Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
skraćeni rok Obrazloženje 4.10.2021. Preuzmi
Tablica 1 Prilog 1 6.10.2021. Preuzmi
Anketiranje osoba starih 65 i više godina vezano za više aspekte života Prilog 2 6.10.2021. Preuzmi
Naziv županije Prilog 3 6.10.2021. Preuzmi
prilog 4 Prilog 4 6.10.2021. Preuzmi
Radni list u C Users mulamec Desktop NACIONALNI PLAN RAZVOJA SOCIJALNIH USLUGA 2021. - 2027. - konačna verzija 20.9. NACIONALNI PLAN RAZVOJA SOCIJALNIH USLUGA 2021. - 2027. - konačna 6.10.2021. Preuzmi
NACIONALNI PLAN RAZVOJA SOCIJALNIH USLUGA 2021. - 2027. - konačna verzija 20.9. NACIONALNI PLAN RAZVOJA SOCIJALNIH USLUGA 2021. - 2027. - konačna 6.10.2021. Preuzmi