Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 ZAHTJEV ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE SLUŽBENOG STANA 1.4.2020. Preuzmi
Prilog 2 ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA STANOVANJE 1.4.2020. Preuzmi
Prilog 3 ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE STANA 1.4.2020. Preuzmi