, a ne nakon trećeg. Mislim da bi bilo dovoljno kao obvezu mentora imati najmanje 2 sata godišnje educiranja drugih, kao obvezu savjetnika 4, a kao obvezu izvrsnog savjetnika 6 sati godišnje. Smatram pretjeranim 6, 8, odnosno 10 sati godišnje. S obzirom na broj sastanaka, seminara, konferencija i ostalih oblika edukacija na kojima nastavnici uopće, osobito s obzirom na financijska sredstva, mogu sudjelovati, u stvarnosti bi bilo nemoguće izvršiti obveze u navedenome broju sati godišnje. Pravilnik o napredovanju bi trebao nastavnike dodatno motivirati u njihovom radu, a ovaj novi bodovni prag ide u suprotnom smjeru. Mislim da to nikako nije dobar put u promjenama na bolje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
184 Gordana Šutej, predsjednica Sekcije za školske knjižnice HKD-a PRAVILNIK SEKCIJA ZA ŠKOLSKE KNJIŽNICE HRVATSKOG KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA: Smatramo da treba omogućiti napredovanje svim odgojno-obrazovnim djelatnicima po istim uvjetima, što znači da bi novi Pravilnik trebao sadržavati posebna poglavlja za ravnatelje, stručne suradnike (posebno za pedagoge, posebno za knjižničare, posebno za psihologe…), učitelje itd. jer je i djelokrug rada različit. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
185 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 7. Smatram da je minimalan broj bodova za napredovanje prevelik, pogotovo za učitelje razredne nastave. 1.Prijedlog: razgraničiti napredovanje prema kategorijama- zanimanjima: učitelji RN, predmetni učitelji, stručni suradnici, ravnatelji- jer nemamo svi iste poslove ni zaduženja. Osim toga učitelji razredne nastave četiri godine imaju iste učenike, ma kakav njihov intelektiualni status bio (nemaju svi darovite učenike koji će u četiri godine dospjeti na najvišu razinu natjecanja, za RN županijska). Nije isto imati 90ak učenika s kojima raditi (učitelji predmetne nastave) ili 9 - 30 učenika u RN. Vrednuje se samo rad s darovitima (takmičenja) ,a nigdje se ne vidi uloženi rad sa učenicima koji imaju različite poteškoće (a za to još uvijek zbog razno raznih razloga ne mogu ishoditi dokumentaciju za primjereni oblik obrazovanja), koji se svakdnevno integriraju, te se za rad s njima učitelji moraju educirati na individualnoj razini. Premalo je vrednovan rad sa učenicima u nastavi, a prenaglašen rad izvan nastave. Temeljni posao se gubi iz vida u napredovanju. 2. Prijedlog: smanjiti ukupan broj bodova za svako predloženo zvanje, jer je definitivno prevelik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
186 Učiteljski fakultet u Zagrebu PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih 10 sati edukacije). Molim dodati i sudjelovanje u online edukaciji koje organiziraju ustanove za inicijalno i cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika (Fakulteti) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
187 Karmen Toić Dlačić PRAVILNIK Pozdravljam donošenje novog pravilnika. Sviđa mi se detaljna razrada po kategorijama. Pozdravljam i uvođenje treće kategorije izvrsni savjetnik. Iako koeficijenti nisu tema ovog pravilnika, upozorila bih da je potrebno i ovdje voditi brigu o dignitetu učitelja na način da učitelji koji obnavljaju svoje napredovanje ne padnu u plaći. Nakon svih degradacija ne bi bilo dobro da se ovdje dogodi još jedna. Dakle, mentori i savjetnici bi morali ostati barem na istoj plaći kao i do sad i za treću kategoriju uvesti koeficijent koji je visi od postojećih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
188 Adrijana Leko PRAVILNIK , Članak 8. Navedeni članak 8. trebalo bi razdvojiti na način da napisani dio "Vrednovanje dijela stručno-pedagoškog rada odgojno-obrazovnog radnika za ispunjavanje uvjeta izvrsnosti boduje se prema kriterijima podijeljenim u kategorije" uz navedene kategorije u tablici budu označene (1). Dodati ispod tekst pod (2) Navedene kategorije odgojno-obrazovni radnik dokazuje: ... Ovdje smatram da je potrebno navesti načine dokazivanja stjecanja bodova te pri tome posebno naglasiti koja kategorija se vrednuje potvrdom škole, agencije, organizacije ili bilo koji drugi oblik dokazivanja prava na bodove. Navedeni tekst dopune bio bi koristan kako bismo u svim nivoima obrazovanja kao i u svim dijelovima Republike Hrvatske svi odgojno-obrazovni djelatnici bili vrednovani na isti način koji bi bio transparentan. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
189 Učiteljski fakultet u Zagrebu PRAVILNIK , Članak 14. Prije ovog Pravilnika potrebno je utvrditi koje su kompetencije potrebne za stjecanje prve licence i relicenciranje, a tek potom kriteriji izvrsnosti koji se priznaju i vrednuju. Pravilnik navodi da je potrebno dokazati usvojenost minimalno pet ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, no kako sve ishode nije moguće opažati tijekom uvida u nastavu (što je predviđeno prijedlogom) nije jasno kako će se provjeriti usvojenost i takvih ishoda. Iako se pri procjeni se služi Okvirom, izbačene su kategorije koje u okviru postoje kao uvjeti. Nejasno je na koji će se način provjeriti te kako dokazati usvojenost ishoda učenja prema Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Prije same primjene Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje potrebno je provesti edukaciju onih koji će procjenjivati ostvarenih ishoda. Tko je zadužen za njihovu edukaciju? Smatramo da je Okvir potrebno prilagoditi u instrument za praćenje čime bi se jasno naznačilo koje ishode je moguće pratiti te kako se boduju. Predlažemo da se za svako od područja i/ili ishoda definira predviđena razina usvojenosti za svaku od razina napredovanja. No, napominjemo da je dokument u pitanju okvir standarda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
190 Smiljana Perić PRAVILNIK , Članak 18. Dopunila bih s rečenicom "(3) Odgojno-obrazovni radnik kojem treba manje od 5 godina mirovinskog staža do starosne mirovine stečeno zvanje zadržava trajno. Isto tako bih ostavila samo "(2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža stečeno zvanje zadržava trajno. Izbacila bih riječi "u obrazovanju". Zar nastavnici, mentori i savjetnici s više od 60 godina života (a to znači i puno godina u obrazovanju) nisu zaslužili da to zvanje steknu trajno i da ne moraju nekoliko mjeseci prije starosne mirovine prolaziti kroz cijeli proces obnove zvanja čak i ako nemaju 35 godina staža u obrazovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
191 Učiteljski fakultet u Zagrebu PRAVILNIK , Članak 8. Za uvjet: "Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini)" predloženo je bodovanje od samo jednog boda. Međutim, rad sa studentima iziskuje osjetan vremenski angažman i trud pri izradi i analizi njihovih priprema za nastavu, savjetovanju metodičkih koraka i postupaka, upoznavanju studenata s općim funkcioniranjem škole (ustroj, ovlasti, dužnosti, e-Dnevnik itd. i npr. rad s učenicima s teškoćama, sastavljanje i izrada planova te zadataka za vježbanje i ispita znanja, vrednovanje postignuća, pripremanje nastave, organizacija konkretnog sata itd. Stoga smo mišljenja da je ovu stavku potrebno bodovati s minimalno 2 boda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
192 Jelena Plećaš PRAVILNIK , Članak 1. Navedene kategorije zvanja ne mogu imati jedinstveni pravilnik o napredovanju zbog specifičnosti koje svaka od njih nosi. Uz razdvajanje kategorija aktivnosti za pojedino zvanje, predlažem uvođenje vredovanja umjetničkog rada odgojno-obrazovnih radnika u umjetničkim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
193 Učiteljski fakultet u Zagrebu PRAVILNIK Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja i nastavnika treba biti zaseban dokument. Ravnatelji i stručni suradnici rade poslove koji zahtijevaju drugačiji pristup. Prije donošenja Pravilnika potrebno je utvrditi koja je uloga Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koje prema Zakonima po kojima su osnovane imaju glavnu ulogu u praćenju, vrednovanju i napredovanju učitelja i stručnih suradnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
194 Gordana Cecić-Sule PRAVILNIK Poštovani, Ovakav prijedlog Pravilnika stavlja naglasak na izvannastavni rad i „prikupljanje bodova za napredovanje“ čime je predlagač izrijekom naznačio da neposredni odgojno obrazovni rad nije važan. Potiču se dakle ambiciozni i uporni učitelji i nastavnici da sakupljaju bodove za napredovanje, dok su učenici u drugom planu i od tog izvannastavnog rada svog učitelja/nastavnika prečesto imaju ili imat će vrlo malo ili nimalo koristi. Mišljenja sam da bi valjalo razraditi standarde kvalitete neposrednog odgojno obrazovno rada ili ih barem potvrditi i prihvatiti jer je postojeći Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama samo preporuka. Nadalje Pravilnik predviđa nagrađivanje(po upitnim kriterijima) samo najboljih/izvrsnih…što je s ostalim učiteljima/nastavnicima/stručnim suradnicima… koji najveći dio svog radnog vijeka odrađuju minimum svojih radnih obveza, a neki čak ni to upropaštavajući generacije učenika. Gdje je tu načelo jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike ili ni to nije važno? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
195 Željka Poleksić PRAVILNIK Iščitavajući ovaj prijedlog stekla sam utisak: 1. izvannastavne aktivnosti su važnije od nastave 2. pokušava se uvesti plaćanje po normi umjesto plaćanja po satnici. Poslodavci s razlogom izbjegavaju plaćanje po normi čak i kad je moguće prebrojiti proizvode/usluge. 3. trenutno u sustavu rade izuzetno kvalitetni ljudi koji nisu željeli prolaziti proceduru dokazivanja svoje kvalitete a ovim pravilnikom će se obeshrabriti i oni koji su trenutno mentori/savjetnici a ustrajati će oni i inače posvećeni uglavnom samopromociji 4. nastavnici će se pretvoriti u "skupljače bodova" a to valjda nije bio cilj 5. smanjiti stroškove za plaće; iskreno se nadam kako to nije cilj. Predlažem odbacivanje ovog nacrta pravilnika i kreiranje novog, jednostavnijeg i kraćeg. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
196 Smiljana Perić PRAVILNIK , Članak 14. Utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama.. Potpuno nejasno. Tko i što treba utvrditi i na temelju kojih kriterija? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
197 Ivanka Osmak PRAVILNIK , Članak 8. Slažem se sa kolegama koji su predložili da bi rad sa studentima trebalo nagraditi sa više bodova jer taj rad iziskuje i jako puno truda, a 1 bod godišnje je uistinu premalo. Također smatram da bi trebalo jasnije postaviti kriterije za organizaciju javnih priredbi u školi, kao i način kako će se sudjelovanje ili organizacija istih dokazivati (tko treba o tome izdati potvrdu?). Moglo bi se razmisliti i o bodovanju izvanučioničke ili terenske nastave, suradnju sa lokalnom zajednicom , a isto tako smatram da je prevelik naglasak u prijedlogu novoga Pravilnika stavljen na izvanškolske aktivnosti i da se dijelom zanemaruje kvaliteta redovne nastave jer bismo upravo u tome dijelu trebali biti najstručniji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
198 Tamara Janković PRAVILNIK , Članak 17. Članak 17. (2) Trebalo bi se uzeti u obzir da svi navedeni rokovi poput ovoga iz stavka (3) ne mogu vrijediti za učitelje koji su trenutno u trajanju određenog zvanja, a novi Pravilnik za koji nisu mogli znati, može uskoro biti u primjeni. Takvih situacija ima dosta (kao i samo bodovanje ili broj sati potrebnih za obnovu napredovanja) te bi u takvim slučajevima ministarstvo trebalo biti fleksibilno kao i kod svake primjene novih pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
199 Smiljana Perić PRAVILNIK , Članak 8. 1. U rečenici "Predavanje, radionica ili ogledni sat ... do dva suautora" nejasno je odnosi li se to na autora i još dva suautora ili je to ukupno 2 autora. Ako dva koautora održe ogledni sat u trajanju od 10 - 15 minuta dobit će bodove, a 4 (ko)autora koji održe radionicu za 100 polaznika u trajanju od 4 sata neće. Znači li to da takva radionica nije zaslužila niti jedan bod? 2. Sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih 10 sati edukacije) - odnosi li se to na edukaciju na Loomenu?. Što će se dogoditi ako se nakon nekoliko godina broj novih radionica se smanji, a sve stare smo već odradili pa ne budemo imali mogućnost skupiti dovoljan broj novih edukacija? 3. Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja ... Pitanje - što se smatra relevantnim mjestom za objavljivanje, osobna web stranica, blog ili nešto treće. Trebaju li ti materijali proći recenziju i ako trebaju tko treba organizirati i platiti recenzente 4. Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini (po projektu).. Što se sve smatra projektom na npr. školskoj razini? 5. Sudjelovanje u eksperimentalnom programu u skladu sa ZOO (po šk. godini) Zbog čega sudjelovanju e eksperimetalnom programu nosi 4 boda, a k tome ti nastavnici već dobivaju i veću plaću? Npr. za predmet Informatika je donesen novi kurikulum bez eksperimentalne faze. Nastavnici informatike već ove godine trebaju raditi na isti način kao i u eksperimantalnom programu, ali jedni za to dobivaju 4 boda, a nastavnici informatike koji već provode novi kurikulum niti jedan! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
200 Draženka Kolonić PRAVILNIK , Članak 18. Članak 18. Bilo koja razina stečenog zvanja trebala bi biti trajna uz obavezu permanentnog usavršavanja, te po želji napredovanja u viši stupanj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
201 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 8. - nisu vrednovani voditelji preventivnih programa - izvoditelji preventivnih programa u trajanju od barem 10 sati trebaju biti vrednovani - nije vrednovan rad tima za profesionalno usmjeravanje učenika u srednjim strukovnim školama koje aktivno rade na promoviranju deficitarnih zanimanja, posebice onih trogodišnjih (izrada letaka, prezentacije po osnovnim školama, suradnja sa poslodavcima, Obrtničkom komorom...) - izvanškolski neposredan odgojno obrazovni rad s djecom s teškoćama i nadarenim učenicima treba biti proširen na neposredan rad sa svom djecom koja imaju rizik u psihosocijalnom razvoju (npr. rad u Centrima za socijalnu skrb) - dodatno trebaju biti vrednovani stručni suradnici koji rade s djecom s teškoćama u razvoju ako škola posjeduje znatan broj takve djece, a ako škola nema zaposlenog stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila (moja škola ima 86 takvih programa plus posebni razredni odjel, a nemamo defektologa) - izvanškolski neposredan rad kojem ne cilj osnaživanje roditeljskih vještina treba biti vrednovan - satovi u online edukacijama se trebaju zbrajati, a potrebno je vrednovati i aktivno sudjelovanje u radionicama koje se odvijaju uživo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
202 Draženka Kolonić PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. (2) Broj bodova za napredovanje je prevelik. Učitelji razredne nastave ga teško mogu dostići budući da nemaju prilike sudjelovati na natjecanjima iznad županijske razine jer su ukinuta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
203 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 16. Prije je postojao samo savjetnik, sada postoji tročlano stručno povjerenstvo. Mislim da je to dobro, jer su neke kolege bili neopravdano zakinuti zbog samovolje pojedinih savjetnika. Nije mi jasna funkcija posebnog povjerenstva za napredovanje koje očito može osporiti odluku stručnog povjerenstva koja jedina direktno pokušava shvatiti tko je dobar djelatnik koji zaslužuje povišicu. Može li Ministar osporiti nešto što je već prošlo kroz 12 ruku? Nakon što povjerenstvo za napredovanje već odluči da je djelatnik ostvario uvjete za napredovanje, a zapravo je i prije njih stručno povjerenstvo to odlučilo? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
204 Zlatka Markučič PRAVILNIK , Članak 8. Kod predavanja i radionica posebice na međužupanijskoj i državnoj razini gdje u pravilu imamo veći broj polaznika nije jasna situacija ako u pripremi i provedbi sudjeluje više od dva suautora, je li onda takve radionice ne donose bodove ili donose manje bodova. Naravno takve radionice se onda održavaju u različitim prostorima, ali pripremu može raditi veća grupa ljudi. Što se tiče mentortva studentima, mislim da je tu velika razlika od studija do studija, neki studenti su prisutni na nastavi i preko 60 sati te drže i više od 10 sati nastave, a neki su samo 10 sati prisutni i održe jedan ili dva ogledna sata. U svakom slučaju predlažem da se ova kategorija vrednuje po studentu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
205 Gordana Radić Labinjan PRAVILNIK Poštovani, Pozdravljam donošenje novog pravilnika o napredovanju. Smatram, međutim, da je broj bodova za napredovanje (prema članku 5. 6. i 7.) previsok. Kao i mnogi kolege mislim da bi trebalo omogući prijelazni rok za sve one koji su već u sustavu, tj. trebaju obnavljati imenovanja za godinu dana, dvije ili tri. Previše je i predviđenih sati mentora, savjetnika i viših savjetnika za edukaciju drugih. Bojim se da će se nastavnici željni napredovanja morati koncentrirati samo na skupljanje bodova a manje na kvalitetu nastave. Također se ne slažem sa prijedlogom iz članka 21. za mentora da mora za vrijeme trajanja sudjelovati u najmanje jednom projektu godišnje. Predlažem da se izbriše " dužan je", a zamijeni možda izrazom "poželjno je". Nismo svi jednako u mogućnosti ostvarivati projekte. Pravilnikom ne vidim puno mogućnosti za ostvarivanje bodova u neposrednom stručno-pedagoškom radu, a previše se, držim, insistira na raznim online sadržajima i upravo na projektima. Problem vidim i u dužnostima koje mentor treba obavljati za vrijeme trajanja zvanja. Članak 21. Prevelik je broj od najmanje 6 sati godišnje educiranja kolega. Radim u kolektivu gdje ima već broj kolega već stečenog zvanja mentora i savjetnika. Koliko bismo se sati morali svi međusobno educirati kako bismo ispunili zahtjevne brojke i koliko bi to trajalo? Mislim da se na ovome svakako treba poraditi. Je li potreban uvid povjerenstva na 2 nastavna sata za obnovu već jednom stečenog zvanja? Također smatram da nastavnik koji je jednom napredovao u zvanje ne bi trebao nakon 5 godina gubiti to zvanje. Zvanje koje je stečeno, trebalo bi omogućiti samo daljnji napredak. Takav je slučaj u napredovanjima u mnogim drugim javnim i državnim službama u RH. Stečena bi zvanja trebala biti trajna jer su zvanja stečena radom, a taj rad donosi trajne vrijednosti. Pravilnik propisuje obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje, a nigdje se ne spominju prava koja se ostvaruju s napredovanjem. Njih svakako treba uvrstiti u pravilnik i jasno definirati. Pozdrav Gordana Radić Labinjan Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
206 Zlatka Markučič PRAVILNIK , Članak 21. Komentar na članke 21., 22. i 23. Jasna mi je potreba propisivanja obveza za učitelje koji su napredovali u neko od zvanja, no za vjerovati je da će svaki kolega koji je napredovao u neku od razina zvanja željeti zadržati ili unaprijediti svoj status te će već samim time što mora prikupiti bodove odrađivati većinu od ovoga što je navedeno pod obvezama. Nadalje, postavlja se pitanje što će se dogoditi ako učitelj u zvanju ne odradi sve što je propisano ovim člancima, hoće li mu nakon prve godine biti uskraćeno zvanje ili će se nakon pet godina sve vrednovati kroz nove bodove itd. U osnovi mislim da ovakvo propisivanje obveza je nepotrebno. Ako se već stvarno moraju propisati obveze treba jako voditi računa o stvarnim mogućnostima njihova ostvarivanja za kolege u raznim strukama i raznim područjima RH. Propisivanje i normiranje nekih aktivnosti na godišnjoj razini je vrlo nezahvalno i ako se takovo normiranje čini onda neka bude na petogodišnjoj razini. Mislim da zahtijevati od učitelja da nešto moraju besplatno objaviti nije dobro iako u praksi većinom i objavljujemo besplatno, ali to propisati… Broj sati educiranja i davanja kolegijalne podrške itd. je teško mjerljivo a pogotovo ne u satima. Sudjelovanje u projektima, u pravilu ne ovisi samo mentorima, savjetnicima već o spremnosti škole da sudjeluje u projektu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
207 Eda Rimanic PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem: 1) pristupiti ovom članku puno ozbiljnije i pametnije 2) razdijeliti bodovanje na kategorije: a) razredna nastava b) predmetna nastava c) glazbena i plesna škola/umjetničke škole d) odgajatelji c) ravnatelji - svako od navedenih zanimanja u obrazovnom sustavu ima svoje specifičnosti, ovim prijedlogom nemoguće je svim skupinama pravedno steći bodove - neke stavke unutar bodovanja većini je gotovo nemoguće ostvariti (npr. sudjelovanje u raznim radnim skupinama, sudjelovanje u stručnim povjerenstvima, rad u povjerenstvima, itd.) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
208 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 19. Zanima me od kojeg datuma počinje teći rok u kojem se sakupljaju bodovi za obnovu stečenoga zvanja ili napredovanja na sljedeću razinu? Konkretno, moja škola je zahtjev za stjecanjem zvanja mentora poslala u veljači 2017, neposredni uvid u rad bio je u studenom 2017., a promocija u prosincu 2017. Bilo bi pravedno da taj rok teče od veljače 2017. odnosno datuma od kad je škola poslala zahtjev jer se ispostavilo da je zahtjev bio opravdan pa je na kraju i odobren. Ako taj uvjet nije zadovoljen u ovom konkretnom slučaju neopravdano se u obzir ne uzima 10 mjeseci rada u školi. U nekim drugim slučajevima pojedinci su od uvida u njegov rad pa do promocije čekali i do godine dana što bi značilo da se u navedenom primjeru u obzir ne bi uzelo skoro 2 godine njihovog rada u školi! U Tiskanici NA-3 smo kronološki navodili aktivnosti koje su se bodovale u postupku napredovanja. Kronološki prva sljedeća aktivnost u sljedećem postupku napredovanja, a koja dolazi poslije zadnje navedene u Tiskanici NA-3 u prijašnjem postupku napredovanja bi trebala biti odmah bodovana! Rok od 5 godina za obnovu ili sljedeće napredovanje bi trebao teći od dana potvrde ministra prijašnjeg napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
209 Brankica Tepeš PRAVILNIK Poštovani U kategoriji Unapređenje rada škole boduje se samo rad u Timu za kvalitetu. Škole imaju puno više timova koji pridonose unapređivanju rada škole pa predlažem da se i to uzme u obzir. Previše je predviđenih sati mentora , savjetnika i viših savjetnika za edukaciju drugih kolega ( fizički nemoguće provesti ) Puno (previše ) je postavljenih kriterija , a trebala bi se najviše vrednovati uspješnost rada s učenicima. Smatram da bi veći naglasak trebalo staviti na kvalitetu izvođenja same nastave. Nisu svi učitelji u istoj poziciji. Više od 60 % edukacija je organizirano u Zagrebu ili na moru . Članak 27. izbrisati. Netko tko radi u eksperimentalnom programu ne znači da radi dobro već znači da se zatekao u ustanovi koja provodi neki program eksperimentalno ( to ne potvrđuje kvalitetu nastavnika ). Zvanja trebaju biti trajna, ali tako da je omogućeno nastavniku napredovanje u više zvanje čim za to ostvari uvjete. Ravnatelj škole mora pratiti rad učitelja te može zatražiti oduzimanje zvanja nastavniku koji ne odrađuje posao u skladu s Zakonom. U kriterije za napredovanje svakako valja uvrstiti i organizaciju i vođenje terenske nastave. Nemaju svi učitelji mogućnost biti mentorima studenata jer naše škole nisu u velikim gradovima . Mišljenja sam da Pravilnik sadrži previše zaduženja i kategorija koje mnogi neće moći zadovoljiti jer su učitelji u malim i udaljenim seoskim sredinama. Pretjerano sakupljanje bodova izvan same nastave vrlo lako može dovesti do smanjene kvalitete te iste nastave koja bi nam svima trebala biti na prvom mjestu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
210 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 28. Svi koji su napredovanje ostvarili prema starome Pravilniku su stavljeni u neravnopravni položaj u odnosu na pojedince koji bodove tek počinju sakupljati prema novome Pravilniku. Ovo bi se moglo riješiti proporcionalnim smanjenjem broja bodova potrebnih za obnovu zvanja ili napredovanja na sljedeće zvanje. Npr. ako se ovakav Pravilnik usvoji u travnju 2019., a prijašnji zahtjev za napredovanjem koji je na kraju i odobren je poslan u travnju 2016., pojedinac je 3 godine (36 mjeseci) sakupljao bodove prema starom Pravilniku (bilo bi pravedno da se bodovi za sljedeće napredovanje počinju sakupljati već od datuma slanja zahtjeva za napredovanjem koji je na kraju i odobren). Ako je Ministar prijašnji zahtjev za napredovanje nakon uvida u rad konačno odobrio u prosincu 2016. pojedinac sljedeći zahtjev mora predati najkasnije 120 dana prije prosinca 2021. odnosno do kolovoza 2021. Od travnja 2019. kad je usvojen novi Pravilnik do kolovoza 2021. je proteklo 2 godine i 4 mjeseca (28 mjeseci) kad je pojedinac sakupljao bodove prema novome Pravilniku. Ako pojedinac obnavlja savjetništvo imao je dakle ukupno 64 mjeseca za sakupljanje bodova, a samo 28 mjeseci odnosno 1/3 ukupnog perioda za sakupljanje bodova prema novome Pravilniku. Dakle, u 28 mjeseci broj bodova potrebnih za obnovu zvanja savjetnika trebao bi biti 60/3 odnosno 20 bodova. Ostalih 2/3 vremena bodove je sakupljao prema starom Pravilniku i prema njemu treba imati minimalno 15 bodova. Pošto se stari i novi Pravilnik ne mogu uspoređivati jer su drugačije postavljeni kriteriji bodovanja, bilo bi potrebno ostvariti 20 bodova prema novome Pravilniku (u 5 kategorija) i 15 bodova prema starom Pravilniku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
211 Eda Rimanic PRAVILNIK , Članak 6. Predlažem: - ukinuti uvjet godina mirovinskog staža (10 godina) - omogućiti napredovanje mentoru u višu kategoriji čim za to ima uvjete - smanjiti broj bodova sa 60 na najviše 40 bodova, izbaciti minimalan broj kategorija (uvjeti u školama nisu za sve jednaki) - apsolutno prevelik ukupan broj sati u okviru kontinuiranog profesionalnog razvoja - 15h godišnje je realno uz postojeću dinamiku stručnih usavršavanja i seminara - umjesto obnavljanja zvanja uvesti trajno zvanje jednom kad je stečeno Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
212 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članka 27. ŽSV pedagoga osnovnih škola Članak izbrisati jer stavlja u neravnopravan položaj odgojno-obrazovne radnike koji ne sudjeluju u eksperimentalnom programu, a i one koji sudjeluju diskriminira jer različito vrednuje one koji izvode neposredni odgojno obrazovni rad, one koji pružaju podršku i ravnatelje koji vode školu. Kojim kriterijima se vrednuje doprinos svake skupine? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
213 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 21. ŽSV pedagoga Izbrisati „pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online)“. Što znači "kolegijalna podrška" i kako je vrednovati? Izbaciti obvezu osobama koje su napredovale da moraju jednom na godinu sudjelovati u najmanje jednom projektu (čl. 21., 22. i 23.), tim više što je u članku 8. sudjelovanje u projektima već vrednovano. Izbrisati odredbu objave besplatnog i javno dostupnog digitalnog obrazovnog sadržaja kojega bi trebalo objaviti na nekom portalu. Ovo je već vrednovano u članku 8. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
214 Zlatka Markučič PRAVILNIK , Članak 8. Vezano za kategoriju Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i propravnicima: Sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju i/ili provedbu natjecanja na školskoj, županijskoj i državnoj razini– smatram da bi trebalo drugačije bodovati rad predsjednika povjerenstva na školskoj razini, tajnika ili odgovorne osobe na županijskoj razini odnosno voditelja pojedine kategorije na državnoj razini od ostalih članova povjerenstva jer te osobe imaju veću odgovornost, ali i puno veći teret organizacije i provedbe samog natjecanja. Vezano za aktivnost: unaprijeđenje rada škole: Iz navedenih aktivnost nije vidljivo vrednuje li se i na koji način aktivnosti poput: obilježavanje Dana sigurnijeg interneta, obilježavanja dana sjećanja na žrtve Holokausta, Dan sjećanja na žrtve Vukovara ili obilježavanje Tjedna programiranja itd. U školama postoji cijeli niz aktivnosti koje u pravilu godinama rade pojedinci i bez kojih mnogi školski sustavi ne bi funkcionirali te mislim da i to treba vrednovati ( provedbe prijamnih ispita – glazbene škole i plesne škole, ali i neke druge škole, posebice tu mislim na sastavljače zadataka odnosno kriterija za upis u škole). Zatim to su poslovi administratora imenika, resursa, e-dnevnika. Naim, ti učitelji vrlo savjesno obavljaju svoje poslove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
215 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 20. Članak 20. - Kako će se to uskladiti s Ugovorom o radu koji sklapamo sa školom? Nejasno je koja su to prava, a koje su obveze. To bi trebalo precizno navesti. Što znači da radnik stječe pravo na rad dijelom radnog vremena? U kojoj mjeri, tko određuje koliko će sati manje imati u nastavi, a više u savjetodavnom radu? Ovaj članak nije jasan ni precizan pa time i nije provediv. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
216 Vedrana Ždero PRAVILNIK Poštovane/i, iako predloženi Pravilnik predstavlja napredak u odnosu na postojeći i ovdje je vidljivo da je prvenstveno prilagođen učiteljima i nastavnicima (koji čine većinu odgojno-obrazovnih radnika) te da se stručni suradnici kao i ravnatelji mogu naći u neravnopravnom položaju. Na primjer, to se može vidjeti u članku 8. Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada gdje se nalazi niz aktivnosti u kojima mogu sudjelovati samo učitelji i nastavnici, a slično bi se moglo reći i za ishode učenja koji trebaju biti usvojeni (iz Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama). Što je s nacionalnim standardima kvalifikacija za druga zanimanja u školama (pedagozi, psiholozi, logopedi is sl.) te ravnatelje, a pored toga postojeći Okvir za učitelje je na razini preporuke? Također, općenito se uočava da iako se koristi izraz odgojno-obrazovni radnik, kada se govori o sadržajima, u pravilu se navode samo obrazovni, a odgojni se ne spominju. U 2. st. čl. 5., 6. i 7. navodi se usvojenost ishoda učenja, ali prijedlogom Pravilnika nije predviđeno kako će se procjenjivati usvojenost tih ishoda. Također, postavlja se pitanje znači li to da pri napredovanju odgojno-obrazovni radnici moraju svaki put iznova dokazivati usvojenost ishoda za koje im je njihov fakultet izdao diplomu po završetku studija i njome potvrdio usvojenost? U tom slučaju, zašto bi temeljna znanja i vještine trebalo provjeravati samo radnicima koji žele napredovati, a ne svima? Na isti način, može se postaviti pitanje zašto i nakon položenog stručnog ispita, pa i provedenog uvida u stručno-pedagoški rad u smislu praćenja rada tijekom dva sata praktičnog rada kod prvog napredovanja, odgojno-obrazovni radnici trebaju uvijek iznova (ako žele napredovati) dokazivati svoje temeljne kvalifikacije? Vezano uz čl. 21., 22. i 23. u Obvezama odgojno-obrazovnih radnika vezanim uz napredovanje postavlja se pitanje zbog čega se uz postojeće Kriterije vrednovanja postavljaju i ovi kriteriji. Nadalje, u čl. 21. se navodi i – prihvatiti mentorstvo ukoliko isto od njega bude zatraženo. Tko može sve zatražiti to od odgojno-obrazovnog radnika i može li se tražiti da tu odluku donese umjesto ravnatelja škole? Nastavno na ove članke, u čl. 28. st. 4. navodi se da su odgojno-obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje mentora ili savjetnik prema ranije važećim propisima dužni do isteka roka (u slučaju usvajanja ovog prijedloga) izvršavati obveze iz budućeg pravilnika. Predlaže se brisanje ovog uvjeta budući da postoje kolege koje se možda neće odlučiti na obnavljanje napredovanja prema budućem pravilniku te im treba omogući da do isteka roka izvršavaju samo obveze koje ev. proizlaze iz ranije važećih propisa prema kojima su napredovali do tada. Pitanje za čl. 28. st. 5. glasi kakav postupak trebaju pokrenuti odgojno-obrazovni radnici (koji su napredovali u to zvanje najmanje 4 puta) ako žele zadržati zvanje savjetnika trajno. U čl. 8.: - dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja – tko i kako procjenjuje (odlučuje) što je inovativno? - ONLINE EDUKACIJE – zašto isključivo online??? Znači li to da u potpunosti obezvrjeđujemo druge oblike edukacije? - Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja – Gdje trebaju biti objavljeni (u kojem obliku) ili je svejedno? - Bodovi za pisanje i pripremu projekata su neproporcionalno niski u odnosu na zahtjevnost ove aktivnosti, a po broju bodova izjednačeni su vođenje ili koordiniranje sa sudjelovanjem u projektu što ne smatram izjednačenim aktivnostima u smislu složenosti i opsegu poslova koje obuhvaćaju ove dvije aktivnosti - Također, bod za sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja je neproporcionalno niska procjena, kao i 2 boda za pripremu i provođenje istog, uz objavu rada - Nejasno je što se misli pod sudjelovanjem u samovrednovanju škole, znači li to da je dovoljno ispuniti upitnik za samovrednovanje da bi se „zaslužio“ 1 bod? U čl. 8. predlaže se bodovanje i za: - vođenje učeničke zadruge - vođenje ili koordiniranje Školskim preventivnim programom - koordinatora postupanja u školi u slučaju vršnjačkog nasilja - koordinatora škole za pomoćnike u nastavi - sudjelovanje i vođenje u Stručnom povjerenstvu škole, kao i ureda državne uprave za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika (iznimno zahtjevne aktivnosti!) - uređivanje podstranica na školskoj mrežnoj stranici, kao i bodovanje za uređivanje mrežne stranice županijskog stručnog vijeća i sl. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
217 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 16. Članak 16. - st. 4 - Ovim Pravilnikom nisu navedena prava, samo obveze. Svakako bi valjalo navesti prava i to konkretno pravo na povećanje osnovice i pravo na smanjenje neposrednog rada u nastavi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
218 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 18. ŽSV pedagoga osnovnih škola Odgojno-obrazovni radnik koji napuni 30 godina staža zadržava stečeno zvanje trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
219 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21. Ovaj članak valja precizirati jer je potpuno nejasan. Kako će se evidentirati kolegijalna podrška i tko će biti u obvezi izvještavati o tomu? Kako će se evidentirati sudjelovanje na e-Savjetovanjima. Riječ "sudjelovati" ne sadrži u sebi kategoriju mjerljivosti pa bi onda valjalo vrednovati jedan komentar jednako kao i pedesetak komentara bez obzira na sadržaj komentara. Projekti često ne ovise o volji pojedinca, nego ustanove provode ili ne provode projekte. Zašto bismo trebali objaviti besplatno dostupan obrazovni sadržaj? Znači li to da će Povjerenstvo odigrati Kahoot, pogledati PowToon ili PowerPoint prezentaciju? Što je cilj obveze objave besplatnog digitalnog sadržaja? Ako se pozovemo na drugi od osam skupova ishoda učenja Okvira,odnosno na stvaranje materijala za učenje i poučavanje, onda bi udžbenici trebali postati izborni, a ne obvezni. Zašto nije predviđeno i prihvaćanje mentorstva učiteljima na stručnom ispitu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
220 Mirela Berlančić PRAVILNIK Članak 5 Predlažem da se smanji broj bodova potrebnih za napredovanje te da umjesto teksta "najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija", piše: "najmanje 20 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija". Obrazloženje: Ne postoje jednaki uvjeti rada, ne mogu svi ići na usavršavanja na državnoj razini, nemaju svi odlikaše u razredima te nadarene učenike za natjecanja...Predloženih 30 bodova je previše. Treba se detaljnije proanalizirati situacija u školama. Kako će kolegica ili kolega iz male seoske škole prikupiti 30 bodova? Bojim se da u nekim kategorijama neće dobiti bodove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
221 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 9. Broj članova Povjerenstva se nepotrebno povećava. To su veliki financijski troškovi. Uz to, obveze koje članovi iz reda učitelja. nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja trebaju obavljati, podrazumijevaju odsustvo s radnog mjesta, što se ne čini opravdanim. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
222 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 9. ŽSV pedagoga osnovnih škola Nepotrebno je uvoditi promjene u povjerenstvo. Imenovanje predsjednika i 8 članova Povjerenstva nema svrhe (osim ako nisu u pitanju neki drugi razlozi). Kad imamo uhodan sustav dostave i provjere dokumenata te izlazaka na uvid nepotrebno je vršiti bilo kakve promjene. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
223 Zlatka Markučič PRAVILNIK , Članak 6. Mislim da u nekim profesijama je teško godišnje skupiti 20, 30 ili 40 sati stručnog usavršavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
224 Mirela Berlančić PRAVILNIK , Članak 3. Smatram da su bolji termini za napredovanje mentor, savjetnik i viši savjetnik. Sintagma izvrstan savjetnik upućuje na to da ostali nisu izvrsni. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
225 Zlatka Markučič PRAVILNIK , Članak 5. Na koji način se vrednuje usavršavanje za koje se ne dobivaju potvrde s brojem sati, naime postoje usavršavanja za koje se dobivaju potvrde ali bez broja sati (npr. Carnetova korisnička konferencija 2018.) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
226 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 31. Ovim pravilnikom nisu popisana prava koja osoba stječe napredovanjem. Ako su propisane obveze, trebala bi biti i prava. Koliko će iznositi povećanje plaće i smanjenje neposrednog rada u nastavi? Smatram da bi prava stečena napredovanjem trebala biti sastavnim dijelom Pravilnika o napredovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
227 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 8. ŽSV pedagoga osnovnih škola • Svaki odgojno obrazovni radnik trebao bi imati mogućnost ispuniti najmanje jedan do dva kriterija iz svake predložene kategorije što svim radnicima na koje se Pravilnik odnosi prema ovom prijedlogu nije moguće. Kriterije unutar kategorija potrebno je numerirati radi lakšeg praćenja. • U drugoj kategoriji PREDAVANJA I/ILI RADIONICE, suvišan je kriterij dijeljenja primjera dobre prakse inovativnih metoda poučavanja. Osim što nije jasan ( gdje se dijele i koji uvjet trebaju zadovoljavati, na koji način će se vrednovati) predstavlja dupliranje jer radionica/predavanje također može biti primjer dijeljenja dobre prakse, između ostaloga i inovativnih metoda. • Treća kategorija ONLINE EDUKACIJE – edukucije ne moraju nužno biti online. Postoje edukacije uživo u trajanju 5 i više sati koje bi po postavljenom kriteriju bile izostavljene. Iz naziva kategorije izostaviti riječ ONLINE. • Četvrta kategorija RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL. – uključiti vođenje ŠPP-a na školskoj razini; u doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama… uključiti i uređivanje mrežnih stranica koje doprinose unaprjeđenju struke. • Peta kategorija STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI – vezano za objavljivanje oglednih primjera – obzirom da nije precizirano gdje se objavljuju, pretpostavka je da se mogu objaviti na bilo kojoj mrežnoj stranici, portalu.. na kojemu će biti slobodno dostupni svim zainteresiranim osobama. U posljednji kriterij dodati i međupredmetne teme. Ostaje pitanje vrednovanja kvalitete objavljenih materijala. Dosadašnja iskustva pokazuju da ima objavljenih materijala bez ikakvih kriterija provjere kvalitete, pismenosti itd. • Šesta kategorija PROJEKTI – kategorija nije dovoljno jasna jer na svim razinama postoje različite vrste projekata po složenosti, trajanju, aktivnostima i sl. a svima bi se trebao dodijeliti isti broj bodova. • Sedma kategorija UNAPRJEĐIVANJE RADA ŠKOLE – nije jasno što obuhvaća kriterij sudjelovanja u samovrednovanju, znači li to da svi koji ispune upitnik o samovrednovanju dobivaju bod? Prijedlog: u kriterij uređivanja školske mrežne stranice dodati i uređivanje rubrike u okviru stranice jer ima učitelja i stručnih suradnika koji pišu, oblikuju i objavljuju priloge u osmišljenoj rubrici. • Osma kategorija RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA kriterij sudjelovanja u eksperimentalnom programu u skladu sa ZOO (po šk. godini) koje se vrednuje s 4 boda treba izostaviti ili smanjiti broj bodova jer samo sudjelovanje u eksperimentalnom programu ne podrazumijeva nužno i njegovo unaprjeđivanje. Dodati kao kriterij – sudjelovanje u radu Povjerenstva za utvrđivanje prihofizičkog stanja djeteta/učenika na školskoj/gradskoj razini s jednim/dva boda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
228 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 18. Smatram da djelatnik koji je 3 puta odabran u bilo koje zvanje treba to zvanje zadržati trajno. Ovo bi u praksi značilo da taj djelatnik ima minimalno 15 godina radnog staža u obrazovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
229 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 8. Kako je razrađena kategorija ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA, koja u većini vrednuje rad s nadarenim učenicima, tako je potrebno nadodati zasebnu kategoriju koja će vrednovati i rad s učenicima s teškoćama. Naime, postojanjem samo ove kategorije onemogućuje se odgojno-obrazovnim radnicima koji rade u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama napredovanje pod jednakim uvjetima (uzimajući u obzir da je za napredovanje potrebno skupiti bodove iz određenog broja kategorija). U kategoriji ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA - Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) 1 bod - izmijeniti u Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po studentu) 1 bod. Ili razraditi sustav bodovanja po broju sati koje je odgojno-obrazovni radnik mentorirao studenta. Svakako nije isto mentorirati 1 studenta ili njih više od 10. U kategoriji ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA - Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) - potrebno je precizirati da se radi i o pripravnicima koji pripravništvo provode u programu Stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. U kategoriji PREDAVANJA I/ILI RADIONICE izbaciti iz uvjeta pozitivnu evaluaciju od strane sudionika. Ako se ostavi taj uvjet potrebno je precizirati na koji način će se provoditi ta evaluacija te izraditi univerzalni obrazac za evaluaciju. Obavezno treba staviti prijelaznu odredbu za sva održana predavanja i/ili radionice prije donošenja Pravilnika u kojoj će stajati da su sva predavanja i/ili radionice održane prije objave Pravilnika u NN izuzete od uvjeta pozitivne povratne evalucije. U kategoriji PREDAVANJA I/ILI RADIONICE "uživo i online" zamijeniti s "uživo i/ili online". U kategoriji PREDAVANJA I/ILI RADIONICE - Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja - nije jasno gdje i na koji način bi se provodilo dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda. U kategoriji STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI - Autorstvo i su-autorstvo recenziranih i/ili odobrenih digitalnih obrazovnih sadržaja temeljem Zakona o udžbenicima (po broju) - nije precizirano koji je opseg digitalnih obrazovnih sadržaja (radi li se o 6 bodova za DOS u cijelom udžbeniku ili za svaki pojedinačni DOS. U kategoriji STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI - Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama (po broju objavljenih radova) / Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za darovite učenike (po broju objavljenih radova) / Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za do 10 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja) / Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za od 10 do 20 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja) / Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja za cijelu školsku godinu (obuhvat većeg dijela nekog nastavnoga predmeta; po broju objavljenih sadržaja) - nije jasno gdje bi se navedeni sadržaji mogli objavljivati, a da se boduju. U kategoriji UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE - Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini (po događanju) - smatra li se tu i stručni skupovi u sklopu Županijskih stručnih vijeća? Trebalo bi precizirati što točno podrazumijeva ova stavka kategorije. U ovu kategoriju bi trebalo nadodati i održavanje oglednih sati i/ili predavanja u sklopu međunarodno priznatih edukacija za stručnjake iz zemlje i inozemstva. Naime, odgojno-obrazovni radnici iz ustanova koje rade po metodama priznatima međunarodno i od strane MZO, te održavaju ogledne sate i predavanja vazana uz te metode, značajno doprinose unaprjeđenju rada škole. Trebalo bi razmisliti i o promjeni naziva kategorije Unaprjeđenje rada škole jer ono u potpunosti isključuje odgajatelje. I ovo je jedan od niza pokazatelja da je potrebno osmisliti kategorije odvojeno za učitelje/nastavnike, za stručne suradnike, za odgajatelje i za ravnatelje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
230 Mirela Berlančić PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem da se u Članku 8 - Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku) doda i Mentorstvo učenicima koji nisu znali hrvatski jezik, a učitelji i nastavnici su ih naučili. Ovakve situacije postat će svakodnevne (mnogobrojne migracije, dolazak stranaca, rad s učenicima u školama za nacionalne manjine u RH). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
231 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 4. ŽSV pedagoga osnovnih škola Napredovanje u bilo kojem zvanju samo po sebi pretpostavlja izvrsnost pa su tako i mentori i savjetnici osobe koje su izvrsne. Ukoliko se želi uvesti treći stupanj, on može biti početni. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
232 Vlatka Domović PRAVILNIK , Članak 14. Ostvarenje predviđenih ishoda nije uvijek moguće utvrditi na temelju dva sata nastave. Nigdje nije opisano na koji način će povjerenstvo biti osposobljavano i kako će se utvrditi da članovi povjerenstva mogu prosuđivati o usvojenosti ishoda za koje nisu razrađeni indikatori po razinama zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
233 Agnes Jelačić PRAVILNIK , Članak 1. ŽSV pedagoga osnovnih škola Pravilnik koji regulira napredovanje odgojno obrazovnih radnika treba omogućiti napredovanje svim radnicima na koje se odnosi i to pod jednakim uvjetima. Taj uvjet koji nije zadovoljavao ni postojeći Pravilnik, nije ispunjen. To se odnosi kako na predložene kategorije, tako i na uvjete o usvojenosti ishoda učenja koji su definirani isključivo za učitelje. Sukladno tim uvjetima, stručni suradnici ne mogu dobiti status izvrsnog savjetnika što ih stavlja u diskriminirajući položaj jer ne mogu ispuniti sve potrebne ishode učenja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
234 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 17. Zašto se biraju na rok od pet godina? Razumijem zašto ne na kraći rok (jer se ne može ostvariti potreban broj bodova), ali ne razumijem po kojem kriteriju je odlučeno da to bude baš pet, a ne šest, deset ili trajno? Voljela bih da me uputite na znanstveno dokazana istraživanja koja preporučuju izbor u zvanje na rok od pet godina, a kojim ste se služili pri izradi ovog Nacrta. S obzirom na položaj prosvjete u društvu i ugled učitelja i nastavnika (jer za ostale bi valjalo izraditi poseban pravilnik), smatram da bi napredovanje u zvanju trebalo biti trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
235 Mirela Berlančić PRAVILNIK , Članak 7. Članci 5, 6, stavci 2, točke 2 Smatram da se trebaju ukinuti ograničenja u smislu obaveznih kategorija. Nažalost, nemaju svi iste uvjete i mogućnosti. Nekima su određena usavršavanja lako dostupna, a nekima nisu. Neki će sudjelovati u određenim kategorijama aktivnosti, brzo će skupiti bodove, a neki će zbog nemogućnosti istog, ostati uskraćeni. Smatram da najviše bodova treba donijeti svakodnevni odgojno - obrazovni rad s učenicima. To je primarna zadaća svih učitelja i nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
236 Tatjana Posavec PRAVILNIK , Članak 18. Članak 18. Smatram da bi odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika, zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika trebao steći trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
237 Tatjana Posavec PRAVILNIK , Članak 7. Članak 7. Smatram da je minimalan broj bodova za napredovanje prevelik, pogotovo za učitelje razredne nastave gdje ne postoje natjecanja učenika iznad županijske razine u kojima se mogu postići dodatni bodovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
238 Tatjana Posavec PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6. Smatram da je minimalan broj bodova za napredovanje prevelik, pogotovo za učitelje razredne nastave gdje ne postoje natjecanja učenika iznad županijske razine u kojima se mogu postići dodatni bodovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
239 Tatjana Posavec PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. Smatram da je minimalan broj bodova za napredovanje prevelik, pogotovo za učitelje razredne nastave gdje ne postoje natjecanja učenika iznad županijske razine u kojima se mogu postići dodatni bodovi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
240 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 7. Članak 7. (1) Rečenicu "najmanje petnaest godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita" promijeniti u "najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama." Članak 6. (2) izbaciti uvjet "◊ usvojenosti svih ishoda učenja ili minimalno sedam, ako ih je više od sedam, iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama," Iz već navedenog da je ONSK samo preporuka niti na jedan način prijedlogom Pravilnika niti samim Okvirom nije predviđen način vrednovanja usvojenosti ishoda. Izbaciti obavezne kategorije za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
241 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6. (1) Rečenicu "najmanje deset godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita" promijeniti u "najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama." Članak 6. (2) izbaciti uvjet "◊ usvojenost minimalno šest ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama" Iz već navedenog da je ONSK samo preporuka niti na jedan način prijedlogom Pravilnika niti samim Okvirom nije predviđen način vrednovanja usvojenosti ishoda. Izbaciti obavezne kategorije za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
242 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. (1) Rečenicu "najmanje pet godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita" promijeniti u "najmanje pet godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama." Članak 5. (2) izbaciti uvjet "◊ usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama" Iz već navedenog da je ONSK samo preporuka niti na jedan način prijedlogom Pravilnika niti samim Okvirom nije predviđen način vrednovanja usvojenosti ishoda. Izbaciti obavezne kategorije za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
243 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 4. "Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici)" promijenti u "Učitelji, nastavnici, stručni suradnici, odgajatelji i ravnatelji (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
244 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 2. U dijelu Stručno-pedagoški rad izostavljeni su odgajatelji i općenito odgojne komponente (osim u izrazu odgojno-obrazovni radnici). Spominju se samo učenici, nastavni materijali i obrazovni sadržaji, rad na uneprjeđenju rada škole i sustava obrazovanja. U dijelu Sustav za praćenje profesionalnog razvoja potrebno je precizirati o kojem je sustavu riječ. Potrebno je i detaljno precizirati sadržaj koji se može individualno evidentirati u e-portfolio. Ispraviti "Profesionalni razvoj je kontinuirana aktivnost koja uključuje različite procese kao što su edukacija (online ili uživo..." u Profesionalni razvoj je kontinuirani proces koji uključuje različite aktivnosti kao što su edukacija (online i/ili uživo). Nadalje, izostavljena je stavka kontinuiranog praćenja literature. Potrebno je precizirati što podrazumijeva pojam "praksa". Potrebno je precizirati i što podrazumijeva primanje i davanje povratnih informaciju u kontekstu ovog članka. Izbaciti dio o Okvirnom nacionalnom standardu kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Naime, taj okvir je isključivo preporuka te ne uključuje stručne suradnike, ravnatelje i odgajatelje. U njemu, kao niti u ovom prijedlogu Pravilnika nisu navedeni mjerni instrumenti kojima bi on mogao postati alat za provjeru složenih kompetencija u postupku napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
245 Hrvatska zajednica osnovnih škola PRAVILNIK Komentar na Pravilnik Upravnog vijeća HZOŠ-a Poštovani, trenutno u Hrvatskoj ima oko 15-ak % učitelja i stručnih suradnika koji su u statusu mentora ili savjetnika. To su prosvjetni djelatnici koji su, sukladno kriterijima postojećeg Pravilnika "prepoznati" kao kvalitetni učitelji i od tada su „pod lupom“ prosvjetne vlasti. Oni su u „interesnom“ fokusu resornog ministarstva te za svoju izvrsnost honorirani materijalnim dodatkom na plaću. Velika je vjerojatnost da će po novom Pravilniku takvih biti i manje od 15%. Što je s ostalih 85% ? Između tih 85% imamo: a) jako puno njih koji nisu ništa manje kvalitetni od „licenciranih“ mentora i savjetnika ali im se iz razno-raznih razloga ne da tražiti „taj papir“ b) također među tih 85% učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja, koji su izvan fokusa prosvjetne vlasi ima ih dosta koji korektno izvršavaju svoje radne obveze i spadaju u tkz. dobre prosvjetne djelatnike c) a ima i onih učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja (usuđujem se kazati jako mali broj, ali ih ima) koji su veća šteta nego korist za učenike i školu. Cijeli svoj radni vijek odrađuju minimum svojih radnih obveza ili čak i manje od toga. Ovim NOVIM Pravilnikom po pitanju gore navedene problematike u suštini se ništa ne mijenja. Ovakvim parcijalnim promatranjem kvalitete rada prosvjetnih radnika, na jedan način kažnjavamo učenike i njihove roditelje. Kažnjavamo ih jer prosvjetna vlast „promatrajući“ samo „izvrsne s potvrdom“, tolerira da neki učenici, dio ili cijelo svoje školovanje provedu u razredu gdje ih „educiraju“ učitelji, stručni suradnici ili ravnatelji kojima, usuđujem se kazati, nije mjesto u školi. Dokle god zakonodavac, za sve djelatnike u odgojno-obrazovnom sustavu ne propiše koji su to radni učinci mjerljivi, na koji se način trebaju pratiti i temeljem prikupljenih rezultata iste unaprijediti, zadržati im postojeći status ili unazaditi (u najgorem slučaju udijeliti otkaz) zakidamo djecu, roditelje i društvo u cjelini. Jedan od „svježih“ primjera neodrživosti takve politike je reforma koja se upravo provodi u našim školama. Nije li ona usmjerena prema svim učenicima i svim učiteljima. Na koji način će se pratiti rad onih „preostalih“ 85% koji rade u školama??? Rješenje problematike promatranja kvalitete rada, napredovanja i nagrađivanja u školama, umjesto donošenja ovakvih Pravilnika, mi u Zajednici vidim u donošenju Zakona o plaćama u Javnim službama. To je sveobuhvatnije rješenje. Njime bi se obuhvatili svi prosvjetni radnici. Takvim Zakonom, te Pravilnikom i Procedurom koji bi „pratili“ taj Zakon propisalo bi se sve gore navedeno. Već duže vremena dužnosnici sadašnje Vlade najavljuju donošenje tog Zakona ali svjedoci smo da da je on, očito naša daleka budućnost. Zbog, nama nejasnih razloga i dalje smo „slijepci pored vlastitih očiju“ i radimo po dokazano neefikasnim Zakonima. Temeljna reforma u školstvu trebala bi biti donošenje navedenog Zakona i njegovih podzakonskih akata. Inače, tko je do sada dobro i predano radio, radit će i dalje (uz bojazan da se i takvi ne umore od ovakve uravnilovke) a one ostale neće „pokrenuti“ ni sadašnja ni slične buduće reforme. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
246 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 6. Ne razumijem zašto se napredovanje ograničava godinama staža u obrazovanju. Ako je djelatnik i prije predloženog roka ostvario uvjete za napredovanje trebao bi dobiti mogućnost odmah krenuti u proces napredovanja. Broj bodova je prevelik, čak 4 puta veći od kriterija prema starom Pravilniku, a što može izazvati efekt pojačanog sakupljanja bodova nauštrb povećanja kvalitete nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
247 Dunja Siročić PRAVILNIK Pozdravljam potrebu donošenja novog pravilnika. Smatram, međutim, da je broj bodova za napredovanje (prema članku 5. 6. i 7.) previsok. Kao i mnogi kolege mislim da bi trebalo omogući prijelazni rok za sve one koji su već u sustavu, tj. trebaju obnavljati imenovanja za godinu dana, dvije ili tri. Previše je i predviđenih sati mentora, savjetnika i viših savjetnika za edukaciju drugih. Bojim se da će se nastavnici željni napredovanja morati koncentrirati samo na skupljanje bodova a manje na kvalitetu nastave. Prema članku 8. za online edukacije od 10 sati dobiva se 1 bod. Što je s ostalim oblicima edukacije? Ja sam, konkretno, magistar specijalist glotodidaktike ili, u novom sustavu, sveučilišni specijalist glotodidaktike. U svoju edukaciju uložila sam godine, a ne samo sate. Educirala sam se iz područja koje je najviše potrebno za rad s učenicima, a to je metodika nastave stranog jezika. Ne dobivam dodatak na plaću jer nisam magistar znanosti. Mislim da bi i to trebalo uključiti u vrednovanje prilikom napredovanja i to svaki puta i s većim brojem bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
248 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem promjenu riječi izvrstan savjetnik u "viši savjetnik" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
249 Iva Palčić Strčić PRAVILNIK , Članak 1. Ovaj prijedlog Pravilnika treba razdvojiti na Pravilnik o napredovanju i na Pravilnik o nagrađivanju. Nadalje, zbog specifičnosti svakog zanimanja i načina rada, potrebno je Pravilnik podijeliti u 4 kategorije (ili donijeti 4 odvojena pravilnika) sa zasebno razrađenim kriterijima za napredovanje: 1. učitelja i nastavnika 2. stručnih suradnika 3. odgajatelja 4. ravnatelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
250 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 2. Čl. 2. - Zanima me što će biti s napredovanjem dok se ne oformi "Sustav za praćenje profesionalnog razvoja"? EMA, odnosno Loomen ili dosadašnji ettaedu nisu sustavi koji mogu objediniti profesionalni razvoj učitelja. EMA ne podržava "značke" koje nisu iz njezina sustava i nema mogućnost uvoza drugih značaka ili potvrda. Pretpostavljam da će sve biti na individualnom stvaranju e-portofolia, ali zasad ne postoji zajednički e-centar za praćenje profesionalnog usavršavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
251 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 21. Potrebno je definirati što je to točno "besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaj" i koji su kriteriji njegova vrednovanja i izrade jer s jedne će strane biti moguće izraditi digitalni udžbenik, a s druge kratku prezentaciju pa je vrlo upitno možemo li jedno i drugo svrstati pod istu obavezu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
252 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 20. Predlažemo da se pravo i obveza "na rad dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva nadležnog za obrazovanje" ili detaljnije obrazloži i definira ili izostavi iz članka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
253 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 18. Smatramo da bi svaku razinu napredovanja nakon što radnik bude DVA puta izabran u zvanje trebalo zadržati trajno, uz dostavu povjerenstvu godišnjeg izvješća o radu (skenirana dokumentacija i potvrde o stručnom usavršavanju). Odgojno-obrazovni djelatnik koji ima više od trideset pet godina rada ili više od trideset godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
254 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članka 27. Članak 27 Stručni suradnici, koji u jednakoj mjeri zbog opisa posla, ne izvode neposredni rad s učenicima, neopravdano su stavljeni u nepovoljni položaj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
255 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 26. Izostali su kriteriji dodjela nagrada, te dokumentacije koju je potrebno priložiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
256 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21, 22 i 23. Odgojno-obrazovni djelatnici koji žive u manjim sredinama stavljaju se u neravnopravan položaj ukoliko u njihovim sredinama nema prilika za angažmanom kakav se navodi u člancima. Nije pojašnjeno koje su posljedice (i ima li ih) ukoliko odgojno-obrazovni djelatnik ne ispuni obaveze iz ovih članaka te može li dalje napredovati (nakon 5 godina). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
257 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 15. Na odgovor i ocjenu Povjerenstva ne bi trebalo čekati 30 dana. Predlažemo rok od maksimalno maksimalno 15 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
258 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 21. Nije jasno kako će kandidat dokumentirati sudjelovanje na e-savjetovanjima te smatra li se slaganje/neslaganje s pojedinim komentarom na e-savjetovanju također sudjelovanjem (ono je anonimno). Napominjemo da je sudjelovanje u projektima često odluka vodstva škole te se odgovornost nepotrebno prebacuje na sve odgojno-obrazovne radnike jednako. Također škole, ovisno o regiji u kojoj se nalaze, imaju različite mogućnosti za sudjelovanje u projektima. Napominjemo da se ovim pravilnikom podrazumijeva da je zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika istovjetno mentorstvu pripravnicima i/ili studentima. Mentorska podrška pripravnicima i studentima zahtjeva dodatne kompetencije rada s odraslima koje se ne predviđaju ovim pravilnikom. Smatramo da ovaj segment sustava treba biti reguliran drugim pravilnicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
259 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 20. Predlažemo da se iz članka izostavi obaveza rada za potrebe nadležnog ministarstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
260 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 14. (2) Predlažemo promjenu teksta na sljedeći način: 'Uvid u stručno-pedagoški rad obuhvaća: - utvrđivanje potrebnih bodova sukladno kriterijima popisanim člankom 8 ovog Pravilnika na temelju podataka iz Sustava za praćenje profesionalnog razvoja te -utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama putem: - praćenjem rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada - razgovora s odgojno-obrazovnim radnikom.' Napominjemo da 'Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama' sadrži ishode koje je teško opažati tijekom dva sata nastave. Nije definirano koji dio odgojno obrazovnog rada se prati razgovorom s odgojno-obrazovnim djelatnikom.' Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
261 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 13. (2) Potrebno je navesti kriterije za članove povjerenstva iz reda odgojno-obrazovnih djelatnika. Također nije jasno na temelju kojih kriterija Predsjednik stručnog povjerenstva imenuje članove povjerenstva, jesu li plaćeni za uvid u stručno-pedagoški rad odnosno ulazi li im taj uvid u opis zaduženja i dr. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
262 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 9. (1): Pravilnik je u suprotnosti sa Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje i Zakonom o agenciji za strukovno obrazovanje koje su, prema tim zakonima, ovlaštene za praćenje, napredovanje i nagrađivanje učitelja i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama. (2): Neopravdano su ispušteni odgajatelji koji se spominju u nazivu dokumenta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
263 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 8. Predlažemo da se kategorija ' ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA' zove 'MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA TE SUDJELOVANJE NA NATJECANJIMA' Napominjemo da su stručni suradnici u kategoriji ' MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA' stavljeni u nepovoljni položaj jer su u manjoj mjeri mentori učenicima koji sudjeluju na natjecanjima' Predlažemo da se kategorije 'PREDAVANJA I/ILI RADIONICE' preimenuje u 'VOĐENJE PREDAVANJA, RADIONCA I/ILI GRUPE ZA REFLEKSIJU' Predlažemo uvrštavanje sudjelovanje u zajednicama učenja i drugim refleksivnim grupama te vođenje zajednica učenja i drugih refleksivnih grupa kojih je sve više u Hrvatskoj i koje su učinkoviti oblik profesionalnog razvoja. Predlažemo da se bodovanje u kategoriji 'Predavanja i/ili radionice' različito boduje s obzirom na broj sati predavanja/radionica zbog razlika u zahtjevnosti. Također, ovakvim načinom bodovanja se potiču kraća i manje učinkovita stručna usavršavanja umjesto onih koja su sveobuhvatna, modularna, koja omogućavaju primjenu u praksi i refleksiju i samim time su učinkovitija. U kategoriji 'Predavanja i/ili radionice' spominju se predavanja 'uz pozitivnu evaluaciji'. Nije jasno kako će kandidati dokazivati 'pozitivnu evaluaciju'. Sudjelovanje na online edukacijama, kategorija 'ONLINE EDUKACIJE', već je sadržana u definiciji profesionalnog razvoja, te postoji mogućnost da se boduje dva puta ista aktivnost. Prijedlog je izostaviti iz članka 8 sudjelovanje u online edukaciji na državnoj i međunarodnoj razini jer su sadržane u bodovanju profesionalnog razvoja. Predlažemo da se vođenje i mentoriranje u on-line okruženju stavi pod kategoriju 'Predavanja i/ili radionice' jer se radi o istoj razini stručno-pedagoškog rada. Smatramo neopravdanim međunarodne online edukacije bodovati više od sudjelovanja na međunarodnim radionicama izvan Republike Hrvatske. Predlažemo da se kategorija 'Rad u stručnim vijećima, udrugama i sl.' nazove 'Rad u stručnim vijećima, udrugama, stručnim organizacijama i dr.' U kategoriji 'Rad u stručnim vijećima, udrugama i sl.' nije jasno boduju li se održana predavanja dva puta (i u ovoj kategoriji i u kategoriji 'Predavanja i/ili radionice'). Predlažemo ispustiti ovaj uvjet koji je već sadržan u člancima 21, 22 i 23. Predlažemo da se 'Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini)' preimenuje u ' Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima kojima je potrebna dodatna podrška izvan školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini)' čime bi se u obzir uzeo i rad s drugom ranjivom djecom kao što su djeca koja ne govore hrvatski jezik, siromašna djeca i dr. Smatramo da se premalim bodovanjem objavljivanja stručnih članaka (1 bod) nepotrebno obeshrabruje odgojno-obrazovne djelatnike na pisanje stručnih članaka i knjiga. Predlažemo za pisanje stručnog članka najmanje 2 boda. Iz pravilnika nije jasno što su 'ogledni primjeri' te u kojem obliku trebaju biti objavljeni. Ukoliko se radi npr. o članku, nije jasno hoće li se članak u kojem se nalazi ogledni primjer bodovati dva puta. U kategoriji 'Projekt' nije dovoljno jasno što se podrazumijeva pod projektima na školskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razini. U 'radu na unapređenju sustava' smatramo da se 'Rad u povjerenstvima, radnim skupinama ...' premalo vrednuje budući da se obično radi o kontinuiranom čak i višemjesečnom angažmanu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
264 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 5. Članci 5. 6. i 7 Stavak 2 'Okvirom nacionalnog kvalifikacijskog okvira za učitelje u osnovnim i srednjim školama' nije predviđen za ravnatelje, stručne suradnike niti odgajatelje u učeničkim domovima te nije jasno kako će se vrednovati njihov neposredni rad s učenicima. Nije dovoljno jasno je li navedeni dokument prijedlog okvira kao što piše na stranicama NCVVO-a ili se radi o prihvaćenom dokumentu. Predlažemo da se i usvojenost ishoda učenja definiranih 'Okvirom nacionalnog kvalifikacijskog okvira za učitelje u osnovnim i srednjim školama također boduje' kako bi se (u skladu s definicijom bodovanja za napredovanje kao vrednovanjem stručno-pedagoškog rada) dao (barem jednak) značaj neposrednom radu s učenicima. Budući da područja rada učitelja definirana 'Nacionalnog kvalifikacijskog okvira', sadrže različiti broj indikatora, Pravilnikom se za neka područja predviđa 100% ispunjenosti ishoda dok za druge (koja imaju veći broj indikatora) manji postotak. Smatramo da je Okvir potrebno prilagoditi u instrument za praćenje čime bi se jasno naznačilo koje ishode je moguće pratiti te kako se boduju. Predlažemo da se za svako od područja i/ili ishoda definira predviđena razina usvojenosti za svaku od razina napredovanja. U tu svrhu bit će potrebno pilotirati sam instrument kako bi se valjano odredilo koju razinu kvalitete (odnosno bodova) očekujemo za svaku od razina napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
265 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 14. S obzirom na posebnost rada stručnih suradnika-školskih knjižničara te činjenicu da se odgojno-obrazovni rad ne izvodi isključivo u obliku nastavnog procesa već češće kroz radionice i projekte - u suradnji s drugim nastavnicima i stručnim suradnicima, smatramo da u ovom članku treba jasno razlikovati obaveze nastavnika od obaveza stručnih suradnika s obzirom na praktični rad te predlažemo da se st. 2 čl.14 dopuni: "tijekom dva sata njegova praktičnog rada - za nastavnike i tijekom jednog sata njegova praktičnog rada - za stručne suradnike." Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
266 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 6. Članci 6 i 7 prejudiciraju kako odgojno-obrazovni radnici koji imaju manje od 10 odnosno 15 godina staža ne mogu ostvariti predviđenu kvalitetu rada u odgojno-obrazovnom sustavu. Time se ovim pravilnikom naglasak stavlja na godine staža umjesto na kvalitetu neposrednog odgojno-obrazovnog rada odnosno onoga što u Pravilniku definira stručno-pedagoški rad. Predlažemo da se iz ova dva članka izostave godine staža kao uvjet za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
267 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 9. U Povjerenstvo svakako kao članove uključiti i više savjetnike AZOO-a Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
268 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 5. Zbog boljeg razumijevanja teksta umjesto npr. '(100 sati u pet godina)' predlažemo '(100 sati u posljednjih pet godina)'. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
269 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 4. Iz članka su ispušteni odgajatelji koji su navedeni u nazivu prijedloga dokumenta. Pozdravljamo prijedlog napredovanja u tri stupnja. Predlažemo promjenu naziva napredovanja. Naime, nazivi 'mentor' i 'savjetnik' ukazuju da se radi o osobama koji su mentori odnosno savjetnici ostalim kolegama u sustavu što nije točno. Čak i ako se usvoji prijedlog članaka koji govore o obavezama odgojno-obrazovnih radnika koji napreduju u sustavu, iz naziva neće biti jasno je li osoba napredovala u mentora zato što je npr. mentorirala druge sustručnjake, ima li kompetencije za to ili se radi prvenstveno o kvalitete prakse koju obavlja s učenicima. Nadalje, izmjenom naziva ostavilo bi se prostora u sustavu da se mentorima i savjetnicima nazivaju oni stručnjaci koji u tom području imaju potrebne kompetencije odnosno oni koji su se stručno usavršavali u tom smjeru. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
270 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 8. - stručni suradnici ne moraju biti isključivo studenti učiteljskih i nastavničkih studija pa se "mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini)" ne bi vrednovalo stručnim suradnicima koji bi bili mentori studentima. - nigdje nije jasno definirano koliko radionica, predavanje ili primjer dobre prakse mora trajati da bi se vrednovalo navedenim brojem bodova - to će opet omogućiti savjetnicima ili Povjerenstvu da odrede svoja pravila o bodovanju tih aktivnosti koje - omogućiti zbrajanje sati online edukacija - npr. sudjelovanje u edukacijama od kojih jedna traje 6, a druga 4 sata - ostaviti mogućnost da za 5 sati dobijemo jedan bod, a da se ostali sati zbroje i također vrednuju (5 sati prve edukacije = 1 bod, 1 sat prve edukacije i 4 sata druge edukacije = 5 sati = 1 bod) - svakako bodovati rad predsjednika, potpredsjednika, članova upravnog odbora i tajnika u kategorijama "doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini); vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem regionalnoj ili državnoj razini (po godini)" - bodovati volontiranje na stručnim poslovima udruga i humanitarnim akcijama kako bi bili učenicima primjer doprinosa društvu općenito - priprema i pisanje projekta na državnoj razini i ostalim razinama, vođenje projekta - "propisati" potrebnu dokumentaciju kako bi se za taj rad dobio predviđeni broj bodova, a ne ostaviti otvoreno kako bi Povjerenstvo donosilo svoja pravila - treba razjasniti na što se točno odnosi "trajanje projekta od najmanje godinu dana"? Znači li to da ako projekt započne u rujnu a završi u svibnju naredne godine, ne zadovoljava ovaj kriterij te može dobiti tek 1 bod? Ukoliko je tako, mislimo da to svakako treba promijeniti u: "Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini u trajanju od najmanje 6 mjeseci" te da se oba stavka objedine u jedan. Svaki projekt ima elemente koje mora zadovoljiti i nepravedno je da se zbog eventualnog kraćeg trajanja, što podrazumijeva intenzivniji rad i više odricanja kako od strane mentora, tako i od strane učenika, takav projekt penalizira. - treba pojasniti: "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja". Zanima me znači li to da predavanje/radionica koja zadovoljava ovaj kriterij može biti dvostruko vrednovana, kao predavanje/radionica i potom kao primjer dobre prakse? - po kojem se načelu utvrđuje "primjer dobre prakse", a po kojemu inovativnost metode poučavanja? S obzirom na predviđeni broj bodova ovaj element vrednovanja treba jasnije i preciznije definirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
271 POU Korak po korak PRAVILNIK , Članak 2. Umjesto 'omogućava i individualno evidentiranje e-portfolia profesionalnog razvoja', predlažemo: 'omogućava i razvoj e- portfolia odnosno bilježenje i praćenje profesionalnog razvoja od strane odgojno obrazovnog djelatnika, kada to nije automatski evidentirano'. Predlažemo definiranje Portfolia odnosno Mape profesionalnog razvoja. Umjesto definicije 'Profesionalnog razvoja' predlažemo da se definira 'Kontinuirani profesionalni razvoj' kako to stoji u člancima 5,6, i 7, odnosno da se usklade termini. Umjesto 'praksa' u definiciji (kontinuiranog) profesionalnog razvoja predlažemo 'unapređenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse'. Umjesto 'primanje i davanje povratne informacije' u definiciji (kontinuiranog) profesionalnog razvoja predlažemo da stoji 'individualni i grupna refleksija'. Umjesto '...pri čemu odgojno obrazovni radnici preuzimaju odgovornosti za vlastito učenje i cjeloživotni razvoj kompetencija' predlažemo '...pri čemu odgojno obrazovni radnici preuzimaju odgovornosti za cjeloživotni razvoj kompetencija kao i unapređenje kvalitete cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava' kako bi se definicija (kontinuiranog) profesionalnog razvoja uskladila s cjelokupnim prijedlogom odnosno konkretno člancima 5, 6, 7, i 8. Predlažemo da se u definicija 'prikupljanja bodova za napredovanje' preimenuje u 'bodovanje za napredovanje' jer se ovim nazivom neopravdano daje naglasak na 'prikupljanje' bodova umjesto na profesionalni razvoj i njegovo vrednovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
272 POU Korak po korak PRAVILNIK Pozdravljamo donošenje prijedloga novog Pravilnika te u najboljoj namjeri dajemo komentare. Pravilnik je u suprotnosti sa Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje i Zakonom o agenciji za strukovno obrazovanje koje su, prema tim zakonima, ovlaštene za praćenje, napredovanje i nagrađivanje učitelja i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama. Smatramo da je potrebno unaprijed predvidjeti mogućnost i licenciranja odgojno-obrazovnih djelatnika, čak ako ono i nije definirano ovim Pravilnikom kako bi se unaprijed radilo da usaglašavanju ovih procesa. Iz Pravilnika nije jasno odnosi li se Pravilnik i na odgajatelje koji rade u predškolama koje su organizirane u okviru osnovnih škola. U prijedlogu se nedovoljan naglasak daje na refleksivne oblike profesionalnog razvoja poput sustručnjačke podrške, zajednica učenja, refleksivnih grupa, akcijskih istraživanja i dr., koje su dokazano učinkovite u profesionalnom razvoju. Smatramo da je prijedlog 'Nacionalnog kvalifikacijskog okvira'potrebno prilagoditi u instrument za praćenje čime bi se jasno naznačilo koje ishode je moguće pratiti te kako se boduju. Predlažemo da se za svako od područja i/ili ishoda definira predviđena razina usvojenosti za svaku od razina napredovanja. Pravilnikom bi trebalo definirati kompetencije članova Povjerenstva za napredovanje kao npr. objektivnost u utvrđivanju usvojenosti ishoda učenja te kako će se osigurati da članovi razvijaju te kompetencije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
273 Robert Kresina PRAVILNIK Generalni komentar je da je ponuđeni Pravilnik usmjeren na učitelja, projekte, promociju i izvannastavne aktivnosti. Smatram da bi veći naglasak trebalo staviti na kvalitetu izvođenja same nastave i uspješnost u dostizanju potrebnih ishoda znanja, odnosno na znanje učenika. Iz tog bi razloga bilo nužno popratiti uspješnost prenošenja znanja učitelja učenicima kroz kontinuirana testiranja učenika što bi trebalo biti izuzetno važno za bilo koji stupanj napredovanja. To je ključni pokazatelj koliko je netko kvalitetan i uspješan nastavnik i treba li ići u više zvanje. Provjere usvojenosti znanja učenika mogu se obavljati na različite načine (jedan od načina je sustav tzv. male mature u 4. i 8. razredu ili kroz godišnje testove). Osim toga, mogao bi se napraviti pojmovnik i kriterije za pojedine nejasne pojmove i tumačenje: projekt (školski, gradski, lokalni, županijski, regionalni, državni, međunarodni), mentorstvo (nije isto ići na smotru i državno natjecanje, osim toga, pojedini predmeti nemaju iste uvjete npr. teško ili nemoguće je naći međunarodno natjecanje za povijest ili hrvatski jezik; također, neujednačen je kriterij pozivanja na državno natjecanje i sustav organizacije), dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda podučavanja (pojasniti i definirati što je primjer dobre prakse), doprinos struci kroz rad u udrugama (predlažem izradu kataloga udruga po predmetima jer ima mnoštvo neprimjerenih udruga). Trebao bi se razdvojiti neposredan rad s darovitom djecom i djecom s teškoćama u razvoju jer zahtijevaju različite kompetencije nastavnika. Osim stručnih, postoje pregledni i izvorni znanstveni članci kao i prethodna priopćenja koja se trebaju bodovati. Vjerujem da izvrsni nastavnici pišu i znanstvene radove. Mogli bi ih bodovati po dva kriterija: metodički u koje bi potpali svi znanstveni radovi i istraživanja o metodici i didaktici nastave ili pojedinog predmeta i radovi iz uže znanosti u kojima bi bili svi drugi znanstveni radovi. Oni bi se mogli bodovati po sljedećim bodovima: znanstveni rad iz uže znanosti objavljen u Hrvatskoj 3 boda, metodički znanstveni rad objavljen u Hrvatskoj 4 boda, znanstveni rad iz uže znanosti objavljen u inozemstvu 5 bodova, metodički znanstveni rad u inozemstvu 6 bodova. Treba promisliti o ograničenju broja bodova ostvarenih na pojedinim dijelovima kao što su mentorstvo na županijskoj razini ili školski projekti kako ne bi došlo do inflacije bodova. Predlažem maksimalan broj bodova za školske projekte u jednoj godini da bude 3. Ostale školske aktivnosti kao vijeća, povjerenstva itd. sa maksimalno 2 boda po godini. Kako bi rad povjerenstva bio što efikasniji, može se izraditi računalni program koji izračunava bodove i prati ispunjenost kriterija. Na taj bi način formalni nedostaci odmah bili uočeni te bi kandidati znali za broj bodova. Nakon toga bi povjerenstvo moglo kvalitativno procijeniti prijavu. Komentari po člancima: Čl. 4. Budući da je napravljena podjela na tri zvanja, predlažem da bude na 7: mentor, izvanredni mentor, redoviti mentor, savjetnik, izvanredni savjetnik, redoviti savjetnik, redoviti savjetnik u trajnom zvanju. Čl. 5. Prilažem tablicu s uvjetima. Osim toga, nužno je izraditi obrasce za sve potvrde da budu ujednačene i jasne. Čl.10. stavak 1. Osim toga, MZO može promisliti o uvođenju tzv. kvota za svako od pojedinih zvanja. Ne zaboravimo da su to zvanja za najbolje u sustavu što znači da ih ne može niti ne treba svatko doseći. Kvote trebaju biti primjerene broju nastavnika, potrebama traženja za svako od zvanja. Čl. 13. Dodati da ti nastavnici-sustručnjaci ne budu iz istog mjesta ili grada u kojemu je kandidat. Također, promijeniti povjerenstvo u peteročlano: 2 nastavnika sustručnjaka iz drugog mjesta ili grada, 1 član agencije, 1 predstavnik-predavač s metodike ili didaktike s visokih učilišta, 1 stručni suradnik ili stručnjak za navedeno područje što će se definirati naknadnom odlukom sukladno području (npr. izvorni govornik jezika). Čl.25. Kod nagrađivanja za izvanredne savjetnike i više uvesti nagradu koja omogućuje bolje radno mjesto sukladno mogućnostima što znači da nastavnik koji je u većem zvanju mora imati prednost pri zapošljavanju i dobiva prednost prilikom promjene radnog mjesta. Naredna nagrada je smanjenje satnice u neposrednom radu s učenicima kako bi učitelj više vremena posvetio znanstvenom radu po sljedećem kriteriju koji smo naveli u Tablici: Tablica Zvanje Radni staž Usavršavanje Bodovanje Smanjenje satnice Povećanje plaće Mentor 5 godina 20 sati 30 bodova -1 5 % Izvanredni mentor 10 30 60 -2 10% Redoviti mentor 15 40 90 -3 15% Savjetnik 20 50 120 -5 20% Izvanredni savjetnik 25 60 150 -6 25% Redoviti savjetnik 30 70 180 -7 40% Izvrstan savjetnik u trajnom zvanju 35 80 više od 200 -8 (pri čemu maksimum smanjenja može biti pola satnice) 50% Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
274 TOMISLAV ČEKOLJ PRAVILNIK Trebalo bi razgraničiti kriterije ocijenjivanja za ravnatelje i stručne suradnike. Rade drugačije poslove. Nezamislivo mi je da se u bolnici npr. jednako vrednuju medicinske sestre i labaratorijski tehničari. Zašto je u školi zamislivo? Osim toga, Pravilnik bi osim razvoja školstva trebao potaknuti motivaciju školskih djelatnika da ostanu u sustavu ili bi trebao privlačiti nove djelatnike. Pitanje je kakav će efekt proizvesti prijedlog o povećanju broja bodova za 4 puta u odnosu na stari pravilnik, a za još neobznanjeni financijski dobitak. Neke kolege već su najavile odustajanje od obnavljanja napredovanja, a neki najavili potragu za velikom količinom bodova što će odmaknuti fokus od kvalitete nastave koja se ne vrednuje. Jedan od efekta dakle može bit da ćemo imati nastavnike koji marljivo skupljaju bodove, a nisu podigli kvalitetu nastave koja bi trebala biti primarno vrednovana. Predlažem dodatni članak Pravilnika po kojem bi se višak bodova ostvaren prijašnjim napredovanjem prenašao u proces napredovanja u sljedeće zvanje. Ako je pojedinac npr. ostvario 40 bodova prilikom napredovanja u zvanje mentora, 10 bodova bi se prenijelo u sljedeći ciklus napredovanja. Tako pojedinac ne bi krenuo od nule, već bi zasluženo bio u početnoj prednosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
275 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK , Članak 4. Naziv "izvrstan savjetnik" treba mijenjati jer se pridjev "izvrstan" podrazumijeva za sve tri razine napredovanja, a ovako čini razliku između savjetnika koji je (shvatili bismo) izvrstan i onoga koji to je. Takvo rješenje nije najbolje i svakao bi ga trebalo mijenjati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
276 Hrvatska mreža školskih knjižničara PRAVILNIK Pravilnik o napredovanju treba odvojiti od pravilnika o nagrađivanju učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i odgajatelja te uvesti zasebne kategorije vrednovanja učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i odgajatelja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
277 Vlatka Domović PRAVILNIK , Članak 2. Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama moguće je koristiti pri formuliranju sustava napredovanja. Međutim, za tu svrhu potrebno je jasno prilagoditi ishode u svakom području s obzirom na razinu zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
278 Dajana Antunović PRAVILNIK Poštovani, Mišljenja sam da je potreban novi Pravilnik o napredovanju u odnosu na stari, međutim sadašnja verzija, odnosno ovaj Prijedlog novog Pravilnika o napredovanju ima po mom viđenju nedostatke i zahtjeve koje smatram nerealnim i teško ostvarivim za sve. Tako u članku 5. držim previsokim potreban minimalni broj sati prof. razvoja; za mentora najmanje 100 sati u trajanju od pet godina kontinuiranog prof. razvoja. Tkđ. sam sličnog stava oko broja usvojenosti ishoda iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda; ne vidim kako i pomoću kojih alata stručno povjerenstvo vrši provjeru istih, a što je navedeno u članku 14. Ovim Prijedlogom pravilnika je po mom mišljenju previše naglaska stavljeno na projektne aktivnosti kao i na kategoriju unaprjeđenja rada škole. Ista je stavljena kao obvezna. S tim se ne slažem. Bodovi , za mentora najmanje 30, iz 4 kategorije, uz ovu obveznu, su previsoki.Također se ne slažem sa prijedlogom iz članka 21. za mentora da mora za vrijeme trajanja sudjelovati u najmanje jednom projektu godišnje. Predlažem da se izbriše " dužan je", a zamijeni možda izrazom "poželjno je". Nismo svi učitelji u osnovnim i srednjim školama jednako u mogućnosti ostvarivati projekte. Pravilnikom ne vidim puno mogućnosti za ostvarivanje bodova u neposrednom stručno-pedagoškom radu, a previše se, držim, insistira na raznim online sadržajima i upravo na projektima. Osobno to ne podržavam. Za mene je zbog svega navedenog ovakav prijedlog demotivirajući za učitelje i nastavnike. Problem vidim i u dužnostima koje mentor treba obavljati za vrijeme trajanja zvanja. Članak 21. Previsoko postavljena ljestvica od najmanje 6 sati godišnje educiranja kolega. To je realno neostvarivo. Pitam se sljedeće: Ja sam osobno već desetak godina mentor i radim u kolektivu gdje ima lijepi broj kolega već istog stečenog zvanja mentora a i savjetnika. Koliko bismo se sati morali svi međusobno educirati kako bismo ispunili zahtjevne brojke i koliko bi to trajalo? Mislim da se na ovome svakako treba poraditi. I je li potreban uvid povjerenstva na 2 nastavna sata za obnovu već jednom stečenog zvanja? Možda je prihvatljivo nakon 5 godina, a za dalje smatram svakako nepotrebnim. U ovom Prijedlogu Pravilnika vidim puno poteškoća i potrebu za detaljnom prilagodbom našim uvjetima i mogućnostima. Srdačan pozdrav. Dajana Antunović. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
279 Dunja Marušić Brezetić PRAVILNIK Zanemarena osnovna obrazovna aktivnost: nastava (redovna, izborna i fakultativna), a u prvi plan stavljene sporedne i/ili privatne aktivnosti nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
280 Vlatka Domović PRAVILNIK , Članak 4. Dobro je da se Pravilnikom predviđa trostupanjska ljestvica za napredovanje. Nazivi koji se predlažu nisu adekvatni, jer npr. mentora i sada imamo u sustavu nekoliko vrsta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
281 Larisa Zaharija Radoiš PRAVILNIK , Članak 8. Glazbene i plesne škole za sada nemaju mogućnosti online edukacija, te su u startu u tom dijelu zakinute, prijedlog je da se nikako ne uvjetuju sva područja za bodove već kao i do sada da se vrednuje ukupan broj bodova neovisno o području jer učitelji u dosadašnjoj praksi nemaju mogućnosti ostvariti bodove na svim područjima posebno u malim školama ili pojedinim mjestima. • Prijedlog je da se nadoda kod predavanja i javni nastupi, koncerti, predstave, radovi te da glasi: Predavanje, radionica, javni nastupi, koncerti, predstave, radovi ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) 1 Predavanje, radionica, javni nastupi, koncerti, predstave, radovi ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) 2 Predavanje, radionica, javni nastupi, koncerti, predstave, radovi ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) 3 Predavanje, radionica, javni nastupi, koncerti, predstave, radovi ili javni sat na međunarodnoj razini (po broju održanih, uživo i online; uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) 4 Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
282 Larisa Zaharija Radoiš PRAVILNIK , Članak 7. 7 Umjesto da se računa mirovinski staž prijedlog je da se računaju godine rada neovisno da li je puno ili nepuno radno vrijeme. • Umjesto 200 sati, koji su apsolutno previše i nerealni gledajući dosadašnju praksu, organizaciju i realizaciju obavezne edukacije tijekom pet godina predlažemo da se navede minimalan broj sati i to ne na godišnjoj razini već samo za svih 5 godina, jer ne postoje svake godine iste mogućnosti usavršavanja. Prijedlog je da se navede minimalno 25 sati za rok od 5 godina ( iz razloga što za pojedine predmete ili struku gotovo i nema organiziranih stručnih skupova i usavršavanja te to ne ovisi o dobroj volji učitelja). Navedeni prijedlog ima minimum i ukolilko ima mogućnosti učitelji će moći realizirati i više naročito ukoliko žele napredovati ali u tom slučaju nitko neće biti zakinuti. • U slučaju porodiljnog dopusta, bolovanja i drugo da se mandat stavi u mirovanje i da im se produži vrijeme između napredovanja u zvanja, za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta, bolovanja i drugo. • Prijedlog je da se navede samo ukupan broj bodova kao i do sada bez uvjetovanja da moraju bodovi biti prikupljeni iz minimalno šest kategorija, a naročito ne uvjetovati kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ jer toga u praksi nije bilo niti do sada i upitno je kako će se provoditi u pojedinim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
283 Larisa Zaharija Radoiš PRAVILNIK , Članak 4. Umjesto naziva " izvrstan savjetnik " da se promijeni u "viši savjetnik " . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
284 Vlatka Domović PRAVILNIK Pravilnik o napredovanju i nagrađivnju učitelja treba biti zaseban dokument. Ravnatelji i stručni suradnici rade poslove koji zahtijevaju drugačiji pristup. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
285 Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu-PREPOROD PRAVILNIK , Članak 25. (1) Ministarstvo nadležno za obrazovanje jednom godišnje objavljuje javni poziv za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika godišnjom nagradom u iznosu od 2 prosječne bruto plaće u RH isplaćene u proteklom mjesecu Obrazloženje: Dodjela godišnje nagrade ne može se uvjetovati osiguranjem sredstva u državnom proračunu. Broj primatelja godišnje nagrade može ovisiti isključivo o broju onih koji se jave na javni poziv i koji ispunjavaju propisane uvjete. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
286 Vlatka Domović PRAVILNIK Prije donošenja pravilnika o napredovanju, trebalo bi donijeti dokument kojim se propisuju kompetencije potrebne za stjecanje prve licence, odnosno kompetencije za relicenciranje. Drugim riječima, prvo je potrebno jasno definirati uzuse za ulazak i opstanak u profesiji, a potom definirati kriterije izvrsnosti koji zaslužuju stjecanje zvanja kojima se izvrsnost priznaje i nagrađuje. Takav pristup vodio bi punom razvoju i uvažavanju učiteljske/nastavničke profesije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
287 Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu-PREPOROD PRAVILNIK , Članak 12. (3) U slučaju ispunjenja općih uvjeta za napredovanje, ministarstvo nadležno za obrazovanje dostavlja u roku od 7 dana nakon roka propisanog stavkom 1. članka 11. zahtjev i dokumentaciju Povjerenstvu za napredovanje Obrazloženje: Isto kao i za stavak 1. članka 11. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
288 Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu-PREPOROD PRAVILNIK , Članak 11. (1) Nakon zaprimanja zahtjeva, ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje u roku od 30 dana je li zahtjev potpun odnosno je li sva potrebna dokumentacija za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje pohranjena u Zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-matici), Registru zaposlenika u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja. Obrazloženje: Važno je da se za sve propisane radnje utvrde ne samo izvršitelji nego i precizni rokovi. U protivnom stvaraju se uvjeti za odugovlačenje u provedbi postupka napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
289 Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu-PREPOROD PRAVILNIK , Članak 4. Predloženom sadržaju stavka I. trebalo bi dodati: Napredovanjem u zvanje ostvaruje se povećanje plaće uvećanjem koeficijenata za 12% - mentori 24% - savjetnici 36% - izvrsni savjetnici Obrazloženje: Postotci uvećanja koeficijenata trebali bi biti sastavnim dijelom Pravilnika. Postojeća uvećanja koeficijenata mentorima i savjetnicima trebalo bi barem zadržati, dok bi novom zvanju (izvrsni savjetnik) trebao pripasti koeficijent, proporcionalno uvećan u odnosu naspram zvanje mentora i savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
290 Gordana Katarina PRAVILNIK , Članak 1. Strukovni nastavnici nisu u ravnopravnom položaju s nastavnicima opće obrazovnih predmeta, zato što: 1.stručni skupovi su rijetki, a ako je vaše zanimanje slabije zastupljeno onda i na tim rijetkim skupovima ništa ne naučite.(pr. 1.obrazovni sektor - poljoprivreda, prehrana i veterina - veterinari slušaju o vinogradima i pekarskim proizvodima). 2. svaki strukovni nastavnik je mentor učenicima za završni rad, to je višemjesečni projekt u kojem učenika prati i vodi mentor. Stoga, podržavam prijedlog Hrvatske udruge plesnih pedagoga, da se mentorstvu u izradi završnog rada zaslužno dodjeli bodovanje. 3. strukovni nastavnici moraju pratiti i novosti u struci kako bi modernizirali i aktualizirali predmetne sadržaje, a naravno trebaju pratiti i novosti u obrazovanju, pa je njihova edukacija najmanje na dva kolosjeka. 4. Na loomenu su počele virtualne učionice za nastavnike opće obrazovnih predmeta, ali ne i za strukovne nastavnike. Već se tu vidi da se nastavnici ne tretiraju jednako i u isto vrijeme, a pravilnik ih tretira kao da imaju iste uvjete. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
291 Slavica Švec PRAVILNIK U članku 28. predlažem da se odgojno-obrazovnim radnicima pruži mogućnost zadržavanja trajnog zvanja savjetnika već nakon toga što su najmanje tri puta napredovali u zvanje savjetnika. To su odgojno-obrazovni radnici koji su svojim dvadesetogodišnjim(5 godina mentor i 15 godina savjetnik) izvrsnim radom to i zavrijedili. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
292 Nives Petričević PRAVILNIK , Članak 5. Moji prijedlozi nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja: 1. čl. 5.i 6. broj bodova za napredovanje previsok(teško ostvariv učiteljima Razredne nastave u pojedinim sredinama) 2. čl.8. mentorstvo učenicima koji sudjeluju na školskom natjecanju (RN - 4.r.-svake četiri godine) mentorstvo učenicima koji sudjeluju na bilo kojem natjecanju ili smotri bez obzira na razinu i postignuti uspjeh (posebno RN) dijeljenje primjera dobre prakse- objasniti čl.18. Učitelju koji je napunio 30 god.radnog staža i koji je zaredom 3 puta izabran u zvanje - zvanje TRAJNO čl.22. praksu studenata Učiteljskih studija priznati kao edukaciju jer sve škole nisu vježbaonice Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
293 Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK , Članak 14. Povjerenstvo za metodiku nastave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mišljenja je da „utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama“ treba dodatno pojasniti uključujući kriterije i načine vrednovanja, kao i osobe ili tijela koja će spomenuto utvrđivanje izvoditi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
294 Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK , Članak 8. Povjerenstvo za metodiku nastave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada predlaže slijedeće dopune ili izmjene:  Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu) Izradu kvalitetnih zadataka za pisanu provjeru i ispit znanja, a posebno onih na nacionalnoj razini, treba znatno više vrednovati u odnosu na organizaciju događaja (npr. smotre ili natjecanja). Za izradu svakog zadataka viših kognitivnih razina, a posebno zadataka rješavanja problema, potrebno je uložiti znatan trud i vrijeme koje ponekad može uključivati i nekoliko dana, od pronalaska dobrog i kvalitetnog članka koji čini osnovu zadatka, prilagodbe podataka i prikaza za pripremu zadatka do samog koncipiranja zadatka i samoprocjene njegove kvalitete pa bi u odnosu na prethodni prijedlog organizacije događaja izrada zadataka, ako ona uključuje više kognitivne razine zadataka trebala iznositi najmanje 3 boda po ispitu.  Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) Svakako treba korigirati bodove za održavanje metodičke prakse, a posebno s obzirom na bodove koji su dodijeljeni mentorstvu pripravniku do stručnog ispita. Na metodičkoj praksi mentori rijetko vode samo jednog studenta pa bi bodovi trebali biti dodijeljeni prema broju studenta. Također, u prirodoslovnom području osim održavanja oglednih satova, koji su u stvari redovita nastava mentora i prisustvovanje i komentiranje nastave pripravnika, mentori studenata često imaju i brojne druge zadatke. Tako na primjer mentori u sklopu metodičke prakse Prirode i Biologije trebaju: o održati 4 uzorna ogledna nastavna sata studentima o zajedno sa studentima sudjelovati u pripremi nastavnih sati u kojima će biti uključena izrada učeničkih projekata, tijekom redovite nastave ili u sklopu školskog kurikuluma, u trajanju od najmanje 4 školska sata o zajedno sa studentima sudjelovati u pripremi nastavnih sati u kojima će biti uključena radionica za učenike u trajanju od najmanje 2 školska sata, tijekom redovite nastave ili u sklopu školskog kurikuluma, a kojom će se s učenicima raditi na razvijanju pozitivnih stavova uz važne aspekte nastavnog predmeta o zajedno sa studentima sudjelovati u pripremi i izvedbi izvanučioničke nastave uz izradu materijala za podršku aktivnog učenja u trajanju od najmanje 2 školska sata – obavezno sudjelovanje svakog studenta u realizaciji o voditi analizu pripreme (prije svakog održanog nastavnog sata s grupom prokomentirati pripremu) i analizu izvedbe svih nastavnih satova (nakon svakog održanog nastavnog sata s grupom prokomentirati tijek sata, ukazati na eventualne propuste i uputiti na moguća poboljšanja) o upoznati studente s: ustrojem i radom škole, školskom dokumentacijom, prilagođenim programima u nastavi, ... o upoznati studente s kognitivnom, psihološkom i sociološkom strukturom učenika s kojima će raditi pri svojim nastavnim satovima (posebno upozoriti na učenike koji rade po individualiziranom pristupu ili po prilagođenom programu uz osvrt na mogućnosti učenika) o omogućiti kvalitetnu pripremu za svaki nastavni sat koja će student-nastavnik samostalno izvesti u školi o omogućiti održavanje najmanje 8 probna nastavna sata svakom studentu (po mogućnosti u različitim razredima i različitim razrednim odjelima učenja nastavnog predmeta za koji se osposobljava) o omogućiti individualnu pripremu za svakog studenta iz grupe za probne i ispitni nastavni sat o provjeriti i ispraviti svaku pripremu za nastavnu studenta-nastavnika, kao i radne materijale za učenike o omogućiti podršku uz održavanje ispitnog nastavnog sata za svakog studenta iz grupe o pripremiti osvrt uz isticanje dobrih strana i propusta za svakog studenta tijekom trajanja metodičke prakse o raspraviti s nastavnikom metodike izvedbu nastave na najmanje jednom probnom i na ispitnom satu svakog studenta-nastavnika, te sudjelovati u analizi pripreme i analizi uspješnosti nastavnog sata koju vodi nastavnik metodike o voditi zabilješke o aktivnostima na metodičkoj praksi i urednom izvršavanju zadataka za svakog studenta-nastavnika o pregledati i ocijeniti dnevnik aktivnosti na metodičkoj praksi svakog studenta o napisati izvješće o radu studenta najkasnije tjedan dana prije početka ispitnog roka, a nakon završene metodičke prakse tog studenta-nastavnika o sudjelovati na Seminaru sa studentima tijekom 2 sata kao gost u vođenoj raspravi na određenu temu u dogovoru s nastavnikom metodike (Razredništvo i suradnja s roditeljima, Prava i dužnosti učenika - disciplina na satu, Učenici s posebnim potrebama, Sustavno praćenje učeničkog napredovanja i izvođenje završne ocjene). Stoga je neophodno da se mentoru studentima prirodoslovnog područja dodijeli najmanje 3 boda po studentu koji kod njega obavlja metodičku praksu. Alternativno u slučaju manjeg obima poslova na metodičkoj praksi, mentoriranje (metodička praksa) do 2 studenta godišnje treba vrednovati s 1 bodom, mentoriranje 3 ili 4 studenta godišnje godišnje treba vrednovati s 2 boda, mentoriranje više od 5 studenata godišnje godišnje treba vrednovati s 3 boda. Spomenuti načini vrednovanja mogu se ponuditi kao modul 1 i modul 2, a o odgovarajućem načinu dodjeljivanja bodova (modulu) treba odlučiti nastavnik metodike nastavnog predmeta s fakulteta koji organizira metodičku praksu studenata.  Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) S obzirom na sadašnje aktivnosti i obaveze treba vrednovati s 2 boda, osim ako mentoriranje pripravnika neće imati bolju formu nego što je to današnja praksa.  Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) Predavanje ili radionica na međunarodnoj razini (po broju održanih, uživo i online; uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) Održano interaktivno predavanje ili radionica ne može se vrednovati kao i ogledno predavanje na bilo kojoj razini. Zbog toga treba odvojiti ove oblike doprinosa s time da se predavanja i radionice vrednuju s bodom više te ne treba ograničavati broj suautora ili ga povećati barem na 5 zbog poticanja interdisciplinarne suradnje i suradnje različitih zanimanja unutar struke.  Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja Nije razvidno prema kojim kriterijima se vrednuje koji su primjeri inovativnih metoda primjera dobre prakse s obzirom na ostale koji se kasnije spominju ili se u nastavku tablice ovo se ponavlja kroz druge oblike vrednovanja takvog rada pa se može ovdje brisati.  ONLINE EDUKACIJE U prethodne dvije skupine imamo sljedeće: .. održana predavanja, radionice, online radionice, školski satovi, primjeri dobre prakse (na različitim razinama) .. sudjelovanja u ... Predlažemo tako i grupirati, jer autorski osmisliti nije jednako sudjelovati. U drugoj grupi „sudjelovanja“, zasad su predložena „sudjelovanja na međunarodnim radionicama“, te „na online edukaciji“. Smatramo da se pored „online edukacije“ treba dopisati i bili koji drugi oblik (npr. face to face) sudjelovanja na cjelovitim edukacijama (seminarima,...) s određenim brojem sati.  Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora) S obzirom da je potrebno potaknuti učitelje i nastavnike za unaprjeđenje nastave, neophodno je vrednovati njihov takav rad u sklopu akcijskih, ostalih stručnih i znanstvenih istraživanja koji rezultiraju objavom, ne samo stručnih već i znanstvenih članaka. Također pri sudjelovanje u projektima razmjera većeg od onog individualnog u redovitom nastavnom radu biti će uključeno više sudionika koji mogu zajedno pripremiti znanstveni ili stručni članak. Neophodno je potaknuti učitelje i nastavnike ne objavljivanje rezultata svog rada i napretka u poučavanju pa se treba: • znanstveni članak objavljen u RH do 3 autora vrednovati s 3 boda • znanstveni članak objavljen u RH do 5 autora vrednovati s 2 boda • znanstveni članak objavljen u RH do 10 autora vrednovati s 1 bodom • znanstveni članak objavljen izvan RH do 3 autora vrednovati s 6 boda • znanstveni članak objavljen izvan RH do 5 autora vrednovati s 5 bodova • znanstveni članak objavljen izvan RH do 10 autora vrednovati s 4 boda • stručni članak objavljen u RH do 3 autora vrednovati s 2 boda • stručni članak objavljen u RH s više od 3 autora vrednovati s 1 bodom • stručni članak objavljen izvan RH do 3 autora vrednovati s 4 boda • stručni članak objavljen izvan RH s više od 3 autora vrednovati s 3 boda. Uredništva časopisa u postupku recenzije vrednuju kvalitetu članka i objavljuju se samo članci koji su znanstveni i stručni prilog pa treba imati povjerenja da ako je članak objavljen onda autori zaslužuju nagradu za svoj doprinos.  Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama (po broju objavljenih radova) Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za darovite učenike (po broju objavljenih radova) Osim u području rada s darovitim učenicima i učenicima s poteškoćama potrebno je potaknuti učitelje i nastavnike na objavljivanje njihovih primjera dobre nastavne prakse. Takvi se primjeri dobre nastavne prakse mogu objaviti u obliku stručnog članka u časopisima ili on-line publikacijama, ali i sudjelovanjem u mreži podrške sustručnjaka, kakva bi trebala suživjeti u radu putem virtualnih učionica ili drugih oblika on-line suradnje učitelja i nastavnika.. Zbog toga bi sve kvalitetno pripremljene i recenzirane takve primjere trebalo vrednovat: • primjer dobre prakse objavljen u RH do 3 autora vrednovati s 2 boda • primjer dobre prakse objavljen u RH s više od 3 autora vrednovati s 1 bodom • primjer dobre prakse objavljen izvan RH do 3 autora vrednovati s 3 boda • primjer dobre prakse objavljen u RH s više od 3 autora vrednovati s 2 boda.  Autorstvo i su-autorstvo udžbenika, metodičkih priručnika, stručnih knjiga, računalnih programa, (po broju) Autor u nekom od navedenih djela može se biti i s vrlo malim doprinosom, jer izdavači žele veliki broj autora na svojim djelima. Zbog toga je potrebno predložiti da se priloži postotak udjela i prema njemu se razdijeli ovaj broj bodova (npr. 50 % i više vrednovati sa 6 bodova, a ispod toga primijeniti proporcionalnu skalu odnosa bodova i doprinosa u djelu).  Rad u povjerenstvima, radnim skupinama ili mentorskim timovima za koja su imenovani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja ili za rad u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita (po godini) S obzirom na obaveze nastavnika mentora u školi gdje se polaže stručni ispit i njegovu angažiranost u podršci pripravniku uz polaganje stručnog ispita svakako je potrebno dodijeliti više bodova za sudjelovanje u radu Povjerenstva za polaganje stručnih ispita. Zbog toga je potrebno vrednovati njihov rad prema broju kandidata te suradnju sa svakih 5 kandidata vrednovati s 1 bodom.  Sudjelovanje u eksperimentalnom programu u skladu sa ZOO (po šk. godini) Smatramo da je 3 bodova previše za samo sudjelovanje u provedbi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
295 Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK , Članak 7. Povjerenstvo za metodiku nastave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mišljenja je da uputa „najmanje 80 bodova prikupljenih iz minimalno šest kategorija, među kojima su obvezne kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.“ ne objašnjava da li se boduje sve uključujući mentorstvo i savjetništvo ili se bodovi računaju od zadnjeg izbora pa je potrebno jasnije navesti očekivano vrijeme prikupljanja bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
296 Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK , Članak 6. Povjerenstvo za metodiku nastave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mišljenja je da uputa „najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija, među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika“ ne objašnjava da li se boduje sve uključujući i mentorstvo ili se bodovi računaju od zadnjeg izbora pa je potrebno jasnije navesti očekivano vrijeme prikupljanja bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
297 Prirodoslovno-matematički fakultet PRAVILNIK , Članak 2. Povjerenstvo za metodiku nastave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ne smatra „Prikupljanje bodova za napredovanje“ terminom koji treba objasniti. U članku 1. se navodi što se pravilnikom propisuje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
298 HRVATSKA UDRUGA PEDAGOGA SUVREMENOG PLESA PRAVILNIK Hrvatska udruga pedagoga suvremenog plesa pozdravlja izradu i donošenje Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju....jer je stari Pravilnik zastario i nije u skladu s postojećim propisima. Pozdravljamo i to što će novim Pravilnikom moći napredovati i ravnatelji te će se time ispraviti jedan od dosadašnjih propusta. Kako naša udruga okuplja nastavnike iz različitih umjetničkih, plesnih škola uočavamo i neke specifične nedostatke u prijedlogu novog Pravilnika. Naši komentari i prijedlozi: 1. Kvalitetan izravan rad s učenicima od presudne je važnosti u našoj struci (važniji od mnogih spomenutih kategorija za ocjenjivanje) te želimo istaknuti njegovu premalu zastupljenost u kriterijima za bodovanje i ocjenjivanje napretka i nagrađivanja. 2. Da li je Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, spomenut kao krovni dokument na kome se temelji i predloženi Pravilnik, donesen, obvezujući te da li je prošao javnu raspravu? Iz postojeće regulative proizlazi da ishodi, za sada, nisu obvezujući što sve dovodi u apsurdnu situaciju. 3. Za nazive, Članak 4. predlažemo da su oni: mentor u zvanju, savjetnik u zvanju te viši savjetnik u zvanju. Predlažemo da se položaj višeg savjetnika u zvanju uvede kao trajni, odnosno tijekom cijelog preostalog radnog staža. Za pretpostaviti je da će oni koji budu imenovani u Savjetnika u zvanju biti osobe sa dugim stažem te vrlo vjerojatno neće imati i priliku obnavljati status. Vjerujemo i da će ti istaknuti pojedinci imati i (do)pokazati dovoljno kvalitete kojom bi zasluženo ostali u spomenutom zvanju, a to bi i bio još jedan od načina da se prizna njihov doprinos. Ukoliko povućemo paralelu sa visokim školstvom vjerujemo da ćemo naći dovoljno argumenata za ovaj prijedlog. 4. Istaknuti broj bodova u Pravilniku, za sve stupnjeve napredovanja, smatramo previsokim; pitanje je da li će djelovati motivirajuće na nastavnike, ili će imati upravo suprotni efekat! 5. Neke od obaveza nisu jasno definirane te smatramo da ih je izuzetno važno definirati. 6. Kategorija "Unaprjeđivanje rada škole" nije uvijek dostupna svim nastavnicima, ponekad ovisi o volji ravnatelja, da li će uključiti nastavnike u rad na predložene načine te da li će oni uopće imati priliku skupiti bodove putem te kategorije. Stoga smatramo da ona nebi trebala biti obvezujuća. 7. Vodeći se specifičnostima struke predlažemo - A/u kategoriji "Organizacija i/ili provedba natjecanja...: - da se boduje i mentorstvo učenicima srednjih škola na izradi završnog rada, po učeniku i godini po 1 bod; ovaj rad uključuje visok oblik interakcije učenika i nastavnika te je individualno organiziran - sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanje... da se dodaju i "zadaci za završne radove" (u umjetničkim školama se vrlo detaljno i redovito radi na njima iz godine u godinu) - mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija da bude bodovano sa 3 boda po godini/odnosno studentu, zbog velike složenosti i opsega zadataka i rada. B/ u kategoriji Predavanja i/ili radionice - da se u prvoj alineji dodaju i javni ispiti na školskoj razini - predavanje ili radionice na međunarodnoj razini...obveza je da budu održane uživo i online; to je doista u našoj struci nevjerojatan zahtjev i ne koristi se. Radionice su vrlo važan oblik našeg rada, no kako su one utemeljene doživljajno i iskustveno online prezentacije nemaju nikakvu korist i ne prakticiraju se. Stoga smo stava da online predstavljanje i izvođenje radionice nebi trebao biti uvjet. Organizatori nisu u praksi niti dužni prenostiti online radionice. C/ Online edukacije: - stava smo da se naši članovi koriste različitim oblicima online informacija (npr. predstave, aktivnosti plesnih grupa ili pojedinaca) koje su oblik neformalnog ili informalnog cjeloživotnog obrazovanja te da spomenute izvore koriste i ugrađuju u svoj neposredni rad, obogačujući svoja i učenička iskustva. Željeli bismo da se nekim oblikom evidntiranja svima omogući registriranje spomenutih praćenja (neki oblik dnevnika za samostalni razvoj) te da se taj oblik vrednuje. D/ Rad u stručnim vijećima, udrugama i sl.: - neposredan rad sa darovitim učenicima u okviru škole također bi mogao biti dodatno bodovan (po godini i broju učenika sa kojima se radi) E/ Stručni članci....stručnih publikacija (tiskanih i online) u našoj struci gotovo da nema, stoga su mogućnosti djelovanja i ostvarivanja bogova vrlo male; - u autorstvo i suautorstvo udžbenika....trebalo bi dodati autorstvo zadanih koreografija za natjecanja. Naročito stoga što mi, zbog prirode struke i naših oblika nastave, ne održavamo online edukacije, a nastavne sadržaje oblikujemo kao kreativne procese tijekom same nastave. F/ Projekti bi u našoj struci bili: osmišljavanje i izvedba koreografskog djela; stoga molimo da se doda u projektne sadržaje. G/ Unapređenje rada škole, već smo spomenuti načelni stav te dodajemo kako školski timovi za kvalitetu u načelu ne postoje u umjetničkim školama te nemamo centre kompetentnosti. Iz spomenutih razlog nismo u mogućnosti, ili smo vrlo rijetko, ostvarivati bodove u ovoj kategoriji, koja je obvezujuća. Obvezonost bi trebala biti samo za ravnatelje. I/ Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja - dostupna kategorija izrazito za ravnatelje, tek ponekad za nastavnike, stoga obvezujuća samo za ravnatelje. Vjerujemo kako bi nastavnici koji imaju dovoljan broj godina staža i broj bodova mogli napredovati u viša zvanja bez obvezatnog postupnog napredovanja. Molimo da se specifičnosti umjetničkog obrazovanja prepoznaju te ugrade u ovaj Pravilnik. Presjednica udruge HUPSuP: Jasmina Zagrajski Vukelić, prof. mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
299 Sabina Lončarić PRAVILNIK Poštovani, podržavam donošenje novog pravilnika o napredovanju i pohvaljujem što je ovim pravilnikom jednostavnije pokretanje za napredovanje jer to čini sam djelatnik, nadam se u elektroničkom obliku. Slažem se da trenutno bodovanje nije bilo realno i da treba povisiti prag, ali smatram da je predloženi prag previsok te ga treba smanjiti na 20/40/60. Dojma sam da je cilj ovog pravilnika prikupljanje bodova, a ne kvalitetan rad direktno povezan s učenicima u razredu. Razredna nastava na puno teži način može prikupiti bodove vezane uz natjecanja, a osobito u manjim sredinama gdje su rijetki učenici koji idu na natjecanja. Osim nadarenih učenika, koji sami po sebi imaju motivaciju za učenjem i natjecanjem, u učionici su i učenici s teškoćama u razvoju koje nitko ne spominje. Učitelji su ti koji se trude prepoznati i jačati individualnu snagu i sposobnost te djece kako bi mogli sudjelovati u životu škole i zajednice. Takvi učitelji ne mogu skupljati bodove pa bi trebalo misliti i na njih. Nadam se da će visoko postavljeni zahtjevi biti ostvarivi u svim školama i da svi učitelji budu ravnopravni. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
300 Krešimir Kojundžić PRAVILNIK , Članak 28. Što sa radnicima kojima je mandat mentora ili savjetnika pri kraju, a prema ovom prijedlogu ne ostvaruju pravo napredovanja prema "starom" pravilniku? Za njih će se novi pravilnik primjenjivati retrogradno? Mislim da to nije u redu jer u tom slučaju nisu u ravnopravnom položaju u odnosu na ostale. Prije tri-četiri godine oni nisu mogli znati što će im se bodovati za sljedeću obnovu ili napredovanje pa niti svoje aktivnosti usmjeriti u tom smislu. Mislim da bi trebalo radniku kojem je prošlo barem pola mandata, ako ne i manje omogućiti napredovanje prema uvijetima koji su vrijedili većinu njegovog trenutno tekućeg mandata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
301 Tamara Janković PRAVILNIK , Članak 8. Pored brojnih novih mogućnosti za ostvarenje bodova koje pozdravljam, moram se osvrnuti na veliku nepravdu prema prijedlogu Pravilnika u kategoriji "Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima" pod stavkom: Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini). Prema dosadašnjem pravilniku ta je kategorija donosila 3 boda, a prema novom prijedlogu samo 1, dok se stavka Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) s dosadašnjih 2 boda povećala za bod i sada je 3 boda!? Je li došlo do slučajne pogreške? Ovim bodovanjem, ne samo da se ne cijeni trud, znanje i broj sati u pripremanju desetaka studenata po godini za njihovu studentsku praksu i izvođenje nastave (naravno, za određene katedre metodike, nisu svi u istoj situaciji), nego se nažalost, a to je veliki propust po meni, ne potiče rad mentora sa studentima i metodika kao takva. Upravo kvalitetno i kvantitetno zastupljeno osposobljavanje budućih učitelja treba biti jedan od prioriteta u povezanom obrazovnom sustavu! Studenti s malo metodičke studentske prakse, neće kao budući učitelji doći niti do čitanja Pravilnika o napredovanju, a teško ostvarivo napredovanje (samo zbog velikog broja potrebnih bodova) smanjit će i ovako ne velik broj mentora i savjetnika koji žele raditi sa studentima u njihovoj metodičkoj naobrazbi. Ukoliko se mentore i savjetnike uvjetuje da prihvate rad sa studentima, to ne znači da će taj rad biti jednako uspješan, zato smatram da bi se dignitet i važnost metodičkog rada morao daleko više vrednovati bodovanjem, čak i od samog mentorstva jednom pripravniku tijekom godine jer se radi o osobi koja je završila metodiku, diplomirala i moguće već i radi u nastavi. Molim da se razmisli o tome je li jednak obim i težina posla mentorstva u ova dva slučaja (desetak studenata bez iskustva u praksi ili vrlo malog broja sati prakse i pripravnik koji je već ostvario zvanje magistra struke). Razumijem u potpunosti da su mnogu učitelji koji bi htjeli biti mentori studentima zakinuti samom činjenicom što ne rade u blizini nekog fakulteta s katedrom metodike, no također treba uzeti u obzir da isti učitelji koji jesu mentori studentima nemaju vremena za neke druge oblike prikupljanja bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
302 Tamara Janković PRAVILNIK , Članak 5. Što se tiče prikupljanja bodova, bilo da se radi o bodovima iz minimalnog određenog broja kategorija bilo da se radi o broju sati kontinuiranog profesionalnog razvoja godišnje, smatram da je ljestvica podignuta previsoko, osim u slučaju prvog napredovanju u zvanju mentora. Za sve koji se pripremaju za napredovanje u više zvanje ili žele samo potvrditi već dobivenog taj broj bodova nije realan iz jednostavnog životnog razloga, a to je neregulirana (trenutno barem neusklađeno) mogućnost ostvarenja prikupljanja bodova, posebno kad se radi o profesionalnom razvoju. Učitelj za svako usavršavanje koju treba financirati škola ovisi o odobrenju ravnatelja. Pored toga treba imati na umu da su i ravnatelji stavljeni u nezgodnu situaciju jer će za kolege koji su mentori/savjetnici, ravnatelji htjeti odobriti usavršavanja kako bi im omogućili toliko broj sati usavršavanja, dok s druge strane time zakidaju sve kolege koji neće na taj način prikupiti dovoljan broj sati (i bodova) u mnogo dužem periodu nego do sada. Također, iz perspektive ravnatelja može se očekivati i neodobravanje izbivanja učitelja s velikog broja sati nastave ako se radi o fizičkom prisitvovanju seminarima ili ostvarenju projekata, čime dolazim do prijedloga da se i to regulira jasnim kriterijima- koliko sati nastave svaki učitelj godišnje ima pravo izostati s nastave zbog profesionalnog razvoja. Ako to bude usklađeno s potrebnim brojem sati za napredovanja, neće biti nikakvih problema. Ali, opet govorimo o potrebi da se paralelno s ovim Pravilnikom osmisle i daju na javnu raspravu dokumenti u kojima su jasna prava odgojno-obrazovnih djelatnika kao i dužnosti i obveze ravnatelja prema djelatnicima po tom pitanju. Ovdje bih dodala također jedan problem s kojim se suočavamo kad je prikupljanje velikog broja sati i bodova u pitanju, a to je mogućnost prikupljanja bodova putem online usavršavanja. Treba razmišljati o satnici učitelja koja je jasno raspoređena po satima neposrednog rada, sati za pripremu te svih ostalih poslova. U jednom danu učitelja može se dogoditi da se pored obveznog stručnog usavršavanja na ŽSV-ima (i ponekom nedefiniranom obvezom u školi) dogodi da zajedno s online usavršavanjem prijeđe zakonom određen broj radnih sati, čime ulazimo u segment zaštite radničkih prava svakog djelatnika. Mislim da će se mnogi prepoznati u situaciji da nakon nastave i pripreme za sutrašnju nastavu (tjedno, mjesečno planiranje) ostatak slobodnog radnog vremena ne provode s obitelji i prijateljima, u odmoru, već radno za računalom. Sve to može biti provedivo (krasna je mogućnost povremeno online surađivati s kolegama iz čitavog svijeta bez fizičkog putovanja i gubitka sati nastave) samo ako se ne postavi prevelik broj potrebnih sati usavršavanja godišnje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
303 Lea Radolović PRAVILNIK , Članak 24. O nagrađivanju bi trebalo sačiniti zaseban pravilnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
304 Lea Radolović PRAVILNIK , Članak 21. Educiranje kolega i studenata i pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini nema istu težinu. Je li moguće da mentor ispuni svoju obvezu samo time da 6 sati pruža podršku kolegama u školi? (odnosi se i na članke 22. i 23.) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
305 Lea Radolović PRAVILNIK , Članak 18. U stavku dva trebalo bi stajati da radnik s više od 35 godina mirovinskog staža ima mogućnost zadržavanja stečenog zvanja a ne obvezu njegova zadržavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
306 Lea Radolović PRAVILNIK , Članak 17. Nejasno je tko procjenjuje to jest što uključuje opravdana duža odsutnost s rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
307 Lea Radolović PRAVILNIK , Članak 15. Obvezno očitovanje je bespotrebno. Potrebno je ostaviti mogućnost očitovanja u slučaju neslaganja s mišljenjem povjerenstva ali ne i učiniti ga obveznim ako se radnik s njim slaže. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
308 Lea Radolović PRAVILNIK , Članak 14. Nejasno je tko će snositi troškove i kako će se organizirati uvid u stručno-pedagoški rad koji vrši stručno povjerenstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
309 Tamara Janković PRAVILNIK , Članak 5. Iako razumijem potrebu da se uskladi Pravilnik i kriteriji o napredovanju s ostalim dokumentima, trenutno u Pravilniku o kojem raspravljamo ne bi trebali stajati uvjeti koji će tek biti definirani Okvirnim nacionalnim standardom kvalifikacija za učitelje... (ishodi učenja po skupovima učenja!). Što se tiče uvođenja novih kategorija iz kojih učitelj mora imati prikupljene bodove, smatram to donekle poticajnim jer se predviđa i potiče raznolik dodatni trud i rad, dakle daju se nove mogućnosti za ostvarenje bodova. No također, kao što su mnogi komentirali, slažem se da se istovremeno javlja problem da će se bodovi ostvarivati još manje nego dosad u neposrednom radu s učenicima. Više kategorija koje su predložene predviđaju rad na unaprjeđenju rada škole i doprinos obrazovnom sustavu kao takvom. Ovdje dolazimo do situacije u kojoj nisu svi u istoj polaznoj situaciji. Ovisi o veličini škole, broju djelatnika te odnosom s ravnateljima koji imaju pravo odlučiti tko će sudjelovati u kojem tijelu škole ili žele li dati svom djelatniku da provede određeno istraživanje kao i žele li ravnatelji i čitav kolektiv sudjelovati u određenom projektu. Sve ovo može se gledati pozitivno i poticajno, no tada treba pored ovih prijedloga istovremeno proizvesti dokument u kojem će biti navedene obveze ravnatelja u odnosu na svoje djelatnike. Govorimo često o demokratskom ozračju u školama, zbornicama i unutar samih učionica... Mislim da treba imati na umu i javnosti predočiti dokumente koji će biti jasno definirani po tom pitanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
310 Lea Radolović PRAVILNIK , Članak 13. Nejasni su kriteriji izbora jedinog člana stručnog povjerenstva koji je stručnjak za područje napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
311 Lea Radolović PRAVILNIK , Članak 12. Nisu navedeni rokovi koje treba poštivati MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
312 Lea Radolović PRAVILNIK , Članak 9. Postojanje dva povjerenstva uvelike će usporiti i zakomplicirati postupak napredovanja u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
313 Lea Radolović PRAVILNIK , Članak 8. Kategorija aktivnosti Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i propravnicima – U ovoj kategoriji učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori vrlo teško mogu realizirati bodove zbog nepostojanja natjecanja i smotri za učenike s većim teškoćama u razvoju. za ovu kategoriju učenika postoje samo sportska natjecanja te Državna smotra namijenjena srednjoškolcima. Stoga se učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori ovakvom raspodjelom bodova dovode u nepovoljan položaj. Kategorija aktivnosti Predavanja i/ili radionice – Postavlja se pitanje kako će se dokazivati pozitivna evaluacija od strane sudionika. Ukoliko se ne predvide standardizirani obrasci za evaluaciju upitna je i njezina objektivnost. U istoj kategoriji moguće je čak 4 boda ostvariti kroz Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja a da uopće nije definirano što to dijeljenje podrazumijeva, pod kojim uvjetima, na kojim razinama i kako se isto dokazuje. Kategorija aktivnosti Online edukacije. U ovoj kategoriji premala je razlika među bodovima za sudjelovanje u online edukaciji i njezino vođenje. Također, postavlja se pitanje čemu odvajanje vođenja online edukacija od onih iz kategorije predavanja i/ili radionica kada se u gornjoj kategoriji navode iste održane uživo ili online). Kategorija aktivnosti rad u stručnim vijećima, udrugama i slično – u ovoj kategoriji premala je razlika u bodovima između vođenja stručnog vijeća na razini škole i županijskog stručnog vijeća što je ipak znatno zahtjevniji zadatak. Također, za rad u strukovnim udrugama i njihovo vođenje predviđen je isti broj bodova, što nije realno. Bodovanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada izvan školske ustanove, bez obzira radilo se o kategoriji učenika s posebnim potrebama ili ne, znači bodovanje nečijeg honorarnog rada/posla i kao takvo je besmisleno. Upitno je je li takav rad stručno-pedagoški. Kategorija aktivnosti Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji – Kod objavljivanja članaka trebali bi se bodovati ne samo stručni nego i znanstveni članci. Nejasno je zbog čega se zasebno boduje rad u stručnim povjerenstvima radi procjene usklađenosti udžbenika. U dijelu koji govori o objavljivanju oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja i aktivnosti za učenike s teškoćama – nije jasno gdje se objavljuju navedene prilagodbe. Također, bodovanjem ove aktivnosti potiče se stav da postoje univerzalne, unificirane prilagodbe što nije u skladu sa spoznajama inkluzivne pedagogije i principima individualizacije i prilagodbe. U kategoriji aktivnosti projekti nejasne su kategorije projekata „državne razine“. Uključuje li taj pojam financiranje od strane nekoga unutar RH, partnerstva unutar RH ili nešto treće? Bespredmetno je bodovanje samog sudjelovanja u projektima, posebno na školskoj razini. U kategoriji aktivnosti Unaprjeđenje rada škole nije korektno s istim brojem bodova bodovati cjelogodišnji rad na uređivanju mrežne stranice, školskog lista ili stranice na društvenim mrežama kao i sudjelovanje u organizaciji javnog događanja u školi. U kategoriji Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja najveći broj bodova nosi sudjelovanje u eksperimentalnom programu. Sudjelovanje u takvom programu ne govori o individualnom angažmanu pojedinca već čitave ustanove i stoga ga ne bi trebalo na ovaj način vrednovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
314 Lea Radolović PRAVILNIK , Članak 4. Treći stupanj napredovanja u zvanje nosi naziv izvrsnog savjetnika. Izraz „izvrsni savjetnik“ nezgrapan je i neobičan te bi bilo uputno zamijeniti ga nekim drugim terminom poput savjetnika 2. razine (gdje bi savjetnik 1. razine bio preporučeni izraz za dosadašnjeg savjetnika). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
315 Tamara Janković PRAVILNIK , Članak 4. Poštovani, po pitanju naziva smatram da bi dvije kategorije kao i dosad bile dovoljne. Ukoliko se zadrži prijedlog od tri kategorije zvanja, onda svakako riječ "izvrstan savjetnik" smatram neprimjerenom u odnosu na savjetnika čime se implicira kako savjetnik nije izvrstan odgojno-obrazovni djelatnik. U tom slučaju bi se eventualno moglo za treću kategoriju uzeti u obzir "viši savjetnik", no to mora biti u sklađeno s AZOO-om čiji savjetnici trenutno nose taj naziv. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
316 Suzana Hergotić PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani autori prijedloga novog „Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgojitelja, stručnih učitelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima“ ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) poštovane sudionice/sudionici u raspravi, pozdravljam i podržavam prijedlog novog Pravilnika i raduje me da se konačno nakon 23 godine krenulo u izradu novog. Izuzetno cijenim uvođenje i novih kriterija vrednovanja jer s osuvremenjivanjem društva nezaobilazno je i osuvremenjivanje obrazovnog procesa tj. nastave. Međutim uočila sam kao i mnogi sudionici rasprave kako su neki kriteriji neostvarivi za pojedine djelatnike jer ne polazimo svi iz iste pozicije.... Predlažem da se godine mirovinskog staža zamijene godinama staža. Najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. Zašto treba biti obveza? Naime to je nemoguće ostvariti jer osobe u timove, biraju ravnatelji – a to ostavlja mogućnost ili otvoren prostor za nepotrebne neugodne situacije. Slažem se s mnogim kolegicama i kolegama kako to nije u redu, jer ako djelatnik ne bude imenovan u povjerenstvo, neće moći napredovati??? Kako se može i vrednovati uspješnost rada u školskom timu za kvalitetu? To nikako ne bi smio biti uvjet/obveza. Trebalo bi bodovati i rad u ostalim školskim tijelima i povjerenstvima (Povjerenstvo za organizaciju školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa, Povjerenstvo za prevenciju…i slično) jer se mnogo sati rada i truda uloži u organizaciju i provedbu. Također smatram da je broj bodova previsok za napredovanje u pojedino zvanje, umjesto 30/60/80 slažem se s prijedlogom nekih sudionika rasprave: 20/30/45 jer i sami postavljeni uvjeti za ostvarivanje bodova nisu jednaki za sve djelatnike prema navedenim kriterijima jer ne polazimo s iste pozicije u skupljanju bodova. Odlazak na stručna usavršavanja nisu svima dostupna radi financijskih, ali i drugih razloga. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na županijskoj, državnoj razini natjecanja za razrednu nastavu je vrlo diskutabilno jer mi možemo sudjelovati s učenicima 4. razreda samo iz jednog nastavnog predmeta matematike i to dakle samo jedanput u 4 godine.( Lidrano ) Bodovanje – javnih događaja treba jasnije i preciznije definirati. Ulaze li u to i organiziranje javnih likovnih izložba (u školi i izvan školske ustanove), sudjelovanje u organizaciji školskih i izvan školskih svečanosti? Predlažem bodovanje za objavu članaka na web stranici škole. Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini)- mislim da bi trebalo bodovati i aktivnosti s učenicima s teškoćma ili s darovitima koje se rade i provode unutar škole prema školskom programu ili kurikulumu. Bodovi za održavanje predavanja radionice, oglednog sata uvjetovani su pozitivnom evaluacijom od strane sudionika, to ne bi trebao biti uvjet. Raduju me nove kategorije bodovanja i bodovanje za izvannastavne aktivnosti djelatnika, ali slažem se s većinom sudionika kako bi naglasak ipak trebalo staviti u bodovanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada, a što je najvažnija naša zadaća. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
317 Nada Božičević PRAVILNIK Moji prijedlozi Nacrtu Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju : a) Članak 4. - napredovanje u zvanje mentor/savjetnik/viši savjetnik b) Članak 5. i 6. – manji broj bodova potrebnih za napredovanje 20/40/60 jer smatram kako je cilj nagraditi učitelje koji rade u različitim uvjetima i sredinama za ustrajan rad c) Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj razini - pojasniti c) Članak 8. – Kako vrednovati aktivnosti u lokalnoj zajednici? Zapostavljeni su učitelji koji rade u manjim sredinama, a njihov je rad važan za mjesto u kojem žive. d) Članak 18. – Predlažem 30 godina u obrazovanju uz trajno priznanje stečenog stupnja napredovanja u zvanju zbog sve kasnijega stupanja u stalni radni odnos. Pozdrav, Nada Božičević Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
318 Bernarda Novak PRAVILNIK Poštovani! Pohvaljujem trud svih koji su sudjelovali u izradi novog Pravilnika, no mislim da je u silnoj želji da se skupi što veći broj bodova iz raznih kategorija aktivnosti izostalo ono najvažnije, kvaliteta neposrednog rada s učenicima. Predlažem da se smanji broj potrebnih bodova iz različitih kategorija prema čl.8. a da težište svega bude kvaliteta neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima. Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama daje skup ishoda učenja prema određenim kategorijama koje bi učitelj koji želi napredovati u zvanje morao usvojiti. Mislim da bi tu trebalo detaljno razraditi kriterije, što to učitelj mora raditi u poučavanju da bi usvojio ishode učenja. Tako bi Povjerenstvo moglo objektivno procijeniti rad učitelja. Nigdje se ne spominju učitelji koji rade s ranjivim skupinama učenika. Oni neće moći napredovati u zvanje? Njihovi učenici neće usvajati mjesta na županijskim, državnim natjecanjima, ali će napredovati u radu uz poticaj i silan trud učitelja. Predlažem da se uvedu kriteriji po kojima će biti vidljivo napredovanje tih učenika. čl.8. Natjecanja ne mogu biti u istoj kategoriji za predmetnu i razrednu nastavu jer razredna nastava ima samo mogućnost u 4. razredu iz matematike, znači svake četvrte godine. Mentorstvo studentima i pripravniku do stručnog ispita ne može realizirati učitelj ako škola nema pripravnika ni studenata. To odlučuje ravnatelj. Predlažem da se konkretiziraju aktivnosti koje se odnose na projekt. Na projekt se može javiti škola, to ne ovisi o učitelju. Koordinatora i voditelja projekta određuje ravnatelj. Ravnatelj mora poslati učitelja na stručno osposobljavanje za pisanje projekta. To su stvari koje ne ovise o učitelju koji želi napredovati u zvanje. U okviru stručnog vijeća u nekim školama vode se Zajednice učitelja koji uče. Tu učitelji propituju svoju praksu u cilju poboljšanja te svoja iskustva dijele s ostalim učiteljima. Predlažem da se voditelj Zajednice u školi boduje s 1 bodom po broju održanih sastanaka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
319 Fani Perun PRAVILNIK Poštovani, Predlažem sljedeće izmjene: Članci 5, 6 i 7, stavci 1, točke 2 PREDLAŽEM da se ostavi samo ukupan broj - 100/150/200 koji treba prikupiti u tih 5 godina. Kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od minimalno 20/30/40 sati godišnje. Što ako u jednoj godini netko ima npr. 39 sati umjesto 40? Napredovanje automatski propada. Nekad ima manje, a nekad više skupova u godini. Ako ne bude dovoljno organiziranih skupova i online edukacija i ti brojevi su upitni. Članci 5, 6 i 7, stavci 2, točke 1 PREDLAŽEM smanjenje broja ishoda. Bilo bi dobro izračunati prosjek usvojenosti ishoda prosječnih učitelja pa ga u postotcima podići i odrediti realan broj. Sada je usvojenost ishoda 5, 6 ili 7 po svakom od 8 skupova učenja. To su, matematičkim jezikom rečeno, 40, 48 ili čak 54 ishoda čiju usvojenost (prema čl. 14) povjerenstvo mora utvrditi. Kako će utvrditi toliko ishoda na dan uvida i koliko bi to trebalo trajati? Članci 5, 6 i 7, stavci 2, točke 2 PREDLAŽEM ukidanje ograničenja u smislu obaveznih kategorija. Neki učitelji doslovno imaju smanjen broj mogućnosti sudjelovanja u određenim kategorijama aktivnosti, dok je to drugima itekako dostupno. Koliko god je to netko dobro zamislio, to je u praksi drugačije jer nemaju svi jednake uvjete. Tako će neki teško prikupiti tražene bodove, iako svoju osnovnu zadaću - rad s učenicima obavljaju izvrsno. Članak 10, stavak 2 (vezano uz čl. 19) PREDLAŽEM da rok nije 1. 9 do 1. 3. tekuće školske godine nego od 6 mjeseci do najkasnije 4 prije isteka roka obnove u zvanje bez obzira na školsku godinu. Zahtjev treba predati najkasnije 120 dana prije isteka, a to mora biti u periodu od 1. 9. do 1. 3. tekuće školske godine. Oni učitelji kojima trajanje mandata istječe u listopadu, zahtjev moraju predati 1. 3. prethodne godine jer će u tekućoj biti prekasno. PREDLAŽEM da u odluci stoji: „obnova napredovanja u zvanje počinje teći od zadnjeg dana prethodno napredovanja“, a ne kako sad stoji u članku 16, stavak 4 - od dana donošenja odluke. Članci 11 i 12 PREDLAŽEM utvrđivanje točnih rokova za utvrđivanje potpunosti zahtjeva i ispunjavanju općih uvjeta. Članak 14, stavak 2 PREDLAŽEM da se izostavi uvid u stručno-pedagoški rad jer se ne boduje kao ni u visokom obrazovanju. Ravnatelji i pedagozi koji dolaze na nastavu daleko bolje poznaju rad učitelja od osoba koje dođu 1 dan i kojeg učenici ne poznaju pa je situacija u učionici neprirodna. Članak 16 PREDLAŽEM da povjerenstvo ima ovlast donijeti odluku u roku od 7 dana od uvida. Dovoljni žalbeni rok je 7 dana. Ako se učitelj ne žali, nakon žalbenog roka, odluka automatski stupa na snagu. Kako sad stoji od uvida do odluke može proći čak 78 dana. Ako očitovanje ide papirnatom poštom, čak i više. Članci 21, 22, 23, točke 1 PREDLAŽEM smanjivanje brojeva 6/8/10 na 2/4/5. Educiranje kolega 6/8/10 sati godišnje je previše. U svojoj školi možemo po polugodištu održati 1 predavanje ili radionicu, sve više od toga bilo bi kontraproduktivno. Tako je i online. Kolegama bi bilo dosadno stalno gledati i slušati iste ljude više puta u jednoj godini, i tako godinama. Izraz „pružanje kolegijalne podrške“ mi je nejasan. Srdačan pozdrav Fani Perun Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
320 Ivančica Hinek PRAVILNIK , Članak 5. Komentar na članke 5., 6. i 7. Nacrta budućeg Pravilnika Svima je neupitna nužnost donošenja novog Pravilnika o napredovanju (...) i jasnijeg definiranja svih relevantnih kriterija koji su do sada, zahvaljujući nejasnoćama i nepreciznostima iz „starog“ Pravilnika, bili katkad podložni subjektivnim interpretacijama. No, ne mogu se oteti (neugodnom) dojmu da je (u odnosu na „stari“ Pravilnik) predloženo povećanje bodovnog praga od čak 400 % za izvannastavni stručni rad u oba nastavna zvanja (i mentora i savjetnika) napravljeno u cilju drastičnog smanjenja broja budućih prijava, odnosno da sve dionike odgojno-obrazovnog sustava demotivira u pokušaju ostanka u istom zvanju ili u pokušaju napredovanja u više zvanje. Kriterije koje treba ispuniti za izbor u zvanje (npr.) izvrsnog savjetnika realno će rijetko tko moći ispuniti. Iako s godinama odgojno-obrazovnoga rada postajemo sve iskusniji i svestraniji pedagozi, isto smo tako i sve stariji, umorniji, iscrpljeniji i zasićeniji (a djeca s kojom radimo sve mlađa i zahtjevnija...). Uz redovne školske obaveze i izvannastavne aktivnosti želimo imati i privatan život, a ne baviti se po cijele dane online edukacijama, webinarima, loomenima i pripremom nastave koja će zadovoljiti sve veće administrativne, digitalne i stručne zahtjeve. Stoga smatram da je zahtjev od (minimum!?) čak 80 bodova za izbor u zvanje izvrsnog savjetnika pretjeran i doveden do apsurda, osobito u kontekstu spoznaje da je osoba koja se prvi put bira u to zvanje, u trenutku izbora u zvanje, u najboljem slučaju, već u nekim srednjim godinama života i da se do tada već itekako dokazala u svim oblicima stručnog i pedagoškog rada. Isto mislim i za bodovne pragove za napredovanje u zvanja mentora (30) i savjetnika (60) jer je navedeno da su to „minimalni“ bodovi potrebni za prijavu. Nadalje, ako će se kontinuitet našeg profesionalnog razvoja ubuduće mjeriti u satima (kako se navodi u čl. 5., 6. i 7.), onda u svim potvrdama o stručnom usavršavanju (i u svim sličnim relevantnim dokumentima kojima potvrđujemo i dokazujemo kontinuitet svog profesionalnog razvoja) ubuduće treba uvijek biti upisan i broj sati edukacije, odnosno stručnog usavršavanja. Do sada se to nije upisivalo u sve Potvrde o stručnom usavršavanju, odnosno, ovisilo je o organizatoru usavršavanja, o voditelju ŽSV-a... S druge pak strane, to znači da za kolege koji će prilagati dokumentaciju za reizbor u zvanje u prijelaznom periodu između dva Pravilnika ne bi bilo u redu zahtijevati ispunjavanje tog kriterija jer se za reizbor u napredovanje godinama pripremamo prema odredbama Pravilnika iz 1995. godine. Nejasnoće vezane uz zahtjeve za provjeru usvojenosti ishoda učenja definiranih „Okvirom (...)“ kolege su već detaljno komentirale, no „Okvir (...)“ je ipak samo preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje koja nema snagu zakonski utemeljenog dokumenta. No svejedno, nejasno je iz Nacrta Pravilnika hoće li netko tko je napredovao u zvanje mentora, a za 5 godina se prijavljuje u zvanje savjetnika, morati ponovno dokazivati usvojenost minimalno pet ishoda učenja koje je već ranije usvojio ili samo jedan novi (za savjetnika), odnosno dva nova (do svih osam ishoda) za zvanje izvrsnog savjetnika? Hvala Vam na čitanju i uvažavanju naših razmišljanja. :) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
321 Ivančica Hinek PRAVILNIK , Članak 8. Ispričavam se zbog neodgovarajućeg mjesta za ovaj komentar, no zabunom sam nešto ranije u komentar Čl. 8 unijela komentar na Čl. 5, 6 i 7, a platforma ne omogućuje brisanje komentara. Dakle, ovaj komentar odnosi se na Čl. 2 (kontinuirani profesionalni razvoj). U Nacrtu budućeg Pravilnika ne navode se više elementi vrednovanja stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika (koji su navedeni u Čl. 10 Pravilnika iz 1995. godine). Za učitelje i nastavnike glazbenih i plesnih škola od samih se početaka organiziraju stručna usavršavanja pod ingerencijom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, stručnih ustanova i udruga. Županijska stručna vijeća organiziraju se od 2003. godine (inicirao ih je Zavod za školstvo Republike Hrvatske) i do danas neprekidno uspješno funkcioniraju, s time da pravni sljednik Zavoda – Agencija za odgoj i obrazovanje od 2015. godine organizira jednom godišnje i Državni stručni skup za glazbene i plesne škole. Mislim da su to dobri, korisni i raznoliki oblici stručnog usavršavanja, da imaju svoju „publiku“ te da se trebaju zadržati kao jedan od kriterija vrednovanja kontinuiteta profesionalnog razvoja u glazbenim i plesnim školama. Ono što nije bilo jasno navedeno u Pravilniku iz 1995. godine (u Čl. 10), a samim time i podložno različitim interpretacijama, jest pitanje što se točno smatra redovitim stručnim usavršavanjem pa bi to svakako, u slučaju uvažavanja ovog mišljenja, trebalo precizno definirati. U skladu s potrebama današnjega vremena, spremni smo, naravno, učiti i pomoću suvremenijih digitalnih tehnologija (kada budu uvedene u Umjetničke škole), no za razvoj naših stručnih kompetencija ipak su jako važni i ovi "stari" oblici stručnog usavršavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
