Često postavljana pitanja

 Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je dio procesa donošenja novih zakona, drugih propisa ili akata. Ono podrazumijeva uključivanje zainteresirane javnosti u proces donošenja odluka na način da je se informira o prijedlozima novih zakona, drugih propisa ili akata i zatraži mišljenje o njima. Savjetovanje je u tom smislu put do besplatne ekspertize, te posljedično pridonosi podizanju kvalitete propisa i javnih usluga.

U svrhu provedbe savjetovanja mogu se koristiti različite metode, primjerice, organiziranje javnih rasprava, savjetodavnih sastanaka, provođenje anketa. No, najčešće se koristi metoda uključivanja javnosti pisanim putem, odnosno internetsko savjetovanje. Ono podrazumijeva objavu nacrta novih zakona i drugih propisa na internetskim stranicama kako bi svi zainteresirani mogli ostaviti svoje komentare i prijedloge.
 
Prema 
Zakonu o pravu na pristup informacijamatijela javne vlasti dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.

 

Ovaj pojam obuhvaća razne podzakonske akte poput uredbi i pravilnika, ali isto tako i razne provedbene dokumente tijela javne vlasti poput akcijskih i operativnih planova, strategija i natječaja.

"Zainteresirana javnost" je svaka osoba, skupina osoba, institucija, organizacija itd. koja želi sudjelovati u savjetovanju. Za sudjelovanje u savjetovanju nisu bitni dob, spol, nacionalnost, niti bilo kakvo drugo osobno obilježje.
 
Ukoliko smatrate da će određena odluka utjecati na Vas, te da svojim znanjem ili podacima kojima raspolažete možete poboljšati neki zakon, akcijski plan, operativni program, pravilnik ili drugi dokument prijavite se  preko NIAS-a i ostavite svoj komentar.

Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje, i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem. Također, nakon provedenog savjetovanja, tijela državne uprave dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću na kojem trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske.

 

Svaka osoba koja želi sudjelovati u savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću može se prijaviti preko NIAS-a i izabrati među e-uslugama eSavjetovanja i sudjelovati u bilo kojem od otvorenih javnih savjetovanja. Način prijave detaljnije je opisan u korisničkim uputama.

Korisnik se na uslugu prijavljuje sa svojom vjerodajnicom. Nakon prijave korisnik na usluzi može birati u čije ime želi ostaviti komentar, kao fizička osoba ili kao soba ovlaštena za zastupanje (npr. direktor). To ostvaruje na način da u usluzi bira iz padajućeg izbora svoje ime i prezime ili naziv poslovnog subjekta za kojeg ima ovlaštenje zastupanja.

Ovlaštene osobe za zastupanje automatski imaju vezane subjekte koje mogu zastupati po zakonu. Svi ostali korisnici koji nisu zakonski ovlaštene osobe za zastupanje tog poslovnog subjekta, a postoji poslovni razlog da imaju potrebu komentirati u ime pravne osobe moraju kroz uslugu eOvlaštenja imati dodijeljenu ulogu „Zastupnik“ za uslugu eSavjetovanja.

Davanje prava pristupa putem sustava e-Ovlaštenja daje zakonski ovlaštena osoba za zastupanje institucije. Za proces dodjele ovlaštenja potrebna je vjerodajnica bilo koje razine sigurnosti te slijedeći podaci osobe kojima se daje pravo pristupa: ime, prezime i OIB službenika. Za dodatna pitanja vezana uz korištenje usluge eOvlaštenja obratite se na kontakt pomoc@e-gradjani.gov.hr

Prije prijave u sustav  imate mogućnost pregledati sva objavljena savjetovanja, pristigle komentare te izvješća o provedenim savjetovanjima. Na početnoj stranici vidljiva su sva savjetovanja, a u pretrazi imate mogućnost koristiti različite filtere poput pretrage po djelokrugu djelovanja (središnja država ili JLPRS), instituciji koja je otvorila savjetovanje, stanju savjetovanja (otvoreno, zatvoreno, objavljena izvješća), pretrage za odrđeni vremenski period (pretraživanje po datumu otvaranja, zatvaranja ili prema datumu očekivane objave izvješća) ili po ključnoj riječi.

Nakon prijave u sustav moguće je filtrirati savjetovanja u kojima ste sudjelovali. 

Prilikom prve prijave u sustav možete odabrati opciju da želite primati informacije o otvorenim savjetovanjima tijela čija savjetovanja vas interesiraju.
Nakon kreiranja korisničkog računa na mail adresu koju ste ostavili stići će Vam obavijest o svakom novootvorenom savjetovanju tijela koja ste odabrali i podacima koji uključuju:
naziv savjetovanja
kratak sažetak
rok do kojega možete ostaviti svoj komentar
rok u kojem tijelo javne vlasti planira objaviti izvješće o provedbi savjetovanja
poveznicu na savjetovanje
 
Ukoliko želite sudjelovati, slijedeći poveznicu odmah ćete biti preusmjereni na savjetovanje i tamo možete ostaviti svoj komentar.
Ukoliko u bilo kojem trenutku želite uključiti postavku primanja obavijesti to možete napraviti u sklopu Opcije Uređivanje korisničkog računa. 

Ukoliko ste pri prvoj prijavi u sustav odabrali opciju da želite primati obavijesti o otvorenim savjetovanjima, prilikom objave savjetovanja na kontakt e-mail će vam doći obavijesti o svim otvorenim savjetovanjima. Ukoliko ove obavijesti želite isključiti to možete napraviti nakon prijave u aplikaciju. Klikom na Pomoću gornjem desnom ekranu možete odabrati opciju „Uređivanje korisničkog računa“ te isključiti primanje obavijesti. 
Dodatno, moguće je odabrati primanje obavijesti o otvorenim savjetovanjima prema tijelima u sustavu.
Nakon prijave u sustav, klikom na meni Pomoć i odabirom opcije „Uređivanje korisničkog računa“ možete odabrati tijela prema djelokrugu djelovanja, tijela središnje države ili JLPRS, o čijim savjetovanjima želite primati informacije. 
U sklopu opcije „Želim primati informacije o otvorenim savjetovanjima od“ možete uređivati listu tijela koja želite pratiti. Klikom na opciju „X“ uklanjate tijelo s popisa, a klikom na navedeni prozor otvara Vam se padajući izbornik gdje možete odabrati tijela koja želite pratiti.

U sklopu opcije „Uređivanje korisničkog računa“ možete izmijeniti sljedeće korisničke podatke: email adresu, županiju kojoj pripada te može odabrati želi li sudjelovati u istraživanjima koja provode državna tijela te može izabrati od koga želi primati informacije o otvorenim savjetovanjima.

Budući da je aplikacija povezana s OIB sustavom Ministarstva financija korisnički podaci verificiraju se putem OIB-a korisnika, te nije moguće imati više korisničkih računa, kako za fizičke, tako i za pravne osobe.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Možete pretraživati sva savjetovanja objavljena od početka rada portala 27. travnja 2015.

Sva savjetovanja se mogu filtirati po sljedećim kriterijima:

1.Po stanju (otvoren, zatvoren, čeka odobravanje izvještaja, izvješća objavljena);

2. Po djelokrugu djelovanja (Svi, Središnja država i JLPRS);
3.Po instituciji (aktivna ili neaktivna, pretraživanje po svim institucijama koje su na portalu objavile bar jedno savjetovanje);
4. Po ključnoj riječi;
5. Po datumu otvaranja od i do;

6. Po datumu zatvaranja od i do i

7. Po datumu kad se očekuje objava izvješća od i do. 

 

Savjetovanja je moguće i sortirati prema sljedećim kriterijima:

  1. savjetovanja s najviše komentara;
  2. savjetovanja s najmanje komentara;
  3. savjetovanja sa najnovijim komentarima;
  4. datum otvaranja savjetovanja najnoviji;
  5. datum otvaranja savjetovanja najstariji;
  6. datum zatvaranja najnoviji;
  7. datum zatvaranja najstariji;
  8. datum očekivanog izvješća najnoviji te
  9. datum očekivanog izvješća najstariji.

Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata definirano je da tijela državne uprave imenuju koordinatore za savjetovanje kao kontakt osobe u svim središnjim tijelima državne uprave, odnosno uredima Vlade zaduženima za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata, s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupaka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Popis koordinatora za savjetovanje u tijelima državne uprave dostupan je ovdje.

Nakon unosa komentara na otvorenom savjetovanju, isti možete uređivati za vrijeme trajanja savjetovanja. Komentar uređujete odabirom opcije „Uredi“ koja se nalazi pored komentara. Nakon izmjene komentara, potrebno je spremiti izmjene odabirom opcije „Spremi promjene“. 

Ukoliko komentar želite u potpunosti obrisati, to možete napraviti dok je savjetovanje otvoreno odabriom opcije "Obriši".

Aplikacija e-Savjetovanja prilagođena je za rad na osobnim, prijenosnim računalima te putem pametnih telefona ili tableta.

Komentari se mogu unositi u aplikaciji za vrijeme trajanja savjetovanja. Trajanje savjetovanja navedeno je u e-mail obavijesti o novom savjetovanju te na početnoj stranici aplikacije.
Savjetovanje traje do ponoći na dan naznačen kao zadnji dan trajanja savjetovanja.

Svaki dokument koji se nalazi na savjetovanju možete preuzeti u word formatu na sljedeći način: nakon otvaranja savjetovanja s lijeve strane nalazi se opcija „Preuzmi word dokument“, klikom na navedenu opciju dokument koji se nalazi na savjetovanju preuzimate na svoje računalo.

Rubrika dokumenti sadrži sve dodatne dokumente vezane za određeno savjetovanje. Navedeni dokumenti nisu predmet javnog savjetovanja već su dodatni dokumenti vezani uz dokument koji se nalazi na savjetovanju, a koji služe da se javnost podrobnije upozna s dokumentom za koji se provodi javno savjetovanje. Ti dokumenti mogu biti razna izvješća, tablice, analize, obrasci itd.
Dodatne dokumente možete pretražiti na dva načina:
Klikom na ikonu dokumenta uz savjetovanje za koje ste zainteresirani na početnoj stranici aplikacije.
Odabirom opcije „Ostali dokumenti“ koja se nalazi s lijeve strane ekrana nakon otvaranja savjetovanja.
Dodatne dokumente možete preuzeti na svoje računalo odabirom opcije „Preuzmi“ koja se nalazi uz navedeni dodatni dokument.

Pri otvaranju svakog javnog savjetovanja u sklopu aplikacije e-Savjetovanja definira se i javno objavljuje rok „Očekivana objava izvješća“ to jest rok do kojeg bi nadležan tijela trebala objaviti izvješća o provedenom savjetovanju. Ovaj rok je instruktivan i nije zakonski obvezujuć.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga tijela državne uprave dužna su izraditi i objaviti na portalu „e-Savjetovanja“ izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.
Na portalu „e-Savjetovanja“ sva objavljena izvješća možete pretražiti odabirom filtera „Filtriraj po stanju“ na početnoj stranici aplikacije te odabira opcije „Izvješća objavljena“. Klikom na ikonu izvješća koja se nalazi uz naziv željenog savjetovanja, otvara se novi ekran u kojem možete pregledati i preuzeti analizu dostavljenih primjedbi u word i pdf formatu te obrazac izvješća o provedenom savjetovanju.
Ukoliko ste sudjelovali u javnom savjetovanju kroz dostavu komentara i primjedbi, u trenutku objave izvješća o provedenom savjetovanju od strane nadležnog tijela, dobit ćete automatsku e-mail poruku da je izvješće objavljeno te direktnu poveznicu na izvješće.

Korisnička podrška za sva pitanja vezana uz NIAS prijavu je nias.podrska@fina.hr a korisnička podrška koja je vezana za rad u aplikaciji je Ured za zakonodavstvo putem kontakt e-maila: E-savjetovanja@vlada.hr.

 

Povjerenik za informiranje je neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.
Telefon: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
Internet: www.pristupinfo.hr
e-mail: 
ppi@pristupinfo.hr