Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Slika 2-1. Prikaz unutarnjih plovnih putova Slika 2-1. Prikaz unutarnjih plovnih putova 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-1. Prikaz strukture korištenog poljoprivrednog zemljišta u RH prema podacima iz ARKOD-a u 2019. godini Slika 3-1. Prikaz strukture korištenog poljoprivrednog zemljišta u RH prema podacima iz ARKOD-a u 2019. godini 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-2. Pregledna karta ranjivih područja (prema Registru zaštićenih područja, stanje lipanj 2015.) Slika 3-2. Pregledna karta ranjivih područja (prema Registru zaštićenih područja, stanje lipanj 2015.) 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-3. Litostratigrafske jedinice na području obuhvata Slika 3-3. Litostratigrafske jedinice na području obuhvata 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-4. Karta potresnih područja za povratno razdoblje od 95 godina Slika 3-4. Karta potresnih područja za povratno razdoblje od 95 godina 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-5. Karta potresnih područja za povratno razdoblje od 475 godina Slika 3-5. Karta potresnih područja za povratno razdoblje od 475 godina 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-6. Prostorni raspored poplavnih šuma prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa, u odnosu na plovne putove (uključujući planirani višenamjenski kanal Dunav-Sava) Slika 3-6. Prostorni raspored poplavnih šuma prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa, u odnosu na plovne putove (uključujući planirani višenamjenski kanal Dunav-Sava) 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-7. Köppenovi tipovi klime Slika 3-7. Köppenovi tipovi klime 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-8 Srednja godišnja temperatura zraka Slika 3-8 Srednja godišnja temperatura zraka 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-9 Srednja temperatura zraka u siječnju Slika 3-9 Srednja temperatura zraka u siječnju 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-10 Srednja temperatura zraka u srpnju Slika 3-10 Srednja temperatura zraka u srpnju 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-11 Razdoblja iznad nekih temperaturnih pragova Slika 3-11 Razdoblja iznad nekih temperaturnih pragova 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-12. Srednja godišnja količina oborina Slika 3-12. Srednja godišnja količina oborina 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-13. Srednja zimska količina oborine Slika 3-13. Srednja zimska količina oborine 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-14. Srednja količina oborina ljeti Slika 3-14. Srednja količina oborina ljeti 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-15. Srednja količina oborine u vegetacijskom razdoblju Slika 3-15. Srednja količina oborine u vegetacijskom razdoblju 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-16 Srednji godišnji broj dana s oborinom jednakom ili većom od 1 mm Slika 3-16 Srednji godišnji broj dana s oborinom jednakom ili većom od 1 mm 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-17 Broj dana sa snježnim pokrivačem većim ili jednakim 1 cm Slika 3-17 Broj dana sa snježnim pokrivačem većim ili jednakim 1 cm 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-18 Ruže vjetrova za neke mjerne postaje Slika 3-18 Ruže vjetrova za neke mjerne postaje 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-19. Unutargodišnja raspodjela promjene količine specifičnih otjecanja – Zagreb (u %) generiranih srednjih mjesečnih količina otjecanja za razdoblje 2011.-2040. i 2041.-2070. u usporedbi s generiranim srednjim mj Slika 3-19. Unutargodišnja raspodjela promjene količine specifičnih otjecanja – Zagreb (u %) generiranih srednjih mjesečnih količina otjecanja za razdoblje 2011.-2040. i 2041.-2070. u usporedbi s generiranim srednjim mj 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-20. Prikaz srednjih vrijednosti generiranih maksimalnih 3, 6, 12, 18 i 24-satnih godišnjih oborina za razdoblja 1971-2016 i 2017-2070 po modelima a) MP, b) EC, c) HA i d) CN – Osijek Slika 3-20. Prikaz srednjih vrijednosti generiranih maksimalnih 3, 6, 12, 18 i 24-satnih godišnjih oborina za razdoblja 1971-2016 i 2017-2070 po modelima a) MP, b) EC, c) HA i d) CN – Osijek 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-21. Promjene u ansamblu srednjih vrijednosti sezonskih (zima DJF, proljeće MAM, ljeto JJA i jesen SON) i godišnjih promjena (ANN) za razdoblje bliže budućnost 2011.-2040. i dalje budućnosti u odnosu na referentn Slika 3-21. Promjene u ansamblu srednjih vrijednosti sezonskih (zima DJF, proljeće MAM, ljeto JJA i jesen SON) i godišnjih promjena (ANN) za razdoblje bliže budućnost 2011.-2040. i dalje budućnosti u odnosu na referentn 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-22 Površine (km2) preliminarno procijenjenih rizika od poplava Slika 3-22 Površine (km2) preliminarno procijenjenih rizika od poplava 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-23. Emisije stakleničkih plinova po sektorima na području RH u 2017. godini Slika 3-23. Emisije stakleničkih plinova po sektorima na području RH u 2017. godini 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-24. Ekološko stanje vodnih tijela na području Slika 3-24. Ekološko stanje vodnih tijela na području 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-25. Kemijsko stanje vodnih tijela na području Slika 3-25. Kemijsko stanje vodnih tijela na području 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-26. Karta prirodne ranjivosti vodonosnika vodnog područja rijeke Dunav Slika 3-26. Karta prirodne ranjivosti vodonosnika vodnog područja rijeke Dunav 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-27. Položaj grupiranih tijela podzemne vode na promatranom području Slika 3-27. Položaj grupiranih tijela podzemne vode na promatranom području 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-28. Zone sanitarne zaštite na predmetnom području Slika 3-28. Zone sanitarne zaštite na predmetnom području 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-29. Karta opasnosti od poplava na području obuhvata Slika 3-29. Karta opasnosti od poplava na području obuhvata 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-30. Karta područja potencijalno značajnih rizika od poplava na području obuhvata Slika 3-30. Karta područja potencijalno značajnih rizika od poplava na području obuhvata 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-31. Pregledna karta ranjivih područja Slika 3-31. Pregledna karta ranjivih područja 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-32 Karta najzastupljenijih šumskih staništa na području plovnih rijeka i planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava Slika 3-32 Karta najzastupljenijih šumskih staništa na području plovnih rijeka i planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-33. Karta zastupljenih tipova staništa na području od 800 m s obje strane od središnje osi planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava Slika 3-33. Karta zastupljenih tipova staništa na području od 800 m s obje strane od središnje osi planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-34 Zaštićena područja prirode u blizini Drave, Dunava, Save, Kupe i Une te planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava prema Zakonu o zaštiti prirode Slika 3-34 Zaštićena područja prirode u blizini Drave, Dunava, Save, Kupe i Une te planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava prema Zakonu o zaštiti prirode 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-35. Izvadak krajobrazne regionalizacije RH obzirom na prirodna obilježja, Bralić I., 1995. – Panonska regija. Slika 3-35. Izvadak krajobrazne regionalizacije RH obzirom na prirodna obilježja, Bralić I., 1995. – Panonska regija. 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-36. Broj stanovnika 2011. po županiji Slika 3-36. Broj stanovnika 2011. po županiji 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-37. Broj stanovnika po općinama i gradovima koje su uz plovne rijeke te potencijalne projekte Slika 3-37. Broj stanovnika po općinama i gradovima koje su uz plovne rijeke te potencijalne projekte 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-38. Zone i aglomeracije na predmetnom području prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske Slika 3-38. Zone i aglomeracije na predmetnom području prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-39. Nepokretni izvori emisija u zrak na predmetnom području Slika 3-39. Nepokretni izvori emisija u zrak na predmetnom području 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-40. Proračunate emisije PM10 u zrak iz sektora G - Brodarenje na predmetnom području Slika 3-40. Proračunate emisije PM10 u zrak iz sektora G - Brodarenje na predmetnom području 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-42. Prikaz predmetnih plovnih putova u odnosu na lokacije naseljena područja Slika 3-42. Prikaz predmetnih plovnih putova u odnosu na lokacije naseljena područja 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-43. Prikaz predmetnih plovnih putova u odnosu na postojeću prometnu infrastrukturu Slika 3-43. Prikaz predmetnih plovnih putova u odnosu na postojeću prometnu infrastrukturu 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-44. Prikaz predmetnih plovnih putova u odnosu na postojeću prometnu infrastrukturu i naseljena područja Slika 3-44. Prikaz predmetnih plovnih putova u odnosu na postojeću prometnu infrastrukturu i naseljena područja 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-45. Prikaz predmetnih plovnih putova u odnosu na postojeću prometnu cestovnu infrastrukturu Slika 3-45. Prikaz predmetnih plovnih putova u odnosu na postojeću prometnu cestovnu infrastrukturu 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3-46. Prikaz predmetnih plovnih putova u odnosu na postojeću prometnu infrastrukturu Slika 3-46. Prikaz predmetnih plovnih putova u odnosu na postojeću prometnu infrastrukturu 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3.12-4. Postotak dnevnih putnika u Osijeku u odnosu na ukupan broj zaposlenih koji gravitiraju centrima tih aglomeracija Slika 3.12-4. Postotak dnevnih putnika u Osijeku u odnosu na ukupan broj zaposlenih koji gravitiraju centrima tih aglomeracija 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3.12-5. Prosječan broj putnika na relaciji između Zagreba i Rijeke (plavo – brodske linije, zeleno – autobusne linije, narančasto – željezničke linije) Slika 3.12-5. Prosječan broj putnika na relaciji između Zagreba i Rijeke (plavo – brodske linije, zeleno – autobusne linije, narančasto – željezničke linije) 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3.12-6. Prikaz koridora državnih glavnih biciklističkih ruta unutar Republike Hrvatske s preklopom predmetnih plovnih putova Slika 3.12-6. Prikaz koridora državnih glavnih biciklističkih ruta unutar Republike Hrvatske s preklopom predmetnih plovnih putova 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3.12-7. Pravci u javnom prijevozu Republike Hrvatske (crveno – tramvajske linije, plavo – autobusne linije, žuto – željezničke linije, zeleno – međugradske autobusne linije, isprekidana linija – brodske linije) s Slika 3.12-7. Pravci u javnom prijevozu Republike Hrvatske (crveno – tramvajske linije, plavo – autobusne linije, žuto – željezničke linije, zeleno – međugradske autobusne linije, isprekidana linija – brodske linije) s 27.8.2021. Preuzmi
Slika 3.12-8. Karta unutarnjih vodnih putova u Republici Hrvatskoj Slika 3.12-8. Karta unutarnjih vodnih putova u Republici Hrvatskoj 27.8.2021. Preuzmi
Tablica 3-11. Ocjena kemijskog stanja vodnih tijela podzemne vode na promatranom području Tablica 3-11. Ocjena kemijskog stanja vodnih tijela podzemne vode na promatranom području 28.8.2021. Preuzmi
Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina_izvorni dokument Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina_izvorni dokument 30.8.2021. Preuzmi
Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje_Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje_Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina 1.9.2021. Preuzmi