322 Suzana Hergotić PRAVILNIK , Članak 4. Članak 4. Mišljenja sam da bi bile dovoljne dvije kategorije napredovanja. 1. Mentor 2. Savjetnik Ako se ipak ostane u predloženih tri kategorije mišljenja sam da Pravilnik potiče/traži izvrsnost u radu za napredovanje (u svakoj kategoriji napredovanja i napreduje se radi izvrsnosti) stoga se predloženim kategorijama: 1. mentor, 2. savjetnik, 3. izvrstan savjetnik dovodi do degradiranja prvih dviju. Smatram da su svi koji napreduju izvrsni u svom radu. Poznato nam je da ima izvrsnih djelatnika, a koji ne žele napredovati. Za treću razinu napredovanja predlažem naziv - viši savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
323 Ivančica Hinek PRAVILNIK , Članak 8. Komentar na Čl. 8 [RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA /...)] Po pitanju organizacije i provođenja Županijskih stručnih vijeća potrebno je jasno reći da Ministarstvo znanosti i obrazovanja za organizaciju županijskih stručnih vijeća trenutno uplaćuje na račun matične Škole iz koje je voditelj 1.000 kn GODIŠNJE (u pitanju je kalendarska godina). Prema tarifi Agencije za odgoj i obrazovanje, za predavanje na stručnim skupovima organiziranim od strane voditelja Županijskih stručnih vijeća, JEDNO predavanje u trajanju od 45 minuta plaća se predavaču 350 kn neto, a kada se tomu dodaju doprinosi, porez i prirez (koji se također plaćaju iz tih dobivenih 1.000 kn), iznos honorara koji kao voditeljica ŽSV-a moram platiti predavaču za jedan školski sat predavanja iznosi 485,24 kn (i to ako imam sreće da pristane na, po pitanju poreznih davanja jeftiniji Autorski ugovor, a ne na Ugovor o djelu). Dakle, ponavljam, 485,24 kn (nešto manje od 50% ukupnog godišnjeg budžeta!) potrebno je izdvojiti samo za jedno predavanje (bez putnih troškova i dnevnice), a na jednom Županijskom stručnom vijeću trebamo osmisliti i pripremiti sadržaje za četverosatnu edukaciju. Kolege koji su trenutno u zvanjima održavaju besplatna predavanja, no i njima iz tih sredstava treba platiti troškove službenog puta i dnevnicu, ako putuju iz nekog udaljenog kraja države. Kolege koji nisu u sustavu odgoja i obrazovanja, a dragocjeni su nam predavači za potrebe visoke kvalitete stručne i umjetničke edukacije u glazbenim i plesnim školama ne žele raditi besplatno što je za razumjeti. Dakle, novac predviđen za organizaciju Županijskih stručnih vijeća, na temelju ovoga što sam navela kao iskustvo iz prakse, nije realno dostatan ni za organizaciju jednog ŽSV-a. Stoga smatram da o zahtjevu koji je postavljen u Čl. 8 (RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL.), konkretno „Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini), uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća (...)“ treba razmisliti (i smanjiti na 2) jer nismo svi u mogućnosti spajati Županijska stručna vijeća kao što to mogu i rade kolegice u središnjoj Hrvatskoj i tako, uz uštedu u blagajni, realiziraju i više ŽSV-a nego što je ovdje navedeno kao minimum. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
324 Emica Pišonić PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam promjenu starog Pravilnika,ali smatram da se treba poslušati i pročitati svaki komentar, a samim time će se doći do zaključka da ovakav Pravilnik nije motivirajući i neće poboljšati KVALITETU NASTAVNOG PROCESA. Kao što je većina kolegica i kolega napisala, profesionalni život će se svesti na skupljanje bodova. Članak 8. Pohvaljujem veći broj Kategorija aktivnosti za bodovanje,ali je broj potrebnih bodova prevelik. Predlažem 20/40/60. Na koji način će se'' dokazati'' bodovi? Potvrdama ravnatelja,zapisnicima s Učiteljskih vijeća, ?? Mislim da bi trebalo sastaviti univerzalne obrasce. Sistem priznavanja bodova do sada je ovisio o svakom savjetniku posebno (neki su npr.priznavali vođenje Izvannastavnih aktivnosti,neki nisu jer je to u zaduženju i sl.). Smatram da se priznavanje bodova treba usuglasiti na državnoj razini. PROJEKTI- što znači priprema i pisanje projekta? Znači li to da projekt ne mora biti odobren-realiziran već samo prijavljen? Smatra li se ''projekt na državnoj razini'' natječaj za projekte koje objave institucije (npr.banka,zaklada,i sl.)? Na koji način će se ''dokazati'' rad na projektima? UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE-uređivanje mrežnih stranica- podrazumijeva li se na godišnjoj razini(prema zaduženju) dakle, jedna osoba ili svaka objava ? Što se sve podrazumijeva pod javni događaj u školi? Priredba,izložba,tematsko predavanje,humanitarna akcija,obilježavanje prigodnih datuma,...? Što je s unapređenjem lokalne zajednice ili mjesta? Postoje brojni načini na koje škola/učitelji sudjeluju u aktivnostima lokalne zajednice te promiče kulturu, ekološku svijest,turističku promociju i sl. Sudjelovanje učitelja u takvim aktivnostima bi se trebalo vrednovati. ČLANAK 10. Za pohvalu je samostalno pokretanje postupka za napredovanje. Nadam se da sva potrebna dokumentacija može biti u elektroničkom obliku. ČLANAK 14. Uvid u stručno-pedagoški rad je nepotreban kad se bodovi ne vrednuju odnosno ne prikupljaju iz nastavnog procesa. Ili bi trebalo smanjiti broj potrebnih bodova,a povećati broj uvida u rad. Ravnatelj(i pedagog) ima pravo uvida u rad svog djelatnika te svake godine može obaviti uvid i napisati izvješće koje se prilaže dokumentaciji. Tada će biti minimalno 5 uvida u stručno-pedagoški rad što će prikazati realnu situaciju,a ne ona dva sata uvida savjetnice. Ukoliko je netko tri puta izabran u zvanje, uvid savjetnice u stručno-pedagoški rad nije potreban. Utvrđivanje potrebnih bodova bi trebalo odraditi povjerenstvo na temelju pristigle dokumentacije i o tome obavijestiti djelatnika prije dolaska na uvid. Smatram da je nepotrebno raspravljati o bodovima u razgovoru s djelatnikom, osim ukoliko postoje sporne situacije. Utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama –na koji način će se utvrditi usvojenost ishoda? ČLANAK 15. Ukoliko je djelatnik suglasan sa stručnim mišljenjem Povjerenstva, zašto se mora očitovati? ČLANAK 18. Smatram da bi djelatnici koji su napredovali,a imaju više od 30 godina mirovinskog staža, u tom trenutku, neovisno o stečenom zvanju, to zvanje trebali trajno zadržati. Isto tako smatram, iako je to za drugi pravilnik, da bi radni staž učitelja i profesora trebao biti beneficirani radni staž. Ne slažem se s postupnim napredovanjem. Ukoliko netko ima dovoljan broj bodova, a po ovom Pravilniku ih stvarno treba dosta, zašto ne bi mogao napredovati u više zvanje?! Npr. mentor u izvrstan savjetnik. Predlažem da se promijeni priznavanje bodova vezano uz vremenski nesklad: do sada je bilo da se bodovi prikupljaju od sljedećeg dana nakon uvida.A što je s vremenom od trenutka prijave pa do uvida? To je vrijeme od nekoliko mjeseci pa do godinu dana. Predlažem da se bodovi mogu skupljati od trenutka prijave-predaje dokumentacije. ČLANAK 21. -najmanje 6 sati godišnje educirati kolege -mislim da je 3 sata godišnje dovoljno svima(općenito smanjiti na pola po kategorijama). - sudjelovati u najmanje jednom projektu -što ako škola ne provodi projekte? Državni i međunarodni projekti se ne mogu provoditi bez Projektnog tima u školi i bez sudjelovanja bar 50 % djelatnika škole. -objavljivanje digitalnih obrazovnih sadržaja- gdje? Kako se može ''dokazati''? Nadam se da će se uvažiti prijedlozi kolegica i kolega te da će ovaj Pravilnik biti poticaj za unapređenje rada nama učiteljima,odgajateljima,stručnim suradnicima,a na korist svima. Lijep pozdrav, Emica Pišonić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
325 Ivančica Hinek PRAVILNIK , Članak 8. Komentar na Čl. 8 Nacrta budućeg Pravilnika U kategoriji aktivnosti „ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA (...), u st. 1, 2 i 3 treba navesti (po učeniku / ansamblu / komornom sastavu). Naime, u Glazbenim i plesnim školama glavni oblici Skupnog muziciranja (koji je redovan i obvezan nastavni predmet od 3. do 6. razreda osnovne glazbene škole, kao i od 1. do 4. razreda srednje glazbene škole) su zbor, orkestar i komorna glazba. Za sve navedene kategorije skupnog muziciranja postoje županijska, državna i međunarodna natjecanja. Nadalje, u glazbenim i plesnim školama, uz ostalo, odgajamo i obrazujemo učenike za visoku kulturu i za visoki stupanj izvođačke umjetnosti. Stoga bi bilo dobro razmisliti o vrednovanju postignutih rezultata na natjecanjima - osvojenih nagrada (kao što je to bilo i do sada, u trenutno važećem Pravilniku), a ne samo vrednovati sudjelovanje. Radi izbjegavanja nejasnoća (što je i cilj budućeg Pravilnika), bilo bi dobro navesti i koja se točno domaća i međunarodna natjecanja (za Glazbene i plesne škole) smatraju dovoljno "jakima" za priznavanje postignutih nagrada, kao i precizirati sustav bodovanja (za nagrade, odnosno osvojena mjesta). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
326 Ivančica Hinek PRAVILNIK , Članak 2. Članak 2. U objašnjenju pojma Profesionalni razvoj (str. 1 Nacrta) navodi se da se pod tim podrazumijevaju „edukacija (online ili uživo), praksa i primanje i davanje povratnih informacija (...)“. Trebalo bi objasniti na kakvu se praksu misli, o kakvim se povratnim informacijama radi, kome se i na koji način one upućuju / daju i od koga primaju i kako će se sve to iskazivati u satima (budući da su sati navedeni kao nova mjera za utvrđivanje kontinuiteta profesionalnog razvoja). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
327 Zvjezdana Farkaš PRAVILNIK , Članak 22. Čemu bodovi ako osim 60 bodova treba zadovoljiti i sve navedene uvjete. Smatram da bodovi pokrivaju dovoljno izvannastavnog rada i zalaganja i da nisu potrebna dodatna opterećenja niti nastavnika koji žele napredovati niti kolega koji ne žele. Na pojedinim školama ima i preko 14 što savjetnika što mentora i još određeni broj ljudi prikuplja bodove i želi napredovati. Kraj toliko obveza kad se baviti kvalitetom redovne nastave? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
328 Karmen Širović PRAVILNIK U članku 5., Stavak 1., trebalo bi izmijeniti da se vrednuje pet godina radnog, a ne mirovinskog staža. Nepuno radno vrijeme te nemogućnost popunjavanja satnice ne bi trebala biti prepreka prosvjetnim radnicima u napredovanju. Također, trebao bi se vrednovati i zbrajati staž prije položenog stručnog ispita. Ako su nastavnici kompetentni za učenje, poučavanje i vrednovanje učenika prije polaganja stručnog ispita, što i čine u sklopu svojih radnih obveza, nije logično da se to razdoblje njihovog rada ne vrednuje u uvjetima za napredovanje. Stavak 2. istog članka kao uvjet za napredovanje mentora navodi „kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 20 sati godišnje (100 sati u pet godina)“. Ovaj stavak diskriminira zaposlenike koji zbog duže bolesti ili porodiljnog dopusta neće moći skupljati bodove, tj. sate u kontinuitetu. Također, nastavnici se susreću s brojnim preprekama pri sudjelovanju u profesionalnom razvoju izvan škole. Nedostatak financijske potpore, gubitak sati i nemogućnost pronalaska adekvatne zamjene često su razlozi zašto se djelatnici ne odazivaju usavršavanju. Ako se satnica može većim dijelom (ili isključivo) steći putem e-kolegija (Loomena ili drugih potencijalnih virtualnih seminara), onda je predložena minimalna satnica za profesionalni razvoj u realnim okvirima. Ipak, zbog navedene problematike kod kontinuiteta sakupljanja navedene satnice, bolja opcija bila bi da se djelatnicima navede broj bodova koje trebaju sakupiti u 5 godina. Tako bi samostalno, ovisno o radnim i privatnim obvezama, mogli raspodijeliti skupljanje satnice za profesionalni razvoj. Potrebno je i definirati što će se sve vrednovati kao profesionalni razvoj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
329 Goranka Šenk PRAVILNIK Trenutno bodovanje je bilo nerealno i prag za mentora je realno bio prenizak. (7 bodova). Smatram da sada nije korektno ići u drugu krajnost pa tolikim podizanjem pragova dovesti do toga da velikom broju kolegica i kolega bude upitno njihovo obnavljanje zvanja. Nemojmo sve skupa dovesti na razinu trčanja za projektima zbog bodova. Ne zaboravite da primarno trebamo sebe najviše dati u razredu, s našim učenicima. U redu bi bilo staviti pragove 20/40/60 kako su kolege već predložili. Obavezno donijeti prijelazne odredbe za kolege koji su npr. prešli pola roka od tih 5 godina koliko im traje zvanje. Zbog čega bi bili kažnjeni oni koji će biti prvi u redu za obnavljanje po novom? Potrebno je jasno objasniti sve što se u pravilniku zahtjeva. Od načina na koji se nešto treba napraviti do načina na koji će se neke stvari vrednovati pa čak i kako će se neke stvari dokazati. Poštovanje, Goranka Šenk Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
330 Vesna Petrušić PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji PREDAVANJA I/ILI RADIONICE dodati predavanje ili radionicu na gradskoj / općinskoj razini (npr. uvriježena predavanja roditeljima prvoškolaca u dječjem vrtiću). Mentorstvo studentima potrebno je bodovati po studentu, a ne po godini, obzirom na veći broj studenata (na različitim godinama studija, s različitim trajanjem stručne prakse i sa različitim zahtjevima i obavezama mentora). Što je s bodovanjem mentorstva pripravniku do stručnog ispita koji je odradio dio stažiranja (zbog preseljenja pripravnika u drugi grad, na porodiljni dopust i sl.)? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
331 Dijana Grbaš Jakšić PRAVILNIK Poštovani, imam nekoliko općenitih komentara. Naime, nije navedeno koliko se bodova dobiva za uredništvo/redakturu udžbenika. Nadalje, ne vidi se razlika u bodovanju objavljenog stručnog i stručnog istraživačkog rada. Nije jasno kako se tretira predavanje pripravnicima koji trebaju pristupiti stručnom ispitu. Boduje li se organizacija smotri na općinskoj razini (primjerice općinskog Lidrana)? Treba precizno odrediti što se događa kada je učitelj istodobno u dvama povjerenstvima (npr. za stručne ispite razredne nastave i primjerice matematike). Boduje li se svako povjerenstvo ili je to na godini samo jedan bod? Naziv "izvrstan savjetnik" trebalo bi zamijeniti postojećim "viši savjetnik". Što znači izvrstan savjetnik? Dakle, osoba u zvanju "samo" savjetnika nije izvrsna?! Hvala na pozornosti Dijana Grbaš Jakšić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
332 Tihomir Pleša PRAVILNIK Poštovani, čitajući ovaj nacrt vidljivo je da predlagatelj Pravilnika potiče izvannastavni rad učitelja ne razmišljajući kako je nastava najvažnija aktivnost u školi te bi kao takva trebali biti i jasnije vrednovana. Predlagatelj kroz bodovanje izvannastavnog rada učitelje iz manjih sredina, osobito one koji rade u kombinacijama i PŠ postavlja u neravnopravan položaj jer nemaju mogućnosti prikupiti dovoljan broj bodova.Na koji način se boduju učitelji koji za 2 - 3 godine obnavljanju zvanje? Hoće li imati dovoljno vremena prikupiti bodove? Nije vidljivo načelo jednakih mogućnosti za sve u sustavu. Smatram da je i traženi broj bodova za svako predloženo zvanje prevelik. Tako veliki broj bodova bi možda trebao pratiti i duže vrijeme trajanja zvanja . Pravilnik otvara "sezonu lova" na bodove. Nacrt Pravilnika mi djeluje nemotivirajuće, kao da sustav degradira svoje djelatnike i trudi se otežati napredovanje. Tihomir Pleša, učitelj Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
333 Ivana Kardo PRAVILNIK , Članak 8. Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini) - dodati i vođenje učeničke zadruge Unapređenje rada škole -bodovati barem jednim bodom ukoliko je član Županijskog povjerenstva ujedno i domaćin(škola) za pojedino natjecanje i / ili smotru npr. Županijska smotra učeničkih zadruga. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
334 Anita Čupić PRAVILNIK , Članak 18. Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
335 Sandra Podrug PRAVILNIK , Članak 23. Predlažem da se smanji broj sati potrebnih za educiranje kolega na 6 sati godišnje jer svi učitelji nisu u prilici održati taj broj sati ukoliko nisu voditelji ŽSV-a. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
336 Anita Čupić PRAVILNIK , Članak 23. Predlažem da se smanji broj sati potrebnih za educiranje kolega na 6 sati godišnje jer svi učitelji nisu u prilici održati taj broj sati ukoliko nisu voditelji ŽSV-a. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
337 Sandra Podrug PRAVILNIK , Članak 22. Predlažem da se smanji broj sati potrebnih za educiranje kolega na 4 sata godišnje jer svi učitelji nisu u prilici održati taj broj sati ukoliko nisu voditelji ŽSV-a. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
338 Anita Čupić PRAVILNIK , Članak 22. Predlažem da se smanji broj sati potrebnih za educiranje kolega na 4 sata godišnje jer svi učitelji nisu u prilici održati taj broj sati ukoliko nisu voditelji ŽSV-a. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
339 Sandra Podrug PRAVILNIK , Članak 8. Slažem se s bodovanjem za mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini s jednim bodom, ali predlažem ukoliko su ti učenici osvojili jedno od prva tri mjesta da se to boduje s dva boda. Također, ako su učenici osvojili jedno od prva tri mjesta na državnoj i međunarodnoj razini predlažem povećanje predviđenih bodova. Smatram da održavanje predavanja ili radionica ne bi trebalo ograničavati brojem suautora jer je u nekim temama neophodno sudjelovanje više predavača, a to rezultira većom kvalitetom i zanimljivijom prezentacijom sadržaja. Također, dobro je provesti evaluaciju predavanja ili radionice, ali smatram da to ne bi trebao biti uvjet u ovom Pravilniku. S obzirom da se predlaže bodovanje sudjelovanja u online edukacijama nadam se da će u to biti uvršteno i sudjelovanje na edukaciji Loomen. Za objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) trebalo bi povećati broj bodova jer je jedan bod premalo s obzirom na obim rada koji iziskuje pisanje članka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
340 Anita Čupić PRAVILNIK , Članak 8. Bodovi za održavanje predavanja radionice, oglednog sata ne bi trebali biti uvjetovani pozitivnom evaluacijom od strane sudionika. Obveza organizatora predavanja je da prethodno procijeni kvalitetu predavačevog uratka. Svaki predavač koji je dobio mogućnost izlaganja treba dobiti dva boda za svoj uloženi trud. Teme nekih predavanja/radionica traže sudjelovanje i do tri predavača te je nepotrebno ograničavati broj predavača na dva sudionika. Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) trebalo bi bodovati s tri boda. Rad na stručnom članku je zahtjevan, potrebno je odgovoriti kriterijima publikacije i recezenta te je jedan bod za taj sveobuhvatan rad nedostatan. S obzirom da se boduje sudjelovanje na on line edukacijama nadam se da se to odnosi i na sudjelovanje na edukaciji Loomen. Osim što se boduje rad u školskom timu za kvalitetu trebalo bi po načelu pravednosti bodovati i rad u ostalim školskim tijelima i povjerenstvima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
341 Lucija Brnić PRAVILNIK Pohvaljujem što je Pravilnikom predviđeno relativno jednostavno pokretanje postupka za napredovanje, ne treba cijela procedura u školi nego to čini sam djelatnik na jednostavnom obrascu. Međutim, nije jasno koja sve dokumentacija se šalje uz prijavni obrazac. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
342 LJILJANA RINKOVEC PRAVILNIK Poštovani, predlažem da se doda u čl. 8 - KRITERIJI PODIJELJENI U KATEGORIJE konkretno sljedeće: a) mentorstvo učenicima koji su na likovnim natječajima dobili nagrade ili priznanja te da se boduje s 1 bodom ako je to na državnoj razini , a s 2 boda ako je na međunarodnoj razini b) mentorstvo učenicima koji su na književnim natječajima dobili nagrade ili priznanja i to također da se boduje prema razinama Obrazloženje: To se do sada nije bodovalo, niti je to predviđeno ovim novim Pravilnikom. Međutim, učitelji razredne nastave u to ulažu mnogo energije i ljubavi (koji žele), a to im je jedan od načina da dobiju bodove u toj kategoriji budući da oni (osim u 4. razredu - matematika) ne vode djecu na natjecanja. Nadam se da će prijedlog biti barem razmotren. Hvala. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
343 Eda Rimanic PRAVILNIK Lijepo pozdravljam kolege i kolegice koji sudjeluju u ovom javnom savjetovanju te djelatnike Ministarstva odgoja i obrazovanja koji su radili na pripremanju ovog pravilnika. Voljela bih da entuzijastično mogu pohvaliti dokument koji se mijenja nakon pune 23 godine, međutim, ostaje razočarenje predloženim. Zašto? Ne možemo pobjeći izrazu „škola za život“ , bilo u struci - bilo u medijima, međutim, čitajući ovaj prijedlog dojma sam da je taj izraz tek sad u potpunosti ispražnjen od sadržaja i smisla. Jasno je da su odgojno-obrazovni djelatnici jedan od ključnih aspekata razvoja novih generacija i želim vjerovati da je većina nas svjesna velikog tereta i odgovornosti što ga nosimo na plećima, međutim, ovim se pravilnikom djelatnike (koji su svojim radom pokazali izvrsnost u radu i za svoje znanje zaslužuju priznanje) pretvara u ništa drugo negoli puke skupljače bodova u računalnoj igrici i svim se snagama pokušava nametnuti model kompetitivnosti koji sugerira duboko nerazumijevanje prirode našeg poziva. Moje je skromno mišljenje da predloženi primjer pravilnika, kao prvo, obuhvaća zanimanja koja se ne mogu vrednovati na isti način (učitelj, odgajatelj i ravnatelj za zajedničko imaju sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, međutim, problematika i dinamika posla sasvim je drugačija). Nadalje, unutar istih kategorija poput učitelj/nastavnik postoje razlike (razredna/predmetna nastava/glazbena i plesna odnosno umjetnička škola) koje u primjeru bodovanja nikako nisu dovoljno nijansirane (unatoč povećanom broju kategorija u odnosu na stari pravilnik) te je u svakom pogledu potrebna konzultacija, dorada i sistematizacija kako bi bodovanje bilo pošteno prema svima. Također, vremensko ograničenje zvanja umjesto trajnog ukazuje da sustav nema povjerenja u djelatnike koji su svojim trudom, radom i znanjem mjerljivo dokazali svoje kompetencije kroz dugačak period, ne bi se trebala voditi riječ o usavršavanju i profesionalnom razvoju što je ionako obaveza svakog djelatnika već bi naglasak trebao biti na valoriziranju iskustva i znanja, usuđujem se napisati kako je bilo što drugo podcjenjivanje zaposlenika. I za kraj ostavljam ono najvažnije, a u pravilniku je potpuno izostalo – fokus na svakodnevnu nastavu i rad s djecom u okruženju učionice i škole, to je ono što naš posao čini pozivom. Nažalost, ovaj prijedlog pravilnika pomiče fokus od rada s učenicima i naglašava rad van prostora ustanove koji nužno ne donosi podizanje kvalitete nastave, dok se nas kojih se ovaj pravilnik tiče tjera u zamku potjere kvantitet, a ne kvalitete – kvalitetni odgojno-obrazovani sustav ne može se voditi tržišnom logikom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
344 Aleksandra Dužević PRAVILNIK 1.) Bilo čija karijera ili napredovanje mora imati jasne, mjerljive kriterije i ne smije ovisiti o drugom pojedincu. U ovom Pravilniku niz bodovanja ovisi o imenovanju ravnatelja (u daljnjem tekstu mislim na oba spola) ili po njihovoj preporuci ili voditelja Aktiva, ŽSV ili višeg savjetnika i sl. što pojedincima koji nisu bliski i podobni oduzima iste šanse za napredovanje. Nabrojat ću te stavke: OVE STAVKE OVISE O IMENOVANJIMA RAVNATELJA ILI DRUGIH RUKOVODEĆIH: - Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na školskoj razini (po događanju) - Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na županijskoj ili državnoj razini (po događanju) - Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na županijskoj ili državnoj razini (po događanju) - Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) - Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) ??? - Vođenje stručnog vijeća na školskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća godišnje - Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje - Sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava koje imenuje ministar nadležan za obrazovanje, a radi procjene usklađenosti udžbenika sukladno propisima kojima je uređeno odobravanje udžbenika (po udžbeniku) - Rad u školskom timu za kvalitetu (po godini) - Vođenje školskog tima za kvalitetu (po godini) - Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji) - Vođenje regionalnog centra kompetentnosti (po godini) - Rad u povjerenstvima, radnim skupinama ili mentorskim timovima za koja su imenovani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja ili za rad u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita (po godini) - sva istraživanja u kojima sudjeluje škola odobrava ravnatelj OVE STAVKE OVISE O DNEVNOM REDU ILI POZIVU KOJI POSTAVLJA RAVNATELJ, VODITELJ AKTIVA, ŽSV, VIŠI SAVJETNIK I SL.: - Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) (Dnevni red saziva ravnatelj, voditelj Aktiva i sl.) - Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) - Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora) - Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja 2.) Pod pojmom „projekt“ može se svašta podrazumijevati. Uz Pravilnik ili trebaju biti obrasci za projektnu dokumentaciju ili Pravilnik treba nabrojiti stavke koje projekt treba zadovoljavati da bi se bodovao. 3.)Znanstveni rad zahtijeva po Zakonu i pravilnicima za visoko obrazovanje veliki dio vremena i energije i stoga je satnica za nastavu u visokom obrazovanju drastično manja nego u školama. Zar Vam to ne govori u prilog tome da će oni koji rade u ovom dijelu napredovanja imati manje vremena i energije za nastavu?! Stoga, sve u vezi znanstvenog rada izbacila bih iz Pravilnika. Pojedinac koji je ambiciozan da znanstveno napreduje (doktorat, docentura…) neka to radi isključivo u privatno vrijeme i u privatne svrhe. Na koncu, doktorat se i financijski verificira u plaći. Nabrojat ću stavke koje se odnose na znanstveni rad: - Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) - Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora) - Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga ili članaka (po broju) - Prijevod udžbenika, stručne literature, računalnog obrazovnog programa i sl. - Autorstvo i su-autorstvo udžbenika, metodičkih priručnika, stručnih knjiga, računalnih programa, (po broju) - Autorstvo i su-autorstvo recenziranih i/ili odobrenih digitalnih obrazovnih sadržaja temeljem Zakona o udžbenicima (po broju) - Autorstvo i su-autorstvo online edukacija u minimalnom trajanju 10 sati (po broju) Dakle, usporediti Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja i iz ovog Pravilnika isključiti sve ono što se ponavlja u Pravilniku za visoko obrazovanje. Razlog je jasan i Ministarstvo ga je potvrdio smanjenom satnicom na visokom obrazovanju – nastava u školama pati ako nastavnik ulaže svoj trud u znanstveni rad. Svatko ima pravo znanstveno napredovati, ali u privatno vrijeme i prema institucijama koje se bave znanstvenim radom. 4.) Zakonom o odgoju i obrazovanju škole su obavezne vršiti vrednovanje i samovrednovanje (članak 88.) zašto se onda to uopće boduje, zar se na nekoga Zakon ne odnosi pa može ignorirati taj članak, te ćemo nagraditi one koji su usklađeni s Zakonom?! Zar se ne očekuje da smo svi usklađeni s Zakonom, a onaj tko nije zar ne bi trebao snositi posljedice?! Navodim stavku gdje se usklađivanje sa Zakonom boduje?!: - Sudjelovanje u samovrednovanju ili vanjskom vrednovanju škole (po godini) - Rad u školskom timu za kvalitetu (po godini) - Vođenje školskog tima za kvalitetu (po godini) 5.) „Uvid u stručno-pedagoški rad“ u cijelosti odbacujem, jer smatram da učitelj koji nakon 5,10,15 godina nije u stanju održati dobar sat, imati stručna znanja i redovito stručno usavršavanje (jer je stručno usavršavanje Zakonska obaveza, članak 115.) nije odgovoran za to, već ravnatelj koji ne sankcionira takvog učitelja. Zar se može „zatvarati oči“ na Zakonsku obavezu?! Dakle, uvid u rad je nepotreban jer je to redoviti posao ravnatelja. (on prati je li pedagog odlazi na uvide na sat tj. radi svoj posao) Osim toga, zar nečija karijera treba ovisiti o: „praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada“?! Pa to su dva izvanredna sata kada jednostavno i učitelj i učenici mogu biti indisponirani, pod tremom i sl. ?! Tko je jedini u odgojno-obrazovnom sustavu školovan za uvid u nastavni sat i tko ima instrumentarij za to? Samo pedagozi – ostali to odrađuju bez školovanja i instrumentarija, dakle diletantizam. 6.) Zbog ogromnog povećanja broja bodova treba proporcionalno biti i povećanje: ili vremenskog sakupljanja bodova ili povećanje trajanja zvanja ili plaće. Ne može se samo tražiti, a ne davati. 7.) Članak 18. – riječ „izvrsnog savjetnika“ zamijenit u riječ “bilo koje zvanje“. Obrazloženje: ako učitelj zaredom napreduje 3 puta (u bilo koje zvanje) mislim da bi trebao ostati trajno u zadnjem zvanju s mogućnošću daljnjeg napredovanja, ako ima prostora za više zvanje. Ukoliko se nakon 3 izbora u npr. mentora učitelj odluči ostati na toj razini, mislim da bi trebalo cijeniti taj 15-dišnji trud učitelja i dodijeliti mu trajno zvanje mentora. 8.) U vezi obnavljanja napredovanja u zvanje mislim da su u jako nepovoljnom položaju oni učitelji koji su upravo pred obnavljanjem (u vrijeme kad se usvoji novi Pravilnik) i da bi se ovaj Pravilnik trebao početi primjenjivati za nova imenovanja, tj. oni koji obnavljaju tek za 5 godina bi se trebali uskladiti s ovim Pravilnikom inače je to diskriminacija. Dakle, nitko nije znao kako će izgledati bodovanje i učitelji su se za obnovu pripremali po starom Pravilniku i sad nisu u istom položaju kao i oni koji napredovanje imaju tek za nekoliko godina. 9.)U vezi „Obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje“ – je li to učitelj radi po pozivu MZO ili Agencije ili je to u okviru bodovanja npr. predavanja (koja su opet po Dnevnom redu nadležnog)?! Što znači „pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online).“ . Je li to predavanje, savjetovanje, razmjena iskustva…? Tko određuje što je kolegijalna podrška? Pravilnik treba jasno odrediti sve pojmove: kolegijalna podrška, projekt… - „objaviti najmanje dva javno i besplatno dostupna digitalna obrazovna sadržaja“ – ovo je diskriminacija starije populacije nastavnika koji nisu spretni u digitalnoj formi - „ ili stručna članka“ – može se odnositi samo na visoko obrazovanje, nema veze s školama, to je sadržaj koji se traži za znanstveno napredovanje po Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. 10.) Nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika u cijelosti odbacujem, jer smatram da nisu napisani konkretni, jasni, mjerljivi kriteriji, sve je jako uopćeno: najuspješniji odgojno-obrazovni radnik, istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja, članak kojim se potiče primjena novih metoda rada; radio na unapređenju rada škole i odgojno-obrazovnog sustava. Tko procjenjuje te pojmove znamo (povjerenstvo), ali po kojim kriterijima - ne znamo: najuspješniji, istaknuti, potiče, unapređenje … dakle, opet subjektivna, osobna razina?! Postoji vjerojatnost da će bliski i podobni dobiti te etikete, a ostali neće – bez kriterija?! 11.) I na kraju, što mislim i najvažnije napomenula bih: - nastava je najvažnija djelatnost u školi – u Pravilniku je vidimo u tragovima - nemojmo zamjenjivati teze pa Pravilnikom nagrađivati ono što je obaveza da se ne bi sankcioniralo kad netko ne obavlja obavezu - nemojmo miješati stvari: znanstveni rad se odnosi na visoko školstvo i traži iznimno puno vremena i truda i zato je satnica u visokom obrazovanju znatno manja nego nižem rangu obrazovanja, tražeći od nastavnika da im se to boduje oni koji budu radili na takvim poslovima s istom satnicom nastave - neće imati ni vremena, ni energije dovoljno za nastavu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
345 Aleksandra Dužević PRAVILNIK U cijelosti se ne slažem s ovakvim konceptom napredovanja i u cijelosti odbacujem ovaj Pravilnik. OBRAZLOŽENJE 1.) Smatram da pravo nagrađivanje i privlačenje najboljih u škole treba započeti pri zapošljavanju. Standard se poznaje (iz EU): - bodovanje ocjena sa studiranja (Diploma znači da kandidat ima kompetencije, ali ne govori o RAZINI kompetencija, razine kompetencija pokazuje prijepis ocjena) - bodovanje dužine studiranja - preporuke profesora - certifikati dodatnih kompetencija (informatika, strani jezik…) - stručni ispit (ako je dostupan svakome jednako) - certifikati društvenog aktivizma (volonrtiranja i sl.) - dodatni certifikati (odrađeni projekti i sl) - motivacijsko pismo - razgovor Sve ostalo što se sada uvodi u škole (tzv. Pravilnik o zapošljavanju, koji će pisati same škole, kao i testovi – oni preispituju ocjene sveučilišnih profesora?!, odlazak na ogledni sat – u nepoznati razred s nepoznatim učenicima bez instrumentarija?!) i dalje će producirati zapošljavanje podobnih ravnatelju, a ne objektivno najboljih kandidata. 2.) U sustavu već postoji način za napredovanje: doktorat, razne certificirane edukacije i specijalizacije. Neke od njih se već boduju na plaćama (doktorat), a ostale treba uvesti u bodovanje na plaći. Time bismo dobili stručnjake za određena područja i s određenim diplomama. Dakle, trud, vrijeme i novac koji učitelj uloži u određeno napredovanje bit će certificirano i novčano vraćeno kroz povećanje plaće. Zar nije tako u ostalim sustavima npr. zdravstvo, zar se ne trebamo uskladiti s ostalim državnim sustavima?! Meni ovakva vrsta napredovanja sliči na svaštarenje, ja ovdje ne vidim da ćemo dobiti stručnjaka za određeni problem ili područje kojemu bi se mogli obratiti (kad se on već zove savjetnik). 3.) Radim 25 godina u školi i vidim da je Pravilnik o napredovanju poremetio prioritete i odnose u školi. Poremetio je prioritete jer je skupljanje bodova postalo važnije od nastave – nastava treba biti najvažnija djelatnost u školi. Veliki broj bodova ovisi o raznim imenovanjima i ostalim aktivnostima vezanim uz bliskost s ravnateljem, te su međuljudski odnosi u zbornicama poremećeni. 4.) Svi Pravilnici o napredovanju koncentrirani su na izvannastavni rad, koji je isto potreban u školi, ali dolazi do neravnoteže u korist onoga što se boduje. 5.) Svaki znanstveni rad treba isključiti iz ovog Pravilnika jer se on već verificira Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. Bavljenje znanstvenim radom (pisanje stručnih članaka…) zahtijeva puno vremena i truda i sukladno tome satnica za nastavu je u visokom školstvu znatno manja od naše. 6.) Mislim da se sve ove stavke koje se boduju već realiziraju u školama (neke su čak i obavezne, kao samovrednovanje …) ili bi se trebale realizirati u školama, a ovaj Pravilnik nagrađuje one koji ga obavljaju umjesto da se sankcioniraju oni koji ne obavljaju svoj posao. Često čujem argument za ovaj Pravilnik:“ a što s onim nastavnicima koji samo odrađuju nastavu i ništa drugo? Kako nagraditi one koji rade više od nastave?“. Svi učitelji na početku nastavne godine dobiju Tjedno zaduženje i svi imaju uz nastavu i izvananstavne aktivnosti i rad u povjerenstvima i sl., a zašto se ne sankcionira nerad?! To treba pitanje za odgovorne u ustavnovama. 7.) Odlazak na ogledni sat može uraditi samo školovana osoba za to koja ima objektivni instrumentarij. U našem sustavu to su jedino pedagozi. Oni imaju instrumentarij za pedagošku procjenu didaktičke dimenzije sata. Užu struku može komentirati jedino stručnjak iz tog područja. Jedan sat ne znači objektivnu procjenu nastavnog rada učitelja i stoga bih to u cijelosti odbacila. ZAKLJUČAK: Treba početi od početka, zapošljavati najbolje po procjeni stručnjaka (sveučilišnih profesora, stručnjaka i sl.). Ne svaštarenju, ali da stručnjaku za određeni problem i te stručnjake nagraditi (trajno) i njima dati obavezu (trajno) savjetovanja. Sankcionirati one koji ne izvršavaju svoje obaveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
346 Ljiljana Vidović PRAVILNIK Poštovane kolegice i kolege, nakon što sam pročitala dosta vaših komentara kratko ću se osvrnuti na novi pravilnik u ime članova mog međužupanijskog aktiva biologije nastavnika srednjih škola Podravsko-virovitičke, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Osjećaj koji dijelimo je ogorčenost i razočaranje, a što drugo ako mi od 35 osoba samo dvije kažu da će razmisliti o napredovanju, a svi znate koliko biolozi rade. Dakle, broj bodova, previsok sve aktivnosti prije nastavnog procesa nerazrađenost kriterija (nema iste mogućnosti odgajateljica, strukovni nastavnik ili onaj u gimnaziji). rad s nadarenim učenicima i rad s učenicima s posebnim potrebama ali u školi...... koliki broj sati tjedno trebamo raditi da bi smo ovako napredovali??? Zbog transparentnost treba biti vidljiva uloga nastavničkog vijeća ali i savjetnika iz Agencije. U svakom slučaju nastavnici zaslužuju napredovanje ali po pravednijem pravilniku od ponuđenog prijedloga. Ljiljana Vidović, prof-savjetnik, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija R.Boškovića, Osijek Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
347 Goran Gorše PRAVILNIK Kao profesor u srednjoj glazbenoj školi s 12 godišnjim iskustvom i zvanjem mentora, ostvarenim rezultatima na raznim područjima, pun životne energije, vidim da se novim pravilnikom štede sredstva državnog proračuna i pokušava se obezvrijediti rad nastavnika, a nikako dati mu poticaj za daljnje odgajanje i obrazovanje mladih ljudi, vaše i naše djece. Na nama želite štedjeti novac iz državne blagajne!!! Naš POZIV, nije doći na posao, popiti kavu, odraditi radno vrijeme od 8 sati i zadovoljiti formu, otići doma i posvetiti se obitelji i životu. Mi s tom djecom živimo 24 sata i razmišljamo o njima kao da su naša vlastita, barem tako funkcionira u glazbenim školama gdje je nastava UČENIK-PROFESOR 30-45min. jedan na jedan u učioni, gdje se stvara međusobno povjerenje i nesebično se prenosi svoje znanje, otkrivaju se najveće učenikove tajne, uči ih se životnim vrijednostima, stvara im se odgovornost, razvijaju se stavovi i priprema ih se za život, a tako je vjerujem i u osnovnim i srednjim školama. Vi, u ministarstvu ne trebate nas nagrađivati, motivirati, niti nam davati zasluge, mi smo ipak samo profesori koji svoj poziv doživljavaju i proživljavaju svaki dan, svaki sat i sretni smo ljudi, ni to nam ne možete uzeti. Ovaj pravilnik napredovanja je više nego nemoralan, usudio bih se reći i neprihvatljiv i apsolutno ne motivirajući prema svakom profesoru/pedagogu u Republici Hrvatskoj. Čitajući većinu komentara koji su zaista stručni i žele Vama ukazati na neke propuste gledano iz perspektive običnog učitelja nadam se da će te osnovati ozbiljno stručno vijeće kompetentnih ljudi iz raličitih područja obrazovanja, informirati se kako to rade u susjednim državama kao što je Slovenija ( gdje je školstvo u samom vrhu, gdje je svaki učitelj gospodin i cijeni ga se ) u kojoj je taj pravilnik napravljen da pokaže poštovanje prema učitelju i motivira ga i nagradi za dodatni uloženi trud za VAŠU djecu. Gospodo, ovakvim načinom pokazivanja poštovanja prema profesorima uništit će te školstvo, dolazit ćemo u škole loše volje, gledati djecu kao objekte, odrađivati posao kao i vi (razlika će samo biti što ćemo mi doći na posao:), kvaliteta će pasti, motivacija neće postojati i umjesto da nam svima bude bolje, da se svi maksimalno trude u pozivu učitelja i ulože dodatan rad i svoje vrijeme, zavladat će opće nezadovoljstvo, jer će postati NEMOGUĆE dobiti napredovanje s ovakvim navedenim parametrima u čl. 8. Profesori koji vole svoj posao i dalje će ga živjeti 24 sata, bez obzira na sve što sam napisao VAMA. Žao mi je da sam dobio potrebu ovo sve staviti na papir, podijeliti s ljudima, ali mi je drago jer sam sada potpuno miran, a VI, gospodo iz ministarsta, ako imate savjesti, slušajte ju... Na komentare neću odgovarati, jer nemam vremena za to Prof. Goran Gorše, Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
348 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 28. Uvesti novi stavak 4. koji glasi: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje mentora najmanje četiri puta za redom zadržavaju to zvanje trajno. Uvesti novi stavak 5. koji glasi: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje četiri puta za redom zadržavaju to zvanje trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
349 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 25. Stavak 1. Potrebno je ustvrditi broj nagrada i prema tome osigurati proračunska sredstva, a ne suprotno. Najavljeni broj od 500 nagrađenih čini se optimalnom, kao i za ovu godinu najavljena visina nagrade od 10.000,00 kn. Stavak 2. Potrebno je utvrditi broj bodova i za ostale kriterije osim onih iz članka 8. ovog Pravilnika, a koji su navedeni u stavku 2. Treba jasno ustvrditi koliko najviše bodova nose pojedine ostale aktivnosti. Bez jasnog bodovnog okvira, bit će teško objektivno vrednovati pojedinu aktivnost, a time se otvara mogućnost netransparentnog postupka utvrđivanja liste. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
350 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 23. Za stjecanje zvanja izvrsnog savjetnika, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 7. ovog Pravilnika prikupiti bodove iz najmanje šest od deset kategorija, a jedina obvezna kategorija je „ Unaprjeđivanje rada škole. Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4. Nije prihvatljivo propisivati izvrsnim savjetnicima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
351 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 22. Za stjecanje zvanja savjetnika, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 6. ovog Pravilnik prikupiti bodove iz najmanje pet od deset kategorija, a jedina obvezna kategorija je Unaprjeđivanje rada škole. Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4. Nije prihvatljivo propisivati savjetnicima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
352 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 21. Za stjecanje zvanja mentora, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 5. ovog Pravilnika prikupiti bodove iz najmanje četiri od deset kategorije, a jedina obvezna kategorija je Unaprjeđivanje rada škole. Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4. Nije prihvatljivo propisivati mentorima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
353 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 18. Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje, stečeno zavnje može zadržati trajno ili dalje napredovati u zvanje. Odgojno-obrazovni djelatnik koji ima više od trideset pet godina rada ili više od trideset godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
354 Elda Pliško Horvat PRAVILNIK , Članak 18. Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje, stečeno zavnje može zadržati trajno ili dalje napredovati u zvanje. Odgojno-obrazovni djelatnik koji ima više od trideset pet godina rada ili više od trideset godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
355 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 7. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: petnaest godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
356 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 6. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: deset godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje savjetnika, ukoliko u deset godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
357 Bojana Pralica PRAVILNIK , Članak 5. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: pet godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani odgojno obrazovni radnici koji rade u nepunom radnom vremenu. I članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje mentora, ukoliko u periodu od pet godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
358 Suzana Škojo PRAVILNIK , Članak 8. Zbog odgovornosti pripremnih i drugih radnji vezanih uz organizaciju i provedbu državne mature u školi potrebno je razmisliti o dodjeljivanju bodova i članovima školskog ispitnog povjerenstva ili bar ispitnom koordinatoru. (Podsjećam: Ispitno povjerenstvo dužno je biti nazočno na ispitnim mjestima tijekom cijele provedbe državne mature i ispita državne mature.) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
359 Suzana Škojo PRAVILNIK , Članak 4. Potrebno je razmisliti o smanjenju broja sati u nastavi budućih mentora, savjetnika i izvrsnih savjetnika. Prema stečenom zvanju a s obzirom na angažman koji se od njih očekuje nakon stjecanja zvanja predlažem smanjenje satnice u obimu bar 2, 4, 6. sati u nastavi, kako bi se mogli posvetiti razmjeni iskustava, savjetovanju, osobnom daljnjem usavršavanju, unaprjeđenju rada škole i sustava u cjelini te edukaciji drugih kolega. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
360 Jelena Bujas-Grubar PRAVILNIK , Članak 8. Kategorija1 - mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija bi trebalo bodovati sa 1 bodom po studentu, a ne po godini. Tu se radi o priličnom obimu posla - hospitacije studenta, njihova probna i ogledna predavanja i nije u redu da se to boduje sa 1 bodom kao i npr. sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na školskoj razini (po događanju). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
361 Suzana Škojo PRAVILNIK Poštovani, zahvaljujem svim kolegama koji su se uključili u ovu raspravu koja je svima nama od iznimne važnosti. Skrenula bih pažnju na dosadašnja iskustva te zamolila nadležne da se prilikom donošenja ovog Pravilnika jasno definira svaka podkategorija iz razloga što su savjetnici iz različitih područja i sektora na različit način vrednovali prošli Pravilnik. Pr. treba jasno definirati je li 5 sati online edukacije, isključivo edukacija od 5 sati u komadu ili 5 sati ukupno (5 edukacija putem webinara u trajanju od 1 sat). Omogućite da se sati stručnog usavršavanja koji su obvezni za status napredovanja može odnositi i na fizičku i na on-line prisutnost jer u konačnici ukoliko veliki broj nastavnika krene u trku za stručnim usavršavanjem van škole dovodi se u pitanje organizacija same nastave. U svrhu toga stručni skupovi trebali bi biti subotom ili tijekom praznika kako bi se izbjegli problemi sa zamjenama i sl. Iznimno je potrebno jasno definirati projekte i njihov opseg i trajanje, te organizacije promidžbe škole putem izložbe unutar škole i izvan nje. Stječe se dojam kako je za unaprjeđenje rada škole bitna aktivnost u školi, a sve što radimo kako bi promicali rad matične ustanove u javnosti manje bitno ili ne pridonosi unapređenju škole (pr. radionice i predstavljanje škole budućim polaznicima)... Potrebno je i sve aktivnosti usavršavanja iz područja različitih sektora prebaciti u EMU, (i ettaedu i Vetis) kako bi se olakšalo nastavnicima, savjetnicima i povjerenstvu prilikom uvida i praćenja rada nastavnika (koristim ovu prigodu kako bih uputila nadležne u uklanjanje sad već vidljivih problema u EMI, koji se odnose na hitno potrebno usavršavanje pretrage edukacija) te omogućiti i upload svih osobnih aktivnosti nastavnika kako bi ova platforma prerasla u bazu tj. e-portfolio nastavnika. Treba jasno definirati i istraživanje unutar škole... koja područja, koja svrha, tko ih može pokrenuti, kako vrednovati rad sudionika u istraživanju i sl... Zaključno: svaka stavka mora biti jasno definirana kao i jedinstveni kriteriji vrednovanja svakog povjerenstva kako se dosadašnja praksa različitih tumačenja Pravilnika i zbrajanje bodova prema subjektivnom dojmu ne bi ponavljali. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
362 Đurđica Krtanjek PRAVILNIK , Članak 9. Članak 9. Hoće li osam članova Povjerenstva fizčki moći/stići obaviti sve uvide u zadanome roku?! Koliko će učitelja razredne nastave biti u tome osmočlanom Povjernstvu? Razredna nastava specifična je i po brojnosti zaposlenika, ali i po principima stručno-metodičkog rada koje na najbolji način mogu procijeniti upravo učitelji razredne nastave! Hoće li se dogoditi da članovi Povjerenstva, a koji su zaposlenici u različitim ustanovama, veći dio svojih radnih obaveza neće stići realizirati jer će najčešće biti na nekom od uvida širom RH? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
363 Đurđica Krtanjek PRAVILNIK , Članak 8. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja - gdje, kako i s kojim dokazima o dijeljenju?! Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini - vjerojatno se odnosi na Županijska stručna vijeća. Nemoguće je svakome od zainteresiranih za ostvarenje toga uvjeta omogućiti predavanje ua ŽSV-ima razredne nastave! U našim Vijećima ima po 60- ak članova, a tri su skupa godišnje! U dijelu UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE navedene su aktivnosti na koje sam zaposlenik nema izravan utjecaj! Naime, za većinu tih aktivnosti potrebno je imenovanje ili zaduženje od strane ravnatelja. Nitko ne može jamčiti da se takva zaduženja neće "dijeliti" po kriterijima koji su sve samo ne profesionalne prirode! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
364 Đurđica Krtanjek PRAVILNIK , Članak 7. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 40 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i na neki način "osigurati" da se svakom zaposleniku aktivnosti kojima se razvija profesionalno i omoguće! Naime, svjedoci smo da se iz raznih razloga, najčešće financijske prirode, u školama ne omogućava odlazak na stručna usavšavanja. Također, u većim školama u nepovoljniju situaciju su stavljeni učitelji razredne nastave kojih ima puno pa prođu godine dok "dođu na red", primjerice, za odlazak na državni skup! S obzirom na prilično zahtjevne krriterije za napredovanje u to zvanje (nisam sigurna koliko je izraz "izvrstan savjetnik" najbolji?!) predlažem uvjet od 5 godina provedenih u zvanju savjetnika maknuti i uopće ne vremensko trajanje pojedinog zvanja navoditi! Svatko tko ispuni ovako zahtjevne uvjete u nekom kraćem razdoblju zavrijeđuje odmah i napredovati u više zvanje! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
365 Đurđica Krtanjek PRAVILNIK , Članak 6. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 30 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i na neki način "osigurati" da se svakom zaposleniku aktivnosti kojima se razvija profesionalno i omoguće! Naime, svjedoci smo da se iz raznih razloga, najčešće financijske prirode, u školama ne omogućava odlazak na stručna usavšavanja. Također, u većim školama u nepovoljniju situaciju su stavljeni učitelji razredne nastave kojih ima puno pa prođu godine dok "dođu na red", primjerice, za odlazak na državni skup! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
366 Đurđica Krtanjek PRAVILNIK , Članak 5. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 20 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i na neki način "osigurati" da se svakom zaposleniku aktivnosti kojima se razvija profesionalno i omoguće! Naime, svjedoci smo da se iz raznih razloga, najčešće financijske prirode, u školama ne omogućava odlazak na stručna usavšavanja. Također, u većim školama u nepovoljniju situaciju su stavljeni učitelji razredne nastave kojih ima puno pa prođu godine dok "dođu na red", primjerice, za odlazak na državni skup! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
367 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 29. Članak 29 . Sasvim je vjerojatno kako iz redova ostalih odgojno- obrazovnih radnika neće biti moguće za pojedina područja/predmete odabrati dovoljan broj osoba koje imaju najmanje zvanje savjetnika, pa se takva situacija treba regulirati za sve odgojno- obrazovne radnike na jednak način. Radnik treba ispunjavati isti uvjet radnog iskustva kao ona koja je stekla uvjete za savjetnika, a očito je još jednom kako uvjet za napredovanje ne može biti mirovinski staž nego radno iskustvo Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
368 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 28. Članak 28. Umjesto sadašnjeg prijedloga treba uvrstiti: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje mentora najmanje četiri puta za redom imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno. Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje tri puta za redom imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno. Što će se dogoditi s odgojno- obrazovnim radnicima koji su napredovali u zvanje u 2018. I 2017. godini a imali su uvjete za napredovanje u zvanje izvrsnog savjetnika? Što s učiteljima koji su prikupljali bodove po starom pravilniku a sada im ističe zvanje u kojem su napredovali? Na koji način će se vrednovati dosadašnja predavanja i radionice koje su provodili odgojno- obrazovni radnici koji nemaju pozitivnu evaluaciju od strane sudionika, s obzirom da provođenje evaluacije nije bilo propisano? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
369 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članka 27. Članak 27. Materijalno vrednovanje odgojno-obrazovnih radnika koji sudjeluju u eksperimentalnim programima koje provodi Ministarstvo ne može biti dio ovog Pravilnika. Članak je u suprotnosti sa Zakonom o plaćama u javnim službama i Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše tri plaće službenika, odnosno namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. Kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata rada i način isplate dodatka za uspješnost na radu uređuje Vlada uredbom. Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim javnim službama utvrđuje Vlada sukladno proračunskim osiguranim sredstvima. Kolektivnim ugovorom utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada te pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ne poznaje pojam neposredni rad s učenicima, nego neposredni odgojno- obrazovni rad s učenicima i on ne iznosi 40 sati tjedno. 40- satni rad tjedno uključuje ukupne tjedne obveze učitelja i stručnih suradnika. Svim odgojno- obrazovnim radnicima ne vrednuje se rad u eksperimentalnom programu na jednak način. Kako bi se uopće provodilo ovakvo „nagrađivanje“ odgojno- obrazovnih radnika u Školi za život u kojoj su radnici odradili više od polovice vremena u eksperimentalnom programu? Ne vrednuje se dodatni rad na administrativnim poslovima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
370 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 25. Članak 25. Kriteriji nagrađivanja su dio kriterija za napredovanje u zvanje, što znači da će se odgojno- obrazovni radnici, koji napreduju u zvanju, automatski prijavljivati i za nagrađivanje. Što će se dogoditi ako se svi odgojno- obrazovni radnici, koji su ispunili kriterije predviđene ovim člankom, jave na javni poziv iz za nagrađivanje. Koji će biti dodatni kriteriji temeljem kojih će se odabirati 500 najboljih? Izostavljeni su zaposlenici koji nisu odgojno- obrazovni radnici. Zar darivanje krvi u smislu spašavanja života učenika ne zavređuje nagradu zaposlenika? Među zaposlenicima je velik broj onih koji doprinose razvoju odgojno- obrazovnog sustava radom i izvan odgojno- obrazovnog sustava (književnici, likovni umjetnici, glazbeni umjetnici, sportaši koji organiziraju sportska humanitarna događanja i uključuju u njih posebno mlade, osobe koje se bave humanitarnim radom,…), a njihov rad ovaj Pravilnik uopće ne prepoznaje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
371 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 24. Članak 24. Pravilnik o nagrađivanju mora biti odvojen od pravilnika o napredovanju. Prilikom sklapanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike osnovnoškolskih ustanova, na prijedlog Sindikata hrvatskih učitelja, dogovoreno je kako će se provoditi nagrađivanje SVIH zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama te je Sindikat hrvatskih učitelja predložio da se nagrađeni zaposlenici nagrađuju na Dan učitelja. Člankom 8. stavkom 2 Kolektivnog ugovora, Ministarstvo se obvezuje uključiti Sindikat hrvatskih učitelja u izradu pravilnika KOJIMA SE PROPISUJU (dakle, dogovorena je izrada dvaju pravilnika) kriteriji vezano uz napredovanje i nagrađivanje zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama. Ovakvim nagrađivanjem se zanemaruje rad zaposlenika koji nisu odgojno- obrazovni radnici u odgojno- obrazovnim ustanovama kao i situacije s kojima se susreću odgojno- obrazovni radnici u radu na radnim mjestima. Članovi Povjerenstva za nagrađivanje moraju biti isključivo zaposlenici koji rade u odgojno- obrazovnom sustavu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
372 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 23. Članak 23. Obveze nisu ostvarive, pogotovo ako se uzme u obzir da se predviđa i rad u stručnim povjerenstvima za napredovanje i radu Povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
373 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 22. Članak 22. Obveze su prevelike i nisu ostvarive, pogotovo kad se za savjetnike predviđa još i rad u stručnim povjerenstvima za napredovanje i radu Povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
374 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21. Prema nacrtu Pravilnika, uvjeti za mentorstvo su prikupljenih 30 bodova iz četiri kategorije, a obveze su prikupljanje bodova iz pet kategorija. Ovakvim definiranjem uvjeta za napredovanje u zvanje mentora i obvezama koji iz toga proizlaze doći će do toga da će učitelji skupiti puno veći broj bodova od predviđenih, ali neće moći napredovati u više zvanje radi ograničenja. Znači, odgojno- obrazovni radnik ne može birati u kojim će područjima unaprijediti svoj rad sukladno već mu ovaj pravilnik to nameće. Što točno znači pružati kolegijalnu podršku, tj. kako se ona evidentira? Na koji će se način provjeravati sudjelovanje u e- savjetovanju? MZO Pravilnikom traži od odgojno- obrazovnih radnika sudjelovanje u e- savjetovanju i istovremeno ne prihvaća njihov doprinos u e- savjetovanju. Ključ uključivanja odgojno- obrazovnih radnika u e- savjetovanja o dokumentima iz područja obrazovanja nije obveza u smislu ovog Pravilnika već uvažavanje mišljenja odgojno- obrazovnih radnika, što nije bio slučaj u dosadašnjim e- savjetovanjima. Propisane obveze iz alineje 1 nisu samo neprovedive, nego bi to značilo da će na županijskim stručnim vijećima priliku za organiziranje predavanja i radionica imati samo odgojno- obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
375 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 20. Članak 20. Tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi su utvrđene Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi te odgojno- obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje ne može biti obvezan raditi dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva nadležnog za obrazovanje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
376 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 18. Članak 18. Stavkom 2 su diskriminirani radnici koji radi regionalne/prometne izoliranosti nisu u mogućnosti ostvariti 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju. Osim toga, ovaj članak nije usklađen s člankom 28. stavkom 4. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
377 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 17. Članak 17. Ne može stajati odredba da je odgojno- obrazovni radnik dužan u roku od 10 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 2. Ovog članka jer se moraju uzeti u obzir i izvanredne okolnosti kada radnik to neće moći napraviti, kao što je npr. nagla i/ili nepredviđena narušenost zdravlja radi koje nije u mogućnosti dostaviti takav zahtjev u navedenom roku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
378 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 16. Članak 16. Stavak 1 Povjerenstvo za napredovanje donosi mišljenje o napredovanju odgojno- obrazovnog i to nakon što je dobilo mišljenje stručnog povjerenstva. Na temelju čega donosi Povjerenstvo mišljenje? Povjerenstvo ne vrši uvid u dokumentaciju, nema uvid u stručno- pedagoški rad, nije stručno za područje odnosno predmet u kojem odgojno- obrazovni radnik napreduje u zvanje. Temeljem čega će Povjerenstvo donijeti mišljenje o napredovanju ako stručno povjerenstvo donese negativno mišljenje o napredovanju odgojno- obrazovnog radnika i radnik se očituje na takvo mišljenje? Stavak 2 Ministar bi trebao donijeti odluku temeljem mišljenja o napredovanju stručnog povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
379 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 14. Članak 14. Stručno povjerenstvo utvrđuje ispunjenost uvjeta za napredovanje u zvanje, a ne uvjeta izvrsnosti, kao što je to objašnjeno u prethodnim komentarima. Praćenje rada odgojno- obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada ne može se smatrati uvidom u stručno- pedagoški rad u smislu ovog Pravilnika i ocjene stručno- pedagoškog rada u neposredno odgojno- obrazovnom radu s učenicima. Praćenje neposrednog odgojno- obrazovnog rada odgojno- obrazovnog radnika zahtijeva kontinuirano praćenje neposredno odgojno- obrazovnog radnika neovisno o napredovanju u zvanje, a da bi se o praćenju mogla pripisati brojčana vrijednost, potrebno je utvrditi elemente i kriterije vrednovanja takvog rada. Bodovi prikupljeni u sustavu za praćenje profesionalnog razvoja su utvrđeni već člankom 11. Odnosno ministarstvo utvrđuje je li sva potrebna dokumentacija za napredovanje pohranjena u Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja pa nije potrebno opet utvrđivati bodove. Oni su utvrđeni člankom 8. Pravilnika, a ministarstvo utvrđuje je li pohranjena dokumentacija koja se odnosi na članak 8. Pravilnika. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija je preporuka i ne može se koristiti u smislu ovog Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
380 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 13. Članak 13. Stavak 1 Na koji će način predsjednik Povjerenstva za napredovanje imenovati tročlano stručno povjerenstvo ako je npr. predsjednik Povjerenstva učitelj povijesti u zvanju savjetnika, a treba imenovati članove stručnog povjerenstva za napredovanje u zvanje odgajatelja ili učitelja kemije? Koje su njegove kompetencije? Stavak 2 Članovi povjerenstva iz reda odgojno- obrazovnih radnika moraju biti izabrani najmanje u isto zvanje u koje radnik namjerava napredovati. Brisati „a na koji mogu biti uvršteni odgojno- obrazovni radnici koji su stekli najmanje jedanaest godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, ravnatelja, odgajatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama“. Nedostaje da članovi povjerenstva iz reda odgojno- obrazovnih radnika moraju biti stručni za područje odnosno predmet za koji se napredovanje ostvaruje. Stavak 4 Nepotreban stavak ako su kriteriji za napredovanje jasni i svi elementi uključeni. Mogućnost rada ovakvog stručnog povjerenstva je upitan. Već se sada odgojno- obrazovni radnici suočavaju s problemima vezanim uz izostanak s nastave, kada odrađuju dupli posao prilikom odlazaka na stručna usavršavanja, rad na projektima, održavanje predavanja i radionica. Zanimljivo će biti vidjeti na koji način će se formirati povjerenstvo za napredovanje učitelja makedonskog ili ruskog jezika u pojedinim županijama, ili na koji će se način formirati stručno povjerenstvo za npr. nastavnika stručnog predmeta neke od pomorskih škola s obzirom na uvjete iz stavka 4. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
381 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 12. Članak 12. Zahtjev nije uredan, nego potpun kada ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje je li zahtjev potpun. Nije naveden rok u kojem ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje ispunjenost općih uvjeta za napredovanje u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
382 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 11. Članak 11. Nije propisan rok u kojem ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje je li zahtjev potpun odnosno je li sva potrebna dokumentacija za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje pohranjena u Zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku, Registru zaposlenih u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
383 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 9. Članak 9. Ako postoji Povjerenstvo za napredovanje onda ono mora stručno za područje napredovanja radnika koji napreduje u zvanje i u njemu mogu biti samo odgojno- obrazovni radnici koji rade u odgojno- obrazovnim ustanovama. Ako ova dva kriterija nisu zadovoljena, onda je postojanje takvog povjerenstva omalovažavajuće za odgojno- obrazovne radnike i besmisleno. I u ovom su članku izostavljeni odgajatelji. U članku 13. stavku 4 piše kako članovi stručnog povjerenstva ne mogu biti radnici školske ustanove u kojoj je zaposlen odgojno- obrazovni radnik niti osobe koje su s odgojno- obrazovnim radnikom u bračnoj ili izvanbračnoj vezi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelj ili posvojenik ili srodnici u pobočnoj lozi do drugog stupnja. Ako će takva odredba stajati u definiranju članova stručnog povjerenstva, onda njom mora biti definiran i sastav članova Povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
384 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. Kriteriji vrednovanja stručno- pedagoškog rada je netočna. Navedene su kategorije aktivnosti ili elementi i kriteriji vrednovanja dijela stručno- pedagoškog rada. Dakle, ovo su Kategorije aktivnosti i kriteriji vrednovanja dijela stručno- pedagoškog rada. Na žalost, ovaj Pravilnik ne predviđa vrednovanje neposrednog odgojno- obrazovnog rada s učenicima, što je njegov ogroman nedostatak, radi čega nije riješen problem transparentnog postupka napredovanja koji će se temeljiti na objektivnom vrednovanju neposredno odgojno- obrazovnog rada kao najznačajnije kategorije aktivnosti stručno- pedagoškog rada na kojoj se temelji odgojno- obrazovni sustav. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja treba promijeniti u Dijeljenje primjera dobre prakse. Većim brojem bodova se boduje recenzija članka nego objavljivanje stručnog članka. Vođenje školskog tima za kvalitetu se boduje istim brojem bodova kao vođenje županijskog stručnog vijeća na županijskoj razini uz minimalno tri održana sastanka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje i većim brojem bodova od vođenja stručnog vijeća na školskoj razini uz minimalno tri održana sastanka stručnog vijeća godišnje. Vođenje stručnog vijeća na školskoj razini uz minimalno tri održana sastanka stručnog vijeća godišnje bi trebalo bodovati s 2 boda, a vođenje županijskog stručnog vijeća s 3 boda. Za uređivanje školske mrežne stranice je osoba zadužena u školi i time se ne vrednuje rad onih koji pišu tekstove za školske stranice. Nema potrebe da online edukacije budu zasebna kategorija, pogotovo kad je organizacija i/ ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima jedna kategorija. Online stručna usavršavanja su sastavni dio stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja pa onda trebaju biti dio kategorije Predavanja i/ili radionice. Na način na koji se boduje sudjelovanje u online stručnom usavršavanju na državnoj razini treba se bodovati i svako stručno usavršavanje koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, minimalnog trajanja 5 sati, u kojem sudionici sudjeluju u radu radionice ili evaluaciji radionice/predavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
385 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 7. Članak 6. Stavak 1. Uvjet za napredovanje u zvanje mentora ne može biti najmanje pet godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Naime, u Republici Hrvatskoj postoje škole u kojima odgojno- obrazovni radnici nemaju ni priliku raditi u punom radnom vremenu, što nikako ne znači da svojim radom nisu zaslužili napredovati u zvanju. Takav primjer su npr. u Dalmaciji škole na otocima, a posebno primjer OŠ Lastovo na kojoj postoji samo jedna osnovna škola i na kojoj mogu raditi samo ljudi koji žive na otoku. Osim toga, u razdoblju od 2005. do 2015. godine, broj ugovora učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu povećao se za više od 55% i u porastu je. Ministarstvo obrazovanja i sporta nije stvorilo uvjete kako bi se ovakav trend porasta broja učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu zaustavio, a ovim pravilnikom se učitelji, zaposleni u nepunom radnom vremenu, a koji su ostvarili uvjete za napredovanje u kroz napredak u radu u neposrednom odgojno- obrazovnom rad s učenicima i dovoljnim brojem prikupljenih bodova u kategorijama i kriterijima vrednovanja ostalog stručno- pedagoškog rada, diskriminirani. Osim toga, prema Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje, za savjetnika može biti izabrana osoba koja ima tri godine radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima, a za višeg savjetnika osoba koja ima sedam godina radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima. Iz toga proizlazi, da u zvanje savjetnika može napredovati odgojno- obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava uvjet najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora. Ako se jasno utvrdi da odgojno- obrazovni radnik ispunjava kriterije za izbor u više zvanje u odnosu na zvanje u koje se bira, posebnom odlukom stručnog vijeća i uz suglasnost radnika pristupnik može biti izabran u više zvanje i ranije od rokova propisanih ovim Pravilnikom, ali ne prije nego što isteknu tri godine od njegova izbora u prethodno zvanje. Odgojno obrazovni radnici su suočeni sa zabranama odlaska na stručna usavršavanja. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 30 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i da se kao broj sati provedenih na stručnom usavršavanju priznaje i pisani zahtjev radnika ravnatelju za odlazak na stručno usavršavanje. Ako ravnatelj negativno odgovori na pisani zahtjev radnika, ili ne odgovori uopće, broj sati stručnog usavršavanja na koje je ravnatelj odbio uputiti radnika, tj. nije mu dao dopuštenje prisustvovati stručnom usavršavanju, smatrat će se kao stručno usavršavanje u trajanju koje je predviđeno prilikom objave stručnog usavršavanja. U praksi će sigurno nastati problemi zbog razlike u očekivanom broju sati stručnog usavršavanja, mentora, savjetnika i kako nacrt predviđa- izvrsnih savjetnika. Kontinuirano stručno usavršavanje i profesionalni razvoj je pravo i obveza svih odgojno- obrazovnih radnika, a na ovaj način će se dogoditi da će stručna usavršavanja biti omogućena samo onima koji su napredovali u zvanju, a bit će diskriminirani ostali odgojno- obrazovni radnici. Odredbe o broju sati stručnog usavršavanja potrebnog za napredovanje u zvanje derogiraju Nacionalni pedagoški standard, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakon o stručno- pedagoškom nadzoru. Stavak 2 Odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje ne ispunjava uvjete izvrsnosti, nego ispunjava uvjete za napredovanje u zvanje. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je preporuka. Ishodi definirani Okvirom se ne mogu koristiti u smislu ovog Pravilnika , što je objašnjeno u komentaru na Članak 2. Pravilnika. Ovim Pravilnikom se napokon vrednuje dio stručno- pedagoškog rada koji do sada nije bio vrednovan i to je pohvalno. Do sada je postojala mogućnost zloupotrebe načina bodovanja i to na način da su se bodovi ponekad prikupljali isključivo sudjelovanjem u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja ili smotre na gradskoj, županijskoj i/ili državnoj razini, čime je odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje savjetnika na samo jednoj aktivnosti prikupiti dovoljan broj bodova za napredovanje u zvanje savjetnika. Novim kategorijama i kriterijima bodovanja te povećanjem broja bodova za napredovanje u zvanje to je automatski onemogućeno. Stoga je uvjet o prikupljanju bodova iz minimalno četiri kategorije nepotreban. Nije jasno ni na koji će se način provjeravati uspješnost rada u školskom timu za kvalitetu, pa je apsurdno da prikupljeni bodovi u kategoriji unaprjeđenju rada škole budu propisani kao uvjet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
