Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Obrazlozenje- za skraćeni postupak Obrazloženje roka za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 17.12.2020. Preuzmi
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te registraciji SPH - 15.12.2020. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom 18.12.2020. Preuzmi