Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 16.1.1 Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 16.1.1 26.5.2020. Preuzmi
Prilog 2 - Kriteriji odabira Prilog 2 - Kriteriji odabira 26.5.2020. Preuzmi
Prilog 3 - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu Prilog 3 - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu 26.5.2020. Preuzmi
Prilog 5 - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu Prilog 5 - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu 26.5.2020. Preuzmi
Prilog 6 - Projektna ideja Prilog 6 - Projektna ideja 26.5.2020. Preuzmi
Prilog 7 - Predložak ugovora o poslovnoj suradnji Prilog 7 - Predložak ugovora o poslovnoj suradnji 26.5.2020. Preuzmi