Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
PRILOG 1_Uvjeti prihvatljivosti_X natjecaj 5_2_1_06102020 Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti 5.2.1. 6.10.2020. Preuzmi
PRILOG 2_Kriteriji odabira_X natjecaj_06102020 Prilog 2 - Kriteriji odabira 6.10.2020. Preuzmi
PRILOG 3_Lista prihvatljivih troskova_X natjecaj_06102020 Prilog 3 - Lista prihvatljivih troškova 6.10.2020. Preuzmi
PRILOG 4_Dokumentacija zahtjeva za potporu_X natjecaj_06102020 Prilog 4 - Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu 6.10.2020. Preuzmi
PRILOG 10_Obrazac Izracun vrijednosti stete_X natjecaj_06102020 Prilog 10 - Obrazac Izračuna vrijednosti štete 6.10.2020. Preuzmi
PRILOG 11_Aktivnosti obnove poljoprivrednog potencijala_X natjecaj_06102020 Prilog 11 - Obrazac aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala višegodišnjih nasada 6.10.2020. Preuzmi
PRILOG 14_Obrazac steta_X natjecaj_06102020 PRILOG 14 - Obrazac šteta 6.10.2020. Preuzmi