386 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. Stavak 1. Uvjet za napredovanje u zvanje mentora ne može biti najmanje pet godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Naime, u Republici Hrvatskoj postoje škole u kojima odgojno- obrazovni radnici nemaju ni priliku raditi u punom radnom vremenu, što nikako ne znači da svojim radom nisu zaslužili napredovati u zvanju. Takav primjer su npr. u Dalmaciji škole na otocima, a posebno primjer OŠ Lastovo na kojoj postoji samo jedna osnovna škola i na kojoj mogu raditi samo ljudi koji žive na otoku. Osim toga, u razdoblju od 2005. do 2015. godine, broj ugovora učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu povećao se za više od 55% i u porastu je. Ministarstvo obrazovanja i sporta nije stvorilo uvjete kako bi se ovakav trend porasta broja učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu zaustavio, a ovim pravilnikom se učitelji, zaposleni u nepunom radnom vremenu, a koji su ostvarili uvjete za napredovanje u kroz napredak u radu u neposrednom odgojno- obrazovnom rad s učenicima i dovoljnim brojem prikupljenih bodova u kategorijama i kriterijima vrednovanja ostalog stručno- pedagoškog rada, diskriminirani. Osim toga, prema Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje, za savjetnika može biti izabrana osoba koja ima tri godine radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima, a za višeg savjetnika osoba koja ima sedam godina radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima. Iz toga proizlazi, da u zvanje mentora može napredovati odgojno- obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava uvjet najmanje tri godine radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima. Odgojno obrazovni radnici su suočeni sa zabranama odlaska na stručna usavršavanja. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 20 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i da se kao broj sati provedenih na stručnom usavršavanju priznaje i pisani zahtjev radnika ravnatelju za odlazak na stručno usavršavanje. Ako ravnatelj negativno odgovori na pisani zahtjev radnika, ili ne odgovori uopće, broj sati stručnog usavršavanja na koje je ravnatelj odbio uputiti radnika, tj. nije mu dao dopuštenje prisustvovati stručnom usavršavanju, smatrat će se kao stručno usavršavanje u trajanju koje je predviđeno prilikom objave stručnog usavršavanja. Stavak 2 Odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje ne ispunjava uvjete izvrsnosti, nego ispunjava uvjete za napredovanje u zvanje. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je preporuka. Ishodi definirani Okvirom se ne mogu koristiti u smislu ovog Pravilnika, što je objašnjeno u komentaru na Članak 2. Pravilnika. Ovim Pravilnikom se napokon vrednuje dio stručno- pedagoškog rada koji do sada nije bio vrednovan i to je pohvalno. Do sada je postojala mogućnost zloupotrebe načina bodovanja i to na način da su se bodovi ponekad prikupljali isključivo sudjelovanjem u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja ili smotre na gradskoj, županijskoj i/ili državnoj razini, čime je odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje mogao na samo jednoj aktivnosti prikupiti dovoljan broj bodova za napredovanje u zvanje mentora. Novim kategorijama i kriterijima bodovanja te povećanjem broja bodova za napredovanje u zvanje to je automatski onemogućeno. Stoga je uvjet o prikupljanju bodova iz minimalno četiri kategorije nepotreban. Nije jasno ni na koji će se način provjeravati uspješnost rada u školskom timu za kvalitetu, pa je apsurdno da prikupljeni bodovi u kategoriji unaprjeđenju rada škole budu propisani kao uvjet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
387 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 4. ČLANAK 4. Izostavljeni su odgajatelji. Predlažem zvanje mentor, savjetnik i viši savjetnik. Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (članak 17.) definira zanimanje savjetnik i viši savjetnik. Ako prilikom napredovanja netko može napredovati u zvanje savjetnika, ne postoji nikakav razlog izbjegavanja termina viši savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
388 ANA TUŠKAN PRAVILNIK , Članak 2. Članak 2. Stručno- pedagoški rad je rad koji odgojno- obrazovni radnici ostvaruju u neposrednom odgojno- obrazovnom radu s učenicima te u radu s kolegama. Online edukacije jesu predavanja i/ili radionice. Odgojno- obrazovni radnici unaprjeđuju sustav odgoja i obrazovanja. Profesionalni razvoj se definira kao aktivnosti koje razvijaju vještine, znanja, stručnost i druge osobine pojedinca kao učitelja (OECD, 2009.). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja daje neke odredbe koje se odnose na profesionalni razvoj, a koje se koriste kao norma u pružanju stručnog usavršavanja odgojno‐obrazovnih radnika. On definira da „Ravnatelji, učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja: najmanje jednom u dvije godine sudjelovati na profesionalnom usavršavanju na državnoj razini; najmanje tri puta godišnje sudjelovati na profesionalnom usavršavanju na županijskoj razini; redovito sudjelovati na profesionalnim usavršavanjima u školi u kojoj rade; osobno se profesionalno usavršavati u skladu s poslovima i obvezama za koje su zaduženi“. Zakoni reguliraju stručno usavršavanje, profesionalni razvoj i napredovanje odgojno‐obrazovnih radnika: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi i Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Zakon propisuje da odgojno‐obrazovni radnici imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati, ali ne predviđa rješavanje problema vezane uz sprječavanje stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja u slučajevima kada se isto učiteljima onemogućava. Ni ovaj Pravilnik ne predviđa na koji način će se omogućiti odgojno- obrazovnim radnicima napredovanje u zvanje kada su suočeni sa situacijom da im ravnatelj ne dozvoljava ostvarivanje prava stručnog usavršavanja. U definiciji se, kao i u ostatku pravilnika, koristi riječ edukacija, iako se u postojećim i navedenim zakonima i propisima koristi termin stručno usavršavanje kojega nije ga potrebno mijenjati ovim Pravilnikom. Nije jasno što se misli pod terminom primanje i davanje povratnih informacija. Od koga? Kome? Nije li to jedan od segmenata stručnog usavršavanja i praćenja literature? Okvir nacionalnog standarda je preporuka. Ni sam Pravilnik nije napisan u skladu s određenjem Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije (2014.), kojom se u Okviru sve osobe odgovorne za poučavanje i učenje u osnovnoškolskome i srednjoškolskome obrazovanju nazivaju zajedničkim nazivom učitelj ( prema Preporuci o statusu učitelja- Recommendation Concerning the Status of Teachers, UNESCO, Pariz, 1966.) SMJERNICE ZA RAZVOJ STANDARDA KVALIFIKACIJA (2017.)Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i Europskog kvalifikacijskog okvira definiraju standard kvalifikacije: Standard kvalifikacije je sadržaj i struktura određene kvalifikacije, a uključuje sve podatke za određivanje razine (1-8), obujma (broj bodova) i profila kvalifikacije (ishodi učenja) te podatke koji su potrebni za osiguravanje i unapređenje kvalitete kvalifikacije (minimalni zajednički ishodi učenja koji trebaju biti sadržani u svakom programu koji se povezuje s tim standardom kvalifikacije te uvjeti za stjecanje i vrednovanje i primjeri vrednovanja ishoda učenja). Dakle, da bi ishodi Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama bio primjenjivi u smislu ovog Pravilnika, oni moraju biti i: S specific ( precizni) M measurable (mjerljivi) A attainable, agreed, achievable (dosežni SVIMA, trebaju ih prihvatiti SVI kojima su namijenjeni a to su SVI odgojno- obrazovni radnici, ostvarivi SVIMA) R realistic (realistični) T time- bound (imati jasan rok). Sustav praćenja profesionalnog razvoja treba biti jasno definiran u okviru ovog pravilnika te precizan. Odgojno- obrazovni radnici trebaju znati od čega je sastavljen, na koji način se u njega bilježe stečeni bodovi i gdje se nalazi, način na koji se provjerava vjerodostojnost podataka unesenih u sustav… Prikupljanje bodova za napredovanje nije oblik vrednovanja. Bodovanje za napredovanje u zvanje je pridavanje brojčane vrijednosti rezultatu stručno- pedagoškog rada odgojno- obrazovnog radnika prema kriterijima i elementima/kategorijama vrednovanja stručno- pedagoškog rada koji su sastavni dio Pravilnika. Prikupljanje bodova za napredovanje je radnja kojom se bilježe stečeni bodovi u sustavu praćenja profesionalnog razvoja u slučaju da odgojno- obrazovni radnik želi napredovati u zvanju. Prikupljanje ne pokazuje ispunjavanje uvjeta izvrsnosti, jer postoje odgojno- obrazovni radnici koji su izvrsni u radu ali ne žele napredovati u zvanju, već prikupljanje bodova za napredovanje u zvanje utvrđenih ovim pravilnikom pokazuje ispunjavanje uvjeta za napredovanje u zvanje. Dakle, sustav praćenja profesionalnog razvoja te način prikupljanja bodova za napredovanje koji su dio sustava praćenja profesionalnog razvoja, su pojmovi koji traže definiranje ovim Pravilnikom. Stručno- pedagoški rad i profesionalni razvoj su definirani postojećim zakonima i nije ih potrebno definirati Pravilnikom o napredovanju. Okvir nacionalnog standarda je preporuka na koju se ovaj Pravilnik ne može pozivati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
389 ANA TUŠKAN PRAVILNIK Iako sljedeće nije predmet sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, potrebno je osvrnuti se na ono što se od novog Pravilnika o napredovanju očekuje, kao i je li predloženi Nacrt ispunio očekivanja. Nije potrebna usporedba s važećim Pravilnikom o napredovanju jer vjerojatno ne postoji osoba ili institucija koja bi postojeći Pravilnik željela zadržati. Od novog Pravilnika su odgojno- obrazovni radnici očekivali: • usklađenost sa zakonima, kolektivnim ugovorima i ostalim pravnim propisima Republike Hrvatske; • jasno definiranje i pojednostavljivanje postupka napredovanja u zvanje za odgajatelje, stručne suradnike, učitelje, nastavnike i ravnatelja koji su, prema jasnim i usklađenim elementima (kategorijama) i kriterijima vrednovanja stručno- pedagoškog rada stekli uvjete za napredovanje u zvanje; • prepoznavanje važnosti neposredno odgojnog/odgojno- obrazovnog rada odgajatelja, stručnih suradnika, učitelja i nastavnika i njegovo vrednovanje prema jasno utvrđenim elementima i kriterijima vrednovanja za napredovanje u zvanje; • jednake kriterije za materijalno vrednovanje rada svih odgojno- obrazovnih radnika; • omogućavanje odgojno- obrazovnim radnicima jednake uvjete napredovanja u zvanje, bez obzira na područje rada, mjesto rada i /ili mjesto stanovanja; • odlučivanje o napredovanju u zvanje prema jasnim i usklađenim elementima i kriterijima vrednovanja stručno- pedagoškog rada, a koje će provoditi osoba/osobe koje su stručne u području rada pojedinog odgojno- obrazovnog radnika koji napreduje u znanje te koje rade isključivo u odgojnim, tj. odgojno- obrazovnim ustanovama; • postavljanje realnih očekivanja u radu odgojno- obrazovnih radnika koji napreduju u zvanje kako bi ih se motiviralo na daljnje napredovanje u zvanje u cilju unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja i prije svega neposrednog odgojno- obrazovnog rada; • prepoznavanje problema s kojima se susreću odgojno- obrazovni radnici u smislu onemogućavanja stručnog usavršavanja, predstavljanja stručnih radova, sudjelovanja u radu institucija kao što je npr. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje te pronalaženje rješenja kojima bi se takve situacije prevenirale. Postojeći nacrt, na žalost, nije ispunio ništa od navedenog. Prije početka izrade nacrta Pravilnika anketirani su odgojno- obrazovni radnici. Pristiglo je više od 1300 prijedloga odgojno- obrazovnih radnika koji su predlagali promjene u smislu povećanja novčane naknade za radnike koji napreduju u zvanje te omogućavanje kontinuiranog profesionalnog razvoja. Predstavljenim nadopunama Uredbe o koeficijentima prvi zahtjev nije uzet u obzir, a dodatnim obvezama propisanim Pravilnikom, za odgojno- obrazovne radnike koji napreduju u zvanje potiče se diskriminacija radnika prilikom ostvarivanja prava i obveze stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja. Umjesto vrednovanja dosadašnjih postignuća radnika koji su napredovali u zvanje i inkorporiranja pozitivnih primjera iz prakse u nacrt Pravilnika, nametnute su dodatne obveze koje će, umjesto da pronađu rješenje za nedostatke koji su postojali u postojećem Pravilniku, u odgojno- obrazovnom sustavu izazvati još veće nezadovoljstvo. Ovo dodatno upućuje na apsurdnost propisivanja obveze sudjelovanja u e- savjetovanju odgojno- obrazovnih radnika koji su napredovali u zvanje. Priloženi dokument ovom savjetovanju je Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje u kojem piše sljedeće: „Opis teme, prijedloga ili problema o kojemu se provodi savjetovanje Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnoga tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju propisuje odgojno-obrazovnu potporu kao ciljano stručno i sveobuhvatno djelovanje u školskom okruženju prema učenicima izloženim riziku za razvoj problema u ponašanju i stručni tretman učenika s problemima u ponašanju kao sustav stručne intervencije usmjerene učenicima koji svojim ponašanjem nanose štetu sebi i drugima.“. Uz navedeno, brojne tipfelere, izostavljanja naziva odgajatelja iz pojedinih članaka, može se steći dojam kako je nacrt Pravilnika napravljen kako bi se zadovoljila forma, a ne kako bi pravilnik služio svojoj svrsi. Prilikom predstavljanje nacrta Pravilnika je rečeno kako će se odgojno- obrazovni radnici nagrađivati na način da će biti nagrađeni s 10 000 kuna, što u nacrtu Pravilnika ne piše, već u njemu piše kako Ministarstvo nadležno za obrazovanje jednom godišnje objavljuje javni poziv za nagrađivanje najuspješnijih odgojno- obrazovnih radnika, ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu. Takvom izjavom, koja uopće ne proizlazi iz nacrta Pravilnika, potaknuta je javna rasprava fokusirana na iznos materijalnih sredstava predviđenih za nagrađivanje odgojno- obrazovnih radnika, a takva je rasprava neutemeljena i ponižavajuća za odgojno- obrazovne radnike. Pohvalno je prihvaćanje prijedloga Sindikata hrvatskih učitelja da se na radnike primjenjuje koeficijent sukladan odluci o napredovanju u zvanje od dana donošenja odluke o napredovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
390 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 22. Alineja 3 - projekt može trajati više godina, predlažem smanjiti broj na 3 tijekom 5 godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
391 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 21. Alineja 3 - projekt može trajati više godina, predlažem smanjiti broj na 3 tijekom 5 godina. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
392 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 20. Tjedne radne obveze učitelja definirane su Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja, te zbog toga odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje ne može biti obvezan na rad dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
393 Marija Deanković PRAVILNIK , Članak 14. Što točno znači praćenje praktičnog rada? U školi osim nastavnika rade i stručni suradnici čiji se poslovi uvelike razlikuju. Potrebno je definirati na što se odnosi praktičan rad za svaki tip stručnih suradnika, od knjižničara do psihologa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
394 Marija Deanković PRAVILNIK , Članak 9. Nepotrebno je uvođenje Povjerenstva jer se time povećava trošak svakog napredovanja, a zanemaruje uloga savjetnika u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Sasvim je dovoljno da na uvidu budu savjetnik iz AZOO, ravnatelj škole i pedagog, kao i do sada. Komplicira se dobro uhodana praksa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
395 Marija Deanković PRAVILNIK , Članak 8. Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka: Potrebno je smanjiti na 2 sastanka godišnje jer nije realno očekivati da se sa 1.000,00 kn godišnje organiziraju kvalitetna 3 stručna skupa u trajanju od 6 sati. Neke su stavke nejasne, npr. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja; Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji). Detaljnije razjasniti što podrazumijevaju određene stavke i na koji način će se dokazivati, tj. koju dokumentaciju je potrebno priložiti. Ako se boduju prijevodi udžbenika i stručne literature, zašto se ne uvede i bodovanje lekture i uređivanja istih. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
396 Marija Deanković PRAVILNIK Poštovani, smatram da je pozitivno što je pokrenuta izrada novog Pravilnika. Pozitivno je uvođenje većeg broja kategorija i obveza prikupljanja bodova iz više njih. No, kako je povećan broj bodova, a i dužnosti, smatram da bi trebalo i produžiti trajanje zvanja, ako je moguće trajno, a ako ne, onda na 7 ili 10 godina. Sva dokumentacija o odrađenim aktivnostima bi se trebala podnositi kontinuirano u elektronskom obliku u online portfolio, te bi se na taj način moglo kontrolirati tko ispunjava uvjete i ukinuti uvide prilikom obnavljanja u isto zvanje. Navedeno je kako je potrebno u radu usvojiti ishode učenja definirane Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje, no nije objašnjeno na koji način, kako će se to provjeravati? Dužnosti mentora/savjetnika/izvrsnih mentora je potrebno smanjiti. 6/8/10 sati edukacije kolega godišnje je previše, isto kao i uvjetovanje da svake godine treba sudjelovati u projektu, objavljivati stručne članke. Takve poslove, koji izlaze iz okvira redovnog rada, teško je raditi kontinuirano u istom opsegu svake godine. Također, izjednačava se opseg poslova na projektu školske i međunarodne razine. Možda bi prihvatljivije i realnije bilo zadati koliko sati takvih poslova treba imati u razdoblju trajanja zvanja. Bilo bi dobro u Pravilniku definirati i koliku novčanu nagradu, odnosno dodatak na plaći nosi određeno zvanje. Kako se od djelatnika koji će napredovati očekuje i traži mnogo više posla i odgovornosti, trebalo bi ih u skladu s time i stimulirati dodatkom na plaću. Također, nije definirano prijelazno razdoblje za djelatnike koji uskoro trebaju obnavljati zvanje. Hoće li odmah po stupanju na snagu novog Pravilnika morati napredovati prema njemu? Kako ćemo u roku od mjesec dana nadoknaditi retroaktivno neke od dužnosti koje se prije nisu očekivale od nas? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
397 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 14. Stavak 2, alineja 4. - prema kojim kriterijima se utvrđuje usvojenost ishoda učenja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
398 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 10. Stavak 2 predlažem da se izbaci jer učitelji rade cijelu kalendarsku godinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
399 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 8. Kategorija 1. - mentorstvo studentima... - predlažem 2 boda zbog opsega posla, te dodati - po studentu. Kategorija 2. - ...uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika.. - predlažem da se izbaci, jer ne postoji propisani obrazac za evaluaciju. Također, na stručnim skupovima koji su do sada održavani uglavnom nisu provođeni evaluacijski upitnici, pa se postavlja pitanje ravnopravnosti u postupku napredovanja. Dijeljenje primjera dobre prakse.. - nije jasno kome i na kojoj razini se dijele primjeri - predlažem da se izbaci ili preciznije opiše. Kategorija 4. - vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini - održano predavanje ne bi trebalo biti i uvjet za bodovanje , jer samo održano predavanje na županijskoj razini već donosi bodove. Ukoliko se to održano predavanje zanemari za voditelje ŽSV-a Uu smislu dobivanja posebnih bodova za predavanje), onda oni nisu u ravnopravnom položaju u odnosu na druge. Kategorija 5. - Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja - postoje različita mjesta gdje se mogu objavljivati takvi sadržaji, pa je pitanje kako i tko će vodii evidenciju o broju objavljenih sadržaja i na koji način. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
400 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 7. Poštovani, stavak 2. - postavlja se pitanje na koji način i tko će provoditi provjeru usvojenosti ishoda učenja i odlučiti da li kandidat zadovoljava ili ne. Smatram da je ova alineja preopćenito napisana, te bi ju trebalo preciznije opisati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
401 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 6. Poštovani, stavak 2. - postavlja se pitanje na koji način i tko će provoditi provjeru usvojenosti ishoda učenja i odlučiti da li kandidat zadovoljava ili ne. Smatram da je ova alineja preopćenito napisana, te bi ju trebalo preciznije opisati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
402 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 5. Poštovani, stavak 2. - postavlja se pitanje na koji način i tko će provoditi provjeru usvojenosti ishoda učenja i odlučiti da li kandidat zadovoljava ili ne. Smatram da je ova alineja preopćenito napisana, te bi ju trebalo preciznije opisati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
403 Bojan Pavelić PRAVILNIK , Članak 4. Poštovani, Smatram da bi naziv "izvrstan savjetnik" trebalo zamijeniti drugim nazivom, npr.savjetnik - mentor ili slično. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
404 HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA PRAVILNIK Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola podržava izradu i donošenje novog Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju jer je stari Pravilnik iz 1995. zastario i ne odgovara duhu sadašnjeg vremena te nije u skladu s postojećim propisima. Pozdravljamo i to što će uz učitelje i stručne suradnike prema prijedlogu Pravilnika ubuduće moći napredovati i ravnatelji te će se time nakon 23 godine ispraviti nepravda prema ravnateljima. Predloženi tekst Pravilnika je više usmjeren na učitelje i nastavnike, a manje na ravnatelje i stručne suradnike tako da ga treba nadopuniti i doraditi. To se posebno odnosi na kategoriju „Unaprjeđenje rada škole“. II. NAPREDOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA Članak 4. Predlažemo umjesto naziva „izvrstan savjetnik“, naziv „viši savjetnik u zvanju“. Zato predlažemo sljedeće stupnjeve napredovanja: 1. mentor u zvanju 2. savjetnik u zvanju 3. viši savjetnik u zvanju Članak 5. stavak 2. zadnja alineja:  najmanje 30 bodova prikupljenih iz najmanje četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđenje rada škole“ sukladno članku 8. ovog Pravilnika iz koje kandidat „mentor u zvanju“ ima najmanje 5 bodova. Članak 6. stavak 2. zadnja alineja:  najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija, među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđenje rada škole“ sukladno članku 8. ovog Pravilnika iz koje kandidat „savjetnik u zvanju“ ima najmanje 10 bodova. Članak 7. stavak 2. zadnja alineja:  najmanje 80 bodova prikupljenih iz minimalno šest kategorija, među kojima su dvije obvezne kategorije sukladno članku 8. ovog Pravilnika „Unaprjeđenje rada škole“ iz koje kandidat za „višeg savjetnika u zvanju“ mora imati najmanje 15 bodova i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ iz koje kandidat „viši savjetnika u zvanju“ ima najmanje 10 bodova. Članak 8. 1. kategorija ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA predlažemo dodavanje novih podkategorija :  nova podkategorija „Organizacija i domaćinstvo općinskih natjecanja, smotri i sl. – 1 bod  nova podkategorija „Organizacija i domaćinstvo županijskog natjecanja, smotri i sl. – 2 boda  nova podkategorija „Organizacija i domaćinstvo državnog natjecanja, smotri i sl. – 3 boda  nova podkategorija „Rad u školskom povjerenstvu za uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad“ - 1 bod po pripravniku koji realizira najmanje pola pripravničkog staža i 2 boda koji realizira puni pripravnički staž u školi. 4. kategorija RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA i sl. predlažemo novo bodovanje:  nova podkategorija „Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na regionalnoj razini“ (po godini) – 2 boda  nova podkategorija „Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na državnoj razini koja ima do 500 registriranih članova“ (po godini) – 3 boda  nova podkategorija „Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na državnoj razini koja preko 500 registriranih članova“ (po godini) – 4 boda 7. kategorija UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE  nova podkategorija „Priprema, organizacija i sudjelovanje i izradi monografije (po monografiji) – 3 boda  nova podkategorija „Vođenje i osmišljavanje ljetopisa (spomenice) škole“ ( po godini) – 1 bod  nova podkategorija „Osmišljavanje, pripremanje i koordinacija važne obljetnice, Dana škole (po događaju ) – 2 boda  nova podkategorija „Sudjelovanje u pripremi, organizaciji i realizaciji važne obljetnice, Dana škole (po događaju) – 1 bod  nova podkategorija „Osmišljavanje, priprema i organizacija javnog događanja vezanog uz obrazovanje na županijskoj razini (po događaju) – 2 boda  nova podkategorija „Sudjelovanje u pripremi, organizaciji i realizaciji javnog događaja vezanog uz obrazovanje na županijskoj razini (po događaju) – 1 bod  nova podkategorija „Osmišljavanje, priprema i organizacija javnog događanja vezanog uz obrazovanje na državnoj razini (po događaju) – 3 boda  nova podkategorija „Sudjelovanje u pripremi, organizaciji i realizaciji javnog događaja vezanog uz obrazovanje na državnoj razini (po događaju) – 2 bod  nova podkategorija „Vođenje, koordiniranje i izrada dugoročnih strateških dokumenata škole (po dokumentu) – 3 boda  nova podkategorija „ Koordiniranje i izrada razvojnog plana škole (po godini) – 2 boda  nova podkategorija „Koordiniranje i vođenje stručnih timova (skupina) na razini škole (po timu/skupini po godini) – 2 boda  nova podkategorija „Sudjelovanje u stručnom radnom timu (skupini) na razini škole (po skupini/timu po godini) – 1 bod Članak 9 - Stavak 3 mijenja se i glasi: Članovi Povjerenstva iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika moraju biti izabrani najmanje u zvanje savjetnika, a ravnatelj najmanje 15 godina iskustva na poslovima ravnatelja. Članak 13. - Stavak 2. mijenja se i glasi: Jednog člana stručnog povjerenstva imenuje predsjednik Povjerenstva za napredovanje s Popisa koji se formira na temelju otvorenog javnog poziva koji je objavljen na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje, a na koji mogu biti uvršteni odgojno-obrazovni radnici koji su stekli najmanje 15 godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika i stručnog suradnika u školskim ustanovama koji moraju biti izabrani najmanje u zvanje savjetnika. Novi stavak glasi: Jedan član stručnog povjerenstva je ravnatelj školske ustanove u kojoj radi kandidat koji se prijavljuje kada se radi o napredovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Kada se radi o napredovanju ravnatelja jedan član mora biti ravnatelj sustručnjak iz druge škole. IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 28. - Novi stavak (5) Odgojno-obrazovni radnici i ravnatelji koji predaju zahtjev za napredovanje, a imaju godine mirovinskog staža i broj bodova potrebnih za „savjetnika u zvanju“ ili „višeg savjetnika u zvanju“, mogu napredovati u više zvanje bez postupnog napredovanja. Predsjednik HUROŠ-a: Nikica Mihaljević, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
405 Emilija Dodig PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8, u kategoriju UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE predlažem uvesti bodovanje za izvođenje terenske nastave s učenicima, npr. za terensku nastavu u trajanju minimalno 2 dana - 1 bod. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
406 Valentina Borščak PRAVILNIK UDRUGA UČITELJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Pozdravljamo donošenje novog Pravilnika, ali smatramo da se radi o dokumentu koji nije dovoljno jasan, zapostavlja neposredan učiteljski rad s učenicima i predviđa izuzetno visok bodovni prag za napredovanjem. Opće primjedbe na nacrt Pravilnika: 1. Pravilnik nije usklađen sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. 2. Napredovanje učitelja treba ostati u nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje. ( u skladu sa Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje propisano je da Agencija za odgoj i obrazovanje provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike i ravnatelje.(čl.4),a prema ovom prijedlogu postupak provodi Ministarstvo.) 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( čl.125) propisuje da je ravnatelj stručni voditelj školske ustanove te je odgovoran za stručni rad,“on posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada,analizira rad učitelja te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje“.Smatramo da je nužno da je ravnatelj u procesu napredovanja učitelja. 4. Izostaviti sve odrednice koje se odnose na provjeru usvojenosti ishoda (čl. 5, čl. 6. I čl. 7.) 5. U članku 14. izostaviti odrednicu uvida u stručno-pedagoški rad „utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama“. ( Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je krovni dokument za razvoj učiteljske profesije u Hrvatskoj, ali na razini preporuke). Smatramo nepotrebnim. Jasno je da svaki učitelj temelji svoj rad na relevantnim nacionalnim dokumentima i to ne treba dovoditi u pitanje. 6. Navesti elemente vrednovanja učitelja kao u dosadašnjem Pravilniku (čl. 5.). (Elementi vrednovanja uspješnosti u radu s učenicima su : 1. Metodička kreativnost u poučavanju, odnosno pronalaženje postupaka za optimalno postizanje odgojno-obrazovnih ciljeva. 2. Primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada u poučavanju i korištenje suvremenih izvora znanja. 3. Postignuti rezultati u odgojnom radu s učenicima. 4. Postignuti obrazovni rezultati učenika i njihova osposbljenost za samostalno učenje i trajno obrazovanje. 5. Promicanje ljudskih prava i briga za zdrav okoliš. 6. Suradnja s učiteljima odnosno nastavnicima, roditeljima te predstavnicima društvenog okružja škole, koji sudjeluju u poboljšanju kvalitete života mladeži.) Prijedlozi (vezano uz poglavlja i pojedinačne članke): OPĆI UVJETI ZA NAPREDOVANJE - u zvanje mentora može napredovati učitelj s najmanje deset godina staža u obavljanju poslova učitelja (učitelj s 5 godina staža je još uvijek početnik) - prijedlog minimalnog broja bodova prema zvanjima: mentor 15-20, savjetnik 35-40, izvrstan savjetnik 60 - izbrisati odrednicu da je obavezno sakupiti bodove u kategoriji „Unaprjeđivanje rada škole“ (čl. 5. i 6.) KRITERIJI VREDNOVANJA STRUČNO-PEDAGOŠKOG RADA - posebno izdvojiti i bodovati s više bodova mentorstvo studentima u školama koje su vježbaonice učiteljskih fakulteta - za razrednu nastavu mentorstvo učenicima na natjecanjima nije moguće nakon županijske razine stoga treba povećati broj bodova za županijsku razinu - za razrednu nastavu treba posebno bodovati osvojena prva tri mjesta na županijskoj razini natjecanja - mentorstvo učenicima na natjecanjima i smotrama – isti broj bodova i za učenika i za skupinu učenika - bodovati rad u kombiniranim razrednim odjelima (po godini) - bodovati rad u stručnom povjerenstvu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece kod upisa u prvi razred - ne izdvajati on-line edukacije, smanjiti broj bodova - nigdje se ne navodi praćenje stručne literature - objasniti objavljivanje prilagodbi metoda i sadržaja za učenike s poteškoćama, odnosno darovite učenika - POKRETANJE POSTUPKA ZA NAPREDOVANJE Zahtjev odgojno-obrazovnog radnika treba biti potvrđen od Učiteljskog vijeća (članak 10.) Učitelj je član kolektiva u kojem je ostvario uvjete za napredovanje i utjecao na unaprjeđenje rada škole. Članak 15. Obvezno očitovanje je nepotrebno. TRAJANJE ZVANJA Promijeniti članak 18. „učitelj koji ima 30 i više godina staža stečeno zvanje zadržava trajno.“ - Treba odvojiti napredovanje i nagrađivanje. OBVEZE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADNIKA VEZANE UZ NAPREDOVANJE - „najmanje 6 sati / 8 sati/ 10 sati godišnje educirati kolege“ , smatramo da je neizvedivo obzirom na broj stručnih skupova i broj učitelja koji bi trebali održavati edukacije (i učitelji koji su napredovali u zvanje i oni koji nisu) - Obveze učitelja koji je stekao zvanje su pretjerane. Slažemo se da učitelj mentor/savjetnik treba dio svog radnog vremena raditi za MZO ili AZOO (što treba biti jasno objašnjeno), a ostalo vrijeme posvetiti unaprjeđivanju odgojno-obrazovnog rada s učenicima, unaprjeđivanju struke te unaprjeđivanju škole u kojoj radi. - Ovako propisan Pravilnik ne omogućuje jednake uvjete napredovanja za sve one na koje se isti odnosi: odgajatelje, učitelje razredne nastave, učitelje u školama s malim brojem djece, za one u kombiniranim odjelima, stručne suradnike, profesore gimnazija ili strukovnih škola i ravnatelje. Vjerujući kako će novi Pravilnik nagraditi vrednovanja dosadašnjih postignuća radnika koji su napredovali u zvanje i ukomponirati pozitivne primjere iz prakse u nacrt Pravilnika, išćitavajući ga , uočavamo da su nam nametnute dodatne obveze stoga izražavamo bojazan da će ovakav Pravilnik u odgojno- obrazovnom sustavu ( ukoliko se ne uvaže prijedlozi struke) izazvati nezadovoljstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
407 Milana Jakšić PRAVILNIK , Članak 26. Pohvaljujem i podržavam nagrađivanje. Također, mislim da bi to trebalo biti nekako automatsko, a ne da se vrše prijave. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
408 Gordana Divić PRAVILNIK , Članak 4. Obzirom da dosadašnje kategorije mentor i savjetnik moraju ostati kao prva i druga kategorija i da treća mora biti oblika riječi veće od savjetnika, a ne smije biti viši savjetnik, jer je to zanimanje u AZOO, a riječ "izvrstan savjetnik" daje naznačiti da mentori i savjetnici nisu izvrsni, treba smisliti bolji termin. Prijedlozi za treću kategoriju napredovanja: izvanredni savjetnik, stručni savjetnik, nadsavjetnik, ... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
409 Ivana Orešić PRAVILNIK Čitajući ovaj pravilnik imam dojam da je napisan tako da bi se onemogućilo učiteljima koji zbilja rade s učenicima i za učenike da i napreduju! Rad s učenicima se, očito, najmanje cijeni. Ovaj pravilnik tjera učitelje da biraju hoće li raditi sa svojim učenicima i nikad ne dobiti nikakvu novčanu nagradu za svoj trud, ili će pisati članke, raditi edukacije za učitelje, pisati udžbenike (a pritom zapostaviti učenike jer je jednostavno nemoguće raditi i jedno i drugo!) i biti promoviran u viša zvanja pa čak i nagrađen, koje li ironije, kao jako dobar "učitelj". Također, uvjetovati što sve DODATNO učitelji moraju raditi zato što su napredovali u određeno zvanje je nerazumijevanje prirode učiteljskog posla, tj. uvjerenja da radimo manje od 40 sati tjedno. S godinama staža dobar učitelj sve više vremena posvećuje svojim učenicima, i uvijek se daje više nego što se bilo kojim brojem radnih sati može navesti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
410 Ivana Orešić PRAVILNIK , Članak 21. Zašto učitelji ne trebaju biti plaćeni za svoj posao? Zašto bismo morali objaviti besplatan obrazovni sadržaj? Uvjetuje li se recimo i znanstvenicima objavljivanje znanstvenog rada u časopisu koji je besplatan tj. je li uopće bitno plaćanje, ili bi trebala biti bitna kvaliteta? Zašto je onda kod učitelja bitno samo to da je besplatno? I zašto uopće uvjetovati pisanje rada - mi nismo znanstvenici! Dok pišemo radove mi ne radimo sa svojim učenicima, a to je ono što bi trebalo biti bitno. Nadalje, zašto se učitelje koji su napredovali u zvanju opterećuje s više od 40 sati rada? I to rada koji nije njegova primarna djelatnost! Učitelje bi trebali educirati - metodičari znanstvenici, stručnjaci sa sveučilišta i instituta, savjetnici iz agencija. Učitelji su tu da educiraju - učenike! I ako netko od njih želi ili ima mogućnosti podijeliti s drugima primjere dobre prakse, to bi mu se svakako trebalo omogućiti, pa i nagraditi dodatnim bodovima, ali staviti tako nešto kao uvjet? I to što je veće zvanje, to više dodatnih sati rada! A za svaku edukaciju potrebna je višednevna priprema (ukoliko se želi pripremiti kvalitetna edukacija). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
411 Ivana Orešić PRAVILNIK , Članak 17. Trebala bi postojati napokon mogućnost da nakon drugog reizbora određeno zvanje postane trajno! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
412 Ivana Orešić PRAVILNIK , Članak 8. Žalosno je što su učitelji jedina profesija kojoj napredovanje ovisi o aktivnostima koje se uopće ne tiču njihovog primarnog posla - a to je rad s učenicima!!! Ne bi li bilo normalno da npr. mentorstvo učenicima na državnoj razini nosi 5 bodova, na međunarodnoj 6 bodova, a da nekakvo predavanje ili radionica za druge učitelje nosi 1-2 boda? Ne bi li omogućavanje učenicima susretanje s nastavnim sadržajima u nekom izvanučioničnom kontekstu (npr. večer matematike, Teaterspiele, noć čitanja, susreti s izvornim govornicima, sudjelovanje na priredbama) trebalo nositi više bodova od objavljivanja rada? Učitelji nisu znanstvenici, i njihov posao nije pisati znanstvene ili stručne članke; oni nisu niti autori udžbenika; nisu niti tu kako bi drugim učiteljima omogućili usavršavanje - naš su posao učenici, i bodovanje za napredovanje bi trebalo reflektirati upravo takav stav. Ovako će se dogoditi da učitelji sa zvanjem mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika (bolji bi bio naziv "viši savjetnik") zapravo ne stignu raditi sa svojim učenicima jer moraju raditi sve ostalo kako bi ostali u zvanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
413 Martina Belković PRAVILNIK , Članak 21. Kako će se dokazati pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini? Smatram da treba dodati tekst na kraju 1. obveze (najmanje 6 sati educirati kolege....): “ukoliko to od njega bude zatraženo”. Ovako ispada da mentori i savjetnici moraju sami organizirati edukacije za kolege. O projektima ne odlučuje sam nastavnik, nego ravnatelj. Možda se i ovdje može dodati: “ukoliko to od njega bude zatraženo” Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
414 Martina Belković PRAVILNIK , Članak 8. Primjedbe i prijedlozi na članak: ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA: Kod bodovanja mentorstva učenicima boduje samo kvantiteta, a ne kvaliteta (dakle - broj učenika, a ne postignuti rezultati). Mentorstvo studentima se treba bodovati po studentu, a ne po godini - može se staviti i do 5 studenta 1 bod, 5-10 student 2 boda, itd. Kategorija PREDAVANJA/RADIONICE Što znači ogledni sat na školskoj razini, kolika mora biti “publika” za taj sat (može li jedna kolegica drugoj sjesti u razred i to je ogledni sat?) i tko će izdati potvrdu za taj ogledni sat? Zašto je dijeljenje primjera dobre prakse važnije nego ostala predavanja, radionice isl.? I gdje će se to dijeljenje odvijati i tko će to vrednovati (da je to stvarno primjer dobre prakse)? Kategorija ONLINE EDUKACIJE Zašto je sudjelovanje u online edukaciji važnije od sudjelovanja u edukaciji uživo za npr. nastavnike u plesnim i glazbenim školama? Kategorija RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA Uloga voditelja ŽSV-a nije promocija sebe, nego organiziranje stručnih skupova za nastavnike iste struke. Predlažem brisanje dijela teksta: “te mininmalno jedno održano predavanje/radionicu godišnje”. Ionako su predavanja bodovana u drugoj kategoriji, a ovako ispada da voditelj ne dobije ni bod, iako kvalitetno radi posao. Smatram da treba povećati broj bodova za vođenje stručne udruge u odnosu na stručni klub ili društvo. Kategorija STRUČNI ČLANCI... Tko kontrolira kvalitetu objavljenih otvorenih obrazovnih sadržaja? Kategorija UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE Ova kategorija ne bi smjela biti obavezna jer nisu svi nastvanici u ravnopravnoj poziciji (glazbene škole nemaju timove za kvalitetu, ne sudjeluju u samovrednovanju, nemaju školske listove, web stranice im ne uređuju nastavnici...). Trebalo bi i preciznije definirati “javno događanje u školi”. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
415 Ančica Eđed PRAVILNIK Proučila sam Nacrt pravilnika. Kako se Pravilnik odnosi i na stručne suradnike predložit ću određene poslove i aktivnosti za koje smatram da imaju osnove za bodovanje za napredovanje u zvanja jer ih u školama najčešće ili redovito ostvaruju stručni suradnici. 1. Vođenje ili koordiniranje povjerenstvima za provedbu različitih programa školi 2. Sudjelovanje u radu povjerenstava za provedbu različitih programa 3. Vođenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika 4. Sudjelovanje u radu Stručnog povjerenstva 5. Vođenje Stručnog povjerenstva pri Uredu državne uprave 6. Sudjelovanje u radu Stručnog povjerenstva pri Uredu 7. Sudjelovanje u radu Povjerenstva za praćenje ostvarivanja programa pripravničkog staža učitelja i stručnih suradnika 8. Vođenje ili koordiniranje Timom za kolegijalno opažanje 9. Sudjelovanje u radu Tima za kolegijalno opažanje 10. Koordiniranje u vezi poslova pomoćnika u nastavi Navedeni poslovi i aktivnosti zahtijevaju dodatnu angažiranost pored osnovnih, primarnih poslova naročito kada su u pitanju stručni suradnici jer ih je inače nedovoljno u školama. Nažalost, najčešće su različitim pravilnicima regulirani tako da se napiše kako se navedeni poslovi ostvaruju u okviru radnog vremena. Na taj način niti se dodatno financijski nagrađuju niti se boduju za napredovanja u zvanja. Kako je inače stručnih suradnika nedovoljno u školama možete pretpostaviti kakva je situacija kada je zaposlen samo jedan stručni suradnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
416 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 30. Ako su Kriteriji vrednovanja jasni, a bodovi se prikupljaju u Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja, onda ne može postojati osobna procjena ukupnog broja bodova prema Kriterijima vrednovanja stručno- pedagoškog rada, nego samo Ukupan broj bodova prema Kriterijima vrednovanja stručno- pedagoškog rada. Potrebno je da obrazac Zahtjeva za napredovanje ima potpis onoga tko Zahtjev predaje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
417 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 29. Sasvim je vjerojatno kako iz redova ostalih odgojno- obrazovnih radnika neće biti moguće za pojedina područja/predmete odabrati dovoljan broj osoba koje imaju najmanje zvanje savjetnika, pa se takva situacija treba regulirati za sve odgojno- obrazovne radnike na jednak način. Radnik treba ispunjavati isti uvjet radnog iskustva kao onaj koji je stekao uvjete za savjetnika, a očito je još jednom kako uvjet za napredovanje ne može biti mirovinski staž nego radno iskustvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
418 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 28. Treba pisati: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje mentora najmanje četiri puta za redom imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno. Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje tri puta za redom imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno. Što će se dogoditi s odgojno- obrazovnim radnicima koji su napredovali u zvanje u 2018. I 2017. godini a imali su uvjete za napredovanje u zvanje izvrsnog savjetnika? Što s učiteljima koji su prikupljali bodove po starom pravilniku a sada im ističe zvanje u kojem su napredovali? Na koji način će se vrednovati dosadašnja predavanja i radionice koje su provodili odgojno- obrazovni radnici koji nemaju pozitivnu evaluaciju od strane sudionika, s obzirom da provođenje evaluacije nije bilo propisano? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
419 Ana Hinić PRAVILNIK , Članka 27. Materijalno vrednovanje odgojno- obrazovnih radnika koji sudjeluju u eksperimentalnim programima koje provodi Ministarstvo ne može biti dio ovog Pravilnika. Članak je u suprotnosti sa Zakonom o plaćama u javnim službama i Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše tri plaće službenika, odnosno namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. Kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata rada i način isplate dodatka za uspješnost na radu uređuje Vlada uredbom. Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim javnim službama utvrđuje Vlada sukladno proračunskim osiguranim sredstvima. Kolektivnim ugovorom utvrđuju se poslovi s posebnim uvjetima rada te pravo na posebne dodatke za službenike i namještenike koji rade na tim poslovima. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ne poznaje pojam neposredni rad s učenicima, nego neposredni odgojno- obrazovni rad s učenicima i on ne iznosi 40 sati tjedno. 40- satni rad tjedno uključuje ukupne tjedne obveze učitelja i stručnih suradnika. Svim odgojno- obrazovnim radnicima ne vrednuje se rad u eksperimentalnom programu na jednak način. Kako bi se uopće provodilo ovakvo „nagrađivanje“ odgojno- obrazovnih radnika u Školi za život u kojoj su radnici odradili više od polovice vremena u eksperimentalnom programu? Ne vrednuje se dodatni rad na administrativnim poslovima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
420 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 25. Kriteriji nagrađivanja su dio kriterija za napredovanje u zvanje, što znači da će se odgojno- obrazovni radnici, koji napreduju u zvanju, automatski prijavljivati i za nagrađivanje. Što će se dogoditi ako se svi odgojno- obrazovni radnici, koji su ispunili kriterije predviđene ovim člankom, jave na javni poziv iz za nagrađivanje. Koji će biti dodatni kriteriji temeljem kojih će se odabirati 500 najboljih? Izostavljeni su zaposlenici koji nisu odgojno- obrazovni radnici. Zar darivanje krvi u smislu spašavanja života učenika ne zavređuje nagradu zaposlenika? Među zaposlenicima je velik broj onih koji doprinose razvoju odgojno- obrazovnog sustava radom i izvan odgojno- obrazovnog sustava (književnici, likovni umjetnici, glazbeni umjetnici, sportaši koji organiziraju sportska humanitarna događanja i uključuju u njih posebno mlade, osobe koje se bave humanitarnim radom,…), a njihov rad ovaj Pravilnik uopće ne prepoznaje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
421 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 24. Pravilnik o nagrađivanju mora biti odvojen od pravilnika o napredovanju. Prilikom sklapanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike osnovnoškolskih ustanova, na prijedlog Sindikata hrvatskih učitelja, dogovoreno je kako će se provoditi nagrađivanje SVIH zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama te je Sindikat hrvatskih učitelja predložio da se nagrađeni zaposlenici nagrađuju na Dan učitelja. Člankom 8. stavkom 2 Kolektivnog ugovora, Ministarstvo se obvezuje uključiti Sindikat hrvatskih učitelja u izradu pravilnika KOJIMA SE PROPISUJU (dakle, dogovorena je izrada dvaju pravilnika) kriteriji vezano uz napredovanje i nagrađivanje zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama. Ovakvim nagrađivanjem se zanemaruje rad zaposlenika koji nisu odgojno- obrazovni radnici u odgojno- obrazovnim ustanovama kao i situacije s kojima se susreću odgojno- obrazovni radnici u radu na radnim mjestima. Članovi Povjerenstva za nagrađivanje moraju biti isključivo zaposlenici koji rade u odgojno- obrazovnom sustavu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
422 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 23. Obveze nisu ostvarive, pogotovo ako se uzme u obzir da se predviđa i rad u stručnim povjerenstvima za napredovanje i radu Povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
423 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 22. Obveze su prevelike i nisu ostvarive, pogotovo kad se za savjetnike predviđa još i rad u stručnim povjerenstvima za napredovanje i radu Povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
424 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 21. Prema nacrtu Pravilnika, uvjeti za mentorstvo su prikupljenih 30 bodova iz četiri kategorije, a obveze su prikupljanje bodova iz pet kategorija. Ovakvim definiranjem uvjeta za napredovanje u zvanje mentora i obvezama koji iz toga proizlaze doći će do toga da će učitelji skupiti puno veći broj bodova od predviđenih, ali neće moći napredovati u više zvanje radi ograničenja. Znači, odgojno- obrazovni radnik ne može birati u kojim će područjima unaprijediti svoj rad sukladno već mu ovaj pravilnik to nameće. Što točno znači pružati kolegijalnu podršku, tj. kako se ona evidentira? Na koji će se način provjeravati sudjelovanje u e- savjetovanju? MZO Pravilnikom traži od odgojno- obrazovnih radnika sudjelovanje u e- savjetovanju i istovremeno ne prihvaća njihov doprinos u e- savjetovanju. Ključ uključivanja odgojno- obrazovnih radnika u e- savjetovanja o dokumentima iz područja obrazovanja nije obveza u smislu ovog Pravilnika već uvažavanje mišljenja odgojno- obrazovnih radnika, što nije bio slučaj u dosadašnjim e- savjetovanjima. Propisane obveze iz alineje 1 nisu samo neprovedive, nego bi to značilo da će na županijskim stručnim vijećima priliku za organiziranje predavanja i radionica imati samo odgojno- obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
425 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 20. Tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi su utvrđene Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi te odgojno- obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje ne može biti obvezan raditi dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva nadležnog za obrazovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
426 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 18. Stavkom 2 su diskriminirani radnici koji radi regionalne/prometne izoliranosti nisu u mogućnosti ostvariti 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju. Osim toga, ovaj članak nije usklađen s člankom 28. stavkom 4. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
427 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 17. Ne može stajati odredba da je odgojno- obrazovni radnik dužan u roku od 10 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 2 ovog članka jer se moraju uzeti u obzir i izvanredne okolnosti kada radnik to neće moći napraviti, kao što je npr. nagla i/ili nepredviđena narušenost zdravlja radi koje nije u mogućnosti dostaviti takav zahtjev u navedenom roku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
428 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članka 27. Ponovno se kao posebna kategorija uvodi nagrađivanje djelatnika koji sudjeluju u eksperimentalnom programu koja je posebno razrađena i iz koje se jedino može zaključiti da će obrazovna politika uvijek biti u provedbi nekog eksperimenta. To zasigurno ne može biti jedina izdvojena kategorija jer se škole razlikuju po broju učenika koji ih pohađaju, po mjestu rada, uvjetima rada, broju učenika s rješenjem o primjerenom školovanju, broju posebnih razrednih odjela, sudjelovanju u domaćim i međunarodnim projektima, broju izvannastavnih aktivnosti i nizu drugih stvari koje doprinose kvalitetnijem radu škole. Možda bi bilo bolje staviti sudjelovanje u projektima od strateškog značenja za razvoj škola u Hrvatskoj pa to mogu biti razni lokalni i nacionalni projekti koje možda MZO ne provodi, ali ga je odobrilo, a koji utječu na razvoj kvalitete. Osim toga, na koji način će se ustvrditi tko stvarno od svih djelatnika u školi sudjeluje u nekom eksperimentalnom program, a tko ne? Nadalje, stručni suradnici koji zbog opisa posla ne izvode neposredni rad s učenicima u jednakoj mjeri s učiteljima, neopravdano su stavljeni u nepovoljni položaj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
429 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 26. Nisu navedeni kriteriji dodjela nagrada kao i dokumentacije koju je potrebno priložiti Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
430 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 16. Stavak 1 Povjerenstvo za napredovanje donosi mišljenje o napredovanju odgojno- obrazovnog i to nakon što je dobilo mišljenje stručnog povjerenstva. Na temelju čega donosi Povjerenstvo mišljenje? Povjerenstvo ne vrši uvid u dokumentaciju, nema uvid u stručno- pedagoški rad, nije stručno za područje odnosno predmet u kojem odgojno- obrazovni radnik napreduje u zvanje. Temeljem čega će Povjerenstvo donijeti mišljenje o napredovanju ako stručno povjerenstvo donese negativno mišljenje o napredovanju odgojno- obrazovnog radnika i radnik se očituje na takvo mišljenje? Stavak 2 Ministar bi trebao donijeti odluku temeljem mišljenja o napredovanju stručnog povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
431 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 25. U ovom dijelu nisu jasno razrađeni kriteriji oko nagrađivanja te smatramo kako je potrebno razdvojiti Pravilnik o napredovanju i Pravilnik o nagrađivanju. Na taj način postići će se veće razumijevanje dokumenata te će se dobiti prostora da se jasnije poradi na kriterijima. Ovako nedovoljno definirani kriteriji ostavljaju previše prostora slobodnoj procjeni članova povjerenstva. Bez jasno definiranih kriterija i transparentnog postupka postoji mogućnost da objektivno najuspješniju ljudi u sustavu ostanu nenagrađeni. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
432 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 21. Napominjemo da je sudjelovanje u projektima često odluka vodstva škole te se odgovornost nepotrebno prebacuje na sve odgojno-obrazovne radnike jednako. Također škole, ovisno o regiji u kojoj se nalaze, imaju različite mogućnosti za sudjelovanje u projektima. Odgojno-obrazovni djelatnici koji žive u manjim sredinama stavljaju se u neravnopravan položaj ukoliko u njihovim sredinama nema prilika za angažmanom kakav se navodi u člancima. Nije pojašnjeno koje su posljedice ukoliko odgojno-obrazovni radnik ne ispuni obaveze iz ovih članaka te može li dalje napredovati (nakon 5 godina). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
433 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 14. Stručno povjerenstvo utvrđuje ispunjenost uvjeta za napredovanje u zvanje, a ne uvjeta izvrsnosti, kao što je to objašnjeno u prethodnim komentarima. Praćenje rada odgojno- obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada ne može se smatrati uvidom u stručno- pedagoški rad u smislu ovog Pravilnika i ocjene stručno- pedagoškog rada u neposredno odgojno- obrazovnom radu s učenicima. Praćenje neposrednog odgojno- obrazovnog rada odgojno- obrazovnog radnika zahtijeva kontinuirano praćenje neposredno odgojno- obrazovnog radnika neovisno o napredovanju u zvanje, a da bi se praćenju mogla pripisati brojčana vrijednost, potrebno je utvrditi elemente i kriterije vrednovanja takvog rada. Bodovi prikupljeni u sustavu za praćenje profesionalnog razvoja su utvrđeni već člankom 11., odnosno ministarstvo utvrđuje je li sva potrebna dokumentacija za napredovanje pohranjena u Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja pa nije potrebno opet utvrđivati bodove. Oni su utvrđeni člankom 8. Pravilnika, a ministarstvo utvrđuje je li pohranjena dokumentacija koja se odnosi na članak 8. Pravilnika. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija je preporuka i ne može se koristiti u smislu ovog Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
434 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 8. Općenito predlažemo ujednačavanje kriterija i bodova po kategorijama jer je trenutno veliki nesrazmjer u broju bodova po kategorijama (kako smo naveli u općem komentaru na prijedlog Pravilnika). Nejasno je iz kojeg se razloga razdvajaju kategorije PREDAVANJA I RADIONICE od ONLINE EDUKACIJA? Naime edukacije uživo i one online trebale bi barem jednako vrednovati jer su često zahtjevi edukacija uživo i veći od onih online, traju duže i uključuju visoki angažman polaznika i onih koji ih izvode. Stoga predlažemo spajanje ovih dviju kategorija. Uz to online edukacije se već boduju kroz kontinuirani profesionalni razvoj u člancima 5.,6. i 7. pa može doći do situacije u kojoj se za istu on line edukaciju učitelji dobivaju dupli broj bodova. Također, u istoj kategoriji navodi se “Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)”. Što je to pozitivna evaluacija? Hoće li postojati neki ujednačeni evaluacijski obrazac pomoću kojeg će se uvesti standardi i moći raditi komparacija podataka? Što ukoliko netko radi na međunarodnom projektu koji ima već zadane evaluacijske obrasce, kako će se komparirati podaci i procjenjivati što je pozitivna evaluacija? Nadalje, u istoj kategoriji se navodi „Dijeljenje primjera dobre prakse“ primjene inovativnih metoda poučavanja. Tko određuje i prema kojim kriterijima što je to dobra praksa i što je to inovativno poučavanje? Predlažemo uvrštavanje sudjelovanje u zajednicama učenja i drugim refleksivnim grupama te vođenje zajednica učenja i drugih refleksivnih grupa kojih je sve više u Hrvatskoj i koje su učinkoviti oblik kontinuiranog profesionalnog razvoja. Predlažemo da se bodovanje u kategoriji „Predavanja i/ili radionice“ različito boduje s obzirom na broj sati predavanja/radionica zbog razlika u zahtjevnosti. Također, ovakvim načinom bodovanja se potiču kraća i neučinkovita stručna usavršavanja umjesto onih koja su sveobuhvatna, modularna, koja omogućavaju primjenu u praksi i povratnu informaciju na praksu. Kategorija STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI ima 13 podkategorija s 43 navedena boda. Autorstva i suautorstva udžbenika i online sadržaja su najviše bodovana sa 6 bodova i očito po predlagatelju se smatraju najvrednijim dijelom posla odgojno-obrazovnih radnika dok mi smatramo kako druge kategorije imaju puno veći učinak na unaprijeđneje odgojno – obrazovnog procesa i rada škole. Kategorija UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE ima samo 8 podkategorija s 12 bodova te od tih 8 njih 5 podkategorija nije primjenivo za ravnatelje, a upravo za ovu kategoriju se smatra da je namijenjena ravnateljima i stručnim suradnicima i njihovom napredovanju (koje do sada praktički nije bilo moguće, a izgleda da ni ovim Pravilnikom neće biti moguće). „Rad u povjerenstvima, radnim skupinama“ premalo se vrednuje budući da se obično radi o kontinuranom čak i višemjesečnom angažmanu. U kategoriji PROJEKTI predlažemo uvođenje nove kategorije “Vođenje ili koordiniranje projekata na razini škole u suradnji s lokalnom zajednicom i organizacijama civilnog društva” (po projektu) – 2 boda. Isto tako potpuno jednaki broj bodova dodjeljuje se nekome tko je napisao i poslao projektni prijedlog (neovisno o tome je li projekt prošao na natječaju ili ne) i to vodi li ili koordinira netko jednogodišnji projekt na školskoj razini. Smatramo kako se ovdje ne radi o jednakom obimu posla i da je daleko zahtjevnije voditi projekt nego ga pisati. U kategoriji RAD NA UNAPRIJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA najviše, 4 boda, se daje za sudjelovanje u eksperimentalnom programu. Iz ovoga ispada da Hrvatska planira stalno provoditi neke eksperimente u obrazovanju što se stvarno nadamo da nije točno jer je potpuno neodrživo za sustav. Uz to vrlo je neodgovorno Pravilnik koji bi trebao na snazi biti dulje od mandata jednog ministra/ice isključivo kreirati prema sadašnjem stanju i potrebama. Predlažemo smanjenje broja bodova na 1. Predlažemo i eventualno uvođenje novog kriterija, a to je „Sudjelovanje u evaluaciji eksperimentalnog programa“ – 1 bod. Uz ovo Pravilnik nagrađuje samo one koji su u eksperimentalnim programima koje provodi Ministarstvo što je u suprotnosti sa Zakonom o odgoju i obrazovanju koji u čl.29 definira tko sve može inicirati i provoditi eksperimentalne programe: 3) Eksperimentalni program može predložiti školska ustanova, Ministarstvo, agencija nadležna za obrazovanje ili druga institucija iz sustava odgoja i obrazovanja. (4) Kada eksperimentalni program predlaže školska ustanova, podnosi Ministarstvu zahtjev radi odobravanja izvođenja eksperimentalnog programa uz koji obvezno prilaže dokaze o osiguranim uvjetima iz stavka 2. ovoga članka. Prema tome potrebno je proširiti provedbu eksperimentalnih programa na sve one institucije koje prema Zakonu imaju pravo na to (naravno, uz odobrenje MZO-a). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
435 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 6. Ovaj članak prejudicira kako odgojno-obrazovni radnici koji imaju manje od 10 odnosno 15 godina staža ne mogu ostvariti predviđenu kvalitetu rada u odgojno-obrazovnom sustavu. Time se ovim Pravilnikom naglasak stavlja na godine staža umjesto na kvalitetu neposrednog odgojno-obrazovnog rada odnosno onoga što u pravilniku definira stručno-pedagoški rad. Predlažemo, što je u skladu s istraživanjima profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih djelatnika, da se iz ova dva članka izostave godine staža kao uvjet za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
436 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 5. Navodi se usvojenost minimalno pet ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, no kako sve ishode nije moguće opažati tijekom uvida u nastavu (što je predviđeno prijedlogom) nije jasno kako će se provjeriti usvojenost i takvih ishoda. Smatramo da bi ovo bilo izuzetno važno definirati kako kasnije u praksi ne bismo imali donošenje odluka sukladno slobodnoj procjeni. Nadalje, ovaj Okvir nije predviđen za stručne suradnike niti odgajatelje u učeničkim domovima te nije jasno kako će se vrednovati njihov neposredni rad s učenicima. Budući da područja rada učitelja definirana „Okvirom nacionlnog kvalifikacijskog okvira“ sadrže različiti broj indikatora, Pravilnikom se za neka područja predviđa 100% ispunjenosti ishoda dok za druge (koja imaju veći broj indikatora) manji postotak. Smatramo da je Okvir potrebno prilagoditi u instrument za praćenje čime bi se jasno naznačilo koje ishode je moguće pratiti te kako se oni boduju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
437 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 13. Stavak 1 Na koji će način predsjednik Povjerenstva za napredovanje imenovati tročlano stručno povjerenstvo ako je npr. predsjednik Povjerenstva učitelj povijesti u zvanju savjetnika, a treba imenovati članove stručnog povjerenstva za napredovanje u zvanje odgajatelja ili učitelja kemije? Koje su njegove kompetencije? Stavak 2 Članovi stručnog povjerenstva iz reda odgojno- obrazovnih radnika moraju biti izabrani najmanje u isto zvanje u koje radnik namjerava napredovati. Brisati „a na koji mogu biti uvršteni odgojno- obrazovni radnici koji su stekli najmanje jedanaest godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, ravnatelja, odgajatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama“. Nedostaje da članovi povjerenstva iz reda odgojno- obrazovnih radnika moraju biti stručni za područje odnosno predmet za koji se napredovanje ostvaruje. Stavak 4 Nepotreban stavak ako su kriteriji za napredovanje jasni i svi elementi uključeni. Mogućnost rada ovakvog stručnog povjerenstva je upitan. Već se sada odgojno- obrazovni radnici suočavaju s problemima vezanim uz izostanak s nastave, kada odrađuju dupli posao prilikom odlazaka na stručna usavršavanja, rad na projektima, održavanje predavanja i radionica. Zanimljivo će biti vidjeti na koji način će se formirati povjerenstvo za napredovanje učitelja makedonskog ili ruskog jezika u pojedinim županijama, ili na koji će se način formirati stručno povjerenstvo za npr. nastavnika stručnog predmeta neke od pomorskih škola ili kamenoklesarske škole, s obzirom na uvjete iz stavka 4. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
438 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 4. Smatramo kako je dobro da se ostave 3 kategorije napredovanja, no naziv “izvrstan savjetnik” je pogrešno odabran jer se smatra da svi koji napreduju trebaju biti izvrsni u svom poslu, a na ovaj način se zapravo degradira napredovanje u kategorije mentora i savjetnika jer se može iščitati kako oni nisu dovoljno izvrsni u svom poslu. Predlažemo da se umjesto izvrstan savjetnik kategorija nazove “viši savjetnik”. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
439 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK , Članak 2. Pohvalno je da se planira uvođenje e-portfolia i praćenje rada učitelja, no treba jasno napisati odrednice kako će se to praćenje provoditi. Predlažemo definiranje Portfolia odnosno Mape profesionalnog razvoja. Umjesto „omogućava i individualno evidentiranje e-portfolia profesionalnog razvoja“, predlažemo: „omogućava i razvoj e- portfolia odnosno bilježenje i praćenje profesionalnog razvoja od strane odgojno obrazovnog djelatnika, kada to nije automatski evidentirano“. Umjesto definicije „Profesionalnog razvoja“ predlažemo da se uvrsti termin „Kontinuirani profesionalni razvoj“ kako to stoji u člancima 5,6, i 7 odnosno da se usklade termini. Predlažemo da se u definicija „prikupljanja bodova za napredovanje“ preimenuje u „bodovanje za napredovanje“ jer se ovim nazivom neopravdano daje naglasak na „prikupljanje“ bodova umjesto na profesionalni razvoj i njegovo vrednovanje. Ono što je sporno je što se dokument poziva na prijedlog Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje kojeg je još 2016.g. usvojilo Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje kao krovno tijelo u sustavu (tijelo koje već više od 2 godine ne funkcionira). Dokument nije prošao niti jednu procedure kako bi se usvojio, ne kao preporuka već kao kompletan važeći dokument. Dakle, ovdje postoji očigledan proceduralni problem i uistinu zahtjeva puno bolje obrazloženje, ali i poštivanje procedura donošenja Pravilnika, Okvira i samim time i Zakona u RH. Iako je sam Okvir prepoznat kao jedan od ključnih dokumentata i njegova važnost je neupitna jer se radi o vrlo kvalitetnom dokumentu važno je napomenuti kako je preporuka za Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje trebala poslužiti,kao što i sam naziv kaže, kao Okvir iz kojeg je trebalo razviti dokumente koji će se onda prilagođavati i izrađivati za svaku skupino odgojno – obrazovnih djelatnika te različite svrhe primjene kako je u samom Okviru i navedeno. Uz to, nejasno je iz kojeg razloga se sam Okvir koji je ovdje naveden kao ključan dokument nije poštivao te su iz Pravilnika izbačena neka područja poput Učenja i poučavanja. Smatramo kako je važno u cjelosti poštivati ovaj dokument pa predlažemo da se zadrže područja točno onako kako su Okvirom i predložena. Naglašavamo kako je vrednovanje rada ravnatelja, stručnih suradnika i odgajatelja na osnovu ovog pravilnika nemoguće jer se Okvir nacionalnog standard kvalifikacija odnosi samo na učitelje. Vrlo je važno razviti instrument pomoću kojeg će i ravnatelji imati mogućnost vrednovanja ostvarenih ishoda u vođenju škole. Ovim Pravilnikom se ne definira tko će biti zadužen i na koji način za provjeru usvojenosti ishoda te kako će se oni provjeravati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
440 Forum za slobodu odgoja PRAVILNIK Pozdravljamo donošenje Pravilnika nakon 24 godine smatrajući kako bez adekvatnog sustava praćenja, vrednovanja i nagrađivanja učitelja nema kvalitetnog obrazovnog sustava. Također, pozdravljamo i način na koji je sam proces odrađen jer se od početka tražilo od učitelja za mišljenja i komentare koje smatraju da bi bilo dobro uvrstiti u sam Pravilnik, uvijek je pohvalno kada se obrazovne politike vode načelom „odozdo prema gore“ jer jedino se tako mogu kreirati održive promjene u samom obrazovanju. Ono na čemu treba poraditi navodimo u nastavku. Prije svega, radi se o dokumentu koji nije dovoljno dorečen, gdje se postavljaju razna pitanja poput onog koja je uloga Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koje prema Zakonima po kojima su osnovane imaju glavnu ulogu u praćenju, vrednovanju i napredovanju učitelja i stručnih suradnika. Ovaj Pravilnik kolidira sa Zakonima o Agencijama na snazi pa je nejasna poruka koju šalje jer upravo ovim Pravilnikom MZO preuzima glavnu ulogu u ovim procesima. Znači li to da se ovim Pravilnikom zapravo mijenjaju uloge Agencija ili to znači njihovo ukidanje? Smatramo da je MZO i Vlada RH dužan prije usvajanja ovog Pravilnika javnost obavijestiti o ovim izmjenama jer ne može jedan Pravilnik imati veću vrijednost od važećih Zakona i propisa u RH. Ovim Pravilnikom se zapravo govori kako će stručne poslove u sustavu obrazovanja preuzeti MZO, a ne Agencije čime se zapravo narušava jedna dobra praksa decentralizacije sustava. Isto tako izuzetno je bitno da se ovako važan Pravilnik donese u suglasju i dijalogu sa nizom ključnih obrazovnih dionika, poput sindikata, stručnih udruga i znanstvene zajednice, a kao što se može vidjeti iz niza komentara donošenje prijedloga ovog Pravilnika nije pratilo ovu proceduru. Jedna od najspornijih stvari je što se ovim Pravilnikom zapravo ne vrednuju učiteljska postignuća u samom razredu već se naglasak u najvećoj mjeri daje na objavljivanju stručnih radova i izradi digitalnih sadržaja jer pod tom kategorijom procjene ima 13 podkategorija s 43 boda dok na primjer kategorija „Unapređenje rada škole“ nosi samo 12 bodova. Nejasno je zbog čega dolazi do tolikog nesrazmjera između kategorija i zbog čega se više nije radilo na njihovom ujednačavanju. Važno je napomenuti kako pravilnik ne predviđa bodovanje suradnje škola sa organizacijama civilnog društva i drugim ustanovama iz lokalne zajednice (poput znanstvenih institucija, kulturnih ustanova, domova za starije, dječjih domova, ustanova iz područja zdravstva i sl.). Naime, mnoge škole upravo surađuju s lokalnim zajednicama i udrugama kako bi unaprijedile svoj rad i učenicima omogućili sudjelovanje u raznim izvannastavnim aktivnostima te ih potaknuli na volonterski i humanitarni rad te razvijali njihove građanske i socijalne kompetencije. Mnoge škole imaju oformljene školske timove koji upravo rade na projektima u suradnji s udrugama i drugim ustanovama te na taj način u škole unose inovacije i odgovaraju na konkretne potrebe njihovih učenika. S obzirom na to da škole često nemaju kapacitete osigurati financijska sredstva iz EU fondova upravo kroz partnerstvo s udrugama u škole dovode projekte i na njima surađuju. Smatramo kako je bitno i ovaj kriterij uvrstiti u Pravilnik. Suradnja škola i lokalne zajednice također je primjer dobre prakse u svim zemljama EU i doprinosi demokratizaciji rada škola i njihovom unaprijeđenju te je nejasno iz kojeg razloga ovaj važan segment rada škola nije prepoznat. Uz sve navedeno potičemo donositelje Pravilnika da u prijedlog uvrste i druge oblike kontinuiranog profesionalnog razvoja učitelja koji su ovdje izostali poput poput sustručnjačke podrške, zajednica učenja, refleksivnih grupa, akcijskih istraživanja i dr., a koje su dokazano učinkovite u profesionalnom razvoju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
441 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 12. Zahtjev nije uredan, nego potpun kada ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje je li zahtjev potpun. Nije naveden rok u kojem ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje ispunjenost općih uvjeta za napredovanje u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
442 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 11. Nije propisan rok u kojem ministarstvo nadležno za obrazovanje utvrđuje je li zahtjev potpun odnosno je li sva potrebna dokumentacija za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje pohranjena u Zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku, Registru zaposlenih u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
443 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 9. Ako postoji Povjerenstvo za napredovanje onda ono mora stručno za područje napredovanja radnika koji napreduje u zvanje i u njemu mogu biti samo odgojno- obrazovni radnici koji rade u odgojno- obrazovnim ustanovama. Ako ova dva kriterija nisu zadovoljena, onda je postojanje takvog povjerenstva omalovažavajuće za odgojno- obrazovne radnike i besmisleno. I u ovom su članku izostavljeni odgajatelji. U članku 13. stavku 4 piše kako članovi stručnog povjerenstva ne mogu biti radnici školske ustanove u kojoj je zaposlen odgojno- obrazovni radnik niti osobe koje su s odgojno- obrazovnim radnikom u bračnoj ili izvanbračnoj vezi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelj ili posvojenik ili srodnici u pobočnoj lozi do drugog stupnja. Ako će takva odredba stajati u definiranju članova stručnog povjerenstva, onda njom mora biti definiran i sastav članova Povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
444 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 8. Stavka Kriteriji vrednovanja stručno- pedagoškog rada je netočna. Navedene su kategorije aktivnosti ili elementi i kriteriji vrednovanja dijela stručno- pedagoškog rada. Dakle, ovo su Kategorije aktivnosti i kriteriji vrednovanja dijela stručno- pedagoškog rada. Na žalost, ovaj Pravilnik ne predviđa vrednovanje neposrednog odgojno- obrazovnog rada s učenicima, što je njegov ogroman nedostatak, radi čega nije riješen problem transparentnog postupka napredovanja koji će se temeljiti na objektivnom vrednovanju neposredno odgojno- obrazovnog rada kao najznačajnije kategorije aktivnosti stručno- pedagoškog rada na kojoj se temelji odgojno- obrazovni sustav. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja treba promijeniti u Dijeljenje primjera dobre prakse. Većim brojem bodova se boduje recenzija članka nego objavljivanje stručnog članka. Vođenje školskog tima za kvalitetu se boduje istim brojem bodova kao vođenje županijskog stručnog vijeća na županijskoj razini uz minimalno tri održana sastanka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje i većim brojem bodova od vođenja stručnog vijeća na školskoj razini uz minimalno tri održana sastanka stručnog vijeća godišnje. Vođenje stručnog vijeća na školskoj razini uz minimalno tri održana sastanka stručnog vijeća godišnje bi trebalo bodovati s 2 boda, a vođenje županijskog stručnog vijeća s 3 boda. Za uređivanje školske mrežne stranice je osoba zadužena u školi i time se ne vrednuje rad onih koji pišu tekstove za školske stranice. Nema potrebe da online edukacije budu zasebna kategorija, pogotovo kad je organizacija i/ ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima jedna kategorija. Online stručna usavršavanja su sastavni dio stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja pa onda trebaju biti dio kategorije Predavanja i/ili radionice. Na način na koji se boduje sudjelovanje u online stručnom usavršavanju na državnoj razini treba se bodovati i svako stručno usavršavanje koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, minimalnog trajanja 5 sati, u kojem sudionici sudjeluju u radu radionice ili evaluaciji radionice/predavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
445 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 7. Stavak 1 Uvjet za napredovanje u zvanje izvrsnog savjetnika (naziv predviđen Pravilnikom, a predložena izmjena predložena je u komentaru na članak 4.) ne može biti najmanje petnaest godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Naime, u Republici Hrvatskoj postoje škole u kojima odgojno- obrazovni radnici nemaju ni priliku raditi u punom radnom vremenu, što nikako ne znači da svojim radom nisu zaslužili napredovati u zvanju. Takav primjer su npr. u Dalmaciji škole na otocima, a posebno primjer OŠ Lastovo na kojoj postoji samo jedna osnovna škola i na kojoj mogu raditi samo ljudi koji žive na otoku. Osim toga, u razdoblju od 2005. do 2015. godine, broj ugovora učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu povećao se za više od 55% i u porastu je. Ministarstvo obrazovanja i sporta nije stvorilo uvjete kako bi se ovakav trend porasta broja učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu zaustavio, a ovim pravilnikom se učitelji, zaposleni u nepunom radnom vremenu, a koji su ostvarili uvjete za napredovanje u kroz napredak u radu u neposrednom odgojno- obrazovnom rad s učenicima i dovoljnim brojem prikupljenih bodova u kategorijama i kriterijima vrednovanja ostalog stručno- pedagoškog rada, diskriminirani. U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno- obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava uvjet najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika. Odgojno obrazovni radnici su suočeni sa zabranama odlaska na stručna usavršavanja. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 40 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i da se kao broj sati provedenih na stručnom usavršavanju priznaje i pisani zahtjev radnika ravnatelju za odlazak na stručno usavršavanje. Ako ravnatelj negativno odgovori na pisani zahtjev radnika, ili ne odgovori uopće, broj sati stručnog usavršavanja na koje je ravnatelj odbio uputiti radnika, tj. nije mu dao dopuštenje prisustvovati stručnom usavršavanju, smatrat će se kao stručno usavršavanje u trajanju koje je predviđeno prilikom objave stručnog usavršavanja. U praksi će sigurno nastati problemi zbog razlike u očekivanom broju sati stručnog usavršavanja, mentora, savjetnika i kako nacrt predviđa- izvrsnih savjetnika. Kontinuirano stručno usavršavanje i profesionalni razvoj je pravo i obveza svih odgojno- obrazovnih radnika, a na ovaj način će se dogoditi da će stručna usavršavanja biti omogućena samo onima koji su napredovali u zvanju, a bit će diskriminirani ostali odgojno- obrazovni radnici. Odredbe o broju sati stručnog usavršavanja potrebnog za napredovanje u zvanje derogiraju Državni pedagoški standard, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakon o stručno- pedagoškom nadzoru. Stavak 2 Odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje ne ispunjava uvjete izvrsnosti, nego ispunjava uvjete za napredovanje u zvanje. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je preporuka. Ishodi definirani Okvirom se ne mogu koristiti u smislu ovog Pravilnika , što je objašnjeno u komentaru na Članak 2. Pravilnika. Ovim Pravilnikom se napokon vrednuje dio stručno- pedagoškog rada koji do sada nije bio vrednovan i to je pohvalno. Do sada je postojala mogućnost zloupotrebe načina bodovanja i to na način da su se bodovi ponekad prikupljali isključivo sudjelovanjem u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja ili smotre na gradskoj, županijskoj i/ili državnoj razini, čime je odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje savjetnika na samo jednoj aktivnosti prikupiti dovoljan broj bodova za napredovanje u zvanje savjetnika. Novim kategorijama i kriterijima bodovanja te povećanjem broja bodova za napredovanje u zvanje to je automatski onemogućeno. Stoga je uvjet o prikupljanju bodova iz minimalno četiri kategorije nepotreban. Nije jasno ni na koji će se način provjeravati uspješnost rada u školskom timu za kvalitetu, pa je apsurdno da prikupljeni bodovi u kategoriji Unaprjeđenje rada škole budu propisani kao uvjet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
446 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 6. Stavak 1 Uvjet za napredovanje u zvanje savjetnika ne može biti najmanje deset godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Naime, u Republici Hrvatskoj postoje škole u kojima odgojno- obrazovni radnici nemaju ni priliku raditi u punom radnom vremenu, što nikako ne znači da svojim radom nisu zaslužili napredovati u zvanju. Takav primjer su npr. u Dalmaciji škole na otocima, a posebno primjer OŠ Lastovo na kojoj postoji samo jedna osnovna škola i na kojoj mogu raditi samo ljudi koji žive na otoku. Osim toga, u razdoblju od 2005. do 2015. godine, broj ugovora učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu povećao se za više od 55% i u porastu je. Ministarstvo obrazovanja i sporta nije stvorilo uvjete kako bi se ovakav trend porasta broja učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu zaustavio, a ovim pravilnikom se učitelji, zaposleni u nepunom radnom vremenu, a koji su ostvarili uvjete za napredovanje u kroz napredak u radu u neposrednom odgojno- obrazovnom radu s učenicima i dovoljnim brojem prikupljenih bodova u kategorijama i kriterijima vrednovanja ostalog stručno- pedagoškog rada, diskriminirani. Osim toga, prema Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje, za savjetnika može biti izabrana osoba koja ima tri godine radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima, a za višeg savjetnika osoba koja ima sedam godina radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima. Iz toga proizlazi, da u zvanje savjetnika može napredovati odgojno- obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava uvjet najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora. Ako se jasno utvrdi da odgojno- obrazovni radnik ispunjava kriterije za izbor u više zvanje u odnosu na zvanje u koje se bira, posebnom odlukom stručnog vijeća i uz suglasnost radnika pristupnik može biti izabran u više zvanje i ranije od rokova propisanih ovim Pravilnikom, ali ne prije nego što isteknu tri godine od njegova izbora u prethodno zvanje. Odgojno obrazovni radnici su suočeni sa zabranama odlaska na stručna usavršavanja. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 30 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i da se kao broj sati provedenih na stručnom usavršavanju priznaje i pisani zahtjev radnika ravnatelju za odlazak na stručno usavršavanje. Ako ravnatelj negativno odgovori na pisani zahtjev radnika, ili ne odgovori uopće, broj sati stručnog usavršavanja na koje je ravnatelj odbio uputiti radnika, tj. nije mu dao dopuštenje prisustvovati stručnom usavršavanju, smatrat će se kao stručno usavršavanje u trajanju koje je predviđeno prilikom objave stručnog usavršavanja. U praksi će sigurno nastati problemi zbog razlike u očekivanom broju sati stručnog usavršavanja, mentora, savjetnika i kako nacrt predviđa- izvrsnih savjetnika. Kontinuirano stručno usavršavanje i profesionalni razvoj je pravo i obveza svih odgojno- obrazovnih radnika, a na ovaj način će se dogoditi da će stručna usavršavanja biti omogućena samo onima koji su napredovali u zvanju, a bit će diskriminirani ostali odgojno- obrazovni radnici. Odredbe o broju sati stručnog usavršavanja potrebnog za napredovanje u zvanje derogiraju Državni pedagoški standard, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakon o stručno- pedagoškom nadzoru. Stavak 2 Odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje ne ispunjava uvjete izvrsnosti, nego ispunjava uvjete za napredovanje u zvanje. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je preporuka. Ishodi definirani Okvirom se ne mogu koristiti u smislu ovog Pravilnika , što je objašnjeno u komentaru na Članak 2. Pravilnika. Ovim Pravilnikom se napokon vrednuje dio stručno- pedagoškog rada koji do sada nije bio vrednovan i to je pohvalno. Do sada je postojala mogućnost zloupotrebe načina bodovanja i to na način da su se bodovi ponekad prikupljali isključivo sudjelovanjem u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja ili smotre na gradskoj, županijskoj i/ili državnoj razini, čime je odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje savjetnika na samo jednoj aktivnosti prikupiti dovoljan broj bodova za napredovanje u zvanje savjetnika. Novim kategorijama i kriterijima bodovanja te povećanjem broja bodova za napredovanje u zvanje to je automatski onemogućeno. Stoga je uvjet o prikupljanju bodova iz minimalno četiri kategorije nepotreban. Nije jasno ni na koji će se način provjeravati uspješnost rada u školskom timu za kvalitetu, pa je apsurdno da prikupljeni bodovi u kategoriji Unaprjeđenje rada škole budu propisani kao uvjet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
447 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 5. Stavak 1 Uvjet za napredovanje u zvanje mentora ne može biti najmanje pet godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Naime, u Republici Hrvatskoj postoje škole u kojima odgojno- obrazovni radnici nemaju ni priliku raditi u punom radnom vremenu, što nikako ne znači da svojim radom nisu zaslužili napredovati u zvanju. Takav primjer su npr. u Dalmaciji škole na otocima, a posebno primjer OŠ Lastovo na kojoj postoji samo jedna osnovna škola i na kojoj mogu raditi samo ljudi koji žive na otoku. Osim toga, u razdoblju od 2005. do 2015. godine, broj ugovora učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu povećao se za više od 55% i u porastu je. Ministarstvo obrazovanja i sporta nije stvorilo uvjete kako bi se ovakav trend porasta broja učitelja koji rade u nepunom radnom vremenu zaustavio, a ovim pravilnikom se učitelji, zaposleni u nepunom radnom vremenu, a koji su ostvarili uvjete za napredovanje u kroz napredak u radu u neposrednom odgojno- obrazovnom rad s učenicima i dovoljnim brojem prikupljenih bodova u kategorijama i kriterijima vrednovanja ostalog stručno- pedagoškog rada, diskriminirani. Osim toga, prema Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje, za savjetnika može biti izabrana osoba koja ima tri godine radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima, a za višeg savjetnika osoba koja ima sedam godina radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima. Iz toga proizlazi, da u zvanje mentora može napredovati odgojno- obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava uvjet najmanje tri godine radnog iskustva na odgojno- obrazovnim poslovima. Odgojno obrazovni radnici su suočeni sa zabranama odlaska na stručna usavršavanja. Ako je uvjet za napredovanje u zvanje kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 20 sati godišnje, onda bi trebalo definirati i da se kao broj sati provedenih na stručnom usavršavanju priznaje i pisani zahtjev radnika ravnatelju za odlazak na stručno usavršavanje. Ako ravnatelj negativno odgovori na pisani zahtjev radnika, ili ne odgovori uopće, broj sati stručnog usavršavanja na koje je ravnatelj odbio uputiti radnika, tj. nije mu dao dopuštenje prisustvovati stručnom usavršavanju, smatrat će se kao stručno usavršavanje u trajanju koje je predviđeno prilikom objave stručnog usavršavanja. Stavak 2 Odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje ne ispunjava uvjete izvrsnosti, nego ispunjava uvjete za napredovanje u zvanje. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je preporuka. Ishodi definirani Okvirom se ne mogu koristiti u smislu ovog Pravilnika, što je objašnjeno u komentaru na Članak 2. Pravilnika. Ovim Pravilnikom se napokon vrednuje dio stručno- pedagoškog rada koji do sada nije bio vrednovan i to je pohvalno. Do sada je postojala mogućnost zloupotrebe načina bodovanja i to na način da su se bodovi ponekad prikupljali isključivo sudjelovanjem u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja ili smotre na gradskoj, županijskoj i/ili državnoj razini, čime je odgojno- obrazovni radnik koji napreduje u zvanje mogao na samo jednoj aktivnosti prikupiti dovoljan broj bodova za napredovanje u zvanje mentora. Novim kategorijama i kriterijima bodovanja te povećanjem broja bodova za napredovanje u zvanje to je automatski onemogućeno. Stoga je uvjet o prikupljanju bodova iz minimalno četiri kategorije nepotreban. Nije jasno ni na koji će se način provjeravati uspješnost rada u školskom timu za kvalitetu, pa je apsurdno da prikupljeni bodovi u kategoriji Unaprjeđenje rada škole budu propisani kao uvjet. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
448 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 4. Izostavljeni su odgajatelji. Predlažem zvanje mentor, savjetnik i viši savjetnik. Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (članak 17.) definira zanimanje savjetnik i viši savjetnik. Ako prilikom napredovanja netko može napredovati u zvanje savjetnika, ne postoji nikakav razlog izbjegavanja termina viši savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
449 Ana Hinić PRAVILNIK , Članak 2. Stručno- pedagoški rad je rad koji odgojno- obrazovni radnici ostvaruju u neposrednom odgojno- obrazovnom radu s učenicima te u radu s kolegama. Online edukacije jesu predavanja i/ili radionice. Odgojno- obrazovni radnici unaprjeđuju sustav odgoja i obrazovanja. Profesionalni razvoj se definira kao aktivnosti koje razvijaju vještine, znanja, stručnost i druge osobine pojedinca kao učitelja (OECD, 2009.). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja daje neke odredbe koje se odnose na profesionalni razvoj, a koje se koriste kao norma u pružanju stručnog usavršavanja odgojno‐obrazovnih radnika. On definira da „Ravnatelji, učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja: najmanje jednom u dvije godine sudjelovati na profesionalnom usavršavanju na državnoj razini; najmanje tri puta godišnje sudjelovati na profesionalnom usavršavanju na županijskoj razini; redovito sudjelovati na profesionalnim usavršavanjima u školi u kojoj rade; osobno se profesionalno usavršavati u skladu s poslovima i obvezama za koje su zaduženi“. Zakoni reguliraju stručno usavršavanje, profesionalni razvoj i napredovanje odgojno‐obrazovnih radnika: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi i Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje. Zakon propisuje da odgojno‐obrazovni radnici imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati, ali ne predviđa rješavanje problema vezane uz sprječavanje stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja u slučajevima kada se isto učiteljima onemogućava. Ni ovaj Pravilnik ne predviđa na koji način će se omogućiti odgojno- obrazovnim radnicima napredovanje u zvanje kada su suočeni sa situacijom da im ravnatelj ne dozvoljava ostvarivanje prava stručnog usavršavanja. U definiciji se, kao i u ostatku pravilnika, koristi riječ edukacija, iako se u postojećim i navedenim zakonima i propisima koristi termin stručno usavršavanje kojega nije ga potrebno mijenjati ovim Pravilnikom. Nije jasno što se misli pod terminom primanje i davanje povratnih informacija. Od koga? Kome? Nije li to jedan od segmenata stručnog usavršavanja i praćenja literature? Okvir nacionalnog standarda je preporuka. Ni sam Pravilnik nije napisan u skladu s određenjem Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije (2014.), kojom se u Okviru sve osobe odgovorne za poučavanje i učenje u osnovnoškolskome i srednjoškolskome obrazovanju nazivaju zajedničkim nazivom učitelj (prema Preporuci o statusu učitelja- Recommendation Concerning the Status of Teachers, UNESCO, Pariz, 1966.) SMJERNICE ZA RAZVOJ STANDARDA KVALIFIKACIJA (2017.)Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i Europskog kvalifikacijskog okvira definiraju standard kvalifikacije: Standard kvalifikacije je sadržaj i struktura određene kvalifikacije, a uključuje sve podatke za određivanje razine (1-8), obujma (broj bodova) i profila kvalifikacije (ishodi učenja) te podatke koji su potrebni za osiguravanje i unapređenje kvalitete kvalifikacije (minimalni zajednički ishodi učenja koji trebaju biti sadržani u svakom programu koji se povezuje s tim standardom kvalifikacije te uvjeti za stjecanje i vrednovanje i primjeri vrednovanja ishoda učenja). Dakle, da bi ishodi Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama bio primjenjivi u smislu ovog Pravilnika, oni moraju biti i: S specific (precizni) M measurable (mjerljivi) A attainable, agreed, achievable (dosežni SVIMA, trebaju ih prihvatiti SVI kojima su namijenjeni a to su SVI odgojno- obrazovni radnici, ostvarivi SVIMA) R realistic (realistični) T time- bound (imati jasan rok). Sustav praćenja profesionalnog razvoja treba biti jasno definiran u okviru ovog pravilnika te precizan. Odgojno- obrazovni radnici trebaju znati od čega je sastavljen, na koji način se u njega bilježe stečeni bodovi i gdje se nalazi, način na koji se provjerava vjerodostojnost podataka unesenih u sustav… Prikupljanje bodova za napredovanje nije oblik vrednovanja. Bodovanje za napredovanje u zvanje je pridavanje brojčane vrijednosti rezultatu stručno- pedagoškog rada odgojno- obrazovnog radnika prema kriterijima i elementima/kategorijama vrednovanja stručno- pedagoškog rada koji su sastavni dio Pravilnika. Prikupljanje bodova za napredovanje je radnja kojom se bilježe stečeni bodovi u sustavu praćenja profesionalnog razvoja u slučaju da odgojno- obrazovni radnik želi napredovati u zvanju. Prikupljanje ne pokazuje ispunjavanje uvjeta izvrsnosti, jer postoje odgojno- obrazovni radnici koji su izvrsni u radu, ali ne žele napredovati u zvanju, već prikupljanje bodova za napredovanje u zvanje utvrđenih ovim pravilnikom pokazuje ispunjavanje uvjeta za napredovanje u zvanje. Dakle, sustav praćenja profesionalnog razvoja te način prikupljanja bodova za napredovanje koji su dio sustava praćenja profesionalnog razvoja, jesu pojmovi koji traže definiranje ovim Pravilnikom. Stručno- pedagoški rad i profesionalni razvoj su definirani postojećim zakonima i nije ih potrebno definirati Pravilnikom o napredovanju. Okvir nacionalnog standarda je preporuka na koju se ovaj Pravilnik ne može pozivati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
450 Ticijana Šumberac PRAVILNIK Smatram da ovaj pravilnik , kao i prethodni ,stavlja u neravnopravan odnos profesore koji u školi predaji 2 predmeta ,u odnosu na one koji predaju jedan predmet i na profesore strukovnih predmeta. Naime , kod napredovanja profesor bira samo jedan predmet i priznaju mu se samo ti bodovi. Profesori koji rade 2 predmeta ,moraju se usavršavati za rad u oba predmeta , a priznaju im se bodovi samo za jedan ,isto je i sa bodovima sa natjecanja.Profesorima strukovnih predmeta priznaju se svi bodovi i baš zbog toga nema razloga da se svima ne zbrajaju bodovi,pogotovu stoga što je na natjecanjima i općeobrazovnih predmeta ,gdje je uključen daleko veći broj učenika, mnogo manja vjerojatnost za postizanje najboljih rezultata.Taj neravnopravni položaj dvopredmetnih profesora je općenit i proteže se kroz cijeli obrazovni sustav.Nigdje oni nemaju nikakve beneficije zbog toga.Na kraju ,ako profesor želi pošteno raditi oba predmeta, a to je obavezan prema učenicima , jedva da može u 5 godina skupit bodove za mentorstvo, a o ostala dva stupnja ne treba ni razmišljati Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
451 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 8. Kategorije aktivnost: Online edukacija: Stavak 2 - 5 sati edukacije za 2 boda i još 1 bod za daljnjih 10 sati????? Stavak 4 - 10 sati međunarodna razina (dakle ne materinski jezik) i još 1 bod za daljnjih 10 sati????? Premalo bodova za previše sati edukacije. Edukacija je daleko zahtjevnija od npr. vođenja udruge ili rada u povjerenstvu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
452 Ana Hinić PRAVILNIK Iako sljedeće nije predmet sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o Nacrtu pravilnika o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, potrebno se osvrnuti na ono što se od novog Pravilnika o napredovanju očekuje, kao i je li predloženi Nacrt ispunio očekivanja. Nije potrebna usporedba s važećim Pravilnikom o napredovanju jer vjerojatno ne postoji osoba ili institucija koja bi postojeći Pravilnik željela zadržati. Od novog Pravilnika su odgojno- obrazovni radnici očekivali: • usklađenost sa zakonima, kolektivnim ugovorima i ostalim pravnim propisima Republike Hrvatske; • jasno definiranje i pojednostavljivanje postupka napredovanja u zvanje za odgajatelje, stručne suradnike, učitelje, nastavnike i ravnatelja koji su, prema jasnim i usklađenim elementima (kategorijama) i kriterijima vrednovanja stručno- pedagoškog rada stekli uvjete za napredovanje u zvanje; • prepoznavanje važnosti neposredno odgojnog/odgojno- obrazovnog rada odgajatelja, stručnih suradnika, učitelja i nastavnika i njegovo vrednovanje prema jasno utvrđenim elementima i kriterijima vrednovanja za napredovanje u zvanje; • jednake kriterije za materijalno vrednovanje rada svih odgojno- obrazovnih radnika; • omogućavanje odgojno- obrazovnim radnicima jednake uvjete napredovanja u zvanje, bez obzira na područje rada, mjesto rada i /ili mjesto stanovanja; • odlučivanje o napredovanju u zvanje prema jasnim i usklađenim elementima i kriterijima vrednovanja stručno- pedagoškog rada, a koje će provoditi osoba/osobe koje su stručne u području rada pojedinog odgojno- obrazovnog radnika koji napreduje u znanje te koje rade isključivo u odgojnim, tj. odgojno- obrazovnim ustanovama; • postavljanje realnih očekivanja u radu odgojno- obrazovnih radnika koji napreduju u zvanje kako bi ih se motiviralo na daljnje napredovanje u zvanje u cilju unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja i prije svega neposrednog odgojno- obrazovnog rada; • prepoznavanje problema s kojima se susreću odgojno- obrazovni radnici u smislu onemogućavanja stručnog usavršavanja, predstavljanja stručnih radova, sudjelovanja u radu institucija kao što je npr. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje te pronalaženje rješenja kojima bi se takve situacije prevenirale. Postojeći nacrt, na žalost, nije ispunio ništa od navedenog. Prije početka izrade nacrta Pravilnika anketirani su odgojno- obrazovni radnici. Pristiglo je više od 1300 prijedloga odgojno- obrazovnih radnika koji su predlagali promjene u smislu povećanja novčane naknade za radnike koji napreduju u zvanje te omogućavanje kontinuiranog profesionalnog razvoja. Predstavljenim nadopunama Uredbe o koeficijentima prvi zahtjev nije uzet u obzir, a dodatnim obvezama propisanim Pravilnikom, za odgojno- obrazovne radnike koji napreduju u zvanje potiče se diskriminacija radnika prilikom ostvarivanja prava i obveze stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja. Umjesto vrednovanja dosadašnjih postignuća radnika koji su napredovali u zvanje i inkorporiranja pozitivnih primjera iz prakse u nacrt Pravilnika, nametnute su dodatne obveze koje će, umjesto da pronađu rješenje za nedostatke koji su postojali u postojećem Pravilniku, u odgojno- obrazovnom sustavu izazvati još veće nezadovoljstvo. Ovo dodatno upućuje na apsurdnost propisivanja obveze sudjelovanja u e- savjetovanju odgojno- obrazovnih radnika koji su napredovali u zvanje. Priloženi dokument ovom savjetovanju je Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje u kojem piše sljedeće: „Opis teme, prijedloga ili problema o kojemu se provodi savjetovanje Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnoga tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju propisuje odgojno-obrazovnu potporu kao ciljano stručno i sveobuhvatno djelovanje u školskom okruženju prema učenicima izloženim riziku za razvoj problema u ponašanju i stručni tretman učenika s problemima u ponašanju kao sustav stručne intervencije usmjerene učenicima koji svojim ponašanjem nanose štetu sebi i drugima.“. Uz navedeno, brojne tipfelere, izostavljanja naziva odgajatelja iz pojedinih članaka, može se steći dojam kako je nacrt Pravilnika napravljen kako bi se zadovoljila forma, a ne kako bi pravilnik služio svojoj svrsi. Prilikom predstavljanje nacrta Pravilnika je rečeno kako će se odgojno- obrazovni radnici nagrađivati na način da će biti nagrađeni s 10 000 kuna, što u nacrtu Pravilnika ne piše, već u njemu piše kako Ministarstvo nadležno za obrazovanje jednom godišnje objavljuje javni poziv za nagrađivanje najuspješnijih odgojno- obrazovnih radnika, ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu. Takvom izjavom, koja uopće ne proizlazi iz nacrta Pravilnika, potaknuta je javna rasprava fokusirana na iznos materijalnih sredstava predviđenih za nagrađivanje odgojno- obrazovnih radnika, a takva je rasprava neutemeljena i ponižavajuća za odgojno- obrazovne radnike. Pohvalno je prihvaćanje prijedloga Sindikata hrvatskih učitelja da se na radnike primjenjuje koeficijent sukladan odluci o napredovanju u zvanje od dana donošenja odluke o napredovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
453 Daniel Pevec PRAVILNIK Poštovani, svakako podržavam promjene u pravilniku o napredovanju. Međutim, ne mogu shvatiti zašto nanovo ostavljamo neke stvari nedorečenima? Recimo, ja predajem povijest u strukovnoj školi u Zaboku. Da mi učenik dođe na državno natjecanje, moram se uistinu svojski potruditi. I ja i moj učenik. Smatram da kolege iz gimnazija i ja nismo onda u jednakom položaju ,jer gimnazijski program je širi, dok je strukovni puno uži. Nejasno mi je kako i u konačnici zašto vođenje udruge na lokalnoj razini meni treba da napredujem u obrazovnom sustavu(!?)? Traži se održavanje i educiranje kolega tijekom cijele godine, da li je to uistinu ostvarivo uz sve obaveze koje imamo (županijska, državna stručna vijeća)., kao i financijsku nedostatnost pri održavanju i pohađanju istih? Objavljivanje stručnih radova. Gdje se to moglo dosad objaviti? Da li postoji specijalizirani časopis/online edicija gdje bi svaki nastavnik povijesti mogao objaviti nešto stručno? Zašto vremensko ograničenje napredovanja? Netko se potrudi i skupi bodove u tri godine, al mora čekati minimalno 5 (!?) Na kraju ,premalo zastupljeni izravni rad s učenicima. Dojma sam da se sve okolo naokolo boduje, ali zapravo najvažniji dio ne. Eto, toliko od mene. Srdačan pozdrav svim kolegama, Daniel Pevec, SŠ Zabok, nastavnik povijesti Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
454 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 29. Izbaciti "...najmanje zvanje savjetnika." Što bi značilo :"....odabrat će se osobe koje imaju najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja školskih ustanova"? Bilo bi normalnije da nastavnici procjenjuju nastavnike, nego ravnatelji , koji su izgubili dodir sa razrenom nastavom (opet -prostor za manipulaciju nagradama!) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
455 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 24. stavak 3 - izbaciti "...osoba izabranih u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje. " Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
456 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 25. stavak 2 - ostaviti samo "ostvario najmanje 15 bodova.......ovog Pravilnika." Sve ostalo brisati jer je ponavljanje već rečenoga. U cijelosti odbacuje ideju nagrađivanja jer su kriteriji nejasni, ponavljaju se i dolazi do mogućnosti manipulacije nagradama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
457 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 13. stavak 2 - članovi povjerenstva ne bi nužno trebali biti u statusu savjetnika. Svi imamo završene fakultete i nije neophodno da se osoba ograničava statusom. Ima sjajnih nastavnika koji nisu ni mentori ni savjetnici i, na žalost, osrednjih mentora i savjetnika. Sem toga, kako ćemo skupiti bodove za napredovanje, ako za svako povjerenstvo moramo biti u rangu savjetnika - znači da su uvijek u igri ista imena!!!! stavak 4 - super je da djelatnici u povjerenstvu nisu iz iste škole, ali bi trebali biti iz istog predmetnog područja u kojem djelatnik napreduje. Ovaj stavak treba precizno urediti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
458 Danijela Perenc-Jaušovec PRAVILNIK Poštovni, podržavam ideju da su potrebne promjene u pravilniku o napredovanju. Smtram nepotrebnim navođenje kategorja iz kojih treba prikupiti bodove - radimo u različitim školama, uvjetima i možda nemamo mogućnost prikupiti bodove u svim kategorijama u navedenom razdoblju. Pohvaljujem bodovanje za učenike koji sudjeluju na županijskom i državnim natjecanjima jer se time konačno vrednuje rad na dodatnoj nastavi. Dosada je više vrijedilo biti član županijskog povjerenstva nego biti mentor učeniku koji je osvojio četvrto mjesto na državnom natjecanju. A vjerujem da se slažete sa mnom da ovo drugo iziskuje mnogo više uloženog truda i vremena. Neke kategorije koje se sada boduju nisu dovoljno precizirane: npr. uređenje školske mrežne stranice - mislili li se to na učitelja informatike koji vodi i uređuje službenu stranicu škole ili na svakog učitelja koji na svom dijelu stranice uređuje za svoj predmet? Zatim - sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na školskoj razini - može li to biti istraživanje koje osmišljam ja za moj predmet? Treba li netko nadgledati i odobriti istraživanje? Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja? Gdje oni trebaju biti objavljeni? Tko će procjeniti njihovu kvalitetu? Mislim da neke kriterije prikupljanja bodova treba još doraditi i detaljnije objasniti. Podržavam ideju kolega da napredovanje u višu kategoriju ne bi trebalo biti ograničeno vremenskim razdobljem od 5 godina, već će se učitelj javiti kad prikupi bodove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
459 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8 - Kategorija: Projekti - bodovi se računaju 2 puta za istu aktivnost (samo drugi naziv) - stavak 3, 4, 5, 6, 7 (vođenje ili koordiniranje....) sa stavkom 8, 9, 10 (sudjelovanje i doprinos). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
460 Renata Najman PRAVILNIK Pohvaljujem pokušaj unapređenja načina napredovanja u struci. Međutim ,imam i nekoliko primjedaba koje će, nadam se, biti razmotrene. Smatram nepotrebnim naglašavati kategorije koje obvezno moraju biti zastupljene bodovanjem. Pohvaljujem bodovanje za sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima ali mislim da način nije dovoljno razrađen. Naime, natjecanja u znanju i sportu su izjednačena. U sportovima se sudjeluje i ekipno što znači da je veći broj učenika uključen. Također, mnogi učenici su izvan nastave uključeni u različite sportske klubove pa sama priprema istih za školu ne zahtijeva puno angažmana od strane učitelja, za razliku od priprema učenika za natjecanje npr. iz kemije, geografije, hrvatskog jezika, matematike i sl. Prema mojem mišljenju, nedovoljno je definirano: izrada i objava otvorenih obrazovnih sadržaja - tko procjenjuje njihovu kvalitetu?; sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na školskoj razini - odnosi li se to na jedan predmet, tko osmišlja istraživanje i sl. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
461 Elvira Korman PRAVILNIK , Članak 18. Predlažem da djelatnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u školi, trajno zadrži postojeće napredovanje kao nagradu za svoj rad i vjernost službi i kao zahvalu što je godinama izvrsno podučavao i odgajao ovu državu.Nismo našli diplomu na cesti da nas se stalno provjerava i analizira, a posebno ne pred mirovinu! Lijepi pozdrav svim učiteljima!:-) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
462 Biljana Manin PRAVILNIK , Članak 1. Podržavam sadržaj Pravilnika. Istaknula bih mogućnost napredovanja za ravnatelje, te napredovanje u zvanje "izvrstan savjetnik". Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
463 Duška Stojićević PRAVILNIK Poštovani, Svaka promjena nečeg što je „pregazilo vrijeme“ je uvijek dobrodošla, pa tako i ovog Pravilnika. Ipak, mislim da su promjene prevelike. Bodovi za mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika su previsoki i mnogim vrlo vrijednim i savjesnim kolegama nedostižni. Ne slažem se sa svim kriterijima navedenim u članku 8. ovog Pravilnika. Misija svakog učitelja trebala bi biti kreativan i stručan odgoj i obrazovanje djece kroz neposredni rad u učionici ili izvan nje. Izgleda da će izvrstan učitelj biti onaj koji obavlja mnoge druge zadaće, a najmanje ima vremena za kvalitetan rad u učionici. Nisu svi navedeni kriteriji mjerilo dobrog i kvalitetnog učitelja. Na koncu onaj tko želi napredovati u struci, jer kvalitetno obavlja svoj životni poziv, htio ne htio, morat će u utrku za bodovima kojih je zaista previše i neće ih biti lako prikupiti, a da ne govorim o tome kako neke obveze koje donosi novi Pravilnik ni fizički neće biti moguće realizirati (npr. predavanja, radionice na županijskoj razini). Iz Stručnog povjerenstva nikako ne bi smjeli biti isključeni ravnatelj i pedagog škole. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
464 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 23. Ne uvjetovati sudjelovanje u projektima jer neke škole možda i ne provode projekte. Smanjiti broj sati edukacije. Možda neko područje nema stručne novine i nije moguće objaviti stručne članke te to isto treba izbaciti kao i sudjelovanje na e-Savjetovanjima. Svaki učitelj koji želi napredovati će ionako se potruditi raditi kako bi opet stekao pravo na napredovanje ili obnovu istog, članak 8. Ti učitelji često rade i puno više od članka 8. pa im se to ne prizna jer nije na popisu. Smatram da zato nije potrebno propisivati obveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
465 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 22. Ne uvjetovati sudjelovanje u projektima jer neke škole možda i ne provode projekte. Smanjiti broj sati edukacije. Možda neko područje nema stručne novine i nije moguće objaviti stručne članke te to isto treba izbaciti kao i sudjelovanje na e-Savjetovanjima. Svaki učitelj koji želi napredovati će ionako se potruditi raditi kako bi opet stekao pravo na napredovanje ili obnovu istog, članak 8. Ti učitelji često rade i puno više od članka 8. pa im se to ne prizna jer nije na popisu. Smatram da zato nije potrebno propisivati obveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
466 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 21. Ne uvjetovati sudjelovanje u projektima jer neke škole možda i ne provode projekte. Smanjiti broj sati edukacije. Možda neko područje nema stručne novine i nije moguće objaviti stručne članke te to isto treba izbaciti kao i sudjelovanje na e-Savjetovanjima. Svaki učitelj koji želi napredovati će ionako se potruditi raditi kako bi opet stekao pravo na napredovanje ili obnovu istog, članak 8. Ti učitelji često rade i puno više od članka 8. pa im se to ne prizna jer nije na popisu. Smatram da zato nije potrebno propisivati obveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
467 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 14. Praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada za prvo napredovanje. Za slijedeće napredovanje i obnovu smatram da je dovoljno samo pratiti je li učitelj koji je već napredovao iznimno aktivan u svom poslu, a prema kategorija iz članka 8. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
468 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 10. Zahtjev se do sada podnosio tijekom cijele školske godine i mislim da tako mora ostati jer škole i učitelji rade cijelu školsku godinu, a ne samo od 1.9.-1.3. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
469 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 8. ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA: dodati: Mentorstvo učenicima na školskoj razini - 1 bod za svaku kategoriju PREDAVANJA I/ILI RADIONICE: Ne limitirati suautore za županijsku ili državnu razinu na do dva suautora. Naime, zahtjevnije konferencije, predavanja i radionice često iziskuju rad više suautora. Ukoliko se odluči limitirati broj suautora, onda je potrebno u Pravilniku definirati da se do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika prizna i boduje i suautorstvo više autora od navedenog jer nije pošteno prema grupama autora koji su do sada već odradili nekoliko radionica, predavanja i konferencija na županijskoj i državnoj razini da ih se zakine za te bodove. Povećati broj bodova za međunarodne radionice: za sudjelovanje 2 boda, za autorstvo 3 boda. PROJEKTI: Vođenje ili koordiniranje svih projekta i sudjelovanje i doprinos realizaciji uz već određene bodove, dodati i bodove po godini: 1 bod RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA: dodati: član upisnog povjerenstva za upis u osnovnu školu, srednju školu i fakultet: 3 boda Sudjelovanje u eksperimentalnom programu: dodati i e-Škole DODATI: Organiziranje terenske i izvanučioničke nastave isto treba bodovati: jednodnevne 1 bod, dvodnevne 2 boda, višednevne 3 boda, a one izvan granica RH u trajanju od najmanje 3 dana 4 boda. Volonterski poslovi u udrugama, bolnicama, centrima... za svako volontiranje 3 boda Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
470 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 7. Smatram da je dovoljno 50 bodova . Također ne uvjetovati obvezne kategorije jer nemaju svi učitelji priliku istaknuti se u kategorijama "Unapređivanje rada škole", a kamoli u kategoriji "Unapređivanje sustava obrazovanja". Svim učiteljima treba dati podjednake šanse za napredovanje. Unapređivanje sustava obrazovanja: rad u raznim tijelima inenovanim od Ministarstva, obrazovna istraživanja, eksperimentalni program, radne skupine na državnoj razini...to su sve kategorije u koje nije moguće se uključiti ukoliko natječaji neće biti javni. Primjer je provedba edukecija "Škole za život" za koju nije bilo natječaja. Za ovu kategoriju nisu svi učitelji jednaki te se ova razna tijela, istraživanja i skupine formiraju i provode po načelu "podobnosti". Također, smatram da ukoliko netko ima sadašnje zvanje savjetnika, a ovdje dođe do promjene naziva (metor, viši mentor, savjetnik) učitelj treba zadržati zvanje savjetnik = izvrstan savjetnikukoliko za obnovu ima uvjete. Upitno je i pet godina provedenih u zvanju savjetnika za ovo napredovanje jer za zahtjev u napredovanje ne smije proći više od 120 dana do isteka: članak 19. Treba ova dva članka vremenski uskladiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
471 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 6. Predlažem ove izmjene: (1) U zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, ispunjava sljedeće opće uvjete: ◊ najmanje deset godina mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita; ◊ kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 30 sati godišnje (150 sati u pet godina); ◊ najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora; ◊ izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.(2) Uz opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje savjetnika mora ispunjavati i sljedeće uvjete izvrsnosti: ◊ usvojenost minimalno šest ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, ◊ najmanje 40 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. Smatram da je broj bodova prevelik i nije dobro uvjetovati obvezne kategorije zbog toga što ne rade svi učitelji u školama s istim uvjetima. Također: dio "najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora" nije realno. Naime, osoba koja je napredovala ranije u zvanje mentora, kod slijedećeg napredovanja ili obnove, nije provela pet godina u zvanju mentora, već četiri i pol jer novu prijavu za napredovanje mora poslati u roku. Ukoliko prođe najmanje pet godina, tada osoba nije na vrijeme dala zahtjev za napredovanje te ostaje i bez trenutačnog zvanja. Realnije bi bilo da je navedeno "najranije do 120 dana prije isteka vremena ...prema članku 19. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
472 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 5. Predlažem ove izmjene: (2) Uz opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje mentora mora ispunjavati i sljedeće uvjete izvrsnosti: ◊ usvojenost minimalno četiri ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, ◊ najmanje 30 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. Smatram da nije dobro uvjetovati obavezne kategorije jer nisu svi učitelji i istoj poziciji, neki rade na više škola... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
473 Jasminka Belščak PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem ova zvanja: 1. mentor 2. viši mentor 3. savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
474 Lidija Šaravanja PRAVILNIK Poštovani, koliko sam primijetila, među uvjetima za napredovanje nije spomenuto akademsko napredovanje učitelja. Primjerice, učitelj koji je stekao status doktora znanosti (vlastitom inicijativom i sredstvima) ne ulazi u sustav bodovanja za napredovanje. Smatram da se takve vrste profesionalnog razvoja trebaju vrednovati velikim brojem bodova jer osobe s takvim postignućima mogu na puno načina utjecati na kvalitetu odgojno-obrazovnih procesa u školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
475 Sanja Barić PRAVILNIK STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI Predlažem uvođenje bodovanja autorstva raznih edukacijskih brošura, letaka, slikovnica i sl. Djelatnici posebnih odgojno-obrazovnih ustanova se trude senzibilizirati javnost o raznim vrstama teškoća svojih učenika i na taj način doprinose razvijanju svjesnosti o prihvaćanju različitosti, pišu razne brošure, edukativne slikovnice, letke, članke u dnevnom ili tjednom tisku i sl., te zaslužuju, kroz bodovanje, priznanje za svoj doprinos i rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
476 Marijana Šapina PRAVILNIK Poštovani, vjerujem da smo svjesni potrebe za mijenjanjem Pravilnika i da svatko od nas prihvaća promjene koje doprinose poboljšanju našeg rada. Slaže se s većinom komentara kolegica i kolega, posebno da bi broj bodova potrebnih za napredovanje trebao biti manji. Nije mi jasno zbog čega moramo stalno dokazivati kvalitetu svog rada. Uobičajeno je kada netko napreduje ili je promoviram da taj status zadržava do trenutka kada, eventualno, odluči napredovati dalje. Razumijem da moraju postojati neki kriteriji i da ne mogu biti savršeni. Također, svjesna sam važnosti kontinuiranog usavršavanja i rada na kompetencijama (osobnim i profesionalnim). Vjerujem da je većina nas izabrala rad u školi zbog intrinzične motivacije, a ne radi materijalnih pogodnosti ili ugleda u društvu. Kako je ovo jedini oblik napredovanja u struci, bilo bi lijepo da i on podržava iskonski smisao rada u školi, a to je kvalitetan rad i odnos s našim učenicima, roditeljima i kolegama. Ispričavam jer nisam dala konkretne prijedloge i argumente, nego više osobni dojam nakon iščitavanja Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
477 Lidija Čilić Burušić PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem da se svakako boduje stjecanje doktorata znanosti. Na taj način dodatno potičemo učitelje na daljnje usavršavanje kao što je to npr. u Njemačkoj, gdje veliki broj srednjoškolskih profesora ima doktorate znanosti. Također predlažem da se svakako boduje volontiranje u različitim ustanovama, udrugama i sl.. Svaki korak ka osvještavanju društva da se s drugima treba dijeliti znanje, vrijeme i sl., veliki je napredak, a može biti potican u obitelji ili od učitelja koji daje vlastiti primjer nesebičnog pomaganja. Predlažem i da se objavljivanje stručnih i znanstvenih članaka u časopisima boduje s više od jednog boda. Nedostatkom Pravilnika smatram smanjene mogućnosti napredovanja stručnih suradnika te smanjene mogućnosti napredovanja učitelja koji rade s djecom s teškoćama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
478 Srednja škola - Centar za odgoj i obrazovanje PRAVILNIK Poštovani, Smatramo da je stavljen premali naglasak na kvalitetu neposrednog rada s učenicima. Naročito će sada biti „zakinuti“ odgojno-obrazovni radnici koji rade s učenicima s teškoćama i marginaliziranim skupinama. Činimo iznimne napore da učenike s kompleksnijim oblicima kombiniranih teškoća i brojnim otežavajućim čimbenicima u obitelji i tijekom odrastanja motiviramo na redovito polaženje nastave te da im vratimo poljuljano samopouzdanje. O ispodprosječnoj razini obrazovnih dostignuća, bez udžbenika za rad (nastavnici sami osmišljavaju materijale) uz isključivo individualno vođenje i podršku da i ne govorimo. Dakle, to su učenici koji nisu u mogućnosti sudjelovati na natjecanjima, pa bi trebalo staviti naglaske i na druge komponente npr. broj uključenih učenika u izvannastavne, preventivne i projektne aktivnosti u školi, čime bi se više vrednovala odgojna komponenta. Treba više uzeti u obzir specifičnosti pojedinih škola. Ovim Pravilnikom treba omogućiti jednake uvjete za napredovanje što nam se čini da sada nije postignuto. STRUČNA USAVRŠAVANJA -zahtjevi su jako visoki, a sve ovisi od dostupnih financijskih sredstava koja su nedostatna. Stoga ravnatelji moraju stalno „žonglirati“ kako da nadomjeste manjak sredstava te da pravedno omoguće svima da se usavršavaju pod jednakim uvjetima -ŽSV koja imamo u školi moramo organizirati s 1.000,00 kn koja redovito kasne, a za predavače se moramo snaći sami te odrađivati „jedni drugima“ ČLANAK 8. -trebalo bi vrednovati: vođenje školskih povjerenstava, preventivnih programa, dodatnih aktivnosti u radu s učenicima u kontinuitetu tijekom cijele nastavne godine. - ostaje nejasno zbog čega su se „favorizirale“ udruge, a ne kvaliteta rada u školi prema ovom sustavu bodovanja?! - nastavnici, odgajatelji, stručni suradnici i ravnatelji bi trebali imati različite uvjete napredovanja obzirom na različite specifičnosti i zahtjeve poslova. ČLANAK 9. i 13. Ostaje nejasno kojih će stručnih profila biti članovi Povjerenstva tj. hoće li barem jedan član biti iste struke kao nastavnik/stručni suradnik ili ravnatelj koji se prijavljuje na napredovanje. Posve je neprimjereno da će o napredovanju odlučivati isključivo povjerenstvo od 8 stručnjaka dok je uloga ravnatelja i stručne službe škole (najbolji uvid u rad kandidata) svedena na minimum. Ovime je dan veći naglasak na postupak prikupljanja bodova, a ne kvalitetu rada u razredu i izvannastavni rad. U povjerenstvu za napredovanje ravnatelja obavezno treba biti drugi ravnatelj tj. sustručnjak . ČLANAK 28. Posve je nepotrebno postupno napredovanje u zvanje, ukoliko netko ima dovoljan broj godina staža i potrebne bodove za više zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
479 Mirela Berlančić PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem da se u Članku 8 - Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku) doda i Mentorstvo učenicima koji nisu znali i govorili hrvatski jezik, a učitelji i nastavnici su ih naučili. U odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske postoje i škole za nacionalne manjine. Nažalost, mnogi učenici dolaze u školu bez znanja državnog jezika. Pred učiteljima i nastavnicima je veliki zadatak. Takve je učenike potrebno naučiti jezik, a to je iznimno težak i zahtjevan posao. Jeste li ikad imali u razredu učenika koji ne zna nijednu hrvatsku riječ, a nakon četiri godine gimnazijskog obrazovanja čeka ga matura?! E, to je mentorstvo i posao! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
480 Ines Jančula PRAVILNIK Pozdravljam donošenje novog Pravilnika, ali ne u ovom obliku kao što je ovaj prijedlog. Na prvi pogled se čini da je više mogućnosti za skupljanje bodova, ali je zapravo teže skupiti potrebne bodove jer je prag visok. Nastavnicima se nameću dodatne obveze uz skupljanje bodova, a neke od njih će biti vrlo teško ispuniti (npr. propisani godišnji broj sati usavršavanja, propisani godišnji broj sati predavanja...). Tročlano povjerenstvo je u potpunosti nepotrebni dodatni trošak za državu. Smatram da bi trebalo izbaciti uvide u dva sata nastave jer nijedna druga struka prilikom napredovanja ne mora imati kontrolu svog rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
481 Ines Jančula PRAVILNIK , Članak 21. Zašto nametati dužnosti mentorima? Već je jasno da se bodovi moraju skupiti i svi se trude pri tome te je ovaj članak u potpunosti nepotreban. Kako ste zamislili tih 6 sati godišnje? Kad ćemo svi doći na red na svojim aktivima koji su tako rijetki? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
482 Ines Jančula PRAVILNIK , Članak 14. Stručno povjerenstvo treba uključivati i ravnatelje te pedagoge koji imaju najbolji uvid u rad svog djelatnika. Formiranjem tročlanog povjerenstva će stvoriti nepotreban trošak za dnevnice i putni trošak članova. Praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog praktičnog rada bi izbacila jer, koliko znam, nijedna druga struka prilikom napredovanja nema praćenje rada od strane povjerenstva. Ako bi to ostavili, onda bi to praćenje zadala kao zadatak ravnatelju i pedagogu ustanove i tako bi se riješio i problem nepotrebnog troška i dnevnica članova povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
483 Eda Rimanic PRAVILNIK , Članak 5. Predlažem: - 5 godina radnog staža umjesto mirovinskog staža (kolege u nepunom radnom vremenu time imaju smanjenu odnosno otežanu mogućnost napredovanja, odgojno-obrazovni radnik može biti izvrstan bez obzira na vrstu radnog vremena -puno/nepuno radno vrijeme ) - detaljnije definirati profesionalni razvoj (što obuhvaća), izbaciti godišnji broj sati te ga zamijeniti minimalnim ukupnim brojem sati - smanjiti bodovni prag s 30 bodova na 18/20 bodova (time eventualno spriječiti da nastavnik koji želi i može napredovati u zvanju prvenstveno bude "sakupljač bodova"), izbaciti propisani broj kategorija (razlog: specifičnost zanimanja - uvjeti rada nisu jednaki za sve odgojno-obrazovne djelatnike, posao učitelja razredne nastave razlikuje se od posla učitelja/nastavnika predmetne nastave, posao učitelja u glazbenoj i plesnoj odnosno umjetničkoj školi također se u mnogočemu razlikuje od općeobrazovne škole) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
484 Ines Jančula PRAVILNIK , Članak 11. Potrebno je produžiti rok za nadopunu. Nije definirano kako će se dokumentacija pohranjivati u elektroničkom obliku? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
485 Ines Jančula PRAVILNIK , Članak 8. Na prvi pogčed se čini da je više kategorija za skupljanje bodova i da je stvorena mogućnost za lakše skupljanje, ali nakon pažljivijeh čitanja stječe se dojam da ipak nije tako. Mnogi nastavnici su i diskriminirani jer rade u školama gdje nije lako skupiti bodove ovako propisane (ako ne i nemoguće) ili predaju predmet gdje nemaju tolike mogućnost za skupljanje bodova (npr. povijest). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
486 Ines Jančula PRAVILNIK , Članak 5. Smatram da su propisani sati profesionalnog razvoja izuzetno loši i ponekad i nemogući za dostići (po godini). Nisu svi profesori u mogućnosti pohađati svake godine državne skupove jer mnoge škole nemaju novaca financirati svima odlazak, a ovaj propisani broj sati će biti teško dostići bez odlazaka na njih. Zašto ne bi ostalo samo redovito profesionalno usavršavanje? I do sada se pratilo pohađa li nastavnik redovito stručne skupove (županijske i međužupanijske, a državni se nisu gledali tako strogo baš zbog navedenih financijskih prilika u školama). Mislim da je i propisani broj bodova prevelik. Slažem se da je trebao biti povećan u odnosu na sadašnji pravilnik, ali je predloženi prag ipak prevelik. Istina je da sada ima više kategorija kroz koje se mogu skupiti bodovi, ali mnogima to neće značiti ništa jer rade u školama gdje im je mogućnost skupljanja bodova vrlo ograničena (npr. profesor povijesti zaposlen u strukovnoj školi gdje nikada nema nijednog učenika na županijskom natjecanju). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
487 Eda Rimanic PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem: 1. Mentor 2. Savjetnik 3. Viši savjetnik Riječ "izvrstan" treba u potpunosti izbaciti jer degradira ostale kategorije napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
488 Eda Rimanic PRAVILNIK , Članak 1. Poput mnogih kolega, mišljenja sam da navedene kategorije zvanja (učitelji, nastavnici, stručni suradnici, odgajatelji i ravnatelji u školama i učeničkim domovima) ne mogu imati jedinstveni pravilnik o napredovanju, jedinozanimanja su naprosto sama po sebi prerazličita. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
489 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 28. Kako je ovaj pravilnik po uzoru na prethodni i još i više od njega pisan po principu "lovaca i sakupljača bodova" nije pošteno (ako je već sustav takav) da osoba koja je mentor do prihvaćanja pravilnika bila 3 godine u tom zvanju sada skuplja iste po novim pravilima još 2 godine, a prije toga 3 godine nije mogao "skupiti" neke bodove jer ih nije radio jer se nisu niti bodovali Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
490 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članka 27. Koliko je jasno napisan ovaj članak govori činjenica da unutar sebe ima pojašnjenje "Primjerice". Članci bi trebali biti napisani tako da ih svatko ne dvosmisleno može protumačiti,a ne da se u samom pravilniku moraju računati primjeri. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
491 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 25. Opet sakupljanje bodova, a nigdje se ne gleda kako ta osoba održava nastavni sat, usvajaju li mu učenici ishode itd. i opet možete više puta dobiti ovu nagradu i nakon toga biti tehnološki višak dok će u školi ostati raditi druga osoba koja nije nikada bila ni blizu nagradi, ali zadovoljava neke druge uvjete od koji trenutni niti jedan nije kvaliteta rada. Dakle kod definiranja tehnoloških viškova prvo staviti uvjet je li nastavnik u nekom zvanju napredovanja, zatim je li i koliko puta dobivao ovu nagradu, a nakon toga ostali kriteriji koji vrijede i sada, a nemaju nikakve veze s kvalitetom rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
492 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 21. Ima smisla nastavnicima koji su stekli određeno zvanje odrediti neke uvjete koje trebaju obaviti, ali nije jasno ako to ne obave ne mogu li ponovno napredovati ili koja je druga "kazna"? S druge strane da bi bilo smisleno te obaveze ne mogu biti iznad ugovorenog radnog vremena već unutar godišnjeg rješenja (inače bi osobe koje su napredovale za veću plaću morale i više vremenski raditi, a onda to napredovanje zapravo nije nagrađeno), a to onda znači da će im se u rješenjima neki drugi poslovi morati umanjiti,a tada je upitno mogu li s ostalim umanjenim satima stići odraditi poslove koji im donose bodove ili će morati raditi za to iznad ugovorenog radnog vremena - što nas opet dovodi do zaključka da se za uvećanje plaće zbog zvanja mora raditi vremenski više, pa tako da uvećanje plaće zapravo to nije već dodatno plaćeni rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
493 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 18. (2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina ukupnog mirovinskog staža od čega najmanje 10 godina u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
494 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 18. Zašto se opet diskriminiraju nastavnici struke koji su skupljali vrijedno iskustvo u realnom sektoru i potom došli u obrazovni sustav te se njima ne omogućava da s 35 godina ukupnog staža dobiju stalni status - već ga u praksi ne mogu steći nikako, nije li pošteno da se to odnosi na sve s time da može pisati 35 godina staža od čega barem 10 (ili neki drugi broj godina) u obrazovanju Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
495 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 15. Neko logično objašnjenje zašto komisiji treba 30 dana da donese stručno mišljenje - možda im treba neko vrijeme da sroče rečenice, ali se sve svodi na zadovoljava ili ne zadovoljava, a to mogu donijeti nakon razgovora s nastavnikom i održanih sati - nema potrebe da vijećaju 30 dana. Također se predviđa još 30 dana da to sve skupa ovjeri ministar - postoji li mogućnost da on ne želi dati potpis na nešto što je komisija ocijenila pozitivnim? Ako može, čemu rad komisije? Ako treba forme radi potpisati, zašto se na to mora čekati još 30 dana? - neka bude koji dan, ako je ministar odsutna ili na službenom putu, ali cijeli mjesec je nepotrebno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
496 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 8. Možda se željelo olakšati nastavnicima da dobiju bodove za aktivnosti za koje do sada nisu mogli i ne ostaviti višim savjetnicima preveliku slobodu da odrede što će priznati ili ne, ali je dojam da se ovim nije postigao veliki napredak, a u nekim elementima čak i nazadovanje: - nazadovanje jer se dodatno nastavnike pretvara u sakupljače bodova i više nego što je bilo - brojni su primjeri gdje nije definirano što nešto točno znači i opet će biti prevelike slobode onoga tko priznaje bodove hoće li to učiniti ili ne, da ne nabrajam sve (ima ih više desetaka primjera) samo neki: što znači "i slično" kod natjecanja smotri i sl., nadalje što se podrazumijeva pod dijeljenjem primjera dobre prakse i ako to netko i podijeli nije doređeno da sudionici ocjene je li to zbilja bila dobra praksa (ili je nastavnik iznio neki običan sat), što znači "doprinos struci" ... je li dovoljno članstvo u nekoj udruzi ili neka funkcija u njoj, aktivizam ili što drugo, nije jasno što je "predavanje ili radionica" - koliko treba trajati da bi se takvim nazivalo, što je on-line edukacija, je li to samo ona koju je organiziralo ministarstvo ili bilo koja druga, ako mi držimo takvu edukaciju ubraja li se u to npr.video tutorial kojeg snimi nastavnik i objavi na Youtube-u? - mentorstvo pripravnicima donosi zamislite čak 3 boda ( u prijevodu 10% za mentora, samo 5% savjetnika ili jadnih 3,75% za izvrsnog savjetnika), a ako sam ja mladu osobu kroz godinu dana naučio kako dovoljno kvalitetno raditi da uspije položiti stručni ispit, nisam li samim time mentor, a ne samo 10% mentora uz put budu rečeno da tih godinu dana tu ulogu radite za lijepe oči, bez naknade, mentorstvo pripravniku koji je uspio položiti stručni ispit iz prvog pokušaja trebalo bi donositi barem 50% bodova potrebnih za status mentora i tako dalje Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
497 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 6. Određivanje broja godina koliko netko mora biti mentor da bi postao savjetnik je potpuno nelogičan iz više razloga: - u pravilu kada postanete mentor vi uživate idućih 5 godina u uvećanju plaće za prethodni rad (kada se skupljali bodove za mentorstvo), ovim se pravilnikom doduše uvode neke obaveze mentora (ali nije definirano što će se dogoditi ako on to ne ostvari - ne može obnoviti mentorstvo ili mora vratiti novac za uvećanje plaće proteklih 5 godina), dakle ako je za savjetnika uvjet da ste prije toga bili 5 godina mentor je nelogična (jer ste to mentorstvo odraditi prije dobivanja statusa, a zadnjih 5 godina ste "ubirali" plodove svojeg rada) - ako se netko pod starije dane odluči na napredovanje te mu do mirovine ima 4 godine, on može naravno maksimalno postići status mentora iako je svojim cjelokupnim radom u školstvu ili u određenom zadnjem broju godina sakupio dovoljno bodova i za savjetnika - u strukovnim školama možete dobiti izvrsnog stručnjaka nakon što je odradio 15-20 godina u praksi, realnom sektoru te se potom zaposlio u školi i nakon 5 godina je usvojio pedagoški i metodički dio rada, ali ne može postati savjetnik unatoč svojoj stručnosti, broju skupljenih bodova i ukupno 25 godina staža (ali samo 5 u školstvu) - isti princip vrijedi i za napredovanje u izvrsnog savjetnika Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
498 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 2. Iza zadnje objašnjenog pojma "Prikupljanje bodova ..." se krije veliki nedostatak prijašnjeg pravilnika koji se s ovim dodatno naglašava, a to je pretvaranje učitelja i nastavnika u sakupljače bodova. Proizlazi da za napredovanje gotovo uopće nije važno kako provodite nastavni sat već koliko imate skupljenih potvrda na temelju kojih se ostvaruju bodovi. Kako je sada povećan bodovni prag i proširena mogućnost ostvarivanja bodova, pravilnik će dodatno potaknuti nastavnike da samo gledaju što im donosi bod, a ne kako da se kvalitetno pripreme i provedu nastavni sat. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
499 ANTONIO ČMELAK PRAVILNIK , Članak 1. Pravilnik ne može egzistirati sam za sebe već se dio njegove realizacije mora tražiti i u drugim pravilnicima ili zakonima te kao takav nije cjelovit. Npr.kada govorimo o napredovanju u drugim dokumentima moramo vidjeti koliko je uvećanje plaće za pojedini stupanj (pogotovo što će biti s novouvedenim stupnjem - hoće li se za njega primjenjivati dosadašnji veći % uvećanja plaće ili će biti veći). Drugi primjer gdje bi trebalo nadograditi ovaj pravilnik, a u vezi je s drugim dokumentima, a to su tehnološki viškovi - nažalost se danas događa da možete biti tehnološki višak iako imate više stupnjeva napredovanja u odnosu na kolegu koji neće biti višak jer zadovoljava neke druge kriterije pri čemu niti jedan nije kvaliteta rada. U tom smislu bi trebalo dodati da su stupnjevi napredovanja prvi kriterij za određivanje je li netko tehnološki višak ili ne. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
500 Sanja Sruk PRAVILNIK Kao i mnogi kolege prije mene, skrenula bih pozornost na članak 21, tj. obaveze mentora i savjetnika da održe 6 ili više sati predavanja godišnje. Uzmemo li u obzir godišnji broj Županijskih stručnih vijeća i državnih skupova (na koje mnogi nisu u mogućnosti doći), to je neizvedivo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
501 Silvija Martišek PRAVILNIK , Članak 31. Poštovani, podržavam bodovanje za mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima na županijskoj razini, kao i bodovanje za ispravljanje nacionalnih ispita i mature. Smatram da pravilnik daje veće mogućnosti nego prije, ali nisu uvjeti za ispunjavanje jednaki u svim školama (mislim ovdje na opremu, mogućnost sudjelovanja na državnim skupovima i druge mogućnosti). U članku 28 gdje se navodi po kojem Pravilniku napreduju učitelji koji su u sustav napredovanja ušli prije ovog Pravilnika nejasno je po kojem će Pravilniku napredovati dalje (mogućnost izbora?). Možda bi bilo dobro staviti u Pravilnik veći naglasak na neposredan rad s učenicima u razredu. U svakom slučaju, Pravilnik treba mijenjati i nadam se da će se na kraju naći rješenja koja će zadovoljiti većinu učitelja i nastavnika. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
502 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 25. Ponovno je nerazumljivo gdje se objavljuju digitalni obrazovni sadržaji koji će se vrednovati kao ispunjenje uvjeta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
503 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 25. Posve je nejasno što znači imati "istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda..." i kako će se to procjenjivati. Sigurno je da se brojni učitelji u svojem radu trude biti kreativni i inovativni, no kako će moći to dokazati da bi bili kandidati za nagradu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
504 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 21. Propisani uvjeti u ovom članku dodatne su obveze kandidatu koji ih mora izvršiti uz potrebno prikupljanje bodova propisanih u članku 8. Nejasno je hoće li se kandidatu bodovati educiranje kolega s 1 bodom u vidu predavanja i radionica na školskoj razini kako je propisano člankom 8. ili će se bodovi moći zbrajati nakon propisanih 6 sati? Pitanje je kako će kandidati realizirati 6 sati godišnje educirajući kolege uzme li se u obzir da u nekoj školi, primjerice, ima najmanje 5 djelatnika koji su u zvanju mentora ili savjetnika? Kako će svi stići ispuniti svoje obveze uz sve druge obveze vezane za nastavu, izvannastavne aktivnosti, razredništvo, možebitni rad u više škola i dr. Nejasno je što podrazumijeva "dijeliti primjere dobre prakse" i "pružati kolegijalnu podršku" jer se ne navode nikakvi objektivni kriteriji po kojima će se vrednovati što je primjer dobre prakse, što je kolegijalna podrška i, na kraju krajeva, kako to dokazati. Ne navodi se što će se uzimati u obzir pod objavom javnog i besplatno dostupnog digitalnog sadržaja i na kojim mjestima se on treba objaviti da bi se smatrao izvršenjem ove dužnosti. Naravno, pitanje je i hoće li se to bodovati prema članku 8. ili je isključivo obveza koja dolazi sa stjecanjem zvanja. Smatram da prihvaćanje mentorstva pripravnicima i studentima ovdje treba dodatno pojasniti jer što će se dogoditi ako tijekom 5 godina to ne bude zatraženo od kandidata? Znači li to da nije ispunio svoje obveze ili će se tolerirati objektivna situacija da nemaju svi jednake mogućnosti biti mentori studentima ili pripravnicima (fakulteti ne šalju studente, ne zapošljavaju se pripravnici)? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
505 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 18. Trebalo bi smanjiti ukupan broj godina mirovinskog staža u obrazovanju da bi se zvanje zadržalo trajno jer poželjno je da djelatnik koji je svoj radni vijek posvetio napredovanju i dokazivanju ipak bude i nagrađen za to, a ne da ga 35. godina staža dočeka pred odlazak u mirovinu iz čega proizlazi da se cijeli svoj radni vijek morao dokazivati. Jasno je da je danas sve teže steći zaposlenje i obrazovanju pa samim time i potrebne godine staža. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
506 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 14. Mislim da je potrebno ostaviti ravnatelje i stručne suradnike u stručnim povjerenstvima jer imaju najbolji uvid u rad nekog djelatnika. Organizacija predloženog stručnog povjerenstva gomila administrativni posao svima, dodatni je financijski izdatak (dnevnice, putni troškovi i dr.), a za taj rad već postoji zadužena osoba u vidu višeg savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
507 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 14. Nejasni je kako će se utvrđivati usvojenost ishoda učenja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
508 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 14. Procedura napredovanja još će se više zakomplicirati osnivanjem stručnog povjerenstva. Budući da je riječ o vanjskim suradnicima, nejasno je ima li to stručno povjerenstvo vremenski rok tijekom kojeg moraju pohoditi nastavu kandidata. Ako bude ostavljeno da se članovi dogovaraju, može proći dugo vremena dok ih kandidat dočeka što dakako i produžuje samu proceduru. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
509 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 8. Imajući u vidu ukupan broj bodova potreban za napredovanje i propisane kriterije, jasno je da brojnost kriterija ne podrazumijeva i lakše stjecanje bodova. Neke aktivnosti zahtijevaju velik angažman radnika da bi se izvršile, za to dobije 1 bod (pr. objavljivanje stručnog članka, mentorstvo studentima, priprema i pisanje projekta itd.), a upitno je i hoće li imati mogućnost tu aktivnost u potpunosti izvršiti. Primjerice, za pisanje kvalitetnog stručnog članka potreban je izniman trud, rad na literaturi, analiza podataka i dr., pitanje je gdje će se taj članak moći objaviti, koliko će uredništvo nekog časopisa željeti uzeti rad, procedura recenzije i objave je dugotrajna i na kraju sve to vrijedi 1 bod. Pisanje znanstvenih radova nisu uzeti u obzir što je zasigurno propust. Nadalje, pisanje, priprema i vođenje projekta daleko je složenije, a svi djelatnici nemaju jednake mogućosti za sudjelovanje u njima (o tome ovisi i lokalna sredina u kojoj djelatnik radi i predmet koji predaje). Velika je pažnja posvećena projektima, a nije definirano što on podrazumijeva ni što je potrebno da bi se zadovoljila kategorija projekta. Pitanje je kako će se vrednovati online edukacija i što ona podrazumijeva - je li to Loomen gdje se evidentira provedeno vrijeme ili nešto drugo? Gdje se objavljuju ogledni primjeri propisani u kategoriji Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji i kako to objektivno vrednovati? Kako će se objektivno vrednovati "dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja"? Hoće li postojati nekakva platforma za to, tko će odrediti što je inovativno, a što ne? Mislim da je nepotrebno propisivati kriterij sudjelovanja u eksperimentalnom programu (i još ga bodovati s 4 boda) jer u takvim programima ne sudjeluju sve škole, oni su privremeni i za duži period kojem pretendira ovaj Pravilnik pitanje je koliko će biti inicijative da se provodi neki eksperimentalni program. Ako su se time željeli istaknuti trenutni eksperimentalni programi koji se provode, jasno je da su u nepovoljan položaj stavljeni svi oni djelatnici koji ne rade u školama odabranima za to. Sudionike eksperimentalnih programa može se nagraditi ili vrednovati njihov rad i na druge načine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
510 Dejan Varga PRAVILNIK , Članak 5. Nejasno je što podrazumijeva kontinuirani profesionalni razvoj (sudjelovanje na skupovima, radionicama, edukacijama, individualno usavršavanje u smislu praćenja stručne literature itd.). Kontinuirani profesionalni razvoj trebao bi biti propisan na period napredovanja (pr. 5 god.) jer tijekom školske godine mogućnosti stručnog usavršavanja variraju zbog čega se možda neće moći ostvariti najmanje 20 sati. Propisani broj bodova potrebnih za napredovanje teoretski je poželjan jer iz njega proizlazi težnja da se radnike potakne na više aktivnosti i angažman kojim će ih ostvariti. Međutim, uvjeti za ostvarivanje bodova nisu jednaki i prema propisanim kriterijima jasno je da nemaju svi kandidati za napredovanje jednake mogućnosti ostvariti očekivane bodove. To se odnosi i na propisan broj kategorija iz kojih je potrebno ostvariti bodove. Smanjiti bodovni prag, uskladiti ga s kriterijima za napredovanje, ne inzistirati na broju kategorija, već omogućiti napredovanje u skladu s uvjetima u kojima djelatnik rad, mogućnostima koje su mu pružene itd. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
511 Maristela Rubić PRAVILNIK , Članak 5. Broj sati stručnog usavršavanja ne bi trebalo ograničiti po godini, nego u ukupnom iznosu obzirom da zbog opravdanih razloga (npr. rodiljnog dopusta, duljeg bolovanja) učitelj možda nije u mogućnosti sakupiti potrebne bodove u toj godini, ali mu se pruža mogućnost da tijekom 5 godina ostvari predviđeni broj. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
512 Maristela Rubić PRAVILNIK , Članak 8. Pozdravljam novi Pravilnik jer je važeći nepravedan, netransparentan i ne uzima u obzir mnoge aktivnosti koje učitelji obavljaju. Kako bi se određeni pojmovi definirali jasno i nedvosmisleno evo nekoliko prijedloga za dopunu. Kategorija Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima: Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (po učeniku) treba dopuniti po učeniku ili ekipi. Ovako su učitelji predmeta u kojima se učenici natječu pojedinačno u neravnopravnom položaju u odnosu na učitelje koji su mentori u ekipnim natjecanjima. Kategorija Predavanja i/ili radionice Postavlja se pitanje kako će se dokazivati pozitivna evaluacija od strane sudionika. Ukoliko se ne predvide standardizirani obrasci za evaluaciju upitna je i njezina objektivnost. Kategorija Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) (1 bod) Kod objavljivanja članaka trebali bi se bodovati ne samo stručni nego i znanstveni članci, te odvojiti bodovanje za samostalno autorstvo od suatorstva. Kategorija Projekti Treba preciznije definirati pojam projekt (npr. je li projekt sakupljanje plastičnih čepova u školi). Razdijeliti projekte financirane sredstvima EU, znanstveno-istraživačke projekte, projekte kojima se osigurava financijska i materijalna oprema škole, projekti u okviru otvorenih dana škole, projekti kojima se obilježavaju važniji datumi kroz godinu. Kategorija Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja Sudjelovanje u eksperimentalnom programu ne govori o individualnom angažmanu pojedinca već čitave ustanove i stoga ga ne bi trebalo na ovaj način vrednovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
513 Ana Šterpin Zagoranski PRAVILNIK , Članak 7. - Smatram da se ne treba uvjetovati da bodovi moraju biti prikupljeni iz minimalno šest kategorija, a naročito ne uvjetovati kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ jer neće svi učitelji, koliko god izvrsni bili, imati priliku sudjelovati u istim povjerenstvima, timovima… Također jedan učitelj ne može se posvetiti kvalitetno svim poslovima iz svih nabrojenih kategorija, već se kvalitetno može posvetiti djelom tih poslova koji nisu vezani za neposredni rad s učenicima. U protivnom svi ćemo raditi sve , imati ćemo nebrojene projekte, smotre, natjecanje, besmislenih seminara itd i čini mi se da će doći do svaštarenja, gubiti će se kvaliteta, a zbog preopterećenosti raznim poslovima najviše će biti oštećeni oni zbog kojih i radimo ovaj posao, tj. učenici. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
514 Ana Šterpin Zagoranski PRAVILNIK , Članak 8. Čl. 8 - Po predloženom pravilniku piše da se dobivaju bodovi za »Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl.“. Svakako treba se vrednovati i izvrsnost dodatnim bodovima za mentore učenika koji su osvojili 1. 2. i 3. mjesto, odnosno 1. 2. ili 3. nagradu, ovisno o nagradi ili osvojenom mjestu. Učenička postignuća su uz naravno talent i rad učenika pokazatelj i kvalitete rada samog učitelja. - Na koji način će se evaluirati predavanja? Što je sa brojnim predavanjima koja su održana do trenutka donošenja novog pravilnika ili do trenutke kad bude doneseno kako će se evaluirati? - Što je sa glazbenim i plesnim školama kod kojih nema za sada online edukacija? - Kod umjetničkih škola uz stručne članke, nastavne i obrazovne sadržaje treba svakako uvrstiti umjetničke radove. - Za umjetničke škole treba se uvažiti i brojna javna predstavljanja, nastupi, radovi itd. koji se izlažu na nivou i za potrebe grada, županije…. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
515 Višnja Matotek PRAVILNIK Poštovani, Pozdravljam Prijedlog pravilnika o napredovanju učitelja zbog uvođenja velikog broja aktivnosti koje se boduju. Npr. mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima je sad pozitivna novost. Međutim mislim da je premali naglasak na neposredni rad s učenicima u razredu. Zatim je tu pitanje prevelikog broja sati stručnog usavršavanja, je li to moguće ostvariti u toku godine (uključujući i državne skupove)? Spominje se i obavezno objavljivanje stručnih članaka u toku godine. Moje pitanje je tko će nam i gdje objavljivati toliki broj stručnih članaka, ako sad čekam godinu ili čak dvije da stručni časopis objavi neki moj članak. Piše u Pravilniku da će o našem napredovanju odlučivati povjerenstvo od 8 ljudi, a uloga ravnatelja i stručne službe škole , koji imaju uvid u naš rad, svedena je na minimum. Dakle može se zaključiti da će se gledati samo bodovi jer povjerenstvo ni neće poznavati osobu o kojoj će odlučivati. Također Članak 28. nije baš potpuno jasan. Dakle oni učitelji koji su postali mentori/savjetnici prije stupanja novog pravilnika na snagu, mogu završiti svoj mandat po starom Pravilniku (2) ali mogu i po novom (3). To znači da učitelj sam odlučuje na koji način će bodovati svoje aktivnosti? Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
516 Zdenka Brebrić PRAVILNIK , Članak 18. (1) Odgojno-obrazovni radnik koji je DVA puta izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. ( za savjetnike koji su sukladno starom Pravilniku stekli dva puta zvanje savjetnika PRIZNAJE se već postignuti status "izvrsnog" savjetnika. (2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
517 Zdenka Brebrić PRAVILNIK , Članak 8. 1. ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA Stručni suradnici mogu vrlo malo sudjelovati u ovoj kategoriji. 3.ONLINE EDUKACIJE Predlažem da se stavi u naslov: I OSTALE EDUKACIJE Poslijediplomski specijalistički studij povezan sa strukom- 10 bodova Poslijediplomski doktorski studij povezan sa strukom- 20 bodova RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL. Rad u strukovnim udrugama ( ne samo vođenje)- 2 boda po godini STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI dodati - ZNANSTVENI ČLANCI Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora) 4 Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora) 6 Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga ili članaka (po broju ili članku) 4 Uredništvo časopisa za odgoj i obrazovanje - 6 bodova po broju Objavljivanje ZNANSTVENOG ČLANKA U RECENZIRANIM ČASOPISIMA- 10 BODOVA UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE Provođenje istraživanja u svrhu unapređivanja rada škole ( kvalitativna ili kvantitativna)- 4 po istraživanju RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA Sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na županijskoj razini (po broju) - 4 Sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na međužupanijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini (po broju) - 6 Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
518 Mirjana Čubaković PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam donošenje novog Pravilnika i toplo se nadam da će ova rasprava polučiti kvalitetniji, realniji i pravedniji prijedlog Pravilnika. Moja promišljanja: - omogućiti napredovanje svim odgojno-obrazovnim djelatnicima po istim uvjetima, što znači da bi novi Pravilnik trebao sadržavati posebna poglavlja za ravnatelje, odgajatelje, stručne suradnike (posebno za pedagoge, posebno za knjižničare, posebno za psihologe….), učitelje itd. - omogućiti nagrađivanje ostalih zaposlenika u vrtićima, školama, učeničkim domovima (administrativno i tehničko osoblje) stimulacijom na plaću ili na neki drugi način - stečeno zvanje trebalo bi biti trajno s mogućnošću napredovanja u više zvanje - napredovanje odvojiti od nagrađivanja - čl. 27. nepotreban jer stavlja u nepovoljan položaj odgojno-obrazovne djelatnike koji na taj uvjet ne mogu utjecati - nepotreban ponovni uvid u rad odgojno-obrazovnog djelatnika koji je stekao trajno zvanje (ako se prihvati prijedlog da stečeno zvanje postaje trajno) jer se već svojim radom dokazao Uzimajući u obzir već rečeno, s čime se u velikoj većini slažem, predlažem da se obustavi daljnja procedura te da se Prijedlog Pravilnika stavi na doradu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
519 Zdenka Brebrić PRAVILNIK , Članak 7. Najmanje 50 bodova prikupljenih, među kojima su obvezne kategorije „Unaprjeđivanje rada škole“ sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. (Unaprjeđivanje sustava se najčešće "daje" podobnima po različitim kriterijima, a nisu rezultat truda, inovativnosti i jednakih šansi). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
520 Zdenka Brebrić PRAVILNIK , Članak 6. Najmanje 30 bodova prikupljenih među kojima je obvezna kategorija „Unaprjeđivanje rada škole“, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika. ( bez unaprijed određenih kategorija osim spomenute). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
521 Zdenka Brebrić PRAVILNIK , Članak 5. najmanje 20 bodova ( bez obaveznih kategorija) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
522 Zdenka Brebrić PRAVILNIK , Članak 4. 1. mentor 2. savjetnik 3. savjetnik u trajnom zvanju/trajni savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
523 Mirjana Aviani PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21: U članku 8. su precizno navedeni svi uvjeti, te je ovaj članak nepotreban. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
524 Mirjana Aviani PRAVILNIK , Članka 27. Članak 27. Piše:" 15 % od iznosa osnovne bruto mjesečne plaće za vođenje škole koja sudjeluje u eksperimentalnom programu" Velika je razlika je u nagrađivanju nastavnika u neposrednom odgojno obrazovnom radu u eksperimentalnom programu i nagrađivanju ravnatelja i to u korist ravnatelja. Predlažem da se umjesto 0.16 stavi koeficijent 0.25. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
525 Mirjana Aviani PRAVILNIK , Članak 17. Članak 17: Rok na 5 godina je kratak za 60 bodova u 5 kategorija, odnosno 80 bodova u 6 kategorija. Zamislite neposredan odgojno obrazovni rad u razredu i rad na stjecanju bodova za napredovanje u zvanje savjetnika ili izvrsnog savjetnika. Pravilnik bi trebao biti takav da potiče napredovanje a ne sprječava. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
526 Mirjana Aviani PRAVILNIK , Članak 20. Članak 20. potrebno dopuniti jer ovako napisan, izgleda kao poziv na besplatan rad a ne na "rad dijelom radnog vremena " jer u rujnu dobijemo definirana tjedna zaduženja na puno radno vrijeme za školsku godinu a već i radimo besplatno produžnu nastavu, jer netko je ima a netko nema uz istu plaću. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
527 Mirjana Aviani PRAVILNIK , Članak 11. Rok za nadopunu dokumentacije treba biti najmanje 14 radnih dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
528 Ante Burger PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani pozdravljam donošenje novog pravilnika te bi predložio nekoliko izmjena i dopuna 1.)Definitivno brojka od 20 sati godišnje ili 100 u pet godina za profesionalni razvoj kod npr. mentora, nebi trebalo ograničiti po godini, nego u ukupnom iznosu zbog toga što godišnje učitelj može imati probleme sa skupljanjem ako je riječ o nekoj bolesti i slično(kao i manji broj županijskih skupova koji mogu biti održani u jednoj godini). Kroz vrijeme od 5 godina ostaje dovoljno prostora da sakupi potrebne bodove. Isto tako, smatram da učitelji nebi smijeli sakupljati bodove samo preko Agencije za odgoj i obrazovanje već to mogu i odraditi samostalno. 2.Objavu u stručnom članku trebalo bi jasnije definirati,npr.objava stručnog članka u digitalnom obliku na nekom od obrazovnih portala bodovati s 2 boda,ali objavu znanstvenog rada ili stručnog članka u nekom stručnom časopisu (na što ponekad treba čekati i do 3 godine uz puno strože kriterije) treba vrednovati sa minimalno 3 boda. Objavu stručnog članka na stranom jeziku eng. njem. ili dr. treba vrednovati sa 3 boda. POSEBNO NAGLASITI I VREDNOVATI RAZLIKU IZMEĐU STRUČNOG I ZNANSTVENOG RADA. Znanstveni rad ima svoju težinu i treba ga posebno naglasiti vrednovati u odnosu na stručni rad jer do sada to nije navedeno i stvara dvojbu u bodovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
529 Mirjana Aviani PRAVILNIK , Članak 8. „Rad na unapređenju sustava obrazovanja“ na međužupanijskoj a pogotovo državnoj razini je do sada bio teško dostupan velikom broju nastavnika, bez obzira na volju i želju za takvim osobnim doprinosom jer se do takvog rada dolazi isključivo imenovanjem od neke skupine pri MZO i u praksi često se određeni krug ljudi ponavlja iz godine u godinu u više takvih povjerenstava, i ostaje nedostupno ostalima. Iz gore iznesenog jasno je da ova kategorija ne bi smjela ni u kojem slučaju biti obavezna kategorija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
530 Svjetlana Bebić PRAVILNIK , Članak 28. Ovdje mi se također ovaj broj od 4x izabran za savjetnika čini velikim, jer ako to pomnožimo, to je 20 godina radnog staža, a mislim da je to malo komu pošlo za rukom u svom stažu doći do 4. promoviranja u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
531 Svjetlana Bebić PRAVILNIK , Članak 18. Mislim da je previše tek s 35 god. radnog staža osloboditi nastavnika obveze o obnavljanju napredovanja, predlažem 30 godina jer u tom vremenskom razdoblju nastavnik koji se dokazao kao izvrstan zaslužuje i zadržati do tada stečeno zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
532 Svjetlana Bebić PRAVILNIK , Članak 7. Tko će procijeniti jesu li svi ishodi usvojeni? Bilo bi dobro da su ishodi vidljivi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
533 Svjetlana Bebić PRAVILNIK , Članak 1. Pozdravljam potrebu za promjenom, ali ipak ne bih u istu kategoriju s nastavnicima i učiteljima stavila stručne suradnike i ravnatelje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
534 Marica Celjak PRAVILNIK , Članak 31. Poštovani, pohvaljujem trud i nastojanje da se svekoliki rad i angažman učitelja,nastavnika, profesora obuhvati ovim pravilnikom. Svjesna sam da vrednovanje nije ni jednostavno ni lako i zato bi bilo dobro kada bi se veći dio stavki detaljnije i preciznije definirao u skladu s smjernicama škole za život-dakle vrednovanje rada treba biti utemeljeno na mjerljivim ishodima ali uz uvažavanje individualnih životnih situacija. U nastavku navodim samo neke primjere i upite obzirom da su poštovani kolege već mnogo toga napisali. Treba voditi računa da se sve škole i djelatnici ne nalaze u istoj poziciji u pogledu raspoloživih resursa ,da u neke škole dolaze studenti,u neke ne, da neki nastavnici imaju mogućnost sudjelovati na edukacijama,a neki i ne, da je nekima ICT dostupniji obzirom na prijašnje obrazovanje, a nekima i ne… Brojčana vrijednost sati kontinuiranog profesionalnog razvoja ne bi trebala biti izražena godišnje, već u ukupnom trajanju,obzirom na mogući odlazak na bolovanje. Također sam mišljenja da prevelik broj traženih bodova može dovesti učitelja u poziciju „sakupljača sati“ te da će u konačnici pasti kvaliteta rada učitelja u učionici. Smatram da je potrebno navesti kako će se provjeravati usvojenost sedam ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Ukoliko ti ishodi nemaju svoju mjerljivost smatram da bi navedeni stavak trebalo brisati. Drugi dio stavka navodi „Unaprjeđivanje rada škole" i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ kao obavezne kategorije. Tu je također potrebno precizirati :tko? i kako? će isto vrednovati. Potrebno je navesti sve vrste online edukacija koje će se vrednovati ,navesti kako će se vrednovati dosadašnje edukacije ,što je s izražavanjem zadovoljstva sudionika ..? Predavanje ili radionica na međunarodnoj (ili bilo kojoj drugoj) razini zahtijevaju "pozitivnu evaluaciju od strane sudionika"; nije mi jasno kako će se vršiti evaluacija od strane sudionika i kako će se ona dokazivati. Hoće li biti neki univerzalni obrazac-upitnik?Isto tako, što sa dosad održanim predavanjima koja su donosila bodove po starom pravilniku, ali nije izvršena nikakva evaluacija po njihovom završetku. Naime neki će učitelji obnavljati status za godinu ili dvije kada evaluacija nije bila tražena. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja- navedeni stavak je nedorečen, potrebno ga je preciznije definirati kako bi bio primjenjiv u praksi Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora što ako ih ima 4 ili 5 obzirom na broj sudionika kojima je potrebno održati radionicu)- nije jasno određeno kako se vrednuje isto predavanje održano na više različitih stručnih skupova. Hoće li se i kako vrednovati potvrde o usavršavanju koje nije izdalo MZO ili AZOO? Kako će se vrednovati potvrde koje nisu izdane elektronički?Opet što je s do sada odrađenim aktivnostima ? Hvala na uloženom trudu i vjerujem da će konačni prijedlog pravilnika biti na tragu promišljanja svih koji su napisali svoje komentare. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
535 Zrinka Racic PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam novi Pravilnik, ali imam nekoliko komentara. Članak 5. - mislim da je 5 godina rada za napredovanje u status mentora ipak premalo. Predlažem 7 godina. Članak 6. - za napredovanje u zvanje savjetnika potrebno je svake godine 30 sati. Prema tome, djelatnik može imati iz svih područja dovoljno bodova, ali samo jednu godinu ako nema 30 sati stručnog usavršavanja ne može napredovati. - prije svega, da bi postigao toliko sati godišnjeg usavršavanja uz svu aktivnost koja je još potrebna učitelj bi morao ići na barem jedan državni seminar godišnje i sva županijska stručna vijeća te se online usavršavati. Naravno dosta učitelja bi voljelo ići na državne seminare i na žalost često i idu o vlastitom trošku jer za njih nema novaca. Pogotovo ako u školi jedan predmet predaje više učitelja. No ako učitelj nije u financijskoj mogućnosti da si sam plati edukaciju, a škola nema novac, što onda? - S druge strane, može se dogoditi da se učitelj usavršava samo online i skupi 30 sati, a da niti jedanput tijekom godine nije bio na ŽSV-u ili tijekom 5 godina niti na jednom državnom seminaru. Članak 7. - Izvrstan savjetnik – također prevelik broj sati godišnjeg usavršavanja Članak 21. - Učitelj koji je imenovan mentorom mora najmanje 6 sati educirati kolege. Što učiniti u školi u kojoj je nekoliko djelatnika napredovalo u zvanje mentor, savjetnik ili izvrsni savjetnik. Kada će svi oni stići tijekom jedne školske godine svaki od njih po 6 sati educirati kolege? Hoće li kolege htjeti slušati te edukacije? Hoće li kolege to moći koristiti kao sate stručnog usavršavanja? Ali sve i da hoće, ako je u školi 10 djelatnika koji su napredovali u zvanje to bi bilo 60 sati usavršavanja. Odnosno za napredovanje u status savjetnika i 8 sati godišnje. Članak 28. - Što s onim učiteljima koji će trebati obnoviti svoje napredovanje tijekom ove školske godine, ako stupi ovaj Pravilnik na snagu. Ti učitelji su se pretpostavljam držali starih kriterija (vjerojatno dobar dio nastavnika ima dosta sati godišnje usavršavanja, ali što ako nemaju) te što ako u jednoj godine nemaju 20 ili 30 sati stručnog usavršavanja (jer nisu niti znali kakav će novi Pravilnik biti)? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
536 Mario Racić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s većinom kolega koji su već napisali svoje mišljenje i dali neke konstruktivne savjete. Prije svega, puno toga nije dovoljno precizno i jasno definirano. Dodao bih još kako je broj bodova koji se traži za napredovanje prevelik. Mislim kako je u školi u kojoj je jedan predmetni učitelj lakše skupiti dovoljan broj bodova, iako naravno i to ima puno otežavajućih okolnosti, međutim u školama u kojima predaju dva ili više učitelja jedan predmet teže je skupiti dovoljan broj bodova ukoliko svi žele napredovati. Na primjer, po tri učitelja hrvatskog jezika ili četiri učitelja stranih jezika, a svi su odlični učitelji koji smatraju da zaslužuju napredovati u zvanje. Pogotovo je nezgodno skupiti baš svake godine 20 ili 30 sati stručnog usavršavanja. Na primjer, ukoliko želimo ići na državne stručne skupove, a čak ponekad i na županijske, i tako se usavršavati, ravnatelj često neće pustiti dva, tri učitelja da idu jer je to veliki trošak. Čak ako je netko spreman i sam financirati sudjelovanje na skupu i tako ulagati u svoje usavršavanje, ravnatelj često neće pustiti sve učitelje jer je problem naći zamjenu za tri ili četiri dana ili će imati neki drugi izgovor. Možda ćete reći kako je ravnatelj dužan pustiti učitelje na stručno usavršavanje, međutim svi znamo da u praksi nije tako. Isto tako, ako u školi ima nekoliko mentora i savjetnika, teško je da svi mogu stići imati neki ogledni sat, radionicu ili predavanje tijekom godine. Čemu je svrha ako ja održim predavanje na aktivu povijesti i geografije nama četvorici kolega koji o tome uglavnom već sve znaju ili već rade tako. Dakle, to bi trebali prezentirati na Učiteljskom vijeću, ali to bi tada bile maratonske sjednice ili bi se svelo na cirkus pa da svatko po 10-15 minuta na brzinu ispriča što ima jer oni koje napredovanje ne zanima žele što prije ići kući. Također, smatram da je preveliki naglasak stavljen na izvannastavni rad, a najmanji dio bodova nosi naša osnovna djelatnost, a to je rad s učenicima u razredu. Smatram da bi rad s učenicima trebao biti najvažniji kriterij za napredovanje. A tko ima bolji uvid u rad svog učitelja nego ravnatelj i školski pedagog, a koliko mogu iščitati, njihova uloga u svemu je minimalna. Sada ćemo prema ovom Pravilniku osnivati povjerenstvo od 8, 9 članova, imati ćemo javni poziv pa onda još jedno tročlano povjerenstvo. Ukoliko su si učitelji/nastavnici dali toliko truda kroz pet ili više godina i uspjeli skupiti dovoljan broj bodova i stručno se usavršavati, čemu onda toliko nepovjerenje u te ljude i sva ta silna procedura i povjerenstva. Znam da moraju postojati neka pravila, međutim tolike provjere, očitovanja, mišljenja i procedure se ne traže da netko bude ministar ili državni tajnik, a nas će se toliko provjeravati kao da smo mi neozbiljni i neodgovorni u svome poslu i zvanju koje smo izabrali. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
537 Marija Ujlaki PRAVILNIK Poštovani kolege ,nadležni u MZO i ostali Kao i mnogi i ja sam za zanimanjem iščekivala novi Pravilnik pa moram reći da me ljuti i žalosti da je ovako loš prijedlog Pravilnika uopće izašao u javnu raspravu. Pravilnik je nedorečen, neujednačen i u suprotnosti sa Zakonom o AZOO ( koja je,tj.njeni savjetnici, sve ove godine dobro radila posao,pa zašto mijenjati ono što je dobro ? ). Smisao Pravilnika je propisati uvjete napredovanja za navedene u naslovu Pravilnika, a ovako propisani uvjeti NE OMOGUĆUJU JEDNAKE UVJETE NAPREDOVANJA ZA SVE , nekima možda ne omogućuju napredovanje uopće. Osim toga, Pravilnik bi svojim načinom kako je zamišljen i uvjetima koje propisuje a sukladno politici koju promovira Ministarstvo TREBAO POTICATI I PODRŽAVATI POSEBNOSTI I RAZLIČITOSTI svih nas na kojem god se radnom mjestu nalazili sa zaduženjima koja imamo i biti otvoren u mogućnostima kako bismo svi mogli napredovati. Mnogi su u raspravi već istaknuli da ovako zamišljen pravilnik traži proračunatu trku za bodovima, a što dobivamo zauzvrat ? Da još moramo raditi kako bismo „isplatili“ napredovanje, za koje nije niti navedeno koliko će biti uvećanje koeficijenta za pojedino napredovanje,pa se može dogoditi da ga niti ne bude ( kao s jubilarnim nagradama , obećanjima za uvećanjem plaća i sl. ). U sustavu odgoja i obrazovanja rade odgojitelji , stručni suradnici, učitelji u osnovnim školama razredne i predmetne nastave, nastavnici u gimnazijama , srednjim strukovnim i umjetničkim školama te ravnatelji, radimo u različitim školama ( manjim, većim, gradskim, seoskim , u jednoj ili tri škole , na puno ili nepuno radno vrijeme ) s različitim zaduženjima i mogućnostima rada a prema tome i različitim mogućnostima napredovanja. BESMISLENO JE RASPRAVLJATI O TOME MOŽE LI SE SVE NAS BODOVATI PO ISTOM SUSTAVU prikupljanja bodova i vrednovanja . Samo ćete postići ovo što se iščitava u komentarima kolega : na koje natjecanje da ide učiteljica 3.raz.OŠ, s kime da ide na natjecanje učiteljica matematike iz trogodišnje strukovne škole, imaju li učitelji koje rade na područnoj s desetak učenika po razrednom odjelu iste mogućnosti odlaska na natjecanje i na usavršavanje kao i oni koji rade na gradskoj školi koja ima 800 učenika , komu da budem mentor ? O tome KOLIKO SU BODOVNE NORME NAVEDENE U PRIJEDLOGU OSTVARIVE mogu samo iskazati slaganje s kolegama koji su već propitivali koliko nas može držati predavanja na ŽSV-u koji se održava tri puta po tri sata godišnje, koliko nas može sudjelovati u komisijama za natjecanje ( ako ga uopće ima ), koliko nas može sudjelovati u projektima ( ili ćemo po školama samo provoditi projekte ) ,kod online edukacija - jeste li osigurali dovoljnu količinu primjerenih edukacija za sve , a onda dodatno za one koji žele napredovati ? Pa PROBLEM NEDEFINIRANOSTI – što je projekt, što je uređivanje školske mrežne stranice-koliko ljudi istovremeno može biti zaduženo,kako ćete mjeriti količinu i kvalitetu posla i tko? Što je inovativna metoda (koliko nov i neviđen taj primjer dobre prakse koji vrijedi 4 boda treba biti ? ) možemo li isto predavanje održati dva puta, možemo li napisati članak i na istu temu održati izlaganje itd. Prvo treba odgovoriti na pitanje-do koje mjere treba nešto definirati ? Pa PROBLEM NEUJEDNAČENOSTI BODOVA koji je rezultat toga da Pravilnikom pokušavate izmjeriti nemjerljivo : u vašem prijedlogu objavljivanje 10 sati obrazovnih sadržaja ( pri čemu obrazovni sadržaj nije definiran,nije opisana kvaliteta,korisnost, ni gdje bi se trebali / mogli objaviti i sl. ) vrijedi više nego cjelogodišnji rad s učenicima s teškoćama u nekoj udruzi ili mentorstvo učiteljima pripravnicima ili studentima. Ako 10 sati obrazovnih sadržaja vrijedi 4 boda , kako objava obrazovnih sadržaja za cijelu godinu vrijedi 6 bodova? Kakvo je to POVJERENSTVO ZA NAPREDOVANJE, u kojem nema ravnatelja kao stručne osobe koja prati naš rad i koja između ostalog treba osigurati stručno osposobljavanje i usavršavanje ? Tko bi trebao potpisati ispunjavanje odredbi iz „Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija“ vezane za skupove ishoda: Suradnja u školi s obitelji i zajednicom, Obrazovni sustav i organizacija škole ili Profesionalna komunikacija i interakcija ? I pritom ne želim ulaziti u detaljnije komentiranje kako je loše ovim pravilnikom riješeno napredovanje ravnatelja. Toliko nedorečenosti i propusta ! Ne podržavam poništavanje napredovanja jer ako učitelj/ odgojitelj / stručni suradnik/ ravnatelj ostvari napredovanje , ostvario ga je višegodišnjim predanim radom u svim segmentima svog posla,nije ga ostvario samo bodovima, već i u općim uvjetima kroz kontinuirano profesionalno napredovanje te je ispunio uvjete propisane Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija . Još je nakon stjecanja napredovanja ispunio obveze propisane člancima 21,22,23 ( koje nisu male, evo ja satima sjedim i proučavam dokument, čitam vaše komentare , oblikujem svoj komentar ) .S punom pravom tvrdim da DJELATNIK KOJI JE OSTVARIO NAPREDOVANJE I ODRADIO OBVEZE ISPUNJAVA UVJETE DA ZVANJE TRAJNO ZADRŽI . Imam osjećaj da u našem Ministarstvu misle da je 6500 djelatnika koji su napredovali puno i da mnogi nisu zaslužili svoja napredovanja. Pravilnik je dokument koji mora biti pisan pravnim stilom ,ali se iz njega treba iščitati namjera kako MZO i cijeli sustav žele prepoznati dobre i najbolje djelatnike,potaknuti ih i omogućiti im napredovanje za njihovu osobnu i profesionalnu dobrobit ,ali i na korist cijelog sustava i države. Ja to u ovom prijedlogu ne prepoznajem. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
538 Davor Relja PRAVILNIK Pozdravljam donošenje novog Pravilnika, posebice povećanje bodova potrebnih za napredovanje. Interesira me članak 22. vezan za sudjelovanje na projektima na školskoj, državnoj, međunarodnoj razini. Nije pojašnjeno o kakvim bi se projektima trebalo raditi. U školi sam koordinator u programu UNICEF-a "Škole za Afriku" pa me zanima je li se i to računa kao projekat? U istom članku nije dovoljno objašnjena kategorija vezana za objavu digitalnih obrazovnih sadržaja ili stručnih članaka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
539 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 18. Stavak (2) - Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Čitam i promišljam – „Blago mu/joj se!“, nakon 35 godina mu se priznaje da je dobro radio svih 35 godina i može u mirovinu s tom spoznajom. Ako se zaposli s 25 godina starosti i to odmah na punu normu, s 60 godina starosti imat će 35 godina mirovinskog staža. Znači, u idealnim uvjetima stupanja u radni odnos tren nakon diplome, učitelj zadnjih 5 godina rada ne mora obnavljati stečeno zvanje. Za koga je pisan ovaj stavak? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
540 Kata Lamešić PRAVILNIK , Članak 8. Uz stručni članci i predavanja trebalo bi uvesti i kategoriju znanstveni članci i predavanja na znanstvenoj razini, zatim predavanje studentima na fakultetima jer postoji određeni broj učitelja koji su napredovali i na znanstvenoj razini te imaju mogućnost prikupljanja bodova i na toj razini što itekako doprinosi unapređivanju odgojno-obrazovnog sustava. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
541 Kata Lamešić PRAVILNIK , Članak 5. Obvezne kategorije te minimalni broj kategorija treba izostaviti, jer nemaju svi jednake uvjete prikupiti bodove iz nekih kategorija, ali su u drugim kategorijama iznimno istaknuti. Broj bodova u svim stupnjevima napredovanja je nesrazmjerno visok. Bio bi visok i kada bi se tražilo upola manje. Ostvarenost "ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama" moglo bi biti, zbog njihove općenitosti, prostor za pristrano vrednovanje povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
542 Antonija Kojundzic PRAVILNIK , Članak 13. Smatram da nije dobro izuzeti savjetnika iz postupka napredovanja! S njima usko surađujemo, oni nas angažiraju na različitim stručnim skupovima, surađujemo na različitim poslovima, znaju naš angažman,... Također smatram da bi jedan član trebao biti iz škole - ravnatelj ili stručni suradnik! S njima svakodnevno surađujemo, prate naš rad svakodnevno! Tko bolje od njih zna što sve radimo? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
543 Antonija Kojundzic PRAVILNIK , Članak 8. Online edukacije Smatraju li se online edukacije i webinari ili samo programi/edukacije e-učenja? Na potvrdama odslušanih webinara u organizaciji Microsoft Education nisu navedeni sati, kao niti na potvrdama o njihovim edukacijama? Kako će se to onda bodovati? Smatram da sati trajanja edukacije nisu najbolji pokazatelji za bodove! Webinari obicno traju 1h, jel to znači da ćemo za 5 odslušanih webinara (5sati) dobiti 1 bod? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
544 Antonija Kojundzic PRAVILNIK , Članak 8. Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji) - Nadam se da ovo podrazumijeva sve one koji pripremaju, objavljuju vijesti na stranicama škole, a ne samo one koji to imaju u zaduženju/satnici! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
545 Antonija Kojundzic PRAVILNIK , Članak 5. Broj sati napredovanja mentor/savjetnik/izvrsni savjetnik - mislim da bolje odrediti ukupan broj sati u 5 godina, nego na godišnjoj razni! Tako bi nastavnice na bolovanju/porodiljnom mogle ostvariti taj ukupan broj, ali na godišnjoj razini teško. Ili predlažem izuzeti godine kada su bile na porodiljnom. U svakom slučaju pronaći riješenje za one na porodiljnom! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
546 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 6. Izbrisati godine mirovinskog staža i razjasniti kako se može brojati vrijeme uloženo u proučavanje stručne literature da bi se ubrojilo u neku satnicu koja je ovdje propisana i zašto propisati satnicu i kako je dokazati osim potvrdama koje se dobivaju na različitim skupovima. Zašto navoditi broj ishoda učenja koje nije usvojilo ni njedno relevantno tijelo, već mu u naslovu piše PRIJEDLOG? Tko će i na koji način utvrditi ostvarene ishode? Ostvarivanje 60 bodova za pojedine kategorije odgojno obrazovnih djelatnika je nemoguće, jer u svom opisu posla ne mogu ostvariti navedene kriterije koji se boduju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
547 Danijela Klajn PRAVILNIK , Članak 8. Svaka škola je vrlo važna institucija u svojoj zajednici. Bliža zajednica ( općina ) često traži suradnju učitelja i učenika škole prilikom obilježavanja manifestacija u mjestu što zbog tradicije, što zbog promocije, a ponekad i na sam poticaj učitelja. Ima učitelja koji vikende provodi s učenicima sudjelujući na raznim manifestacijama, osim toga za manifestaciju je potrebno uložiti puno vremena i izvanškolskih aktivnosti s učenicima pripremajući ih ( nastupi, radionice, izložbe, razna kulturna događanja, … ). Možda bi trebalo takvo sudjelovanje i aktivnosti učitelja uvrstiti u kategoriju mentorstvo učenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
548 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 5. Kao jedan od općih uvjeta za napredovanje navode se godine mirovinskog staža u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama, nakon položenog stručnog ispita. Nije definirano od kada se računa mirovinski staž za osobe koje su prema članku 157. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi oslobođene od obveze polaganja stručnog ispita. Postojeći Pravilnik kao uvjet propisuje potrebne godine radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj struci, odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu. Prijedlogom Pravilnika u obzir se uzima mirovinski staž, što dovodi u nepovoljan položaj odgojno-obrazovne radnike koji rade u nepunom radnom vremenu. Upitno je utvrđivanje Okvira nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama - preporuke Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje (veljača 2016.) kao obvezujućeg dokumenta za vrednovanje stečenih ishoda učenja. Nejasno je na koji će se način provjeriti te kako dokazati usvojenost ishoda učenja prema Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Prevelik broj bodova za napredovanje u zvanje mentora, jer nemaju svi učitelji iste mogućnosti za skupljanje bodova po različitim osnovama i kategorijama. Moj prijedlog: 10 - 15, ne više od 15, bez obzira na broj kategorija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
549 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 2. U definiciji stručno-pedagoškog rada trebalo bi dodati izradu programa, protokola, osmišljavanje aktivnosti koje se uz obrazovni odnose i na osobni i socijalni razvoj te odgojno djelovanje odgojno-obrazovnih radnika, kao i neposredni rad s roditeljima/skrbnicima učenika. Profesionalni razvoj je kontinuirani proces koji uključuje različite aktivnosti, a ne kontinuirana aktivnost koja uključuje različite procese. Sustav za praćenje profesionalnog razvoja nije jasno definiran. Uključuje li isti i praćenje literature, online edukacije koje nisu u sustavu EMA, superviziju, interviziju i dr. ili samo edukacije organizirane u RH za koje se dobivaju potvrde ili značke? Nisu definirani razvojni oblici profesionalnog razvoja, niti je opisan profesionalni razvoj na razumljiv način. Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama je krovni dokument za razvoj učiteljske profesije u Hrvatskoj, ali na razini preporuke. Specifičnost poslova stručnih suradnika nisu dovoljno zastupljene u ishodima. Potrebno je razraditi posebne okvire za stručne suradnike. Ishodi navedeni u Okviru su „temelj struke“, njihova usvojenost očekuje se od svakoga učitelja, a ne samo od onih koji napreduju. Na što se odnosi sadržaj e-portfolia? Nije navedeno koji su kriteriji vrednovanja neposrednog odgojno-obrazovnog rada uvidom u nastavu učitelja i nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
550 Dubravka Mihalić PRAVILNIK , Članak 1. Prva misao nakon pažljivog čitanja prijedloga Pravilnika bila je: izostavljanje osnovnog načela jednakih mogućnosti za sve dionike kojih se on tiče. Pravilnik potiče izvananstavni angažman učitelja uz istovremeno zapostavljanje neposrednog nastavnog rada i ne pogoduje učiteljima koji u fokusu svog rada imaju svakodnevni odgojno obrazovni rad. Podržava privremena zvanja, a ne trajna čime su djelatnici u obrazovanju u nepovoljnijem položaju od svih ostalih zaposlenika u javnim i državnim službama. U članaku 2. se navodi da će se sve evidentirati online sustavom koji još nije u funkciji. Kako će se to odraziti na djelatnike čije napredovanje dolazi neposrednom vremenu nakon usvajanja Pravilnika? Ostaje dojam da predlagatelj nije razmišljao o svim sudionicima odgojno – obrazovnog procesa, nego zamislio idealnu situaciju i napisao prijedlog Pravilnika. Svaki prijedlog pravilnika o nagrađivanju trebao bi počivati na načelu jednakih mogućnosti za sve kojih se on tiče! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
551 Katarina Pučar PRAVILNIK , Članak 2. Poštovani! S velikom pažnjom sam pročitala ovaj dokument jer me uskoro čeka obnova zvanja i moram reći da sam neugodno iznenađena nekim člancima koji naglašeno mijenjaju poziciju s obzirom na prijašnje stanje. Iako se svakako slažem da je broj bodova koji se do sada tražio za napredovanje premalen, mislim da novo bodovanje nije realno. Prevelika je razlika i preveliki skok od onoga što se tražilo do sada, prema ovome što zahtijeva novi pravilnik. Broj bodova je u redu povećati, ali zar baš za toliko posto??? Sviđa mi se podjela skupljanja bodova u kategorije, to znatno pojašnjava stvari. Čak mislim da ima smisla staviti neku odredbu da ne mogu biti svi iz iste kategorije, ali čini mi je da bi optimalno bilo iz minimalno tri. Ono što je daleko najgori dio i odredba koju obavezno treba mijenjati je 'obavezna kategorija'. Nijedna ne može biti obavezna jer nismo svi jednako talentirani za iste stvari, a pogotovo ne može biti obavezna kategorija "Unapređenje rada škole". Osobe koje se biraju u tamo navedene timove biraju ravnatelji, najčešće prema ključu popunjenja satnice, i pojedinac ne može na to utjecati. Kako to onda može biti obavezno? Isto tako, organizacija događaja se događa po ključu dobivanja zaduženja. To su stvari koje se u školama ne biraju. Nejasno je što znači "Uređivanje školske mrežne stranice". Da li je to osoba (opet zadužena od strane ravnatelja) koja objavljuje vijesti (što je stvar nekoliko klikova mišem i suludo je za to davati bodove) ili su to oni koji napišu i pošalju vijesti za objavu, što je daleko teži posao? Nadam se da ćete moju i ostale dobre primjedbe koje se mogu pročitati uzeti u obzir i doraditi ovaj, svima nam toliko važan dokument. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
552 Krešimir Kojundžić PRAVILNIK , Članak 13. Mislim da najbolji uvid u kvalitetu i rad učitelja ima ipak netko iz odgojno-obrazovne ustanove u kojoj sam učitelj radi. To ne mora biti sam ravnatelj ali kolege, su stručnjak, stručna služba...koji je razlog njihovog potpunog izuzeća iz povjerenstva za napredovanje? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
553 Društvo profesora hrvatskoga jezika PRAVILNIK Srećko LISTEŠ Hercegovačka 34 21000 Split Osobna javna rasprava o Pravilniku o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima 1. ŠTO PRETHODNO VALJA OBAVITI? a. Potrebno je odgovoriti nastavnicima (nastavnik = učitelj/nastavnik/stručni suradnik/ravnatelj) tko je izazvao zastoj u postupcima napredovanja u zvanje u razdoblju 2005. – 2007. godine i je li bilo moguće izbjeći čekanje uvida u svezi s napredovanjem sljedećih nekoliko godina. b. Potrebno je odgovoriti hrvatskim građanima koliko ukupno zapada trošak mentora i savjetnika na godišnjoj razini i koje djelatnosti za poslodavca obavljaju nastavnici koji napreduju u zvanje. c. Valja odgovoriti zašto se godinama krši Zakon i ne obavlja se postupak napredovanje u zvanje ravnatelja, a predviđen je Zakonom. d. Valja ustvrditi djelatnost ravnatelja škola i postaviti tjedna zaduženja u skladu s pedagoškim standardom i Zakonom (broj odjela u školama, broj sati odgojno-obrazovnog rada nastavnika itd.). U svezi s tim valja vidjeti jesu li nastavnici u školama ravnomjerno zaduženi ili su neki od njih, ili neke struke, već nagrađeni ili zapostavljeni u odnosu na ono što propisuje Zakon i podzakonski akti. Također, valja istražiti zaduženja u područjima gdje je stanovništvo emigriralo u većoj mjeri. To je potrebno kako bi se vidjelo ima li razlike između stvarnoga i potrebnoga troška. e. Kad se uravnoteži sustav i ostvari pravednost u zaduženjima (opisano u točki d), odmah valja podići koeficijent i plaću svim nastavnicima prema načinima u europskim državama, a za početak bi uzor mogle biti susjedne zemlje, Slovenija i Austrija. f. Treba promijeniti Zakon o radu kako bi nastavnik koji ima ugovor o radu sa školom mogao biti članom povjerenstva za napredovanje drugog učitelja. g. Treba precizno propisati način honoriranja vanjskih suradnika, članova povjerenstava. h. Treba promijeniti zakone o agencijama (AZOO-u i ASOO-u). 2. TKO TREBA PROPISATI PRAVILNIK O NAPREDOVANJU I NAGRAĐIVANJU? Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju treba sastaviti i propisati poslodavac na temelju Zakona i svojih zahtjeva. Propise nije dobro sastavljati na temelju želja zaposlenika jer poslodavci i zaposlenici, barem je to uobičajeno u svijetu, svoje odnose ustvrđuju ugovorima. 3. KAKO SASTAVITI PRAVILNIK? Najprije, Pravilnik treba biti napisan standardnim hrvatskim jezikom. Prije raspisivanja javne rasprava trebao je biti lektoriran. Nadalje, Pravilnik treba jasno definirati pojmove. Već u članku 2. pojmovi nisu dobro definirani. Nije dobro što je Pravilnikom izostavljena cijela djelatnost – predškolski odgoj. Članak 4. Pravilnika je vrlo kontroverzan. Znači li to da „savjetnik“ nije izvrstan nastavnik ako je predviđen i „izvrstan savjetnik“. Ovdje valja stupnjevati bez miješanja posuđenica i hrvatskih riječi (mentor je grčki izraz za savjetnika!) pa predlažemo: mentor I., II. I III. vrste. Nejasno je zašto su važne godine radnoga staža ako su temelj za napredovanje bodovi. Pravilnik predviđa samo napredovanje, a ne i obrnuti proces. Stoga je važno sljedeće: a. Zvanja trebaju biti trajna, ali tako da je omogućeno nastavniku napredovati u više zvanje čim za to ostvari uvjete. b. Ravnatelj škole mora pratiti rad nastavnika, što mu je ionako određeno Zakonom, te može zatražiti oduzimanje zvanja nastavniku koji ne obavlja posao u skladu sa Zakonom i drugim propisima (to valja propisati). Predloženi kriteriji prilagođeni su nekim strukama bolje nego drugima. Također, prilagođeni su sudionicima projekata i „projekata“, a da nije definirana riječ projekt. Članak 27. svakako treba izbrisati. To što netko radi u eksperimentalnom programu, ne znači da radi dobro, nego znači da se zatekao u ustanovi koja provodi neki program eksperimentalno. 4. ZAVRŠNO RAZMATRANJE Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju treba voditi računa o ravnateljima škola, pedagoškim rukovoditeljima i tako jasno razdvojiti one koji vode računa o nastavnicima, njihovu zapošljavanju, stručnom usavršavanju, izvršavanju obveza itd. Ravnatelji škola su odgovorne osobe, vode škole i važno je da budu odgovorni i u ovom dijelu posla. Ako potpisuju prijave za napredovanje nastavnika koji nemaju uvjete, potpisuju buduću štetu za državni proračun pa treba propisati način na koji će to biti onemogućeno. Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju treba osloniti na Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje jer je u ovakvom obliku nezakonit. Napredovanje u zvanje svakako treba voditi neovisna stručna ustanova, a ne Ministarstvo (politika). Valja promijeniti cijeli niz propisa i to tako da Zakon o radu ne stvara probleme u svim ostalim djelatnostima u državi samo zbog toga da bi se udovoljilo nastojanju da nastavnici ocjenjuju druge nastavnike i rade druge poslove koji nisu predviđeni njihovim ugovorima o radu ni tjednim zaduženjima koje potpisuju krajem rujna svake godine. Povjerenstva kakva su zamišljena ovim pravilnikom ne mogu učinkovito raditi; proces napredovanja u zvanje treba biti jasan, a ne utemeljen na (ne)simpatijama prema agencijama (Aktualni pravilnik je jasan i nedvosmislen, iako nije prilagođen dobu u kojemu živimo i radimo.) Uvidi u nastavu, onako kako je predviđeno Pravilnikom, ne će biti moguće ostvarivati. Dio koji se odnosi na nagrađivanje doživjet će sudbinu jednaku Ministrovu priznanju pa predlažemo da se izbriše. Povećanje plaća nastavnicima vrlo brzo će podići kakvoću odgoja i obrazovanja u školama. Srećko Listeš Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
554 Brankica Murk PRAVILNIK , Članak 4. Poštovani, podržavam izradu novog Pravilnika kao i pored dosadašnjih, uključivanje novog trećeg zvanja: izvrstan savjetnik. Također se slažem sa kolegicama i kolegama u dosadašnjim komentarima kako bi primjereniji naziv novog zvanja bio viši savjetnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
555 Brankica Murk PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, podržavam izradu novog Pravilnika koji će pravilnije regulirati dodjelu bodova. "Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini (1 bod po učeniku)", smatram dobrim u odnosu na dosadašnju praksu kada se nisu dobivali bodovi a nije isto imati jednog ili više učenika na županijskoj razini natjecanja i svakako je motivirajuće za mentore učenika. Nadalje " Sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre ili sl. za učenike, na školskoj razini (po događanju)" (1 bod) Do sada je bod dobivao samo Predsjednik povjerenstava a prema sadašnjoj formulaciji bod bi dobili sva tri člana povjerenstva. S tim da u manjim školama gdje je jedan učitelj iz struke a ostali učitelji drugih predmeta, zanima me imaju li i oni pravo na bod iako je npr. u povjerenstvu za biologiju član povjerenstva učitelj fizike ili recimo hrvatskog jezika u nedostatku drugih jer je škola dislocirana i učitelji STEM područja na dan natjecanja nisu u toj školi, tj ne mogu biti članovi povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
556 Bruno Borić PRAVILNIK Članak 8. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima (po učeniku 1. odnosno 2. ili 3.boda ovisno o razini natjecanja) Ako se radi o sportskim natjecanjima da li to znači da se bod dobije po učeniku u ekipi ili samo po ekipi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
557 Jelena Valković PRAVILNIK Poštovani kolege! Pozdravljam naš novi pravilnik o napredovanju i nagrađivanju, te nakon pomnog čitanja i komentiranja po člancima zaključujem da je napisan višeznačno, bez jasnih odredaba, bez decidiranih objašnjenja. s jasno izrečenim rokovima. Nadm se pomnom uvidu u mnoge komentare kolega na ovaj pravilnik, te prilagodbi teksta mnogih članaka u svrhu što boljeg i jasnijeg razumijevanja našeg novog pravilnika. Sa štovanjem! Jelena Valković Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
558 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 30. Predlažem prijelazni period od 5 godina od donošenja novog pravilnika na snagu, kako bi odgojno - obrazovni djelatnici koji žele napredovanje po novom pravilniku pronašli nove načine rada svoje nastava, koja se u ovom novom previlniku predlažu. Također smatram da kolege kojima je do mirovine potrebno 5 ili manje od 5 godina rada, trebaju podnositi zahtjeve po kriterijima iz trenutno važećeg pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
559 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 29. Na nekim područjima umjetničkog obrazovanja također ne postoje dovoljan broj djelatnika koje imaju zvanje savjernika, te bi članak trebalou potpunosti prilagoditi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
560 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 28. Predlažem prijelazni period od 5 godina od donošenja novog pravilnika na snagu, kako bi odgojno - obrazovni djelatnici koji žele napredovanje po novom pravilniku pronašli nove načine rada svoje nastava, koja se u ovom novom previlniku predlažu. Također smatram da kolege kojima je do mirovine potrebno 5 ili manje od 5 godina rada, trebaju podnositi zahtjeve po kriterijima iz trenutno važećeg pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
561 Jelena Valković PRAVILNIK , Članka 27. stavak 1, te stavak 2 ovog članka nemaju veze s napredovanjem i nagrađivanjem. Potpuno jsu nepotrebni. U stavku 3 treba dodati na prijedlog Povjerenstva za nagrađivanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
562 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 25. Potrebno je objašnjenje koliki je broj odgojno - obrazovnih djelatnika kojima će nagrada biti dodjeljena, te koliki je ukupni fond s kojim ministrastvo u ovu svrhu raspolaže. Mislim da po ovom pravilniku prednost za dobivanje ove nagrade imaju savjetnivi i izvrsni savjetnici, jer po ovim kriterijima njima je to u opisu izabranog zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
563 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 24. Pravilnik o nagrađivanju treba biti odvojen od pravilnika o napredovanju, te ako će u e-Matici biti podatci svih odgojno - obrazovnih djelatnika, jednokratno nagrađivanje bi trebalo biti automatizmom, bez potrebe o sastavljanju članova povjerenstva i razmatranju zahtjeva za nagrađivanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
564 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 23. Članak je potpuno nepotreban, jer su u člancima 5., 6., 7. i 8. već navedeni uvjeti za napredovanje, a iz njih samih proizlaze obaveze za daljnje, isto ili više napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
565 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 22. Članak je potpuno nepotreban, jer su u člancima 5., 6., 7. i 8. već navedeni uvjeti za napredovanje, a iz njih samih proizlaze obaveze za daljnje, isto ili više napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
566 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 21. Članak je potpuno nepotreban, jer su u člancima 5., 6., 7. i 8. već navedeni uvjeti za napredovanje, a iz njih samih proizlaze obaveze za daljnje, isto ili više napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
567 Blažica Stojković PRAVILNIK Blažica Stojković Podržavam novi Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju odgojno-obrazovnih djelatnika no mislim da bi neke stvari trebalo poboljšati. Čl.5. st1. Umjesto 5 godina staža treba stajati: 5 godina rada u obavljanju poslova u odgojno-obrazovnoj instituciji. Tako ne bi bili diskriminirani odgojno obrazovni djelatnici koji nemaju punu normu. Treba brisati "nakon položenog stručnog ispita" kako bi se i mladim nastavnicma omogućilo što brže napredovanje u zvanje mentora ukoliko postignu traženi broj bodova. Čl.18. St.2 Obaveza obnavljanja zvanja treba prestati nakon 30 godina rada u školi. ( Ili 2-3 godine prije mirovine) Umjesto obnavljanja zvanja( nakon 30 god. rada) nastavnici bi se posvetili educiranju i pružanju kolegijalne podrške, dijelili primjere dobre prakse. Također bi sudjelovali na e-Savjetovanjima , prihvatili mentorstvo pripravnicima i studentima, radili na unapređenju škole i odgojno -obrazovnog sustava, objavljivali stručne članke kojima se potiče primjena novih, inovativnih metoda poučavanja, vrednovanja rada u školi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
568 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 19. Predlažem da se u slučaju neispune uvjeta za više zvanje od zatraženog, odgojno - obrazovnom djelatniku dodjeli prvo niže zvanje ako za njega ima ispunjene sve uvjete. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
569 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 17. Potrebno je definirati dužu odsutnost s rada, te produljiti rok od 10 dana za podnošenje zahtjeva o produženju roka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
570 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 16. Dobra odluka je da se svi podaci o napredovanju upisuju u e-Maticu, kako bi se administrativna papirologija svela na minimum. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
571 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 14. Stručno povjerenstvo trebalo bi uključivati ravnatelja ustanove i/ili pedagoga koji su najbolje upućeni u sva postignuća odgojno - obrazovnog djelatnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
572 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 13. Pozdravljam rokove koji su jasno izraženi ovim pravilnikom. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
573 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 9. Ako su članovi povjerenstva savjetnici, hoće li njihova tjedna zaduženja u nastavi biti smanjena, kako njihov posao u povjerenstvu nebi kolidirao s izvođenjem nastave? Potrebno je objasniti jesu li izabrani članovi povjerenstva unutar 3 godine samo na toj funkciji ili i dalje sudjeluju u nastavi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
574 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 8. Nedostaje objašnjenje koja natjecanja se vrednuju - piše razina, no nedostaje objašnjenje smatraju li se sva natjecanja kategorija aktivnosti ilii samo ona u organizaviji Ministarstva ili AZOO. U umjetničkim školama to je od iznimne važnosti. Kako valorizirati ogledni sat na školskoj razini? Nedostaje objašnjenje tko treba biti prisutan na predavanju, radionici ili oglednom satu (učenici, roditelji, kolege, stručni suradnici...) Što se vrednuje kao primjer dobre prakse inovativnih metoda poučavanja? Potrebno je objasniti je li to korištenje novih materjala ili npr. mobilnih aplikacija ili stvaranje kritičkog i kreativnog mišljenja učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
575 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 7. Godine staža predlažem promijeniti u godine rada, kako bi izjednačeni bili zaposleni na puno i nepuno radno vrijeme. Definirati kontinuirani profesionalni razvoj i kako ga mjeriti satima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
576 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 6. Godine staža predlažem promijeniti u godine rada, kako bi izjednačeni bili zaposleni na puno i nepuno radno vrijeme. Definirati kontinuirani profesionalni razvoj i kako ga mjeriti satima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
577 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 5. Predlažem da se godine mirovinskog staža zamijene godinama staža, jer nisu u istoj poziciji učitelji/nastavnici koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme s onima koji jesu, što kasnije donosi još više poteškoća. Tko vrednuje kontinuirani profesionalni razvoj? Profesionalni razvoj je dobrovoljan, interni proces i u potpunosti odgovornost snosi pojedinac. Profesionalni razvoj je pogled na samog sebe i svoj rad, kojeg učitelj/nastavnik treba biti svjestan, te se samovrednovati, a vrednovanjem od strane drugih gubi smisao. I kako ga mjeriti satima? Postoji stručno usavršavanje na stručnim skupovima koji u ponekim područjima ne pokrivaju niti 10 sati godišnje, pa možemo uzati u obzir prisustvovanje seminarima i radionicama drugih područja obrazovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
578 Dragica Rade PRAVILNIK Poštovani, drago mi je što smo dobili prijedlog novog pravilnika o napredovanju i nagrađivanju. Uočila sam mnoge pozitivne promjene, ali i neke nedorečenosti i nejasnoće koje navodim u nastavku. Nejasno je kako će se utvrditi usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Također nije navedeno kako će se dokazivati edukacija kolega i kolegijalna podrška. Pretpostavljam potvrdom ravnatelja na školskoj razini, odnosno odgovornih osoba na nekoj drugoj razini. Dobro je što je novim pravilnikom predviđeno i bodovanje mentorstva učenicima na županijskom i državnom natjecanju, a ne samo prva tri mjesta na državnom kao dosad. Trebalo bi, osim po učeniku dodati i po kategoriji, jer se može dogoditi da se isti učenik natječe u različitim kategorijama. Što se tiče naziva pojedinih zvanja, mislim da bi bilo bolje uvesti srednji stupanj (npr. viši mentor), a da najviše zvanje ostane savjetnik. Lijep pozdrav, Dragica Rade Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
579 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem napredovanja u zvanju: 1. mentor 2. savjetnik 3. viši savjetnik Izvrstnost se podrazumjeva u svakom obliku profesionalnog napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
580 Jelena Valković PRAVILNIK , Članak 2. Preflažem da se za učitelje/nastavnike umjetničkih predmeta uzme u obzir izvođački dio njihove profesije (samostalne ili skupne izložbe, koncerti i sl.). U glazbenim školama profesori klavira koji rade kao korepetitori (uvježbavaju skladbe s učenicima i na pozornici sviraju uz učenika) dosada nisu imali mogučnost napredovanja kako korepetitori, več samo kao učitelji/nasavnici klavira, a o njihovoj kvalitetnoj izvedbi ovisi i uspjeh učenika na priredbi, smotri, natjecanju ili slično. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
581 Janja Škraba-Stanešić PRAVILNIK Poštovani, 1. Predlažem da se odgojno-obrazovnom radniku koji je podnio zahtjev za napredovanje u više zvanje a stručno povjerenstvo ili Povjerenstvo za napredovanje utvrdi nedovoljan broj bodova odnosno ne ispunjene neke tražene odrednice da se predloži, omogući obnavljanje u izabrano odnosno niže zvanje. 2. Predlažem da se vrednuju odnosno priznaju bodovi za stručno-pedagoški rad kod obnavljanja zahtjeva za napredovanje od dana zaprimanja zahtjeva i predaje dokumentacije. Primjer: Dokumentacija predana, uvid se čekao godinu dana, promocija još 5 mjeseci. Jesu li kroz ovo vrijeme prikupljeni bodovi "nevažeći"? 3. Mislim da nastavnik nakon 30 godina rada u struci ne bi trebao obnavljati stečeno zvanje! Želim svima uspješan rad na sveopće zadovoljstvo! S poštovanjem, Janja Škraba-Stanešić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
582 Mario Slatki PRAVILNIK , Članak 28. Čini mi se izuzetno nepravednim nametati uvjete novog pravilnika kolegama koji uskoro postižu uvjete za napredovanje po starom pravilniku. Pogledate li samo članak 21. i 22., nemoguće je zadovoljiti uvjete za koje nisu ni znali u proteklih 5 godina, pa su se možda usredotočili na aktivnosti za skupljanje bodova po starom pravilniku. Podsjećam da stari pravilnik ni na koji način nije bodovao sudjelovanje na projektima, a ovaj traži 1 projekt GODIŠNJE za vrijeme trajanja mentorstva ili savjetništva. Predlažem realni prijelazni rok za nastavnike koji su već u zvanju mentora ili savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
583 Mario Slatki PRAVILNIK , Članak 23. Predlažem da se mentorima i savjetnicima ne nameću aktivnosti koje moraju obavljati za vrijeme trajanja zvanja. Posebice problematičnim ovdje mi se čini sudjelovanje u projektima. Primijetite da je prethodnim člancima pravilnika već definirano skupljanje bodova iz različitih kategorija i svaki nastavnik bi trebao dobiti priliku odabrati područja u kojima će se dokazivati i usavršavati više. Jasno mi je da želite postrožiti kriterije za napredovanje, ali razmislite neće li svi ovi uvjeti (poglavito i u dotičnom članku) dovesti nastavnike koji žele napredovati u situaciju da ganjaju bodove i rade projekte a zanemaruju rad u redovitoj nastavi. Svatko tko je ikad sudjelovao u ozbiljnijem međunarodnom projektu zna da ne može računati na redovito obavljanje svih primarnih nastavničkih obaveza za vrijeme trajanja projekta (zbog stzudijskih posjeta, sastanaka, vrednovanja, provođenja aktivnosti projekta i slično). Predlažem barem brisanje projekata i objavljivalnje digitalnih sadržaja iz ovog članka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
584 Mario Slatki PRAVILNIK , Članak 21. Predlažem da se mentorima i savjetnicima ne nameću aktivnosti koje moraju obavljati za vrijeme trajanja zvanja. Posebice problematičnim ovdje mi se čini sudjelovanje u projektima. Primijetite da je prethodnim člancima pravilnika već definirano skupljanje bodova iz različitih kategorija i svaki nastavnik bi trebao dobiti priliku odabrati područja u kojima će se dokazivati i usavršavati više. Jasno mi je da želite postrožiti kriterije za napredovanje, ali razmislite neće li svi ovi uvjeti (poglavito i u dotičnom članku) dovesti nastavnike koji žele napredovati u situaciju da ganjaju bodove i rade projekte a zanemaruju rad u redovitoj nastavi. Svatko tko je ikad sudjelovao u ozbiljnijem međunarodnom projektu zna da ne može računati na redovito obavljanje svih primarnih nastavničkih obaveza za vrijeme trajanja projekta (zbog stzudijskih posjeta, sastanaka, vrednovanja, provođenja aktivnosti projekta i slično). Predlažem barem brisanje projekata i objavljivalnje digitalnih sadržaja iz ovog članka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
585 Mario Slatki PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, Vidim da već ovdje ima dosta komentara. Ovo je očito najzanimljiviji dio pravilnika. Pročitao sam dio, pa da se ne ponavljam previše, izdvojio bih nekoliko stvari: - Predavanje ili radionica na međunarodnoj (ili bilo kojoj drugoj) razini zahtijevaju "pozitivnu evaluaciju od strane sudionika"; nije mi jasno kako će se vršiti evaluacija od strane sudionika i kako će se ona dokazivati. Isto tako, što sa dosad održanim predavanjima koja su donosila bodove po starom pravilniku, ali nije izvršena nikakva evaluacija po njihovom završetku. Neće li valjda svi ti bodovi propasti?! - Stručno vijeće na razini škole može biti bilo što.. Možda malo preciznije definirati na što se točno odnosi.. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
586 Mario Slatki PRAVILNIK , Članak 6. Poštovani, Smatram da nije potrebno zahtijevati kontinuirani profesionalni razvoj kroz 30 sati godišnje. Naime, dinamika stručnih usavršavanja pojedinih predmeta ili pojedinih nastavnika može biti takva da se postigne ukupno 150 sati, ali ne po 30 svake godine. To bi automatski diskriminiralo kolegice koje su na rodiljnom dopustu ili nastavnike koji su npr. u jednoj godini odradili 20, a u drugoj možda 60 sati. Isto tako, ne vidim zašto je potrebno provesti najmanje 5 godina u zvanju mentora. Ako netko ima priliku, ili odluči tek nakon 8 ili 9 godina staža ući u postupak za napredovanje za mentora i u sljedećih dvije godine skupi dovoljno bodova, trebala bi mu se pružiti prilika da napreduje ranije. Predlažem barem smanjivanje tog potrebnog perioda provedenog u zvanju mentora na 2 godine. Kod skupljanja bodova ne vidim razloga zašto bi kategorija "Unaprjeđivanje rada škole" bila važnija od ostalih. Slažem se da bi bodovi trebali biti skupljani iz više kategorija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
587 Predrag Brzoja PRAVILNIK Podržavam donošenje novog pravilnika o napredovanju, ali smatram da ponuđeni prijedlog nije baš najbolji. Pročitao sam sve dosadašnje komentare i sa velikom većinom se u potpunosti slažem. Krenut ću redom: o Čl.4. – Dobro je da se uvodi i treći stupanj izvrstan savjetnik. Sam naziv nije baš najspretniji, ali ako je to radi toga što u Agenciji već postoji viši savjetnik onda neka ostane tako. o Čl.5.,6. i 7. – Uvjeti za napredovanje će za mnoge biti nedostižni. Iz raznih razloga teško će biti dostići broj sati profesionalnog razvoja (ruralne sredine, nedovoljan broj stručnih skupova za neke predmete, nemogućnost financiranja itd.). Broj sati se nikako ne bi smio definirat na godišnjoj razini već samo ukupno za 5 godina, s tim da bi i te brojeve trebalo smanjit, recimo na 80/120/160. U posebno nezgodnom položaju su učitelji i nastavnici koji uskoro obnavljaju napredovanje jer se nisu znala „pravila igre“. Upitno je i kako dokazati broj sati kad na većini dosadašnjih potvrda niti ne piše trajanje u satima. Dalje je upitno kako će se dokazivati usvojenost obrazovnih ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje i nastavnike. Broj bodova je također prevelik. Ne smije se dogoditi da se rad učitelja i nastavnika svede na lov na bodove na štetu rada u razredu. Predlažem smanjenje broja bodova na 25/50/75 iz minimalno 3/4/5 kategorija. o Čl.8. – Bodovanje je manje-više u redu, jedino mi nije jasno zašto se mentorstvo studentima smanjuje na samo jedan bod u odnosu na stari pravilnik. Također predlažem da se predsjednici povjerenstava za natjecanje na županijskoj i državnoj razini posebno boduju. Nije isto biti odgovorna osoba za jedan takav događaj i biti oko toga angažiran nekoliko mjeseci kao i biti običan član nekog prosudbenog povjerenstva na jedan dan. o Čl.18. – Kao i mnoge kolege do sada predlažem da se stečeno zvanje stječe trajno nakon 30 godina rada u obrazovanju jer će to za mnoge biti samo nekoliko godina prije mirovine. o Čl. 21.,22. i 23. – Smatram da minimalni broj sati edukacije kolega treba bitno smanjiti na recimo 3/4/5 sati, jer će predloženi broj od 6/8/10 sati biti praktički neizvediv (mali broj sastanaka ŽSV-a godišnje, negdje prevelik broj članova itd.) o Čl. 24. - 27. Smatram da Pravilnik o nagrađivanju učitelja i nastavnika treba razdvojiti od Pravilnika o napredovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
588 Stela Čuturić PRAVILNIK PREDMET: Mišljenje o Pravilniku o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada, Članak 8. U kategoriji aktivnosti: 1. Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima bih dodala i ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJEČAJA, NATJECANJA…. (Učenici uz mentorstvo učitelja tijekom godine sudjeluju u različitim natječajima na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini koji nisu strogo određeni klasifikacijom osvajanje 1., 2.,3., ili nekog drugog mjesta već za sudjelovanje u tim natječajima učenici i njihovi mentori budu pozvani na otvaranje izložbe i budu nagrađeni prigodnim nagradama: priznanja, zahvalnice…) 2. Predavanja i/ili radionice – pojasniti stavak Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja je potpuno nedorečen. Na koji način, gdje i kome dijeliti primjere dobre prakse…? 3. Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji – pojasniti stavak Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja – navesti decidirano gdje objavljivati obrazovne sadržaje? Povjerenstvo za napredovanje, Članak 9. - Decidirano navesti kriterije prilikom izbora članova Povjerenstva za napredovanje i onima koji nisu odabrani poslati obrazloženje pisanim putem jer smatram da se u ovom Članku može manipulirati prilikom izbora članova ( izabrati politički podobne a ne dovoljno stručne članove Povjerenstva). Pokretanje postupka za napredovanje, Članak 10. (st.2 i 3), Članak 11. i Članak 12. - Ova tri članka su u sukobu interesa sa Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje NN 85/06, II. DJELATNOSTI AGENCIJE, Članak 4. – prije donošenja ovog Pravilnika mora se promijeniti Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje jer se dovodi u pitanje ingerencije Agencije i opisu poslova za koje su Viši savjetnici pri Agenciji zaduženi i za koje su plaćeni. Postavlja se pitanje hoće li Ministarstvo i za te poslove kako piše u ovom Pravilniku platiti nove ljude i novo Povjerenstvo dok su već za taj posao plaćeni Viši savjetnici? Zašto bi građani plaćali za iste poslove dva Povjerenstva? - Nakon ovoga gore navedenog neutemeljeni je i Članak 13. (st. 1, 2 i 3) – neutemeljeno je biranje tročlanog stručnog povjerenstva… - Članak 14. (st. 2) - Utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama??? – Nejasno na koji način će se utvrditi usvojenost ishoda? Definirati način utvrđivanja usvojenosti ishoda! - Članak 15. (st. 2) – Odgojno obrazovni radnik dužan je očitovati se na stručno mišljenje iz stavka 1. ovoga članka te ga u roku od osam dana od dana zaprimanja dostaviti Povjerenstvu za napredovanje. – Pojasniti kakvo očitovanje treba odgojno-obrazovni radnik napisati na stručno mišljenje! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
589 Janja Škraba-Stanešić PRAVILNIK , Članak 19. Poštovani, 1. Predlažem da se odgojno-obrazovnom radniku koji je podnio zahtjev za napredovanje u više zvanje a stručno povjerenstvo ili Povjerenstvo za napredovanje utvrdi nedovoljan broj bodova odnosno ne ispunjene neke tražene odrednice da se predloži, omogući obnavljanje u izabrano odnosno niže zvanje. 2. Predlažem da se vrednuju odnosno priznaju bodovi za stručno-pedagoški rad kod obnavljanja zahtjeva za napredovanje od dana zaprimanja zahtjeva i predaje dokumentacije. Primjer: Dokumentacija predana, uvid se čekao godinu dana, promocija još 5 mjeseci. Jesu li kroz ovo vrijeme prikupljeni bodovi "nevažeći"? Želim svima uspješan rad na sveopće zadovoljstvo! S poštovanjem, Janja Škraba-Stanešić Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
