Informiranja

Institucija
Naslov
Datum otvaranja
Tip
Dokumenti
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku PRIJEDLOG PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU ZA 2017. GODINU 11.11.2016. Prijedlog plana propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Teze za Prijedlog Zakona o primijeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e 10.06.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Prethodna procjena za Zakon o primijeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e 10.06.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Tezama za Prijedlog Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Obrascu prethodne procjene za Prijedlog Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza 28.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Tezama za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o prethodnoj procjeni za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost 28.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Tezama za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Prethodnoj procjeni za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom 28.10.2016. Obrazac prethodne procjene Pogledaj
Ministarstvo financija Informiranje o Tezama za Zakon o upravnim pristojbama 28.10.2016. Teze propisa Pogledaj