Informiranja

Institucija
Naslov
Datum otvaranja
Tip
Dokumenti
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za člana nadzornog odbora trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o. 29.07.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. i Zračna luka Dubrovnik d.o.o. 28.07.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 15.07.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornog odbora trgovačkog društva HP - Hrvatska pošta d.d 11.07.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Informiranje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o umjetničkom obrazovanju s tezama 29.06.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Informiranje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju s tezama 28.06.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornog odbora društva APIS IT d.o.o 27.06.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Teze za Prijedlog Zakona o primijeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e 10.06.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Prethodna procjena za Zakon o primijeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e 10.06.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo državne imovine Popis kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku 27.05.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj