Informiranja

Institucija
Naslov
Datum otvaranja
Tip
Dokumenti
Ministarstvo financija Teze za Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 23.11.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Prethodnoj procjeni za Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 23.11.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo pravosuđa Prijedlog Plana normativnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa za 2017. godinu 22.11.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Državni zavod za statistiku Prijedlog plana normativnih aktivnosti Državnog zavoda za statistiku za 2017. godinu 21.11.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo financija PRETHODNA PROCJENA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O UNAPRJEĐENJU ISPUNJAVANJA POREZNIH OBVEZA NA MEĐUNARODNOJ RAZINI I PROVEDBI FATCA-e, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA 18.11.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo financija Teze za Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e 18.11.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O UNAPRJEĐENJU ISPUNJAVANJA POREZNIH OBVEZA NA MEĐUNARODNOJ RAZINI I PROVEDBI FATCA-e, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA 18.11.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Prijedlog plana normativnih aktivnosti iz djelokruga Državne uprave za zaštitu i spašavanje za 2017. godinu 17.11.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo unutarnjih poslova Prijedlog plana normativnih aktivnosti MUP-a za 2017. godinu 17.11.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo hrvatskih branitelja Prijedlog Plana normativnih aktivnosti Ministarstva hrvatskih branitelja za 2017. godinu 16.11.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj