Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
TEZE Teze za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 17.7.2015. Preuzmi
PRETHODNA PROCJENA Prethodna procjena za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 17.7.2015. Preuzmi