Pomoć pri uporabi portala e-Građani dostupna je putem kontakt maila Službe za korisnike:
Pitanja u vezi aplikacije e-savjetovanja za tijela državne uprave i druga tijela:

Kontakt

Polje "e-mail" mora biti popunjeno.
Polje "Naslov" mora biti popunjeno.
Polje "Opis" mora biti popunjeno.