590 Marija Mikulić Bošnjak PRAVILNIK , Članak 8. Poštovani, lijep Vam pozdrav iz Osijeka. Javljam Vam se na ovo savjetovanje kako bih uputila na slučaj učitelja i nastavnika likovne kulture i likovne umjetnosti koji se nalaze između dvaju sustava - Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva kulture. Naime, svaka škola svoju vidljivost u zajednici postiže zalaganjem mnoštva pojedinaca, a među njima je svakako vrlo bitan rad učitelja i nastavnika likovne kulture čiji rad i napore treba vrednovati i putem ovakvih dokumenata. Osim što je potrebno vrednovati izložbe u kojima učitelj i nastavnik sudjeluje/koje organizira/ mentorirajući učenike različitih uzrasta, vrlo je bitno ne propustiti bodovno nagraditi još jedan vid djelovanja u zajednici - a to su skupne i samostalne autorske izložbe učitelja i nastavnika likovne kulture. Ekvivalent za učitelje i nastavnike, primjerice, glazbene kulture i umjetnosti bi bili javni koncerti, a u ovom dokumentu se spominje kao ekvivalnet objava stručnog članka u publikacijama. Korektno je onda da se i samostalne i skupne izložbe navedu kao jedan od mogućih načina prikupljanja bodova jer se također radi o javnom djelovanju, samo okvir nije znanstveni nego umjetnički. Vrlo je bitno ne propustiti vrjednovati umjetničke aktivnosti učitelja i nastavnika jer samom činjenicom da su zaposleni nemaju priliku konzumirati prava koja bi im inače pripadala kada bi ostvarili status slobodnoga umjetnika. Ovako, uz rad u školi doprinose hrvatskoj kulturi, a to se nigdje ne vrednuje. Bilo bi korektno kada bi se u obzir uzele barem samostalne tuzemne izložbe u uvaženim galerijama priznatim od strukovne udruge HDLU- a te samostalne izložbe u inozemstvu i skupne i međunarodne žirirane izložbe. Mnogo mojih kolega, uključujući i mene samu djeluje na dva kolosijeka - istovremeno izvršavajući savjesno sve svoje obaveze u školi i svojim stvaralaštvom doprinoseći hrvatskoj kulturi. To je, po meni kao učiteljici likovne kulture i nastavnici likovne umjetnosti i istovremeno autorici mnoštva likovnih djela izlaganih u zemlji i inozemstvu, stvar vlastita habitusa, ali ipak treba takvu vrstu djelovanja vrjednujući ga institucionalizirati kako se ne bi svelo na imanentno, djelovanje odvojeno od umjetnosti koju istovremeno poučavamo. Unaprijed se zahvaljujem na uvažavanju ovoga, za likovne umjetnike i učitelje i nastavnike likovne kulture i likovne umjetnosti, iznomno važnoga prijedloga. S poštovanjem, Marija Mikulić Bošnjak, mag.educ.art. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
591 Valentina Pajdaković PRAVILNIK , Članak 13. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju kada je potrebno razmotriti napredovanja odgojno-obrazovnog radnika iz dva ili više nastavnih predmeta, stručno povjerenstvo može imati pet članova. Za učitelja koji predaje dva ili više predmeta razmatra li se obavezno njegov cjelokupni doprinos u svim područjima ili učitelj sam bira želi li prijaviti napredovanje iz jednog/dva ili više predmeta ? Smatram da bi ovo trebalo jasno istaknuti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
592 Valentina Pajdaković PRAVILNIK , Članak 21. Najmanje 6 sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online). Nije dovoljno precizirano na koji način učitelj dokazuje da je pružao kolegijalnu podršku na školskoj ili ostalim razinama i u kojoj količini i što to zapravo znači ? Sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnji – smatram da nije korektno niti moralno učitelje obavezivati sudjelovanjem u projektima pogotovo iz razloga što prema već navedenome učitelj ne mora imati bodove iz svih kategorija, niti je sudjelovanje u projektima njegov primarni posao. Glavni posao učitelja mentora bi trebao biti unaprjeđivanje kvalitete nastave i uvođenje pripravnika u učiteljski posao. Uvjetovanje učitelja za sudjelovanjem u projektima posljedično bi dovelo do pada kvalitete same nastave koja po ovome na neki način (zbog očite namjere skupljanja bodova ) pada u drugi plan ( treba uzeti u obzir i često izbivanje učitelja mentora s nastave zbog potreba realizacije raznih projektnih aktivnosti u koje je uključen). Iz perspektive roditelja mogu se čuti komentari da su roditelji često nezadovoljni radom učitelja koji je angažiran raznim projektima izvan nastave upravo iz razloga što je često odsutan i/ili malo vremena posvećuje učenicima, provjerama učeničkih radova, domaćih zadaća i dr. . Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
593 Valentina Pajdaković PRAVILNIK , Članak 8. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja- navedeni stavak je nedorečen, potrebno ga je preciznije definirati kako bi bio primjenjiv u praksi Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)- nije jasno određeno kako se vrednuje isto predavanje održano na više različitih stručnih skupova. Nije isto pripremiti i održati 2 različita predavanja odnosno 2 predavanja s istom temom. Što ako je neko predavanje pripremljeno i održano uz financijsku naknadu, a što ako predavanje nije praćeno financijskom naknadom ? Vrednuje li se i jedno i drugo. Smatram da je ovo jako važno precizno navesti da bi se izbjegli nesporazumi. Također treba jasno naglasiti vrednuje li se na isti način predavanje koje je učitelj održao na stručnom skupu koji je vezan uz njegovu struku ili na stručnom skupu neke druge struke Sudjelovanje u radu povjerenstva za organizaciju i/ili provedbu natjecanja na školskoj, županijskoj i državnoj razini– smatram da bi trebalo drugačije bodovati rad Predsjednika povjerenstva ( Odgovorne osobe ) i članova povjerenstva jer Odgovorna osoba novi ipak puno veći teret organizacije i provedbe samog natjecanja počevši od školske razine. Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje – Smatram da ovaj stavak treba drugačije formulirati. Navedeno se može ovako tumačiti: „Minimalno jedno predavanje“ znači u praksi sljedeće: Ako je voditelj održao 3 sastanka godišnje i 1 predavanje dobiva 2 boda, a ako je održao 5 sastanaka godišnje i 5 predavanja također dobiva 2 boda. Smatram da to nije u redu. Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini)- nije jasno na koji način se ova aktivnost može vjerodostojno dokazati. Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za od 10 do 20 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja)- smatram da je potrebno detaljnije precizirati kriterije za vrednovanje digitalnih obrazovnih sadržaja Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini) – nije jasno misli li se ovdje na izvannastavne aktivnosti koje učitelj ima u redovnom tjednom zaduženju ili ove poslove obavlja volonterski. Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja u školi (po događanju)- smatram da bi trebalo preciznije napisati što se smatram pod javnim događanjem da bi se izbjegli nesporazumi prilikom vrednovanja rada. Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji)- smatram da bi trebalo preciznije formulirati, npr. nije isto ima li netko ove aktivnosti u redovnom tjednom zaduženju ili ove poslove obavlja volonterski. ¸ Postoje brojne aktivnosti koje se tijekom školske godine provode s učenicima na razini škole, a osmišljavaju ih , pripremaju, organiziraju i provode samo pojedini učitelji i u to ulažu ogroman trud, a nisu vrednovani - Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta, Obilježavanje Tjedna programiranja, Obilježavanje Sata kodiranja, pisanje članaka za mrežne stranice itd. . Navedeni učitelji ovim aktivnostima uvelike unaprjeđuju rad škole i taj rad treba vrednovati. Brojne druge odgovorne uloge u školi kao što su Predsjednik povjerenstva za provedbu elektroničkih upisa u srednju školu, Administrator resursa i slični poslovi - ove poslove koji iziskuju dodatni rad godinama obavljaju uvijek jedni te isti učitelji a njihov rad ni na koji način nije vrednovan niti je vidljiv u tjednom zaduženju (odnosno ne mogu zaključiti iz navedenih stavaka vrednuje li se navedeno na neki način). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
594 Valentina Pajdaković PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem: 1. učitelj/nastavnik u zvanju mentora 2. učitelj/nastavnik u zvanju savjetnika 3. učitelj/nastavnik u zvanju višeg savjetnika Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
595 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 18. (1) Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. - Teško će se netko s 5 godina mirovinskog staža odmah prijaviti za mentorstvo. Iako to je samo moje subjektivno mišljenje. Ako to i učini nakon 10 godina mirovinskog staža ima mogućnost biti savjetnik, a nakon 25 steći trajno zvanje. Matematika je jednostavna i predloženo je "odlično" za one koji su se zaposlili na punu normu s 25 godina starosti ili odmah nakon položenog stručnog ispita, koji su odmah prikupljali sve papire i nakon 5 godina (30 godina starosti) postali mentori s prikupljenih 30 i više bodova iz 4 kategorije, koji su nakon 10 godina(35 godina starosti) bez obnove statusa mentora odmah postali savjetnici s prikupljenih 60 i više bodova iz 5 kategorija i koji su nakon toga u TRI PUTA PO PET GODINA uspjeli prikupiti 80 i više bodova iz 6 kategorija(50 godina starosti). Uz sve ostale opće uvjete, uvjete izvrsnosti (članak 5., 6. i 7.) i dužnosti (članak 21., 22., 23.) koji su propisani ovim pravilnikom. Ne znam koliko je ovakvih scenarija, želim sreću svima koji krenu u tom smjeru, ali mislim da trajnih zvanja neće biti u izobilju po ovom pravilniku. Zaboravila sam naglasiti da će pri tom još morati zadiviti tri člana povjerenstva koji ne moraju svi biti iz predmetne struke. Ukoliko netko krene u postupak napredovanja s 35 godina starosti kada već ima neko iskustvo (ovo je realnije od prethodnog primjera) sve napravi redom kako sam već opisala ima pravo jednom ne obnavljati status u šezdesetoj godini starosti, ako krene s 40 godina starosti ne može ostavriti trajno zvanje, odnosno ostvaruje ga 5 godina prije mirovine kada ga svakakao ne bi trebalo obnavljati. Osim toga bavimo se djecom, učitelji su često i roditelji i supružnici i nečija djeca pa ne bi bilo dobro da zbog napredovanja pati cijeli privatni životni ciklus učitelja – tako važne, a nepriznate osobe u društvu. Ponavljam – stečeno zvanje bi trebalo biti trajno i time cijela ova priča stavlja učitelja da sam procjenjuje i organizira brzinu napredovanja, a da pri tom ne mora voditi utrku za bodovima. Mogu biti propisane dužnosti koje osoba treba ispunjavati kako bi ostala u trajnom zvanju poput održavanja predavanja na ŽSV, redovitost stručnog usavršavanja i slično, ali zvanje treba biti trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
596 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK , Članak 1. Čl. 1. Potrebno je izraditi posebne pravilnike za odgojitelje, ravnatelje i stručne suradnike. Ovaj je pravilnik prvenstveno namijenjen učiteljima pa ravnatelji i suradnici ne mogu ostvariti zadane uvjete na isti način. Osim toga, valjalo bi misliti i na napredovanje tajnika i računovođa - oni su važan i neizostavan dio sustava, a sustav ih uporno zanemaruje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
597 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 17. Obzirom na moje mišljenje kako bi stečeno zvanje trebalo biti trajno, smatram da je cijeli ovaj članak potrebno brisati. Ipak komentirat ću stavak (3) - rok od 10 dana od NASTANKA okolnosti za opravdati izostanak s rada zbog napredovanja - ukoliko se osobi privatno nešto dogodi zbog čega je u nemogućnosti biti prisutna, zar stvarno rok mora biti 10 dana, zar stvarno u nekakvoj teškoj situaciji mora misliti na papire i dokaze za napredovanje? Učitelji su i ljudi istovremeno i imaju pravo na privatni život. Ako ovaj članak ostane, a nadam se da se cijeli briše - potrebno je formulirati pristojniji rok i to nakon povratka na rad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
598 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 11. Ima li učitelj uvid u e-Maticu zaposlenika? Tko je odgovoran za unošenje podataka? Što ako ta osoba nije baš odgovorna u izvršavanju svojih obaveza? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
599 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 9. Na temelju javnog poziva ministar nadležan za obrazovanje imenuje predsjednika i osam članova Povjerenstva za napredovanje na rok od tri godine. – Jesu li ovo osobe koje su izuzete s radnog mjesta i pokrivaju cijelu Republiku Hrvatsku za sva područja? Zbunjujuće – članovi povjerenstva ne moraju biti iz struke? Zamišljam nekoga od nas u takvom povjerenstvu i da na primjer dobije ulogu prisustvovati satu u srednjoj školi - nastavnik želi napredovati u zvanju, a članovi povjerenstva su osobe van struke koje ne poznaju dobro sadržaje, ishode i sl. Koja je uloga Agencije za odgoj i obrazovanje u ovom slučaju – zašto ne piše da je viši predmetni savjetnik član povjerenstva, ako povjerenstvo uopće treba postojati. Mišljenja sam da kvalitetne kolege trebaju biti na poziciji viših predmetnih savjetnika i da bi, kao i do sad njihov uvid trebao biti dovoljan. Ali predlažem, iako to nije tema pravilnika, da se njihov terenski rad treba dobro vrednovati (novčano) kako se ne bi stalno mijenjali. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
600 Ana Šterpin Zagoranski PRAVILNIK , Članak 7. Čl.7 • Općenito smatram da nije u redu da se računa mirovinski staž jer će u tom slučaju osobe zaposlene na nepuno radno vrijeme ( tome dodajmo i možda godine provedene na zamjenama gdje su usput imali prekide preko učeničkih ljetnih praznika ) biti zakinute i zapravo napredovanje do izvrsnog savjetnika neće im biti moguće do pred samu penziju pa makar bili najizvrsniji učitelji. Prikladnije su godine rada. • 200 sati obavezne edukacije tijekom pet godina je previše. Napominjem samo nekoliko razloga zašto: 1. Učiteljima za neka predmetna područja je to nemoguće provesti jer se u tom opsegu godišnje ( 40 sati) niti ne organiziraju predavanja. (Bilo bi prije stavljanja tog pravilnika u funkciju dobro napraviti statistiku dosadašnjih organiziranih predavanja po predmetnim područjima i vidjeti koliko ih je moguće i izrealizirati ) 2. Učitelji iz manjih i udaljenih sredina nemaju mogućnost prisustvovati svim seminarima jer im škola to ne može financijski omogućiti ili im ravnatelj isto ne odobrava. 3. U slučaju porodiljnog dopusta je to svakako nemoguće ispuniti, a istovremeno se svakih 5 godina ako sam dobro shvatila obnavlja zvanje. Što je tada predviđeno? Da li se u tom slučaju učiteljica vraća na početak ili se vrijeme provedeno na porodiljnom dopustu stavlja u mirovanje u smislu napredovanja? 4. Da li smatrate da izvrsnom savjetniku koji za to zvanje ima iza sebe minimalno 17 godina radnog staža ( 1-2 godine pripravništva do polaganja stručnog ispita, 5 godina do mentora, 5 godina do savjetnika i 5 godina do izvrsnog savjetnika ), naravno ako je sve teklo u najboljem mogućem redu, a svjesni toga da pritom ako je došao do tog zvanja podrazumijeva i njegovo stalno usavršavanje i veliki i savjestan angažman u svim oblicima nastavnog i nenastavnog procesa , da li on zaista treba prisustvovati svim seminarima kako bi ispunio formu od 40 sati? Takav će učitelj forme radi, biti prisiljen slušati vjerojatno isto predavanje koje je već u dosadašnjem radnom vijeku možda poslušao i više puta, katkada kvalitetnija ili manje kvalitetna predavanja, a da pri tom još i sam mora održati određeni broj predavanja???? Ne znam koliko je to svrsishodno??? Za osobe koje obnavljaju svoje zvanje i koje će imati 50-60 godina života ( 30-35 godina radnog staža) , da li je neophodno toliko sati predavanja godišnje??? Da se ne iščita krivo iz ovog mog komentara. Apsolutno smatram da se učitelji trebaju stalno usavršavati, educirati, obnavljati i obogaćivati svoje stručne i pedagoške kompetencije, ali smatram da je to pretjerana brojka. Nije ni svaka godina ista, desi se godina kada je skromnija sa seminarima a desi se i godina sa vrlo raznolikim i kvalitetnim temama i svaki učitelj koji teži izvrsnosti biti će zainteresiran i ako je ikako moguće prisustvovati će istom. Također, danas, uz brojne institucionalno organizirane edukacije, možemo edukacije ostvariti putem raznih multimedija, praćenjem novih metoda i novosti u struci, čitanjem kvalitetne stručne i pedagoške literature… Predlažem da se smanji obvezujući broj sati profesionalnog razvoja i da se sati ne računaju godišnje, već ukupnim ostvarenim brojem sati u 5 godina. Nisu samo brojke mjerilo jer se stručnost, inovativnost, kreativnost i kvaliteta učiteljskog rada može najbolje iščitati iz njegovog neposrednog rada sa učenicima. Za osobe koje su bile na porodiljnom dopustu ili bolovanju u dužem periodu, predlažem da im se produži vrijeme između napredovanja u zvanja, za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta odnosno bolovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
601 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Pripremanje i provođenje obrazovnog istraživanja na školskoj ili županijskoj razini, uz objavu rada (po broju) – Objavu gdje? Uz pregled i recenziju? Isto se odnosi i na sljedeće retke. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
602 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja u školi (po događanju) – Što je javno događanje? Je li to svaka aktivnost otvorena za roditelje i javnost poput priredbe, izložbe, sajma, otvorenih vrata, radionica za roditelje i sl. ? Kako se dokazuje ovakva aktivnost? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
603 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji) – Što znači uređivanje školske mrežne stranice? Odnosi li se samo na administratora ili svi učitelji koji pripremaju materijal i/ili objavljuju na mrežnoj stranici škole dobivaju bodove? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
604 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na školskoj razini (po projektu) – potrebno smanjiti mogućnost različitog tumačenja preciznijom formulacijom. Što je to doprinos realizaciji rezultata? – isto se odnosi i na sljedeća dva retka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
605 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za od 10 do 20 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja) - kada za 10-20 sati date 4 boda koji je razlog da netko ne ostvari 4 boda tako da napravi 2 materijala za 2 sata što je moguće prema prethodnom retku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
606 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (obrazovni sadržaj za do 10 nastavnih sati; po broju objavljenih sadržaja) - nejasno, što je otvoreni obrazovni sadržaj – prema izvoru na internetu to može biti jedna slika, video ili audio zapis – treba li biti pregledano? Objavljeno gdje? Ako sami izrađujemo, zar to nije autorsko djelo? I kad napišete do 10 sati to je od 1-10, postoji mogućnost manipulacije i izrade više malih otvorenih obrazovnih sadržaja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
607 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama (po broju objavljenih radova) – objavljenih gdje? Moraju li biti pregledani i recenzirani? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
608 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na lokalnoj ili županijskoj razini (po godini) – što je stručna udruga povezana s obrazovanjem? Potrebno je definirati na što se to odnosi. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
609 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u online edukaciji na državnoj razini (minimalnog trajanja 5 sati, u slučaju duljeg trajanja, 1 bod za svakih 10 sati edukacije) – daje mogućnost manipulacije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
610 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja – IZRAZITO nejasno, a nosi 4 boda. Ljudi primjere dobre prakse dijele često neformalno što je teško utvrditi. A predavanja i ogledni sat na različitim razinama(školska, županijska, državna i međunarodna) je već određen bodovima u ranijim dijelovima članka. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
611 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, uživo i online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)- vrlo je nezgodna ova pozitivna evaluacija od strane sudionika - potrebno je definirati kako će se evaluirati i analizirati – odnosno koje je značenje riječi „pozitivno“.(isti komentar se odnosi i na sljedeća dva retka) Iskustvo mi kaže da ljudi ne vole evaluirati, a kad bude trebalo evaluirati 3,4,5,6...20 predavača, mislim da to neće funkcionirati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
612 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) – izvrstan prijedlog, ali nejasan – predavanje, radionica ili ogledni sat se održava kome, pred kim, kako se dokazuje? Za ovakve bodove bi trebalo propisati kako izgleda potvrda kojom dokazujemo aktivnost, tko je potpisuje i sl. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
613 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) – trebalo bi pisati po studentu, umjesto po godini. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
614 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu) – premalo je 2 boda u odnosu na druge aktivnosti koje nose te bodove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
615 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo učenicima – kako dokazati za prethodne godine kada imamo samo zahvalnicu i to jednu po godini, a ne po broju učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
616 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 8. Tablicu bi trebalo napisati preglednije – na primjer numerirati kako bi se lakše organizirali dokazi o provedenoj aktivnosti u dosjeu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
617 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 5. Uz ovakav prijedlog, ali i moje subjektivno tumačenje (koje može i ne mora biti ispravno jer ima dosta nejasnoća koje je značenje pojedinog dijela članka 8.) nije problem broj bodova 30(za prvo napredovanje pa možda čak i za obnovu), ali ne znam je li ravnopravan prema svim sudionicima odgojno - obrazovnog procesa. Broj bodova 60 i 80 može biti problematičan jer je obavezno na rok od 5 godina. Rad učitelja razredne nastave se puno razlikuje od rada učitelja predmetne nastave i stručnih suradnika pa bi se pravilnik mogao precizirati u tom pogledu. Mišljenja sam da period od 5 godina nije pretjerano dug uz sve životne situacije na koje učitelj isto ima pravo, kako u poslovnom tako i u privatnom životu. Obzirom na zahtjevnost stjecanja zvanja, smatram da bi zvanje trebalo biti trajno pa bi period za napredovanje u viši stupanj, ako netko želi i prikupljanje 60 ili 80 bodova bilo proizvoljno, a ne ograničeno na 5 godina. Može se postavit minimum 5 godina, ali da se stečeno zvanje ne mora obnavljati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
618 Marita Maleš PRAVILNIK , Članak 5. Činjenica je da onaj tko ne želi ne mora napredovati - taj ne mora ništa, nema sankcija, ne mora ići ni na redovna stručna usavršavanja koja su mu/joj predviđena rješenjem o tjednim zaduženjima. Čini mi se nepotrebno bodovati stručne skupove u određenom trajanju obzirom da ljudi koji rade jedan predmet imaju dva ŽSV-a godišnje i nije jednako dostupno svakome sudjelovati na državnim skupovima i simpozijima. Prema prošlom pravilniku se kontrolirala redovitost, ali ne i broj sati. Znači stručno usavršavanje je bilo uvjet, ali ne i bodovi. Može se staviti da budu bodovi, ali bez ograničenja u broju sati - jedno ŽSV 1 bod ili dva ŽSV- a 1 bod. Čini mi se ambiciozno 100 sati u 5 godina, a izrazito ambiciozno da to bude baš 20 godišnje iako realno nije nemoguće. Naravno 150 i 200 nemam potrebu komentirati jer je i 100 puno. Zapravo, naglašavam da je upitno tumačenje sintagme "kontinuirani profesionalni razvoj" jer se netko može profesionalno razvijati, a da to ne može papirnato dokazati nikakvom potvrdom. Sljedeće što mi je nejasno - „usvojenost minimalno pet/šest/sedam ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama“ – formulacija je vrlo neprecizna, daje slobodu onome tko odlučuje da odredi broj ljudi koji mogu napredovati i da pronađe razne razloge da ostalima isto onemogući, a prema pročitanim komentarima vidim da kolege dovode u pitanje i službenost dokumenta na koji se pravilnik poziva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
619 Marita Maleš PRAVILNIK Poštovani, prije nego se uključim u komentiranje članaka želim dati jedan komentar koji nije vezan uz ovaj pravilnik već uz sve pravilnike i zakone koje sam ikada čitala. Unaprijed se ispričavam svim pravnicima koji će se zbog tog komentara uvrijediti. Prečesto se događa da u najboljoj namjeri nastane novi zakon ili pravilnik, kao što je, nadam se, i sada, ali da je prepun nejasnoća i mogućih subjektivnih tumačenja pa nastaju izmjene i dopune pa nakon niza istih nastaje pročišćeni tekst i meni se to čini podosta besmisleno. Ne znam je li previše za očekivati da se ne dogodi da jedna osoba čita pravilnik i tumači na jedan način, a druga na drugi način i tako svatko pojedinačno. Moj prijedlog je testirati pravilnik na način da se određenom broju ljudi – potencijalnim članovima povjerenstva (za koje nisam sigurna trebaju li postojati)- daju izmišljeni dosjei da utvrde opće uvjete, specifične uvjete i broj bodova bez međusobnog dogovora pa da se uvide nejasnoće prije objave konačne verzije pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
620 Svjetlana Devčić PRAVILNIK Mislim da bi Pravilnik trebao sadržavati posebna poglavlja za ravnatelje i stručne suradnike (psihologe, knjžničare, pedagoge...). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
621 Roberta Glavaš PRAVILNIK Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete Poštovani, pozdravljam donošenje novog Pravilnika o napredovanju. Imala bi jedan prijedlog što se tiče uvodnog članka 4. i prijedloga podjele napredovanja u tri kategorije: 1. mentor 2. savjetnik 3. izvrstan savjetnik. Moje mišljenje je da bi možda trebalo napraviti podjelu u zvanja: 1. mentor 2. viši mentor 3. savjetnik Dobra korekcija u ovom Pravilniku je poštenija raspodjela bodovanja na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Više se ne boduju samo prva 3 mjesta. Naime i drugi mentori koji su sudjelovali sa svojim učenicima, jednako su utrošili vremena i truda u radu sa svojim učenicima, a konačne razlike koje djele nagrađene od nenagrađenih ponekad su doista male i podložne su subjekvnim procjenama. I za kraj, mislim da bi odgojno-obrazovni radnik koji je navršio 30 godina radnog staža u obrazovanju, trebao stečeno zvanje zadržati trajno bez produžavanja. Naime, po ovom prijedlogu većina ostalih djelatnika koji su kasnije diplomirali ili se kasnije zaposlili, ovakav tip povlastice moći će ostvariti godinu ili dvije prije mirovine. S poštovanjem, Roberta Glavaš Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
622 Ana Šterpin Zagoranski PRAVILNIK , Članak 4. Kao i većina kolega, smatram da je naziv " izvrstan savjetnik " nezgrapan. Viši savjetnik čini mi se prihvatljivije rješenje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
623 Ajlin Andreis Sarun PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, kako riješiti napredovanje profesora koji za dvije godine trebaju obnoviti napredovanje? Oni do tada neće moći skupiti dovoljno bodova, obzirom da se starim (još uvijek važećim) pravilnikom bodovala sasvim drugačija aktivnost. Konkretno kolegica i ja smo pokrenule organizaciju Dana njemačkog jezika u našoj županij, te potaknule profesore i učenike da dramskim nastupom pokažu što znaju, no po novoj klasifikaciji takva aktivnost nema bodova.Sada je naglasak na sasvim drugačijim aktivnostima, dakle što će se događati u prijelaznom razdoblju?Mišljenja sam da nakon 30 a ne 35 godina mirovinskog staža stečeni naziv treba postati stalnim. Na koncu i bonus se dobiva nakon 30 godina staža Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
624 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članka 27. Smatramo da bi koeficijent od 0,16 za nastavnike trebao biti barem duplo veći. Prilikom preračunavanja ovog prijedloga ispada da osoba s 10 godina staža i gotovo pola satnice u eksperimentalnom programu može dobiti maksimalno 300 kn neto dodatka... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
625 Dijana Toljanić PRAVILNIK , Članak 1. Poštovani, pročitala sam sve vaše komentare i gotovo se slažem sa svim što je navedeno. Nakon čitanja Pravilnika prvo što mi se nametnulo, bio je značajno viši, zapravo previsok bodovni prag, izostavljanje načela jednakih mogućnosti rada i jednakih uvjeta rada za sve dionike kojih se on tiče. Neprihvatljivo je da isti podržava privremena zvanja, a ne trajna čime su djelatnici u obrazovanju u nepovoljnijem položaju od svih ostalih zaposlenika u javnim i državnim službama. Nadalje, čak i kad se radi o istoj školi nisu svi njeni djelatnici u jednakom položaju budući da je predviđeno bodovanje nekih aktivnosti koje uključuju vrlo mali broj sudionika, nekih koje uključuju malen broj učenika dok su neke aktivnosti izuzete iz Pravilnika, kao što je rad s učenicima s poteškoćama, rad na preventivnim programima, rad s roditeljima, djelovanje škole u lokalnoj zajednici, međunarodni skupovi. Pitam se je li i kako je uopće moguće provesti predviđenu evaluaciju održanih radionica, predavanja i edukacija, kako evidentirati kolegijalnu podršku, u kojem obliku je provoditi (usmena pismena, elektronska, telefonska, hospitacija…), kako pratiti profesionalno usavršavanje, osim ako nije online, je li moguće sve navedeno procijeniti, standardizirati i objektivizirati s jedne strane, a zatim tako stečene kompentencije primijeniti u neposrednom radu. Ostaje dojam da je napredovanje svrha sama sebi i daleko od nastavničke službe koja bi morala biti u funkciji najboljeg ineresa učenika i kvalitetnog odnosa učitelja i učenika. Ovaj Pravilnik kao da potiče izvananstavni angažman učitelja uz istovremeno zapostavljanje neposrednog nastavnog rada i nikako ne pogoduje predanim, samozatajnim učiteljima koji u fokusu svog rada imaju učenike, prije svega i prije svih. Temeljne zadaće učitelja su da učenike uz akademski razvoj nauči i empatiji, osnaži njihovo socio-emocionalno funkcioniranje, osigura im usvajanje zdravih i sigurnih ponašanja. Bez obzira na materijalna sredstva i mogućnosti škole materijalna kvaliteta obrazovnog sustava ne može nadmašiti kvalitetu učitelja koji u njemu rade, ali to nigdje nije vidljivo u Pravilniku. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
626 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 22. Pitamo se čemu bodovi, ako osim 60 bodova treba zadovoljiti i sve navedene uvjete. Smatramo da bodovi pokrivaju dovoljno izvanastavnim zalaganjem profesora da bi ga se na temelju toga nagradilo zvanjem! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
627 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 21. Predlažemo smanjenje broja sati godišnje edukacije 6/8/10. Trebalo bi doraditi što se smatra pod „educirati kolege“ i kako to dokazati. Npr. kao će ovaj uvjet zadovoljiti konkretna postojeća 3 savjetnika i 6 mentora na području naše županije, a ŽSV se okuplja tri puta godišnje? Realizacija zadanih sati za radionice na godišnjoj razini je neodrživa. Zanima nas pobliže gdje se objavljuju i o kakvim bi se digitalnim sadržajima trebalo raditi. Može li stranica škole biti mjesto gdje ćemo objavljivati stručne članke ili digitalni sadržaj? Je li dovoljno objaviti digitalni sadržaj u svom kolegiju na Loomenu ? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
628 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 18. Stavak 1. Smatramo da je dovoljno dva puta i ne nužno zaredom. Stavak 2. Predlažemo da se nakon 30 godina staža ne mora obnavljati status. Također, trebalo bi dopuniti: Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30/35 godina mirovinskog staža u obrazovanju u trenutku podnošenja zahtjeva za obnavljanje napredovanja ili najkasnije 120 dana prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
629 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 11. Predlažemo produljenje roka za dopunu zahtjeva na 14 dana. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
630 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 9. U povjerenstvu za napredovanje iz određenog predmeta trebao bi biti predmetni profesor s iskustvom. Nadamo se da to predviđa članak 13., st.3. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
631 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 8. Čini nam se da se puno više pozornosti posvetilo projektima, osmišljavanju i dijeljenju materijala, stručnim člancima i radu na unaprjeđenju sustava obrazovanja i da se tu dobije puno više bodova; sve to ne dokazuje da je osoba kvalitetna u radu na satu. Netko može biti autor raznih udžbenika, članaka, voditi projekte, a da u radu s učenicima ne zadovoljava. Nadamo se da će da će u procesu procjene usvojenost ishoda učenja također biti presudna. Također, zanima nas - sudjelovanje u projektima se boduje, međutim što je s onim napisanim i osmišljenim projektima koji ne prođu i nisu izabrani - ulaze li oni u kategoriju: "Priprema i pisanje projekta na državnoj razini (po projektu)"? U "Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja" dodati: Dodati aktivnosti: - sudjelovanje u educiranju, ocjenjivanju i modeliranju državne mature -2 boda - sudjelovanje u organizaciji i provedbi ispita državne mature - 1 bod Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
632 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK , Članak 5. Prema tome što se navodi u članku, dojma smo da se veći naglasak stavlja na sve ostalo nego na nastavu. Tako se stječe dojam da bi trebalo samo loviti bodove na projektima, edukacijama, pisanjem članaka, izradom javnih nastavnih materijala itd. Mislimo da bi te sve zahtjeve za zvanje i dužnosti kad se stekne zvanje trebalo malo smanjiti, a možda u cijeli proces uključiti na neki način i učenike i roditelje (možda neke ankete ili ocjene). Ovako ispada da gotovo i ne trebaš uopće biti dobar nastavnik, već samo trebaš gurati sve moguće izvan nastave. Smatramo da je broj sati kontinuiranog profesionalnog razvoja od 100/150/200 previsok te ne dozvoljava čovjeku da ima kakav takav život van posla. Također, smatramo da je broj bodova previsok za napredovanje u pojedino zvanje, umjesto 30/60/80 predlažemo 20/30/45. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
633 Gimnazija Antuna Gustava Matoša PRAVILNIK Općeniti je dojam nakon čitanja prijedloga da je Pravilnik prezahtjevan i da će se njime pokušati smanjiti broj napredovanih. Također, dojma smo da skupljanje bodova postaje samo sebi svrha umjesto da potiče na kvalitetan rad koji je direktno povezan s učenicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
634 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 30. Što je sa odgojno-obrazovnim djelatnicima koji idu na napredovanje ili na obnavljanje za 1, 2 ili 3 godine - na koji način će se bodovati, jer nemaju vremena za bodove kao netko tko će iste skupljati po novom pravilniku u intervalu od 5 godina (npr. nepostojanje evaluacije za predavanja prije donošenja pravilnika, nemogućnost dobivanja pripravnika jer je ravnatelj tako odlučio, neimenovanje u stručna vijeća i sl.?) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
635 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 24. Stavak 1 - Dali će i za ovo povjerenstvo biti raspisan natječaj od strane MZOS ili će se povjerenstvo, kao i do sada, popunjavati "podobnima"? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
636 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 23. Kako se dokazuje sudjelovanje u E - savjetovanju? Tko provodi provjeru zaduženja nastavnika-izvrsnog savjetnika za vrijeme trajanja zvanja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
637 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 22. Kako se dokazuje sudjelovanje u E - savjetovanju? Tko provodi provjeru zaduženja nastavnika-savjetnika za vrijeme trajanja zvanja? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
638 Martina Cindrić PRAVILNIK Poštovani! Smatram da je potrebno konkretizirati na što se odnose pojedine stavke, npr. Javna događanja u školi-odnosi li se to na priredbu, izložbu u učionici ili samo na veća događanja?!zatim projekti- koji opseg treba biti također piše za natjecanja-sudjelovanje u povjerenstvu,a što je s organizacijom natjecanja koji nemaju povjerenstvo nego 1 osoba sve priprema i odrađuje (Dabar i sl.)? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
639 Zlatica Kozjak Mikić PRAVILNIK , Članak 5. čl 5, čl 6, čl 7: Broj bodova potrebnih za napredovanje je prevelik u odnosu na dosadašnji Pravilnik. Predlažem da za mentora bude potrebno 25 bodova, savjetnika 50, izvrsnog savjetnika 70 bodova. Osobito će u problemu biti kolege koji su blizu terminu obnove svog statusa i koji neće imati vremena prikupiti tolike bodove. Ne bi bilo dobro da se sve svede na prikupljanje bodova i da to bude samo sebi svrha da bismo zadržali svoje statuse. čl 8 ... mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini)- umjesto "po godini"- predlažem "po grupi", jer imamo grupe po 4-5 studenata (možda i više) , a dolaze nam npr. u više grupa tijekom godine. Smatram da nije jednako kao u slučaju da netko ima jednu grupu studenata u jednoj godini .... mentorstvo pripravniku do stručnog ispita- predlažem dopunu ... pri Ministartsvu i strukovnoj Komori- jer postoje i takve situacije, npr. za psihologe koji moraju položiti dva različita ispita .... dijeljenje primjera dobre prakse primjenom inovativnih metoda poučavanja- predlažem pojasniti, ne razumijem što podrazumijeva ... vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini...- predlažem bodovanje po 1 bod za organizaciju svakog stručnog skupa, kao do sad, a posebno bodovati održano predavanje/ radionicu .... vođenje ili koordiniranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih prevoditelja- predlažem bodovati 1 bodom po godini ...... rad u povjerenstvu za polaganje stručnog ispita- predlažem dopuniti i stručnih ispita pri strukovnoj Komori - koju za sad imaju psiholozi, ali vrlo je vjerojatno da će se osnovati i za druge struke, a Pravilnik ipak treba trajati više godina. Predlažem i bodovanje po ispitnom roku i broju pristupnika- ako imamo dva roka, na svakome 4-5 pripravnika ili više mentor član Povjerenstva ima zahtjevan zadatak mentoriranja te je 1 bod daleko premalo za taj rad OPĆI komentar Do sad je ASOO bodovao strukovnim nastavnicima dežurstvo na manifestaciji Dojdi osmaš, dok AZOO to nije bodovao, moguće je da ima još sličnih primjera- predlažem takve stavove dobro usuglasiti .... u računanju staža treba uračunati vrijeme provedeno u odgojno-obrazovnoj vertikali, a ne da se za srednju školu ne uračunava vrijeme provedeno u osnovnoj školi ili predškolskoj ustanovi- svi smo isti sustav Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
640 Željka Friganović Jerončić PRAVILNIK Poštovani, kako bi se na vrijeme što preciznije definirao Pravilnik u nastajanju i time što više smanjila mogućnost neujednačenog tumačenja, imam nekoliko pitanja i prijedloga. Članak 7. Hoće li se nekome tko je već dva puta izabran u zvanje savjetnika po dosadašnjem Pravilniku, automatski to računati kao da ima zvanje „izvrsnog savjetnika“? Članak 8. PREDAVANJA I RADIONICE - Boduje li se radionica koja se održala više puta (ista tema različitim skupinama) svaki put sa po jednim bodom budući da ni jedna izvedba ne može biti identična? - Hoće li postojati neki propisani obrazac za evaluaciju ili to nastavnici i stručni suradnici mogu osmisliti sami? RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL. - Kako je definiran doprinos struci (samim članstvom u udrugama, komori, nazočnošću na sastancima ili se i tu radi o držanju predavanja, radionica i sl.)? - Boduje li se i suradnja s drugim (ne onima bazične struke) udrugama i institucijama u kojima se nastavnik ili stručni suradnik pojavljuje u ulozi vanjskog suradnika, stručnjaka, predavača, izlagača i sl., a u svakom slučaju, istupajući javno iz pozicije svoje struke? STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI - „Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji…“ – boduje li se i objava članaka u školskom listu, na web portalu, u skriptama za (internu) upotrebu učenika ili drugih dionika, …? PROJEKTI - „Vođenje i koordiniranje projekta… (po projektu)“ – pretpostavlja li to po projektu i po godini po jedan bod? - Na što se, preciznije, misli pod „sudjelovanjem i doprinosom realizaciji rezultata projekta…“? Članak 20. - Dobiva li se naknada za „pravo i obvezu na rad dijelom radnog vremena za potrebe ministarstva…“ s obzirom na to da je to zvanje stečeno tj. zasluženo dotadašnjim radom (nije darovano pa da je osoba dužna (uz)vratiti to nečim te da, obavljajući dodatne poslove za potrebe ministarstva, osoba nije u mogućnosti obavljati svoje redovne poslove te ih mora obavljati u svoje slobodno vrijeme? I NA KRAJU… Od kojeg se datuma zbrajaju bodovi za napredovanje – od datuma do kojeg su zbrojeni bodovi u prethodnom razdoblju, od datuma donošenja odluke ili od datuma promocije? Kako bi se izbjeglo da aktivnosti koje su se odvijale u međuvremenu ne budu uopće bodovane, jer bi to bilo nepošteno i nepoticajno, predlažem da se računaju bodovi od datuma do kojeg su zbrojeni bodovi u prethodnom razdoblju. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
641 Tea Borković PRAVILNIK , Članak 13. Član zadužen za struku trebao bi biti savjetnik Agencije. No, prema ovom članku dade se zaključiti da će se AZOO ugasiti obzirom da se i dokumenti i zahtjev šalju MZO-u. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
642 Tea Borković PRAVILNIK , Članak 2. Tijelo koje je donijelo Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, više ne postoji. Na koji način bi se "mjerilo" učiteljevu uspješnost prema tom dokumentu? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
643 Nenad Perić PRAVILNIK Poštovani, pravilnik o napredovanju je svakako korak prema naprijed i zahtjeva dosta veliku aktivnost nastavnika. S obzirom da gledam iz pozicije ravnatelja polivalentne škole nagledao sam se različitih napredovanja. Velika je razlika u napredovanju za koje dolazi AZOO i onoga kada dolazi ASOO. Nastavnici opće obrazovnih predmeta morali su se dobro pomučiti da bi stekli napredovanje, neki nisu ni uspjeli, dok je kod struke u pravilu bila formalnost za koju se samo treba podnijeti zahtjev. Malo bih se osvrnuo i na napredovanje ostalih djelatnika škole koji su navedeni u naslovu ali u samom pravilniku za njih nije ništa razrađeno, pa nije ni jasno kako uopće mogu napredovati. Ravnatelji škola gotovo nemaju mogućnosti napredovanja, a plaća ovisi samo o broju učenika, a ne i o složenosti poslova. Ne podcjenjujući nikoga i ničiji posao velika razlika je između ravnatelja osnovne škole, gimnazije, strukovne škole ili miješane škole koja ima i struku i gimnaziju, tako da na natječajima za ravnatelja polivalentne ili strukovne škole obično bude jedan ili ni jedan kandidat jer odgovornost koja je na tim ljudima prevelika s obzirom da profesori sa 20 godina staža i zvanjem savjetnika imaju veću plaču od njih. Jasno je da postoji i velika razlika između samih ravnatelja i njihovoj odgovornosti prema poslu i baš zato mislim da pravilnik i u tom smjeru mora biti bolje uređen Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
644 Žaklin Lukša PRAVILNIK , Članak 28. Predlažem da se onima koji su zvanje savjetnika stekli više puta prema starom pravilniku omogući da ne moraju čekati protek 5 godina za izbor u izvrsnog savjetnika već da: ili mogu napredovati u izvrsnog savjetnika ako prema zadnjem izboru imaju dovoljan broj bodova ili pak mogu odmah predati zahtjev za napredovanje ako imaju bodove potrebne za napredovanje u izvrsnog savjetnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
645 Nenad Kuzmanović PRAVILNIK , Članak 18. Dodati novi stavak: "(3) Odlaskom u mirovinu stečeno zvanje se zadržava trajno. Vrijedi i za odgojno-obrazovnog radnika koji je stekao zvanje i po starom pravilniku." U slučaju da umirovljenik želi dulje raditi, na primjer, na pola radnog vremena. Time bi iskustvo i znanje ponajboljih nastavnika maksimalno iskoristili, jer bi bili motivirani da rade dulje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
646 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 13. Stavak 2 - odbaciti "najmanje u zvanje savjetnika" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
647 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 9. Ne vidim zašto član Povjerenstva mora biti najmanje u zvanju savjetnika. Predlažem da sve zainteresirane osobe koje su stručne i to mogu dokazati svojim životopisom, mogu ući u izbor za člana povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
648 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 8. - Kategorija 1.– sadrži 9 Podkategorija od kojih samo prve 3 ovise o želji i sposobnosti nasatavnika/ce. Sve ostale ovise o ravnatelju ili agenciji . - Kategorija 2.– Podkategorija 6 – ravnatelj ne želi odobriti i financirati sudjelovanje pod izlikom da nema novca! - Kategorija 5.– Mislim da su autori Pravilnika ili imali velike oči želeći nastavnike „iscijediti „ ili zamislili da isti nisu u razredu već se bave znanošću. Većini prosječnih nastavnika/ca je nedostižna – Da smo se bavili stručnim člancima i recenzijama istih te objavljivanjem znanstvenih radova bili bismo na fakultetima gdje je satnica sa studentima 6 do 9 sati, a ostatak vremena je posvećeno znanosti. Treba navesti koje su to recenzije i tiskovine koje se priznaju? - Kategorija 6.– Projekti –kakvi moraju biti, propisati točne parametre, jer se događalo da ih Savjetnici Agencije ne prihvaćaju ili da savjetnik iz jednog sektora prihvati, a drugi ne. Prihvaćanje istih uvelike ovisi o preporuci Ravnatelja, odnosno simpatiji prema određenom nastavniku/ci. Zaštitom podataka se dodatno onemogućilo povlačenje usporedbi u napredovanju nastavnika/ca gdje je vidljivo da pojedinci napreduju na osnovi bliskosti sa Ravnateljem ili Savjetnikom. Za projekte npr.Erazmus kolege su uzimali ovlaštene Agencije za pisanje projekata – znači li to da će isti dobiti bodove? Kako se dokazuje autorstvo projekta? - Kategorija 8. – u cijelosti je manjkava – ovisi o bliskosti sa Ravnateljem i ljudima iz MZOS. Većini nastavnika/ca nije dostupna! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
649 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 24. Članak 24. do 27. Pravilnik o napredovanju i Pravilnik o nagrađivanju trebali biti dva zasebna dokumenta. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
650 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 23. Članak 23. Predlažem: Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje izvrsnog savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja: - najmanje 20 sati kroz 5 godina educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online). - sudjelovati kroz 5 godina na najmanje tri projekta na školskoj razini ili dva projektu na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini, - objaviti najmanje tri javno i besplatno dostupna obrazovna sadržaja ili stručna članka. Obaveze radnika koji su napredovali u zvanju treba definirati za pet godina, a ne na godišnjoj razini Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
651 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 22. Članak 22. Predlažem: Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja: - najmanje 15 sati kroz 5 godina educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online). - sudjelovati kroz 5 godina na najmanje tri projekta na školskoj razini ili dva projektu na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini - objaviti najmanje dva javno i besplatno dostupna obrazovna sadržaja ili stručna članka. Obaveze radnika koji su napredovali u zvanju treba definirati za pet godina, a ne na godišnjoj razini. Definiranje na godišnjoj razini podrazumijeva ravnomjernu raspodjelu različitih aktivnosti nastavnika tijekom svake školske godine, a za tim nema potrebe. Ako će se učitelji kontinuirano fokusirati na rad izvan nastave, neće moći zadržati kvalitetu rada u razredu, a to bi ipak trebalo biti najvažnije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
652 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21. Predlažem: Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje mentora dužan je za vrijeme trajanja zvanja: - najmanje 10 sati kroz 5 godina educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online). - sudjelovati kroz 5 godina na najmanje dva projekta na školskoj razini ili jednom projektu na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini - objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan obrazovni sadržaja ili stručni članak. Obaveze radnika koji su napredovali u zvanju treba definirati za pet godina, a ne na godišnjoj razini. Definiranje na godišnjoj razini podrazumijeva ravnomjernu raspodjelu različitih aktivnosti nastavnika tijekom svake školske godine, a za tim nema potrebe. Ako će se učitelji kontinuirano fokusirati na rad izvan nastave, neće moći zadržati kvalitetu rada u razredu, a to bi ipak trebalo biti najvažnije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
653 Željka Milošević Paro PRAVILNIK , Članak 5. Neprimjereno je određivati da nastavnik/ica MORA provesti 5 godina u zvanju mentora tj. savjetnika prije napredovanja u slijedeći stupanj – savjetnik, tj. Izvrstan savjetnik. Mora postojati mogućnost akceleracije, kad nastavnik/ica stekne uvjete – napredovanje mu se treba omogućiti – sve suprotno tome potiče mediokritete i osrednjost. Također je neproduktivno i frustrirajuće određivanje da nastavnik/ca treba imati 5, 10 ili 15 godina staža kako bi mogao napredovati u određeni stupanj. Cijela priča se svodi na sljedeće ili si sposoban i radiš i napreduješ ili ne. Stavljanje umjetnih kočnica poput godina staža ili godina u određenom zvanju naprosto nema smisla. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
654 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 20. Članak 20. Treba potpuno izbaciti. S obzirom da odgojno-obrazovni radnici rade na temelju ugovora o radu sklopljenog sa školskom ustanovom, upitno je na temelju koje osnove će dio radnog vremena raditi za potrebe ministarstva nadležnog za obrazovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
655 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 18. Članak 18. Potrebno je dodati i stavke u kojima se određuje i stjecanje trajnog zvanja mentora nakon tri uzastopna izbora u zvanje mentora. Također i stjecanje trajnog zvanja savjetnika nakon tri uzastopna izbora u zvanje savjetnika. Naime, kako je moguća obnova zvanja, tako ne bi trebalo praviti razliku između stupnjeva zvanja. Radnik može tri puta uzastopno obnavljati zvanje mentora / savjetnika, a tada bi to zvanje trebao steći trajno, kao i zvanje izvrsnog savjetnika, po istim uvjetima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
656 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 14. Članak 14. Formiranje povjerenstava za napredovanje samo je gomilanje administrativnih poslova svima nama, ali i nepotrebno trošenje novca na dnevnice (trebat će i putovati do nekih škola), pretpostavljam i članstvo u povjerenstvu, a i na zamjene onima koji budu mijenjali te članove u nastavi... Procjenjivanje nečijega rada nije pitanje samo pregleda pristigle dokumentacije i zbrajanja bodova nego je to i sustavno praćenje rada svih nas u sustavu; savjetnici su ipak imali dobar pregled stanja na terenu - od dobrih do manje dobrih stvari - a ponajprije do savjetovanje u svim situacijama u kojima smo se mogli njima obratiti; tko će sada preuzeti tu ulogu, pa i za napredovanje. Prijedlogom Pravilnika se isključuje ravnatelja i pedagoga škole u sudjelovanju Uvida što je neprihvatljivo. Ravnatelj i pedagog ima najbolji uvid u kompletan rad nastavnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
657 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 13. Članak 13. U ovom prijedlogu Pravilnika iz provedbe postupka napredovanja potpuno je eliminirana svaka uključenost ravnatelja ustanove iz koje je kandidat koji se predlaže za napredovanje. Smatramo da to nije u skladu s člankom 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji propisuje da je ravnatelj stručni voditelj školske ustanove te je odgovoran za stručni rad i "posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad učitelja, nastavnika i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje". Dakle, sukladno navedenim obvezama ravnatelja nužno je da je ravnatelj školske ustanove uključen u proces napredovanja nastavnika i stručnog suradnika iz iste škole. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
658 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 12. Članak 12. Nije razvidno u kojem roku Ministarstvo utvrđuje ispunjenost općih uvjeta za napredovanje, odnosno donosi odluku o odbijanju zahtjeva ili zahtjev s dokumentacijom dostavlja Povjerenstvu za napredovanje. Potrebno je utvrditi rok. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
659 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 11. Članak 11. Nije jasno na koji način treba svu potrebnu dokumentaciju za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje pohraniti u Zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matici), Registru zaposlenih u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja, također hoće li će postojati neke tabele ili slično, kao što je bilo dosad. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
660 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 10. Članak 10. Primjedbu bi stavila na stavak 2 prema kojem je rok za predaju zahtjeva za napredovanje vezan za školsku godinu, odnosno traje od 01. rujna do 01. ožujka. Što sa nastavnicima koji prikupe bodove u ostalih 6 mjeseci, zašto oni na napredovanje moraju čekati tako dugo? Nije u redu da se postupak napredovanja svede na utrku s vremenom i brigu da ne propustimo rokove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
661 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 9. Članak 9. Mislim da je povjerenstvo nepotrebno uz postojanje savjetnika iz AZOO, koji mogu izvršiti uvid u nastavu. Osnivanje Povjerenstva za napredovanje samo dodatno povećava troškove. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
662 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. Vrednovanje aktivnosti PROJEKTI, priprema i pisanje projekta na državnoj razni. Nejasno je što je zapravo projekt na državnoj razini. Kao voditeljica županijskog stručnog vijeća predlažem „vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održana sastanka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje“ smanjiti na minimalno 2 održana sastanka po šk. godini. S obzirom na to da su financijska sredstva kojima voditelji raspolažu vrlo ograničena, treba misliti na kvalitetu , a ne kvantitetu ŽSV-a. Dobro je da imamo razrađene kriterije za napredovanje koji zahvaćaju razne vidove naše djelatnosti, ali neposredan rad s učenicima vrednuje se samo na dva mjesta - mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima (što zahvaća malen broj učenika) i projekti. Mislim da zaslužujemo da ovaj Pravilnik izrijekom spomene i neposredan rad s učenicima izvan redovne nastave u učionici, npr. izvanstranačku nastavu, terensku nastavu, stručne posjete i sl., odnosno upravo ono što najbrže i najbolje dovodi do ostvarivanja ishoda zadanih kurikulom. Zato predlažem da se cjelina Projekti preimenuje u Izvannastavna djelatnost i projekti, te da se dodaju sljedeće stavke: Organizacija i izvođenje izvanučioničke nastave i stručnih posjeta (po broju) 1 bod Terenska nastava u trajanju do dva dana 1 bod Terenska nastava u trajanju od tri do četiri dana 2 boda Terenska nastava u trajanju od pet i više dana 3 boda. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
663 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 7. Članak 7. (1) alineja 2: Brojčana vrijednost sati kontinuiranog profesionalnog razvoja ne bi trebala biti izražena godišnje, već u ukupnom trajanju. Bojim se da će predloženih 40 sati edukacije godišnje staviti učitelja u poziciju „sakupljača sati“ te da će u konačnici pasti kvaliteta rada učitelja u učionici, tamo gdje bi trebala biti najvidljivija. Predlažem da broj sati bude jednak ili neznatno veći nego za savjetnika, a razlika će biti vidljiva odrađivanjem predviđenih obveza iz Članak 23. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
664 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 6. Članak 6. U prijedlogu čl. 6. st. 2. alineja 2 brojčanu vrijednost minimalnog broja bodova smanjiti na najmanje 45 bodova u 5 godina zbog nejednakih mogućnosti svih nastavnika da ih ostvare, a vezano uz rad u malim, ekonomski nerazvijenim i udaljenim sredinama u kojima je nastavniku teško skupiti navedene bodove u minimalno 5 kategorija. Na kraju svega, najvažniji su učenici kojima treba nastavnik posvećen nastavi i izvrsnosti u radu, a ne nastavnik u utrci skupljanja bodova zbog obnavljanja ili napredovanja u zvanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
665 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 5. Članak 5. Smatram da bi broj sati kontinuiranoga profesionalnog razvoja trebao biti izražen u razdoblju od pet godina a ne godišnje. Mislim da je minimum od 30 bodova prevelik za ovu razinu napredovanja jer iziskuje velik angažman nastavnika van redovne nastave. Smatram da je rad u nastavi ovim pravilnikom zapostavljen i ne vrednuje se dovoljno. Smatram da je granica previsoka i da bi 20 bodova bilo sasvim u redu. U prijedlogu čl. 5. st. 1. alineja 2 nije jasno definiran pojam “kontinuiranog profesionalnog razvoja”. Koji je mjerljivi pokazatelj ostvarenosti ovoga kriterija? Potvrda o sudjelovanju na edukciji ne može biti mjerljivi pokazatelj kontinuiranog profesionalnog razvoja jer ne pokazuje da je nastavnik usvojio i primijenio indikatore profesionalnog razvoja, već pokazuje samo fizičko ili virtualno prisustvovanje edukaciji. Sudjelovanje radi sudjelovanja nije pokazatelj profesionalnog razvoja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
666 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 4. Članak 4. Slažem se s mnogim kolegama da je zvanje "izvrstan" savjetnik neprikladan termin. Predlažem: 1. mentor 2. savjetnik 3.savjetnik u trajnom zvanju (odgojno - obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje savjetnika ili koji ima više od 30 godina radnog staža u struci i najmanje je jednom izabran u zvanje savjetnika). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
667 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 2. Članak 2. Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama nije krovni dokument za razvoj učiteljske profesije već preporuka. Zakonski donesen pravilnik ne može se pozivati na preporuku, unutar samog pravilnika potrebno je navesti skupove ishoda učenja. Sustav za praćenje profesionalnog obrazovanja još je daleko od funkcionalnog oblika praćenja tako da i dalje treba mnogo aktivnosti učitelja koje se boduju dokumentirati na drugačiji način. Nije jasno tko će i na koji način provjeravati usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnog standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Potrebno je da računalni sustav Sustav za praćenje profesionalnog razvoja svakako omogućava individualno evidentiranje e-portfolia ali je i bitno da postoje jasno napisane odrednice kako će se to evidentiranje odrađivati. Nije nužno da takve upute (odrednice) budu dio ovog pravilnika, ali svakako bi se trebalo poraditi na unificiranju obrazaca koji će kasnije olakšati uvid u praćenje napretka, brojanje bodova i ostalog i za odgojno-obrazovne radnike i za pedagoge i za ravnatelje, ali i za djelatnike AZOO-a i Ministarstva (na primjer, Povjerenstva za napredovanje). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
668 Jasminka Ćaćić PRAVILNIK , Članak 1. Članak 1. Poštovani, pozdravljam donošenje novog Pravilnika koji je već davno trebao biti izmijenjen i dopunjen. Učiteljica sam razredne nastave pa ću iz toga kuta napisati par svojih razmišljanja. Pravilnik bi trebao razlikovati kategorije napredovanja i nagrađivanja, ali bi trebao i razlikovati nastavnike i učitelje od stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja jer se uvjeti i načini njihova rada i njihovih aktivnosti u mnogome razlikuju. Trebalo bi imati zasebno poglavlje u ovom Pravilniku. U pojedinom poglavlju treba definirati kriteriji praćenja i napredovanja koji najbolje odražavaju specifičnosti rada promatrane kategorije djelatnika. Od učitelja se u novom Pravilniku traži puno uspjeha i rezultata u izvannastavnim aktivnostima, a naše zaduženje je samo 1 sat tjedno, što znači da treba puno svog i učeničkog slobodnog vremena uložiti u taj rad što uz ostale radne i obiteljske obveze nije lako, skoro nedostižno. S druge strane malo se boduje i vrednuje naš pravi posao, neposredni rad s učenicima kojih u razredima ima ponekad puno i previše, pa kombinacije i slično. Mislim da je za napredovanje dovoljno dva puta biti potvrđen u svome zvanju i imati 30 godina radnog staža. Nadam se da će odgovorni ovaj put pročitati naše prijedloge i uvažiti većinu njih, jer ipak učitelji znaju najbolje i svijetla su točka obrazovanja prema rezultatima svih anketa. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
669 Petra Rađenović Vikaukal PRAVILNIK Poštovani sudionici e-savjetovanja, smatram da je Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima bilo potrebno unaprijediti te jasnije definirati bodovanje, aktivnosti i sve ostale aspekte u postupku napredovanja. Mislim da ovaj prijedlog Pravilnika, nažalost, ne opravdava svoj vlastiti naslov u kojem se spominju svi odgojno-obrazovni djelatnici dok se isčitavanjem istog može zaključiti da nisu svi odgojno-obrazovni djelatnici u jednakom položaju u sustavu bodovanja. Članak 8. kojim se određuje vrednovanje stručno-pedagoškog rada odgojno - obrazovnih djelatnika treba biti orijentirano na specifičnost poslova različitih profila odgojno-obrazovnih djelatnika (učitelji/nastavnici, stručni suradnici, odgajatelji u učeničkim domovima te ravnatelji). Ovaj članak je trenutno napisan tako da pogoduje učiteljima/nastavnicima jer uvelike obuhvaća upravo njihov opis poslova i specfičnost njihovog radnog mjesta što nama ostalim odgojno-obrazovnim djelatnicima uvelike ograničava prikupljanje bodova za napredovanje i nagrađivanje. Kao jedan od primjera navela bih vrednovanje mentorstva pripravnicima do stručnog ispita. Stručni suradnici pedagozi prate uz mentora pripravnike do stručnog ispita, prisutni su kroz Povjerenstvo za praćenje pripravnika na oglednim satima pripravnika, savjetuju pripravnike do stručnog ispita o svim zakonskim aktima, pravilnicima i sl., pišu na kraju pripravništva izvješće (u koje se rijetko kada uključuju nastavnici mentori). Poštovano Ministarstvo obrazovanja i znanosti zašto članovi Povjerenstva za praćenje pripravnika ne dobivaju bodove za unapređenje??? Jesu li Vam stručni suradnici toliko manje važni od ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika?? Isčitavajući ovaj prijedlog Pravilnika, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi te nepotreban Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnoga tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju ispada da su VAM STRUČNI SURADNICI NAJMANJE VAŽNI u cijelom odgojno-obrazovnom sustavu!!! Zanimljivo je da se u svakom novom pravilniku njima treba dodati rečenica da sve nove obaveze i poslove OBAVLJAJU U SKLOPU REDOVITIH TJEDNIH RADNIH OBAVEZA!! I sada nam je uskraćen i pošteni sustav bodovanja za napredovanje i nagrađivanje. Moram vam priznati da takvim stavom drago naše Ministarstvo obrazovanja i znanosti tjerate sve nas mlade odgojno-obrazovne djelatnike koji smo se školovali s namjerom da ostvarimo svoj doprinos odgojno-obrazovnom sustavu da svoju poslovnu sreću potražimo u privatnom sektoru. Svakom novom odlukom, pravilnikom, loše implementiranim reformama i nepoštivanjem naše profesije i nas samih ubijate u nama zadnje atome motivacije za rad u školama. A sada sa se vratim natrag na ovaj Pravilnik. Smatram da definitivno morate promijeniti članak 8. te vrednovati stručno-pedagoški rad za svaku skupinu odgojno-obrazovnih djelatnika posebno: posebno za učitelje/nastavnike, posebno za stručne suradnike, posebno za odgajatelje i posebno za ravnatelje zbog specifičnosti poslova. Jedino na taj način ovaj pravilnik može ravnopravno uključiti sve dionike u sustav napredovanja i nagrađivanja. Nadam se da će i ostali odgojno-obrazovni djelatnici ostaviti svoj komentar i podržati ovakvu ravnopravnost u napredovanju i nagrađivanju SVIH odgojno-obrazovnih djelatnika. Lijep pozdrav, Petra Rađenović Vikaukal, mag. pedagogije Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
670 Darko Samardžić PRAVILNIK , Članak 5. Ukoliko se u uvjet za zvanje mentora ne ubraja i staž odrađen prije položenog stručnog ispita šalje se poruka da se taj rad ne vrednuje čime se učitelje dodatno demotivira. Prva godina rada je izuzetno važna, ali i osjetljiva jer učitelji prolaze brojne faze počevši s romantiziranjem posla učitelja kada čine sve da bi napravili razliku do faze preživljavanja i stresa. Ovo je godina kada učitelji najviše rade i uče i pripremaju se za stručni ispit. Upravo nakon prve godine rada učitelji sagledavaju svoj rad i nastoje, ako su primjereno motivirani, i dalje kvalitetno raditi svoj posao. Izbacite "nakon položenog stručnog ispita" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
671 Bruno Borić PRAVILNIK Zanima me na koji način će se provjeravati ostvareni ishodi učenja (Članak 5,6. i 7.)? Nadalje, obvezna kategorija je "Unaprjeđivanje rada škole". Koliko se konkretno bodova iz te kategorije mora dobiti da bi se zadovoljio kriterij? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
672 Tomislav Dovranić PRAVILNIK , Članak 6. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: deset godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje savjetnika, ukoliko u deset godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
673 Tomislav Dovranić PRAVILNIK , Članak 18. Dodaje se novi stavak 1. koji glasi: Odgojno obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje mentora, zvanje mentora stječe trajno. Dodaje se novi stavak 2. koji glasi: Odgojno obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje savjetnika, zvanje savjetnika stječe trajno. Stavak 1. postaje stavak 3. Stavak 2. postaje stavak 4. uz izmjene: Umjesto trideset pet godina mirovinskog staža, treba stajati: trideset pet godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Posebno će biti diskriminirani i nastavnici struke, kao i odgojno obrazovani radnici koji su prethodno radili van sustava obrazovanja. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
674 Tomislav Dovranić PRAVILNIK , Članak 5. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: pet godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani odgojno obrazovni radnici koji rade u nepunom radnom vremenu. I članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje mentora, ukoliko u periodu od pet godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
675 Tomislav Dovranić PRAVILNIK , Članak 8. Potrebno je i bodovima vrednovati: -rad ispitnog koordinatora i zamjenika ispitnog koordinatora za državnu maturu, po godini; -stručni skupovi za ispitne koordinatore u organizaciji NCVVO-a ; -edukacije za ocjenjivače ispita državne mature ili nacionalnih ispita u organizaciji NCVVO-a ; -vrednovanje ispita državne mature ili nacionalnih ispita (također se može smatrati radom na obrazovnim sadržajima, edukacijom i unapređenjem rada škole), Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
676 Tomislav Dovranić PRAVILNIK , Članak 5. Ljestvica je postavljena previsoko , 30 bodova je previše za mentora, pogotovo ako ih je potrebno prikupiti svake tri godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
677 Silvana Mirić PRAVILNIK , Članak 21. Smatram da se dužnost mentora edukacije najmanje 6 sati godišnje ne bi smjela ograničiti na godišnju razini već kroz čitavo vrijeme trajanje zvanja. Također bi taj broj trebao biti manji. Isto tako kako evidentirati i dokazati kolegijalnu podršku na školskoj razini i primjere dobre prakse koje izmjenjujemo sa svojim kolegama na razini škole (papirnati oblik i usmeno). Treba definirati kada je ispunjen uvjet sudjelovanja na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja. Također bi trebalo točno definirati kakvi projekti ulaze u bodovanje i kako ih dokazati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
678 Tatjana Kovče PRAVILNIK , Članak 5. Moj prijedlog je da za kandidate koji obnavljaju svoj status za početak prikupljanja bodova treba uzeti datum slanja prethodno poslanih dokumenata, a ne datum promocije jer jer period između toga znao biti jako dugačak. Kod prvog napredovanja znalo je proteći i dvije godine od predavanja zahtjeva do promocije. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
679 Silvana Mirić PRAVILNIK , Članak 5. U članku 5 (2) nije vidljivo kako će se provjeravati usvojenost minimalno pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Smatram da bi trebalo biti objašnjeno kako i na koji način to dokazati i provjeriti. Drugi dio stavka navodi „Unaprjeđivanje rada škole" kao obaveznu kategoriju. Smatram da je svaka kategorija bitna i da se ni jednu ne bi trebalo isticati kao obaveznu. Opet se javlja pitanje kako dokazati i provjeriti tu kategoriju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
680 Darija Vlajnić PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem da se u novome Pravilniku izdvoje umjetničke (glazbene i plesne) škole od osnovnih škola na način da se vrednovanje rada nastavnika regulira posebnim člankom. U Članku 8. predlažem uvođenje nove kategorije: Vrednovanje umjetničkog rada u glazbenim i plesnim školama za ispunjavanje uvjeta izvrsnosti te da se dodaju bodovi ne samo za osvojene nagrade učenika i mentora ( samostalni nastup učenika) na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima nego i za korepetitora koji prati solista ili komorni sastav . S obzirom na drugačiji rad u glazbenim školama i na mnogobrojne nastupe, koncerte i natjecanja korepetitor je vrlo važan i odgovoran posao koji također zahtjeva puno rada i vježbanja,te zajedničkim probama i uvježbavanjima pomaže solisti ili komornom sastavu bolju i kvalitetniju izvedbu nekog djela. Potrebno je uključiti i bodovati i rad za opće dobro što znači sudjelovanje u volontiranju ili organiziranje volontiranja, te sudjelovanje i organiziranje humanitarne akcije i to barem s jednim bodom po godini i događanju tj. aktivnosti usmjerene na razvoj socijalnih vještina učenika i povezivanje s lokalnom zajednicom. Velik naglasak je stavljen na izvannastavni rad koji je nesumnjivo važan. No ipak, pri tome ne smijemo zaboraviti sam rad u razredu i sa djecom za koji je neophodna kvalitetna priprema. Pretjerano sakupljanje bodova izvan same nastave vrlo lako može dovesti do smanjene kvalitete te iste nastave, a edukacija nastavnika prije svega mora biti u korist učenika. - Vođenje stručne udruge, društva. kluba, sekcije - na koje se stručne udruge, društva, klubove ili sekcije ovo odnosi? Specificirati „udruge“ kako ne bi bilo neusklađenih tumačenja različitih Povjerenstava. Specificirati „stručnog društva, kluba ili sekcije“ kako ne bi bilo različitih tumačenja Povjerenstava. Što se tiče povećanja povećanjem broja bodova - mislim da je predloženi broj ipak malo prevelik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
681 Darija Vlajnić PRAVILNIK Predlažem da se u novome Pravilniku razdvoje glazbene i plesne škole od osnovnih škola na način da se vrednovanje rada nastavnika/ mentora / korepetitora u glazbenim školama regulira posebnim člankom jer rad sa djecom u glazbenim i plesnim školama drugačiji je od "redovnih" škola.Velika je razlika raditi u osnovnoj i u glazbenoj školi, jer u glazbenim školama nastava je individualna (glavni predmet) za razliku od nastave u osnovnim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
