Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
CCP-C 04.00 1) Obrazac „CCP-C 04.00 - KREDITNI RIZIK I KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CCP-CR SA)“ 3.12.2021. Preuzmi
CCP-C 06.00 2) Obrazac „CCP-C 06.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE (CCP-MKR SA TDI)“ 3.12.2021. Preuzmi
CCP-C 07.00 3) Obrazac CCP-C 07.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP ZA POZICIJSKI RIZIK U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA (CCP-MKR SA EQU) 3.12.2021. Preuzmi
CCP-C 08.00 4) Obrazac „CCP-C 08.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI VALUTNOM RIZIKU (CCP-MKR SA FX)“ 3.12.2021. Preuzmi