Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.2 30.10.2019. Preuzmi
Prilog 2 Prilog 2 - Kriteriji odabira 30.10.2019. Preuzmi
Prilog 3 Prilog 3 - Lista prihvatljivih troškova 30.10.2019. Preuzmi
Prilog 4a Prilog 4a - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu 30.10.2019. Preuzmi
Prilog 4b Prilog 4b - Dokumentacija za bodovanje zahtjeva za potporu prema kriterijima odabira 30.10.2019. Preuzmi