Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Obrazloženje za e-savjetovanje_19.1.1_v1 Obrazloženje o skraćivanju roka za savjetovanje s javnošću 5.7.2021. Preuzmi
Prilog_II_ dokumentacija_ZZI_19.1.1. v1 PRILOG II DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU ZA TIP OPERACIJE 19.1.1. 5.7.2021. Preuzmi
Prilog I._LPT_19.1.1. v1 LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA - MJERA 19 LEADER - CLLD, PODMJERA 19.1. »PRIPREMNA POMOĆ«, TIP OPERACIJE 19.1.1. »PRIPREMNA POMOĆ« 5.7.2021. Preuzmi