Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Slika 22 Karta država Savskog sliva prema količini prekrcanog tereta na rijeci Savi i Kupi Slika 22 Karta država Savskog sliva prema količini prekrcanog tereta na rijeci Savi i Kupi 30.8.2021. Preuzmi
Slika 25 Karta država Dunavskog sliva prema ukupnoj količini prekrcanog tereta (uvoz i izvoz bez tranzitnog tereta) Slika 25 Karta država Dunavskog sliva prema ukupnoj količini prekrcanog tereta (uvoz i izvoz bez tranzitnog tereta) 30.8.2021. Preuzmi
Prijedlog Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina_izvorni dokument Prijedlog Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina_izvorni dokument 31.8.2021. Preuzmi
Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje_Nacrt prijedloga Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje_Nacrt prijedloga Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina 1.9.2021. Preuzmi