Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore 2.6.2022. Preuzmi
Prilog 2 Izjava korisnika 2.6.2022. Preuzmi
Prilog 3 Ugovor o funkcioiniranju EU 2.6.2022. Preuzmi
Prilog 4 Popis bolesti životinja 2.6.2022. Preuzmi
Obrazloženje za e savjetovanje V Natječaj M17.1 2.6.2022. Preuzmi