Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Informacija-popratni dokument uz esavjetovanje 2017 2402 Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju 11.8.2023. Preuzmi
Informacija - ne osnivanje radne skupine Informacija - ne osnivanje radne skupine 11.8.2023. Preuzmi