Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009_izvorni dokument Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009_izvorni dokument 2.10.2020. Preuzmi
Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje_Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje_Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. 2.10.2020. Preuzmi