Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne startegije za operativne programe PO u sektoru voća i povrća Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća od 2021. do 2023. godine. 30.6.2022. Preuzmi
obrazloženje skraćenog roka e-savjetovanja Obrazloženje skraćenog trajanja savjetovanja sa zainteresiranom javnosti 30.6.2022. Preuzmi