Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
MPU OPPZA 2022 1.10.2021. Preuzmi
Popis PZA2022 kronološki 1.10.2021. Preuzmi
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću 1.10.2021. Preuzmi
2. Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću 1.10.2021. Preuzmi
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji 1.10.2021. Preuzmi
4. Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa 1.10.2021. Preuzmi
5. Zakon o službenoj iskaznici 1.10.2021. Preuzmi
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama 1.10.2021. Preuzmi
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 1.10.2021. Preuzmi
8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama 1.10.2021. Preuzmi
9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu 1.10.2021. Preuzmi
10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkim pristojbama 1.10.2021. Preuzmi
11. Zakon o e-upisniku osiguranja tražbina na pokretnim stvarima i pravima 1.10.2021. Preuzmi
12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku 1.10.2021. Preuzmi
13. Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom sektoru 1.10.2021. Preuzmi
14. Zakon o dostavi pismena u sudskim postupcima 1.10.2021. Preuzmi
15. Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (EURO) 1.10.2021. Preuzmi
16. Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (PUP) 1.10.2021. Preuzmi
17. Zakon o izmjenama i dopunama zakona obveznim odnosima (EURO) 1.10.2021. Preuzmi
18. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima (EURO) 1.10.2021. Preuzmi
19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (EU) 1.10.2021. Preuzmi
20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (EU) 1.10.2021. Preuzmi
21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (EURO) 1.10.2021. Preuzmi
22. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju 1.10.2021. Preuzmi
23. Zakon o izvanparničnom postupku (RM) 1.10.2021. Preuzmi
24. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (EURO) 1.10.2021. Preuzmi
25. Zakon o izmjenama i dopunama Prekšajnog zakona (EURO) 1.10.2021. Preuzmi
26. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (EURO) 1.10.2021. Preuzmi
27. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (EURO) 1.10.2021. Preuzmi
29. Zakon o lobiranju 1.10.2021. Preuzmi
30. Zakon o postupku primopredaje vlasti 1.10.2021. Preuzmi
31. Zakon o političkim strankama 1.10.2021. Preuzmi