Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Sažetak za ZID Zakona o službenciima i namještenicima u LP(R)S 3.8.2023. Preuzmi
Članovi radne skupine 3.8.2023. Preuzmi
Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 3.8.2023. Preuzmi