Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 1.1.2 Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 1.1.2 15.9.2021. Preuzmi
Prilog 2 - Kriteriji odabira Prilog 2 - Kriteriji odabira 15.9.2021. Preuzmi
Prilog 3 - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu Prilog 3 - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu 15.9.2021. Preuzmi
Prilog 4 - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu Prilog 4 - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu 15.9.2021. Preuzmi
Prilog 7 - Predložak Programa stručnog osposobljavanja Prilog 7 - Predložak Programa stručnog osposobljavanja 15.9.2021. Preuzmi
Obrazloženje Obrazloženje 15.9.2021. Preuzmi