682 Senka Jelić PRAVILNIK Poštovani, izražavam zadovoljstvo na donošenje novog Pravilnika o napredovanju i nagrađivanju… Novim pravilnikom prikazan je širi spektar aktivnosti koje obavljamo te ih je, dakako, potrebno nagraditi. Ipak, smatram da je bodovno vrlo zahtijevan. Za učitelje i nastavnike koji će htjeti obnoviti zvanje ili napredovati u više zvanje za dvije godine ili manje bit će nemoguće ostvariti zadane bodove. Predlažem prijelazni period od dvije godine (realnih vremenskih okvira) u kojem će se smanjiti bodovni kriteriji (20/40/60). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
683 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 28. Uvesti novi stavak 4. koji glasi: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje mentora najmanje četiri puta za redom zadržavaju to zvanje trajno. Uvesti novi stavak 5. koji glasi: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje četiri puta za redom zadržavaju to zvanje trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
684 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članka 27. Predmet članka 27. trebao bi biti predmet Kolektivnih ugovora. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
685 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 25. stavak 1. Potrebno je ustvrditi broj nagrada i prema tome osigurati proračunska sredstva, a ne suprotno. Najavljen broj od 500 nagrađenih čini se optimalnom, kao i za ovu godinu najavljena visina nagrade od 10.000,00 kn. stavak 2. potrebno je utvrditi broj bodova i za ostale kriterije osim onih iz članka 8. ovog Pravilnika, a koji su navedeni u stavku 2. Treba jasno ustvrditi koliko najviše bodova nose pojedine ostale aktivnosti. Bez jasnog bodovnog okvira, bit će teško objektivno vrednovati pojedinu aktivnost, a time se otvara mogućnost netransparentnog postupka utvrđivanja liste. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
686 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 23. Podržavamo da odgojno obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje izvrsnog savjetnika imaju i obveze. Za stjecanje zvanja izvrsnog savjetnika, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 7. ovog Pravilnika prikupiti bodove iz najmanje šest od deset kategorija, a jedina obvezna kategorija je „ Unaprjeđivanje rada škole. Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4. Nije prihvatljivo propisivati izvrsnim savjetnicima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
687 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 22. Podržavamo da odgojno obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje savjetnika imaju i obveze. Za stjecanje zvanja savjetnika, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 6. ovog Pravilnik prikupiti bodove iz najmanje pet od deset kategorija, a jedina obvezna kategorija je Unaprjeđivanje rada škole. Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4. Nije prihvatljivo propisivati savjetnicima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
688 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 21. Podržavamo da odgojno obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje mentora imaju i obveze. Za stjecanje zvanja mentora, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 5. ovog Pravilnika prikupiti bodove iz najmanje četiri od deset kategorije, a jedina obvezna kategorija je Unaprjeđivanje rada škole. Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4. Nije prihvatljivo propisivati mentorima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
689 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 18. Dodaje se novi stavak 1. koji glasi: Odgojno obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje mentora, zvanje mentora stječe trajno. Dodaje se novi stavak 2. koji glasi: Odgojno obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje savjetnika, zvanje savjetnika stječe trajno. Stavak 1. postaje stavak 3. Stavak 2. postaje stavak 4. uz izmjene: Umjesto trideset pet godina mirovinskog staža, treba stajati: trideset pet godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Posebno će biti diskriminirani i nastavnici struke, kao i odgojno obrazovani radnici koji su prethodno radili van sustava obrazovanja. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
690 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 7. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: petnaest godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje izvrsnog savjetnika, ukoliko u petnaest godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
691 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 6. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: deset godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. Stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje savjetnika, ukoliko u deset godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
692 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK , Članak 5. Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: pet godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani odgojno obrazovni radnici koji rade u nepunom radnom vremenu. I članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu. stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje mentora, ukoliko u periodu od pet godina rada postignu odgovarajući broj bodova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
693 Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske PRAVILNIK Prijedlog Pravilnika značajan je pozitivan iskorak u odnosu na aktualni Pravilnik o napredovanju. NAPREDOVANJE: Pozitivno: o uvode se tri stupnja napredovanja o nema više zapreka za pokretanje postupka, a koji su bili ravnatelji – postupak za napredovanje pokreće sam nastavnik ili stručni suradnik o o napredovanju ne odlučuje više samo jedna osoba već tročlano povjerenstvo o veće su mogućnosti postizanje potrebnih bodova o radnik prava i obveze stječe danom donošenje odluke o napredovanju, a ne nakon promocije kao što je bilo do sada o radnici nakon imenovanja u zvanje imaju i obveze – te obveze ujedno donose i bodove za viši stupanj zvanja ili za obnavljanje zvanja Za raspraviti je i poboljšati: o trajno stjecanje zvanja trebalo bi biti za sve stupnjeve, a ne samo za stupanj izvrsnog savjetnika o za trajno stjecanje svih zvanja trebalo bi se uvažiti i dosadašnja napredovanja Potrebno je utvrditi: o koeficijente složenosti poslova: za mentora i savjetnike ne smiju biti niži od dosadašnjih, a za izvrsnog savjetnika treba biti najmanje 10% veći od savjetnika Negativno je i treba ispraviti: o predloženi su uvjeti o potrebnom broju godina mirovinskog staža, a ne rada u obrazovanju, čime su oštećeni radnici koji rade u nepunom radnom vremenu NAGRAĐIVANJE Pozitivno: o po prvi puta uvodi se sustav nagrađivanja za uspješnost u radu o svaki nastavnik može se prijaviti, a može biti i predložen o radnici se mogu natjecati svake godine o nagrađuju se uvećanjem plaće i radnici koji sudjeluju u eksperimentalnim programima  bolje rješenje bi bilo ugovaranje povećanja plaće za te poslove kroz Kolektivni ugovor Moguće negativnosti vidjet će se po završetku prvog postupka nagrađivanja Nedorečenost: o nedovoljno jasno određeni dodatni kriteriji osim onih navedenih u članku 8. – nedostaju jesno izraženi bodovi za te poslove, pa se otvara mogućnost manipulacije prilikom rangiranja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
694 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 24. Članak 24. O nagrađivanju bi trebalo sačiniti zaseban pravilnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
695 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21.-23. Educiranje kolega i studenata i pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini nema istu težinu. je li moguće da mentor ispuni svoju obvezu samo time da 6 sati pruža podršku kolegama u školi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
696 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 18. Članak 18. U stavku dva trebalo bi stajati da radnik s više od 35 godina mirovinskog staža ima mogućnost zadržavanja stečenog zvanja a ne obvezu njegova zadržavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
697 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 17. Članak 17. Nejasno je tko procjenjuje to jest što uključuje opravdana duža odsutnost s rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
698 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 15. Članak 15. Obvezno očitovanje je bespotrebno. Potrebno je ostaviti mogućnost očitovanja u slučaju neslaganja s mišljenjem povjerenstva ali ne i učiniti ga obveznim ako se radnik s njim slaže. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
699 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 14. Članak 14. Nejasno je tko će snositi troškove i kako će se organizirati uvid u stručno-pedagoški rad koji vrši stručno povjerenstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
700 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 13. U članku 13. Nejasni su kriteriji izbora jedinog člana stručnog povjerenstva koji je stručnjak za područje napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
701 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 12. U Članku 12. nisu navedeni rokovi koje treba poštivati MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
702 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 9. Članak 9. Postojanje dva povjerenstva uvelike će usporiti i zakomplicirati postupak napredovanja u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
703 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 8. Članak 8. Kategorija aktivnosti Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i propravnicima – U ovoj kategoriji učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori vrlo teško mogu realizirati bodove zbog nepostojanja natjecanja i smotri za učenike s većim teškoćama u razvoju. za ovu kategoriju učenika postoje samo sportska natjecanja te Državna smotra namijenjena srednjoškolcima. Stoga se učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori ovakvom raspodjelom bodova dovode u nepovoljan položaj. Kategorija aktivnosti Predavanja i/ili radionice – Postavlja se pitanje kako će se dokazivati pozitivna evaluacija od strane sudionika. Ukoliko se ne predvide standardizirani obrasci za evaluaciju upitna je i njezina objektivnost. U istoj kategoriji moguće je čak 4 boda ostvariti kroz Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja a da uopće nije definirano što to dijeljenje podrazumijeva, pod kojim uvjetima, na kojim razinama i kako se isto dokazuje. Kategorija aktivnosti Online edukacije. U ovoj kategoriji premala je razlika među bodovima za sudjelovanje u online edukaciji i njezino vođenje. Također, postavlja se pitanje čemu odvajanje vođenja online edukacija od onih iz kategorije predavanja i/ili radionica kada se u gornjoj kategoriji navode iste održane uživo ili online). Kategorija aktivnosti rad u stručnim vijećima, udrugama i slično – u ovoj kategoriji premala je razlika u bodovima između vođenja stručnog vijeća na razini škole i županijskog stručnog vijeća što je ipak znatno zahtjevniji zadatak. Također, za rad u strukovnim udrugama i njihovo vođenje predviđen je isti broj bodova, što nije realno. Bodovanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada izvan školske ustanove, bez obzira radilo se o kategoriji učenika s posebnim potrebama ili ne, znači bodovanje nečijeg honorarnog rada/posla i kao takvo je besmisleno. Upitno je je li takav rad stručno-pedagoški. Kategorija aktivnosti Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji – Kod objavljivanja članaka trebali bi se bodovati ne samo stručni nego i znanstveni članci. Nejasno je zbog čega se zasebno boduje rad u stručnim povjerenstvima radi procjene usklađenosti udžbenika. U dijelu koji govori o objavljivanju oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja i aktivnosti za učenike s teškoćama – nije jasno gdje se objavljuju navedene prilagodbe. Također, bodovanjem ove aktivnosti potiče se stav da postoje univerzalne, unificirane prilagodbe što nije u skladu sa spoznajama inkluzivne pedagogije i principima individualizacije i prilagodbe. U kategoriji aktivnosti projekti nejasne su kategorije projekata „državne razine“. Uključuje li taj pojam financiranje od strane nekoga unutar RH, partnerstva unutar RH ili nešto treće? Bespredmetno je bodovanje samog sudjelovanja u projektima, posebno na školskoj razini. U kategoriji aktivnosti Unaprjeđenje rada škole nije korektno s istim brojem bodova bodovati cjelogodišnji rad na uređivanju mrežne stranice, školskog lista ili stranice na društvenim mrežama kao i sudjelovanje u organizaciji javnog događanja u školi. U kategoriji Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja najveći broj bodova nosi sudjelovanje u eksperimentalnom programu. Sudjelovanje u takvom programu ne govori o individualnom angažmanu pojedinca već čitave ustanove i stoga ga ne bi trebalo na ovaj način vrednovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
704 Višnja Popović PRAVILNIK , Članak 4. Članak 4. Treći stupanj napredovanja u zvanje nosi naziv izvrsnog savjetnika. Izraz „izvrsni savjetnik“ nezgrapan je i neobičan te bi bilo uputno zamijeniti ga nekim drugim terminom poput savjetnika 2. razine (gdje bi savjetnik 1. razine bio preporučeni izraz za dosadašnjeg savjetnika). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
705 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Određene kategorije su definirane na razini škole, pa onda za županijsku razinu. Što je sa projektima na lokalnoj razini? Gdje oni pripadaju? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
706 Vijeće talijanske autohtone nacionalne manjine Istarske županije - Consiglio della minoranza nazionale italiana autoctona della Regione Istriana PRAVILNIK , Članak 24. (4) Kod prijedloga za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika koji se odnosi na odgojno-obrazovnog radnika koji je zaposlen u školama na jeziku i pismu nacionalnih manjina, članovi Povjerenstva za nagrađivanje biti će izabrani i iz redova nacionalne manjine kojoj pripada kandidat za napredovanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
707 Vijeće talijanske autohtone nacionalne manjine Istarske županije - Consiglio della minoranza nazionale italiana autoctona della Regione Istriana PRAVILNIK , Članak 13. (2.1.) Kod postupka za napredovanje u zvanje koji se pokreće na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika koji je zaposlen u školama na jeziku i pismu nacionalnih manjina, predsjednik Povjerenstva za napredovanje imenuje dva člana stručnog povjerenstva s Popisa koji se formira na temelju otvorenog javnog poziva koji je objavljen na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje, a koji će biti iz redova nacionalne manjine kojoj pripada kandidat za napredovanje. (3.1.) Kod postupka za napredovanje u zvanje koji se pokreće na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika koji je zaposlen u školama na jeziku i pismu nacionalnih manjina, uz člana stručnog povjerenstva koji je stručan za područje odnosno predmet za koji se napredovanje ostvaruje, na prijedlog agencije nadležne za obrazovanje predsjednik Povjerenstva za napredovanje imenovati će također savjetnik/viši savjetnik nadležan za dotičnu nacionalnu manjinu kao dodatnog člana povjerenstva. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
708 Vijeće talijanske autohtone nacionalne manjine Istarske županije - Consiglio della minoranza nazionale italiana autoctona della Regione Istriana PRAVILNIK , Članak 9. (6) Kod postupka za napredovanje u zvanje koji se pokreće na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika koji je zaposlen u školama na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Ministar nadležan za obrazovanje na temelju javnog poziva će imenovati članove Povjerenstva za napredovanje koji će biti iz redova nacionalne manjine kojoj pripada kandidat za napredovanje, kako bi mogli pratiti izvođenje nastave i analizirati određenu dokumentaciju koja je u izvorniku napisana na jeziku i pismu nacionalne manjine. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
709 Igor Soldić PRAVILNIK Mislim da bodovi koji proizlaze direktno iz zaduženja učitelja i koje im se nalazi u satnici se ne bi trebali bodovati. Primjer takvih kategorija koji se nalaze u Pravilniku ili komentarima su: vođenje ŽSV-a, INA, razredništvo, administrator e-Dnevnika/e-Matice, voditelji stručnih povjerenstava za upise, koordinatori ispita... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
710 Igor Soldić PRAVILNIK Obrazovanje je jedno od rijetkih sektora koje mora obnavljati status koji je djelatnik stekao napredovanjem. Trebalo bi razmisliti o mogućnosti trajnog napredovanja već nakon prve obnove. Ravnatelj je izbačen iz cijelog postupka napredovanja. Znači li to da se više ne mora prilagati nikakvo izvješće ravnatelja u dokumentaciju za napredovanje? Mora li se i koja dokumentacija slati u papirnatom obliku ili sve ide online? Prilikom obnavljanja napredovanja, od kojeg datuma se gledaju novo prikupljeni bodovi? Od datuma s kojim je pokrenut postupak za prethodno napredovanje ili od donošenja odluke o prethodnom napredovanju? Bilo bi dobro da se gleda od pokretanja postupka, kako ne bi bio period u kojem bodovi budu "neiskorišteni" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
711 Igor Soldić PRAVILNIK U pravilniku su navedeni razni rokovi (10 dana, 30 dana, 8 dana...). Što ako se ti rokovi ne budu ispoštovali od strane Ministarstva? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
712 Igor Soldić PRAVILNIK Obveza od najmanje 6/8/10 sati godišnje educiranja kolege je previsoka i nerealna te ju je potrebno smanjiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
713 Igor Soldić PRAVILNIK Potrebno je smanjiti traženi broj bodova za napredovanje, jer su kriteriji previsoko postavljeni, Predlažem 20/40/60 umjesto 30/60/80. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
714 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnog događanja - što se sve smatra javnim događanjem - ako je neki projekt ujedno i javni događaj, dobije li se 1 ili 2 boda Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
715 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji) - ako osoba uređuje sve navedeno dobiva li se jedan bod ili tri boda? - koliko objava mora biti? jel dovoljna 1 objava u godini za bod? - tko dobije bod? osoba koja je napisala članak ili osoba koja ga je objavila? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
716 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku) - što ako pripravnik promijeni školu? - koliko najmanje mjeseci mora biti kako bi se dobili bodovi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
717 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u samovrednovanju ili vanjskom vrednovanju škole (po godini) - potrebno je definirati na što se to točno odnosi - ukoliko svi učitelji ispune upitnik o samovrednovanju, dobiju li svi bodove. Ili samo oni koji su voditelji i sudjeluju u evaluaciji? Tko sve može dobiti bodove za ovu kategoriju? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
718 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. u kategorijama gdje je definirano trajanje projekta od najmanje godinu dana, misli li se na kalendarsku ili školsku godinu? - u svakom slučaju, nemoguće je da projekt traje cijelu godinu, dovoljan uvjet bi bio da traje više od 6 mjeseci Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
719 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Kako dokazati rad na projektu? Koliko učitelja može biti voditelj/koordinator na jednom projektu? Ako cijela škola sudjeluje u projektu, mogu li svi učitelji dobiti bod za sudjelovanje? Ako i vodiš i sudjeluješ u projektu, zbrajaju li se bodovi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
720 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Potrebno je definirati što sve može biti projekt, pogotovo na školskoj razini. Je li projekt "Uređenje školskog panoa", "Dani kruha", neka humanitarna akcija... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
721 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini) - definirati kriterije što točno pripada u ovu kategoriju, jer je dosad svaki savjetnik osobno procjenjivao što će biti bodovano Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
722 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini) - potrebno je definirati što to točno znači (je li dovoljno biti člane neke udruge, biti u upravnom odboru ili nešto treće) Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
723 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Ako učitelj sudjeluje na većem broju online edukacija u vremenu kraćem od 5 sati, može li se više takvih edukacija zbrojiti kako bi učitelj za ukupno 5 sati edukacije dobio 1 bod? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
724 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Zašto se online edukacije boduju, a edukacije uživo ne? Treba bodovati oboje ili ništa Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
725 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja" nosi 4 boda, a nije jasno definirano na što se to odnosi i po čemu se razlikuje od predavanja/radionica/oglednog sata Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
726 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Kako ne bi morali objašnjavati na što se odnosi "uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika" i smišljati neki obrazac, najbolje bi bilo izbaciti taj dio iz pravilnika. Ukoliko ostane, potrebno je definirati što to točno znači i kako se provodi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
727 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Kod bodovanja natjecanja, trebalo bi biti navedeno "po učeniku ili ekipi", kako ne bi bilo nesporazuma Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
728 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini) - ispraviti kako bi se bodovalo po studentu, a ne godini Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
729 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Predlažem da se boduje i mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na državnoj razini (po učeniku) i osvojili su jedno od prva 3 mjesta sa 2 boda Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
730 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja - koliko maksimalno članova povjerenstva smiju imati - dobivaju li svi članovi povjerenstva bodove - ukoliko je učitelj član povjerenstva nekog predmeta koji ne predaje, ima li isto pravo na bodove Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
731 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja - boduju li se samo natjecanja u organizaciji AZOO-a ili se računaju i natjecanja kao što su Dabar, Klokan, Croatian Makers, Logo liga... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
732 Igor Soldić PRAVILNIK , Članak 8. Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima - boduju li se samo natjecanja u organizaciji AZOO-a ili se računaju i natjecanja kao što su Dabar, Klokan, Croatian Makers, Logo liga... Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
733 Ivana Bokavšek PRAVILNIK , Članak 8. Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada Članak 8. Kategorije aktivnost Predavanja i/ili radionice Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih; do dva suautora) – je li se isto odnosi i na ogledne satove koji se održe kolegama/učiteljima/nastavnicima iz europskih zemalja koji obavljaju Erasmus+ KA1 jobshadowing aktivnost u školi učitelja koji priprema ogledni sat te iste strane kolege promatraju taj sat? To bi se trebalo smatrati kao ogledni sat na međunarodnoj razini, a samim tim i vrijediti više bodova (4). Ukoliko učitelj pripremi 30 oglednih satova ili radionica za strane učitelje/nastavnike ili stručne suradnike je li se tada računa 30 puta 4 boda ili 30 puta 1 bod? Ako se ovaj primjer ne odnosi na kategoriju predavanja, radionice ili ogledni sat na školskoj razini, na koju se kategoriju odnosi? Mogu li se retroaktivno vrednovati ovakvi održani ogledni satovi u školskim godinama 2016./2017., 2017./2018. i 2018./2019. prema novom Pravilniku o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima? Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini (po projektu) Je li se odnosi na koordinatora jobshadowing aktivnosti, (domaćina škole u kojoj se jobshadowing aktivnost odvija), koji priprema program za 5 radnih dana prema interesima i željama gostujućih stranih kolega/učitelja/nastavnika iz europskih zemalja? Ako u jednoj školskoj godini, isti koordinator, priprema program, koordinira kolege učitelje iz različitih predmeta iz svoje škole kako bi se program uspješno realizirao, odrađuje sastanke sa kolegama iz europskih zemalja na kojima objašnjava školski sustav RH, pojašnjava nastavne metode i pristupe, podučava primjerima dobre prakse kolege iz europskih zemalja, brine se o korektno ispunjenoj dokumentaciji koju nužno treba predati istim europskim kolegama te vrši pisanu komunikaciju od prvog dogovora do završne etape jobshadowing gostovanja, smatram da 1 bod nije dovoljan za ovakvu dužnost. Nije jasno bodovanje u ovom slučaju. Je li 1 jobshadowing hosting nosi 1 bod u tom slučaju? Npr. ako je koordinator škole obvezan za pripremu 6 različitih programa i prijam 6 različitih skupina učitelja iz europskih zemalja, je li se to računa kao 1 projekt ili 6? Molim da se razmotri ovaj upit, jer krajnje je demotivirajuća činjenica da priprema, organizacija i izvedba programa u kojem predstavljamo dobru praksu hrvatskog učitelja i podučavamo kolege iz drugih europskih zemalja, prođe nezapažen i bez adekvatnog vrednovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
734 Danijela Božičević PRAVILNIK , Članak 31. Prijedlog Pravilnika potrebno je, nakon komentara cijenjenih kolega, dobro analizirati, mjerljivost zahtjeva taksativno navesti i najvažnije od svega, na prvo mjesto staviti "živi organizam" : nastavni proces i ono što kao odgojno-obrazovni radnici ostavljamo u zalog našim učenicima. Svako dobro! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
735 Slavica Bernatović PRAVILNIK Poštovani kolegice i kolege, svi sudionici e-Savjetovanja, Lijepo je i poželjno ljudima dati priliku kako unaprijediti svoj rad, sebe, kolege oko sebe, te poglavito sudionike odgojno-obrazovnog procesa. Gospodo, neka nam je cilj KVALITETA, nikako kvantiteta. KOMU odnosno ČEMU, ovaj (prijedlog) Pravilnik pridaje značaj i PRIORITET? Je li moguće da se ovakvim djelovanjem, planira kvalitetu učiteljskog i profesorskog rada i ˝prosvjetarski˝ posao dignuti na višu razinu? I say: ˝Nonsense!˝. Kakve mogućnosti i kakvi uvjeti su dostupni svakomu od nas? OVO trenutno vrijeme projekta ˝Škola za život˝, svima nam daje SMJERNICE kako unaprijediti svoj izravni rad tijekom nastavnog procesa. Iz trenutno predloženog Pravilnika, se čita potpuno suprotno. (Činjenica je da se puno čita.) Savjetuje li se, ovim, neka nastavni proces i izravni rad sa učenicima u nastavi bude sporedan? On-line komentari mnogih (skoro svih) kolega upravo upućuju da se predloženim bodovima, zanemaruje NAŠ IZRAVNI rad u NASTAVNOM PROCESU. Koji je istinski smisao odgojno-obrazovnog sustava, nastavnog procesa? Ovaj prijedlog Pravilnika NE POTIČE KVALITETU nastavnog procesa. Zapravo, prijedlog Pravilnika ističe važnost raznoraznih ˝vanjskih˝ aktivnosti i akcija, što upućuje na vrednovanje neke druge profesije. Istodobno, naziv mu je Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju učitelja, nastavnika, ….. Nedavno je cijenjena gospođa iz Finskog obrazovnog sustava izjavila o svojemu (njihovom) obrazovanju da će, taj njihov hvaljeni sustav, i oni sami mijenjati. Upućuju im prigovore da su ˝škola za djevojke˝ (djevojke im ostvaruju zadovoljavajući uspjeh, ne i dečki?!!!). Zaključak se sam nameće. Dakle, pogotovo je na nama da detaljno promišljamo, i sveobuhvatno. Mi u našu reformu slažemo neke njihove komponente. U kojim i kakvim uvjetima? S takvim raspodjelama i dodjeljivanjem bodova za napredovanje (i nagrađivanje) bi se moralo detaljnije sagledati. Netko navodi da se dodatno boduje u napredovanje obavljanje dužnosti razredništva. Ne. Nije razredništvo za bodovanje u napredovanju. Razredništvo je moguće valorizirati i vrednovati drugačije, drugačijim instrumentima. Svatko od nas tko sudjeluje u nastavnom procesu odgojno utječe. Niti bi se neki minimalni broj godina koje je netko bio razrednik, trebalo uzeti za kriterij. Raznoraznih opcija razrednika postoji. Razredništvo ne bi smjelo biti samo vođenje administrativnih piskaranja, koja su enormna, naročito ako se sjetimo i trenutnog prijedloga ˝Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnog tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju ˝. Što je stvarnost? Za što god, KVALITETA mora biti kriterij. Nikako kvantiteta. Također i OGROMNI broj bodova za pojedina stupnjevanja u napredovanju. Bez obzira što je veći broj AKTIVNOSTI koje su predložene za bodovanje. Kakogod, povećanje broja bodova istodobno znači i VIŠESTRUKO veći broj, kojih god aktivnosti. Obavezni broj sati edukacije drugih, godišnje?! 6, 8, 10 sati godišnje. Tko ima uvid ŠTO TO ZNAČI, uz sav moj posao i aktivnosti izvedbe nastavnog procesa? Nije to samo ogromna satnica, već SVEMIRSKA. Komu ću ja održati dodatnih 6, 8 ili 10 sati godišnje? Kada? Ta brojka bi značila svaki (za onaj najmanji broj, skoro svaki) mjesec, bar jedno predavanje-educiranje nekoga. Kada će i tko od kolega stići na SVE prezentirane edukacije? Precizirati što se pod tim uvažava? Je li se tu boduje i kolegijalna opažanja nastave? Obostrano su svrhovita, za opažanoga i za opažača nastavne izvedbe. Itekako je SVRHOVITIJE vrednovati izravni stručno-pedagoški rad u nastavi, s većim opsegom (već onih navedenih dva sata uvida imenovanoga Povjerenstva). Govorimo o napredovanju u zvanje profesor, nastavnik, učitelj, ... Nije upitno kako će voditelji županijskih vijeća to organizirati sa 1 000 kn(?), jer uopće ne znam da se taj dio novčano nagrađivao (dakle, kako koji voditelj), nego u kojim terminima. Je li će baš tebe (tvoju temu) staviti u dnevni red?! Kako će se, u tom slučaju, profesionalnost voditelja vrednovati? Kvaliteta i izvedba teme i prezentiranja na školskoj, županijskoj i državnoj razini se mora vrednovati stupnjevito. Je li se pod tim podrazumijeva mojih npr. 12 različitih tema koje JA svojim učenicima tijekom jedne nastavne godine IZVODIM u sklopu GOO (građanskog odgoja)? Kod mene je TO obavezno. S obzirom da izvodim nastavu u devet razrednih odjeljenja, imam 12 različitih tema (to je enorman broj kada samo priredim obrasce prijave teme, na početku nastavne godine), jer samo neke uzmem istovjetne, gdje se tematska područja u različitim obrazovnim programima poklapaju. Podsjećam, obavezne su, minimalno dvije teme u sklopu GOO za svaki razredni odjel, za opće predmete. Uistinu, moraju postojati granice za opseg poslova koji se ubrajaju u tjedno zaduženje. U koju kategoriju bodovanja se rangira objavljivanje u e-Dnevnik (dostupno javno, on-line), mojih (moj autorski uradak) priprema (što je obavezno(?) predati!) izvedenih sati u sklopu planiranih tema GOO-a? Također, lijepo molim, IZRIČITO naglasiti koje aktivnosti, što se točno boduje. Pojedine stavke se može dvojako (višeznačno) pročitati. U mojoj školi, u sklopu školskog Aktiva (prirodoslovno-matematičko vijeće) obavezno je svaki član godišnje odradio (prezentirao) po jednu temu. Do sada se to nije nigdje bodovalo, za ništa. Jedan naslov prezentiran na školskoj, županijskoj i ostalim razinama, moguće različito prezentirati. U najmanju ruku, riječ je o VREMENU koje JA uložim. Oko projekata. Uvaženi, cijenjeni i dragi svi vi, ljudi u sklopu projekata odlaze i značajan period su odsutni sa svojega primarnoga posla, voditelja nastavnog procesa (čiji značaj upravo ˝Škola za život˝ ističe). Za to vrijeme, nagrađeni su i odlascima na putovanje. Nije li da se tijekom tih tura i dnevnice plate?! Vrlo diskutabilno, da se veliki broj u bodove ubraja iz toga dijela. Zahtjevan i naporan posao voditelja projekta ne bi smjeli biti u rukama učitelja, nastavnika, profesora. Dakle, niti bi se taj oblik rada smio uzimati kao oblik koji se uvažava za napredovanje profesorskoga zvanja. Postoje razvojni centri i agencije (i educirani ljudi za taj oblik posla) čiji je zadatak bavljenje EU projektima. Lijepo molim, navesti koji projekti? Je li se ubrajaju projekti npr. samovrednovanja strukovnih škola (mi svi smo u njemu, u mojoj Školi), projekt GOO (navodno samo se odvija u nekim školama), projekt državne mature, .... U kojem obliku rad i sudjelovanje u projektu? Napredovanje u zvanju profesor (profesorica), konstantno kvalitetan rad u nastavi i istodobno zahtjev da se obavezno radi na projektu ( EU-ture), diskutabilno. U kojoj kategoriji se boduje kvaliteta vođenja i izvedbe izravnog nastavnog procesa? Obavezno BODOVATI VOĐENJE I IZVEDBU izravnog rada sa učenicima U NASTAVI. Različito smo kvalitetni i u tom segmentu, kao za sva ostala područja. Uostalom, lijepo molim imati na umu, samo neki projekti prolaze. Za strukovne škole, za opće obrazovnu skupinu predmeta, sve da se silno guram u to, višestruko su manja sredstva koja se dodjeljuju, već za ostala područja (strukovna). Potom, koliko je kandidata za područje opće obrazovnih projekata? U Osnovnim školama, i u svim srednjim školama smo međusobno u ringu! Strukovni su samo u srednjim strukovnim školama. Dodatni čimbenik je to što se u određenom području države nastoji razviti određeno područje, i za što dotična regija ima mogućnosti ili afinitete. To je još jedan diskriminirajući čimbenik s obzirom na sve. Uostalom, ovisi i što ljudi na vlasti (koje područje) podržavaju. To je realnost. Dakle, u startu su diskriminirajući uvjeti. Totalno različiti kriteriji za ˝istovjetnu ocjenu˝. Mi u obrazovanju moramo imati jednakovrijedne kriterije prema svim učenicima. (bože ti pomozi ako ti pošalju nadzor jer si nekoga zakinuo, a koju ćemo Inspekciju mi zvati?) Moji učenici su vrjednovani prema istom ˝ključu˝. Slažem se sa prijedlozima koji uvažavaju i potiču bodovanje SVIH KVALITATIVNIH aktivnosti u sklopu izravnog nastavnog procesa. Podržavam i napomene i upozorenja da se za taj segment najmanje (ništa!?) dodjeljuje bodova za napredovanje. Pogledajte koliko se dodjeljuje bodova na akcije koje su izvan nastavnog procesa. Apsurdno, jer u sklopu ˝Škole za život˝ i virtualne učionice naglasak se stavlja na KOMPETENCIJE učitelja 21. stoljeća, te izravni rad u nastavnom procesu sa učenicima. Mentorstvo pripravniku, studentu, ... nije (ne mora biti) pokazatelj istinskog konstantno kvalitetnog uvida u izravni rad u nastavnom procesu. Mnogi ne dobiju priliku biti mentorom. Bez namjere diskreditiranja, (samo) uglavnom u područjima gdje su Sveučilišta taj oblik rada (i promoviranja svojega rada) je moguće ostvariti. Članak 8. ........ Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima IZVAN (?) školske ustanove odnosno u organizaciji različitih udruga ili ustanova (po godini). ........ Iz kojega razloga je tamo negdje taj rad za bodovanje, u školskoj ustanovi TO nije????? Lijepo molim, NAGLAŠAVAM, stručno-pedagoški rad, izravni rad u nastavnom procesu. KOMPETENCIJE učitelja 21. stoljeća. Oko natjecanja. Lijepo da bi se uvažilo ako mi je učenik (učenici) i na županijskom i na državnom natjecanju. Pa, zamislite. Kada moj učenik iz srednjeg strukovnog obrazovanja stigne na državno natjecanje iz fizike, slobodno ću reći da je veći i značajniji TO uspjeh već mnogobrojnih iz (elitnih) gimnazija. Zapravo, rijetki su u strukovnom obrazovanju koji se žele uključiti u taj oblik rada i aktivnosti; priređivanje za natjecanje iz fizike, rješavanje kvalitativnih i kvantitativnih zadataka (tek na državnom natjecanju je eksperimentalni dio). Dodjeljivanje bodova prema broju učenika, veoma diskutabilan prijedlog. Apsolutno NE. Postoji veliki raskorak u kvaliteti od natjecanja do natjecanja; pardon, velika razlika u zahtjevnosti, po pojedinim područjima. Sigurno će postojati diskriminirajući čimbenik za ljude koji su IZVAN područja u kojima će biti (ili već jesu organizirani) smješteni i oformljeni tzv. Centri kompetencija. Dakle, u području gdje je dotični Centar, ta profesija-područje dobiva i daje im se prilika i usavršavanja i isticanja svojih (eventualnih) vještina, kompetencija, …. Neke aktivnosti ne bi se bodovale. Pisani radovi. Zbog čega sad tako? Nije li da se JA moram u svom odgojno-obrazovnom radu voditi s aspekta VIŠESTRUKIH INTELIGENICIJA! Dakle, svakako je uputno čim raznovrsnija uključenost, tj. vrjednovati svestranost. Pisanje je kvalitetna vještina, koja doprinosi kvaliteti rada u nastavnom procesu. Konkretan primjer. Je li se boduje u napredovanje sljedeći primjer? http://www.hfd.hr/sns2017/wp-content/uploads/2017/04/Zbornik_radova_2017-kb-str179-184.pdf To je očiti, kvalitetan primjer i odraz direktnog rada sa učenicima, u učionici. Pisanje rada zahtijeva vještine, koje bi se moralo valjano vrjednovati. Značajna je razlika prirediti prezentaciju, pa potom (imati vještinu) održati predavanje. U konačnici, na istu tu temu napisati rad, za npr. ˝Zbornik radova˝. Dakle, jedna tema koju se može predočiti sa različitih aspekata, i temeljeno na potpuno različitim i zahtjevnim kompetencijama. Mora se vrednovati (vrjednovati) sva TRI ASPEKTA. Naglašavam, jedne te iste teme. U kojem članku, u kojemu stavku se TAKVI oblici rada valoriziraju? Tko zna što sve zahtijeva pisanje rada, razumije o čemu govorim. Sigurno je zahtjevnije već npr. prodaja kolača. Tijekom kojega učenici tog dana dostignu hiperglikemiju. Sa zdravstvenog aspekta, upitno organiziranje, bez obzir što se nekolicina učenika uključi. Organiziranje raznoraznih događaja se boduje?! Kojih događaja? Je li TO znači da se npr. članu Udruge koja promiče heklanje dodjeljuju bodovi za napredovanje u zvanju učitelj, nastavnik, profesor? Istodobno se ne valorizira s bodovima izravni (kontinuirano kvalitetni) rad u nastavnom procesu. Je li bi značilo da svako organiziranje izložbe u holu škole biva bodovano. Bilo učeničkih radova, bilo prikaz npr. najnovijih zbivanja u, recimo, znanosti?? Je li će samo foto-dokumentirani materijal biti dovoljno kao dokaz?! Je li se sudjelovanje u e-Savjetovanju oko tematike prikladne i povezane za odgojno-obrazovni rad, evo ovaj primjer (također i oko Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne potpore i stručnog tretmana učenika u riziku za razvoj problema u ponašanju i učenika s problemima u ponašanju), te prikaz svojih komentara i prijedloga (što uključuje i čitanje ostalih komentara) boduje za napredovanje? Moralo bi se i to uvažiti. U svakom slučaju, sustav obrazovanja, važnost i značaj odgojno-obrazovnog procesa, mora se staviti na višu razinu. Također, poziv i zvanje nastavničkog, učiteljskog i profesorskog posla. Odavna se pozivamo na ˝uspješne˝ obrazovne sustave, kao npr. finski. Važno je imati na umu, koju važnost Finci pridaju svojem obrazovnom sustavu? Na kojoj razini (u hijerarhijskom lancu) su njihovi ˝prosvjetari˝? PITANJE ZA KRAJ. Zašto ne postoji mogućnost napredovanja, npr. izravno u savjetnika, bez da se prolazi proceduru napredovanja u mentora?! Bez obzira koji razlog, pa se nije uspostavilo napredovanje. Uz sve navedene uvjete, možda će tko uspjeti u periodu od pet godina ostvariti KVOTU bodova za savjetništvo! Moguće i za izvrsnog savjetnika!! Uistinu, iz priloženoga, iz predloženoga, VAŽNO JE SKUPLJATI I SKUPITI bodove. Konstantan KVALITETAN izravni rad u nastavi, najbolji je primjer i za unaprjeđenje ˝Unaprjeđenje rada škole˝. Također, održati kontinuitet kvalitetnog rada, utječu i bitni su i socioekonomski uvjeti. Svima lijep i srdačan pozdrav, Slavica Bernatović, na poslovima nastavnice fizike u srednjem strukovnom obrazovanju. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
736 Danijela Božičević PRAVILNIK , Članak 8. Jasno postaviti strukturu kriterija u napredovanju imajući u vidu specifičnosti umjetničkih škola ( oblici stručnog rada su i samostalni nastupi na koncertima/ predstavama, korepeticije solistima, sastavima, komornim ansamblima, zborovima, koreografija, a obuhvaćaju sve aktivnosti koje imaju premisu samostalnog ili skupnog glazbenog/plesnog izričaja iskazanog na javnim nastupima). Online edukacije vrednovati kao kontinuirani profesionalni razvoj. Kriterije napredovanja jasno naznačiti mjerljivim pokazateljima pojedinih kategorija. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
737 Danijela Božičević PRAVILNIK , Članak 2. Profesionalni razvoj u umjetničkim školama ima svoje specifičnosti pa predlažem pored navedenih, navesti i koncerte, javne nastupe, majstorske tečajeve. Okvir nacionalnog standarda kvalifikacija je preporuka temeljena na "zakonima" struke svih odgojno-obrazovnih djelatnika a ne samo onih koji žele napredovati u zvanjima. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
738 Danijela Božičević PRAVILNIK Potrebno je jasno naznačiti umjetničke i strukovne škole. Odvojiti napredovanje od nagrađivanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
739 Senka Pintarić PRAVILNIK , Članak 11. Ima li učitelj mogućnost provjere svojih podataka, osim u e-Matici? Hoće li se i kako vrednovati potvrde o usavršavanju koje nije izdalo MZO ili AZOO? Kako će se vrednovati potvrde koje nisu izdane elektronički? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
740 Senka Pintarić PRAVILNIK , Članak 6. Nije jasno navedeno kako će i tko utvrditi usvojenost minimalno šest ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
741 Senka Pintarić PRAVILNIK , Članak 4. Predlažem promjenu naziva zvanja u: 1. mentor 2. viši mentor 3. savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
742 Sunčana Bašić PRAVILNIK , Članak 8. U Članku 8. predlažem uvođenje nove kategorije: VREDNOVANJE UMJETNIČKOG RADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA U UMJETNIČKIM (GLAZBENIM I PLESNIM) ŠKOLAMA u okviru koje bi se vrednovali sljedeći elementi: samostalni umjetnički nastup na koncertu ili plesnoj predstavi, umjetnički doprinos korepetitora na solističkim komornim i zborskim natjecanjima i koncertima, osmišljavanje koreografskog rješenja za predstavu, tisak ili izvedba autorske skladbe (na nosaču zvuka) i sl. Obrazloženje: u umjetničkim (glazbenim i plesnim ) školama realizira se mnoštvo aktivnosti, čak na razini zahtjevnih projekata, kakve nema niti jedna druga vrsta škola. Kolege iz opće-obrazovnih struka imaju mogućnost napredovanja kroz pisanje i objavljivanje stručnih radova i održavanje stručnih radionica te sam mišljenja da i odgojno-obrazovni radnici umjetničkih struka trebaju imati istu mogućnost napredovanja kroz realiziranje prethodno navedenih oblika stručnog rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
743 Sunčana Bašić PRAVILNIK , Članak 2. U Članku 2. Pravilnika u kojemu se regulira Profesionalni razvoj predlažem dopunu novim podstavkom koji regulira specifične oblike profesionalnog razvoja u glazbenom i plesnom obrazovanju: različite oblici umjetničkih edukacija (majstorski tečajevi kod domaćih i inozemnih umjetnika i pedagoga) te izvedbena praksa koja se realizira putem koncertnih nastupa sviranjem, pjevanjem i plesanjem (solističkih, u svojstvu člana komornih i drugih sastava i u svojstvu klavirskog pratitelja tj. korepetitora). Obrazloženje: ovakvi vidovi profesionalnog razvoja neophodni su i osobito bitni u umjetničkom odgoju i obrazovanju, jer izuzetno pridonose povećanju stručnih i pedagoških kompetencija umjetničkih pedagoga, povećavaju njihovu kreativnost u radu s učenicima te inovativnost u kreiranju kurikuluma. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
744 Sunčana Bašić PRAVILNIK Predlažem da se u novome Pravilniku izdvoje umjetničke (glazbene i plesne) škole na način da se vrednovanje rada odgojno-obrazovnih radnika regulira posebnim člankom ili da se u pojedinim kategorijama Pravilnika posebno naglase i izdvoje specifičnosti tih škola. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
745 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 17. U stavku 1. treba pobliže definirati što znači da navedena zvanja nisu vezana uz radno mjesto odgojno-obrazovnog radnika. Potrebno je naznačiti kako, u slučaju promjene radnoga mjesta (odnosi se na, recimo učitelje koji su završili dvopredmetni studij, zatim na stručne suradnike koji pored stručnog zvanja vezanog uz svoje radno mjesto imaju i neko nastavničko zvanje, kao i na ravnatelje koji su zvanje stekli kao učitelji/nastavnici/stručni suradnici a postanu imenovani na mjesto ravnatelja). Potrebno je eksplicitno naglasiti da radnik koji promijeni svoje radno mjesto unutar odgojno-obrazovne struke, zadržava stečeno znanje i nastavlja stjecati bodove za sljedeću razinu napredovanja na novom radnom mjestu. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
746 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 8. U kategoriji Rad u sturčnim vijećima, udrugama i sl. nije jasno definirano na što se odnosi "Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini)" jer ovako napisano može se podrazumijevati kako se doprinos struci daje kroz članstvo u strukovnoj udruzi. Predlažem jasnije definirati na jedan od sljedećih načina: - "Doprinos struci kroz rad u upravnom tijelu strukovnih udruga koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini)" ili - "Doprinos struci kroz aktivno sudjelovanje u aktivnostima i/ili projektima strukovnih udruga koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini)" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
747 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 7. U čl. 7. st. 1., točka 1. izraz "mirovinskog staža" mijenja se rječju "rada". Obrazloženje: ovim se zakidaju svi oni koji rade u nepunom radnom vremenu a struci i osobnom razvoju doprinose jednako ili čak i više od onih u punom radnom vremenu. Na taj bi se način odgojno-obrazovnom djelatniku, koji npr. radi na 50% radnoga vremena, onemogućilo napredovanje pod jednakim uvjetima kao i onom koji radi u punom radnom vremenu, bez obzira na ostvarene ishode i broj bodova. Rješenje koje je predloženo je, dakle, diskriminirajuće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
748 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 6. U čl. 6. st. 1., točka 1. izraz "mirovinskog staža" mijenja se rječju "rada". Obrazloženje: ovim se zakidaju svi oni koji rade u nepunom radnom vremenu a struci i osobnom razvoju doprinose jednako ili čak i više od onih u punom radnom vremenu. Na taj bi se način odgojno-obrazovnom djelatniku, koji npr. radi na 50% radnoga vremena, onemogućilo napredovanje pod jednakim uvjetima kao i onom koji radi u punom radnom vremenu, bez obzira na ostvarene ishode i broj bodova. Rješenje koje je predloženo je, dakle, diskriminirajuće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
749 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 5. U čl. 5. st. 1., točka 1. izraz "mirovinskog staža" mijenja se rječju "rada". Obrazloženje: ovim se zakidaju svi oni koji rade u nepunom radnom vremenu a struci i osobnom razvoju doprinose jednako ili čak i više od onih u punom radnom vremenu. Na taj bi se način odgojno-obrazovnom djelatniku, koji npr. radi na 50% radnoga vremena, onemogućilo napredovanje nakon pet godina rada i pored svih skupljenih bodova, već bi ga se primoralo da čeka dok ne prođe deset godina rada. Rješenje koje je predloženo je, dakle, diskriminirajuće. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
750 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 4. Izraz "izvrstan savjetnik" je nedoličan, te podcjenjuje prethodna dva zvanja. Predlažem: "3. viši savjetnik" Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
751 Bojan Lazić PRAVILNIK , Članak 2. Internet poveznicu na ONSK treba izostaviti budući poveznice nisu permanentne lokacije. Obrazloženje: ukoliko iz bilo kojega razloga dođe do promjene mrežne lokacije Okvira, ova stavka u čl. 2. neće biti važeća jer će informacije koje sadrže u tom slučaju biti zastarjele, odnosno netočne, što bi moglo dovesti ili do zbunjenosti javnosti, ili do nužnosti izmjena i dopuna ovog Pravilnika zbog banalne sitnice. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
752 Bojan Lazić PRAVILNIK Ovaj pravilnik propisuje nagrađivanje i napredovanje svih nositelja odgojno-obrazovnoga procesa, uključujući i ravnatelje. Međutim, iščitavajući tekst pravilnika jasno je kako je on najviše prilagođen učiteljima/nastavnicima, dok su pojedine kategorije bodovanja izuzetno neprimjenjive i na ravnatelje, i na stručne suradnike, i na odgajatelje. Predlažem stoga da se ili pristupi izradi drugog pravilnika, ili da se tekst ovoga preoblikuje i da se stjecanje bodova za pojedine kategorije izjednači, odnosno prilagodi. Dosta je bodovnih kategorija u kojima stručni suradnici, a pogotovo ravnatelji, prosto ne mogu stjeći bodove i sukladno tomu zakinuti su u odnosu na ostale nositelje odgojno-obrazovnih aktivnosti. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
753 Anto Rogalo PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam donošenje novog pravilnika, mislim da će biti kvalitetniji od prethodnog. Smatram da neke stavke treba preciznije definirati a neke su neostvarive za veliku većinu djelatnika. - članak 21,22,23 definira obavezno educiranje kolega, studenata... (6/8/10 sati godišnje), mislim da je ovo nerealno i neostvarivo za veliku većinu, ako razna predavanja na skupovima traju u prosjeku 30-45 minuta a županijskih stručnih vijeća je u prosjeku 3-4 godišnje po predmetu, vrlo mali broj djelatnika će moći ispuniti ovu obavezu, predlažem smanjenje na 2/3/4 sati godišnje i preciznije definiranje ove obaveze. - članak 5,6,7 definira godišnji broj sati stručnog usavršavanja (20/30/40), mislim da je ovo strogo definirano te da bi trebalo biti samo ukupna obaveza sati stručnog usavršavanja (100/150/200) jer se može dogoditi da u nekoj godini je djelatnik dulje odsutan, u ponudi bude manji broj stručnih usavršavanja itd... - članak 5,6,7 definira broj bodova (30/60/80), smatram da su kriteriji previsoki posebno za razinu savjetnik i izvrstan savjetnik, predlažem 20(mentor), 40(savjetnik) i 60(izvrstan savjetnik). - članak 8. pod kategorijom "online edukacije" definira kriterij "sudjelovanje u online edukaciji...u minimalnoj trajanju od 5 sati", mislim da bi trebalo omogućiti dobivanje 1 boda i ako se zbrajaju edukacije pa se dobije ukupno 5 sati, jer postoji dosta edukacija u postojećim sustavima koje traju po jedan sat. - članak 8. definira kategoriju "unaprjeđenje rada škole" kao obaveznu, ako je ta kategorija definirana kao obavezna onda mislim da treba ponuditi veći broj kriterija u njoj iz kojih se mogu ostvariti bodovi članak 15, stavak 2 definira da je odgojno-obrazovni radnik dužan se očitovati na stručno mišljenje povjerenstva, mislim da je ovo nepotreban korak ako je mišljenje stručnog povjerenstva pozitivno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
754 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 28. (4) O trajanju zvanja govori članak 18. te bi navedeno trebalo uklopiti u članak 18. i uz trajno zadržavanje zvanja savjetnika omogućiti i trajno zadržavanje zvanja mentora. Predlažem da se ne definira kroz broj obnova zvanja nego kroz broj godina provedenih u pojedinom zvanju: 15 godina provedeno u nekom zvanju (i u kombinaciji s višim zvanjem) omogućuje trajno zadržavanje tog zvanja. Npr. 5 godina provedeno u zvanju mentora i 10 godina u zvanju savjetnika omogućuje trajno zadržavanje zvanja mentora. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
755 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21.-23. Slažem se da bi djelatnici koji su napredovali u zvanju trebali pružati pomoć kolegama studentima i sl., ali to bi trebalo sustavno organizirati te bi se tada moglo i evidentirati i pratiti. Postavlja se pitanje kako će djelatnici iz manjih sredina, s manjim brojem sustručnjaka ili škola gdje ih ni nema, izvršavati navedene obveze te hoće li morati sami smišljati kako i gdje održati edukacije iako možda kolege za njih ne budu imali interesa. Svakako treba navesti da se pomoć i edukacije ne smiju odbiti, ali ih ne uvjetovati jer postoji mogućnost da iz objektivnih razloga negdje neće moći biti ostvarene. Također, obaveze bi trebalo definirati u vremenu trajanja zvanja, a ne godišnje te bi trebale trajati jednako za sva zvanja: 30 sati u 5 godina. Ne treba uvjetovati sudjelovanje u projektu svaku godinu. Time se s kvalitete skreće na kvantitetu, što je lajtmotiv cijelog ovog Pravilnika. Za dokazivanje kvalitete rada djelatnika, dovoljno je uvjetovati ostvarivanje određenog broja bodova iz određenog broja kategorija. Sudjelovanje u projektima je tamo navedeno te nosi određene bodove, ali ga ne treba posebno isticati, posebno ne na godišnjoj razini. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
756 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 18. Potrebno je omogućiti veću sigurnost i mogućnost zadržavanja zvanja i za ostala zvanja, ne samo za izvrsnog savjetnika. Ispod sam predložio izmjenu članka koju možda treba doraditi, ali bi konačni članak svakako trebao uključivati i ostala zvanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
757 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 18. (1) Odgojno-obrazovni radnik koji je 15 godina staža u nastavi proveo u zvanju mentora (ili višem zvanju), zvanje mentora može zadržati trajno, uz mogućnost daljnjeg napredovanja u zvanje savjetnika ili izvrsnog savjetnika. (2) Odgojno-obrazovni radnik koji je 15 godina staža u nastavi proveo u zvanju savjetnika (ili višem zvanju), zvanje savjetnika može zadržati trajno, uz mogućnost daljnjeg napredovanja u zvanje izvrsnog savjetnika. (3) Odgojno-obrazovni radnik koji je 15 godina staža u nastavi proveo u zvanju izvrsnog savjetnika, to zvanje zadržava trajno. (4) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina mirovinskog staža u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
758 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 16. Ministar ne bi trebao donositi odluku o napredovanju već bi to trebalo činiti ono tijelo koje je i donijelo mišljenje. Postupak se nepotrebno produžuje i birokratizira. Također smatram da je bitno ostaviti mogućnost da se, u slučaju odbijanja zahtjeva za napredovanje, razmotri i omogući ostajanje u nižem zvanju, ako su ostvareni uvjeti za njega. Npr. zahtjev za napredovanje u savjetnika se odbija, ali ako su ostvareni uvjeti za mentora, djelatnik ostaje u zvanju mentora. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
759 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 14. "Utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama" nije definirano te je nejasno kako će se provoditi. Predlažem da se izbaci u potpunosti jer je u praksi neprovedivo. Također se slažem s kolegicama i kolegama koji navode da, s obzirom na stroge kriterije i način napredovanja u zvanju u drugim strukama, npr. u visokom obrazovanju, se u potpunosti izbaci praćenje praktičnog rada i ostale poslove vezane uz Povjerenstvo te da se napredovanje omogući ako je ostvaren odgovarajući broj bodova i ostali zahtjevi iz Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
760 Marina Perica PRAVILNIK Poštovani! Smatram da bi prilikom obnavljanja zvanja trebalo priznavati i ostvarene bodove od datuma prethodnog rješenja do Promocije u zvanje,s obzirom da između ta dva datuma obično prođe i nekoliko mjeseci. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
761 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 8. Vezano za održavanje predavanja i/ili radionica navodi se pozitivna evaluacija sudionika. Trebalo bi navesti način provjere/standardizirani obrazac ili brisati potrebu pozitivne evaluacije. "Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja" nosi 4 boda, a nije jasno definirano na što se to odnosi i po čemu se, npr. razlikuje od radionice na školskoj/županijskoj ili drugoj razini na kojoj se dijele isto takvi primjeri. "Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja" - nije jasno gdje se ti sadržaji mogu/moraju objaviti. Trebalo bi pri bodovanju uzeti u obzir i izradu i održavanje web-stranice koja služi kao pomoć i izvor informacija za učenike, a nije nužno službena stranica škole. Trebalo bi bodovati i uspjehe učenika na ispitima Državne mature - npr. 1 bod po učeniku koji je među 10% najboljih po riješenosti ispita iz predmeta koji mu je nastavnik predavao. 3 boda za učenika sa 100% riješenosti. Većina navedenih kriterija uglavnom je primjenjiva za radno mjesto učitelja/nastavnika te ozbiljno diskriminira stručne suradnike, odgajatelje i ravnatelje. Trebalo bi dodatno proširiti kriterije imajući i njih na umu. Ozbiljno su diskriminirani i učitelji/nastavnici u manjim školama i/ili u strukovnim školama u kojima je ponekad, posebno nastavnicima općeobrazovnih predmeta, teško ili gotovo nemoguće s učenicima ostvarivati značajne uspjehe na natjecanjima ili Državnoj maturi (zbog kurikuluma, opremljenosti škole i sastava i broja učenika). Trebalo bi razmisliti da se takvi rezultati, možda neiznimni na razini "elitne" gimnazije, ali iznimni u kontekstu strukovnih škola, dodatno boduju. Općenito se Pravilnik fokusira na apsolutnu izvrsnost u učeničkim postignućima, a uopće ne uzima u obzir koliko je rad učitelja/nastavnika unaprijedio učeničke kompetencije uzimajući u obzir "početno" i "završno" stanje te uvjete u kojima se radilo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
762 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 7. (1) Kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 40 sati godišnje, ako se misli na edukacije organizirane od strane institucija, bi trebalo definirati u vremenu od 5 godina, a ne godišnje. 200 sati u 5 godina je previše te bi trebalo stajati 150 sati. Zbog poticanja izvrsnosti trebalo bi kao uvjet brisati 10 godina provedeno u zvanju savjetnika - dovoljno je navesti 15 godina staža u nastavi. Ako netko skupi potrebne bodove i ostvari ostale uvjete za izvrsnog savjetnika, nema razloga da ne napreduje odmah u to zvanje. Osim toga, navođenje mirovinskog staža umjesto staža u nastavi diskriminira kolegice i kolege koje ne rade u punoj satnici. Nisu u mogućnosti raditi u punom radnom vremenu i zaraditi punu plaću, a još ih se zakida i na napredovanju. (2) Nije navedeno kako će se provjeravati usvojenost sedam ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Smatram da je to vrlo problematično dokazati i provjeriti te bi navedeni stavak trebalo brisati. Drugi dio stavka navodi „Unaprjeđivanje rada škole" i „Unaprjeđivanje sustava obrazovanja“ kao obavezne kategorije. Naravno da su i te kategorije bitna, ali ne treba ih navoditi kao obavezne. Bodovi koje je ukupno potrebno ostvariti i nužnost da budu skupljeni kroz šest kategorija dovoljno je za dokazivanje izvrsnosti prosvjetnog djelatnika te se navođenjem obvezne kategorije samo otežava napredovanje i tjera na ostvarivanje kvantitete umjesto kvalitete. 80 bodova u 6 kategorija je previše i trebalo bi ih smanjiti na 50. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
763 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 6. (1) Kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 30 sati godišnje, ako se misli na edukacije organizirane od strane institucija, bi trebalo definirati u vremenu od 5 godina, a ne godišnje. 150 sati u 5 godina je previše te bi trebalo stajati 125 sati. Zbog poticanja izvrsnosti trebalo bi kao uvjet brisati 5 godina provedeno u zvanju mentora - dovoljno je navesti 10 godina staža u nastavi. Ako netko skupi potrebne bodove za savjetnika i ostvari ostale uvjete, nema razloga da ne napreduje odmah u to zvanje. Osim toga, navođenje mirovinskog staža umjesto staža u nastavi diskriminira kolegice i kolege koje ne rade u punoj satnici. Nisu u mogućnosti raditi u punom radnom vremenu i zaraditi punu plaću, a još ih se zakida i na napredovanju. (2) Nije navedeno kako će se provjeravati usvojenost šest ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Smatram da je to vrlo problematično dokazati i provjeriti te bi navedeni stavak trebalo brisati. Drugi dio stavka navodi „Unaprjeđivanje rada škole" kao obaveznu kategoriju. Naravno da je i ta kategorija bitna, ali nema razloga da se baš ona navede kao obvezna. Bodovi koje je ukupno potrebno ostvariti i nužnost da budu skupljeni kroz pet kategorija dovoljno je za dokazivanje izvrsnosti prosvjetnog djelatnika te se navođenjem obvezne kategorije samo otežava napredovanje i tjera na ostvarivanje kvantitete umjesto kvalitete. 60 bodova u 5 kategorija je previše i trebalo bi ih smanjiti na 40. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
764 Saša Peričak PRAVILNIK , Članak 5. (1) Članak 5. i kasnije članci 6. i 7. navode "kontinuirani profesionalni razvoj" i njegovo trajanje. Što ta sintagma znači? Profesionalni razvoj je npr. i samostalno proučavanje stručne literature - tko će i kako mjeriti to trajanje? Pretpostavljam da se misli na edukacije u organizaciji MZO, AZOO i sl. institucija - u tom slučaju trebalo bi definirati samo ukupno trajanje edukacija kroz 5 godina (100 sati) te svakako priznavati i druge različite oblike usavršavanja, a ne se bazirati samo na one u organizaciji naših institucija. U suprotnom će biti teško ostvariti naveden broj sati, posebno učiteljima i nastavnicima iz manjih sredina koji ovise o financijskoj situaciji škole i dobroj volji ravnatelja da odobri edukacije koje nisu u blizini škole i koje traju više dana te je potrebno organizirati i smještaj. Nadam se da će se organizirati više online edukacija koje će u tom smislu pomoći, ali svejedno smatram da bi neki učitelji i nastavnici mogli biti onemogućeni u ostvarivanju potrebnog broja sati, posebno za savjetnika i izvrsnog savjetnika. Osim toga, mnoge edukacije ne navode vrijeme trajanja ili ne izdaju potvrde o sudjelovanju što je dodatan problem za ovakav način vrednovanja profesionalnog razvoja. Smatram da bi i to vrijeme trebalo priznavati jer je i to profesionalni razvoj. Zato bi trebalo jasnije definirati članak i ako se iz traženog vremena isključuju (ne priznaju) neki oblici usavršavanja, što mi se čini da bi moglo biti najbolje za praksu, treba smanjiti propisano vrijeme (posebeno za savjetnika i izvrsnog savjetnika!) Predlažem 15-20-25 za mentora-savjetnika-izvrsnog savjetnika. Navođenje mirovinskog staža umjesto staža u nastavi diskriminira kolege koje ne rade u punoj satnici. Nisu u mogućnosti raditi u punom radnom vremenu i zaraditi punu plaću, a još ih se zakida i na napredovanju. (2) Nije navedeno kako će se provjeravati usvojenost pet ishoda učenja iz svakog od skupova učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Smatram da je to vrlo problematično dokazati i provjeriti te bi navedeni stavak trebalo brisati. Drugi dio stavka navodi „Unaprjeđivanje rada škole" kao obaveznu kategoriju. Naravno da je i ta kategorija bitna, ali nema razloga da se baš ona navede kao obvezna. Bodovi koje je ukupno potrebno ostvariti i nužnost da budu skupljeni kroz četiri kategorije dovoljno je za dokazivanje izvrsnosti prosvjetnog djelatnika te se navođenjem obvezne kategorije samo otežava napredovanje i tjera na ostvarivanje kvantitete umjesto kvalitete. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
765 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 24. O nagrađivanju bi trebalo sačiniti zaseban pravilnik. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
766 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 23. Članak 21.-23. Educiranje kolega i studenata i pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini nema istu težinu. je li moguće da mentor ispuni svoju obvezu samo time da 6 sati pruža podršku kolegama u školi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
767 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 22. Članak 21.-23. Educiranje kolega i studenata i pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini nema istu težinu. je li moguće da mentor ispuni svoju obvezu samo time da 6 sati pruža podršku kolegama u školi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
768 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 21. Članak 21.-23. Educiranje kolega i studenata i pružanje kolegijalne podrške na školskoj razini nema istu težinu. je li moguće da mentor ispuni svoju obvezu samo time da 6 sati pruža podršku kolegama u školi? Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
769 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 18. U stavku dva trebalo bi stajati da radnik s više od 35 godina mirovinskog staža ima mogućnost zadržavanja stečenog zvanja a ne obvezu njegova zadržavanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
770 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 17. Nejasno je tko procjenjuje to jest što uključuje opravdana duža odsutnost s rada. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
771 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 15. Obvezno očitovanje je bespotrebno. Potrebno je ostaviti mogućnost očitovanja u slučaju neslaganja s mišljenjem povjerenstva ali ne i učiniti ga obveznim ako se radnik s njim slaže. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
772 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 14. Nejasno je tko će snositi troškove i kako će se organizirati uvid u stručno-pedagoški rad koji vrši stručno povjerenstvo. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
773 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 13. U članku 13. nejasni su kriteriji izbora jedinog člana stručnog povjerenstva koji je stručnjak za područje napredovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
774 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 12. U Članku 12. nisu navedeni rokovi koje treba poštivati MZO. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
775 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 9. Postojanje dva povjerenstva uvelike će usporiti i zakomplicirati postupak napredovanja u zvanje. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
776 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 8. Kategorija aktivnosti Organizacija i/ili provedba natjecanja te mentorstvo učenicima, studentima i pripravnicima – U ovoj kategoriji učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori vrlo teško mogu realizirati bodove zbog nepostojanja natjecanja i smotri za učenike s većim teškoćama u razvoju. za ovu kategoriju učenika postoje samo sportska natjecanja te Državna smotra namijenjena srednjoškolcima. Stoga se učitelji i nastavnici te stručni suradnici edukacijski rehabilitatori ovakvom raspodjelom bodova dovode u nepovoljan položaj. Kategorija aktivnosti Predavanja i/ili radionice – Postavlja se pitanje kako će se dokazivati pozitivna evaluacija od strane sudionika. Ukoliko se ne predvide standardizirani obrasci za evaluaciju upitna je i njezina objektivnost. U istoj kategoriji moguće je čak 4 boda ostvariti kroz Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja a da uopće nije definirano što to dijeljenje podrazumijeva, pod kojim uvjetima, na kojim razinama i kako se isto dokazuje. Kategorija aktivnosti Online edukacije. U ovoj kategoriji premala je razlika među bodovima za sudjelovanje u online edukaciji i njezino vođenje. Također, postavlja se pitanje čemu odvajanje vođenja online edukacija od onih iz kategorije predavanja i/ili radionica kada se u gornjoj kategoriji navode iste održane uživo ili online). Kategorija aktivnosti rad u stručnim vijećima, udrugama i slično – u ovoj kategoriji premala je razlika u bodovima između vođenja stručnog vijeća na razini škole i županijskog stručnog vijeća što je ipak znatno zahtjevniji zadatak. Također, za rad u strukovnim udrugama i njihovo vođenje predviđen je isti broj bodova, što nije realno. Bodovanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada izvan školske ustanove, bez obzira radilo se o kategoriji učenika s posebnim potrebama ili ne, znači bodovanje nečijeg honorarnog rada/posla i kao takvo je besmisleno. Upitno je je li takav rad stručno-pedagoški. Kategorija aktivnosti Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji – Kod objavljivanja članaka trebali bi se bodovati ne samo stručni nego i znanstveni članci. Nejasno je zbog čega se zasebno boduje rad u stručnim povjerenstvima radi procjene usklađenosti udžbenika. U dijelu koji govori o objavljivanju oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja i aktivnosti za učenike s teškoćama – nije jasno gdje se objavljuju navedene prilagodbe. Također, bodovanjem ove aktivnosti potiče se stav da postoje univerzalne, unificirane prilagodbe što nije u skladu sa spoznajama inkluzivne pedagogije i principima individualizacije i prilagodbe. U kategoriji aktivnosti projekti nejasne su kategorije projekata „državne razine“. Uključuje li taj pojam financiranje od strane nekoga unutar RH, partnerstva unutar RH ili nešto treće? Bespredmetno je bodovanje samog sudjelovanja u projektima, posebno na školskoj razini. U kategoriji aktivnosti Unaprjeđenje rada škole nije korektno s istim brojem bodova bodovati cjelogodišnji rad na uređivanju mrežne stranice, školskog lista ili stranice na društvenim mrežama kao i sudjelovanje u organizaciji javnog događanja u školi. U kategoriji Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja najveći broj bodova nosi sudjelovanje u eksperimentalnom programu. Sudjelovanje u takvom programu ne govori o individualnom angažmanu pojedinca već čitave ustanove i stoga ga ne bi trebalo na ovaj način vrednovati. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
777 Vanja Markovic PRAVILNIK , Članak 4. Treći stupanj napredovanja u zvanje nosi naziv izvrsnog savjetnika. Izraz „izvrsni savjetnik“ nezgrapan je i neobičan te bi bilo uputno zamijeniti ga nekim drugim terminom poput savjetnika 2. razine (gdje bi savjetnik 1. razine bio preporučeni izraz za dosadašnjeg savjetnika). Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
778 Višnja Kovač Vezmarović PRAVILNIK Poštovani! Pozdravljam uvođenje novog Pravilnika jer smatram da je stari stvarno predugo u upotrebi i nema uključen velik broj aktivnosti koje nastavnici rade. Zanima me zašto nije uključeno bodovanje građanskog odgoja, odnosno osobe koordinatora za isti, jer to zahtjeva dosta dodatnog posla koji se nigdje ne prikazuje. Osim toga ne slažem se s time da se boduje svaki učenik koji ide na županijsko natjecanje na ovaj način. Mentoriranje učenika u znanju zahtjeva drukčiju pripremu i rad od mentoriranja sportske ekipe . S obzirom na objektivnost školskog natjecanja u znanju koje često provode sami mentori, bez vanjske kontrole, nisam sigurna koliko je ovo pravedan način bodovanja. Čini mi se da su bodovni pragovi za napredovanje previsoki- slažem se da ih je trebalo povisiti u odnosu na dosadašnje, ali ne toliko. Ima u našim školama izuzetnih nastavnika koji rade odlično, rade dosta izvannastavnih aktivnosti i uvode inovacije u samoj nastavi, ali će ovim pravilnikom teško skupiti ovolik broj bodova. Ili će nam se dogoditi da ćemo svaki dan imati u školi neku javnu priredbu za bismo svi mogli prikupiti dovoljno bodova! Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
779 Igor Nikičić PRAVILNIK , Članak 14. Iz članka nije razvidan način utvrđivanja usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama u slučajevima napredovanja Ravnatelja Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.
780 Igor Nikičić PRAVILNIK U Pravilniku nije razvidno na koji će način Ravnatelji škola moći napredovati. Odnosi li se to na njihovu struku (predmet koji su poučavali). Nejasno je za što će se ravnatelji prijaviti. Za učitelja mentora ili ravnatelja mentora. Hoće li moći napredovati u svojoj struci ili u svom radnom mjestu/poziciji. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u e-savjetovanju.