Informiranja

Institucija
Naslov
Datum otvaranja
Tip
Dokumenti
Ministarstvo financija Informiranje o Prethodnoj procjeni za Opći porezni zakon 28.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o tezama za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Prethodnoj procjeni za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 28.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o tezama za Prijedlog zakona o porezu na dohodak 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Prethodnoj procjeni za zakon o porezu na dohodak 28.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o tezama za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Prethodnoj procjeni za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 28.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo zdravstva Prijedlog plana normativnih aktivnosti Ministarstva zdravlja za 2017. godinu 15.09.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo uprave Prijedlog plana normativnih aktivnosti Ministarstva uprave za 2017. godinu 06.09.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornog odbora društva Brijuni Rivijera d.o.o., Pula 06.09.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj